• česky
  • english

MK0CEZ01F2702 - Terénní a badatelský průzkum, dokumentace a pasportizace ohrožených skupin památek na území hlavního města Prahy (2002-2006, MK0)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMK0CEZ01F2702
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyTerénní a badatelský průzkum, dokumentace a pasportizace ohrožených skupin památek na území hlavního města Prahy
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Kategorie VaVNV - Aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového výzkumu (tzv. "neprůmyslový výzkum")
Hlavní oborAL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Rok a měsíc zahájení řešení01/2002
Rok a měsíc ukončení řešení12/2006
Rok a měsíc zahájení poskytování institucionální podpory05/2002
Rok a měsíc ukončení poskytování institucionální podpory12/2006
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období20022003200420052006celkem
Podpora ze státního rozpočtu1 933 tis. Kč1 461 tis. Kč2 161 tis. Kč1 971 tis. Kč1 971 tis. Kč9 497 tis. Kč
Celkové uznané náklady2 000 tis. Kč1 530 tis. Kč2 228 tis. Kč2 040 tis. Kč2 040 tis. Kč9 838 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyNa území hlavního města Prahy, kde je současný stav poznání památkového fondu vyhovující, se nachází velká řada objektů, vykazüjících rovněž znaky kulturního dědictví, které jsou z hlediska poznání a odborného zpracováví podchyceny jen fragmentárně nebovůbec ne. Potřeba poznání a zpracování odborných podkladů se zde týká řady jednotlivých objektů i celých dosud opomíjených skupin včetně jejich hodnotných prvků i historických parků, situovaných na území Prahy. Výzkumný záměr je zaměřen na zpracování ummělecko-historických průzkumů jednotlivých objektů i jejich širších souvislostí ve vývoji města a obce, zahrnujících jejich dokumentaci, evidenci a pasportizaci vč. dostupných historických a archivních pramenů. Cílem výzkumu je nejen zajištění potřebné evidence, ale i vytvoření předpokladů pro účinnější možnosti ochrany a zachování při stavu jejich ohrožení v současném procesu proměny města.
Klíčová slova v anglickém jazycePrague; architecture heritage
Hodnocení výsledkůV - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Popis výsledků českyVýzkumný záměr přinesl zpracování průzkumů jednotlivých objektů na území Prahy i jejich širších souvislostí ve vývoji města, jejich dokumentaci, evidenci a pasportizaci včetně dostupných historických a archivních pramenů.
Rok dodání údajů do CEZ2007
Systémové označení dodávky datCEZ07-MK0-U/02:1
Datum dodání záznamu29.6.2007
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
PříjemceNárodní památkový ústav
ŘešitelIng. arch. Alexandra Křížová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: 224232025; vedidk: 2888203)
Další osoba podílející se na řešeníBc. Jan Baláček (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 3700224)
Další osoba podílející se na řešeníDIS. Jana Červinková (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 8213054)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Helena Čižinská (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 8586519)
Další osoba podílející se na řešeníIva Dryková (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 1790463)
Další osoba podílející se na řešeníDIS. Ivana Enrýgrová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 8404399)
Další osoba podílející se na řešeníKarel Fink (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 1713868)
Další osoba podílející se na řešeníMgr. Josef Hájek (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 1685465)
Další osoba podílející se na řešeníIng. arch. Dorota Havlíková (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 3570673)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Lucie Holá (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 9365184)
Další osoba podílející se na řešeníIng. arch. Zuzana Hubrtová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7023650)
Další osoba podílející se na řešeníIng. arch. Eva Kosová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 4442245)
Další osoba podílející se na řešeníVěra Kredbová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 1668870)
Další osoba podílející se na řešeníBc. Miroslava Lacinová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 1938460)
Další osoba podílející se na řešeníIng. arch. Markéta Lierová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 3511111)
Další osoba podílející se na řešeníLenka Matiášková (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 9588361)
Další osoba podílející se na řešeníMgr. Pavla Matoušková (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 3914410)
Další osoba podílející se na řešeníMgr. Hedvika Nejedlá (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 4581180)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Jakub Jan Outrata (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5387655)
Další osoba podílející se na řešeníMgr. Zuzana Pospíchalová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 2081148)
Další osoba podílející se na řešeníIng. Jana Růžičková (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 6667023)
Další osoba podílející se na řešeníIng. Zora Rysová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 3149056)
Další osoba podílející se na řešeníIng. arch. Barbora Skalická (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7223439)
Další osoba podílející se na řešeníMgr. Luboš Sochor (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 9206353)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Ladislav Špaček (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5990971)
Další osoba podílející se na řešeníMgr. Petr Vaňous (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5861144)
Účastník - subjektStátní památkový ústav v hlavním městě Praze
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV24
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/08:#0001604 - Královice (2008)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/08:#0001605 - Kyje, Rybáře (2008)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/08:#0001606 - Lipany (2008)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/08:#0001607 - Nedvězí (2008)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/06:#0000348 - Pamětní desky (2006)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/06:#0001608 - Soupis pamětních desek v hl. m. Praze - zpráva o stavu úkolu „ante finitum“ (2006)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/06:#0000349 - Stavby (2006)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/05:#0001609 - Kopie výkladce v Rytířské ulici čp. 965 na Starém Městě 08 (2005)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/05:#0000209 - Stavebně historické průzkumy z archivu Národního památkového ústavu, ú.o.p. v hl. m. Praze, V - Hradčany, Vyšehrad (2005)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/05:#0001611 - Zničení výkladce v Hybernské ulici čp. 1271 na Novém Městě (2005)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/04:00012640 - Battistova cihelna v Ďáblicích čp. 520 a otázky její rekonstrukce (2004)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/04:00012639 - Oprava sgrafitové fasády Schwarzenberského paláce na Hradčanech čp. 185/IV (2004)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/04:00012641 - Otázky stavebního vývoje novoměstského opevnění v období velké opravy (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00012651 - Petr Rudolf Manoušek - zvonař (2004)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/04:00012642 - Rekonstrukce letohrádku Kinských při čp. 98 v Praze 5 - Smíchově (2004)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/04:00012643 - Rekonstrukce usedlosti čp. 32 v Praze 13 - Stodůlkách (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00012648 - Restaurování gotického sálu na Starém Městě (2004)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/04:00012637 - Restaurování náhrobního kamene blahoslaveného Vintíře (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00012649 - Stavebně historické průzkumy z archivu Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze; IV - Malá Strana (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00012650 - Štěpán Klas - sochař, restaurátor (2004)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/04:#0000210 - Vesnické památkové zóny a rezervace (2004)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/04:00012638 - Znovuobjevení skici k mozaice na fasádě Zemské banky Království českého čp. 857/II od Jana Preislera (2004)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/03:02000006 - Praha (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:02000005 - Výtvarný a duchovní odkaz antikizujících staveb našich zahrad a parků (2003)