• česky
  • english

MK00009492701 - Proměny tradiční lidové kultury a její vazby na hmotné a nehmotné kulturní dědictví lidstva (2004-2010, MK0)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMK00009492701
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyProměny tradiční lidové kultury a její vazby na hmotné a nehmotné kulturní dědictví lidstva
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Kategorie VaVZV - Základní výzkum
Hlavní oborAL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Vedlejší oborAF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Další vedlejší oborAJ - Písemnictví, mas-media, audiovize
Rok a měsíc zahájení řešení1.1.2004
Rok a měsíc ukončení řešení31.12.2010
Datum posledního uvolnění institucionální podpory12.3.2010
Číslo smlouvy4363/2003
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období2004200520062007200820092010celkem
Podpora ze státního rozpočtu4 123 tis. Kč4 712 tis. Kč6 176 tis. Kč5 532 tis. Kč3 831 tis. Kč4 587 tis. Kč3 725 tis. Kč32 686 tis. Kč
Celkové uznané náklady5 141 tis. Kč5 825 tis. Kč7 449 tis. Kč6 925 tis. Kč6 590 tis. Kč7 538 tis. Kč3 725 tis. Kč43 193 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyRůzné formy vědeckého zpracování, identifikace, dokumentace, šíření a prezentace jevů tradiční idové kultury.
Klíčová slova v anglickém jazycecultural heritage, traditional folk culture and folklore, folk dances, song, music, folk costums, folk handicrafts, technology of folk craftmanship, folklorism, museum.
Hodnocení výsledkůU - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Popis výsledků českyVýzkumný záměr byl úspěšně ukončen, cíle byly splněny a finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na jeho realizaci byly účelně vynaloženy. Výzkumný záměr významně přispěl k poznání minulosti i současnosti projevů lidové kultury.
Rok dodání údajů do CEZ2011
Systémové označení dodávky datCEZ11-MK0-U/01:1
Datum dodání záznamu30.6.2011
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
PříjemceNárodní ústav lidové kultury
ŘešitelPhDr. Jan Krist (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: 518306615; vedidk: 6036481)
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV48
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/11:#0001595 - Domovní a sirotčí knihy města Strážnice (1555 – 1814) X. (2011)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/11:#0001598 - Domovní a sirotčí knihy města Strážnice (1555 – 1819) XVI. (2011)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/11:#0001596 - Domovní a sirotčí knihy města Strážnice (1557 – 1822) XIV. (2011)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/11:#0001597 - Domovní a sirotčí knihy města Strážnice (1566 – 1818) XV. (2011)
Výsledek druhu JRIV/00094927:_____/11:#0001591 - Lidový houslař Martin Kuča ze Strážnice (1888-1967) (2011)
Výsledek druhu ORIV/00094927:_____/11:#0000054 - Malý etnologický slovník (2011)
Výsledek druhu JRIV/00094927:_____/11:#0001590 - Termín „lidový hudební nástroj“ a funkce hudebních instrumentů v oblasti etnokulturních tradic (na příkladu Moravy) (2011)
Výsledek druhu JRIV/00094927:_____/11:#0001592 - Význam rozšíření slováckého verbuňku v Moravských Knínicích na Brněnsku (2011)
Výsledek druhu JRIV/00094927:_____/11:#0001593 - Živý betlém – nový fenomén současnosti (vybrané příklady z Moravy) (2011)
Výsledek druhu CRIV/00094927:_____/10:#0000049 - Akční plán – stav jeho realizace a perspektivy (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094927:_____/10:#0000020 - Lokální vytápění - nové návraty starých témat (2010)
Výsledek druhu CRIV/00094927:_____/10:#0000044 - Obřady, obyčeje a zvyky (2010)
Výsledek druhu CRIV/00094927:_____/10:#0000046 - Odívání (2010)
Výsledek druhu CRIV/00094927:_____/10:#0000045 - Otázky existence verbuňku na Horňácku (2010)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/10:#0000023 - Práce z kovu VII. 4. část, klempířství (2010)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/10:#0000038 - Práce z kůže VIII. 3. část, sedlářství (2010)
Výsledek druhu CRIV/00094927:_____/10:#0000040 - Slovácký verbuňk v Reprezentativním seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (2010)
Výsledek druhu CRIV/00094927:_____/10:#0000041 - Tři desetiletí dokumentace slováckého verbuňku v Národním ústavu lidové kultury (2010)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/10:#0000026 - Urbář panství Strážnice z roku 1617 I. (2010)
Výsledek druhu CRIV/00094927:_____/10:#0000043 - Vesnické sídlo a dům (2010)
Výsledek druhu CRIV/00094927:_____/10:#0000047 - Výšivka. (2010)
Výsledek druhu CRIV/00094927:_____/10:#0000042 - Zaměstnání a obživa (2010)
Výsledek druhu ORIV/00094927:_____/09:#0000019 - Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice. Drobné umění V., 3. část (2009)
Výsledek druhu ORIV/00094927:_____/09:#0000017 - Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice. Práce ze dřeva III., 4 část. (2009)
Výsledek druhu ORIV/00094927:_____/09:#0000016 - Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice. Textilní techniky IV., 8. část (2009)
Výsledek druhu ORIV/00094927:_____/09:#0000018 - Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice.II. Řada - Technologie lidového stavitelství, díl V. Otopný systém (2009)
Výsledek druhu DRIV/00094927:_____/09:#0000011 - Pozapomenutá osobnost brněnského rozhlasu - Emanuel Kuksa (2009)
Výsledek druhu ERIV/00094927:_____/09:#0000015 - Zwyczaje i obyczaje wiosenne na Morawach - Jarní zvyky a obyčeje na Moravě (2009)
Výsledek druhu MRIV/00094927:_____/09:#0000013 - 24. strážnické sympozium. Digitální archivace a tvorba elektronických databází. Digitální archivy a databáze na křižovatce mezi teorií a praxí. (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094927:_____/08:#0000009 - Dokumentace Ústředí lidové umělecké výroby a její pokračování (2008)
Výsledek druhu DRIV/00094927:_____/08:#0000053 - Mužský oděv ve středověku – historické téma pohledem etnologa (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094927:_____/08:#0000010 - Soukenné nohavice - dědictví středověku, či přínos karpatské pastevecké kultury? (2008)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/07:00000002 - Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice. II. Řada - Technologie lidového stavitelství, díl. IV. Střecha a střešní krytiny (2007)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/07:00000003 - Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska. II. Řada Mužské taneční projevy . Díl VII. Odzemek (2007)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/07:00000001 - Národopisné slavnosti a folklorní festivaly v České republice (2007)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/06:#0000003 - Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice. Práce z kovu VII., 3. část (2006)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/06:#0000001 - Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy (2006)
Výsledek druhu MRIV/00094927:_____/06:#0000005 - Současný folklorismu a prezentace folkloru (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094927:_____/05:00000013 - Čerešníkův mlýn v Nové Lhotě (2005)
Výsledek druhu JRIV/00094927:_____/05:00000007 - Festival Lužica pošesté (2005)
Výsledek druhu JRIV/00094927:_____/05:00000006 - Galerie lidových řemeslníků v Chanovicích (2005)
Výsledek druhu JRIV/00094927:_____/05:00000011 - Nositelé tradice lidových řemesel roku 2005 (2005)
Výsledek druhu JRIV/00094927:_____/05:00000004 - Písní a tancem (2005)
Výsledek druhu JRIV/00094927:_____/05:00000005 - Strakonice 2004 (2005)
Výsledek druhu JRIV/00094927:_____/05:00000012 - Vznik a sídelní uspořádání obce Nová Lhota (2005)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/05:00000003 - 60 let Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici (2005)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/04:00010799 - Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice. Lidová keramika I. 2. část (2004)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/04:00010802 - Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice. Lidová keramika I. 3. část (2004)