• česky
  • english

MK07503233302 - Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence movitého kulturního dědictví, identifikace statků, které mohou být chráněny, výzkum metod presentace kulturních hodnot památkového fondu (2005-2011, MK0)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMK07503233302
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyOdborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence movitého kulturního dědictví, identifikace statků, které mohou být chráněny, výzkum metod presentace kulturních hodnot památkového fondu
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Kategorie VaVNV - Aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového výzkumu (tzv. "neprůmyslový výzkum")
Hlavní oborAL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Rok a měsíc zahájení řešení1.3.2005
Rok a měsíc ukončení řešení31.12.2011
Datum posledního uvolnění institucionální podpory31.3.2011
Číslo smlouvy2967-II/2005
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období2005200620072008200920102011celkem
Podpora ze státního rozpočtu13 777 tis. Kč15 733 tis. Kč15 250 tis. Kč14 408 tis. Kč13 050 tis. Kč12 484 tis. Kč5 049 tis. Kč89 751 tis. Kč
Celkové uznané náklady13 777 tis. Kč15 733 tis. Kč15 250 tis. Kč15 060 tis. Kč15 000 tis. Kč15 835 tis. Kč15 378 tis. Kč106 033 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyVýzkumný záměr řeší otázky poznávání, hodnocení, dokumentování a evidence movitého kulturního dědictví. Jde o předměty kulturní hodnoty - kulturní mobiliář státních hradů a zámků v majetku České republiky, k nimž vykonává právo hospodaření Národní památkový ústav a které se nachází v majetku jiných subjektů než je Česká republiky. Součástí záměru je poznávání, hodnocení, dokumentace a třídění movitého kulturního dědictví, které takto dosud zhodnoceno nebylo, a není tedy ani prohlášeno za kulturní památku. Výzkumný záměr se zaměřuje i na výzkum historických pramenů a vyhodnocení depozitářů pro prezentaci historických celků veřejnosti, nové prohlídkové trasy, efektivní zajišťování prezentace kulturního dědictví, včetně rozvíjení nových forem expozic, prohlídkových tras a průvodců.
Klíčová slova v anglickém jazycecare of ancient monuments; cultural movables of state castles and châteaux; research of historic resources; cultural heritage presentation
Hodnocení výsledkůV - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Popis výsledků českyVýznamnou část výzkumného záměru tvořilo odborné hodnocení a systematické vědecké zpracovávání základní evidence mobiliárních fondů kulturních památek, zabýval se problematikou instalací státních hradů a zámků, výzkumem historických pramenů k tomto tématu v největší šíři.
Rok dodání údajů do CEZ2012
Systémové označení dodávky datCEZ12-MK0-U/01:1
Datum dodání záznamu3.7.2012
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
PříjemceNárodní památkový ústav
ŘešitelPhDr. Jaromír Míčka (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 8225370)
Další osoba podílející se na řešeníRadovan Chmel (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 9632522)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Alena Černá (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 2825864)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Pavel Hájek (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5076250)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Miloš Kadlec (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 1773356)
Další osoba podílející se na řešeníMgr. Pavel Konečný (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 4262654)
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV143
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/14:#0003777 - Metodika průvodcovské činnosti na hradech, zámcích a dalších zpřístupněných památkách (2014)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/14:#0003776 - Metodika tvorby interiérových instalací a reinstalací (2014)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/13:#0003827 - Varhany Josefa Breinbauera v kostele sv. Alžběty v Teplicích – ojedinělá památka varhanářského romantismu. (2013)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/12:#0003413 - Movité památky na Staroměstské radnici v Praze (2012)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/12:#0003412 - Přehled výzkumu k obnově hodinového stroje Staroměstského orloje v Praze v letech 1864-1865 (2012)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/11:#0002799 - The Enlightenment from below: the Catholic regular clergy in Bohemia and Moravia (2011)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/11:#0002817 - Instalace rožmberské prohlídky trasy v Třeboni (2011)
Výsledek druhu MRIV/75032333:_____/11:#0002860 - Konference k ukončení 4 institucionálních výzkumných záměrů NPÚ (Národního památkového ústavu) řešených v letech 2005 až 2011 (presentace výsledků) (2011)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/11:#0002801 - Kynžvartské střevíce z předbělohorského období (2011)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/11:#0002819 - Leckteří národové, Schwarzenberská sbírka kostýmních miniatur na zámku Český Krumlov (2011)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/11:#0002795 - Maceva. Židovský náhrobek a symbolika jeho výzdoby ve světle tradice (2011)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/11:#0002802 - O původu a restaurování telčského Dělení růží (2011)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/11:#0002797 - Opomíjené deskové obrazy tzv. Šternberského oltáře z hradní kaple v moravském Šternberku (2011)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/11:#0002800 - Panna Maria s Ježíškem z Košíř - neznámá kulturní památka České republiky (2011)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/11:#0002789 - Počátky koncepčního zpracování historického fotografického materiálu a nejstarší zobrazovací fotografické techniky (2011)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/11:#0002818 - ,,Renesance renesance“ rožmberského letohrádku Kratochvíle (2011)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/11:#0002796 - Sochaři hraběte Františka Antonína Šporka (2011)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/11:#0002848 - Staré mapy: Stabilní katastr. Tematická mapa / webový projekt mapového portálu NPÚ. (2011)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/11:#0003414 - Světecké obrazové cykly na jihu Čech (2011)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/11:#0002798 - Židovský náhrobek. Symboly olam ha-ba: "světa, který přijde" (2011)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002816 - Dějiny karmelitánů v Praze (2010)
Výsledek druhu MRIV/75032333:_____/10:#0002501 - Digitalizace a katalogizace historických knihovních fondů ve správě Národního památkového ústavu (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002502 - Edukativní programy jako nástroj zprostředkování kulturních hodnot památkového fondu školní mládeži (2010)
Výsledek druhu ERIV/75032333:_____/10:#0002506 - Historické čalounění. Co se skrývá pod povrchem z hedvábí a sametu. (2010)
Výsledek druhu WRIV/75032333:_____/10:#0002505 - Historické čalounění v interiérech hradů a zámků (2010)
Výsledek druhu WRIV/75032333:_____/10:#0002500 - Historické knižní sbírky – Kurs památkové péče pro Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002475 - K problematice evropské unifikace nádob osobní hygieny z mobiliárních fondů hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu. (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002474 - Odborné hodnocení a systematické vědecké zpracovávání základní evidence mobiliárních fondů kulturních památek, ke kterým vykonává právo hospodaření NPÚ (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002498 - Odborné zpracování historických knihovních fondů na objektech ve správě Národního památkového ústavu. (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002476 - Přepych, sláva a pád aristokrata: Eduard hrabě Clam-Gallas (2010)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/10:#0002477 - Příběhy Sérenyiů. Z obrazárny šlechtického rodu. (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002465 - Proměny vrcholně barokního vybavení chýnovského kostela Nejsvětejší Trojice. Jihočeské souvislosti děl Brokofových a Heinschových. (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002466 - Prospekce – průzkum a dokumentace předmětů kulturní hodnoty. (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002784 - Revize památkově chráněných parament na území Starého Města pražského (2010)
Výsledek druhu WRIV/75032333:_____/10:#0002504 - Seminář Historické přírodovědné sbírky hradů a zámků a péče o tyto fondy (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002497 - Využití technických a elektronických prvků k identifikaci movitého kulturního majetku při jeho správě a zabezpečení. (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002580 - Židovský náhrobek jako téma institucionálního úkolu. (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002579 - Židovský náhrobek. Motivy oslavy a chvály. (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/09:#0002283 - Cesty umění (2009)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/09:#0002281 - Krádeže zvonů po roce 1989 (2009)
Výsledek druhu ERIV/75032333:_____/09:#0001979 - Milované dítky (2009)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/09:#0002279 - Památková ochrana zvonů - ohlédnutí po pěti desetiletích (2009)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/09:#0002289 - Prameny poznání. Studium historických interiérů hradů a zámků (2009)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/09:#0002503 - Rodová portrétní galerie hrabat Schliků (2009)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/09:#0002280 - Ruční zvonění nebo elektrický pohon? (2009)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/09:#0002287 - Sbírka zámku Nečtiny. Anglické památky u nás (2009)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/09:#0001965 - Socha mrtvého Krista v hrobě v kostele sv. Haštala v Praze na Starém Městě (2009)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/09:#0002286 - Zámek v Litomyšli, jeho nová expozice a dnešní osudy (2009)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/09:#0002282 - Židovský náhrobek. Motivy zármutku a skonu (2009)
Výsledek druhu WRIV/75032333:_____/08:#0001977 - CastIS 2005 (2008)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/08:#0002041 - Deset let Programu restaurování movitých kulturních památek - Jihočeský kraj (2008)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/08:#0002048 - Hrady a zámky po druhé světové válce (2008)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/08:#0002043 - Hrady výukové a experimentální Francouzské příklady vzdělávání a budování vztahu k minulosti a památkám (2008)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/08:#0001987 - Hygienické potřeby, sanitární vybavení (2008)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/08:#0002047 - Interiéry tzv. Nového stavení na hradě Svojanov (2008)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/08:#0002044 - Interiéry zámku v Novém Městě nad Metují v Jurkovičově a Janákově úpravě (2008)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/08:#0002050 - K identifikaci původu obrazů Petra Brandla Zkáza Sodomy a Gomory a Požár Troje z fondu Národního památkového ústavu, ústředního pracoviště v Praze (2008)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/08:#0001986 - Nejsvětější Trojice (2008)
Výsledek druhu ERIV/75032333:_____/08:#0001985 - Nejsvětější Trojice (2008)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/08:#0002045 - Nová interiérová instalace na zámku v Telči - sbírka zámku Veselíčko u Lipníku nad Bečvou (2008)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/08:#0002046 - Ohlédnutí za činností oddělení hradů a zámků NPÚ (2008)
Výsledek druhu ERIV/75032333:_____/08:#0001978 - Orientální inspirace (2008)
Výsledek druhu ERIV/75032333:_____/08:#0001983 - Poklady z depozitáře (2008)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/08:#0001991 - Reálie k dějinám hygieny. Kolekce nádob osobní hygieny z fondů hradů a zámků. (2008)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/08:#0002042 - Restaurování dvou barokních stolů ze zámku Hluboká nad Vltavou (2008)
Výsledek druhu RRIV/75032333:_____/08:#0001992 - Software CastIS 2008 (2008)
Výsledek druhu ERIV/75032333:_____/08:#0001981 - Vánoce a koření (2008)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/08:#0001967 - Základní ikonografie a lidové umění (2008)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/08:#0002049 - Zámek Veltrusy - historický interiér jako neobyčejná cesta do minulosti. Ke koncepci zpřístupnění historických interiérů chodovského zámku ve Veltrusích (2008)
Výsledek druhu ERIV/75032333:_____/08:#0001980 - Zelené perly (2008)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/08:#0001966 - Židovský náhrobek. Výtvarná podoba symbolů Tóry (2008)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/07:#0001631 - Ad: Varhany: liturgický nástroj anebo muzejní exponát? (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001663 - Adolf Donath a Lesser Ury - sbírka obrazů v depozitáři zámku Hrubý Rohozec (2007)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/07:#0001654 - Anonymní moravský malíř. Úmrtní portrét Karla Zdeňka ze Žerotína (2007)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/07:#0001645 - Cesta k poznání, zachování i využití kulturně-historického potenciálu horního hradu v Bečově nad Teplou (2007)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/07:#0001680 - Databáze exteriérové plastiky (2007)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/07:#0001681 - Databáze sepulkrálních památek (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001660 - Die Kirchenmusiksammlung aus Jägerndorf. (2007)
Výsledek druhu ERIV/75032333:_____/07:#0001679 - Expozice Čas (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001659 - Gedenkbuch des Schlosses Sichrow (2007)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/07:#0001682 - Hygienické potřeby, sanitární vybavení - III. část pracovního katalogu (2007)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/07:#0001639 - Jezerní osada Araiši : unikátní archeopark v Lotyšsku (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001650 - K historii stávajících chórových varhan kostela Nanebevzetí P. Marie ve Zlaté Koruně. (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001665 - Křížová cesta z kostela sv. Maří Magdaleny ve Chvalšinách a z kostela sv. Václava v Netolicích aneb Restaurování „příliš podobných obrazů“ (2007)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/07:#0001655 - Malované posmrtné portréty (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001656 - Matka Boží Vladimírská a další překvapení na oltářích kostela Zvěstování Páně ve Vlachově Březí. Nad průzkumy archivními i restaurátorskými (2007)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/07:#0001640 - Milenec ve službách ruské carevny : vzkříšení lotyšského zámku Rundale (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001667 - Náhrobky se symboly činností a povolání, příklady z moravských hřbitovů. (2007)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/07:#0001632 - Nostický palác – příspěvek k historii interiérů a sbírek (2007)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/07:#0001633 - Nová interiérová instalace na zámku Trója (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001653 - Obrazový cyklus ze života sv. Bernarda. (2007)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/07:#0001634 - Památkové interiérové instalace (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001661 - Regional – Inter/National – Global. Musiksammlungen als Speicher interkultureller Prozesse. Statement. (2007)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/07:#0000363 - Revizní evidenční karty movitých památek (2007)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/07:#0001636 - Sbírka orientálního umění na zámku Hrubý Rohozec (2007)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/07:#0001652 - Sbírka Valdštejnského paláce v Praze (2007)
Výsledek druhu MRIV/75032333:_____/07:#0001677 - Schwarzenbergové v českých a středoevropských kulturních dějinách (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0001674 - Schwarzenberská sbírka tapiserií (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0001673 - Schwarzenberská sbírka tapiserií – historie a restaurování (2007)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/07:#0001637 - Situace výstavního provozu na hradech a zámcích (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0001675 - Soukromá kaple v ložnici kněžny ve Schwarzenberském barokním apartmá na zámku Český Krumlov. Historie kaple a její mobiliář (2007)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/07:#0001635 - Tapety v historických interiérech (2007)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/07:#0001651 - Varhanářství na Krnovsku a Bruntálsku do roku 1873. (2007)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/07:#0001630 - Varhany pro kostel sv. Jana Engelisty v Malém Březně u Mostu. (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001658 - Vybavení pokojů zlatokorunských cisterciáků v době rušení jejich kláštera v letech 1785 – 1786 (2007)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/07:#0001641 - Výzkum a prezentace archeologické lokality v Lotyšsku : život v jezerní osadě Araiši (2007)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/07:#0001642 - Z hradů a zámků Lotyšska a Litvy (2007)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/07:#0001644 - Židovský náhrobek. Symboly činností a povolání. (2007)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/07:#0001643 - Znovuvzkříšení středověkého sídla : litevský hrad Trakai (2007)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/06:#0000286 - Dílo Curta Stoevinga ve sbírce zámku Hrubý Rohozec (2006)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/06:#0000289 - Dílo moravského vedutisty Johanna Venuta z auersperských sbírek (2006)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/06:#0000288 - Historie je svědectví času (2006)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/06:#0000551 - Hygienické potřeby, sanitární nádoby (2006)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/06:#0000300 - K dalším částem výzdoby renesančních interiérů zámku v Telči (2006)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/06:#0000290 - Karusely (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0000283 - Katalogizace zámecké knihovny Hluboká (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0000277 - Katalogizace zámecké knihovny Hradec nad Moravicí (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0000276 - Katalogizace zámecké knihovny Milotice (2006)
Výsledek druhu MRIV/75032333:_____/06:#0001676 - Klášter Zlatá Koruna: Dějiny - památky - lidé (2006)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/06:#0000548 - Manuální kartotéka evidenčních listů s fotodokumentací (2006)
Výsledek druhu ERIV/75032333:_____/06:#0000552 - Mariánský kult ve středních Čechách (2006)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/06:#0001657 - Mezi ohřívadlem, soudní síní a autobusem. Vír tezí k dějinám utváření liturgického prostoru prolétlý kostelem sv. Vojtěcha v českobudějovických Čtyřech Dvorech (2006)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/06:#0000237 - Motiv KETER TORA na náhrobcích. (2006)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/06:#0000157 - Organ Building in the Czech Lands. (2006)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/06:#0000549 - Počítačové databáze mobiliárních předmětů (2006)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/06:#0000298 - Příprava památkové interiérové instalace na zámku Stekníku (2006)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/06:#0000294 - Rozšíření památkové interiérové instalace na Grabštejně (2006)
Výsledek druhu ZRIV/75032333:_____/06:#0001669 - Vytvoření a ověření fungování obrazově informačních souborů - realizace rotačních záznamů pro systém CastIS v poloprovozu - zámek Kozel. (2006)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/06:#0000177 - Výzkumná zpráva (2006)
Výsledek druhu ERIV/75032333:_____/06:#0000546 - Z antického sběratelství v našich zemích (2006)
Výsledek druhu ERIV/75032333:_____/06:#0000547 - Z uměleckých sbírek poválečného Ústecka (2006)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/06:#0000301 - Zámek Kynžvart a poklady jeho depozitáře (2006)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/06:#0000142 - Židovský náhrobek. Výtvarná podoba symbolů jmen (2006)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/05:#0000158 - Churches Full of Music. (2005)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/05:#0000155 - Die Martin- Zaus-Orgel von 1894 in der St.-Niklas-Kirche zu Eger/Cheb (Ihr Bau und heutiger Bestand). (2005)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/05:#0000238 - Isak Landesmann a jeho náhrobek v Polici (2005)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/05:#0000278 - Katalogizace zámecké knihovny Červená Lhota (2005)
Výsledek druhu ERIV/75032333:_____/05:#0001678 - Křest jako symbol znovuzrození... v uměleckém řemesle a výtvarném umění (2005)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/05:#0000279 - Metodika katalogizace starých tisků v systému Clavius (2005)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/05:#0001638 - Neznámý obraz eggenberského malíře Ignáce Zachariáše Vojáka (2005)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/05:#0001672 - Prameny studia kostýmů pro barokní operu (2005)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/05:#0000154 - Varhany jako památka. (2005)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/05:#0000141 - Židovský náhrobek. Možnosti identifikace osoby zemřelého. (2005)