• česky
  • english

MK07503233303 - Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence nemovitého kulturního dědictví, identifikace statků, které mohou být chráněny (2005-2011, MK0)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMK07503233303
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyOdborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence nemovitého kulturního dědictví, identifikace statků, které mohou být chráněny
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Kategorie VaVNV - Aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového výzkumu (tzv. "neprůmyslový výzkum")
Hlavní oborAL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Rok a měsíc zahájení řešení1.3.2005
Rok a měsíc ukončení řešení31.12.2011
Datum posledního uvolnění institucionální podpory31.3.2011
Číslo smlouvy2967-III/2005
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období2005200620072008200920102011celkem
Podpora ze státního rozpočtu9 797 tis. Kč11 216 tis. Kč10 800 tis. Kč8 922 tis. Kč8 150 tis. Kč5 709 tis. Kč5 276 tis. Kč59 870 tis. Kč
Celkové uznané náklady9 797 tis. Kč11 216 tis. Kč10 800 tis. Kč10 000 tis. Kč10 000 tis. Kč12 400 tis. Kč10 799 tis. Kč75 012 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyVýzkumný záměr je zaměřen na oblast nemovitého památkového fondu, jeho poznávání, dokumentaci, evidenci a ochranu v celé druhové šíři. Předmětem je zejména prohloubení poznání nemovitých kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích vědeckým hodnocením odborných poznatků a operativní dokumentace pořízené při jejich obnově a zdokonalování metod stavebně historických průzkumů, zejména nedestruktivních. Předmětem vědeckého hodnocení je i nemovitý památkový potenciál, který je stálým zdrojem pro rozšiřování památkového fondu, urbanistické památkové hodnocení sídel České republiky, se zaměřením na města, vesnice i kulturní krajinu. Předmětem výzkumu budou i území s archeologickými nálezy a archeologický památkový fond, hodnocení zpracovaných archeologických záchranných výzkumů.
Klíčová slova v anglickém jazycethe real-estate ancient monuments fund; the ancient monuments protected territories; the territories with archaeological findings; the archaeological ancient monuments fund
Hodnocení výsledkůV - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Popis výsledků českyZásadním výstupem je zpracování Metodiky operativního průzkumu a dokumentace – OPD, dále kniha Zkoumání historických staveb.V rámci výzkumného záměru byl sledován a dokumentací řady rozkrytých staveb byl získán úctyhodný materiál, který poslouží dalšímu badatelskému zobecnění. Taktéž stěžejní je prohloubení metody SHP, jakožto komplexního průzkumového procesu.
Rok dodání údajů do CEZ2012
Systémové označení dodávky datCEZ12-MK0-U/01:1
Datum dodání záznamu3.7.2012
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
PříjemceNárodní památkový ústav
ŘešitelPhDr. Vladislav Razím (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 6414435)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Pavel Bureš (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7274548)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Jarmila Čiháková (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 2407574)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Pavel Hájek (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5076250)
Další osoba podílející se na řešeníMgr. Alena Knechtová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 3104702)
Další osoba podílející se na řešeníIng. Petr Macek (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7954034)
Další osoba podílející se na řešeníIng. arch. Dana Novotná (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 6444954)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Julie Šulcová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 8811997)
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV373
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/14:#0003822 - Metodika terénní identifikace nemovitých archeologických památek, Národní památkový ústav (2014)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/13:#0003419 - Barevnost fasád, průzkum, dokumentace, vyhodnocení a obnova exteriéru historických staveb (2013)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/13:#0003826 - Dvě dveřní křídla z kostela sv. Vavřince v Želině u Kadaně jako příklad vzhledu historických dveří z období pozdní gotiky a pozdního baroka. (2013)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/13:#0003421 - Péče o památkově významné venkovní komunikace (2013)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/12:#0003824 - Palác princů – Bádenský zámek v Ostrově ve světle nejnovějších zjištění. Operativní průzkumy v součinnosti s archeologickým výzkumem. (2012)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002948 - Wypily jsme wyno czerveny... (2011)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/11:#0002842 - Brána usedlosti čp. 13 v Přerově nad Labem a další selské brány v jejím okolí (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002955 - Co také vzala velká voda (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002969 - Dějiny a současnost stavebněhistorického průzkumu (2011)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/11:#0002878 - Die Straßen und Ringe im mittelalterlichen und frühneuzetigen Opava / Troppau aus der achäologischen Sicht (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0003823 - Dokumentace nálezových situací při rekonstrukci fasád kostela (2011)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/11:#0002857 - Dokumentace v+v. Tematická mapa / webový projekt mapového portálu NPÚ. (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002934 - Dotek počátků českého státu (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002971 - Druhy průzkumů historických staveb (2011)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/11:#0002977 - Geodetické zaměření stávajícího stavu a projekt obnovy zříceniny hradu Hamrštejna (2011)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/11:#0003825 - Historické omítky vnějšího pláště lodi a presbytáře kostela sv. Prokopa v Černěvsi. (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002949 - Hrad protikladů (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002960 - Hradba ze dřeva, hlíny a kamení (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002963 - Hrnčířská dílna pod podlahou (2011)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/11:#0002826 - Hrobka hrabat Chotků v Nových Dvorech u Kutné Hory (2011)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/11:#0002982 - Hutnictví železa v podhradí Pražského hradu (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002947 - Italské inspirace na české vesnici (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002970 - Jak se stát stavebním historikem (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002825 - Jezuitská kolej v Kutné Hoře (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002871 - Jindřich Sup z Fulštejna (1538), muž na rozhranní epoch (2011)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/11:#0002829 - K počátkům hradu Landštejna (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002939 - Když dva dělají totéž, není to totéž (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002932 - Klášter v obrazu města (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002935 - Kniha víc než zlatá (2011)
Výsledek druhu MRIV/75032333:_____/11:#0002860 - Konference k ukončení 4 institucionálních výzkumných záměrů NPÚ (Národního památkového ústavu) řešených v letech 2005 až 2011 (presentace výsledků) (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002933 - Koňský ráj (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002961 - Kostel pod domem (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0003830 - Kostel sv. Martina a jeho obnova z pohledu památkové péče (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002875 - Kostel sv. Martina ve světle archeologického výzkumu (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002954 - Kovářský buchar a tichá rez (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002938 - Království za fotku! (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002936 - Lidská paměť jako médium (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002945 - Naděje umírá poslední (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002874 - Nálezy kultury s lineární keramikou z kostela sv. Martina (2011)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/11:#0002882 - Nástin stavebního vývoje obcí Kolovraty a Tehovičky (2011)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/11:#0002853 - Návrh regulace. Tematická mapa / webový projekt mapového portálu NPÚ. (2011)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/11:#0002864 - Nejstarší pozůstatky měšťanské gotické zástavby na Novém Městě v Praze. Aktuální pohled na základě výsledků posledních archeologických výzkumů. (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002964 - Není nad pořádek (2011)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/11:#0002879 - Nové nálezy kultury s lineární keramikou v Moravskoslezském kraji (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002966 - O synagóze, které „teklo do bot“. (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002956 - Objev z dlouhé chvíle (2011)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/11:#0002865 - Obnova takzvané Velké grotty Valdštejnského paláce v Praze (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002930 - Od hradu k zámku, a ještě něco navíc (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002957 - Odvrácená tvář kostelní dlažby (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002872 - Okenní a duté sklo z kostela sv. Martina (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002946 - Omítky v nemilosti (2011)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/11:#0002856 - Památkové hodnocení území. Tematická mapa / webový projekt mapového portálu NPÚ. (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002958 - Paradox žebráckého paláce (2011)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/11:#0002855 - Plán možných úprav střech. Tematická mapa / webový projekt mapového portálu NPÚ. (2011)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/11:#0002854 - Plán zásad ochrany: Tematická mapa / webový projekt mapového portálu NPÚ. (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002965 - Pod svícnem bývá tma (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002944 - Podkrovní poklady (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002951 - Poslední svědectví starého mlýna (2011)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/11:#0002832 - Poznámky ke stavebnímu vývoji hradu v Uherském Ostrohu v období pozdní gotiky a rané renesance (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002873 - Přehled archeologických nálezů a výzkumů v Bohušově a na Osoblažsku (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002942 - Přehlížená vzácnost (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002937 - Přemýšlení na báni (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002972 - Přírodovědné a technické metody průzkumu (archeometrie) (2011)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/11:#0002867 - Příspěvek k diskuzi o stavebních počátcích dominikánského kláštera u sv. Klimenta v Praze na Starém Městě (2011)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/11:#0002833 - Příspěvek k poznání stavebních dějin západní části jádra hradu Lukova (2011)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/11:#0002852 - SHP: Architektonické a urbanistické hodnocení. Tematická mapa / webový projekt mapového portálu NPÚ. (2011)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/11:#0002851 - SHP: Stavebně historický vývoj. Tematická mapa / webový projekt mapového portálu NPÚ. (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002950 - Skrytá krása zapomenutého zámku (2011)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/11:#0002834 - Slavní architekti a stavitelé v Lázních Kyselka, aneb hvězdné nebe nad Kyselkou (2011)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/11:#0002866 - Specifický typ středověkého skla z pražského Klementina (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002941 - Stačí vstoupit do dvora (2011)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/11:#0002849 - Staré mapy: Vojenské mapování. Tematická mapa / webový projekt mapového portálu NPÚ. (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002968 - Stavebněhistorický průzkum a památková péče (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002876 - Středověké osídlení Bohušova (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002931 - Technická stavba, nebo promenáda? (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002943 - Ukradli jim nos mezi očima (2011)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/11:#0002830 - Vesnické kostely na panství cisterciáckého kláštera v Sedlci u Kutné Hory (2011)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/11:#0002868 - Výsledky záchranného archeologického výzkumu v Purkyňově ulici na Novém Městě pražském (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002940 - Vzácné graffiti v románské věži (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002962 - Z labyrintu středověkých měst (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002953 - Žádný obyčejný chlívek (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002967 - Záhadné proměny chrámové střechy (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002959 - Záměna rolí (2011)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002869 - An Unusual 10th Century Female Burial from Denisova Street in Olomouc (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002489 - Archeologická expozice Arcidiecézního muzea Olomouc (2010)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/10:#0002980 - Archeologický atlas města Litovle (2010)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/10:#0002981 - Archeologický atlas města Olomouc (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002567 - Dianina lázeň v Paláci princů v Ostrově (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002499 - Dokumentace areálu kostela sv. Michaela v Bítozevsi (okres Louny). (2010)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/10:#0002979 - Hamrštejn. Minulost, přítomnost a budoucnost zříceniny hradu (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002573 - Historie a gotická podoba kostela sv. Michala na Starém Městě pražském ve 14. století. (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002571 - Hradební věž za domem čp. 361 ve Znojmě. K problematice palných zbraní v pozdně gotických fortifikacích. (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002389 - Kostel sv. Bartoloměje v Třebovli ve středověku (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002824 - Kroužená sklípková klenba v Benešově nad Ploučnicí (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002568 - Městský dům čp. 58 v Brušperku – dokumentace povrchových úprav exteriéru a interiéru. (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002487 - Mladoacheuléenské osídlení dejvického paleomeandru Vltavy (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002975 - Nástin metodiky prostorové identifikace a deskripce archeologických lokalit (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002491 - Neznámý románský dům na Staroměstském náměstí v Praze (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002831 - Nové poznatky o stavebním vývoji hradu Lukova (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002976 - Ochrana archeologického památkového fondu v České republice (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002569 - Operativní průzkum a dokumentace historických staveb (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002566 - Operativní průzkum a dokumentace kostelů v Jindicích a v Krchlebech při opravě (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002570 - Operativní průzkum a dokumentace na příkladu žatecké střelnice (2010)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/10:#0002524 - Památkové hodnocení území. Tematická mapa pro ArcReader. (2010)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/10:#0002978 - Po stopách plzeňské spravedlnosti. Historie a topografie hrdelního soudnictví (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002490 - Presentace malostranského kostela sv. Maří Magdalény (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002527 - Proměny historických městských interiérů z pohledu uplatnění zeleně (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002528 - Průmyslové dědictví Kuřimi. Jak strukturu původně malého zemědělského městečka ovlivnila zbrojovka a proč se její generel nedostal do dějin průmyslové architektury. (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002526 - Průzkumy a dokumentace měst (2010)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/10:#0002523 - Průzkumy a dokumentace měst. Tematická mapa pro ArcReader. (2010)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/10:#0002473 - Průzkumy a dokumentace vesnic. Tematická mapa pro ArcReader (2010)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/10:#0002493 - Raně gotická architektura benediktinského kláštera v Břevnově (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002492 - Románská okna domu čp. 156/I v Husově ulici v Praze (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002525 - Stavebně - historický průzkum sídla a jeho zpracování v Geografickém informačním systému (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002388 - Stavebněhistorický průzkum (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002471 - Stavebně-historický průzkum vesnické památkové rezervace Olešno (okres Mělník) (2010)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/10:#0002840 - Středověká venkovská sakrální architektura na Čáslavsku (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002973 - Systematický průzkum, vědecké vyhodnocení, odborně podložená obnova prostorové identifikace nemovitého archeologického památkového fondu (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002572 - Trojice nejstarších vyobrazení hradu v Polné. K informační hodnotě vedut. (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002488 - Úpravna zlatých rud v Kašperských Horách aneb dvacet let jedné památky (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002470 - Vědecké hodnocení a odborná památková dokumentace vesnických sídel v České republice (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002574 - Východní empory v Čechách a na Moravě v 13.–15. století. (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002565 - Výsledky stavebně-historického průzkumu fasád zámku Jánský Vrch (okres Jeseník) (2010)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/10:#0002494 - Významné archeologické plochy na území Pražské památkové rezervace (2010)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/10:#0002496 - Záchranný archeologický výzkum v areálu Arcidiecézního muzea Olomouc (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002974 - Zaměření zříceniny hradu Hamrštejn. Metoda a cile. (2010)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/09:#0002313 - Archeologický výzkum v kostele sv. Benedikta, raně středověké Krnovsko a počátky města Krnova ve světle archeologických nálezů (2009)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/09:#0002323 - Archeologický výzkum v rotundě sv. Václava na Malostranském náměstí (2009)
Výsledek druhu ERIV/75032333:_____/09:#0002881 - Cesta do hlubin města aneb 12 nej objevů pražské archeologie (2009)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/09:#0002479 - Datování a skladba románské dlažby vyšehradského typu (2009)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/09:#0002299 - Gotická architektura na Chebsku (2009)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/09:#0002320 - Kachle z Karlova mostu (2009)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/09:#0002483 - Kláštery magdalenitek a dominikánů u sv. Maří Magdalény na Malé Straně v Praze. Příspěvek archeologie k poznání jejich podoby (2009)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/09:#0002314 - Město tří kostelů – Petrská čtvrť a její role v románské Praze (2009)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/09:#0002319 - Nález poutního odznaku na hradě v Bečově nad Teplou (2009)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/09:#0002321 - Nové nálezy raně gotické mozaikové dlažby v areálu kláštera v Plasích (2009)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/09:#0002484 - Nové objevy raně středověkých komunikací na Malé Straně v Praze (příspěvek k poznání komunikační sítě podhradí Pražského hradu) (2009)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/09:#0002480 - Nově odhalený sklep v domě čp. 604/I na Staroměstském náměstí v Praze (2009)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/09:#0002486 - Nové poznatky o podobě osídlení v zázemí Týnského dvora na Starém Městě v Praze (předběžné sdělení). (2009)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/09:#0002016 - O ZAV Přimda, farní kostel sv. Jiří, o. TC (2009)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/09:#0002008 - Olomouc, Univerzitní ulice 3 - 5, akce 29/00, sondy S1/01 a S8 - 10/02 (Židovská brána). Rukopis nálezové zprávy (2009)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/09:#0002478 - Opevnění Malé Strany od 9. do 13. století (2009)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/09:#0002316 - Paláce z kamene i ze dřeva (2009)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/09:#0002309 - The potential of pollen analyses from urban deposits: multivariate statistic analysis of data set from the medieval city of Prague, Czech Republic (2009)
Výsledek druhu MRIV/75032333:_____/09:#0002880 - Praha archeologická, město UNESCO a jeho archeologické dědictví (2009)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/09:#0002311 - Pražské románské domy (2009)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/09:#0002481 - Pražské románské domy po sedmi letech (2009)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/09:#0002346 - Průzkum historických městských a vesnických sídel - Plán možných úprav střech. Tematická mapa pro ArcReader. (2009)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/09:#0002345 - Průzkum historických městských a vesnických sídel - Plán zásad památkové ochrany. Tematická mapa pro ArcReader. (2009)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/09:#0002298 - Průzkum Karlova mostu v průběhu stávající opravy parapetů a mostovky. (2009)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/09:#0002318 - Romanesque Prague and New Archaeological Discoveries (2009)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/09:#0002305 - Rozvržení areálu Valdštejnského paláce v Praze (2009)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/09:#0002317 - Sklo v proměnách staletí (2009)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/09:#0002342 - Stavebně historický průzkum městských a vesnických sídel - architektonické a urbanistické hodnocení. Tematická mapa pro ArcReader. (2009)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/09:#0002343 - Stavebně historický průzkum městských a vesnických sídel - komparativní analýza map stabilního katastru. Tematická mapa pro ArcReader. (2009)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/09:#0002344 - Stavebně historický průzkum městských a vesnických sídel - návrh regulace ve smyslu prostorového plánování. Tematická mapa pro ArcReader. (2009)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/09:#0002341 - Stavebně historický průzkum městských a vesnických sídel - stavebně historický vývoj. Tematická mapa pro ArcReader. (2009)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/09:#0002297 - Stavební proměny arciděkanského kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře. (2009)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/09:#0002482 - Středověké dlažby na Starém Městě pražském. Příspěvek archeologie k poznání historických komunikací (2009)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/09:#0002304 - Velká grotta Valdštejnského paláce v Praze (2009)
Výsledek druhu RRIV/75032333:_____/09:#0002278 - Webová aplikace NEMO pro evidenci nemovitých památek jako předstupeň ústředního seznamu kulturních památek (2009)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/09:#0002315 - Zahrada posledního odpočinku (2009)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/09:#0002300 - Zámek v Děčíně – dvojí barokní proměna panského sídla (2009)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/09:#0002485 - Zásobování vodou u jednoho novověkého domu na Malé Straně v Praze (2009)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/09:#0002012 - ZAV Nebílovy - 1992 - 2006 (2009)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/09:#0002015 - Ze ZAV kostela sv. Václava u Brůdku, okr. DO, kostel (2009)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/08:#0001704 - Archeologické polykulturní naleziště Vávrovice - U palhanské cesty, sezóny 2001-2003 (2008)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/08:#0002004 - Archeologický atlas historického jádra Olomouce. (2008)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/08:#0002059 - Bloky městských domů v Jihlavě a Znojmě (2008)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/08:#0002066 - Bývalá škola v Rožmberku nad Vltavou (2008)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/08:#0002072 - Co skrývá nádvoří kroměřížského zámku? (2008)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/08:#0001996 - Environmentální a archeologický výzkum příkopu kostela sv. Marka v Litovli - vztah nivy řeky Moravy a vrcholně středověkého města (2008)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/08:#0001998 - Environmentální nálezy z vrcholně středověké a raně novověké Litovle. (2008)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/08:#0002003 - Herstellung und Bearbeitung von Eisen in der vorlokationszeitlichen Siedlungsagglomeration von Prag. Ein archäologischer Beitrag zur Erkenntnis der nichtagrarischen Produktion des 9.-13. Jahrhuderts. (2008)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/08:#0002322 - K některým otázkám opevnění Starého Města pražského (2008)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/08:#0002063 - K významu a stavební podobě románského hradu Přimda (2008)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/08:#0002027 - Kostely a sakrální stavby v Litovli. (2008)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/08:#0002017 - Litovel, farní kostel sv. Marka, výzkum z roku 1999. Rukopis nálezové zprávy (2008)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/08:#0002019 - Litovel. Náměstí Svobody. Akce: 15/03, 1/04. Sondy S7/03 a S10/04, (hřbitovní areál v okolí farního kostela sv. Marka, výzkum z roku 2004). Rukopis nálezové zprávy (2008)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/08:#0002018 - Litovel. Náměstí Svobody. Akce: 15/03. SIT. XLIV - XLV/4 (hřbitovní areál v okolí farního kostela sv. Marka, výzkum z roku 2003). Rukopis nálezové zprávy (2008)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/08:#0002076 - Městské opevnění a jeho vztah k vývoji středověké Telče (2008)
Výsledek druhu WRIV/75032333:_____/08:#0002075 - Metody operativní dokumentace historických staveb – pracovní seminář v Doksanech (2008)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/08:#0002062 - Nález pozůstatku neznámé raně gotické zástavby ve Vejvodově ulici na Starém Městě pražském (2008)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/08:#0001739 - Nové poznatky ke stavebnímu vývoji kostela sv. Bartoloměje ve Zborovicích (2008)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/08:#0002073 - Okno ve dvorním průčelí severního paláce hradu Šaumburku (2008)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/08:#0002021 - Olomouc, Václavské náměstí 5 - Sonda S 2/01 „Na čestném dvoře", plocha D 3, 27. listopad 2001 až 22. únor 2002. Rukopis nálezové zprávy (2008)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/08:#0002020 - Olomouc, Václavské náměstí - Sonda S 01/01 „Za presbytářem"; akce 57/01; 10. září až 26. listopad 2001. Rukopis nálezové zprávy (2008)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/08:#0002064 - Operativní průzkum a dokumentace historických staveb v NPÚ - poznámky k postupu v roce 2007 (2008)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/08:#0002296 - Opevnění města Opavy, současný stav výzkum (2008)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/08:#0002039 - Opevnění města Opavy (současný stav výzkumu) (2008)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/08:#0002034 - Praha 1 – Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 6/III, nálezová zpráva o archeologickém výzkumu NPÚ Praha 2006/15. (2008)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/08:#0002014 - Praha 1 - Malá Strana, Mostecká čp. 276/III, nálezová zpráva o výzkumu NPÚ Praha č. 2007/5. (2008)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/08:#0002007 - Praha 1 - Malá Strana, Mostecká čp. 278/III, nálezová zpráva o výzkumu NPÚ Praha č. 15/04. (2008)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/08:#0002013 - Praha 1 - Malá Strana, Mostecká čp. 282/III, nálezová zpráva o výzkumu NPÚ Praha č. 4/02. (2008)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/08:#0002060 - Příspěvek ke stavební historii kostela sv. Jana Křtitele v Malíně (2008)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/08:#0002069 - Renesanční zámek v Litomyšli - poznámky ke stavebnímu vývoji a dispozici (2008)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/08:#0002065 - Románská věž na malostranském konci Karlova mostu v Praze (2008)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/08:#0002074 - Rychmburk – stavební vývoj válcové věže (2008)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/08:#0002002 - Sklo - indikátor obchodních a kulturních kontaktů středověkých Čech. (2008)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/08:#0002310 - Spodní podlaží románského domu v Hrzánském paláci čp. 558/I v Celetné ulici na Starém Městě pražském (2008)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/08:#0002009 - Šternberk - hrad, Horní nám. č. p. 170/6. Databáze kachlů z archeologických výzkumů v letech 2001-2003 (103/1) (2008)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/08:#0002070 - Středověká věž kostela sv. Máří Magdalény v Rousínově (2008)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/08:#0002010 - Švihov hrad - západní nádvoří (předhradí) - nová kanalizační přípojka a sondy v náhonu. ZAV 2006. (2008)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/08:#0002011 - Švihov-hrad, vnější opevnění - archeologický dozor při obnově JV úseku hradeb v roce 2006. (2008)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/08:#0002061 - Výpovědní hodnota dochovaných znaků, marek a fragmentů výzdoby na fasádách měšťanských domů v Příboře (2008)
Výsledek druhu ERIV/75032333:_____/08:#0002035 - Výstava Znovuobjevená minulost, 10 let archeologických výzkumů NPU v okrese Opava (2008)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/08:#0002308 - Změny na parcele domu č.p. 248 v Liliové ulici na Starém Městě pražském: výsledky bioarcheologického výzkumu (2008)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001747 - Archeologické doklady k vývoji půdorysu, uliční sítě a parcelace středověké Opavy (2007)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/07:#0001693 - Archeologické kulturní památky Karlovarského kraje (2007)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/07:#0001694 - Archeologické lokality, detektoráři a preventivní "vytěžení"? (2007)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/07:#0001699 - Archeozoologické nálezy z malého dvora u dómu sv. Václava v Olomouci (2007)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/07:#0001683 - Bečov nad Teplou - archeologické sondy v tzv. Pluhovských domech (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0001759 - Chocholatá Lhota (PT). Bývalá tvrz čp. 1 - historické prvky na jižní fasádě (2007)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/07:#0001702 - Dlažby v obraze měst - příklady z mladoboleslavského okresu (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001708 - Doklady středověké řemeslné zručnosti a lidové kultury našich předků z archeologických výzkumů na Olomoucku (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0000313 - Dokumentace archeologických památek v plošně chráněných územích a areálech. MPR Pardubice, areál ochranného pásma SH Kunětická hora. (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001720 - Dům v Hluboké ulici čp.59 ve Frýdku (Zpráva o nálezových situacích) (2007)
Výsledek druhu MRIV/75032333:_____/07:#0001798 - Funkční a prostorové uspořádání budov (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001711 - Hodňov – kostel Nejsvětější Trojice. Součásti vybavení zlatokorunské klášterní provenience (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0001763 - Horšovský Týn - purkrabství, archeologie a stavební vývoj (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0001752 - Horšovský Týn - zámek. Archeologický dozor při kanalizaci vnitřního nádvoří. (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0001753 - Horšovský Týn - zámek. Renesanční prevetová šachta (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0001754 - Horšovský Týn - zámek. Západní nádvoří. Archeologické sondy 2001-2003 (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001733 - K opravě Hodinové věže náchodského zámku (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0001769 - K péči o malá šlechtická sídla v oblasti vlivu jihočeských panství Schwarzenbergů (2007)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/07:#0001695 - K poškození (nejen) hradu Šontál (2007)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/07:#0001691 - Kaple Zesnutí Panny Marie. Nové poznatky o nástěnných malbách a stavební historii (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0001762 - Kaplice (ČK), městský dům čp. 200 (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001730 - Ke genezi a vývoji městského opevnění Tábora (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001731 - Ke stavebnímu vývoji hradu Vizmburka (2007)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/07:#0001701 - Ke stavebnímu vývoji zámku v Kvasicích (okr. Kroměříž) (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001744 - Klasicistní lázeňské domy v západočeských lázních (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001734 - Klenby pevnostních staveb 18. století na našem území (2007)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/07:#0001697 - Kontinuita místa a paměť krajiny : proměny obce Hradec na Plzeňsku (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001741 - Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostkovicích, okr. Prostějov (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001705 - Kostel sv. Markéty u vstupní brány do kláštera. (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001712 - Kostel sv. Markéty u vstupní brány do kláštera. Dějiny objektu (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001706 - Kostel sv. Víta v Českém Krumlově ve světle smlouvy z roku 1407. (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001724 - Kroužené klenby Hannse Gezingera na jihu Čech. (2007)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/07:#0002293 - Lidová architektura nebo lidové stavitelství? (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001713 - Matzův Geometrický plán kláštera Zlatá Koruna (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001728 - Michael Parléř ve Zlaté Koruně ? (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0001791 - Nález jizby v domě čp. 15 v Hořicích na Šumavě (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0001780 - Nálezová zpráva o archeologickém výzkumu Olomouc, Univerzitní ulice 3-5, akce 29/00, sondy S11/02-S15/02 (parkán) (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0001751 - Nálezová zpráva o archeologickém výzkumu Olomouc, Univerzitní ulice 3-5, akce 29/00, sondy S2/02-S7/02 (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0001795 - Nálezová zpráva o archeologickém výzkumu, Vávrovice - U palhanské cesty 2001, 2002 a 2003 (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001709 - Nálezy z tvrze (?) v Horšově (2007)
Výsledek druhu WRIV/75032333:_____/07:#0001799 - Odborně metodický den v Brně – Operativní průzkum a dokumentace památek (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0001792 - Olomouc, Václavské náměstí 5 – Okrouhlá věž, plocha D4, akce 1/00, červen – srpen 2001 (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0001793 - Olomouc, Václavské náměstí, akce 73/01, Malý dvorek, etapa III, srpen 2004 (2007)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/07:#0002077 - Operative research and documentation of historic buildings – Discovery notification (2007)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/07:#0001800 - Operativní průzkum a dokumentace historických staveb. Hlášení o nálezu. (2007)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/07:#0001781 - Operativní průzkum a dokumentace oranžérie v parku zámku Lnáře (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0001779 - Osudy rodného domu J.V.Kamarýta ve Velešíně, In: Život a dílo J.V. Kamarýta (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0001782 - Pilíř brány v ohradní zdi zámecké zahrady v Českém Krumlově, průzkum omítkových a nátěrových vrstev (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0001764 - Plasy - klášter. Kostel Nanebevzetí Panny Marie. 1)opěrná zídka při jižní stěně kostela, 2)na místě kaple sv. Bartoloměje 1997-99 (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0001765 - Plasy - klášterní areál. Inženýrské sítě před JZ průčelím konventu, ČOV a kanalizace (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0001766 - Plasy - klášterní areál. Konvent - rehabilitace JV křídla. Sonda na základový rošt v předsíni separace, jímky v separaci - 1995,1996 (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0001767 - Plasy - klášterní areál. ZAV zimní refektář - č. výzkumu 1/95. (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001719 - Počátky osídlení poutního místa – proboštství plaského kláštera v Mariánské Týnici u Kralovic (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001742 - Poštovní přepřahací stanice s podjezdovou vozovnou a zájezdním hostincem v Loučné nad Desnou (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0001748 - Poutní kaple Panny Marie Pomocné v Rožmitále na Šumavě (ČK) (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001740 - Pozůstatky pozdně gotického průčelí východního paláce hradu v Kvasicích (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001736 - Problémy založení a stavebního vývoje domu čp. 126 v Hradci Králové (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001738 - Rodinná hrobka Milnerových v Herálci (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0001789 - Rožmberk nad Vlatavou čp. 7, Stavebně historický průzkum měšťanského domu, bývalé školy (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001714 - Rušení kláštera a jeho svědci (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0001749 - Soběslav (TA) čp. 170 – měšťanský dům (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001729 - Sousoší tří světců v Kájově. Poznámky ke vzniku sousoší a k nálezu schránky s devocionáliemi (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001727 - Stavba jako pramen poznání aneb jak studovat architekturu. (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0001776 - Strakonice (ST), městské opevnění - bašta čp. 289 a zbytky hradebních zdí (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001715 - Stručný přehled hospodářských dvorů kláštera Zlatá Koruna v 17. a 18. století (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0001755 - Švihov - hrad. Archeologické výzkumy a nálezy z let 1982-1994 (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001746 - Vestavěné psí kotce v lidové architektuře Toužimska a Chebska (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0001768 - Výsledky arch. výzkumů při odvodnění klášterního kostela v Plasích v letech 2000 – 2004 (2007)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/07:#0002307 - Výzkum asociací těžkých minerálů ve stavebních kamenech středověkého zdiva z areálu Olomouckého hradu (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0001790 - Záluží čp. 6, operativní průzkum a dokumentace špícharového domu (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0001784 - Zámek Červený Újezdec čp. 1, operativní průzkum v arkádové chodbě v přízemí (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001716 - Zazděný otvor za hlavním oltářem klášterního kostela (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0001750 - Zemědělská usedlost v Mirkovicích čp.1 (ČK ) Dokumentace objektů určených k demolici (stodola, kolna a výměnek) (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0001761 - Zlatá Koruna (ČK) - bývalá flusárna (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001718 - Zlatá Koruna (ČK). Gotická brána u kostela sv. Markéty (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001707 - Zlatokorunská stavební huť (2007)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/06:#0001686 - Archeologická sondáž v parkánu hradu Velhartice (2006)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/06:#0001710 - Archeologická zjištění na hradě Roupově (2006)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/06:#0000302 - Archeologické dědictví v ČR a Informační systém o archeologických datech NPÚ (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0000316 - Archeologické kulturní památky západních Čech (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0000305 - Archeologické nemovité kulturní památky Karlovarského kraje (2006)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/06:#0000248 - Archeologické výzkumy sakrálních staveb v Litovli (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0000312 - Dokumentace a ochrana archeologických památek ve východočeském regionu. MPZ Chrudim a architektonické a archeologické památky Chrudimska (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0001785 - Dokumentace domu čp. 41 v Hořicích na Šumavě (2006)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/06:#0000303 - Historie v lese. Prostor lesa jako archeologická lokalita. (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0001756 - Hněvkovice na pravém břehu Vltavy. Zabílená renesační malba v patře bývalé zámecké budovy (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0001757 - Holubov (ČK). Vodní mlýn čp. 29. Renesanční sgrafita na vnější fasádě mlýnice (2006)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/06:#0000410 - Hradební věže v Bartolomějské ulici na Starém Městě pražském (2006)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/06:#0000364 - Jednoúčelová počítačově zpracovaná dokumentace versus objektově orientovaný GIS (2006)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/06:#0001721 - K barokní vývojové fázi zámku v Hradci nad Moravicí (2006)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/06:#0000403 - K opevnění města Jičína (2006)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/06:#0002306 - K problematice falz vzniklých při majetkových sporech hradišťského kláštera na severu Drahanské vrchoviny (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0000308 - K současnému stavu a ochraně archeologických nemovitých kulturních památek (2006)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/06:#0001689 - K současnému stavu a perspektivám malých šlechtických sídel v jižních Čechách (2006)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/06:#0001690 - K stavební obnově a restaurování kostela Narození Panny Marie v Cetvinách na Českokrumlovsku (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0001773 - Kalenice - tvrz Hvízdalka (2006)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/06:#0001700 - Ke stavebnímu vývoji jižního průčelí Horního hradu v Českém Krumlově (2006)
Výsledek druhu MRIV/75032333:_____/06:#0001797 - Klenby (2006)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/06:#0001745 - Kostel sv. Jakuba Většího v Ostrově ve světle nových poznatků (2006)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/06:#0001684 - Kostel Všech svatých v Horšově pod archeologickým dozorem (2006)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/06:#0002302 - Měšťanské domy čp. 30 a 31 v Horním Benešově. Výsledky stavebně historického průzkumu a archeologického výzkumu (2006)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/06:#0002844 - Možná podoba nejstaršího kamenného domu v Jihlavě (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0000311 - Možnosti ochrany a dokumentace archeologických památek v krajích Pardubickém a Královéhradeckém (2006)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/06:#0000413 - Na okraj operativního průzkumu a dokumentace historických staveb v NPÚ – několik poznámek a překladů (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0000245 - Nálezová zpráva: Horšovský Týn - zámek. Archeologický dozor při kanalizaci vnitřního nádvoří. Květen - červen 2002 (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0000244 - Nálezová zpráva: Horšovský Týn - zámek. Prostor JV parkánu. Archeologický výzkum, podzim 2001 - 2002 (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0000243 - Nálezová zpráva: Horšovský Týn - zámek. Západní nádvoří. Archeologické sondy 2001 - 2003 (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0000247 - Nálezová zpráva. Litovel, Smyčkova čp. 795 (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0000246 - Nálezová zpráva, Opava, Dolní náměstí, parcela č. 573, vodovod (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0001794 - Nálezová zpráva Opava - Dolní náměstí pč. 573, výzkum 2003 (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0000249 - Nálezová zpráva. Šternberk. Hrad. Horní nám. č.p. 170/6. Duben - srpen 2001, srpen - prosinec 2003 (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0000242 - Nálezová zpráva ZAV: Klášter Plasy - inž.sítě, ČOV, kanalizace (2006)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/06:#0001692 - Nástěnné malby v interiéru kaple nad severní předsíní kostela sv. Víta v Českém Krumlově (2006)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/06:#0000402 - Návrh názvosloví starších kovových dveří a kovových dveřních prvků (2006)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/06:#0002028 - Nejnovější odkryvy fortifikace Starého Města pražského (2006)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/06:#0001698 - Několik poznámek k Maltské konvenci a archeologii v Národním památkovém ústavu (2006)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/06:#0002303 - Ochrana archeologického dědictví v historických jádrech měst Moravskoslezského kraje a její perspektivy (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0000280 - Pasportizace nemovitých památek městské památkové zóny Opavy (2006)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/06:#0000406 - Pevná věž kostela v Seči (2006)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/06:#0000409 - Poznávání historických staveb, jeho význam a vztah k památkové péči (2006)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/06:#0001688 - Problémy ochrany archeologického dědictví z pohledu NPÚ - ÚOP v Plzni (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0001783 - Rožmberk nad Vltavou čp. 88,operativní průzkum a dokumentace nálezu zazděného oblouku (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0001775 - Soběslav čp. 170 (2006)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/06:#0002038 - Středověká podlaha v kostele sv. Anny v areálu kláštera dominikánek na Starém Městě pražském (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0001777 - Sudoměř čp. 15 (2006)
Výsledek druhu WRIV/75032333:_____/06:#0000216 - Systém evidence nemovitých kulturních památek archeologického oddělení NPÚ ÚOP v Brně (2006)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/06:#0001722 - Výpověď stavby (2006)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/06:#0000223 - Výstavný středověký dům čp. 234/I v Praze na Starém Městě (2006)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/06:#0000400 - Vznik a výstavba kapucínského kláštera a kostela sv. Josefa ve Fulneku (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0001772 - Zálší - zámek (2006)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/06:#0000224 - Zámek v Lochovicích. K problematice a výsledkům stavebněhistorického průzkumu. (2006)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/06:#0001685 - Zaniklá tvrz Horšov (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0001760 - Zlatá Koruna (ČK) - mlýnec (parc.č. st. 23) u mlýna čp. 3 (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/05:#0001758 - Chlum u Křemže (ČK). Tvrz a sýpka u čp. 1 (2005)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/05:#0000310 - Dokumentace archeologických památek v plošně chráněných územích a areálech (2005)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/05:#0001786 - Dokumentace roubené chlaupy čp. 12 v Zubčicích (2005)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/05:#0000199 - Domy s hrázděnými konstrukcemi v městech severozápadních Čech (2005)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/05:#0001778 - Hořice čp. 13 (2005)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/05:#0000196 - Hrad Michalovice (2005)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/05:#0001687 - Jihočeské pozdně gotické kostely. Reakce na článek Hynka Látala (2005)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/05:#0000163 - K poznání plaského kláštera na přelomu tisíciletí (archeologické výzkumy) (2005)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/05:#0002029 - K problematice raně gotických přestaveb Břevnovského, Sázavského a Strahovského kláštera. (2005)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/05:#0000198 - K vývoji a interpretaci hradu Týřova ve 13. století (2005)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/05:#0001774 - Kaplice čp. 65 (2005)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/05:#0001787 - Kladenské Rovné čp. 26, OPD objektu bývalé myslivny a středověké tvrze (2005)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/05:#0001788 - Krnín čp. 3 (ČK) (2005)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/05:#0000309 - Možnosti ochrany archeologických památek v krajích Pardubickém a Královéhradeckém (2005)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/05:#0000174 - Nálezová zpráva Litovel, 1. máje čp. 792 (2005)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/05:#0000165 - Nálezová zpráva o archeologickém výzkumu Královská kaple – areál kláštera Plasy 1993-1995. (2005)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/05:#0000175 - Nálezová zpráva Olomouc, Dolní náměstí 42, ul. Uhelná, květen-červen 2000 (2005)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/05:#0000169 - Nálezová zpráva Olomouc, Malý dvorek, etapa II: červen-srpen 2002 (2005)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/05:#0000170 - Nálezová zpráva Olomouc, Třída Svobody, Palác Morava, duben-červenec 2002 (2005)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/05:#0000171 - Nálezová zpráva Olomouc, Václavské náměstí 3-5, studna a čestné nádvoří, 2002-2003 (2005)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/05:#0000172 - Nálezová zpráva Olomouc, Václavské náměstí, sonda č. 01/01 (2005)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/05:#0000164 - Nálezová zpráva ze sond v purkrabství zámku Horšovský Týn (2005)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/05:#0002292 - O lidovém stavitelství a památkové péči (2005)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/05:#0000194 - O tzv. hradech přechodného typu (2005)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/05:#0000317 - Památková péče a ochrana archeologických památek ve Východočeském regionu (2005)
Výsledek druhu MRIV/75032333:_____/05:#0001796 - Poznávání a dokumentace historických staveb (2005)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/05:#0000173 - Předběžná zpráva o objevu "Antiqua civitas" na Starém Městě v Litoveli a několik poznámek k aspektům geneze města Litovle. (2005)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/05:#0002294 - Regulace stavby měst v historii (2005)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/05:#0001770 - Šlechtická sídla v jižních Čechách, Poster na konferenci Ice free Culture (2005)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/05:#0000197 - Věž Horního hradu Rožmberka nad Vltavou (tzv. Jakobínka). K počátkům a vývoji hradu Rožmberka (2005)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/05:#0001771 - Vodice - zámek (2005)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/05:#0000168 - Vyhodnocení středohradištního pohřebiště na Václavském návrší v Olomouci (2005)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17310/05:A0900H8P - Výzkum pohřebiště v tzv. kočárovnách v areálu olomouckého hradu. Antropologická analýza. (2005)