• česky
  • english

MK0CEZ00F2402 - Dynamika přírodních procesů v oblasti styku hercynské, karpatské a panonské oblasti a jejich dokumentace (2000-2004, MK0)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMK0CEZ00F2402
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyDynamika přírodních procesů v oblasti styku hercynské, karpatské a panonské oblasti a jejich dokumentace
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Kategorie VaVZV - Základní výzkum
Hlavní oborDB - Geologie a mineralogie
Vedlejší oborEG - Zoologie
Další vedlejší oborEF - Botanika
Rok a měsíc zahájení řešení2000
Rok a měsíc ukončení řešení12/2004
Rok a měsíc zahájení poskytování institucionální podpory03/1999
Rok a měsíc ukončení poskytování institucionální podpory08/2004
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období20002001200220032004celkem
Podpora ze státního rozpočtu550 tis. Kč743 tis. Kč800 tis. Kč2 000 tis. Kč1 700 tis. Kč5 793 tis. Kč
Celkové uznané náklady550 tis. Kč743 tis. Kč800 tis. Kč2 000 tis. Kč1 700 tis. Kč5 793 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyMuzejní sbírky,v některých oborech systematicky shromažďované už téměř 200 let,představují velmi hodnotný materiál pro výzkum některých přírodních dějů. Oblast Moravy,kde se stýkají tři geologické,morfologické a biologické celky,významné i z evropského hlediska,pak představuje modelově velmi zajímavé území, kde se dynamika všech přírodních jevů ještě zvýrazňuje.
Klíčová slova v anglickém jazyceMoravia;geological complexes;morphological complexes;biological complexes
Hodnocení výsledkůU - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Popis výsledků českyVytyčené cíle výzkumného záměru byly splněny podle plánu, výsledky řešení byly hodnoceny jako dobré.
Rok dodání údajů do CEZ2005
Systémové označení dodávky datCEZ/2005/MK0/MK0500/U/N/3:1
Datum dodání záznamu30.6.2005
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
Účastník - subjektMoravské zemské muzeum
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV178
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000139 - Cynoglossum baeticum (Boraginaceae), a new endemic species from SE Spain (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000110 - Xerocomus fennicus, the first record in the Czech Republic. (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/05:#0000010 - Clavulinopsis umbrinella (Basidiomycetes, Clavariaceae), the first record in the Czech Republic. (2005)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/05:#0000015 - Interesting recirds of macrofungi in national nature reserves of the Bílé Karpaty Mts. (2005)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/05:#0000012 - Komentovaný klíč ke středoevropským druhům helmovek z rodu Hemimycena. (2005)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/05:#0000002 - Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, moldanubikum, západní Morava (2005)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/05:#0000011 - New, rare and less known macromycetes in Moravia (Czech Republic) - VII. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/04:00012206 - A contribution to the moss flora of the Apuseni mountains (Romania) (2004)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/04:00012141 - A new Oligocene genus of lanternfish (family Myctophidae) from the Carpathians Mountains (2004)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/04:00012348 - An approach to the higher taxa based on transformation series: A theory and examples from Cleroidea (Insecta: Coleoptera) (2004)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/04:00012286 - Archeozoologické vyhodnocení (2004)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/04:00012134 - The assemblage of the Oligocene fish fauna from the "Menilitic Formation" of the West Carpathians (Czech Republic) (2004)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/04:00012204 - Discelium nudum (2004)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/04:00011786 - Dumortierit a turmalín z abysálních pegmatitů od Vémyslic u Moravského Krumlova, Gföhlská jednotka, Moldanubikum. (2004)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/04:00012305 - Fauna ploštic, křísů a mer (Hemiptera: Heteroptera, Auchenorrhyncha et Psylloidea) CHKO Bílé Karpaty (2004)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/04:00012283 - First record of Livilla variegata (Löw, 1881) (Hemiptera: Psylloidea: Psyllidae) in Slovakia (2004)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/04:00012302 - Hospodaření na Lednických rybnících a jejich sinicová a řasová flóra (2004)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/04:00012208 - Houby lužních lesů jižní Moravy (2004)
Výsledek druhu WRIV/00094862:_____/04:00011840 - International workshop on petrogenesis of granulites and related rocks (2004)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/04:00012018 - International workshop on petrogenesis of granulites & related rocks - Excursion Guide & Abstract Volume (2004)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/04:00012239 - Jihomoravské nivní mokřady a jejich řasová flóra (2004)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/04:00011902 - Material of type character in the Münch-Bellinghausen collection in the Moravian Museum, Brno 4. Anton Rochel (2004)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/04:00012205 - Mechorosty nalezené během exkurzí na floristickém kurzu ČBS v Novém Jičíně (1999) (2004)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/04:00012203 - Mechorosty skal na jihozápadní Moravě (2004)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/04:00012347 - Metaxinidae fam.nov., a new family of Cleroidea (2004)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/04:00011899 - Mléčivec velkolistý (Cicerbita macrophylla) - poznámky k rozšíření v České republice (2004)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/04:00011773 - Mramor s obsahem REE z Horních Dunajovic v lukovské jednotce moravika. (2004)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/04:00011896 - New Hybrids of Verbascum (Scrophulariaceae) From Turkey (2004)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/04:00012132 - Paleontologie lokality Obora (2004)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/04:00012138 - Permian vertebrates on the Obora locality (Czech Republic) (2004)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/04:00012215 - Pozdně halštatské a časně laténské osídlení v Polepech (okr. Litoměřice) (2004)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/04:00012229 - South-Moravian Algal Flora and Their Algal Flora (2004)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/04:00012312 - Systematics and biology of the Phacopteronidae (Hemiptera: Psylloidea) - a preliminary report (2004)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/04:00012298 - Taxocenózy křísů a ploštic (Hemiptera: Auchenorrhyncha et Heteroptera) lučních porostů v CHKO Bílé Karpaty - srovnání ploch s odlišným managementem (2004)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/04:00012317 - Two new species of Anthaxia Eschscholtz, 1829 from the A. salicis (Fabricius, 1776) species-group (Coleoptera: Buprestidae) (2004)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/04:00012121 - Velké houby (makromycety) lednického okolí (2004)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/04:00012264 - Zhodnocení historického vývoje, současného stavu a prováděných zásahů v aluviu dolní Dyje na život v lesních tůních této oblasti (2004)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/04:00012075 - Zimování husí na Nových Mlýnech (2004)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/04:00012050 - Živá voda pod Pálavou (2004)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/04:#0000001 - Zvířecí kosti z hrobu H2 ve Vrbátkách na Prostějovsku (2004)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/04:00012225 - Zvířecí kosti z nádvoří Horního hradu Rokštejn (2004)
Výsledek druhu MRIV/00094862:_____/04:00012149 - 2nd EAVP Meeting (2004)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/03:ENT00009 - A review of Australian genera of Korynetinae (Coleoptera, Cleridae). (2003)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/03:00011807 - Application of cathodoluminiscence to the study of metamorphic textures in marbles from the eastern part of the Bohemian Massif (2003)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/03:BOT00006 - Biologické sbírky muzeí - nové perspektivy využití (2003)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/03:BOT00004 - Bryoflora in block fields in south-western Moravian river valleys (2003)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/03:ENT00002 - Description of a presumed larva of Anthicini (Coleoptera, Anthicidae). (2003)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/03:ENT00001 - Description of larva of Phloeostichus denticollis Redtenbacher, 1842 (Coleoptera, Phloeostichidae). (2003)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/03:ANT00004 - Domesticated animal husbandry in the Bronze age on the basis of osteological remains (2003)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/03:BOT00003 - Environmentally acceptable effect of hydrogen peroxide on cave "lamp-flora", calcite speleothems and limestones (2003)
Výsledek druhu ARIV/00094862:_____/03:ENT00007 - Fauna Europea: Buprestidae - Agrilinae, Cylindromorphinae a Trachyiinae. (2003)
Výsledek druhu ARIV/00094862:_____/03:ENT00008 - Fauna Europea: Trogositidae. (2003)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/03:BOT00014 - Gymnopilus igniculus - find from the Czech Republic and notes on its variability. (2003)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/03:ENT00005 - Lautereropsis gen. nov., a new psyllid genus from Nepal (Hemiptera, Psylloidea). (2003)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/03:BOT00012 - Marasmius querceus Britzelm. (Basidiomycetes, Tricholomataceae) found for the second time in Moravia (Czech Republic). (2003)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/03:BOT00005 - Mechy Hamatocaulis vernicosus, Meesia triquetra a Paludella squarrosa na nové lokalitě u rybníka Konvent (2003)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/03:ZOO00001 - Nový směr v tvorbě přírodovědných výstav? (2003)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/03:ENT00006 - Pavel Lauterer at Seventy. Lautereropsis gen. nov., a new psyllid genus from Nepal (Hemiptera, Psylloidea). (2003)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/03:00012129 - Přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu Boskovické brázdy na Moravě (2003)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/03:00011853 - Přehled vltavínonosných klastických sedimentů na Moravě (2003)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/03:00012125 - Rybí fauna menilitového souvrství (střední oligocén) na nové lokalitě Rysova hora (Rožnov pod Radhoštěm) (2003)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/03:00012144 - Teleostei (Otoliths, Skeletons with otoliths in situ) from the Karpatian of the Central Paratethys (2003)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/03:BOT00008 - Three interesting thermophilic taxa of Gymnopus (Basidiomycetes, Tricholomataceae): G. pubipes sp. nov., G. pubipes var. pallidopileatus var. nov. and G. dryophilus var. lanipes comb. nov. (2003)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/03:ANT00005 - Výška v kohoutku domácích zvířat doby bronzové na základě naměřených hodnot na kostech (2003)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/03:00012142 - Žraloci z hlubin karpatských pohoří (2003)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/03:ENT00004 - Zur Fauna der Zikaden, Wanzen und Augenfliegen des Kaiserstuhls (Hemiptera: Auchenorrhyncha et Heteroptera; Diptera: Pipunculidae). (2003)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/02:MIN00002 - Charakteristika fulguritu z Bedřichova u Liberce (2002)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/02:ANT00001 - Chov domácích zvířat na vybraných lokalitách doby bronzové na základě jejich osteologických pozůstatků. (2002)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/02:ENT00001 - Description of a larva of Dermestoides sanguinicollis (Fabricius, 1782) (Coleoptera, Cleridae, Korynetinae). (2002)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/02:ENT00003 - Description of a larva of Thymalus limbatus (Fabricius, 1787) (Coleoptera, Trogositidae). (2002)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/02:ENT00002 - Description of larvae of Lymexylon navale (Linnaeus, 1758) and Elateroides dermestoides (Linnaeus, 1761) (Coleoptera, Lymexylidae). (2002)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/02:#0000138 - Johan Hruby´s Campanula material in the herbarium of the Moravian museum (BRNM) (2002)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/02:ZOO00001 - Kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus) po letech na jižní Moravě! (2002)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/02:HYD00002 - Letní sinicová a řasová flóra Novozámeckého rybníka. v roce 1998 (2002)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/02:BOT00016 - Mechorosty zaznamenané během bryologicko-lichenologických dnů v Mikulově (2002)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/02:ENT00005 - Metcalfa pruinosa (Say, 1830) introduced into the Czech Republic (Hemiptera, Flatidae). (2002)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/02:MIN00001 - Moldavites: a review (2002)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/02:HYD00003 - Nature Reserve Břehyňský and Novozámecký rybník (Czech Republic) - Various Types of Wetlands and their Algal Flora. (2002)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/02:ENT00004 - New distributional and biological data on European Psylloidea (Hemiptera, Sternorrhyncha), with special reference to the fauna of the Czech Republic and Slovakia. (2002)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/02:HYD00001 - Předběžné výsledky algologického průzkumu. štěrkových jezer Moravičany - Mohelnice (CHKO Litovelské Pomoraví) (2002)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/02:ANT00016 - Sedmdesáté páté narozeniny profesora Rudolfa Musila. (2002)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/02:ENT00006 - Spolecenstva krisu (Hemiptera, Auchenorrhyncha) a mer (Hemiptera, Psylloidea) na polnich kulturach jetele lucniho v okoli Brna. (2002)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/02:MIN00003 - Stříbrné hory měřínské v 16. Století (2002)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/02:GEO00001 - Stručný přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě a perspektivy ochrany stávajících lokalit (2002)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/02:BOT00017 - The study of "lampflora" in the Kateřisnká Cave (the Moravian Karst, Czech Republic) (2002)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/02:ENT00003 - Taxocenózy křísů a mer (Hemiptera: Auchenorrhyncha et Psylloidea) a jejich parazitoidů (Diptera: Pipunculidae, Hymenoptera: Dryinidae) dvou biotopů rokytenských slepenců. (2002)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/02:ANT00002 - Vývojové trendy vchovu hospodářských zvířat vdobě bronzové na podkladě jejich osteologických pozůstatků. (2002)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/02:ANT00015 - Zvířecí osteologický materiál z Tvarožné. (2002)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/01:BOT00001 - A mycocoenological study of ectomycorrhizal macromycetes in floodplain forests in southern Moravia (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/01:BOT00020 - Bryophyte flora at lamps in public caves in the Moravian Karst (Czech Republic) (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/01:GEO00009 - Changes in the composition of the European snake fauna during the Early Miocene and at the Early / Middle Miocene transition (2001)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/01:ZOO00003 - Current distribution of new fish species Proterorhinus marmoratus in the Czech Republic (2001)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/01:BOT00009 - Dřevní houby a rozklad dřeva v PR Horní Bradlo (CHKO Železné hory). (2001)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/01:GEO00002 - Encyklopedie zkamenělin (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/01:BOT00005 - Fayodia bisphaerigera (J.Lange) Antonín & Noordeloos - kalichvoakm dvouvýtrusá. (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/01:ENT00006 - First reports of some leafhoppers (Auchenorrhyncha, Cicadellidae) from the Czech Republic and notes from Slovakia. (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/01:GEO00003 - Fosílne ryby vo vnútrokarpatskom paleogéne pri obci Bystré nad Topl'ou (Východné Slovensko) (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/01:BOT00004 - Gymnopilus josserandii Antonín - šupinovka Josserandova (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/01:ENT00009 - In memoriam Karel Majer. (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/01:ENT00008 - In memoriam Karel Majer (1949 - 2000). (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/01:BOT00017 - Index herbariorum Reipublicae bohemicae et Reipublicae slovacae (2001)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/01:GEO00010 - Intraspecific cranial osteology of the Grass Snake Natrix natrix with comments on the evolution of the species (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/01:ENT00005 - Karel Majer. (2001)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/01:GEO00011 - Korelace kvartérních herpetofaun na některých evropských lokalitách (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/01:ENT00004 - Křísi (Hemiptera, Auchenorrhyncha) a mery (Hemiptera, Psylloidea) NPR Čertoryje v CHKO Bílé Karpaty. (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/01:ENT00002 - Mery (Sternorrhyncha, Psylloidea) Jizerských hor. (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/01:MIN00004 - Minerály nedvědických mramorů (2001)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/01:HYD00002 - Mokřady vybraných niv z algologického pohledu (2001)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/01:BOT00010 - Monitoring makromycetů ve vybraných rezervacích CHKO Litovelské Pomoraví v letech 1998 - 2000. (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/01:MIN00005 - Mramory na jihovýchodním okraji Českého masivu (přehled výzkumů) (2001)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/01:ZOO00004 - Muzejník- povolání nebo diagnoza ? (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/01:BOT00002 - Myxomphalia maura (Fr.: Fr.) Hora - kalichovka spáleništní. (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/01:BOT00008 - New records of three mycenoid and marasmioid fungi (Tricholomataceae) in Slovakia. (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/01:BOT00013 - Onopordon xbeckianum John, the correct name for the hybrid of Onopordum acanthium and O. illyricum (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/01:BOT00003 - Rickenella swartzii (Fr.: Fr.) Kuyper - kalichovka Swartzova (2001)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/01:ENT00001 - S jakým hmyzem se můžeme seznámit na Stránské skále. (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/01:HYD00001 - Sinice několika studánek v okolí Brna (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/01:BOT00014 - Two new hybrids of Verbascum from Turkey and Spain (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/01:BOT00016 - Verbascum ×sibyllinum, a new nothospecies from Italy (2001)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/01:BOT00007 - Výzkum makromycetů Národního parku Podyjí. (2001)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/01:BOT00006 - Výzkum makromycetů v biosfŕické rezervaci Pálava a v Podluží. (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/01:BOT00019 - Vzpomínka na Valentina Pospíšila (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/01:ENT00003 - Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) v Bílých Karpatech a jiných oblastech Moravy. (2001)
Výsledek druhu ERIV/00094862:_____/01:GEO00005 - Zkamenělé moře (2001)
Výsledek druhu ERIV/00094862:_____/01:GEO00007 - Zkamenělé moře (2001)
Výsledek druhu ERIV/00094862:_____/01:GEO00006 - Zkamenělé moře (2001)
Výsledek druhu ERIV/00094862:_____/01:GEO00008 - Zkamenělé moře (2001)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/01:GEO00004 - Zkameněliny na Stránské skále (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/01:ENT00007 - Zur Fauna der Zikaden, Wanzen, Blattflöhe und Augenfliegen des Kyffhäusergebirges. (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000033 - Application of cathodoluminescence microscopy to the study of metamorphic reactions in marbles: examples from Moravian zone. (2000)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/00:00000090 - Betlém - historie malého mokřadu (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000028 - Bryophytes in a block field microrelief: case studies from SW Moravia (2000)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/00:00000019 - Cerinthe L. (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000026 - Česnek podivný (Allium paradoxum) také na Moravě. (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/01:ENT00010 - Classification and phylogeny of the Buprestoidea (Insecta: Coleoptera). (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000025 - Contribution to the bryophyte flora of Greece with special emphasis to the Peloponnisos penisula. (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000023 - Cynoglossum hungaricum Simonk. (2000)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/00:00000022 - Cynoglossum L. (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000037 - Distribuce tremolitových mramorů v Českém masivu. (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000014 - The first European record of Xeromphalina campanelloides (Tricholomataceae) from Austria (2000)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/00:00000015 - Flóra makromycetů (2000)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/00:HYD00003 - Flóra zelených vláknitých řas přírodní památky Kutnar (2000)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/00:00000009 - The genus Marasmius sect. Globulares in tropical Africa (a preliminary report) (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000034 - Geological Distribution of Tremolite Marbles in the Boheman Massif and CL-study of their prograde Metamorphic Reactions in the Olešnice Group. (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000030 - Histoire et origine geographique des faunes de serpents en Europe (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000098 - Hlavačka mramorovaná se šíří (2000)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/00:00000007 - Huby Národného parku Poloniny (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000010 - Interesting macromycetes found in the Czech and Slovak Republics (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000097 - Jihomoravští čápi na prahu nového milénia (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:BOT00012 - Material of type character in the Münch-Bellinghausen collection in the Moravian Museum, Brno (BRNM). 1. Wilibald Swibert Joseph Gottlieb Besser (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:BOT00011 - Material of type character in the Münch-Bellinghausen collection in the Moravian Museum, Brno (BRNM). 2. Franz de Paula Adam von Waldstein and Pál Kiteibel (2000)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/00:00000012 - Mykofloristický výzkum CHKO Žďárské vrchy a zajímavější druhy makromycetů nalezené na území CHKO (2000)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/00:HYD00005 - Nárostové řasy tůní horní Lužnice (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000006 - New, rare and less known macromycetes in Moravia (Czech Republic - VI. (2000)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/00:00000020 - Nonea Moench. (2000)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/00:00000016 - Notes on the variability of Xerocomus armeniacus forma luteolus (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000027 - Ohlédnutí za odkazem V. Pospíšila (2000)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/00:00000021 - Omphalodes L. (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:BOT00015 - Pomněnkovec velkolistý - Brunnera macrophylla coll., nový zplanělý rostlinný taxon pro Slezsko (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000008 - Proposal to conserve the name Xeromphalina Kühner & Maire (Basidiomycetes: Tricholomataceae) with that spelling (2000)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/00:HYD00006 - Řasová flóra tůní Planých louček těsně před povodní a rok poté (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:BOT00018 - RNDr. Valentin Pospíšil, CSc. - In Memoriam (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000095 - Rybí společenstva podélného profilu řeky Vláry v Bílých Karpatech (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000094 - Ryby a makrozoobentos povodí říčky Drietomice v Bílých Karpatech. (2000)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/00:00000093 - Sběr ryb řádů Perciformes a Scorpaeniformes ze studijní sbírky zoologického oddělení Moravského zemského muzea v Brně. (2000)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/00:00000032 - Serranus budensis (Heckel, 1856) - první nález fosilní rybí fauny ve vnitrokarpatském paleogénu (2000)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/00:HYD00004 - Sinice a rozsivky Přírodní památky "Jezírko Kutnar" (2000)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/00:00000092 - Šíření hlavačky mramorované (Proterorhinus marmoratus) v ČR (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000029 - Snakes of the lower/middle Miocene transition at Vieux Collonges (Rhone, France), with comments on the colonisation of western Europe by colubroids (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000017 - Štětinatec laločnnatý (Echinocystis lobata) zplanělý na západní Moravě. (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000036 - Variation in chemical composition of V-bearing muscovite during metamorphic evolution of graphitic quartzites in the Moravian Moldanubicum. (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000024 - Verbascum lagurus subsp. stefanovii, nomen novum. (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000091 - Věstonická nádrž - významné trdliště u nás (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000013 - Xeromphalina brunneola (Tricholomataceae), a new member of the European mycoflora (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000011 - Za ing. Jaroslavem Krejčím (13.3.1935 - 27.2.1999) (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000096 - Změny současného rozšíření hlavačky mramorované (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000035 - Zpráva o výzkumu tremolitových mramorů u Kuroslep na západní Moravě (olešnická skupina, moravikum). (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000018 - 50 let Mezinárodní asociace pro rostlinnou taxonomii (IAPT). (2000)