• česky
  • english

MK0CEZ99F0201 - Vědecké zpracování přírodovědných sbírek NM - unikátního souboru dokumentujícího vývoj živé a neživé přírody středoevropské oblasti v kontextu civilizačních změn přírodního prostředí (1999-2004, MK0)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMK0CEZ99F0201
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyVědecké zpracování přírodovědných sbírek NM - unikátního souboru dokumentujícího vývoj živé a neživé přírody středoevropské oblasti v kontextu civilizačních změn přírodního prostředí
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Kategorie VaVZV - Základní výzkum
Hlavní oborDB - Geologie a mineralogie
Vedlejší oborEF - Botanika
Další vedlejší oborEG - Zoologie
Rok a měsíc zahájení řešení01/1999
Rok a měsíc ukončení řešení12/2004
Rok a měsíc zahájení poskytování institucionální podpory01/1999
Rok a měsíc ukončení poskytování institucionální podpory12/2004
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období199920002001200220032004celkem
Podpora ze státního rozpočtu350 tis. Kč400 tis. Kč850 tis. Kč1 750 tis. Kč2 500 tis. Kč1 500 tis. Kč7 350 tis. Kč
Celkové uznané náklady4 611 tis. Kč4 946 tis. Kč6 593 tis. Kč5 857 tis. Kč8 000 tis. Kč5 850 tis. Kč35 857 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyVýzkumný záměr byl zaměřen na komplexní vědecké zpracování přírodovědných sbírkových fondů Národního muzea a na ně navazujících poznatků z terénních výzkumů. Vycházel z bohatých fondů (téměř pět milionů evidovaných položek) shromážděných za posledních 200 let, což umožnilo zhodnotit vliv civilizačních změn na vývoj živé a neživé přírody v relativně velkém časovém rozpětí. Výsledky tohoto výzkumu představují nejen významný pokrok při vědeckém zpracování a zpřístupnění sbírkových fondů muzea, ale současněpřispívají k prohloubení vědeckého poznání v řadě přírodovědných oborů (mineralogie, paleontologie, zoologie, entomologie, botanika apod.). Významný byl i ekologický rozměr výzkumného záměru, část jeho výstupů umožní posoudit rozsah negativního působeníindustriální společnosti na přírodu středoevropské oblasti. Vzájemné propojení vědních oborů umožnilo komplexní zpracování výsledků výzkumu a případně i revizi dosud uznávaných vědeckých názorů v jednotlivých oborech.
Klíčová slova v anglickém jazycemuseum collections;scientific assessment;field studies;natural sciences;nature evolution;nature
Hodnocení výsledkůU - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Popis výsledků českyŘešení výzkumného záměru bylo vyhodnoceno jako mimořádně úspěšné, vstupní cíl záměru byl splněn bezebytku.
Rok dodání údajů do CEZ2005
Systémové označení dodávky datCEZ/2005/MK0/MK0500/U/N/3:1
Datum dodání záznamu30.6.2005
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
Účastník - subjektNárodní muzeum
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV647
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000321 - A new species of the Hypsiboas benitezi group from the western Amazon basin (Amphibia: Anura: Hylidae) (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000318 - Lemanskiit, NaCaCu5(AsO4)4Cl.5H2O, a new mineral species from the Abudancia mine, Chile (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000330 - Saint-Benoît de Prague (République Tcheque, XVIIe s.): Nouvelles données démographiques pour l´interprétation d´un cimetiere de peste. (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011607 - Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011506 - Tellurobismutit ze zlatonosného zrudnění od Zlátenky u Pacova (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011119 - A Geometric Approach to cranial sexual dimorphism in fossil from Předmostí (Upper palaeolithic, Czech Republic) (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011456 - A Middle Miocene gastropod shell with epifauna from the locality Buituri (Transylvanian basin, Romania) (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011479 - A new problematic Early Ordovician univalve mollusc from France (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011368 - A new species of the genus Paratassa Marseul, 1882 from Morocco (Coleoptera: Buprestidae: Paratssini) (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011240 - A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller´s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History - National Museum), Part IX: Nesticidae, Tetragnathidae and Dictynidae (part) (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011239 - A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller´s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History - National Museum), Part VIII: Araneidae (2004)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/04:00011139 - Antropologická expertiza kosterních pozůstatků z Radovesic (2004)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/04:00011118 - Antropologický analýza pohřbu na neolitickém sídlišti v Hrbovicích. (In: Zápotocká, M.Muška: Pohřeb na neolitickém sídlišti v Hrbovicích, okr. Ústí nad Labem) (2004)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/04:00011153 - Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze. IV. Hlodavci (Rodentia) - část 3. Veverkovití (Sciuridae), bobrovití (Castoridae), nutriovití (Myocastoridae) (2004)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/04:00011493 - Autochthonous plant taphocenoze preserved in pyroclastic rocks of the Bolsovian, Upper Carboniferous, Czech Republic (Central Europe) (2004)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/04:00011495 - Autochthonous plant taphocenoze preserved in pyroclastic rocks of the Bolsovian, Upper Carboniferous, Czech Republic (Central Europe) (2004)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/04:#0000023 - Avifauna nelesních biotopů (2004)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/04:6894 - Belemnites of the Bohemian Cretaceous Basin in a global context (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011628 - Bi-Te minerálna asociácia zo Župkova (Vtáčnik, Slovenská republika) (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011523 - The Bolboschoenus maritimus group (Cyperaceae) in Central Europe, including B. laticarpus, spec. nova (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011187 - "Boves" jako součást donace staroboleslavské kapituly (2004)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/04:00011450 - Bryozoans localities from the Moravian part of Vienna Basin (preliminary results) (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011482 - The Campanian flora of Lower Austria: palaeoecological interpretations (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011242 - Collection of the sharks of the National Museum in Prague - Part 2. Skeletal preservations (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011483 - Comments on the nomenclature of a fossil sweet fern Comptonia difformis (Sternb.) Berry (Myricaceae) (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011398 - Contribution to the knowledge of Old World Oedemeridae (Coleoptera) (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011400 - Contribution to the knowledge of the family Cantharidae (Coleoptera) from the western Palaearctic (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011261 - Current situation and Pleistocene, Holocene and historic records of Emys orbicularis in the Czech Republic (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011536 - Cytotype distribution in Empetrum (Ericaceae) at various spatial scales in the Czech Republic (2004)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/04:00011142 - Demografie a antropologická charakteristika druhého keltského pohřebiště z Radovesic (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011408 - Distribution and ecology of the rare polypore Pycnoporellus fulgens in the Czech Republic (2004)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/04:00011267 - Distribution and morphological variation of the lizard Mesalina brevirostris in Syria (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011278 - Distribution of Pisidium globulare Clessin, 1873 (Mollusca: Bivalvia) in the Czech Republic and Slowakia with notes to its ecology and morphological characters (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011095 - Dolování rumělky u obce Svatá, zjz. od Berouna (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011166 - Drobní savci jižní části Českomoravské vrchoviny (Insectivora, Chiroptera, Rodentia) (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011452 - Eocene Bryozoa from the Eisenrichterstein beds, hallthurm, Bavaria (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011174 - Extinction of the Dodo Raphus cucullatus (Aves: Raphidae): dating reconsidered (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011399 - Faunistic records from the Czech Republic - 176. Coleoptera: Malachiidae (2004)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/04:00011487 - Fertile fern fronds and their in situ spores from the Cenomanian of the Czech Republic (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011384 - First record of a fossil beetle (Coleoptera, Haliplidae) from the base of Paleocene flysch sediments in the Magura Unit (Outer Western Carpathians, Moravia) (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011254 - First record of Hyla triangulum Günther, 1869 from Bolivia (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011234 - First record of Myotis aurascens and second record of Myotis brandtii in Montenegro (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011465 - Fungi of "alpine islands" of Dryas octopetala in the Carpathians (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011457 - Fungi on Juncus trifidus in the Czech Republic. I (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011462 - Fungi on Juncus trifidus in the Czech Republic (II) with taxonomical notes to some species (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011093 - Historické ložisko stříbra a mědi Hora Svaté Kateřiny v Krušných horách (2004)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/04:00011414 - Houby (Fungi) (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011492 - Huttonia spicata (Sternberg) emend. and the first description of its spores, Radnice Basin (Bolsovian), Carboniferous continental basins of the Czech Republic (2004)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/04:00011238 - Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) ? Alpenfledermaus (2004)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/04:00011730 - In situ spores of the fertile fronds from the Cenomanian of the Czech Republic (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011130 - The incidence of Harris lines in the non-adult Great-Moravian population (Czech Republic) with reference to social position (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011597 - K otázce výskytu wurtzitu v polymetalických rudách březohorského rudního revíru (Příbram, střední Čechy) (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011544 - Kamenná industrie z objektu 36 v Horkách nad Jizerou, okr. Mladá Boleslav (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:#0001113 - Kosovina, a new Silurian tryblidiid genus (Mollusca, Tergomya) from Bohemia (Czech Republic) (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011545 - Lepidolit z Přibyslavic u Čáslavi (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011476 - Liebigite recently formed from the dump of mine No. 16 (Příbram, Háje), Bohemia, Czech Republic (2004)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/04:00011438 - Lišejníky (Lichenes) (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011513 - Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011503 - Manganit z vrančicko-radětického polymetalického revíru (střední Čechy) (2004)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/04:00011444 - Mechovky z klasické lokality Bischofswart - Hlohovec (jižní Morava) (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011181 - Middle Miocene birds of Devínská Nová Ves, Slovakia (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011213 - Mitochondrial phylogeography of the long-eared bats (Plecotus) in the Mediterranean Palaearctic and Atlantic Islands (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011211 - Molecular architecture of Pipistrellus pipistrellus/Pipistrellus pygmaeus complex (Chiroptera: Vespertilionidae): further cryptic species and Mediterranean origin of the divergence (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011481 - Monocotyledons from the Early Campanian (Cretaceous) of Grünbach, Lower Austria (2004)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/04:00011396 - Motýli (Lepidoptera) (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011546 - Mramor z Hasištejna v Krušných horách (2004)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/04:00011235 - Myotis aurascens Kusjakin, 1935 ? Steppen-Bartfledermaus (2004)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/04:00011489 - Nález gigantické ryby v české křídě (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011593 - Nález vzácného karbonátu uranylu (rutherfordinu) v jáchymovském rudním revíru (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011233 - Nález zimujícího netopýra parkového (Pipistrellus nathusii) na jižní Moravě (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011392 - New and interesting moth flies (Diptera, Psychodidae) from protected and underestimated natural areas of the Czech Republic (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011230 - New data on the distribution of bats (Chiroptera) in Morocco (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011395 - New faunistic data of non-phlebotomine moth flies (Diptera, Psychodidae) from the Palaearctic region (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011423 - New or interesting lichens and lichencolous fungi found during the 5th IAL Symposium in Estonia (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011133 - New radiocarbon datings of human fossils from caves and rockshelters in Bohemia (Czech republik) (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011394 - New species of moth flies (Diptera, Psychodidae, Psychodinae) from Laos, Malaysia and Vietnam (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011393 - New taxa of non-biting moth flies (Diptera, Psychodidae, Psychodinae, Paramormiini) from Madagascar (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011397 - New taxa of the subfamily Cantharinae (Coleoptera, Cantharidae) from southeastern Asia with notes on other species (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011252 - Notes on the herpetofauna of Nacebe (Provincia Abuna, Departamento Pando, Bolivia) (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011406 - Nové lokality vzácného druhu Pholiota elegans v České republice (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011601 - Nové nálezy supergenní mineralizace na haldě uranového dolu č. 16, Příbram - Háje (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011609 - Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011466 - The oldest description and illustration of muscle scars in platyceratid gastropods, published by Daniel Oehlert in 1883 (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011183 - Oologická sbírka Josefa Musílka (1885-1941) v Národním muzeu v Praze (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011499 - Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně a lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu (2004)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/04:00011494 - The palaeoecology model of the river environment (Duckmantian) in the Intrasudetic Basins (Czech Republic) (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00010894 - Phosphowalpurgite, the (PO4) - dominant analogue of walpurgite, from Smrkovec, the Slavkovský Les Mountains, Czech Republic (2004)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/04:00011442 - Probable predatory borings in the larval brood chambers of an Upper Cretaceous cyclostome bryozoan from the Bohemian Basin (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011411 - Rare and interesting fungi from the Vydra - Otava river valley in Šumava National Park (Bohemian Forest, Czech Republic) (2004)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/04:00011486 - Reconstruction of a ginkgoalean plant from the Cenomanian of the Czech Republic (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011418 - Records of lichenicolous fungi from the northern Schladminger Tauern (Eastern Alps, Austria, Styria) (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011176 - Remarks on some records of Slender-billed Curlew (Numenius tenuirostris) (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011291 - Removal of ferric sediments from the museum alcoholic reptile specimens using Chelaton 3 (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011622 - Romerit Fe2+Fe3+2(SO4)4.14H2O na ložisku Bankov v Košiciach (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011614 - Roquésit z polymetalického ložiska Příbram - Březové hory, Česká republika (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011099 - Rosia Montana. Likvidace starobylé hornické osady (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011379 - Rozšíření potápníků Dytiscus latissimus a Graphoderus bilineatus (Coleoptera: Dytiscidae) v České republice (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011097 - Rutil z Chodova u Bečova nad Teplou (2004)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/04:00011170 - Savci (Mammalia): výsledky výzkumu 1957 - 2004 (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011555 - Schafarzikit von Pernek, Revier Pezinok (Slowakei) (2004)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/04:00011485 - Seeds and fruits of the Bohemian Cenomanian (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011508 - Selenidy z ložiska Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír) (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011338 - Seznam druhů hub na doplnění vyhlášky o zvláště chráněných druzích organismů (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011404 - Seznam druhů hub na doplnění vyhlášky o zvláště chráněných druzích organismů (dokončení) (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011464 - Shell breakage and repair in the Ordovician gastropod Barrandicella - tarda from the Upper Ordovician of Bohemia (Czech Republic) (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011477 - Shell morphology, presumed mode of life, and shell repair of the Lower Devonian paragastropod Antigyra from Bohemia (Czech Republic) (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011185 - Significant bird records from north-east Cambodia in March - April 1999 (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011201 - Some mammal records from southern Sumatra, Indonesia (2004)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/04:00011488 - Some special cases of preservation of colour markings in Lower Palaeozoic nautiloids (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011160 - Současné rozšíření medvěda hnědého (Ursus arctos) v České republice (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011156 - Současné rozšíření vlka obecného (Canis lupus) v České republice (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011178 - Spotted Redshank (Tringa erythropus): a historical breeding record from the Czech Republic (2004)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/04:00014365 - Stabilní izotopy v kosterním souboru z neolitického sídliště ve Vedrovicích. (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011098 - Štěpánovský revír v letech 1767 - 1773 (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011350 - Studies on the genus Philanthaxia with the descriptions of new species (Coleoptera: Buprestidae) (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011589 - Supergenní Cu a Bi mineralizace na lokalitě Tři Sekery u Mariánských Lázní (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011218 - Systematic status of African populations of long-eared bats, genus Plecotus (Mammalia: Chiroptera) (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011216 - Systematic status of African populations of Pipistrellus pipistrellus complex (Chiroptera: Vespertilionidae), with a description of a new species from Cyrenaica, Libya (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011618 - Taranakit (K,NH4)Al3(PO3)3(OH).9H2O vzniknutý rozkladem guána netopýrů v jeskyni Domica (Slovenská republika) (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011365 - Taxonomic studies on Anthaxiina Gory & Laporte de Castelnau and Curina Hołyński (Coleoptera: Buprestidae) (2004)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/04:00011532 - Tellurides from the Jílové, Bohemian Massif, Czech Republic (2004)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/04:00010898 - Těžba, průzkum a výzkum zlata v okolí Zlátenky jv. od Pacova (2004)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/04:00011271 - Tools for image analysis of gecko skin (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011370 - Two new species of Anthaxia Eschscholtz, 1829 from the A. salicis (Fabricius, 1776) species-group (Coleoptera: Buprestidae) (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011221 - Two new species of bats (Chiroptera) for the fauna of Libya: Rhinopoma hardwickii and Pipistrellus rueppellii (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011490 - The Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) exemplified by the Úpohlavy working quarry: integrated stratigraphy and palaeoceanography of a gateway to the Tethys (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011116 - The use of recently re-discovered glass plate photodocumentation of those human fossil finds from Předmostí u Přerova destroyed during World War II (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011247 - Vyhodnocení vhodnosti různých typů individuálních značek při sledování sivena amerického (Salvelinus fontinalis) v CHKO Jizerské hory (2004)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/04:00011103 - Výskyt polymetalických rud u Zvěstova, jz. od Vlašimi (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:#0000025 - Výsledky sledování vlaštovek obecných (Hirundo rustica) v roce 2003 (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:#0000024 - Vývoj početnosti hnízdních populací ptáků v ČR a jeho možné příčiny (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011381 - The water beetles (Coleoptera: Hydradephaga) of Afghanistan, with particular emphasis on the collection of the Moravian Museum Brno, Czech Republic (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:#0000026 - Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea Praha za rok 2002 (2004)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/04:00011205 - Zvířecí kosti ze dvou laténských objektů v Čelákovicích (2004)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/04:00011540 - 18. Erigeron L. - turan (2004)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/04:00011541 - 19. Conyza Less. - turanka (2004)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/04:00011542 - 19 x 18. Conyzigeron Rauschert - turáně (2004)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/04:00011543 - 48. Helianthus L. - slunečnice (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007598 - A report on newly recovered reproductive structures from the Cenomanian of Bohemia (Central Europe) (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007666 - A surevey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller´s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History - National Museum), Part VII: Theridiidae. (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007555 - Anthropologische Bearbeitung der Skelettüberreste aus Bulhary (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007570 - Antropologické zhodnocení žárového hrobu č. 2 z mladší doby římské z Čelákovic. (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007569 - Antropologický výzkum kosterních hrobů z kostela sv. Jana Křtitele v Turnově-Nudvojovicích. (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007534 - Auf natürliche, vom Menschen nur minimal beeinflusste Vegetation beschränkte Großpilze (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007903 - Bergbaudenkmäler und aktuelle Mineralfundstellen im Revier Príbram (2003)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/03:00007843 - Bibliografie Jindřicha Ladislava Barvíře (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007659 - Brain size and foramen magnum area in crows and allies (Aves: Corvidae) (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007957 - Čejkaite, the triclinic polymorph of Na4(UO2)(CO3)3 - a new mineral from Jáchymov, Czech Republic (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007909 - Charakteristika výskytů gudmunditu v příbramském uran - polymetalickém revíru (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/04:00011460 - Cherts of the Přídolí Formation and accompanying trace fossils (Pridoli, Silurian), Barrandian area, Czech Republic (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007661 - Cobitis ohridana and Barbatula zetensis in the River Morača Basin, Montenegro: distribution, habitat, population structure and conservation needs (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007662 - Collection of the sharks of the National Museum in Prague - Part 1. Complete taxiderms and liquid preservations (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007538 - Contribution to the knowledge of herbicolous ascomycetes and mitosporic fungi in the Šumava Mountains (Czech Republic) (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007594 - Contribution to the knowledge of some cyclostomatous Bryozoa from the Eocene of Molasse Zone (Salzburg, Austria) (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007980 - Conyza triloba, new to Europe, and Conyza bonariensis, new to the Czech Republic. (2003)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/03:00007572 - Craniometrics Software: testing and potential applications for the graphical analysis of digitised images in clinical anthropology and osteology. (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007596 - Cretaceous Bryozoa from Scharrergraben (Santonian, Austria) (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007960 - Crystal structure, cation ordering, and polytypic character of diaphorite, Pb2Ag3Sb3S8, a PbS based structure (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007547 - Description of two new species of the Leptonema occidentale group (Insecta: Trichoptera: Hydropsychidae) from Madagascar. (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007595 - Development of Badenian Bryozoan fauna in Podbřežice (south Moravia, Czech Republic): from reef to meadow (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007954 - Die primäre Mineralisation der Príbramer Erzzone und ihre interessantesten Mineralien (2003)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/03:00007655 - Die Vögel aus der frühmittelalterlichen Burg Mikulčice, Mähren. In: Poláček L. (ed.):: 225-338. Brno: Archeologický ústav AV ČR (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007963 - Die weltbesten Kosnarite aus Brasilien und das Amblygonit-Montebrasit Problem (2003)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/03:00007663 - Diverzita ryb řek úmoří Jaderského moře na území bývalé Jugoslávie na příkladu povodí řeky Morači (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007654 - Early Miocene birds of Djebel Zelten, Libya (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007651 - Eggs of extinct aepyornithids (Aves: Aepyornithidae) of Madagascar: size and taxonomic identity (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007585 - Exuvation of selected Bohemian Ordovician Trilobites. (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007588 - Exuviation of the Genus Placoparia Hawle and Corda, 1847 (Trilobita, Ordovician, Prague Basin, Czech Republic). (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007582 - Falzifikát křídové ryby z Čech. (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007553 - Faunistic records from the Czech Republic - 165. Coleoptera: Cantharidae. (2003)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/03:00007549 - Faunisticky významné nálezy motýlů (Lepidoptera) v Jizerských horách, Česká republika, v letech 1999-2003, a ekologicko-geografické poznámky k šíření některých druhů. (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007695 - First record of Myotis alcathoe (Chiroptera: Vespertilionidae) in Slovakia (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007597 - Foliage of a broad leaved conifer Dammarophyllum from the Cenomanian of Bohemia (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007650 - The fossil larval fish Prorhodeus unionis FRIČ, 1900 from the nonmarine Cenomanian of Bohemia is inorganic (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007542 - Further jewel beetles (Coleoptera, Buprestidae) from Yemen, including new species of Ankareus Kerremans and Agrilus Curtis. (2003)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/03:00007574 - Geometric Analysis of Sexual Dimorphism in Upper Palaeolithic Skulls from Předmostí (Czech Republic). (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007533 - Gymnopilus igniculus - find from the Czech Republic and notes on its variability (2003)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/03:00007844 - Historie těžby zlata na Novoknínsku (2003)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/03:00007847 - History of gold mining in the Nový Knín Area (2003)
Výsledek druhu MRIV/00023272:_____/03:00007575 - International Anthropological Congress Anthropology and Society (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00008413 - Jedová hora (Dědova hora) u Neřežína (2003)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/03:00007829 - Jindřich Ladislav Barvíř - život a dílo (2003)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/03:00007559 - Koněpruské jeskyně: Nálezová situace lidského skeletu a první radiokarbonové datování. (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007965 - Kupfermineralien aus Gelnica im Slowakischem Erzgebirge (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007543 - Larvae of Australian Buprestidae (Coleoptera). Part 1. Genera Austrophorella and Pseudotaenia. (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007544 - Larvae of Australian Buprestidae (Coleoptera). Part 2. Genus Metaxymorpha (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007541 - Lišejníky zaznamenané během 9. jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce konané v Hajnici v Zadním lese (CHKO Třeboňsko, 11.-14.iv. 2002) (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007691 - Long-eared bats, genus Plecotus (Mammalia: Chiroptera), in Bulgaria: a revision of systematic and distributional status (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007906 - Ložiska a výskyty nerostných surovin v oblasti středních Brd a Podbrdska (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007702 - Manganová mineralizace žíly Marie Terezie u Horní Blatné v Krušných horách (2003)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/03:00007556 - Mass pit graves from Knovíz´ culture (Hostivice-Palouky, Czech Republic) (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007982 - Materiály ke květeně Novobydžovska II (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007568 - Meningioma probable reason of trephination (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007653 - Middle Miocene birds of Františkovy Lázně, Bohemia (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007948 - Minerály skupiny zippeitu z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007590 - Moulting in the Ordovician dalmanitid and acastid trilobites of the Prague Basin (Czech Republic). (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007599 - Nález nejstarších cévnatých rostlin v Českém masivu (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007947 - Natrolit z Plaňan u Kolína (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007535 - Nejen o houbách Podkarpatské Rusi (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007699 - Netopýři (Chiroptera) jihozápadní Moravy (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007950 - Neufunde auf dem Johannes-Gang, Revier Birkenberg, Príbram (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007697 - New and significant records of Myotis capaccinii (Chiroptera: Vespertilionidae) from Turkey, with some data on its biology (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007548 - New faunistic data and check list of non phlebotomine moth flies (Diptera, Psychodidae) from the Czech and Slovak Republics. (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007539 - New records and ecology of Naeviopsis carneola in Central Europe with notes on other fungi growing on Juncus filiformis (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007552 - New Taxa of the Genus Oedemera (Coleoptera, Oedemeridae) from China. (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007689 - Notes on the distribution of Pipistrellus pipistrellus complex in the Eastern Mediterranean: First record of P. pipistrellus for Syria and of P. pygmaeus for Turkey (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007946 - Nové minerály IX (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007558 - O rodičích Františka Antonína Sporcka. (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007577 - Objev unikátního neolitického těžebního areálu u Jistebska v severních Čechách (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007913 - Ore-forming processes and mineral parageneses of the Jáchymov ore district (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007589 - Pellets independent of or associated with Bohemian Ordovician body fossils. (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007557 - Pozůstatky morového hřbitova na Náměstí Míru v Novém Boru. (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007530 - Prachovečník bukový - Phleogena faginea, hromadný výskyt v Podyjí a poznámky k jeho rozšíření v České republice (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007945 - Primary minerals of the Jáchymov ore district (2003)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/03:00007831 - Přínos Jindřicha Ladislava Barvíře pro poznání a obnovu dolování zlata na Novoknínsku (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007601 - Revize rodu Castor Linnaeus, 1758 (Mammalia, Rodentia) z lokalit Českého krasu (Koněprusy - Kobyla - Chlupáčova sluj, Srbsko - Chlum - I. a IV. sluj), (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007981 - Rod Cynodontium Bruch et Schimp. (Dicranaceae, Musci) v České republice. (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007660 - Save Moraca! (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007705 - Sejpy po těžbě kasiteritu a zlata u obce Sázavka (dříve Smrdov), vsv. od Ledče nad Sázavou (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007951 - Sekundärmineralien aus der Príbramer Erzzone (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007668 - Some notes on the population of dwarfed Emys orbicularis from Pag (Croatia) (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007578 - Stříbro a Čechy okolo roku 1000 (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00008412 - Tahové poměry sýkořic vousatých (Panurus biarmicus) na území České republiky a Slovenska (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007532 - Taxonomy and nomenclature of Pholiota dissimulans with respect to Phaeogalera oedipus (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007586 - The trilobite Familly Illaenidae Hawle et Corda, 1847 from the Ordovician of the Prague Basin (Czech Republic). (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007587 - Trilobites of the Klabava Formation (Arenig), Prague Basin, Czech Republic: preliminary report. (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007682 - Type material in the herpetological collection of the National Museum, Prague (2003)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/03:00007969 - Upper Eocene Bryozoa from Waschberg Zone (Austria) (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007665 - Výskyt nutrie (Myocastor coypus) v České republice (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/03:00007949 - Vzácný fosfát olova a uranylu - dewindtit z uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova (Krkonoše) (2003)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/03:00007605 - Ztracená moře uprostřed Evropy (2003)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/03:00011209 - Zvířata a jejich role na raně středověkém hradě Stará Boleslav (střední Čechy) (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0099 - A contribution to knowledge of the genus Rhagonycha Eschscholtz, 1830 (Coleoptera, Cantharidae) III. (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0101 - A contribution to knowledge of the subfamily Malthininae (Coleoptera: Cantharidae) from the western Palaearctic (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0166 - A new subspecies of the Sinai Agama Pseudotrapelus sinaitus from aouthern Syria and northern Jordan (Reptilia: Squamata: Sauria: Agamidae) (2002)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/02:PMNM0154 - A preliminary report on some ferns and their in situ spores from the Cretaceous (Cenomanian) of the Czech Republic (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0029 - Ag-Co-Bi-Ni-U zrudnění v údolí Černé v Krušných horách (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0165 - Amphibians recently recorded from the surrondings of Iquitos (Departamento Loreto, Peru). I. Hylidae (2002)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/02:PMNM0157 - An Upper Eocene bryozoan fauna from Perwang-1 borehole, Salzburg, Austria (Borehole Helmberg-1). (2002)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/02:PMNM0152 - Angiosperm reproductive structures and associated foliage of the Peruc Korycany Formation (Czech Republic). (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0156 - Anomalous development of apertural margin and failed predation in the Lower Devonian gastropod Anarconcha pulchra from the Barrandian (Czech Republic). (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0089 - Anthaxia (Merocratus) karati sp.n. from Thailand (Coleoptera: Buprestidae) (2002)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/02:00007565 - Antropologické zhodnocení koster z raně středověkého pohřebiště na lokalitě Praha 1-Staré město, U radnice 13 / I. (2002)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/02:00007563 - Antropologické zhodnocení nálezu z objektu 1/86 z Jaroměřic, okr. Svitavy (2002)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/02:PMNM0163 - Atlas rozšíření savců v České republice. IV. Hlodavci (Rodentia) - část 2. Myšovití (Muridae), myšivkovití (Zapodidae) (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0106 - Botulismus vodních ptáků - příklad ekologického problému (2002)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/02:PMNM0005 - Broušená industrie na Hořovicku (2002)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/02:PMNM0159 - Bryozoa as a palaeoecological indicator. (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0024 - Bytíz-Staré hory - historická lokalita zlata na Příbramsku (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0093 - Calonecrus jendeki sp.n. (Coleoptera: Nitidulidae: Calonecrinae) from Laos (2002)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/02:PMNM0149 - Campanian Günbach flora of lower Austria, its composition and phytogeographic significance. (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0150 - Campanian Günbach flora of Lower Austria, preliminary floristics and palaeoclimatology. (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0172 - The Caucasian mole Talpa caucasica - a new mammal for Iran (2002)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/02:PMNM0090 - Chrostíci (Trichoptera) Národního parku Muránska planina: Současný stav znalostí (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0033 - Datolit a nepřeměněný fluorapofylit z alpských žil v amfibolitech z Libodřic (jz. od Kolína) (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0043 - Die primäre Mineralisation der Lagerstätte Jáchymov und ihre interessantesten Mineralien (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:00007576 - Digitální přístroje v praxi. 5. díl Antropologie (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0073 - Distribution of the species of Cynodontium BRUCH et SCHIMP. (Musci, Dicranaceae) in the Czech Republic - I. (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0104 - Druhý rok Mapování hnízdního rozšíření ptáků na Třeboňsku (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0091 - Effects of acid atmospheric deposition on chemistry and benthic macroinvertebrates of forest streams in the Brdy Mts (Czech Republic) (2002)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/02:PMNM0158 - Eine ungewohnliche lichenopore Bryozoe aus dem Karpatium des Korneuburger Beckens (Untermiozan, Osterreich). (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0046 - Epidemiological Characterization Great Moravian Population in Connection With Social and Economic Structure (2002)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/02:PMNM0143 - Exuviation in trilobites – a process of shedding of the old exoskeleton. (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:00007551 - Faunistic records from the Czech Republic - 157. Coleoptera: Cantharidae, Cerambycidae (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0094 - The first account of Slovenian moth flies (Psychodidae, Diptera) (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0121 - Fungi of the Eastern Carpathians (Ukraine) – important works by Albert Pilát, and locations of his collecting sites (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0045 - The Great Moravian Cemetery at Josefov. Basic anthropological characteristics, possible expressions of physiological and physical loads, state health. (2002)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/02:PMNM0004 - Horniny z okolí Vraného nad Vltavou (2002)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/02:PMNM0168 - Ichtyofauna tří nejvýše položených nádrží Jizerských hor a jejich povodí (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0032 - Ilmenit, albit a titanit z alpské parageneze z Barchovic na Kolínsku (2002)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/02:PMNM0153 - Isotope reconstruction of plant palaeoecology. Case study of Cenomanian floras from Bohemia (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0146 - Isotope reconstruction of plant palaeoecology. Case study of Cenomanian floras from Bohemia. (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0124 - Ježatec různozubý (Creolophus cirrhatus) na Boubíně - první nález na Šumavě a nejvýše položený v Čechách (2002)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/02:PMNM0023 - Jílovské zlaté doly (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0030 - K dolování uranu v revíru Potůčky v Krušných horách (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0155 - Krolmusium, a new genus of the Family Agnesiinae (Gastropoda) from the Lower Devonian of Bohemia (Czech Republic) (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0088 - Larvae of some tropical genera of Buprestids (Coleoptera: Buprestidae¨) (2002)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/02:PMNM0145 - Late Cretaceous climate of Euroasia and Alaska: a quantitative palaeobotanical approach. (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0068 - Materiály ke květeně Novobydžovska (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0072 - Mechorosty rašeliništních biotopů v CHKO a BR Křivoklátsko (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0034 - Mineralogie stříbrného zrudnění z Brodu u Příbrami (příbramský uran-polymetalický revír) (2002)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/02:PMNM0151 - Monocotyledon foliage from the Late Cretaceous (Campanian) of Grünbach, Austria (2002)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/02:PMNM0148 - Monocotyledon foliage from the Late Cretaceous (Campanian) of Günbach, Austria (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0173 - Multivariate morphometrics of Apodemus mystacinus in the Near East and its divergence from European A. m. epimelas (Mammalia:Rodentia) (2002)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/02:PMNM0160 - Nález rodu Castor Linnaeus, 1758 (Mammalia, Rodentia) z krasové výplně jeskyně C 718 z lokality Koněprusy – Zlatý kůň (2002)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/02:PMNM0161 - Nálezy bobrů (Castoridea Gray, 1821) na lokalitě Červený lom u Suchomast (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0097 - Některé faunisticky a zoogeograficky významné druhy motýlů (Lepidoptera) Národníhoparku Podyjí (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0006 - Neolitická a eneolitická broučená kamenná industrie v Hořovické kotlině (2002)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/02:PMNM0003 - Neolitický těžební areál na katastru obce Jistebsko (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0096 - New and interesting moth flies (Diptera, Psychodidae) from Malaysia (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0100 - New species of the genus Indasclera Švihla, 1980 (Insecta: Coleoptera: Oedemeridae) (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0087 - New species, subspecies and taxonomical notes on Anthaxia (Coleoptera: Buprestidae) from the Palaearctic and Afrotropical regions (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0095 - New taxa of non-biting moth flies (Diptera: Psychodidae: Psychodinae) from Yemen (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0114 - Notes on the taxonomy of Cordyceps longisegmentis based on collections from the Czech Republic (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0040 - Nové minerály VIII (2002)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/02:PMNM0147 - Palaeoclimatic parameters based on the Peruc Korycany Flora and its relationship to other Laurasian Cenomanian floras (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0092 - Phenolia (Aethinodes) asiatica sp. N., first species of the subgenus Aethinodes (Coleoptera: Nitidulidae: Nitidulinae) from the mainland of Asia. (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0042 - Phosphatian walpurgite from Smrkovec, the Slavkovský Les Mts. (the Czech Republic): its description and physico-chemical characteristics (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0103 - Pink landscapes: 1/f spectra of spatial environmental variability and bird community composition (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0028 - Polymetalické ložisko Roztoky v Českém středohoří (2002)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/02:PMNM0169 - Potrava sivena amerického (Salvelinus fontinalis) v nádržích Jizerských hor (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0027 - Poznámky k výskytu barytu v okolí Klatov (jz. Čechy) (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0105 - Pozoruhodné nejnovější výsledky kroužkování ptáků (13) (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0174 - Prehĺad zimovísk netopierov Muránskej planiny (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0176 - Prehĺad zimovísk netopierov Silickej a Plešivskej planiny (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0039 - Příspěvek k chemickému složení rudních minerálů jižní části kutnohorského rudního revíru (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0026 - Projevy hydrotermální mineralizace v činných kamenolomech v z. části Českomoravské vrchoviny (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0025 - Průzkum na uranové rudy v okolí Štěchovic j. od Prahy (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0112 - První nálezy vzácné rašeliništní houby čihovitky blatní (Sarcoleotia turficola) na české straně Šumavy (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0038 - Rabejacit z Předbořic (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0120 - Rare fungus Pholiota henningsii in the Řežabinec nature reserve (Czech Republic) - record after 43 years (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0162 - Revize rodu Castor Linnaeus, 1758 (Mammalia, Rodentia) z lokality Koněprusy – Zlatý kůň – jeskyně C 718 (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0164 - Savci Pelhřimovska (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0036 - Schröckingerit z haldy šachty 21 (Příbram - Háje) (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0035 - Sodiumuranospinit z ložiska Měděnec v Krušných horách (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0098 - Taxonomic notes on Central European species of Paramesius Westwood (Hymenoptera, Diapriidae) (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0007 - Teallite from Radvanice near Trutnov (Czech Republic) (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0041 - Těžba zlata na Novoknínsku - historie a současnost (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0086 - Three new species of African Anthaxia (Coleoptera: Buprestidae) (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0047 - Trepanovaná lebka ve sbírkách Městského muzea v Sedlčanech (2002)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/02:PMNM0144 - Trilobite research on territory of the Czech Republic: a historical review (18th to the 21th centuries) (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0142 - Trilobites and minute ovoid pellets in a burrow (Ordovician, Llanvirnian, Czech Republic) (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0048 - Upper Palaeolithic and Mesolithic human fossils from Moravia and Bohemia (Czech Republic): some new 14C dates. (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0037 - Výskyt uranospinitu na rozvážené haldě šachty 16 (Příbram - Háje) (2002)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/02:00007567 - Výsledky antropologického výzkumu ze středověkého židovského pohřebiště na parcelách č. p. 1390/II a 76/II ve Vladislavově ulici v Praze. (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0031 - Významná mineralogická lokalita - štola sv. Antonína Paduánského v Poličanech u Kutné Hory (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0177 - Zimovanie netopierov v slovenskej časti jaskynného systému Domica-Baradla (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/02:PMNM0175 - Zimoviská netopierov Revúckej vrchoviny (2002)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/02:00011538 - 10. Conyza Less. - turanka (2002)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/02:00011539 - 25. Helianthus L. - slunečnice (2002)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/02:00011537 - 9. Erigeron L. - turan (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0080 - A new species of Laricobius (Coleoptera: Derodontidae) from Nepal (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0191 - A third Stenodactylus in Africa: Return of the forgotten form Stenodactylus stenurus. (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0015 - Ag-Sb-S mineralizace z Jáchymova v Krušných horách (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0186 - Allozyme variation and systematics of the genus Apodemus (Rodentia, Muridae) in Asia Minor and Iran (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0018 - Amalgamy stříbra - moschellandsbergit a schachnerit ze železnorudného ložiska Březina u Radnic (západní Čechy) (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0193 - Anfibios y reptiles identificados en la Arboretum de la Universidad national de la Amazonia Peruana (2001)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/01:PMNM0044 - Antropologický a stomatologický posudek kosterních pozůstatků z Litic. (2001)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/01:PMNM0180 - Atlas rozšíření savců v české republice. IV. Hlodavci (Rodentia)- část 1. Křečkovití (Cricetidae),hrabošovití (Arvicolidae),plchovití (Gliridae) (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0185 - Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 2. New records and review of distribution of bats in Greece (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0130 - Bayeritheca hughesii gen. et sp. nov., a new Eucommiidites - bearing pollen organ from the Bohemian Cenomanian (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0009 - Bludenské žilné pásmo v Krušných horách (2001)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/01:PMNM0125 - Bryozoa (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0012 - Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bismutu z Orlíku u Humpolce (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0194 - Chýnovská jeskyně a okolní zimoviště netopýrů (2001)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/01:PMNM0132 - CLAMP analysis - a useful tool for estimating climatic parameters of terrestrial ecosystems (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0077 - Comments and taxonomical notes on Anthaxia proteus species-group (Coleoptera: Buprestidae) with descriptions of new taxa (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0075 - Comments on the genus Philanthaxia with descriptions of new species (Coleoptera: Buprestidae) (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0083 - Contribution to the knowledge of the genus Dryopomera (Coleoptera: Oedemeridae) (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0069 - Distribution of the species of Kiaeria I. HAG. (Musci, Dicranaceae) in the Czech Republic (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0055 - Doklady o provádění dentální hygieny v 16.-19.století (předběžná zpráva) (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0010 - Druhý nález wolframitu a scheelitu u Těšenova na Pelhřimovsku (2001)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/01:PMNM0002 - Eklogit - materiál broušených kamenných nástrojů západních Čech (2001)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/01:PMNM0127 - Eocene Bryozoa from Hungary (part II. Systematic Paleontology). (2001)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/01:PMNM0135 - Exuviation of selected Bohemian Ordovician trilobites. (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:00007550 - Faunistic records from the Czech Republic - 136. Coleoptera: Cantharidae, Malachiidae. (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0129 - Fire ecology and palaeoclimate of a Late Cretaceous fluvial to estuarine environment, Pecínov Quarry, Czech Republic (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0115 - Galerie našich hub - V. Pholiota cerifera (P. Karst.) P. Karst. Šupinovka zlatozávojná. (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0116 - Galerie našich hub - VI. Pholiota squarrosoides (Peck) Sacc. Šupinovka ježatá (2001)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/01:PMNM0119 - The genus Pholiota in central and western Europe (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0123 - Hlízenka Curreyova (Myriosclerotinia curreyana) v Čechách (2001)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/01:PMNM0131 - Hloubětín – „Bažantnice“ quarry (2001)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/01:PMNM0189 - Holub stěhovavý (Ectopistes migratorius) a jeho taxidermické doklady v České republice (2001)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/01:PMNM0059 - Hypoplastické defekty skloviny u Slovanů z pohřebiště Mikulčice-Kostelislo (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0014 - Kasolit z Jánské žíly, Březové hory, Příbram (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0070 - Klíč k určování druhů rodu Kiaeria v České republice (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0118 - Komentář k taxonomii a rozšíření druhů Pholiota cerifera a Pholiota squarrosoides (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0085 - Larvae of Galbella acaciae and G. Felix with notes on the systematic position of Galbella (Coleoptera: Buprestidae: Galbellinae) (2001)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/01:PMNM0102 - The long-term trends in the breeding waterfowl population in the Czech Republic (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0071 - Mechorosty tvrdých buližníkových suků v CHKO a BR Křivoklátsko (2001)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/01:PMNM0060 - Mezi Saharou a tropickými pralesy. (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0017 - Minerály oxidační zóny žíly Krížová, Gelnica, Slovenské Rudohorie (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0022 - Natural SnGeS3 from Radvanice near Trutnov (Czech Republic): its descriptions, crystal structure refinement and solid solution with PbGeS3 (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0195 - Nejvýznamnější zimoviště netopýrů ve středních Čechách (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0065 - Některé zajímavé rostliny v lomech Českého krasu (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0117 - Některé změny v novém kódu botanické nomenklatury (Saint Louis Code). (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0081 - New Palaearctic taxa of moth flies (Diptera: Psychodidae) from very small accidental spirituous samples of insects. (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0079 - New taxa of the genus Stelidota (Nitidulinae) from Asia with reexamination of Stelidota besucheti complex (Coleoptera, Nitidulidae) (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0082 - New taxa of the Old World Ditylini (Coleoptera: Oedemeridae) (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0184 - Notes on the distribution of hedgehogs (Insectivora: Erinaceidae) in Syria (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0137 - Novakopteron, a new Beraunia-like frilled genus from the Silurian of Bohemia (Molusca, Gastropoda). (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0021 - Nové minerály (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0013 - Nové minerály VII (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0066 - Oenothera flava subsp. taraxacoides, a new alien plant in the Czech Republic (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0019 - Pb-dominant members of crandallite group from Cínovec and Moldava deposits, Krušné hory Mts. (Czech Republic) (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0011 - Pelhřimovský stříbrnonosný revír (2001)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/01:PMNM0136 - Pellets associated with Bohemian Ordovician trilobites: Preliminary report. (2001)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/01:PMNM0133 - Plant habitats of the Peruc-Korycany Formation (Cenomanian, Czech Republic, Central Europe). (2001)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/01:PMNM0001 - Porcelanit - vzácný materiál broušených kamenných nástrojů (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0054 - Postkraniální skelet pleisocenního člověka ze Zlatého koně u Koněprus (2001)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/01:PMNM0182 - Postnatalnyj rost i razvitie (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0107 - Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0052 - Použití metod pro určování věku a pohlaví (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0109 - Pozoruhodné nejnovější výsledky kroužkování ptáků (10) (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0110 - Pozoruhodné nejnovější výsledky kroužkování ptáků (11) (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0074 - Přehled zimovišť netopýrů na Křivoklátsku, Rakovnicku a Kralovicku. (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0053 - Příbuznost a morfologie u kosterních pozůstatků rodiny Swéerts-Špork (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0056 - Průzkum kosterních pozůstatků připisovaných Sv. Vojtěchovi (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0122 - První nález velmi vzácné břichatky mnohokrčky dírkované v Čechách (2001)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/01:PMNM0181 - Razvitije čerepa (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0183 - Recently expanding mammal species in Czech Republic: distribution, abundance and legal status (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0134 - Remarks to the palaeoecology of agnostid trilobites (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0113 - Remarks to the taxonomy of Gymnopilus josserandii based on records from the Bohemian Forest (Czech Republic) (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0192 - Reptiles recently recorded from the surroundings of Iquitos (Departmento Loreto, Peru) (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0084 - Revision of the Nacerdes subgenus Xanthochroa (Coleoptera: Oedemeridae) from Malaysia and Indonesia with notes on species from other regions (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0008 - Rudní ložisko Rokytnice nad Jizerou v Krkonoších (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0020 - Segnitit ze Štěpánova nad Svratkou, západní Morava (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0141 - Short note on new records of late Turonian (Upper Cretaceous) marine reptiles remains from the Úpohlavy quarry (NM Bohemia, Czech Republic) (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0138 - Sinuites comunity in the Upper Ordovician Bohdalec Formation at Praha-Radotín (Barrandian Area, Czech Republic). (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0076 - Some nomenclatural changes, lectotype designations and new synonymy in Buprestidae (Coleoptera) (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0167 - Spiders (Araneae) of shaded and non-shaded sites in the tundra of the western Giant Mountains (Czech Republic) (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0140 - The state of the Sternberg´s original collection (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0016 - Sulfáty vysokoteplotní oxidační minerální asociace; hořící odval dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0067 - The typification of Plantago species described by Ph. M. Opiz (2001)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/01:PMNM0128 - Upper Eocene Bryozoa from the Alpine Foreland Basin in Salzburg, Austria (Borehole Helmberg-1). (2001)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/01:PMNM0058 - Velkomoravské pohřebiště Mikulčice-Kostelisko: Pokus o vyčlenění pokrevně příbuzných jedinců pomocí morfolofických znaků (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0108 - Vliv teploty na zimní výskyt vodouše kropenatého (Tringa ochropus) na Třeboňsku (2001)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/01:PMNM0190 - Vymřelé a kriticky ohrožené druhy ptáků ve sbírkách Národního muzea v Praze (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0170 - Výzkum potravní ekologie společenstva netopýrů na lokalitě Ledové sluje v Národním Parku Podyjí (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0111 - Vzácné houby z rodů Cordyceps a Phaeocollybia na Šumavě - rozbor taxonomie a ekologie nových nálezů z Povydří a celkové shrnutí výskytu (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0139 - The youngest representative of Sarkanella (Mollusca, Tergomya) from the Králův Dvůr Formation (Upper Ordovician, Kralodvorian) of Barrandian Area (Czech Republic) (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0057 - Zajímavé paleopatologické nálezy z pohřebiště u rotundy Sv. Longina v Praze (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0196 - Zimoviště netopýrů na jihozápadní Moravě (2001)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/01:PMNM0062 - 103. Tragopogon L. (2001)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/01:PMNM0064 - 123. Lactuca L. (2001)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/01:PMNM0063 - 21. Polypodium L. (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1076 - A new concept of Anthaxiini (Coleoptera: Buprestidae) (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1043 - A new method for the extraction of Bryozoans from hard rocks from the Eocene of Austria (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1096 - A note onn the occurence of the palmate newt (Triturus helveticus) in Northwestern Bohemia (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1077 - A revision of the genus Brachelytrium Obenberger, 1923 (Coleoptera: Buprestidae: Anthaxiini) (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:PMNM0187 - A survey of spider species (Araneae) in Prof. F. Miller'collection (Department of Zoology, Museum of Natural History, National Museum), Part V. (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/01:PMNM0078 - Additions and corrections to the checklist of Trichoptera (Insecta) from the Czech and Slovak republics (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1018 - Amalgam stříbra - luanheit, mckinstryit a Zn-Hg tetraedrit ze železnorudného ložiska Mníšek pod Brdy - Skalka (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1095 - Amphibian and reptiles recently recorded from the surroundings of Riberalta (Departamento Beni, Bolivia) (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1099 - Amphibian and reptiles recently recorded in Libya (2000)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/00:NMPM1086 - Anisopodidae (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1104 - Antropologické zhodnocení kosterního nálezu z Václavského náměstí čp. 806/II (2000)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/00:PMNM0050 - Antropologické zhodnocení laténských hrobů z Mutěnic-Nálezy lidských kostí ze Starého Hradiska (2000)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/00:NMPM1101 - Atlas rozšíření savců v České republice. III. Hmyzožravci (Insectivora) (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1030 - Barrandicella holubi sp. n. (Gastropoda) from the Šárka Formation (Ordovician, Oretanian) of Bohemia (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1028 - Barrandicellopsis, a new Ordovician archinacelloid genus (Mollusca, Gastropoda) (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1042 - Biomarkers from the taxodiaceous conifer Sphenolepis pecinovensis Kvaček and resin from Bohemian Cenomanian (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1073 - Case 3118. Anthaxia Eschscholtz, 1829 (Insecta: Coleoptera): proposed designation of Buprestis nitida rossi, 1792 (currently A. fulgurans (Schrank,1789)) as the type species (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1051 - Chráněné houby (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1032 - Clustered trilobites Leonaspis leonhardi in the Kopanina Formation (Silurian, Czech Republic) (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1081 - The Coleoptera Nitidulidae and Kateretidae from Anatolian, Caucasian and Middle East regions (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1100 - Comparative cytogenetics of hamsters of the genus Calomyscus (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1041 - Comparison of Cenomanian floras from Western Interior North America and Central Europe (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1034 - Complex parasitism and symbiosis of crinoid, subepidermal parasite, and tabulate coral. Lower Devonian (Pragian), Barrandian, Czech Republic (2000)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/00:NMPM1064 - Cuscutaceae - Kokoticovité in Květena České republiky 6 (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1005 - Cyrilovite from Cyrilov, western Moravia, Czech Republic; new data on the type material (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1002 - Der Goldbergbau von Jílové (Eule), Tschechische Republik (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1070 - Distribution of the species of Dicranum HEDW. (Musci, Dicranaceae) in the Czech Republic - VI. (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1031 - Drilling in a Silurian brachiopod Atrypa fumosa from the Barrandian Area, Bohemia (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1087 - (E,2)-7,9 Dodecadien-1-yl Acetate Acts as Attractant for Males of the Genus Idaea (Lepidoptera: Geometridae: Sterrhinae) (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1045 - Eocénna batymetria Slovenska na základe rastových foriem machoviek (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:PMNM0061 - Erigeron acris agg. v České republice a na Slovensku. (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1072 - Euleptodema sainvali sp. n. from New Caledonia (Coleoptera: Buprestidae: Polycestinae) and larval morphology of the genus (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1069 - Evolution of the gynoecium in the Caryophyllaceae family (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1090 - Faunistic records from the Czech Republic-118. Coleoptera: Cantharidae (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1038 - Frenelopsis alata and its microsporangiate and ovuliferous reproductive structures from the Cenomanian of Bohemia (Czech Republic, Central Europe) (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1068 - Genera and families of the Droserales order (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1035 - Investigation of echinoderms of the Koněprusy Limestone (Lower Devonian, Pragian) in the Barrandian area (Czech Republic) (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1106 - Kindship and morphology of the skeletal remains in the family of Swéerts-Sporck (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1036 - Kirkocystid ankyroids (Stylophora: Echinodermata) from the Šárka Formation (Ordovician) of Bohemia (2000)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/00:NMPM1105 - Kosterní nálezy z Tuchoměřic (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1001 - K-poor meurigite from the Kněžská hora quarry near Těškov, western Bohemia, Czech Republic (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1012 - Krystalochemie minerálních fází v systému UO3 - H2O (schoepit - metaschoepit - "dehydratovaný shopeit") (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1078 - Laricobius schawalleri sp. nov. from Nepal, and the male of Laricobius mirabilis Háva & Jelínek, 1999, from China (Coleoptera: Derodontidae) (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1052 - Lichenicolous fungi of the Czech Republic. (The first commented checklist) (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1071 - Mechorosty vápencového lomu Čertovy schody - západ (2000)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/00:NMPM1098 - Měkkýši (Mollusca) modelových lokalit Českého krasu (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1010 - Mineral bond of cadmium in products originated by spontaneous burning of coal-bearing rocks (mine dumps of the Kateřina mine, Radvanice near Trutnov, Czech Republic) (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1015 - Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1017 - Mineralogie zlatonosné mineralizace v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram) (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1022 - Mineralogy and petrography of the kinzigites from Lhenice and Ktiš in the South Bohemia (Czech Republic) (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1026 - Mineralogy and petrology of some artefacts from Kosoř near Prague (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1025 - Mineralogy of the skarns of the Bohemian part of the western and central Krušné Hory Mountains (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1020 - Minerály porcelanitů vrchu Čeřovka u Jičína a Kunětické hory u Pardubic (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1027 - Mode of life of some Silurian and Devonian platyceratids (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1048 - Mykoflóra Šumavy - základní literární prameny a shrnutí biodiverzity makromycetů v nejvýznamnějších biotopech (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1083 - New and interesting moth flies (Diptera, Psychodidae) from the Australian museums of Perth and Sydney (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1006 - New data of rabejacite (Jáchymov, the Krušné hory Mts., Czech Republic) (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1080 - New genus and species of Oriental Meligethinae with new observations on the genera Cryptarchopria and Kabakovia (Coleoptera: Nitidulidae) (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1074 - New species of Anthaxia from Gabon (Coleoptera. Buprestidae) (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1075 - New species of the genus Chrysobothris from the West Palaearctic region (Coleoptera: Buprestidae) (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1079 - New species of the genus Cyclogethes (Coleoptera: Nitidulidae: Meligethinae) from Thailand (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1007 - Nové minerály 2000 (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1021 - Nové minerály VI (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:PMNM0179 - Nové nálezy krysy (Rattus rattus) v Praze a ve středních Čechách (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1004 - Novotvořené minerální fáze na hořícím odvalu dolu Kateřina v Radvanicích (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1066 - Observations on Carpathian populations of Plantago atrata (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1046 - Ottnangian Bryozoa and Foraminifera from the Vienna basin (Slovakia) (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1037 - Pentacauliscus cf. nodosus Moore et Jeffords, 1968 (Crinoidea, col.) from the Zlíchov Limestone (Lower Devonia, Lower Emsian) of Bohemia (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1024 - Petrology and mineralogy of the Neolithic and Aeneolithic artefacts in Czech Republic (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1050 - Pholiota mucigera (Agaricales), a new species from a boreal old-growth forest (2000)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/00:NMPM1065 - Plantaginaceae - Jitrocelovité in Květena České republiky 6 (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1011 - Podzemní zásobník plynu Háje (Poíbram) - poznatky z mineralogického výzkumu (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1093 - Poznámka k výskytu ještěrky zední (Podarcis muralis) u Štramberka (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1082 - Preliminary review of genera of the tribe Mystropini with redescriptions and new descriptions of some genera, subgenera and species (Coleoptera: Nitidulidae: Nitidulinae) (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:PMNM0051 - Projevy nespecifické zátěže na kostrách našich předků (2000)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/00:NMPM1084 - Psychodidae (2000)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/00:NMPM1094 - Ptáci v lomech Českého krasu v letech 1994-1998 (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1023 - Quartz-chalcedony veins and its young deformation (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1092 - Records of Hipposideros doriae (Mammalia: Chiroptera) from Sabah (East Malaysia) and remarks to the species status of Hipposideros sabanus (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1044 - Redescription of Unifissurinella Poignant, 1991 from Eocene in Austria and its systematic affinities (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1088 - Revision of the genus Entomacis in Europa (Hymenoptera: Diapriidae) with description of new species (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1089 - Revision of the subgenera Stenaxis and Oedemera s. str. of the genus Oedemera (Coleoptera: Oedemeridae) (2000)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/00:NMPM1108 - Spálené lidské pozůstatky z Hradce u Nemětic (2000)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/00:NMPM1097 - Sukcese arachnocenóz v povrchových vápencových lomech v Českém krasu (pavouci Araneae) (2000)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/00:NMPM1085 - Tabanidae (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1029 - Tachloconcha gen. n. and Spirina Kayser, 1889, two additional Lower Palaeozoic gastropods with preserved retractor muscle attachment areas (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1067 - Taxonomic notes to the species of Bufonia koelzii (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1049 - The taxonomy of Pholiota fusus - a critical evaluation (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:PMNM0049 - Trace elements and heavy metals as indicators of palaeodiet and dating of human population. (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1040 - Two conifers (Taxodiaceae.) of the Bohemian Cenomanian, Czech Republic, Central Europe (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1009 - Unusual occurrence of kolbeckite ScPO4 . 2 H2O in karst sediments of Bohemian Karst (the Čertovy schody Quarry, Koněprusy area) (2000)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/00:NMPM1103 - Výpočet délky těla z délky dlouhých kostí (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1019 - Výskyt žilné polymetalické mineralizace v proterozoiku u Mníšku pod Brdy (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1039 - Vztahy Kašpara Sternberga s anglickým paleontologem Williamem Bucklandem (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1013 - Wyartit, minerál obsahující U5+ ve své krystalové struktuře (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1016 - Zlato a doprovodné minerály z aluviálních sedimentů Otavy u Kestřan (jz. od Písku) (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1014 - Zlatonosné zrudnění na lokalitě Harmanec severozápadně od Banské Bystrice (střední Slovensko) (2000)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/00:NMPM1102 - Změnili jsme se během tohoto století? (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/00:NMPM1033 - Zpráva o paleontologickém výzkumu šáreckého souvrství (střední ordovik, stupeň llanvirn) u Oseku u Rokycan (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0037 - A letter by Joachim Barrande to Daniel Oehlert concerning Praenatica (Gastropoda) written on May 12, 1882 (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0060 - A new species of the genus Laricobius (Coleoptera: Derodontidae) from China (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0091 - A revision of Asian species of the genus Bufonia L. (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0045 - A revision of new species of Pholiota and Flammula (Fungi, Agaricales) described by Josef Velenovský (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0056 - A revision of the genus Karenaxia (Coleoptera: Buprestidae) (1999)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/99:NMPM0041 - Addendum. In: J. Barrande, Systeme silurien du centre de la Boheme. Iere Partie: Recherches pal,ontologiques. Vol. I, Planches. Crustac,s: Trilobites. Prague, Paris 1852 (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM1003 - As-mineralizace ze Sumrakova u Telče (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0010 - Asociace sekundárních minerálů s linaritem z Modré štoly (rozrážka u pomocné jámy), Zlaté Hory, Jeseníky (1999)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/99:NMPM0063 - Brachypteridae and Nitidulidae (Coleoptera) from the Aggtelek National Park (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0031 - Broušené kamenné nástroje v neolitu a eneolitu (1999)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/99:NMPM1053 - Ceratocephala orthoceras DC. (1999)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/99:NMPM0086 - Chemické, histologické a genetické laboratorní techniky (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0014 - Chlorem bohatý hydroxylellestadit ze Zastávky u Brna (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0038 - Circumbilical retractor muscle attachment areas found in Tropidodiscus (Gastropoda, Bellerophontoidea) (1999)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/99:NMPM0065 - Comments on the correct grammatic gender of Sycorax Curt. and Philosepedon Eat. (Diptera, Psychodidae) with world catalogue (1999)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/99:NMPM0044 - Comparisons of Mid-Cretaceous plants from midwestern North America and Central Europe (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0062 - Contribution to taxonomy of the beetle subfamily Nitidulinae (Coleoptera: Nitidulidae) (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0069 - Contribution to the knowledge of the genus Cantharis L. and related genera from Turkey and adjacent regions (Coleoptera, Cantharidae). (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0068 - Dicerca bilinica sp. n., a new species of buprestid-beetle (Coleoptera: Buprestidae) from Lower Miocene of the Most formation in northern part of the Czech republic (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0073 - Die Weichtiere (Mollusca) des Waldreviers Uhlíkov bei Volary (Böhmereald) (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0052 - Distribution of the species Dicranum Hedw. (Musci, Dicranaceae) in the Czech Republic - V (1999)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/99:NMPM1054 - Draba fladnizensis Wulfen (1999)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/99:NMPM1055 - Draba siliguosa M. Bieb. (1999)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/99:NMPM1056 - Draba tomentosa Clairv. (1999)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/99:NMPM0081 - Eeské názvy živočichů II. Savci (Mammalia) (1999)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/99:NMPM0082 - Eeské názvy živočichů III. Měkkýši (Mollusca) (1999)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/99:NMPM0046 - Ekologie vybraných zástupců čeledi Hymenochaetaceae na Šumavě (1999)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/99:NMPM0083 - Forenzní antropologie (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0039 - Gastropod, paragastropod and tergomyan biostratigraphy of the Ordovician of Bohemia (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0059 - The genus Agrilaxia and description of a new genus from Africa (Coleoptera: Buprestidae). (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0023 - Goethit z Karlových Varů (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0012 - Historický rudní revír Krupka, Krušné hory (1999)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/99:NMPM0004 - Historie těžby zlata na Novoknínsku (1999)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/99:NMPM0005 - History of gold mining in the Nový Knín district (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0022 - Hooící uhelné haldy a redepozice toxických látek poi samovolném termickém rozkladu uhelné hmoty (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM1047 - Houby Šumavy chráněné zákonem nebo zahrnuté v Červené knize: nálezy v roce 1998 (1999)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/99:NMPM0089 - Identifikace pozůstatků Sv. Vojtěcha ve světle molekulární biologie (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0033 - Infrared spectroscopy and thermal analysis of the uranyl minerals (1999)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/99:NMPM0040 - Joachim Barrande (1799-1883). Äivot, dílo a odkaz světové paleontologii (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0024 - Koemen z lokality Kněževes (1999)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/99:NMPM0055 - Larvy krasců (Coleoptera: Buprestidae) stoední Evropy (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0047 - Lichenicolous fungi from the Czech Republic. 1. Weddellomyces xanthoparmeliae Calatayud et Nav.-Ros. (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0053 - Mechorosty Národní poírodní rezervace Kohoutov v CHKO a BR Koivoklátsko (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0027 - Meteorit z Měsíce - Dar al Gani 400 (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0020 - Minerály antimonu a bismutu z hooícího odvalu dolu Kateoina v Radvanicích u Trutnova (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0016 - Minerály stoíbra ve sbírkách Národního muzea (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0049 - Mites communities of two epiphytic lichen species (Hypogymnia physodes and Parmelia sulcata) in the Czech Republic (1999)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/99:NMPM0088 - Morfologické znaky na lidské kostoe (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0054 - Morphological and biogeographical reexamination of the Meligethes squamosus species complex (Coleoptera: Nitidulidae: Meligethinae) (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0064 - Moth flies (Diptera,Psychodidae) inhabiting wet extreme biotopes of the Sokolov open-cast coal mines and dumps, with descriptions of three new species from the western Bohemia (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0036 - Muscle scars and systematic position of the Lower Palaeozoic limpets Archinacella and Barrandicella gen. n. (Mollusca) (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0043 - New data and revision of three gymnosperms from the Cenomanian of Bohemia - Sagenopteris variabilis (Velenovský) Velenovský, Mesenea bohemica (Corda) comb. n. and Eretmophyllum obtusum (Velenovský) comb. n. (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0074 - New records of small mammals (Insectivora. Chiroptera, Rodentia, Hyracoidea) from Jordan (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0061 - New species of the genus Glischrochilus (Coleoptera: Nitidulidae:Cryptarchinae) from Asia (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0057 - New species of the genus Palmar from South China (Coleoptera: Buprestidae) (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0050 - Notes on taxonomy of Plantago alpina (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0093 - Notes to the species Plantago holosteum in France (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0019 - Nové minerály 1999 (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0018 - Nové minerály V (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0026 - Nové výsledky ve výzkumu skarnů českého masivu (1999)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/99:NMPM1008 - Nový výskyt sekundárních minerálů Cu, Pb, Zn na ložisku Zlaté hory - východ (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0072 - On the taxonomy and nomenclature of the Palaearctic Oedemeridae (Coleoptera) (1999)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/99:NMPM0087 - Osteometrie (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0090 - Palaeopathology and Historical Personality og General Johann Sporck (1595-1679) (1999)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/99:NMPM0078 - Pavouci (Araneida) Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0008 - Poehled mineralogie stoíbra poíbramské rudní oblasti (1999)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/99:NMPM0006 - Poíbram - hornické muzeum a skanzen (1999)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/99:NMPM0007 - Poíbram - the Mining and Open-air Museum (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0001 - Poírodní uhličitany uranylu, UO2CO3 . n H2O: ruthefordin (0.2>n>0), blatonit (n = 1) a joliotit (n<2) (1999)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/99:NMPM0030 - Poíspěvek k mineralogickému a petrografickému výzkumu neolitických a eneolitických nástrojů Eeské republiky (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0032 - Poíspěvek k osídlení kultury s vypíchanou keramikou v Horkách nad Jizezou, okr. Mladá Boleslav (1999)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/99:NMPM0067 - Poíspěvek k poznání současné fauny motýlů (Lepidoptera) Jizerských hor (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0048 - Polycoccum minutulum (Dothideales, Ascomycetes), a new lichenicolous fungus on Trapelia placodioides (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0092 - Poznámka k taxonomii Dicranum sendtneri Limpr (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0051 - Poznámky k druhu Plantago media v Eeské republice (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0003 - Poznámky k výskytu hvězdového koemene na vrchu Strážník u Jilemnice (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0080 - Ptáci v lomech Eeského krasu v roce 1997 (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0066 - Rare and new Palaearctic Tonnoiriella-species (Diptera, Psychodidae) (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:PMNM0188 - Remarkable faunistic records of four spider species (Araneae)from Bohemia and Moravia (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0042 - Remarks to postmortem behaviour of orthoconic shells (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:00007546 - Revision of the Leptonema affine group (Insecta: Trichoptera: Hydropsychidae) from Madagascar with the description of a new species. (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0070 - Revision of the Old World Diplectrus with notes on the other genera (Coleoptera: Oedemeridae) (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0034 - Rocky coast facies of the Unhošť-Tursko high (Late Cenomanian-Early Turonian, Bohemian Cretaceous Basin) (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0009 - Selenidy z uranového ložiska Ústaleč (jz. Eechy) (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0025 - Skorodit z Poebuzi (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0058 - Supplement to the "World Catalogue of the Genus Anthaxia (Coleoptera: Buprestidae)" (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0035 - Svrchnokoídová sedimentace a tafocenózy na proterozoických elevacích okolí Brandýsa nad Labem, s hlavním důrazem na lokalitu Kuchyňka u Brázdimi (česká koídová pánev) (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0076 - Systematics and distribution of the Acanthodactylus pardalis group (Lacertidae) in Egypt and Israel (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0013 - To the infrared spectrum of K-poor meurigite (the Kněžská hora quarry near Těškov, Czech Republic), a hydrated potassium iron hydroxophosphate (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0002 - To the infrared sprectrum of haynesite, a hydrated uranyl selenite, and its comparison with other uranyl selenites (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0077 - To the introduction of the European pond turtlr (Emys orbicularis) in the Central Bohemia (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM1091 - Tři poznámky k taxonomii netopýra Brandtova, Myotis brandtii (Chiroptera: Vespertilionidae) a k historii jeho poznávání v západní části Evropy (1999)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/99:NMPM0084 - Určování pohlaví (1999)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/99:NMPM0085 - Určování věku (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0015 - Vanadový wavellit a variscit z puklin grafitických kvarcitů na západní Moravě (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0028 - Výskyt minerálů alpské nerostné asociace a dalších asociací v lomu u Barchovic (zjz. od Zásmuk u Kolína) (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0021 - Výskyt ryzí mědi a kupritu ve Vrchoslavi u Teplic (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0029 - Výskyt žilných metaporfyritů v amfibolitovém lomu u Libodoic (jz. od Kolína) (1999)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/99:NMPM0075 - Význam pseudokrasových dutin pro výzkum netopýrů (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0017 - Zálesíite, a new mineral of the mixite group, from Zálesí, Rychlebské hory Mts., Czech Republic (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/99:NMPM0011 - Zaniklá a neplatná česká a slovenská osobní a zeměpisná jména v mineralogickém názvosloví (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/98:NMPM0603 - A survey of spider species (Araneida) in prof. F. Miller collection (Department of Zoology, Museum of Natural History-National Museum) Part IV. Lycosidae (1998)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/98:NMPM0600 - Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 1.Review of distribution and taxonomy of bats in Turkey (1998)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/98:NMPM0597 - Contribution to the knowledge of the subfamily Malthininae (Coleoptera: Cantharidae) of Turkey (1998)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/98:NMPM0605 - Demografie a základní antropologická charakteristika pravěkých pohoebišť v Praze 5 - Jinonicích (1998)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/98:NMPM0594 - Devillín z Mútnika pri Hnúšti (Slovenské Rudohorie) (1998)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/98:NMPM0606 - Mechy vytěženého lomu Kosov v Eeském krasu (1998)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/98:NMPM0598 - New species of the family Malachiidae (Coleoptera) for the fauna of Turkey (1998)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/98:NMPM0599 - Notes on some species of the genus Ischnomera (Coleoptera: Oedemeridae) from Turkey (1998)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/98:NMPM0596 - Nové mineralogické údaje pre alumohydrokalcit a dawsonit z Ladomírova (1998)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/98:NMPM0601 - Poznámky k počtu a názvům evropských druhů netopýrů (1998)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/98:NMPM0595 - Starkeyit z Lubeníka (Slovenské Rudohorie) (1998)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/98:NMPM0604 - Stoedověké nálezy na Václavském náměstí (1998)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/98:NMPM0602 - Taxonomic and faunistic notes on the herpetofauna of Sysria (Reptilia) (1998)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/97:NMPM1062 - Athyrium in Květena České republiky 1 (1997)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/97:NMPM1060 - Cannabaceae in Květena České republiky 1 (1997)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/97:NMPM1059 - Cystopteris, Woodsia et Dryopteris in Květena České republiky 1 (1997)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/97:NMPM0593 - Distribution of the species of Dicranum Hedw. (Musci) in the Czech Republic - IV (1997)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/97:NMPM1058 - Hymenophyllaceae in Květena České republiky 1 (1997)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/97:NMPM1063 - Pojetí základních taxonomických kategorii in Květena České republiky 1 (1997)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/97:NMPM1057 - Sellaginelaceae in Květena České republiky 1 (1997)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/97:NMPM1061 - Urticaceae in Květena České republiky 1 (1997)