• česky
  • english

MK0CEZ99F0101 - Dějiny vědy a techniky (1999-2003, MK0)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMK0CEZ99F0101
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyDějiny vědy a techniky
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Hlavní oborAB - Dějiny
Rok a měsíc zahájení řešení1999
Rok a měsíc ukončení řešení2003
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období19992000200120022003celkem
Podpora ze státního rozpočtu1 255 tis. Kč1 283 tis. Kč1 700 tis. Kč2 100 tis. Kč2 100 tis. Kč8 438 tis. Kč
Celkové uznané náklady1 475 tis. Kč1 633 tis. Kč1 700 tis. Kč2 100 tis. Kč2 100 tis. Kč9 008 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyInterakce národního vývoje techniky v ČR s vývopjem světové techniky a vědy ve společenském a kultuirním kontextu,. Zamření na problematiku vývoje zejména od průmyslové revoluce do současnosti. Dokončení projektu vývoje techniky v letech 1945-1992 přípravou publikace. Zaměřit se na výzkum vývoje vědeckých a technických organizací a spolků (Masarykova Akademie Práce, Svaz inženýrů-architektů, Systém technického zkušebnictví, Výzkumné struktury ČSSR období 1945-1990 ad.) Vytvořit podklady k dalšímu průzkumu bílých míst ve vývoji vědy a techniky na území České republiky a komparace těchto výsledků s vývojem v sousedních zemích i v zemích udávajícíh v dané oblasti směr. Zahájení výzkumu k přehledným dějinám české techniky v kontextu světového vývoje. Využití výsledků výzkumu v muzejní praxi i ve výuce na vysokých školách a v popularizaci technického a přírodovědeckého vzdělávání.
Klíčová slova v anglickém jazyceHistory of science;Histry of Technology;, Czech history; World history; Scientific associations; Technical associations; scientific education; Technical education.
Hodnocení výsledkůV - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Popis výsledků českyVýzkumný záměr byl po stránce obsahové, věcné a formální vyhodnocen jako úspěšně splněný. Výstup v podobě třísvazkového díla "Studie o dějinách techniky v českých zemích 1945-1992" je prezentován jako mimořádně zdařilý.
Rok dodání údajů do CEZ2004
Systémové označení dodávky datCEZ/2004/MK0/MK0400/U/N/4:1
Datum dodání záznamu29.6.2004
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
Účastník - subjektNárodní technické museum
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV122
Výsledek druhu MRIV/00023299:_____/08:#0000063 - Dědictví tříbarevné fotografie (2008)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/08:#0000093 - Ivan Kirilov - autor prvního atlasu Ruska (2008)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/08:#0000091 - Kapitán James Cook a ruské mapy (2008)
Výsledek druhu MRIV/00023299:_____/08:#0000057 - Konference Věda a technika v českých zemích v období 2. světové války (2008)
Výsledek druhu MRIV/00023299:_____/08:#0000094 - Konference z dějin geodézie a kartografie (2008)
Výsledek druhu MRIV/00023299:_____/08:#0000096 - Konference z dějin hutní výroby (2008)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/08:#0000070 - Národní podník ČKD a jeho role v boji o průmyslové konfiskáty (2008)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/08:#0000095 - Otázka fosforu při zkujňování surového železa (2008)
Výsledek druhu BRIV/00023299:_____/08:#0000087 - Příběh Národního technického muzea (2008)
Výsledek druhu BRIV/00023299:_____/08:#0000051 - Výzkumné reaktory a radiační technologie v českých zemích. (2008)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/08:#0000090 - Za Janem Šťovíčkem (2008)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/08:#0000059 - Zázemí prvních českých aviatiků (2008)
Výsledek druhu ORIV/00023299:_____/08:#0000085 - 100 let Národního technického muzea: minulost, přítomnost, budoucnost (2008)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/08:#0000092 - 330 let od založení Královské observatoře Greenwich (2008)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/07:#0000055 - Historik českého železářství. Za Gustavem Hofmanem. (2007)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/07:#0000058 - Několik úvah nad rozdělenou pozůstalostí prof. Otakara Odložilíka (2007)
Výsledek druhu MRIV/00023299:_____/07:#0000073 - Setkání českých a slovenských odborníků v kosmonautice (2007)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/07:#0000054 - Slévárny litiny Mariazell (Eisengusswerk nachste Mariazell) 1742-1899 (2007)
Výsledek druhu BRIV/00023299:_____/03:00000001 - Studie o technice v českých zemích 1945-1992, sv. 1.-3. (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/02:0000JP02 - Absolut Šípek (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/02:0000VV02 - Archiv architektury NTM. První zprávy o zachráněných archiváliích. (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/02:0000SH01 - Archiv pro dějiny obchodu, průmyslu a technické práce po 70 letech (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/02:0000JP04 - Ateliér přírodních materiálů FUUD UJEP Ústí nad Labem (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/02:0000JP06 - Ateliér skla FUUD UJEP Ústí nad Labem (2002)
Výsledek druhu BRIV/00023299:_____/02:0000KP01 - Automobily Bugatti v českých zemích (2002)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/02:0000JH01 - Bedřich Mendl a Archiv pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce v ČSR (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/02:0000VV01 - Bionika - výstava v NTM (2002)
Výsledek druhu ERIV/00023299:_____/02:0000HJ03 - Cestování v pohodě (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/02:0000VV04 - Chronologie vyplavení archivu (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/02:0000PK01 - Co předcházelo a co následuje (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/02:0000VH02 - Co ukazuje astronomický číselník pražského orloje (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/02:0000ZR04 - Dějiny hutnictví v Národním technickém muzeu v roce 2001 (2002)
Výsledek druhu ERIV/00023299:_____/02:0000HJ04 - Designstudio Jiří Španihel (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/02:0000MS02 - Druhý odboj "z druhého břehu" (Ze zkušeností a názorů Otakara Odložilíka na druhý odboj v USA v letech 1939 - 43) (2002)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/02:0000KZ02 - Ecology and Politics - Problems and Discrepancies (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/02:0000VV03 - František Klokner (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/02:0000JF02 - Genius renesanční empirie (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/02:0000VH01 - Historie měření napětí ve strojních součástech (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/02:0000VH04 - Historie nátahu mechanických strojků kapesních i náramkových hodinek (2002)
Výsledek druhu CRIV/00023299:_____/02:0000ZR06 - Hluboká nad Vltavou - litinová zimní zahrada a veranda zámku a další hesla (2002)
Výsledek druhu CRIV/00023299:_____/02:0000ZR02 - Hutnictví (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/02:0000MS01 - Ignác Vojtěch Ullmann (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/02:0000PP01 - Indikace důlního plynu (2002)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/02:0000MS03 - Jan Klepl a jeho vize průmyslového archivu (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/02:0000MN02 - Jaroslav Heyrovský, laureát Nobelovy ceny za chemii v roce 1959 (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/02:0000HJ01 - Josef Kranner (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/02:0000AS01 - Jost Bürgi - 450 let od narození (2002)
Výsledek druhu ARIV/00023299:_____/02:0000JP09 - Karolina Kopřivová (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/02:0000VH03 - Kuriozní lázeňské hodiny (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/02:0000ZR03 - Litinové památky v severovýchodních Čechách (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/02:0000JP03 - Malé světelné objekty z tabulového skla (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/02:0000JP01 - Merkur není jen název stavebnice (2002)
Výsledek druhu ARIV/00023299:_____/02:0000JP10 - Nick Crosby a britský design (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/02:0000MN01 - Polarografie (2002)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/02:0000JF03 - Poslední rozhovor s profesorem Bohumilem Bydžovským (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/02:0000AN01 - Poslední šance - výstava končí (2002)
Výsledek druhu MRIV/00023299:_____/02:0000JP13 - Průmyslový design spotřebního průmyslu (k výstavě S. Lachmana) (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/02:0000JP08 - Reklamný predmet 3. milénia (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/02:0000KZ01 - Ringhofferova vagónka v Praze na Smíchově - 150 let tovární výroby vagónů v českých zemích (2002)
Výsledek druhu CRIV/00023299:_____/02:0000VH05 - Sluneční hodiny na Petříně (2002)
Výsledek druhu MRIV/00023299:_____/02:0000HJ05 - Současný český průmyslový design (2002)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/02:0000JF05 - Společenský vývoj, společenská potřeba a technický rozvoj (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/02:0000JN01 - Stanislav Bechyně (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/02:0000JP07 - Stanislav Libenský a jeho škola (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/02:0000JF01 - Tadeáš Hájek z Hájku. Anotace vydání sborníku. (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/02:0000HJ02 - Tatra 603 (2002)
Výsledek druhu WRIV/00023299:_____/02:0000JF06 - Technika a farmakologie (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/02:0000ZR01 - Technische Denkmäler und das National Technische Museum Prag (2002)
Výsledek druhu ERIV/00023299:_____/02:0000JP11 - Tvorba průmyslového designéra Stanislava Lachmana na pozadí soudobých tvarových trendů (2002)
Výsledek druhu BRIV/00023299:_____/02:0000JH02 - Věda a technika v českých zemích (2002)
Výsledek druhu CRIV/00023299:_____/02:0000JN02 - Výběrová bibliografie NTM 1989 - 1994 (2002)
Výsledek druhu ARIV/00023299:_____/02:0000JF04 - Who did what in Science and Technology in Czech Lands in the Run of Centuries (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/02:0000DD01 - Z dopisů Ladislava Žáka Karlu Honzíkovi (2002)
Výsledek druhu ERIV/00023299:_____/02:0000AN02 - Závodní motocykly (2002)
Výsledek druhu WRIV/00023299:_____/02:0000AN03 - Závodní motocykly (2002)
Výsledek druhu WRIV/00023299:_____/02:0000FN01 - 19. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky (2002)
Výsledek druhu MRIV/00023299:_____/02:0000PP02 - 42. seminář z dějin hornictví (2002)
Výsledek druhu MRIV/00023299:_____/02:000RPL01 - 43. seminář z dějin hutnictví (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/02:0000ZR07 - 75 let objevu tlakového lití stroji s tzv. studenou komorou - český přínos světovému slévárenství (2002)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/01:00002160 - Apendix o vývoji výpočetní techniky pro "Dějepis" na průmyslovkách (2001)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/01:00002112 - Bibliografie prací z dějin hutnictví v publikacích NTM od roku 1987 do roku 2001 (2001)
Výsledek druhu BRIV/00023299:_____/01:00002091 - Boris Jirků - Moje džungle (2001)
Výsledek druhu ARIV/00023299:_____/01:00002111 - Dějiny hornictví a hornické oddělení NTM (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/01:00002279 - Dynamometrický měřicí vůz Československých státních drah (2001)
Výsledek druhu BRIV/00023299:_____/01:00002090 - Gnozeologie komunikací (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/01:00002156 - Historie měření tlaku a měřicích přístrojů (2001)
Výsledek druhu BRIV/00023299:_____/01:00002157 - Hodiny a hodinky (2001)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/01:00002110 - Hutnické památky doby rané industrializace (2001)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/01:00002108 - Jubilejní 40. seminář z dějin hutnictví (2001)
Výsledek druhu CRIV/00023299:_____/01:00002161 - Konstrukce a materiál (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/01:00002113 - Měřicí přístroje firmy Frič (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/01:00002092 - Místo designu v muzejní praxi (2001)
Výsledek druhu BRIV/00023299:_____/01:00002158 - Montres et horloges (2001)
Výsledek druhu CRIV/00023299:_____/01:00002159 - Pelz Carl (2001)
Výsledek druhu ERIV/00023299:_____/01:00002095 - Pour le plaisir (2001)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/01:00002104 - Příspěvek Jaroslava Prokeše k agrárním dějinám (2001)
Výsledek druhu ERIV/00023299:_____/01:00002094 - Sensitive Touch (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/01:00002251 - Tangenciální vážky (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/01:00002105 - Vzájemná korespondence Václava Novotného, Jaroslava Prokeše a Otakara Odložilíka (2001)
Výsledek druhu CRIV/00023299:_____/01:00002254 - Závěrečná část díla, 1913-1923. (2001)
Výsledek druhu ERIV/00023299:_____/01:00002093 - Zoja Villalobos - je a není (2001)
Výsledek druhu BRIV/00023299:_____/00:265 - Automatic (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/00:280 - Beginnings of electrficity research and Prokop Diviš (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/00:266 - Chaos světa, jazyků a informací (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/00:261 - The "content museum": interrating science and culture (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/00:264 - Context Museum: Bridge between Art and Technology (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/00:262 - Diagnostická měření (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/00:268 - Hamr Dobřív (2000)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/00:274 - Historical Surveying Instruments from Bohemia (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/00:270 - Historie Woltmanovy vrtule k měření průtoku (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/00:271 - Mohou muzejní exponáty soutěžit v kráse? (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/00:282 - Otakar Odložilík před první a druhou emigrací (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/00:279 - Přírodní vědy, technika a lékařství ve 20.století v datech (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/00:269 - Příspěvek ke stavebnímu a technologickému vývoji železné hutě v Plasech (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/00:263 - Science and Technology in the 20th Century: Gap between the State and it´s Reflection (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/00:267 - Slévačský rod Zafouků z Komárova v matrikách mrtnické fary z let 1784 - 1870 (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/00:275 - Současný stav a problémy dějin věd a techniky v České republice (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/00:278 - Upozornění některá výročí vědy a techniky v roce 1998 (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/00:276 - Výuka dějinám věd a techniky. K přípravě budoucích badatelů v dějinách věd a techniky (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/00:281 - Ways to the greater activity and international cooperation in the teaching of the history of science and technology (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/00:272 - Z historie měření času (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/00:277 - 70 let organizování historiků vědy a techniky (2000)