• česky
  • english

MK07503233301 - Vědecký výzkum ke zkvalitňování odborně metodického řízení státní památkové péče (2005-2011, MK0)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMK07503233301
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyVědecký výzkum ke zkvalitňování odborně metodického řízení státní památkové péče
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Kategorie VaVNV - Aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového výzkumu (tzv. "neprůmyslový výzkum")
Hlavní oborAL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Rok a měsíc zahájení řešení1.3.2005
Rok a měsíc ukončení řešení31.12.2011
Datum posledního uvolnění institucionální podpory31.3.2011
Číslo smlouvy2967-I/2005
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období2005200620072008200920102011celkem
Podpora ze státního rozpočtu3 917 tis. Kč5 890 tis. Kč5 750 tis. Kč3 728 tis. Kč3 100 tis. Kč1 535 tis. Kč1 652 tis. Kč25 572 tis. Kč
Celkové uznané náklady5 000 tis. Kč5 890 tis. Kč5 750 tis. Kč5 725 tis. Kč5 535 tis. Kč5 435 tis. Kč5 270 tis. Kč38 605 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyVýzkumný záměr řeší otázky odborně metodického řízení státní památkové péče, včetně speciálních problémů centralizace v rámci NPÚ některých agend průzkumových, informačních a zejména metodických. Společným znakem jednotlivých směrů výzkumného záměru je nezbytnost ústředního vedení samotného řešení a koordinace uplatnění výsledků, vzájemná dostupnost a sdílení informací z jednoho datového úložiště, včetně přístupnosti výstupů z celého výzkumu NPÚ. Centrálně musí být řešeny i specializované technologické průzkumy a výzkumy pro celý obor památkové péče.
Klíčová slova v anglickém jazyceprofessionally methodological management; information; technological investigation and research; care of ancient monuments
Hodnocení výsledkůV - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Popis výsledků českyVýzkumný záměr přispěl ke zkvalitňování odborně metodického řízení památkové péče, taktéž byl orientován na systemizaci dílčích databází, správu a tvorbu uživatelského prostředí pro památkovou péči. Výsledky výzkumu zahrnují mimo jiné didaktický program pro děti a mládež.
Rok dodání údajů do CEZ2012
Systémové označení dodávky datCEZ12-MK0-U/01:1
Datum dodání záznamu3.7.2012
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
PříjemceNárodní památkový ústav
Řešiteldoc. PhDr. Josef Štulc (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: 257010168; vedidk: 5864054)
Další osoba podílející se na řešeníMgr. Ladislav Bezděk (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 2773791)
Další osoba podílející se na řešeníIng. Dagmar Michoinová, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 6401058)
Další osoba podílející se na řešeníMgr. Jaroslav Urban (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 1819003)
Další osoba podílející se na řešeníIng. Petr Volfík (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 2082454)
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV104
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/14:#0003777 - Metodika průvodcovské činnosti na hradech, zámcích a dalších zpřístupněných památkách (2014)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/14:#0003776 - Metodika tvorby interiérových instalací a reinstalací (2014)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/14:#0003774 - Mikroklima v historických interiérech (2014)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/13:#0003419 - Barevnost fasád, průzkum, dokumentace, vyhodnocení a obnova exteriéru historických staveb (2013)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/13:#0003421 - Péče o památkově významné venkovní komunikace (2013)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/13:#0003418 - Péče o varhany a zvony, jejich památková ochrana (2013)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/12:#0002986 - Obnova okenních výplní a výkladců (2012)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/11:#0002857 - Dokumentace v+v. Tematická mapa / webový projekt mapového portálu NPÚ. (2011)
Výsledek druhu WRIV/75032333:_____/11:#0002794 - Hodnoty a příkladné postupy záchrany historických omítek na příkladě konzervace Horního hradu v Bečově nad Teplou (2011)
Výsledek druhu MRIV/75032333:_____/11:#0002860 - Konference k ukončení 4 institucionálních výzkumných záměrů NPÚ (Národního památkového ústavu) řešených v letech 2005 až 2011 (presentace výsledků) (2011)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/11:#0002853 - Návrh regulace. Tematická mapa / webový projekt mapového portálu NPÚ. (2011)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/11:#0002858 - Odborné revize a návrhy chráněných území. Tematická mapa / webový projekt mapového portálu NPÚ. (2011)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/11:#0002856 - Památkové hodnocení území. Tematická mapa / webový projekt mapového portálu NPÚ. (2011)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/11:#0002855 - Plán možných úprav střech. Tematická mapa / webový projekt mapového portálu NPÚ. (2011)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/11:#0002854 - Plán zásad ochrany: Tematická mapa / webový projekt mapového portálu NPÚ. (2011)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/11:#0002792 - Restaurování severního průčelí českokrumlovského Horního hradu (2011)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/11:#0002852 - SHP: Architektonické a urbanistické hodnocení. Tematická mapa / webový projekt mapového portálu NPÚ. (2011)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/11:#0002851 - SHP: Stavebně historický vývoj. Tematická mapa / webový projekt mapového portálu NPÚ. (2011)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/11:#0002848 - Staré mapy: Stabilní katastr. Tematická mapa / webový projekt mapového portálu NPÚ. (2011)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/11:#0002849 - Staré mapy: Vojenské mapování. Tematická mapa / webový projekt mapového portálu NPÚ. (2011)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/11:#0002791 - Vybrané aspekty aplikace organokřemičitých zpevňovačů na vápenné omítky (2011)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/11:#0002859 - Webový mapový projekt "Památkový fond ČR 1982-1985". (2011)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/11:#0002850 - Webový mapový projekt "Přehled tematických map" (2011)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/11:#0002793 - Zásady restaurování povrchových úprav historických kovových předmětů (2011)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/10:#0002511 - Impact of historicity inspired processes of lime mortar preparation on its properties (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002576 - Jednotný systém pro správu odborné digitální dokumentace ve vazbě na Geografický informační systém Národního památkového ústavu (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002508 - Materiálový průzkum povrchových úprav novogotického kříže z hlavního hřbitova v Jablonci nad Nisou (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002529 - Možnosti elektronické pasportizace památkových objektů (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002507 - Některé historické postupy přípravy vápenných malt z různých druhů vápenného pojiva (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002510 - Restauración de la fachada sur de Horní Hrad del castillo estatal de Český Krumlov (2010)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/10:#0002517 - V čem spočívá význam přírodovědného studia památky? (2010)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/10:#0002577 - Veřejný webový mapový projekt a webová mapová služba "Územní identifikace" (2010)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/10:#0002575 - Výzkum vytváření a implementace Integrovaného informačního systému památkové péče - cíle a způsob řešení výzkumného úkolu (2010)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/09:#0002513 - Historické a nové vápenné materiály na severním průčelí hradu Pernštejna (2009)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/09:#0002514 - Příprava tradičních vápenných malt (2009)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/09:#0002274 - Přírodovědné poznání památky jako východisko technologa v památkové péči (2009)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/09:#0002265 - Příspěvek k dokumentaci středověkých omítek (2009)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/09:#0002272 - S odstupem ke konzervaci severního průčelí hradu Pernštejna (2009)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/09:#0002512 - Technologie zpevňování omítek jižní fasády Horního hradu v Českém Krumlově (2009)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/09:#0002273 - Vytváření pevné struktury vápenných malt s nehydraulickým pojivem (2009)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/09:#0002267 - Webový mapový projekt "CZ Retro" (2009)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/09:#0002269 - Webový mapový projekt "Legislativní mapy" (2009)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/09:#0002270 - Webový mapový projekt "Plán zásad ochrany" (2009)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/09:#0002268 - Webový mapový projekt "Revize hranic chráněných území a OP" (2009)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/09:#0002271 - Webový mapový projekt "SHP - Stavebně historický vývoj" (2009)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/08:#0002057 - Analýza obrazu pro hodnocení pórovitosti vápenných malt (2008)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/08:#0001612 - Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústředního pracoviště Národního památkového ústavu (2008)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/08:#0002275 - High-calcium Lime Mortar: The Effects of Traditional Preparation and Curing (2008)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/08:#0002055 - Konzervace jižního průčelí Horního hradu zámku v Českém Krumlově (2008)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/08:#0002053 - Projektování obnovy stavebních památek (2008)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/07:#0000322 - Antigrafitti prostředky pro ochranu památek z kamene (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0000329 - Conservation works in tomb of Inti and Kar in South Abusír (Egypt) (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001618 - Conservation works in tomb of Kar and Inti in South Abusir / Egypt/ (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0001626 - Elektronická databáze fondu negativů z fotosbírky ústředního pracoviště NPÚ (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0000325 - Fluorosilicates used in the past in the conservation of stone in Central Europe (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0000331 - Historic mortars inspiration for high performance restoration materials (2007)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/07:#0000532 - Hodnocení výzkumných záměrů Národního památkového ústavu 2007 (výběr dokumentů IS V&V) (2007)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/07:#0000345 - Informace o stabilizaci interiérů královského paláce hradu Bezděz (2007)
Výsledek druhu ZRIV/75032333:_____/07:#0001624 - Metainformační systém (MIS) Národního památkového ústavu (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0000326 - The Method of Conservation and Restoration of Wooden Statues from Prague Horloge (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0000319 - Tests of some antigraffiti systems for preservation of sandstone monuments (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0000332 - Traditional method of lime mortar preparation (2007)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/07:#0002509 - Věž kroměřížského zámku – průzkum části jihozápadního fasády (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0001628 - Webový portál GIS NPÚ (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0000324 - X - ray fluorescence analysis and its use for Czech medieval frescos (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0000542 - Analýza a návrh Metainformačního systému (2006)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/06:#0000320 - Antigraffiti prostředky pro ochranu památek z kamene (2006)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/06:#0000526 - Dekompozice expertíz a výstupů výzkumných úkolů řešených v rámci perspektivních prací památkové péče v období 1976 - 1990 (2006)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/06:#0000226 - Digitalizace historických fotografií z mobiliárního fondu NKP Hradec nad Moravicí (2006)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/06:#0000227 - Digitalizace podkladových materiálů NKP zámek Kozel (2006)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/06:#0000225 - Digitalizace sbírky historických fotografií NPÚ (2006)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/06:#0000330 - Dokončení restaurátorských prací v Intiho hrobce v jižním Abusíru (2006)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/06:#0000531 - Hodnocení efektivnosti výzkumu a vývoje Národního památkového ústavu 1999 - 2006 (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0001627 - Informační systém fotografických fondů a sbírek NPÚ ÚP (2006)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/06:#0000318 - Konzervační materiály aplikované na kamenosochařská díla během historie restaurování (2006)
Výsledek druhu SRIV/75032333:_____/06:#0000545 - Metodika „Organizační zajištění předání aplikace do provozu“ (2006)
Výsledek druhu SRIV/75032333:_____/06:#0000544 - Metodika „Organizační zajištění zadání aplikace do výroby“ (2006)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/06:#0000323 - Moisture Sorption Stabilization as a Preventive Conservation Technique (2006)
Výsledek druhu ZRIV/75032333:_____/06:#0000543 - Realizace centrálního datového skladu GIS Národního památkového ústavu (2006)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/06:#0000527 - Reidentifikace fotografií z výzkumu středověkých omítek provedeného SÚPPOP ve spolupráci se ŠÚPSOP v letech 1962 - 1963 na vybraných památkách v Čechách, na Moravě a na Slovensku pro jejich digitalizaci a zpracování pasportů (2006)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/06:#0000344 - Restaurování jižního průčelí Horního hradu SHZ v Českém Krumlově (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0000538 - Systémový projekt konsolidace vybraných částí IS Národního památkového ústavu (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0000540 - Technický projekt „Jednotná datová základna“ (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0000541 - Technický projekt „Realizace sdílených modulů“ (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0000539 - Technický projekt „Základní infrastrukturní služby pro autentizaci a autorizaci“ (2006)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/06:#0001621 - Tradiční postupy přípravy vápenných malt (2006)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/06:#0000530 - Výsledky výzkumu a vývoje Národního památkového ústavu (1992 - 2006) (2006)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/06:#0000528 - Výzkumné úkoly Národního památkového ústavu (2006)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/06:#0000529 - Výzkumné úkoly v oboru památkové péče (2006)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/05:#0000536 - Autorská bibliografie výsledků výzkumného záměru ústředního pracoviště Národního památkového ústavu zařazených do registru informací o výsledcích 1999 - 2005 (2005)
Výsledek druhu ORIV/75032333:_____/05:#0000535 - Autorská bibliografie výsledků výzkumného záměru ústředního pracoviště Národního památkového ústavu zařazených do rejstříku informací o výsledcích RIV (1999 - 2005) (2005)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/05:#0001620 - Konzervační, hydrofobizační a zpevňovací prostředky pro vápenné omítky a vápenné nátěry (2005)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/05:#0000336 - Lime mortars – preparation and maintenance (2005)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/05:#0001623 - Několik poznámek k ošetření povrchu kovových výplní historických okenních a dveřních otvorů a jejich částí (2005)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/05:#0000340 - Některé souvislosti vývoje technologie restaurování sgrafit (2005)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/05:#0000341 - Otazníky kolem sanačních omítek (2005)
Výsledek druhu WRIV/75032333:_____/05:#0000534 - Přínos netradičních forem didaktických programů prezentovaných v historických objektech (2005)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/05:#0000347 - Průzkum historických materiálů (2005)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/05:#0000328 - Restaurátorské práce v objektu hrobky Iufaa v severním Abusíru v sezóně 2003 - 2004 (2005)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/05:#0000334 - Restaurování povrchových úprav historických železných prvků (2005)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/05:#0000342 - Technologická poznámka k ochraně povrchových úprav historických stavebních materiálů (2005)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/05:#0000343 - Technologické souvislosti péče o historické omítané fasády (2005)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/05:#0000339 - Technologické souvislosti péče o historické omítané fasády (2005)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/05:#0000333 - Tradiční postupy přípravy vápenných malt (2005)