• česky
  • english

MK04813596801 - Vědecké zhodnocení sbírkového fondu Národního zemědělského muzea (2005-2006, MK0)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMK04813596801
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyVědecké zhodnocení sbírkového fondu Národního zemědělského muzea
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Kategorie VaVZV - Základní výzkum
Hlavní oborAB - Dějiny
Rok a měsíc zahájení řešení01/2005
Rok a měsíc ukončení řešení04/2006
Rok a měsíc zahájení poskytování institucionální podpory03/2005
Rok a měsíc ukončení poskytování institucionální podpory04/2006
Poslední stav řešeníS - Zastavený (předčasně ukončený) výzkumný záměr, tj. takový, že vzhledem k plánované době řešení výzkumný záměru předčasně skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Odůvodnění stavu řešení českyVýzkumný záměr byl zastaven z důvodu změny zřizovatele, dříve Ministerstvo kultury, nyní Ministerstvo zemědělství - pokračuje pod novým identifikačním kódem v rezortu zemědělství.
Finance výzkumného záměru
Období20052006celkem
Podpora ze státního rozpočtu850 tis. Kč57 tis. Kč907 tis. Kč
Celkové uznané náklady3 781 tis. Kč744 tis. Kč4 525 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyCílem výzkumného záměru je vytvoření vědeckého katalogu sbírkového fondu NZM, který bude dosavadní popis sbírkového předmětu a jeho provenienční údaje doplňovat o široké spektrum informací o jejich nevýrobních funkcích a jejich semiotickém statusu, takže nabude charakteru encyklopedie dějin zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví a zpracovatelského průmyslu. Tento katalog bude připraven ve třech formách. Nejprve v klasické tištěné podobě, dále v multimediální formě s využitím několika stupňů hypertextových odkazů ve formě CD či DVD a nakonec ve formě multimediální prezentace na internetu. Katalog bude zároveň sloužit jako programová studie pro budoucí sbírkotvornou a prezentační činnost Národního zemědělského muzea.
Klíčová slova v anglickém jazyceMultimedia catalogue, encyclopedia, history of agriculture, production and non-production
Hodnocení výsledkůU - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Popis výsledků českyÚkol byl za sledované období splněn a přijat jako odpovídající zadání. Je dostupná etapová zpráva a výsledek prezentován ve formě stálé expozice, která získala ocenění v národní soutěži „Gloria musaealis 2006“ v kategorii muzejní výstava roku.
Rok dodání údajů do CEZ2007
Systémové označení dodávky datCEZ07-MK0-U/02:1
Datum dodání záznamu29.6.2007
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
PříjemceNárodní zemědělské muzeum v Praze
ŘešitelPhDr. Pavel Novák, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: 327571274; vedidk: 8969922)
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV1
Výsledek druhu ERIV/75075741:_____/06:8P012977 - Jede traktor (2006)