• česky
  • english

MK07503233304 - Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence kulturního dědictví 19. a 20. století (2005-2011, MK0)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMK07503233304
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyOdborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence kulturního dědictví 19. a 20. století
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Kategorie VaVNV - Aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového výzkumu (tzv. "neprůmyslový výzkum")
Hlavní oborAL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Rok a měsíc zahájení řešení1.3.2005
Rok a měsíc ukončení řešení31.12.2011
Datum posledního uvolnění institucionální podpory31.3.2011
Číslo smlouvy2967-IV/2005
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období2005200620072008200920102011celkem
Podpora ze státního rozpočtu3 900 tis. Kč4 950 tis. Kč5 389 tis. Kč5 344 tis. Kč5 123 tis. Kč4 122 tis. Kč3 978 tis. Kč32 806 tis. Kč
Celkové uznané náklady3 900 tis. Kč4 950 tis. Kč5 389 tis. Kč5 344 tis. Kč5 200 tis. Kč5 600 tis. Kč5 530 tis. Kč35 913 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyVýzkumný záměr řeší otázku dokumentace, hodnocení a památkové ochrany stavebního fondu 19. a 20. století a technických památek s kontinuitou jejich vývoje ze staršího období. Je rozdělen na dva hlavní směry - technické památky a stavební fond po roce 1800 - jež jsou v památkové praxi charakteristické tím, že nejsou systematicky dokumentovány a jejich hodnota není ve společenském povědomí obecně známa. Pro sdružení obou projektů hovoří společné metody terénního a archivního průzkumu a v některých případech prolnutí zkoumaného předmětu (návaznost průmyslové výroby na obytné a reprezentativní zázemí - obytné vily vlastníků, dělnické kolonie, správní budovy atd.).
Klíčová slova v anglickém jazycethe construction fund of the 19th and 20th centuries; technical ancient monuments
Hodnocení výsledkůV - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Popis výsledků českyVýzkumný záměr mapoval technické památky po jednotlivých okresech ve čtyřech stupních podrobnosti. První stupeň výzkumu se podařilo provést na celém území České republiky, dále zmapoval architekturu 19. a 20. století, s důrazem na nejvíce ohrožené památky 20. století. Podařilo se dokončit základní celoplošný průzkum.
Rok dodání údajů do CEZ2012
Systémové označení dodávky datCEZ12-MK0-U/01:1
Datum dodání záznamu3.7.2012
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
PříjemceNárodní památkový ústav
ŘešitelDoc. Ing. arch. PhDr. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: 595133900; vedidk: 3878422)
Další osoba podílející se na řešeníIng. arch. Naděžda Goryczková (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5007887)
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV161
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/11:#0002913 - Budovy chlévů s příčným uspořádáním stání z 2. poloviny 19. století. (2011)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/11:#0002857 - Dokumentace v+v. Tematická mapa / webový projekt mapového portálu NPÚ. (2011)
Výsledek druhu ERIV/75032333:_____/11:#0002925 - Josef Zasche / Robert Hemmrich. 140. výročí narození jabloneckých architektů, spolutvůrců panoramatu Jablonce nad Nisou. (2011)
Výsledek druhu MRIV/75032333:_____/11:#0002860 - Konference k ukončení 4 institucionálních výzkumných záměrů NPÚ (Národního památkového ústavu) řešených v letech 2005 až 2011 (presentace výsledků) (2011)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/11:#0003582 - Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky. (2011)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/11:#0002920 - Mezi tradicí a modernitou - tvorba ateliéru Lossow & Kühne v severních Čechách. (2011)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/11:#0002918 - Moderní architektura Střešovic. Od celku k detailu 2. (2011)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/11:#0002919 - Nová architektura, historické prostředí a Ostrava (2011)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/11:#0002924 - Pozdnímu modernismu na stopě. Proč a jak památkově chránit či nechránit architekturu 2. poloviny 20. století. (2011)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/11:#0002922 - Průvodce architekturou Opavy (2011)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/11:#0002916 - Strojírny na Moravě, jejich památková ochrana a způsoby využití. (2011)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/11:#0002915 - Technické stavby Frýdlantska. Dopravní stavby a objekty, cihlářství a cihelny, zámecký pivovar. (2011)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/10:#0002544 - Architektonické kulturní dědictví 19. a 20. století. Tematická mapa pro ArcReader. (2010)
Výsledek druhu MRIV/75032333:_____/10:#0002550 - Bohatství historického stavebního vývoje Krušnohoří (2010)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/10:#0002548 - Bydlení ve veřejných budovách „salonu republiky“. (2010)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/10:#0002560 - Dělnické bydlení v rosicko-oslavanském uhelném revíru (2010)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/10:#0002559 - Dělnické kolonie Ostravsko-karvinkého revíru, problematika památkové ochrany a současný stav (2010)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/10:#0002562 - Dělnické kolonie žacléřských černouhelných dolů (2010)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/10:#0002558 - Důl Alexandr - stavební obnova areálu (2010)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/10:#0002555 - František Albert Libra: Hornický dům v Oseku (2010)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/10:#0002557 - Historické dělnické kolonie a sídliště v Polsku (2010)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/10:#0002547 - Historismy v lázeňském prostředí. (2010)
Výsledek druhu WRIV/75032333:_____/10:#0002537 - Hornické a dělnické kolonie. Bydlení v průmyslových aglomeracích (2010)
Výsledek druhu ERIV/75032333:_____/10:#0002552 - Meziválečná architektura Střešovic (2010)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/10:#0002554 - Minulost a současnost Liebiegova městečka v Liberci (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002912 - Model dolu Alexandr a jeho využití v památkové praxi. (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002917 - Moderní architektura Střešovic. Od celku k detailu 1. - Ořechovka. (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002540 - Moderní bydlení v Turnově (2010)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/10:#0002546 - Nástin vývoje moderní architektury Jeseníku a Lipové-lázní (2010)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/10:#0002921 - Nová Ostrava a její satelity. Kapitoly z dějin architektury 30.-50. let 20. století. (2010)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/10:#0002561 - Od hornického baráku k zahradnímu městu – typologie hornického obydlí v Duchcově. (2010)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/10:#0002553 - Od kolonií k satelitním sídlištím – Obytné celky na Ostravsku v meziválečné době a krátce po druhé světové válce (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002539 - Odborné poznávání, průzkum, vědecké hodnocení, soupis a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století. (2010)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/10:#0002545 - Ostrava in fünf Kapiteln (2010)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/10:#0002563 - Ostrava Vítkovice Dolní oblast – Zpřístupnění a nové využití národní kulturní památky VÍTKOVICE, a. s. (2010)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/10:#0002549 - Ostravská historická centra: jejich vývoj a nová architektura. (2010)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/10:#0002914 - Ostravská letiště se zaměřením na stavební vývoj / Airfields and Airports of Ostrava. Their History and Development. (2010)
Výsledek druhu WRIV/75032333:_____/10:#0002551 - Památky v limitech a za limity (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002531 - Pivovar ve Znojmě a jeho budoucnost. (2010)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/10:#0002564 - Plošný výzkum průmyslového dědictví v okrese Rychnov nad Kněžnou. (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002530 - Recepce zlínského stavebního konceptu v novodobé architektuře Jablonce nad Nisou (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002533 - Stodoly vrchnostenských dvorů v Čechách od 16. do konce 19. století. (2010)
Výsledek druhu ERIV/75032333:_____/10:#0002538 - Technické stavby na Českolipsku. Dlouho opomíjené a nyní nově objevované kulturní dědictví. (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002532 - Výzkumný záměr IV. Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence kulturního dědictví 19. a 20. století. (2010)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/10:#0002556 - Zlín – poválečný vývoj a památková ochrana (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/09:#0002330 - Architektonická plastika a atributy práce (2009)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/09:#0002331 - K používání skružových konstrukcí pro zastřešování hospodářských budov (2009)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/09:#0002325 - Kulturní památky ostravsko-karvinského revíru (2009)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/09:#0002233 - Prachové mlýny v Josefovském údolí (2009)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/09:#0002262 - Přímé a nepřímé stopy hornické činnosti v městském terénu (2009)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/09:#0002536 - Tábor 1805-2003. Proměny historického jádra města v 19. a 20. století (2009)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/08:#0002136 - Architektura socialistického realismu v severozápadních Čechách (2008)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/08:#0002535 - Cultural Monuments of the Ostrava-Karviná Coalfield (2008)
Výsledek druhu MRIV/75032333:_____/08:#0002264 - Havířov a rozvoj jeho industriálního dědictví (2008)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/08:#0002231 - Historie dolu Kaiser Franz Josef / Suchá / Dukla v Horní Suché, Havířov (2008)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/08:#0002240 - K funkčnímu a prostorovému uspořádání hospodářských budov (2008)
Výsledek druhu MRIV/75032333:_____/08:#0002263 - Mladí mistři (2008)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/08:#0002261 - Nálezy hornických želízek z let 2004 - 2006. Hornická želízka z libereckého kraje - katalog (2008)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/08:#0002117 - Nové poznatky ke stavební historii vily Tugendhat a k její obnově a rekonstrukci v letech 1981 - 1985 (2008)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/08:#0002125 - Péče o technické a industriální památky (2008)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/08:#0002124 - Příklady zachování kulturního dědictví textilního průmyslu ve Polsku a Francii (2008)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/08:#0002227 - Problematika ochrany dochovaného technického dědictví (2008)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/08:#0002228 - Průmyslové dědictví a limity jeho institucionální ochrany v České republice (2008)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/08:#0002135 - Sdílné město (Krnovské textilky v pohledu památkové péče) (2008)
Výsledek druhu ERIV/75032333:_____/08:#0002243 - Slavné vily Královéhradeckého kraje - Rodinný dům Jarmily a Karla Cee v Hradci Králové (2008)
Výsledek druhu ERIV/75032333:_____/08:#0002242 - Sochařství v architektuře Plzeňska v 1. polovině 20. století (2008)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/08:#0002118 - Technické a průmyslové dědictví v průběhu padesáti let (2008)
Výsledek druhu MRIV/75032333:_____/08:#0002241 - Textilky - jejich památková hodnota, ochrana, nové využití (2008)
Výsledek druhu ERIV/75032333:_____/08:#0002244 - Vodní díla a technické stavby na potoce Žernovníku (2008)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/08:#0002260 - Vodotěžný stroj ve štole Zeche (2008)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/08:#0001813 - 100 technických a industriálních staveb Středočeského kraje (2008)
Výsledek druhu ERIV/75032333:_____/08:#0002245 - 115. výročí dostavby liberecké radnice (2008)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/07:#0001848 - Architekt Jan Vaněk - civilizované bydlení pro každého. (2007)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/07:#0001804 - Autentická expozice dolu Michal / Petr Cingr v Ostravě-Michálkovicích (2007)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/07:#0001851 - Brněnská moderní architektura 1925-1930 (2007)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/07:#0001861 - Cesta železa (2007)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/07:#0001862 - Cesta železa v Moravském krasu (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001840 - Čtvrt tisíciletí důlního měřictví v Ostravsko karvinském revíru (2007)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/07:#0001857 - Dobré a špatné příklady využití technického dědictví ČR (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001841 - Dvěstěčtyřicáté výročí hledání uhlí v Podbeskydí (2007)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/07:#0001826 - Glückova Vila (2007)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/07:#0001805 - Historische Elektro-Fördermaschinen in der Tschechischen Republik (2007)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/07:#0001867 - Hospodářské dvory (2007)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/07:#0001852 - Hotel Avion a jeho památková rehabilitace (2007)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/07:#0001819 - Industrial Complexes in Ostrava to be nominated for inscription on the UNESCO World Heritage List (2007)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/07:#0001812 - Industriál_paměť_východiska (2007)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/07:#0001827 - Jágrova vila (2007)
Výsledek druhu ERIV/75032333:_____/07:#0001847 - JIří Kroha: architekt, výtvarník, designer a teoretik v proměnách umění 20. století. (2007)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/07:#0001868 - K funkčnímu uspořádání hospodářských budov (2007)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/07:#0001869 - K podobě schwarzenbergských hospodářských dvorů na jednotlivých panstvích (2007)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/07:#0001828 - Karčova vila (2007)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/07:#0001859 - Konverze dolu Hlubina, koksovny a vysokých pecí Vítkovických železáren (2007)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/07:#0001829 - Krýšova vila (2007)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/07:#0001830 - Kühnova vila (2007)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/07:#0001831 - Louhova vila (2007)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/07:#0001832 - Mautnerova vila (2007)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/07:#0001818 - National Cultural Heritage Site Michal/Petr Cingr Coal Mine, Ostrava (2007)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/07:#0001858 - Naučná stezka K pramenům (2007)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/07:#0001808 - O historických ovčínech z 18. a 19. století (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001844 - Od sídliště k městu. Havířov jako charakteristický příklad městského založení 50. let 20. století (2007)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/07:#0001865 - Od sídliště k městu. Havířov jako charakteristický příklad městského založení 50. let 20. století (2007)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/07:#0001824 - On the road to socialist realism. Architecture of Jiří Kroha in 1940s. (2007)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/07:#0001802 - Opuštěná průmyslová území – co s nimi dál? (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001843 - Peschlova kloboučnická továrna v Šenově (Konec jedné nechtěné památky) (2007)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/07:#0001833 - Pilzova vila (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001845 - Pohled do nitra narušených klenebních konstrukcí (2007)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/07:#0001815 - Průvodce po industriální minulosti a technických památkách Středočeského kraje (2007)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/07:#0001854 - Prvorepubliková architektura v Sušici (2007)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/07:#0001807 - Reprezentace architekturou v českých zemích 20. století (2007)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/07:#0001803 - Řetězový most ve Stádleci – přenesená památka (2007)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/07:#0001835 - Řezníčkova vila (2007)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/07:#0001834 - Rosenbachova vila (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001837 - Schwarzenberský plavební kanál (2007)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/07:#0001860 - Severní dráha Ferdinandova (2007)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/07:#0001836 - Simonova vila (2007)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/07:#0001855 - Šumné Klatovy a Domažlice (2007)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/07:#0001856 - Šumný Rakovník (Kralovice) (2007)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/07:#0001863 - Technické památky (2007)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/07:#0001811 - Technické památky zemí V4 (2007)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/07:#0001853 - Vila Tugendhat – příprava památkové rehabilitace (2007)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/07:#0001849 - Vila Tugendhat – stavební materiály (2007)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/07:#0001850 - Vitra Design Muzeum (2007)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/07:#0001866 - Výzkum a potenciál architektury socialistického realismu v Ostrově (2007)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/07:#0001864 - Železářství v Moravském krasu (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001839 - 130 let platnosti metrické soustavy v Ostravsko-karvinském revíru (2007)
Výsledek druhu MRIV/75032333:_____/07:#0001846 - 26. seminář Archaeologia technica (2007)
Výsledek druhu ERIV/75032333:_____/06:#0000393 - Čundrování se dřevem (2006)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/06:#0000373 - Důl Habsburk (Pokrok, J. Fučík) v Petřvaldě (2006)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/06:#0000389 - Dům sochaře Jana Kopeckého v Hradci Králové (2006)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/06:#0001842 - Hrádek nad Nisou – dům č. p. 65, 66 (takzvaný Azyl). Několik poznámek k zániku nejen unikátního barokního krovu. (2006)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/06:#0000374 - Jak se plavilo dříví na Šumavě (2006)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/06:#0000391 - K možnostem využití výsledků plošného výzkumu hospodářských dvorů (2006)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/06:#0000368 - Obnova zlatohorských dolů po Třicetileté válce (2006)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/06:#0000376 - Palác garáží Jaroslava Nováka v Hradci Králové (2006)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/06:#0000380 - Pohled památkové péče na textilní průmysl Moravy a (rakouského) Slezska (2006)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/06:#0000378 - Praktické příklady zachování průmyslového kulturního dědictví a jeho animace v oblasti Porúří ve Spolkové republice Německo (2006)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/06:#0000369 - Rekonstrukce mostu U Jána v Plzni (2006)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/06:#0000390 - Slavné brněnské vily (2006)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/06:#0000370 - Stavební vývoj areálu bývalých Elektrických podniků v Cukrovarské ulici v Plzni (2006)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/06:#0000365 - Století pražských řetězových mostů (2006)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/06:#0000379 - Technické a průmyslové památky z hlediska zájmů památkové péče (2006)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/06:#0000383 - Torzo vodního díla Cacovického mlýna na předměstí Brna (2006)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/06:#0000381 - Torzo vodního díla Cacovického mlýna na předměstí města Brna (2006)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/06:#0000375 - Transformovaná energie - elektrárna v Háji u Třeštiny (2006)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/06:#0000372 - Třebíč se pyšní nejen památkami UNESCO (2006)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/06:#0000384 - Železářství Moravského krasu (2006)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/06:#0000386 - 100 staveb - Moderní architektura Středočeského kraje (2006)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/05:#0000184 - Brněnské nádraží, jeho historické hodnoty a Damoklův meč přesunu železničního uzlu (2005)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/05:#0000192 - Česká republika - architektura XX. století. Díl 1. Morava a Slezsko (2005)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/05:#0000191 - Editorial (2005)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/05:#0000180 - Industriální cesty českým středozápadem (2005)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/05:#0000181 - Jak slouží voda (2005)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/05:#0000185 - K podobě některých stropních konstrukcí v 19. století (2005)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/05:#0000186 - O hospodářském dvoře v Kolovratech (2005)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/05:#0000178 - Obnova bývalé strojovny staré vodárny v Pražské ulici v Plzni (2005)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/05:#0000189 - Ostravice - rekreační zázemí meziválečného Ostravska (2005)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/05:#0000182 - Přehrada Bystřička (2005)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/05:#0000188 - Škrobárna Reiss v Mladé Boleslavi (2005)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/05:#0000179 - Technické památky (2005)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/05:#0000187 - Vývoj průmyslu jako předpoklad rozvoje Ostravy (2005)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/05:#0000183 - Zpráva o objevech v rekonstruovaných výpravních budovách nádraží Ostrava-Svinov a Opava-východ (2005)