• česky
  • english

MK0CEZ00F2401 - Podíl Moravy na procesu vzniku ideje české státnosti (2000-2004, MK0)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMK0CEZ00F2401
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyPodíl Moravy na procesu vzniku ideje české státnosti
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Kategorie VaVZV - Základní výzkum
Hlavní oborAB - Dějiny
Vedlejší oborAC - Archeologie, antropologie, etnologie
Rok a měsíc zahájení řešení2000
Rok a měsíc ukončení řešení12/2004
Rok a měsíc zahájení poskytování institucionální podpory03/2000
Rok a měsíc ukončení poskytování institucionální podpory07/2004
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období20002001200220032004celkem
Podpora ze státního rozpočtu550 tis. Kč700 tis. Kč1 000 tis. Kč2 000 tis. Kč1 700 tis. Kč5 950 tis. Kč
Celkové uznané náklady550 tis. Kč700 tis. Kč1 000 tis. Kč2 000 tis. Kč1 700 tis. Kč5 950 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyVýzkumný záměr si kladl za cíl přispět k hlubšímu poznání procesu vzniku ideje české státnosti a podílu Moravy na jeho vytváření. Uvedený proces odehrávající se především na kulturním poli měl být podroben kritické analýze ve všech svých projevech, včetně konzervativních, při formování národního charakteru Moravy.
Klíčová slova v anglickém jazyceSlavonic, medieval settlenent, years 1848-49, Moravian museum, Czechoslovak foreign soldiers, antropology of Czech Luxembourg, tolar and conventional currency, folk culture in Moravia, Czech pupets
Hodnocení výsledkůU - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Popis výsledků českyŘešení výzkumného záměru bylo vyhodnoceno jako úspěšné, obsah závěrečné zprávy i výstupy dokladují, že rozsah prací odpovídá původnímu plánu.
Rok dodání údajů do CEZ2005
Systémové označení dodávky datCEZ/2005/MK0/MK0500/U/N/3:1
Datum dodání záznamu30.6.2005
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
Účastník - subjektMoravské zemské muzeum
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV139
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/05:#0000071 - Using the Regression Analysis in Numismatics (2005)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/04:#0000177 - Dr. Jan Malík – výtvarník a technolog (2004)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/04:00012496 - Ethnographic Institute of Moravian Museum Brno (2004)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/04:00012486 - František Pospíšil a počátky národopisného filmu - neznámé skutečnosti (2004)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/04:#0000019 - Kovové a luxusní nálezy z hradu Landeka u Ostravy (2004)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/04:00012244 - Lednické obyčeje a slavnosti (2004)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/04:00012241 - Lidové tradice na Petřínsku (2004)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/04:00012482 - Marginal Notes Concerning the Study of Folk Religiosity in the Czech Lands (2004)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/04:#0000176 - Mimořádná publikace o historii českého loutkového divadla (2004)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/04:#0000301 - Mince zemí koruny české. Numismatická sbírka Josefa Květoně (2004)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/04:00012488 - Nové poznatky o Františku Pospíšilovi (nejen o národopisném filmu) (2004)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/04:00012493 - Romské poutě a svatá Sára (2004)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/04:#0000020 - Středověké nálezy z Otnic, okres Vyškov (2004)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/04:00012485 - Strom a jeho odraz v etnologii (2004)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/03:ANT00001 - Anthropological characteristics of the medieval Moravian Luxemburgs (2003)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/03:#0000174 - Česká stolní loutková divadla - hračka, výtvarný artefakt nebo element divadla? (2003)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/03:ETN00009 - České obyvatelstvo v národnostně smíšené oblasti a úloha Národní jednoty pro jihozápadní Moravu (1886-1938) (2003)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/03:NUM00001 - K nálezu grošů na Jesenicku roku 1932 (2003)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/03:ETN00007 - Lidová kultura v činnosti republikánského dorostu na Moravě (2003)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/03:#0000175 - Loutky, dramatika a praxe českého rodinného loutkového divadla (2003)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/03:ETN00008 - Munia maarista (2003)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/03:ETN00010 - O výstavě kraslic v severní Itálii ( Friuli) (2003)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/02:ETN00001 - Alte und neue Wallfahrtsorte. (2002)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/02:ETN00006 - Fotografická sbírka EÚ MZM. (2002)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/02:ETN00003 - Fotografická zastavení. Hřebečsko (2002)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/02:ETN00005 - Fotografická zastavení. Královničky v podání chovanek vesny. (2002)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/02:ETN00004 - Fotografická zastavení. Výchova jinochů na Moravě. (2002)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/02:HUD00002 - Jakub Jan Ryba: Šest chvalozpěvů akub Jan Ryba: Šest chvalozpěvů (2002)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/02:HUD00004 - Leoš Janáček: Šárka (2002)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/02:HUD00003 - Leoš Janáček: Sborník skladeb z pražských studií (2002)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/02:HUD00001 - Leoš Janáček:Ženské sbory (2002)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/02:HIS00008 - Listy moravským přátelům. (2002)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/02:HIS00005 - Listy Palackému. (2002)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/02:NUM00003 - Medaile,svátostky a odznaky Svatého Hostýna (ze sbírek Numismatického oddělení Moravského zemského muzea v Brně) (2002)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/02:NUM00001 - Mincovnictví církevních feudálů v zemích habsburské monarchie (2002)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/02:NUM00002 - Nález z Frýdku-Místku (2002)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/02:HIS00004 - O Rusavě a Valaších pod Hostýnem. (2002)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/02:HIS00001 - Občané Jevišovic v zahraničním odboji 1914 - 1920. (2002)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/02:ETN00011 - Obřady, obyčeje a slavnosti (2002)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/02:ETN00010 - Obřady, obyčeje, slavnosti. (2002)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/02:HIS00006 - Prokletý básník z Hulína aneb "Sprostomil von Rozesmál". Ze života obrozence Bedřicha Miloty Rozehnala. (2002)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/02:HIS00003 - Rakvičtí "bráškové" v boji za svobodu 1914 - 1920. (2002)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/02:ETN00002 - Rómské poutě jako jedna z podob účasti na oficiálním náboženském kultu. (2002)
Výsledek druhu ERIV/00094862:_____/02:HIS00009 - Staletími kolem ředky Svratky (2002)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/02:NUM00004 - Staré tisky knihovny Numismatického oddělení Moravského zemského muzea v Brně jako zdroje faktografických a estetických informací (2002)
Výsledek druhu ERIV/00094862:_____/02:NUM00005 - Václav Adolf Kovanič-sochařská a medailérská tvorba (2002)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/02:HIS00002 - Velkopalovičtí legionáři v letech I. světové války. (2002)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/01:ARC00009 - Bronzový kadlub ze Mstěnic (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/01:DIV00006 - Cirkus Hlava XXII (2001)
Výsledek druhu WRIV/00094862:_____/01:DIV00004 - The Czech Marionette Theatre and its Expressive Potentiality (2001)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/01:HIS00001 - Daniel Sloboda. Dokumenty I. Deníky. (2001)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/01:HIS00002 - Daniel Sloboda. Dokumenty II. Korespondence s přáteli 1. (2001)
Výsledek druhu ERIV/00094862:_____/01:DIV00003 - Divadlo s loutkami. Stolní divadla a loutky českých výtvarníků. (2001)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/01:ARC00002 - Do pitanija pro peršich Slovjan v moravii (2001)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/01:ETN00011 - Etnografická fotografie naMoravě napřelomu 19. a 20. století. Kapitoly z histori fotoarchivu eú MZM v Brně (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/01:ETN00012 - Fotografický ateliér Adolfa Kastnera v Uherském brodě (2001)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/01:ANT00013 - Historie výzkumu Medvědí jeskyně (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/01:HIS00003 - Jak se dělalo národní obrození aneb Historky Matěje Mikšíčka o sobě samém, o přátelích i nepřátelích, o Brnu a Moravě 30. a 40. let 19. století. (2001)
Výsledek druhu ERIV/00094862:_____/01:HUD00002 - Janáček a Luhačovice (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/01:DIV00008 - Johann Baptist Bergobzoom a jeho program národního divadla v Brně (2001)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/01:ETN00010 - Josef Braun-fotografie 1901 - 1910 (2001)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/01:ETN00001 - K metodice terenního výzkumu lidové kultury v současnosti (2001)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/01:ARC00008 - Kamenné moždíře a jejich horninové složení (2001)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/01:DIV00001 - Karel Svolinský a loutky (2001)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/01:ETN00004 - Kraslice na jižní Moravě (2001)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/01:ETN00003 - Lidové slavnosti v procesu národní emancipace na Moravě (2001)
Výsledek druhu ERIV/00094862:_____/01:ARC00006 - Meč-symbol moci, cti a odvahy (2001)
Výsledek druhu ERIV/00094862:_____/01:ETN00009 - Nejstarší fotografie z Horńácka (2001)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/01:ARC00005 - Neznámé slovanské pohřebiště u Vranovic (okr. Břeclav) a jediné nálezy z něj pocházejí (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/01:ETN00005 - O kraslicích na Slovácku (2001)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/01:ETN00002 - Obřady, obyčeje a slavnosti (2001)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/01:ETN00007 - Podíl lokálních tradic na utváření národního uvědomění a jejich místo v kulturním životě obce (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/01:DIV00005 - Podle Škvoreckého a podle Provázku (2001)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/01:ETN00006 - Pouť v kontextu společenských procesů (2001)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/01:ARC00001 - Pravěké a raně středověké osídlení katastru (2001)
Výsledek druhu MRIV/00094862:_____/01:ARC00011 - Přírodovědecké metody a archeologii a antropologii (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/01:DIV00007 - Příspěvek k dějinám brněnského profesionálního divadla 18. století (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/01:ANT00006 - Some of the major pathological and traumatic findings in the Moravian Luxembourgs (Prokop and Jost of Luxembourg) (2001)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/01:ARC00003 - Staré Město - Uherské Hradiště (2001)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/01:ARC00004 - Staroměstsko-uherskohradišťská aglomerace - vývoj osídlení a přírodní podmínky v 6. - 10. Století (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/01:ARC00007 - Středověký pohár s ouškem z Přímětic u Znojma (2001)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/01:ARC00010 - Středověký vodní mlýn ve Mstěnicích (2001)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/01:HUD00001 - Svatoroční muzika (2001)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/01:ETN00008 - Tradiční oděv (2001)
Výsledek druhu ERIV/00094862:_____/01:DIV00002 - Über das tschechische Familien Puppentheater (2001)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/00:00000078 - A description of the skeletal remains of corded ware culture peoples in Moravia (2000)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/00:00000079 - Anthropological and archaeozoological analysis. Feature 154 and 23. (2000)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/00:00000052 - Boj proti germanizaci na Severní dráze Ferdinandově (s přihlédnutím k Přerovsku) (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000060 - Bratři Jaroňkové a Hanácko-valašská výstava v Holešově v roce 1914. (2000)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/00:00000067 - Brno II Upper Paleolithic grave (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000084 - Bronze-und urnenfelderzeitliche Gefässdepotfunde in Mähren (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000109 - Co prozrazují autografy J. Brahmse v odd. dějin hudby Moravského zemského muzea. (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000076 - Congenital deficiency of the tibia at a medieval monastic cemetery in Olomouc (Czech Republic) (2000)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/00:00000083 - Das Szeleien Mährens - seine Wurzeln und Beziehungen. (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000065 - Exhibition - Cloning of Animals (2000)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/00:00000105 - Fotografická sbírka Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně. (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000049 - Františkovo muzeum. První rok ve správě markrabství Moravského. (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000072 - Geröllgeräte des Altacheuléen in Mähren. (2000)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/00:00000104 - Javorník 650 (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000054 - Josef František Devoty v pamětech Matěje Mikšíčka (2000)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/00:00000100 - Kraslice na jižní Moravě (2000)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/00:00000108 - Kult svatého Leonarda a Mušov (2000)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/00:00000070 - Le Micoquien et les premieres industries laminaires en Moravie (2000)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/00:00000069 - Le Paléolithique moyen en Moravie: les industries lithiques et leurs matieres premieres (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000071 - L´histoire de la connaissance et les questions des industries paléolithiques a pointes foliacées sur la territoire de láncien Tchécoslovaquie. (2000)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/00:00000103 - Lidová kultura (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000059 - Listy Jakuba Matýska z Juřinky příteli Gallašovi. (2000)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/00:00000057 - Listy z Bohdalic. Z vesnického prostředí Vyškovska na prahu ústavnosti (1847-1851). (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000063 - Lysenkoism in Czechoslovakia (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000055 - "Mé srdce touží po Polné..." Listy českého zámečníka z Egypta. (2000)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/00:00000106 - Me tibi dedico. Votivní dary v okruhu lidové religiozity. (2000)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/00:00000062 - Mendel´s Terminology (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000044 - Moravská muzea na konci tisíciletí. Část 10. Těšínsko (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000045 - Moravská muzea na konci tisíciletí. Část 11. Brno-venkov. (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000046 - Moravská muzea na konci tisíciletí. Část 12. Znojemsko. (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000041 - Moravští Lucemburkové znovu na Špilberku (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000047 - Národní probuzení Kroměříže a František Mirovít Lorenc (2000)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/00:00000087 - Nejstarší dějiny Starého Města (2000)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/00:00000085 - Neobvyklá forma staroúnětického depozita na Cezavách u Blučiny (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000051 - Nově objevená korespendence Františka Mirovíta Lorence v pozůstalosti Aloise Vojtěcha Šembery (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000099 - O kraslicích olepovaných slámou (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000058 - O pokladech a jejich hledání (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000043 - Občané města Ivančice v zahraničním odboji 1939 - 1945 (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000050 - Od zábavníku k Týdenníku. Trnitá cesta ke vzniku prvního českého periodika na Moravě (2000)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/00:00000086 - Osídlení katastru Uherského Ostrohu před vznikem Ostrova-Stanice (2000)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/00:00000061 - Postoj Milana Haška k Nobelově ceně Petera B. Medawara (2000)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/00:00000056 - "Račte mne ve své lásce zachovati...". K dvoustému výročí narození učitele Františka Mirovíta Lorence. (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000048 - Revírník Jan Wunder (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000110 - Slovo o Janáčkově Šárce (2000)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/00:00000068 - Some thoughts on the pavlovian adaptations and their alternatives (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000066 - Stručné gravettské odpovědi (2000)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/00:00000107 - Tradice na Moravě (2000)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/00:00000102 - Tradiční svatba (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000064 - The Unique Attempt by Bohumil Sekla from the year 1947 to prevent Ideologization of Biology. (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000088 - Usedlost XI, ojedinělý výskyt trojdílného domu na ZSO Bystřec (2000)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/00:00000101 - Výroční obyčeje a obyčeje spjaté se zemědělstvím (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000042 - Výstava o náboženských rituálech v době bronzové na Cezavách u Blučiny ve světle soudobých vědeckých názorů (2000)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/00:00000053 - Vzpomínky na ing. Bohuslava Závadu, rodáka z Býškovic, brigádního generála in memoriam (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/00:00000089 - Geophysical survey and archaeological investigation of the deserted medieval village of Bystřec. (2000)