• česky
  • english

MK0CEZ99F0202 - Vědecké zpracování společenskovědních sbírek Národního muzea (1999-2004, MK0)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMK0CEZ99F0202
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyVědecké zpracování společenskovědních sbírek Národního muzea
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Kategorie VaVZV - Základní výzkum
Hlavní oborAB - Dějiny
Vedlejší oborAC - Archeologie, antropologie, etnologie
Další vedlejší oborAL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Rok a měsíc zahájení řešení03/1999
Rok a měsíc ukončení řešení12/2004
Rok a měsíc zahájení poskytování institucionální podpory03/1999
Rok a měsíc ukončení poskytování institucionální podpory12/2004
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období199920002001200220032004celkem
Podpora ze státního rozpočtu550 tis. Kč400 tis. Kč850 tis. Kč1 700 tis. Kč2 400 tis. Kč1 500 tis. Kč7 400 tis. Kč
Celkové uznané náklady4 698 tis. Kč5 474 tis. Kč5 001 tis. Kč5 300 tis. Kč8 000 tis. Kč7 000 tis. Kč35 473 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyVýzkumný záměr je zaměřen na komplexní vědecké zpracování historických sbírkových fondů Národního muzea. Vychází z bohatých fondů shromážděných za posledních 200 let. Výsledky tohoto výzkumu budou představovat nejen významný pokrok při vědeckém zpracování a zpřístupnění sbírkových fondů muzea, ale současně přispějí k prohloubení vědeckého poznání v řadě historických oborů (historie, archeologie, etnologie, numismatika, historie umění). Vzájemné propojení vědních oborů umožní komplexní zpracování výsledků výzkumu a případně i revizi dosud uznávaných vědeckých názorů v jednotlivých oborech.
Klíčová slova v anglickém jazycemuseum collections, scientific assessment, basic research, history, archeology, etnology, numismatic, history of arts
Hodnocení výsledkůU - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Popis výsledků českyŘešení výzkumného záměru bylo vyhodnoceno jako úspěšné, závěrečná zpráva dokládá naplnění deklarovaných cílů.
Rok dodání údajů do CEZ2005
Systémové označení dodávky datCEZ/2005/MK0/MK0500/U/N/3:1
Datum dodání záznamu30.6.2005
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
Účastník - subjektNárodní muzeum
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV177
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/04:00012183 - Architekt Jindřich Vaněk - osud zapomenutého fotografa a jeho díla (2004)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/04:00011762 - Celti, dal cuore dell´Europa all´Insubria. Celti di Boemia e di Moravia (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011654 - Čeští vlastenci na portrétech Jozefa Božetěcha Klemense (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011557 - Deskové obrazy pozdně gotického oltáře z Mýta (2004)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/04:00011669 - Dvě poznámky k hodnocení mincovního nálezu z poloviny 17. století z Líšna, okres Benešov (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011657 - Historie portrétu Josefa Dobrovského od Františka Tkadlíka (2004)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/04:00012077 - Katalog staré sbírky Oddělení prehistorie a protohistorie Národního muzea (2004)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/04:00012076 - Lidové zvyky, výroční obyčeje z Čech a Moravy (2004)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/04:00011708 - Mince, mincovny a kníže Oldřich (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011558 - Neznámá miniatura od Antonína Langweila (2004)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/04:00011700 - Oldřich nebo Jaromír? Příspěvek k lokalizaci jedné sporné mince z počátku 11. století (2004)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/04:00011649 - Oslavné portréty profesora Vincence Julia Krombholze (2004)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/04:00011736 - Příměstská zástavba lidového charakteru na Berounsku (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011741 - Vznik digitální databáze archeologické sbírky Oddělení prehistorie a protohistorie Národního muzea a její zpřístupnění veřejnosti (2004)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/04:00011744 - Žárové hroby kultury s vypíchanou keramikou, pozdní doby halštatské a časné doby laténské ze Mšena, okr. Mělník (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00008407 - An Unknown Renaissance Medal of Henry Furstenberch (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00008497 - Bronze Vessels from the Collection of Classical Antiquity at the National Museum, Prague II. (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00008388 - Brožíkova skica podobizny Františka Ladislava Riegra (2003)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/03:00008390 - Černínové versus Kysíbelští (2003)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/03:00008389 - Encyklopedie českého zlatnictví, stříbrnictví a klenotnictví (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00008382 - Halštatské importy ze Zeměch, okres Mělník (2003)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/03:00008402 - K cyklu lužickosrbských obrazů Ludvíka Kuby (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00009146 - Les épées du début de la Téne en Bohéme (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00008406 - Pět starších medailí Karla IV. (2003)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/03:00008499 - Tyršovo muzeum 1953 - 2003 (2003)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/03:00008403 - Vzory českých a slovenských krajek (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00008401 - Zdeněk Lev z Rožmitálu (2003)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/03:00008385 - Železné předměty z Ostrova u Davle ve sbírce Národního muzea (2003)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/02:HM000008 - ADOLF PULZER (2002)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/02:HM000032 - THE AMAZONS IN APOTROPHAIC FUNCTION? (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:HM000020 - ANONYMNÍ VEDUTA HRADU KARLŠTEJNA (2002)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/02:HM000002 - ANTOLOGIE STUDIJNÍCH TEXTŮ K NOVOVĚKÝM SOCIÁLNÍM DĚJINÁM (2002)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/02:HM000023 - ARCHIVÁŘI NÁRODNÍHO MUZEA VE 20. STOLETÍ (2002)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/02:HM000001 - BERNÍ RULA 8-9. BOLESLAVSKÝ KRAJ (2002)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/02:HM000006 - ČESKÉ HRADY A TVRZE VE STARÝCH VYOBRAZENÍCH (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:HM000013 - DEPOT STŘEDOVĚKÝCH MINCÍ Z UTĚŠOVA (2002)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/02:HM000031 - DŮSLEDKY ROZDĚLENÍ REGIONU POLITICKOU HRANICÍ NA ŽIVOT OBYVATELSTVA (2002)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/02:HM000005 - ENCYKLOPEDIE PRAVĚKU (2002)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/02:HM000004 - ENCYKLOPEDIE ŘÍMSKÉ A GERMÁNSKÉ ARCHEOLOGIE V ČECHÁCH A NA MORAVĚ (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:HM000019 - GOTICKÝ KACHEL S MOTIVEM SLEPÉ KRUŽBY ZE ZANIKLÉ KANONIE PREMONSTRÁTEK V LOUNOVICÍCH (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:HM000014 - GREEK, ROMAN, BYZANTINE AND ISLAMIC COINS EXCAVATED BY BEDŘICH HROZNÝ IN THE MIDDLE EAST (2002)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/02:HM000007 - HRADY A ZÁMKY LIBERECKÉHO KRAJE (2002)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/02:HM000026 - K OTÁZCE OBĚHU IMPORTOVANÉ FENIKOVÉ MINCE 1. POLOVINY 14. STOLETÍ V JIŽNÍCH ČECHÁCH (2002)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/02:HM000003 - KRÁLOVSKÁ TRILOGIE (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:HM000018 - MĚDĚNÁ MÍSA S RYTÝM DEKOREM Z TVRZE MRÁZOVA LHOTA (2002)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/02:HM000027 - MINCOVNA MATYÁŠE KORVÍNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:HM000017 - NEOLITICKÁ ZOOMORFNÍ NÁDOBA Z JAROMĚŘE (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:HM000010 - ODRAZ POLITICKÝCH A VÁLEČNÝCH UDÁLOSTÍ V RODINNÉ KRONICE ŽEHUNSKÝCH MLYNÁŘŮ (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:HM000015 - ORLÍK NAD VLTAVOU VE SVĚTLE ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU (2002)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/02:HM000030 - PUCHMAJER JE ZDE DOBŘE PODAŘEN (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:HM000011 - ŘÍMSKÉ LEGIE V ČECHÁCH A NA MORAVĚ (2002)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/02:HM000024 - SEDLÁK V ČESKÉM STŘEDOVĚKU (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:HM000012 - SOUBOR ZLATÝCH PŘEDMĚTŮ MLADŠÍ DOBY BRONZOVÉ Z NEZNÁMÉHO NALEZIŠTĚ V ČECHÁCH (2002)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/02:HM000029 - SOUPIS PRACÍ PAVLA RADOMĚŘSKÉHO (2002)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/02:HM000009 - TERRACOTTAS FROM PISTIROS (2002)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/02:HM000028 - ÚVAHY NAD PŮVODEM A VZTAHEM ČESKÉ KNĚŽNY BIAGOTY K PŘEMYSLOVCŮM (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:HM000016 - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ARCHEOLOGICKÉM VÝZKUMU VE SLEPOTICÍCH V ROCE 2001 (2002)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/01:HM000034 - BIBLIOGRAPHIE INSTRUMENTUM 1994-2001 (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:HM000054 - BRATŘI KAEHLIGOVI Z PRAHY VE SLUŽBÁCH CÍSAŘE MAXMILIÁNA V MEXIKU (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:HM000049 - DVA NOVÉ NÁLEZY ŘÍMSKÝCH MINCÍ ZE STŘEDNÍCH ČECH (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:HM000045 - DVA POZDNĚ STŘEDOVĚKÉ DEPOTY MINCÍ Z VÝCHODNÍCH ČECH (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:HM000048 - FRAGMENT POZDNĚ STŘEDOVĚKÉHO DEPOTU MINCÍ Z NETOLIC (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:HM000044 - JÁMA NEOBVYKLÉHO TVARU NA SÍDLIŠTI VE MŠENĚ (2001)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/01:HM000041 - JIŽNÍ ČECHY-KRAJ A LIDÉ (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:HM000047 - KELTSKÉ NÁLEZOVÉ MINCE Z OBŘÍHO HRADU (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:HM000055 - KNIHOVNY SVĚTSKÝCH DUCHOVNÍCH ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ (2001)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/01:HM000038 - KRÁLOVÉ A KNÍŽATA ZEMÍ KORUNY ČESKÉ (2001)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/01:HM000040 - LIDOVÉ KROJE Z ČESKÉ REPUBLIKY (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:HM000058 - MEDAILE FERDINANDA AUGUSTA LEOPOLDA LOBKOVICE Z ROKU 1695 (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:HM000046 - NÁLEZ DROBNÉ STŘEDOVĚKÉ PLASTIKY ZE SLAVONIC (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:HM000052 - NÁLEZ MEČE Z HRADNÍHO PŘÍKOPU MĚSTA NYMBURKA (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:HM000056 - NÁLEZ PRAŽSKÉHO HRADU A VARIANTY DENÁRU BEDŘICHA I. A ALŽBĚTY (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:HM000051 - NÁLEZ RENESANČNÍ DÝKY Z VRBNA U MĚLNÍKA (2001)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/01:HM000033 - NÁRODNÍ MUZEUM PRAHA (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:HM000050 - NEOLITICKÁ PLASTIKA Z PLOŠTIC NAD LABEM (2001)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/01:HM000039 - OBJEVENÝ RUKOPIS MARYŠI BRATŘÍ MRŠTÍKŮ (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:HM000053 - POČÁTKY BAROKNÍHO SKLÁŘSTVÍ (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:HM000057 - PRAŽSKÁ MEDAILE NA ZÁCHRANU ŽIVOTA Z ROKU 1813 (2001)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/01:HM000035 - PRIME TERRECOTTE DAL CUORE DELL´EUROPA. (2001)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/01:HM000036 - SELSKÉ REBELIE ROKU 1680 (2001)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/01:HM000037 - VÁLEČNÉ DENÍKY JANA OPOČENSKÉHO (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:HM000043 - ŽÁROVÝ HROB Z MLADŠÍ DOBY ŘÍMSKÉ Z VELKÝCH PŘÍLEP (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:HM000042 - ZLATÝ NÁRAMEK TYPU TOURNAI-BLUČINA ZE STŘEDNÍCH ČECH (2001)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/99:00000025 - Africké sbírky (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:HM000013 - Agrární kulty (1999)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/99:HM000026 - Architektura, výzdoba a původní vybavení hlavní budovy Národního muzea v Praze (1999)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/99:HM000039 - Asia Minor, Votives Reliefs and Gravestones (1999)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/99:00000017 - Asijské sbírky (1999)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/99:00000003 - B. Augst, D. Chaloupka, V. Novák, F. Ondráš, J. Štěpková, P. Zemánek (1999)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/99:00000015 - B. Hrozný, V. Souček (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:HM000032 - Barokní londýnský token hraběte Kinského (1999)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/99:HM000014 - Bibliografie československých olympionik 1945 - 1970 (1999)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/99:HM000002 - Česká numismatika v prvých letech po druhé světové válce (1999)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/99:HM000048 - České země v letech 1310-1378. Lucemburkové na českém trůně I. (1999)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/99:HM000021 - Chladné zbraně a zbroj (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:HM000040 - The Collection of Brooches in the Museum of Glass and Bijouterie Jablonec nad Nisou (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:00000029 - Comments on Missing Parts and Fragments (1999)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/99:HM000009 - Depot knovízské kultury z Černého Vola, k.ú. Statenice, okr. Praha-západ (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:HM000006 - Depot mincí z počátku 17. století ze Starých Prachatic (1999)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/99:HM000035 - Die Münzen der römischen Republik (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:HM000007 - Doplněk k nálezu z Chelčic (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:HM000030 - Drevněčešskaja moneta iz Kazani (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:HM000012 - Důsledky rozdělení Československa na život obyvatelstva moravsko-slovenského pomezí (1999)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/99:HM000001 - Ein Wandel des Umlaufgeldes im Barockzeit in den Böhmischen Landern (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:HM000023 - Emigranti tereziánské epochy (1999)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/99:00000016 - Encyklopedie starověkého Předního východu (1999)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/99:HM000018 - Expozice historických lékáren. Průvodce (1999)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/99:00000023 - Foit, Halászová, Holas, Holý, Kandert, Kandertová, Pařízek, Rasmussenová, Šebesta, Šolc (1999)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/99:00000009 - Fotosbírka etnografického oddělení (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:00000006 - František Řehoř and his Collection of Photographs from Halič in the Náprstek Museum (on the 100th anniversary of his death) (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:HM000038 - Hora a jeskyně ve starověkých pramenech (1999)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/99:4 - Hudba v lobkovických sídlech a salonech (1999)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/99:3 - Hudební Chrudim v 15. - 18. století (1999)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/99:2 - I "Cori Spezzati" nelle terre ceche tra il XVI e il XVII secolo, le fonti e i modelli ispiratori italiani: il repertorio italiano dei "Cori spezzati" conservato in boemia (1999)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/99:00000018 - Indická sbírka (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:00000022 - The Islamic Collection of the Náprstek Museum (1999)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/99:00000011 - J. Kořenský (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:HM000042 - Jaroslav Malina (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:HM000028 - Je proveditelná rekonstrukce mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze? (1999)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/99:HM000029 - K úloze biskupa Vojtěcha ve slavníkovském mincování (1999)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/99:HM000005 - K využití elektronkového rastrovacího mikroskopu při konzervaci spon z doby římské (1999)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/99:HM000036 - Katastrofa jako lexikální pojem (1999)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/99:HM000044 - Ke studiu synů Floriána Gryspeka z Gryspachu v zahraničí (1999)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/99:HM000052 - Korespondence Josefa Pekaře a Kamila Krofty (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:HM000047 - Krádeže v kostelích Vltavského a Podbrdského kraje za třicetileté války (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:HM000022 - Král se sokolem na kostěné střence z Národního muzea (1999)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/99:HM000016 - Kreslíři a litografové litoměřické kamenotiskárny Karla Viléma Medaua (1791-1866) (1999)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/99:HM000045 - Ladislav II. Popel z Lobkovic jako první president apelačního soudu (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:HM000019 - Le reliquaire de la mitre de Saint Éloi á Prague. (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:HM000020 - Le reliquaire de la mitre de Saint Éloi á Prague L (1999)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/99:HM000003 - L´Italia settentrionale e l´impero di Marobuduo. Testimonianze sulle reciproche relazioni in bae al vasellame bronzeo e alle fibule (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:HM000024 - "Lvem mě nazývají.." (1999)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/99:00000008 - M. Baďurová, Č. Loukotka, V. Šolc (1999)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/99:HM000027 - Mexické dobrodružství Maxmiliána Mexického (1999)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/99:00000004 - Mimoevropská numismatika-sbírka mincí Orientu, kolonií a zámoří (1999)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/99:00000001 - Mince (1999)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/99:00000027 - Mnohonárodnostní stát zvaný Česká republika (1999)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/99:HM000031 - Monety v drevnějšich češskich koronacijach (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:00000010 - The Náprstek Museum's Collection of Photographs (1999)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/99:00000014 - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur+Starý Přední východ (1999)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/99:HM000010 - Obří hrad a Keltové (1999)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/99:HM000004 - Od plaňanských pohárů k vinařické skupině (1999)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/99:00000026 - Orišové a lidé. Jorubové ze západní Afriky. (1999)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/99:HM000015 - Památník Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:HM000034 - Poznámky k vybavení kostela sv. Václava v Cetorazi (1999)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/99:HM000025 - Pražský salon u Palackých a Riegrových (1999)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/99:00000028 - Představy vesničanů o událostech z vlastní minulosti (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:HM000011 - Příspěvek k osídlení kultury s vypíchanou keramikou v Horkách nad Jizerou, okr. Mladá Boleslav (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:HM000046 - Proměny lobkovické residence na Vysokém Chlumci (1999)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/99:HM000037 - Putování na jih a antika v Čechách (1999)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/99:HM000051 - Rituál a rebelie (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:HM000043 - RNDr. Karel Hlávka a jeho písemná pozůstalost (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:HM000050 - Rolnické revolty raného novověku (1999)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/99:00000021 - Sbírka islámského umění a řemesla Předního východu, Střední Asie a Kavkazu (1999)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/99:00000007 - Sbírky Arktidy, Severní a Střední Ameriky (1999)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/99:00000012 - Sbírky Jižní Ameriky (1999)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/99:00000019 - Sbírky Zadní Indie a jihovýchodní Asie (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:00000031 - Short History of the African Collections and African Exhibitions in the Náprstek Museum, Prague (1999)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/99:00000030 - Soška modlící se Panny Marie, Soška Krista dobrotivého pastýře, Polštář (1999)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/99:HM000008 - Soubor mincí z archeologických výzkumů v historickém jádru Sedlčan (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:00000013 - The South American Collection of the Náprstek Museum (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:00000020 - The South and South East Asian Collections of the Náprstek Museum (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:HM000041 - The Strigilis in the Collection of the NAtional Museum in Prague (1999)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/99:00000024 - Svět přírodních národů. Milostná poezie a proza Afričanů, indiánských Američanů, Austrálců a obyvatel Oceánie (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:HM000033 - Účast Josefa Hagera na výzdobě pražské katedrály k jubileu svatořečení Jana Nepomuckého v roce 1779 (1999)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/99:HM000017 - Une rondache flamande du XVIéme siécle conservée au Musée National tchéque (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:00000005 - Vojta Náprstek- His Museum and Library (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:KNM00004 - Zámecká knihovna Bechyně (1999)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/99:KNM00006 - Zámecká knihovna Bečov (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:KNM00003 - Zámecká knihovna Mitrovice (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:KNM00005 - Zámecká knihovna Soutice (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:HM000049 - Žili snad na panství Frýdlant v 17. století lvi? (1999)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/99:1 - Zur Musik im Zisterzienserkloster Plas (1999)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/99:5 - 300 let s klavírem (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/98:00000002 - Non-European Numismatics: The Collection of Coins from the Orient, Colonies and Overseas at the Náprstek Museum (1998)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/98:KNM00001 - Zámecká knihovna Oltyně (1998)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/97:KNM00002 - Zámecká knihovna Letohrad (1997)