• česky
  • english

MK0CEZ01F2701 - Nové prameny k raně a vrcholně středověkým dějinám Prahy. Souhrn archeologických výzkumů ve vybraných mikroregionech I. Zpracování a vyhodnocení. (2002-2006, MK0)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMK0CEZ01F2701
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyNové prameny k raně a vrcholně středověkým dějinám Prahy. Souhrn archeologických výzkumů ve vybraných mikroregionech I. Zpracování a vyhodnocení.
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Kategorie VaVNV - Aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového výzkumu (tzv. "neprůmyslový výzkum")
Hlavní oborAC - Archeologie, antropologie, etnologie
Vedlejší oborAB - Dějiny
Další vedlejší oborAL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Rok a měsíc zahájení řešení01/2002
Rok a měsíc ukončení řešení12/2006
Rok a měsíc zahájení poskytování institucionální podpory04/2002
Rok a měsíc ukončení poskytování institucionální podpory12/2006
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období20022003200420052006celkem
Podpora ze státního rozpočtu731 tis. Kč739 tis. Kč839 tis. Kč784 tis. Kč684 tis. Kč3 777 tis. Kč
Celkové uznané náklady731 tis. Kč739 tis. Kč839 tis. Kč784 tis. Kč684 tis. Kč3 777 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyVýsledkem neustálé terénní činnosti pracoviště je množství archeologických dokumentačních bodů, poskytujících nové prameny k nejstarším dějinám města. Předpokladem pro jejich využití je zpracování záchranných archeologických výzkumů do konečné nálezové zprávy a její předání do centrální evidence. Cílem je závěrečné systematické vyhodnocení všech dostupných výzkumů ve dvou vybraných mikroregionech s důrazem na raně středověké osídlení (počátky, genese, charakter, struktura, řemeslné aktivity), georeliéfaproměnu ve vrcholně středověké město. Výzkumný záměr je orientován na pražské levobřeží, zpracováno bude okolí Malostranského náměstí a území mezi ulicemi Tržiště a Vítězná. Tato koncepce první etapy z postupného zpracovávání jednotlivých mikroregionůumoožňuje srovnat jádro raně středověkého osídlení, které už v té době plnilo funkce města, s prostorem, jenž byl do poloviny 14. století předměstím. Komplexní zpracování do formy nálezových zpráv zpřístupňuje pro historické bádání archeologické prameny.
Klíčová slova v anglickém jazycePrague; archaeological excavation; Mala Strana; early medieval; history; Tržiště; Vítězná
Hodnocení výsledkůV - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Popis výsledků českyVýzkumný záměr přinesl systematické vyhodnocení archeologických výzkumů ve dvou mikroregionech pražské Malé Strany s důrazem na raně středověké osídlení, georeliéf a proměnu ve vrcholně středověké město.
Rok dodání údajů do CEZ2007
Systémové označení dodávky datCEZ07-MK0-U/02:1
Datum dodání záznamu29.6.2007
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
PříjemceNárodní památkový ústav
ŘešitelPhDr. Jarmila Čiháková (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: 234653307; vedidk: 2407574)
Další osoba podílející se na řešeníMartin Müller (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7432038)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Jaroslav Podliska, PhD. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 8211930)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Michal Tryml (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 8542570)
Účastník - subjektStátní památkový ústav v hlavním městě Praze
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV66
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/08:#0001584 - Dřevěná cesta přes mokřinu v jihozápadním rohu Malostranského náměstí. Vyhodnocení archeologických výzkumů (2008)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/08:#0001581 - Dřevěné vozovky z 10. století pod domem Malostranské náměstí čp. 271/III. Archeologický výzkum NPÚ Praha č. 6/01 (2008)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/08:#0001993 - Malá Strana v raném středověku. Stav výzkumu a rekapitulace poznání. (2008)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/08:#0001582 - Raně středověké obytné domy v Josefské čp. 626/III. Archeologický výzkum NPÚ Praha č. 33/99 na Malé Straně. (2008)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/08:#0001583 - Starobylé komunikace pod domem Malostranské náměstí čp. 2/III. Archeologický výzkum NPÚ Praha č. 28/00 (2008)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0001599 - Elektronický katalog archeologických výzkumů archeologického oddělení NPÚ Praha s vloženou vrstvou anotací o výsledcích (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0001600 - Elektronický katalog nálezů mincí z archeologických výzkumů v historickém jádru Prahy. (2007)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/07:#0001585 - Juditin most (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001587 - Mostecká – Josefská ul. (dřevěná cesta), Praha 1 – Malá Strana. Úvod k paleobotanické analýze. (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0001597 - Praha 1 - Malá Strana, Hellichova p.p.č. 357+363+352/2, výzkum bývalého PÚPP č. 11/99 (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0001593 - Praha 1 – Malá Strana, Josefská čp. 626/III, nálezová zpráva o výzkumu bývalého PUPP č. 33/99 (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0001594 - Praha 1 - Malá Strana, Josefská p.p.č. 1032, výzkum bývalého PÚPP č. 26/92 (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0001598 - Praha 1 - Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 263/III, nálezová zpráva o výzkumu 9/92 NPÚ Praha (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0001596 - Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí p.p.č. 993 před domem čp. 265/III, výzkum bývalého PÚPP č.30/92 (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001592 - Renesanční jímka z Malé Strany v Praze (2007)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/06:#0001603 - Elektronická databáze a katalog archeologického výzkumu Maltézské nám. čp. 471/III (Nostický palác) (2006)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/06:#0001601 - Elektronická databáze a katalog archeologického výzkumu NPÚ 14/96 Malostranské náměstí ppč. 993 (2006)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/06:#0001602 - Elektronická databáze a katalog archeologického výzkumu NPÚ 20/95 Malostranské náměstí ppč. 993 (2006)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/06:#0001590 - Kampa - ostrov povodní a navážek. Nástin vývoje na základě archeologických pramenů. (2006)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/06:#0001591 - K problematice identifikace a interpretace archeometalurgického materiálu na příkladu raně středověké Prahy (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0000255 - Nálezová zpráva Praha 1 – Malá Strana, Hellichova čp. 553/III. Výzkum PSSPPOP č. CLVI -14/85 (2006)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/06:#0000272 - Neznámé raně středověké opevnění jižní části Malé Strany (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0000258 - Praha 1 – Malá Strana, Besední ulice, nálezová zpráva archeologického výzkumu PSSPPOP č. 15/86 (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0000261 - Praha 1 – Malá Strana, Hellichova ulice ppč. 1054, nálezová zpráva archeologického výzkumu NPÚ Praha č. 14/03 (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0000262 - Praha 1 – Malá Strana, Karmelitská čp 269/III, nálezová zpráva o archeologickém výzkumu NPÚ Praha č. 9/03 (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0000259 - Praha 1 – Malá Strana, Karmelitská čp 389/III a 529/III, nálezová zpráva archeologického výzkumu PSSOPOP č. 12/87 (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0000264 - Praha 1 – Malá Strana, Karmelitská čp. 528, výzkumu PÚPPOP číslo 9/85 (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0000260 - Praha 1 – Malá Strana, Lázeňská čp. 485/III, nálezová zpráva archeologického výzkumu NPU č. 12/03 (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0000266 - Praha 1 - Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 204/III, nálezová zpráva o výzkumu 7/93 NPÚ Praha (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0000254 - Praha 1 - Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 271/III, nálezová zpráva o výzkumu 6/01 NPÚ Praha (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0000270 - Praha 1 - Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 37/III, nálezová zpráva o výzkumu IC z roku 1979 (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0000253 - Praha 1 - Malá Strana, Malostranské náměstí ppč. 993 před čp. 258/III, nálezová zpráva o výzkumu 9/91 NPÚ Praha (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0000251 - Praha 1 - Malá Strana, Malostranské náměstí ppč. 993 před čp. 265/III, nálezová zpráva o výzkumu 30/93 NPÚ Praha (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0000256 - Praha 1 – Malá Strana, Maltézské náměstí čp. 480/III, nálezová zpráva o archeologického výzkumu PSSPPOP č. CXXI – 12/82 (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0000263 - Praha 1 – Malá Strana, Maltézské náměstí ppč. 1048, před čp. 474/III, nálezová zpráva archeologického výzkumu PUPP č. 2/96 (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0000257 - Praha 1 – Malá Strana, Nosticova čp. 464/III, nálezová zpráva archeologického výzkumu PSSPPOP č. CLXII – 29/84 (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0000252 - Praha - Malá Strana, Malostranské náměstí ppč. 993, rekonstrukce nálezové zprávy o výzkumu Státního archeologického ústavu v roce 1943 (2006)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/06:#0001589 - Příspěvek k poznání raně gotického stavebního vývoje kostela sv. Tomáše. (2006)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/06:#0000250 - Zpráva o nálezu rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/05:#0000166 - Nálezová zpráva o archeologickém výzkumu Praha 1-Malá Strana, Karmelitská čp. 379/III (2005)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/05:#0000268 - Praha 1 – Malá Strana, Hellichova čp. 553/III, nálezová zpráva o archeologickém výzkumu NPÚ HMP č. 21/85 (2005)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/05:#0000267 - Praha 1 – Malá Strana, Hellichova čp. 553/III, nálezová zpráva o archeologickém výzkumu PSSPPOP č. XL - 14. (2005)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/05:#0000265 - Praha 1 – Malá Strana, Říční ul. čp. 539/III, nálezová zpráva o archeologickém výzkumu PSSPPOP č. 5/85 (2005)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/05:#0001586 - Renesanční sklo v archeologických nálezech v Čechách a na Moravě (2005)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/05:#0000167 - Sklep hrázděného domu 14. století v Nerudově ulici čp. 211 na Malé Straně. (2005)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/04:00012644 - Archeologický výzkum historického jádra Prahy - strategie a dilema (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00013939 - Nálezová zpráva, záchranný archeologický výzkum Praha 1-Malá Strana, Břetislavova čp. 304-306/III (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00014172 - Praha 1 - Malá Strana, Hellichova ulice, nálezová zpráva o archeologickém výzkumu NPÚ HMP č. LIX. (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00013940 - Praha 1- Malá Strana, Josefská čp. 28/III, nálezová zpráva o archeologickém výzkumu NPÚ HMP č. 21/86 (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00014174 - Praha 1 - Malá Strana, Karmelitská čp. 529/III, nálezová zpráva stavebně historického a archeologického výzkumu NPÚ HMP 37/00 (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00014173 - Praha 1 - Malá Strana, Říční čp. 539/III, nálezová zpráva o archeologickém výzkumu NPÚ HMP č. 18/84 (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:#0000269 - Praha 1 – Malá Strana, Újezd čp. 450/III (Tyršův dům), nálezová zpráva o archeologickém výzkumu PSSPPOP č. CLX – 27/84 (2004)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:#0002024 - Dům čp. 249/III v Nerudově ulici na Malé Straně, (příspěvek ke spolupráci archeologie a stavebně-historického průzkumu). (2003)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/03:#0001580 - Exkurz: Ke stratigrafické poloze analyzovaných předmětů. (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:00012652 - Kvádříkové objekty v domě čp. 529/III v Karmelitské ulici na Malé Straně (2003)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/03:02000004 - Nálezová zpráva o archeologickém výzkumu, Praha 1 - Malá Strana, Nebovidská, Pelclova čp. 460/III. Výzkum PÚPP č. 6/00 (2003)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/03:02000003 - Nálezová zpráva - Praha 1 - Malá Strana, Karmelitská čp. 377/III. Archeologický výzkum SPÚ HMP č. 44/00 (2003)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/03:#0001595 - Praha 1 - Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 258, nálezová zpráva o výzkumu bývalého PÚPP č. 32/99 (2003)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/03:02000002 - Praha 1 - Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 2/III, nálezová zpráva o archeologickém výzkumu PÚPP č. 28/00 (2003)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/03:02000001 - Praha 1 - Malá Strana, Sněmovní ppč. 1009, nálezová zpráva o archeologickém výzkumu PÚPP č. 11/96 (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:00012647 - Severní fronta Malostranského náměstí v rané gotice (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:#0002037 - Záchranný výzkum ve Staronové synagoze v Praze a posouzení jeho výsledků z hlediska etnického určení zdejšího osídlení (2003)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/02:02000001 - K dosavadnímu stavu poznání raně středověké Malé Strany (2002)
Výsledek druhu VRIV/75032333:_____/02:02000003 - Praha 1 - Malá Strana, Malostranské náměstí č.p. 6/III, nálezová zpráva o archeologickém výzkumu PÚPP č. 14/94 (2002)
Výsledek druhu VRIV/75032333:_____/02:02000004 - Praha 1 - Malá Strana, Malostranské náměstí č.p. 7/III, nálezová zpráva o archeologickém výzkumu PÚPP č. 15/94+34/95 (2002)
Výsledek druhu VRIV/75032333:_____/02:02000002 - Praha 1 - Malá Strana, Tomášská čp. 518/III, nálezová zpráva o archeologickém výzkumu PÚPP č. 32/94 (2002)