• česky
  • english

MK00009487102 - Vznik a formování sbírek Moravské galerie v Brně (2005-2011, MK0)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMK00009487102
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyVznik a formování sbírek Moravské galerie v Brně
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Kategorie VaVZV - Základní výzkum
Hlavní oborAL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Rok a měsíc zahájení řešení1.3.2005
Rok a měsíc ukončení řešení31.12.2011
Datum posledního uvolnění institucionální podpory9.3.2011
Číslo smlouvy1675/2005
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období2005200620072008200920102011celkem
Podpora ze státního rozpočtu2 300 tis. Kč1 600 tis. Kč2 100 tis. Kč2 000 tis. Kč1 830 tis. Kč1 380 tis. Kč965 tis. Kč12 175 tis. Kč
Celkové uznané náklady4 310 tis. Kč3 100 tis. Kč3 100 tis. Kč3 000 tis. Kč2 330 tis. Kč1 890 tis. Kč1 655 tis. Kč19 385 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyÚkolem výzkumného záměru je zaplnit určité bílé místo v poznání výtvarného umění a jeho institucionálního zabezpečení. Předmětem vědeckovýzkumné činnosti MG je odborné zpracování sbírek a jejich prezentace. Cílem předkládaného záměru je získat informace o provenienci sbírkových předmětů, vzniku a formování jednotlivých kolekcí a vytvořit vědecké katalogy dosud nezpracovaných fondů. Upozornit na vztah mezi soukromými aktivitami a veřejnou sbírkou. Přispět ke znalosti dějin českého sběratelství 19. a 20. století - poznat osobnosti sběratelů, jejichž sbírky jsou dnes součástí sbírkového fondu MG (Jan II. z Liechtenštejna, Theodor Offermann, Bedřich Silva Tarouca, Arnold Skutezky, Rudolf Skopec, Bohumír Kafka a další).
Klíčová slova v anglickém jazyceMoravian Gallery in Brno; collections; private collectors; painting; sculpture; photography; graphic design; artistic crafts
Hodnocení výsledkůU - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Popis výsledků českyVýzkumný záměr sestával z dílčích úkolů s důrazem na konečné komplexní vyústění v souladu s původním záměrem. Jednotlivé výsledky lze hodnotit pozitivně ve smyslu množství, kvality a evidentnímu odbornému přínosu. Záměr lze považovat za kvalitně splněný.
Rok dodání údajů do CEZ2012
Systémové označení dodávky datCEZ12-MK0-U/01:1
Datum dodání záznamu3.7.2012
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
PříjemceMoravská galerie v Brně
ŘešitelMarek Pokorný (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: 532169181; vedidk: 3045226)
Další osoba podílející se na řešeníMgr. Andrea Březinová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7510780)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Antonín Dufek, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5550580)
Další osoba podílející se na řešeníIgor Fogaš, ak. mal. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5207363)
Další osoba podílející se na řešeníMgr. Petr Ingerle (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 8085951)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Hana Karkanová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 4730232)
Další osoba podílející se na řešeníMgr. Ing. Zdeněk Kazlepka, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 1044230)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Alena Krkošková (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 4130022)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Judita Matějová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 8507430)
Další osoba podílející se na řešeníMgr. Jiří Pátek (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 9056327)
Další osoba podílející se na řešeníMgr. Martina Straková (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7625650)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Filip Suchomel (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 9558004)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Kateřina Svobodová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 4948041)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Marta Sylvestrová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 3603571)
Další osoba podílející se na řešeníMgr. Markéta Tronnerová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 3913333)
Další osoba podílející se na řešeníMgr. Pavlína Vogelová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 3887901)
Další osoba podílející se na řešeníMgr. Zora Worgotter (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5370884)
Další osoba podílející se na řešeníMarie Zmydlená (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 1417207)
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV130
Výsledek druhu BRIV/00094871:_____/11:#0000242 - Colorito. Malířství v Benátkách 16.–18. století z moravských a slezských sbírek (2011)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/11:#0000243 - Colorito. Malířství v Benátkách 16.–18. století z moravských a slezských sbírek (2011)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/11:#0000230 - Josef Kunzfeld. Fotograf a muzeum / Fotograf a město (2011)
Výsledek druhu ORIV/00094871:_____/11:#0000229 - Josef Kunzfeld. Fotograf a muzeum / Fotograf a město (2011)
Výsledek druhu JRIV/00094871:_____/11:#0000212 - Luxusní a dekorativní produkce firem S. Reich & Co. a J. Schreiber & Neffen v letech 1850-1918 (2011)
Výsledek druhu CRIV/00094871:_____/11:#0000241 - Portréty Kaunitzů ze zámku ve Slavkově u Brna. Jacob-Ferdinand Voet a Hyacinth Rigaud nově (2011)
Výsledek druhu BRIV/00094871:_____/11:#0000217 - V plném spektru. Fotografie 1841—2005 ze sbírky Moravské galerie v Brně. K 50. výročí založení sbírky (2011)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/11:#0000218 - V plném spektru. Fotografie 1900–1950 ze sbírky Moravské galerie v Brně (2011)
Výsledek druhu ORIV/00094871:_____/11:#0000226 - Václav Ryčl - Blue boy (2011)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/11:#0000225 - Václav Ryčl – Blue Boy (2011)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/11:#0000227 - Václav Ryčl – Blue Boy (2011)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/10:#0000158 - Cosi tísnivého: Surrealismus a grafický design (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094871:_____/10:#0000161 - Dokumenty k historii sbírky volného umění 20. století II. (70. léta 20. století) (2010)
Výsledek druhu BRIV/00094871:_____/10:#0000152 - Donátoři, mecenáši, sběratelé (2010)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/10:#0000156 - Donátoři, mecenáši, sběratelé (2010)
Výsledek druhu DRIV/00094871:_____/10:#0000271 - The Importance of a Comparative Method for the Determination of a Painting’s Authorship (2010)
Výsledek druhu BRIV/00094871:_____/10:#0000154 - Luxury and Decorative Glass. The Production of Reichs and Schreibers in 1850–1918 (2010)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/10:#0000160 - Možnosti záznamů. Sto let v kresbách ze sbírky Moravské galerie v Brně (2010)
Výsledek druhu BRIV/00094871:_____/10:#0000153 - Sklo luxusní a dekorativní. Produkce Reichů a Schreiberů 1850–1918 (2010)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/10:#0000157 - Sklo luxusní a dekorativní. Produkce Reichů a Schreiberů 1850–1918 (2010)
Výsledek druhu CRIV/00094871:_____/10:#0000155 - Světlopis ve službách vědy (2010)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/10:#0000159 - Úniky a návraty. Československá fotografie a surrealismus (2010)
Výsledek druhu CRIV/00094871:_____/09:#0000132 - Andělé bez oltáře. Dramatické osudy tří soch Ondřeje Schweigla (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094871:_____/09:#0000140 - Cesty k úžasu. Italské raně barokní kresby v Moravské galerii (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094871:_____/09:#0000144 - Dokumenty k historii sbírky umění XX. století I. (60. léta 20. století) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094871:_____/09:#0000143 - Fotografická konjunktura v komunistickém režimu (2009)
Výsledek druhu CRIV/00094871:_____/09:#0000133 - Gallerie Collalto. Několik skic jedné „kunstkomory“ období biedermeieru (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094871:_____/09:#0000138 - Inscenētā fotogrāfija 1970 (2009)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/09:#0000175 - Johann Baptist Straub : Přípravné práce v barokní sochařské praxi (2009)
Výsledek druhu BRIV/00094871:_____/09:#0000130 - Múza pod nebesy. Italská raně barokní kresba z českých a moravských sbírek (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094871:_____/09:#0000145 - Počátky sbírky moderní knižní vazby v Moravské galerii v Brně (2009)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/09:#0000135 - Podoby tváře – šalba a klam (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094871:_____/09:#0000147 - Poznámka k viktoriánské nakladatelské vazbě ze sbírek Moravské galerie v Brně (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094871:_____/09:#0000146 - Před sto lety se narodil Jindřich Svoboda (2009)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/09:#0000134 - Příjemné závislosti. Inscenovaná fotografie 70. let (2009)
Výsledek druhu BRIV/00094871:_____/09:#0000131 - Zdaleka i zblízka. Středověké importy v moravských a slezských sbírkách (2009)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/09:#0000136 - Zdaleka i zblízka. Středověké importy v moravských a slezských sbírkách (2009)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/09:#0000137 - Život mezi knihami. Sto let od narození Jindřicha Svobody (2009)
Výsledek druhu ORIV/00094871:_____/09:#0000142 - Život mezi knihami. Sto let od narození Jindřicha Svobody (2009)
Výsledek druhu DRIV/00094871:_____/08:#0000108 - Aplikace nedestruktivních metod průzkumu v restaurátorské praxi (2008)
Výsledek druhu BRIV/00094871:_____/08:#0000102 - The Art of Art Restoration (2008)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/08:#0000121 - Brno Echo: Ornament a zločin od Adolfa Loose k dnešku (2008)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/08:#0000122 - Bruselský sen. Československá účast na Světové výstavě EXPO 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let (2008)
Výsledek druhu CRIV/00094871:_____/08:#0000106 - Bruselský styl a grafický design (2008)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/08:#0000123 - České exlibris 1945-1980 (2008)
Výsledek druhu ORIV/00094871:_____/08:#0000127 - České exlibris 1945-1980 (2008)
Výsledek druhu CRIV/00094871:_____/08:#0000105 - Grafický design a knižní tvorba na Expo 58 (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094871:_____/08:#0000110 - Hans Makart, sběratel. Příklady uměleckého řemesla ze sbírek malíře v Moravské galerii v Brně (2008)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/08:#0000117 - Jiří Foltýn: V upravené krajině. Fotografie z 80. let (2008)
Výsledek druhu BRIV/00094871:_____/08:#0000100 - Josef Sudek (2008)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/08:#0000115 - Josef Sudek (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094871:_____/08:#0000125 - Květná a její vzorové knihy v minulosti a dnes (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094871:_____/08:#0000109 - Levicová melancholie Waltera Benjamina. K portrétním skicám Václava Hejny z 30. let XX. století (2008)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/08:#0000118 - Neregulováno. Prales ve fotografii (2008)
Výsledek druhu CRIV/00094871:_____/08:#0000104 - O nefotografovatelnosti pralesa (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094871:_____/08:#0000124 - The Portrait of Collaltino by Paolo Veronese, in the Light of the Reissue of Gaspara Stampa’s Rime from 1738 (2008)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/08:#0000119 - Roky podivně naivní (doprovodná výstava k Bruselskému snu) (2008)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/08:#0000112 - Sběratelé a mecenáši II - Buržoazie (2008)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/08:#0000113 - Sběratelé a mecenáši III - Salmové (2008)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/08:#0000120 - Sběratelé a mecenáši IV: Umělci. Z ateliéru Hanse Makarta (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094871:_____/08:#0000111 - Šedesátá léta ve fotografiích Marie Šechtlové (2008)
Výsledek druhu CRIV/00094871:_____/08:#0000107 - Souvislosti, prostupy, emoce (2008)
Výsledek druhu BRIV/00094871:_____/08:#0000128 - Technický obraz na malířských štaflích. Umělecká fotografie a česko-němečtí fotoamatéři, 1890–1914 (2008)
Výsledek druhu BRIV/00094871:_____/08:#0000101 - Třetí strana zdi. Fotografie v Československu 1969–1988 ze sbírky Moravské galerie v Brně (2008)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/08:#0000116 - Třetí strana zdi. Fotografie v Československu 1969–1988 ze sbírky Moravské galerie v Brně (2008)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/08:#0000114 - Za 15. Přírůstky do sbírek Moravské galerie v Brně 1993–2007 (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094871:_____/07:#0000070 - Ansichten der Glashütten und Zechen von Josef Schreiber & Neffen 1857–1882 (2007)
Výsledek druhu CRIV/00094871:_____/07:#0000075 - Biographies (2007)
Výsledek druhu ORIV/00094871:_____/07:#0000089 - České exlibris 1920–1945 (2007)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/07:#0000088 - České exlibris 1920–1945 (2007)
Výsledek druhu DRIV/00094871:_____/07:#0000063 - Edice Hyperion ve sbírkách Moravské galerie v Brně (2007)
Výsledek druhu BRIV/00094871:_____/07:#0000082 - František Foltýn 1891-1976. Košice–Paříž–Brno (2007)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/07:#0000087 - František Foltýn: Košice–Paříž–Brno (2007)
Výsledek druhu ORIV/00094871:_____/07:#0000094 - František Foltýn - Soupis díla (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094871:_____/07:#0000068 - Glasindustrie in Mähren – Die Produktion der Firma J. Schreiber & Neffen in der Sammlung der Moravská galerie v Brně (2007)
Výsledek druhu DRIV/00094871:_____/07:#0000084 - Historie sbírky grafického designu Moravské galerie v Brně (2007)
Výsledek druhu DRIV/00094871:_____/07:#0000074 - Knižní výstava z r. 1898 v Moravském průmyslovém muzeu (2007)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/07:#0000081 - Miloš Spurný – Mezi fotografií a ekologií (2007)
Výsledek druhu CRIV/00094871:_____/07:#0000083 - Moravská galerie v Brně (2007)
Výsledek druhu ORIV/00094871:_____/07:#0000085 - Přehled udělených cen Bienále Brno 1964–2006 (2007)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/07:#0000066 - Sběratelé a mecenáši I – Aristokracie (2007)
Výsledek druhu ORIV/00094871:_____/07:#0000097 - Soupis výstavní činnosti oddělení grafického designu od roku 1960 po současnost (2007)
Výsledek druhu DRIV/00094871:_____/07:#0000098 - Umění, jak vystavovat. Účast Ladislava Sutnara na koncepci 3. Bienále užité grafiky 1968 (2007)
Výsledek druhu BRIV/00094871:_____/07:#0000090 - Umění restaurovat umění (2007)
Výsledek druhu BRIV/00094871:_____/07:#0000064 - V zahradě Armidině. Italské barokní zátiší v Čechách a na Moravě (2007)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/07:#0000099 - V zahradě Armidině. Italské barokní zátiší v Čechách a na Moravě (2007)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/07:#0000086 - Václav Hejna. Kresby z raného období (2007)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/07:#0000065 - Václav Hollar (1607–1677) (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094871:_____/07:#0000069 - Vzorníky firmy J. Schreiber & Neffen (2007)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/06:#0000034 - Capriccio - variace na dané téma (2006)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/06:#0000040 - České exlibris od počátků do roku 1920 (2006)
Výsledek druhu ORIV/00094871:_____/06:#0000045 - České exlibris od počátků do roku 1920 (2006)
Výsledek druhu DRIV/00094871:_____/06:#0000052 - Historizující sklo ehrenfeldské hutě ve sbírce Moravské galerie v Brně (2006)
Výsledek druhu DRIV/00094871:_____/06:#0000048 - Iluminovaný rukopis Knihy hodinek ze sbírek Moravské galerie v Brně (2006)
Výsledek druhu DRIV/00094871:_____/06:#0000055 - Inscenovaná fotografie 70. let. Lekce Epos a diskuse nejen o manýře (2006)
Výsledek druhu CRIV/00094871:_____/06:#0000054 - Jindra ze Sovince (2006)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/06:#0000036 - Josef II. orající na poli u Slavíkovic (2006)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/06:#0000039 - Josef Sudek neznámý. Salonní fotografie 1918-1942 (2006)
Výsledek druhu BRIV/00094871:_____/06:#0000044 - Journal of a Voyage. The Erwin Dubský Collection: Photographs from Japan in the 1870s (2006)
Výsledek druhu DRIV/00094871:_____/06:#0000050 - Mecenáš Moravského průmyslového muzea v Brně Jan II. z Liechtenštejna (2006)
Výsledek druhu BRIV/00094871:_____/06:#0000043 - Námořní Deník Erwina Dubského. Sbírka albuminových fotografií ze 70. let 19. století z Japonska (2006)
Výsledek druhu CRIV/00094871:_____/06:#0000049 - Otto Gutfreund (1889-1927). Kresby z Moravské galerie v Brně (2006)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/06:#0000032 - Otto Gutfreund: Kresby (2006)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/06:#0000033 - Rokokový klasicismus - umění doby Mozartovy (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094871:_____/06:#0000056 - Se ancor del tutto fosse inesperto il mio talento del´arte liberale della dipintura Die Maler Giovanni Battista Bellucci und Antonio Lucino in der Korrespondenz mit Antonio Rambaldo, Graf Collalto e San Salvatore (1718–1722) (2006)
Výsledek druhu DRIV/00094871:_____/06:#0000053 - Sklářství na Moravě – produkce firmy J. Schreiber & Neffen ve sbírce Moravské galerie v Brně (2006)
Výsledek druhu DRIV/00094871:_____/06:#0000051 - Slavní textilní designéři v období od 2. poloviny 19. století do 1. světové války na příkladech tkanin ze sbírek Moravské galerie v Brně (2006)
Výsledek druhu DRIV/00094871:_____/06:#0000047 - Tehdy a nyní. 44 let fotografické sbírky Moravské galerie v Brně a zkušenosti restaurátora Františka Sysla (2006)
Výsledek druhu BRIV/00094871:_____/06:#0000042 - Umění restaurovat umění. Práce restaurátorského oddělení Moravské galerie v Brně v letech 1996-2006 (2006)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/06:#0000037 - Umění restaurovat umění. Práce restaurátorského oddělení Moravské galerie v Brně v letech 1996-2006 (2006)
Výsledek druhu DRIV/00094871:_____/06:#0000057 - Zapomenutá Petra Pospíšilová (2006)
Výsledek druhu ORIV/00094871:_____/06:#0000046 - Známosti na zapřenou. Zahraniční fotografové 20. století ve sbírce Moravské galerie v Brně (2006)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/06:#0000038 - Známosti na zapřenou. Zahraniční fotografové 20. století ve sbírce Moravské galerie v Brně (2006)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/06:#0000035 - Zrcadlení v hloubce: Jan Preisler v generaci 90. let (2006)
Výsledek druhu DRIV/00094871:_____/05:#0000024 - Fond umění 19. století Moravské galerie v Brně a jeho formování prostřednictvím soukromých sbírek (2005)
Výsledek druhu BRIV/00094871:_____/05:#0000010 - Franz Fiedler – Fotografie / Photographs / Fotografien (2005)
Výsledek druhu BRIV/00094871:_____/05:#0000008 - Grete Popper. Fotografie mezi dvěma světovými válkami / Photographs from the inter-war period (2005)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/05:#0000003 - Grete Popper. Fotografie z doby mezi dvěma světovými válkami (2005)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/05:#0000002 - Invenit Romae. Římský klasicismus 17. a 18. století v kresbě, grafice a malbě (2005)
Výsledek druhu DRIV/00094871:_____/05:#0000020 - Japonské umění na hradech a zámcích v České republice (2005)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/05:#0000004 - Jindřich Štreit. Fotografie ze sbírky Moravské galerie v Brně (2005)
Výsledek druhu DRIV/00094871:_____/05:#0000016 - Ke sbírce Mojmíra Helceleta v Moravské galerii v Brně (2005)
Výsledek druhu DRIV/00094871:_____/05:#0000018 - Model reliéfu pro pomník „Josefa II. orajícího na poli u Slavíkovic“ ze sbírek Moravské galerie v Brně. Zpráva o konzervaci (2005)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/05:#0000001 - Nizozemská krajinomalba 17. století (2005)
Výsledek druhu JRIV/00094871:_____/05:#0000022 - Odrazy Orientu na českém porcelánu a kamenině (2005)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/05:#0000006 - Užitečné a okouzlující. Stříbro ve Vídni a habsburské monarchii v letech 1780–1920 (2005)
Výsledek druhu BRIV/00094871:_____/05:#0000009 - Užitečné a okouzlující. Stříbro ve Vídni a habsburské monarchii v letech 1780–1920 (2005)
Výsledek druhu BRIV/00094871:_____/05:#0000007 - Vídeňská secese a moderna 1900-1925. Užité umění a fotografie v českých zemích (2005)
Výsledek druhu DRIV/00094871:_____/05:#0000028 - ...z lásky k umění a sobě pro radost...Umělecká sbírka Heinricha Gomperze (1843–1894) (2005)
Výsledek druhu DRIV/00094871:_____/05:#0000025 - Zdroje nákupů německého a nizozemského malířství ve sbírce Heinricha Gomperze (2005)