• česky
  • english

MK00009494301 - Historické fondy Moravské zemské knihovny v Brně (2004-2010, MK0)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMK00009494301
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyHistorické fondy Moravské zemské knihovny v Brně
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Kategorie VaVNV - Aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového výzkumu (tzv. "neprůmyslový výzkum")
Hlavní oborAF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Vedlejší oborAJ - Písemnictví, mas-media, audiovize
Další vedlejší oborAL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Rok a měsíc zahájení řešení1.3.2004
Rok a měsíc ukončení řešení31.12.2010
Datum posledního uvolnění institucionální podpory19.4.2010
Číslo smlouvy3389/2004
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období2004200520062007200820092010celkem
Podpora ze státního rozpočtu1 298 tis. Kč1 430 tis. Kč1 530 tis. Kč1 558 tis. Kč1 436 tis. Kč1 745 tis. Kč1 418 tis. Kč10 415 tis. Kč
Celkové uznané náklady4 973 tis. Kč5 322 tis. Kč5 540 tis. Kč5 738 tis. Kč5 736 tis. Kč6 395 tis. Kč6 652 tis. Kč40 356 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyHlavním cílem výzkumného záměru je získat a formou bibliografické databáze zveřejnit přesné a úplné informace o všech historických sbírkách MZK. Dokumenty z historických fondů MZK budou zpracovány po stránce bibliografické a jejich nejvýznamnější části (titulní listy, frontispisy, incipity apod.) digitalizovány. Digitalizace významných částí zpracovávaných dokumentů si vyžádá nasazení vhodného systému digitální knihovny. Jeho nalezení a implementace je jedním z cílů záměru. V oblasti digitalizace bude cílem výzkumného záměru nalezení takových technik, přístrojů a pracovních postupů, které by umožňovaly levnou a rychlou digitalizaci speciálních druhů dokumentů. K výzkumu dějin národní knižní produkce výzkumný záměr přispěje tištěnou bibliografií českých bohemik nejen ze svých kmenových fondů, ale i z restituovaných fondů moravských klášterních knihoven, které měla knihovna po 50 let ve své správě.
Klíčová slova v anglickém jazycehistorical collections; old prints; manuscripts; bibliographic description; metadata; digital library; MARC 21; digitization; antique maps
Hodnocení výsledkůU - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Popis výsledků českyVybudování úplné databáze historických fondů MZK v Brně, vznik vlastního digitalizačního pracoviště a řady nástrojů, technik a pracovních postupů pro efektivní digitalizaci dokumentů.
Rok dodání údajů do CEZ2011
Systémové označení dodávky datCEZ11-MK0-U/01:1
Datum dodání záznamu30.6.2011
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
PříjemceMoravská zemská knihovna v Brně
ŘešitelIng. Petr Žabička (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: 514646100; vedidk: 1017020)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Věra Jelínková (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 6909612)
Další osoba podílející se na řešeníMgr. Jitka Machová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 6230199)
Další osoba podílející se na řešeníIng. Marie Matoulková (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7069197)
Další osoba podílející se na řešeníBc. Tomáš Prachař (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 4342410)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Štěpánka Studeníková (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 2846349)
Další osoba podílející se na řešeníMgr. Eva Tauwinklová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 6806465)
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV24
Výsledek druhu GRIV/00094943:_____/10:#0000070 - OAI-PMH server (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094943:_____/10:#0000056 - Questenbergovi hudebníci v Brně I. díl (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094943:_____/10:#0000057 - Questenbergovi hudebníci v Brně II. díl (2010)
Výsledek druhu RRIV/00094943:_____/09:#0000052 - Digitization Metadata Editor (2009)
Výsledek druhu RRIV/00094943:_____/09:#0000037 - IIPImage - Jpeg2000+DeepZoom (2009)
Výsledek druhu RRIV/00094943:_____/08:#0000024 - GeoMARC (2008)
Výsledek druhu DRIV/00094943:_____/08:#0000020 - Rukopisná lidová modlitební kniha jako pramen k dějinám kultu svatých v královehradecké diecézi (2008)
Výsledek druhu RRIV/00094943:_____/08:#0000025 - ShowPE (2008)
Výsledek druhu DRIV/00094943:_____/08:#0000019 - Veduta jako sběratelský fenomén. Soubory vedut v Moravské zemské knihovně. (2008)
Výsledek druhu DRIV/00094943:_____/08:#0000021 - Z Itálie na Moravu. Osudy dvou středověkých rukopisů kanonického práva z fondu Moravské zemské knihovny (2008)
Výsledek druhu DRIV/00094943:_____/07:#0000018 - Brněnský knihtisk v 18. století - rodina Svobodových (2007)
Výsledek druhu DRIV/00094943:_____/07:#0000017 - Schramova sbírka v MZK a její zpracování (2007)
Výsledek druhu BRIV/00094943:_____/07:#0000022 - Staré mapy a software zdarma - Zpracování a zpřístupnění historických dokumentů (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094943:_____/07:#0000039 - Zpřístupnění starých map a vedut pomocí internetu (2007)
Výsledek druhu SRIV/00094943:_____/06:#0000015 - Portál "Staré mapy online" (2006)
Výsledek druhu ORIV/00094943:_____/06:#0000010 - První setkání celostátní pracovní skupiny pro zpracování historických fondů (2006)
Výsledek druhu ARIV/00094943:_____/06:#0000016 - Staré mapy a software zdarma (2006)
Výsledek druhu DRIV/00094943:_____/06:#0000003 - TimeMap - georeferencované historické dokumenty a mapy (2006)
Výsledek druhu DRIV/00094943:_____/06:#0000009 - Vnější forma a význam rukopisů 17. až 19. století Moravské zemské knihovny v Brně (2006)
Výsledek druhu DRIV/00094943:_____/05:#0000008 - Historické fondy a nové možnosti zpřístupnění informací (2005)
Výsledek druhu DRIV/00094943:_____/05:#0000007 - Historické fondy Moravské zemské knihovny v Brně "a lidé kolem nich" (2005)
Výsledek druhu DRIV/00094943:_____/05:#0000004 - Hudební incipit v bibliografickém záznamu (2005)
Výsledek druhu BRIV/00094943:_____/05:#0000005 - Tschechische Drucke der Mährischen Landesbibliothek in Brünn und der Südmährischen Klosterbibliotheken aus den Jahren 1501-1800, Band 1 A-Q (2005)
Výsledek druhu BRIV/00094943:_____/05:#0000006 - Tschechische Drucke der Mährischen Landesbibliothek in Brünn und der Südmährischen Klosterbibliotheken aus den Jahren 1501-1800, Band 2 R-Ž, Registern (2005)