• česky
  • english

MK0CEZ02F1601 - Význam vybraných uměleckých kolektivních aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky (aplikovaný výzkum) (2003-2007, MK0)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMK0CEZ02F1601
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyVýznam vybraných uměleckých kolektivních aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky (aplikovaný výzkum)
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Kategorie VaVNV - Aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového výzkumu (tzv. "neprůmyslový výzkum")
Hlavní oborAL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Vedlejší oborAO - Sociologie, demografie
Rok a měsíc zahájení řešení1.1.2003
Rok a měsíc ukončení řešení31.12.2007
Datum posledního uvolnění institucionální podpory25.7.2007
Číslo smlouvy5054/2002
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období20032004200520062007celkem
Podpora ze státního rozpočtu990 tis. Kč1 066 tis. Kč981 tis. Kč981 tis. Kč407 tis. Kč4 425 tis. Kč
Celkové uznané náklady1 690 tis. Kč1 666 tis. Kč1 681 tis. Kč1 681 tis. Kč667 tis. Kč7 385 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyJde o patrně o nejrozsáhlejší výzkum dětské populace narozené po roce 1989 (přes 2000 dětí je zkoumáno ve všech krajích ČR), což klade značné nároky na koordinaci práce rozsáhlého pracovního týmu.V r.2005 byl dokončen sběr dat tématu „socializace“. Zpracovány byly základní interpretace dat prvního tématu, tj. „životního stylu“, k němuž byl ve výtvarném oboru realizován dodatkový výzkum, který umožňoval stanovit některé další znaky dětské populace. Pro téma „tvořivost“ byly připraveny specifické slovní testy, zjišťující např. fluenci, fantazii, originalitu. Pro podskupinu 300 dětí (parametry odpovídala tzv. kontrolní skupině, v níž byla provedena obě šetření) byly navíc využity dokreslovací testy hravé tvořivosti. Šetření bylo realizováno, započaly práce na jeho vyhodnocení. V závěru roku byl koncipován postup při řešení tématu dalšího roku – „vztah k umění“.
Klíčová slova v anglickém jazycecreative; children; activities; theatre; folk dance; choir singing; scenic dance; art design projects
Hodnocení výsledkůV - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Popis výsledků českyPřínosem je prokázání faktu, že umělecké aktivity mají pozitivní vliv na široké klíčové kompetence dětí. Výstupem je mj. metodika „Dětská zkušenost s výtvarným projevem a vizuální kulturou“ a její vydání jako elektronické knihy v angličtině.
Rok dodání údajů do CEZ2008
Systémové označení dodávky datCEZ08-MK0-U/01:1
Datum dodání záznamu30.6.2008
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
PříjemceNárodní informační a poradenské středisko pro kulturu
ŘešitelMgr. Lenka Lázňovská (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: +420 221 507 955; vedidk: 2292017)
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV9
Výsledek druhu MRIV/14450551:_____/08:#0000031 - Celostátní sympozium Taneční výchova a kulturní kapitál (2008)
Výsledek druhu JRIV/14450551:_____/08:#0000032 - Je folklor umění? Z výpovědí dětí nejen z folklorních souborů (2008)
Výsledek druhu DRIV/14450551:_____/08:#0000029 - Kulturní kapitál a taneční výchova (2008)
Výsledek druhu DRIV/14450551:_____/08:#0000030 - Význam vybraných uměleckých aktivit pro rozvoj osobnosti dítěte (2008)
Výsledek druhu JRIV/14450551:_____/06:#0000010 - Co přináší dětem zpívání ve sboru aneb Informace o jednom sociologickém výzkumu (2006)
Výsledek druhu SRIV/14450551:_____/06:#0000015 - Dětská zkušenost s výtvarným projevem a vizuální kulturou. Informace z výzkumu NIPOS – interpretace dotazníkových položek Interpretace dotazníkových položek - metodika. (2006)
Výsledek druhu DRIV/14450551:_____/06:#0000007 - Dětské umělecké aktivity a kulturní kapitál (2006)
Výsledek druhu DRIV/14450551:_____/06:#0000008 - Kulturní kapitál a životní styl (2006)
Výsledek druhu MRIV/14450551:_____/06:#0000005 - Výzkum vybraných kolektivních uměleckých aktivit pro rozvoj dítěte ve školním věku (aplikovaný výzkum) (2006)