• česky
  • english

MK00009486202 - Výzkum vývoje lidské společnosti ve vztahu k Moravě a ideje českého národa ve středoevropském kontextu (2005-2011, MK0)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMK00009486202
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyVýzkum vývoje lidské společnosti ve vztahu k Moravě a ideje českého národa ve středoevropském kontextu
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Kategorie VaVZV - Základní výzkum
Hlavní oborAB - Dějiny
Vedlejší oborAC - Archeologie, antropologie, etnologie
Další vedlejší oborKA - Vojenství
Rok a měsíc zahájení řešení1.3.2005
Rok a měsíc ukončení řešení31.12.2011
Datum posledního uvolnění institucionální podpory9.3.2011
Číslo smlouvy1718/2005
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období2005200620072008200920102011celkem
Podpora ze státního rozpočtu1 500 tis. Kč1 400 tis. Kč1 800 tis. Kč1 600 tis. Kč1 950 tis. Kč1 526 tis. Kč1 264 tis. Kč11 040 tis. Kč
Celkové uznané náklady1 500 tis. Kč1 400 tis. Kč1 800 tis. Kč1 600 tis. Kč1 950 tis. Kč1 526 tis. Kč1 264 tis. Kč11 040 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyOd pravěku lidstva bylo území Moravy významnou křižovatkou nacházející se mezi Východem a Západem, i Severem a Jihem. Vyvíjely se zde nejstarší lidské rody, přišli sem první zemědělci, kovolitci, Kelti, po nich Germáni a nakonec Slované, kteří stáli u zrodu první ideje státu a národa ve středoevropském prostoru. Morava jako součást českých zemí byla vždy významným historickým a kulturním centrem, kde se udály významné historické děje a zrodili mimořádné osobnosti a vědecko-kulturní fenomény, které nezřídka přesáhli hranice středoevropského prostoru, jako tomu bylo např. u Gregora Mendela nebo Leoše Janáčka. Jednotlivé regiony Moravy zároveň představují velkou studnici poznání lidové kultury a zvyků. Moravské zemské muzeum je správcem podstatné části pramenné základny, důležité pro řešení všech výše uvedených skutečností.
Klíčová slova v anglickém jazyceLate Stone Age, Bronze period, Celtic, Slavonic and medieval settlement; ecclesiastic orders; years 1848-49; Czechoslovak foreign soldiers; Gregor Mendel; Leoš Janáček; music and theatre culture in Moravia; tolar currency; Moravian folk culture
Hodnocení výsledkůU - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Popis výsledků českyDílčí i finální úkoly záměru byly splněny, dílčí syntézy byly interpretovány v širších metodických i tematických souvislostech ve formě kvalitních výsledků (monografií, vědeckých studií, atp.). Publikační výstupy dokládají význam MZM jako významné badatelské instituce v rámci České republiky vč. souvislostí evropských.
Rok dodání údajů do CEZ2012
Systémové označení dodávky datCEZ12-MK0-U/01:1
Datum dodání záznamu3.7.2012
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
PříjemceMoravské zemské muzeum
ŘešitelPhDr. Luděk Galuška, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: 542212792; vedidk: 9684689)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Ludvík Belcredi (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5901235)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Helena Beránková (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7285434)
Další osoba podílející se na řešeníMgr. Jaroslav Blecha (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 3671895)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Jan Břečka (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5217733)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Jana Čižmářová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 2742489)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Hana Dvořáková (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5595541)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Zdeněk Fišer (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 3759016)
Další osoba podílející se na řešeníMgr. Dagmar Grossmannová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7157940)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Alena Kalinová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 8978948)
Další osoba podílející se na řešeníMgr. Hana Kraflová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7216718)
Další osoba podílející se na řešeníMgr. Marcela Kusáková (Šohajková) (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 1320580)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Zdeňka Měchurová, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 4022041)
Další osoba podílející se na řešeníMgr. Jiří Mitáček (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 3930246)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Rostislav Nekuda (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5753163)
Další osoba podílející se na řešeníMgr. Petr Neruda, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 2714086)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Lenka Nováková (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 9550771)
Další osoba podílející se na řešenídoc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7449682)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Jarmila Pechová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 2965410)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Milan Salaš, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 3297608)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Jiří Sekerák (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 4341392)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Jan Šmerda (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7494742)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Eva Večerková (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 2204266)
Další osoba podílející se na řešeníMgr. Jiří Zahrádka (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 3605868)
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV366
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/12:#0001428 - Centres and Peripheries in Europe: The Case of Gregor Mendel's Discovery. (2012)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/12:#0001460 - Composition of a floor from an Upper Paleolithic skeletal grave – A case from Dolni Vestonice (Moravia, Czechia, Central Europe). (2012)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/12:#0001400 - Filigránový šperk doby laténské na Moravě. (2012)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/12:#0001398 - Lidová keramika s motivem révy vinné. (2012)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/12:#0001371 - Pásové řetězy ze sbírek Moravského zemského muzea v Brně jako archeologický doklad renesančního užitého umění. (2012)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/12:#0001419 - Penězokazecká dílna na hradě Skály. (2012)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/12:#0001375 - Při strážnické bráně, stojá koně vrané.... Středověký keramický koníček na Slovácku a ve Slezsku. (2012)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/12:#0001374 - Románské meče z Blížkovic a Vrchoslavic. (2012)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/12:#0001459 - Středopaleolitická industrie z litické exploatační oblasti u Jevišovic (okr. Znojmo). (2012)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/12:#0001418 - Terénní prezentace archeologického výzkumu zaniklé středověké vsi Bystřece. (2012)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/12:#0001372 - Zajímavé archeologické nálezy na Biskupském dvoře v Brně. (2012)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/12:#0001373 - Zbraně od Loděnic (údajné zbraně z bitvy u Loděnic roku 1185). (2012)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/11:#0001274 - Analýza podobnosti drobné středověké plastiky pomocí trojrozměrných modelů (2011)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/11:#0001307 - Antonín Dudík (2011)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/11:#0001308 - Beda Dudík (2011)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/11:#0001246 - Chert Mining in the Krumlov Forest (Southern Moravia) (2011)
Výsledek druhu ORIV/00094862:_____/11:#0001245 - Co znamená pravěká těžba v Krumlovském lese (2011)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/11:#0001255 - Der Umgang der Museen in der Tschechischen republik mit der Repräsentanten sakraler Kunst (2011)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/11:#0001401 - Detektorová prospekce archeologických lokalit na Moravě v roce 2010. (2011)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/11:#0001397 - Die ältesten Belege der Volksfayencen aus Mähren. (2011)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/11:#0001263 - Digitalizace fotografického fondu z pozůstalosti Karla Absolona (2011)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/11:#0001258 - Doba laténská - Keltové na území Brna (2011)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/11:#0001309 - Dvořáček Jan Konrád (2011)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/11:#0001280 - Fotografická zastavení: "Etnografická dokumentace revoluční přeměny venkova“ (2011)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/11:#0001296 - Historie Hlucka v 10. až 17. století. Od časů Velké Moravy po léta hrůz třicetileté války (2011)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/11:#0001295 - Hluk v dobách protektorátního temna 1939–1945 (2011)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/11:#0001303 - Hluk v dobách starých Slovanů (2011)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/11:#0001272 - K archeologii na Slezskoostravském hradě (2011)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/11:#0001313 - Kalendárium 1945-2010 (2011)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/11:#0001259 - Keltska pohřebiště na Moravě. Okresy Brno-město a Brno-venkov (2011)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/11:#0001244 - Mladý paleolit českých zemí: práce z let 2006-2010 (kromě ARÚ v Brně) (2011)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/11:#0001315 - Muž víry (2011)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/11:#0001324 - Mužská a ženská práce v tradičním rolnickém prostředí (na příkladu obcí vyškovského jazykového ostrůvku) (2011)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/11:#0001273 - Na koníčka si vyskočím... O drobné středověké plastice koníčků s jezdcem z Moravy. (2011)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/11:#0001440 - Neandertálci z jeskyně Kůlny a lovná zvěř. (2011)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/11:#0001288 - NEW CHRONOLOGICAL EVIDENCE FOR THE MIDDLE TO UPPER PALAEOLITHIC TRANSITION IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA: NEW OPTICALLY STIMULATED LUMINESCENCE DATING RESULTS (2011)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/11:#0001297 - Oldřich z Drnholce - zeť českého krále Přemysla Otakara II. (2011)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/11:#0001319 - Přátelé, knihy a literatura (2011)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/11:#0001299 - Převor české provincie řádu johanitů Zemovít Těšínský a jeho pečeti (2011)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/11:#0001306 - Příroda jako téma i inspirace. Souznění textové a výtvarné složky knihy s přírodní tematikou (spisovatel Jaromír Tomeček a ilustrátor Mirko Hanák) (2011)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/11:#0001277 - Retušéry a kosti s rýhami z jeskyně Kůlny v Moravském krasu : interdisciplinární analýza tvrdých živočišných tkání ze středopaleolitických horizontů (2011)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/11:#0001312 - Rusava turistická (2011)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/11:#0001318 - Sloboda botanik a vznik jeho spisu Rostlinnictví (2011)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/11:#0001320 - Sloboda ve vzpomínkách, literatuře a pramenech (2011)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/11:#0001317 - Slobodova vědecká činnost a záliby (2011)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/11:#0001316 - Slovák, Moravan, Čech? Daniel Sloboda v jazykových a národnostních bojích své doby (2011)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/11:#0001413 - Sochař Josef Šejnost a nerealizovaná medaile Jozefa Škultétyho. (2011)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/11:#0001311 - Sondy do vývoje obce 1848–1938 (2011)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/11:#0001322 - Společnost organizované moci v mladší a pozdní době bronzové (2011)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/11:#0001302 - Staré Město und Uherské Hradiště – von der frühslawischen Siedlung zur zentralen grossmährischen Machtagglomeration Veligrad (2011)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/11:#0001268 - Stavební podoba jádra hradu Skály (2011)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/11:#0001276 - Střední paleolit v moravských jeskyních (2011)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/11:#0001248 - Svérázový ornament a jeho uplatnění. Příspěvek ke studiu folklorismu 20. století (2011)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/11:#0001310 - Ve stínu legendárního Hostýna (2011)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/11:#0001294 - Vestiges of the Past. Science in the Moravian Museum on the threshold of the Third Millenium (2011)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/11:#0001481 - Votivní dary Madony Svatotomské (2011)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/11:#0001328 - Votivní dary Madony Svatotomské (2011)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/11:#0001325 - Výzkum, dokumentace, vyhodnocení a prezentace fenoménu tzv. rodinného loutkového divadla v Moravském zemském muzeu (2011)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/11:#0001298 - W sprawie relacji Karola IV z joannitami (2011)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/11:#0001301 - Žák a učitel. Z korespondence Karla Absolona a Františka Kameníčka (2011)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/11:#0001314 - Životní příběh Daniela Slobody (2011)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/11:#0001261 - 65 let v Německu. Integrace bývalých obyvatel vyškovského jazykového ostrůvku v Německu a jejich vazby na starou vlast (2011)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000932 - An Interpretation of Mendel's Discovery in the 21st Century (2010)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/10:#0001292 - Antonín Václavík a studium lidového malířství na skle (2010)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/10:#0001256 - Apendix. Historie sbírky fotografie v Moravském zemském muzeu (2010)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/10:#0000920 - Barokní pouť na Moravě na příkladu Tuřanské madony v trní (2010)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/10:#0001166 - Bring mir etwas (2010)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/10:#0000923 - Česká literatura na Moravě od 60. let 19. století do roku 1989 (2010)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/10:#0000922 - Česká literatura na Moravě od doby osvícenské do 50. let 19. století (2010)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/10:#0000884 - Dobrovský, Josef (2010)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/10:#0000885 - Donath, Adolf (2010)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/10:#0000914 - Erwin Raupp - Moravská Hellas 1904 (2010)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/10:#0000975 - Evropské vánoce v tradicích lidové kultury (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000911 - Fotozastavení: Jedna svatba a jeden pohřeb. (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0001300 - František Kretz, Slovensko a Slováci (2010)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/10:#0000966 - Glosy k specifickým kořenům loutkového divadla na Moravě (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0001279 - Heritage Documentation of villages in the Czech Republic 1996-2008 (2010)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/10:#0000874 - Historie vsi Ratíškovice ve 12.-17. století. Od časů přemyslovských knížat do konce hrůz třicetileté války (2010)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/10:#0000925 - Hudební život na Moravě v 19. a 20. století. (2010)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/10:#0001305 - Kirchliche Architektur des gro3mährischen Veligrad und die Besiedlung des Machtzentrums. Funktion und Lage einzelner Bauten im Rahmen der Siedlungsstruktur der frühmittelalterlichen Agglomeration Staré Město-Uherské Hradiště (2010)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/10:#0000870 - Kralice nad Oslavou v letech 1939-1948 (Od nacistické okupace k nástupu komunistické diktatury). (2010)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/10:#0000863 - Kralická impresí a Biblí česká. Jednota Bratrská a knihtisk na Moravě (2010)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/10:#0000868 - Kralicko ve středověku. V časech od příchodu Slovanů až na práh husitských válek (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000908 - Kraslice: poznámky k vývoji lidové tradice ve 20. století (2010)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/10:#0000927 - Leoš Janáček: Příhody lišky Bystroušky. Kritická edice klavírního výtahu. (2010)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/10:#0000926 - Leoš Janáček: Příhody lišky Bystroušky. Kritická edice partitury výtahu. (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000901 - Lidová fajánsová plastika ze sbírky Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně (2010)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/10:#0000931 - Mendelův objev v kontextu vědy na Moravě a ve světě (2010)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/10:#0000873 - Minulostí kralického kostela (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0001275 - Mittelalterliche Reiterfigürchen aus Mähren. Zur Typologie und Technologie der kleinen Töpferplastiken. (2010)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/10:#0000963 - Morava v lesku zlatavého bronzu (2010)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/10:#0000904 - Moravské nálezy mincí od konce třicetileté války do konvenční měny (1648-1750) (2010)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/10:#0000905 - Moravské středověké mincovnictví (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000942 - Moravský Krumlov IV - A New Multilayer Palaeolithic Site in Moravia (2010)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/10:#0000872 - Muzejní spolek v Kralicích (vznik, činnost, odkaz) (2010)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/10:#0001164 - Na prahu historie (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000972 - Nad společnou tvorbou Jaromíra Tomečka a Mirka Hanáka (2010)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/10:#0000899 - Novokřtěnci a jejich fajánsová výroba (2010)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/10:#0000974 - Oslavy cyrilometodějského milénia na Moravě (1863) a jejich odraz v lidových vrstvách (2010)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/10:#0000929 - Osvícený panovník Josef II. a jeho "císařská orba" (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000880 - Osvobození Brna-Králova Pole v deníkových záznamech Anny a Jiřiny Vodových z dubna - května 1945 (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000879 - Otto Wagner - voják s duší rebela (2010)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/10:#0001449 - "Panno Maria, pomoz, stůj při mně...". Na okraj problematiky votivních darů. (2010)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/10:#0000886 - Pravěké hornictví v Krumlovském lese. Vznik a vývoj industriálně-sakrální krajiny na jižní Moravě. (2010)
Výsledek druhu ERIV/00094862:_____/10:#0000970 - Příběh českého loutkového divadla (DK Dukker i snor) (2010)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/10:#0000947 - Program „HROT“. Nový open-software k analýze archeologických artefaktů. (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000888 - Questions du Szélétien supérieur en Moravie (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0001304 - Raně středověké hroby „vampýrů“ z Modré u Velehradu (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000953 - Středověký svět dětí a her v archeologických pramenech. (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000918 - Svět zaniklých her. Hry s textilními vlákny. (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000887 - Technologie postneolitických štípaných industrií ve světle souborů z Krumlovského lesa (Moravský Krumlov, jižní Morava) (2010)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/10:#0001174 - Tělo v rituálech magie a věštění (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000943 - Trasologická analýza micoquienských bifaciálních nástrojů z jeskyně Kůlny (2010)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/10:#0000875 - Ve stínu hákového kříže. Obec Ratíškovice v letech 1939-1945 (2010)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/10:#0000864 - Veligrad (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000928 - Vybavení venkovské a městské domácnosti v první polovině 20. století (2010)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/10:#0000860 - Wieś czechoslowacka pod naporem czerwonego rezimu w latach 1950 (2010)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/10:#0000869 - Za časů císaře pána. Od revoluce let 1848-1849 k první světové válce (2010)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/10:#0000955 - Ze středověkých dějin Moravy. (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000903 - Ženy a peníze v českých zemích ve středověku a v novověku (2010)
Výsledek druhu ORIV/00094862:_____/09:#0001176 - The Bohunician Technology from the Stránská Skála Open-air Site (the Czech Republic) (2009)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/09:#0000881 - Demel, Benjamin Joseph Erst Anton (2009)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/09:#0000882 - Demel, Jan Nepomucký Rudolf (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000603 - Detektorová prospekce archeologických lokalit na Moravě v roce 2008 (2009)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/09:#0000637 - Die Kanne aus Brünn (2009)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/09:#0000883 - Diebl, František (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000600 - Doklady lidové religiozity v činnosti Etnografického ústavu Moravského zemského muzea (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000630 - Drobná středověká plastika koníčka na Moravě. Úvahy a postřehy. (2009)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/09:#0000913 - František Kretz a fotografická sbírka Etnografického ústavu Moravského zemského muzea (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000601 - Globus - brněnská polygrafická planeta. Aktivity Bohumila Pištěláka ve dvacátých až čtyřicátých letech 20. století (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000951 - Honosně zdobená šipka do kuše z Kroměříže. (2009)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/09:#0001293 - Julius Zeyer jako nedobrovolný autor textu k Janáčkově operní prvotině Šárka (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000615 - K otázce osídlení Starého Města – Veligradu v době po zániku Velké Moravy. Mladohradištní keramika z lokality "Na Zahrádkách" (2009)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/09:#0000596 - Keramika brněnského měšťana v 17.-18.století (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000906 - Kresebná pozůstalost Joži Dostála. Kraslice na Podluží (2009)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/09:#0000897 - Kretzova sbírka keramiky v Moravském zemském muzeu v Brně (2009)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/09:#0000635 - Le concept de territoire dans le Paléolithique supérieur morave (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000712 - Lokalna skupnost in njen fotograf - fotograf in njegova lokalna skupnost (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000625 - Loštice I - Kozí vrch. Magdalénienská stanice v horním Pomoraví (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000608 - Martin Čulen a jeho vztahy s Aloisem Vojtěchem Šemberou (2009)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/09:#0000865 - Nad korespondencí Danilela Slobody a Josefa Miloslava Hurbana (2009)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/09:#0000623 - Nejstarší obyvatelé přicházejí. Vývoj pravěkého osídlení Moravskokrumlovska (2009)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/09:#0000952 - Non-traditional forms of Early Modern period ceramics from archaeological finds. (2009)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/09:#0000605 - Předmluva. Ke vzniku díla. (2009)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/09:#0000624 - Raně středověké osídlení Moravskokrumlovska (2009)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/09:#0000919 - Ředitel František Kretz a Adolf Kašpar (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000621 - Religiozita v obcích bývalého vyškovského jazykového ostrůvku (2009)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/09:#0000626 - Remontáže kamenné industrie z Milovic, sektoru G (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000597 - Skvosty, rarity a excesy v českých tištěných loutkových divadlech a dekoracích (2009)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/09:#0000609 - Správa české provincie johanitů za vlády Lucemburků s důrazem na vedlejší země Koruny české (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0001290 - The Technology of the Szeletian Lithic Industry in the Context of Moravian EUP Cultures. (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000598 - Vánoční strom v životě dvou generací. (Z výsledků anketového průzkumu 2005-2009) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000594 - Vyřezávané dřevěné kříže na Boskovicku (2009)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/09:#0000612 - Založení královského města Uherské Hradiště (2009)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/09:#0000610 - Založení města Moravský Krumlov. Od první písemné zmínky na práh husitských válek (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000620 - Život dětí v obcích bývalého jazykového ostrůvku na Vyškovsku (2009)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/08:#0000522 - "Campus Lucsco" – proměny jedné otázky (2008)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/08:#0000532 - Česká loutka (2008)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/08:#0000606 - Daniel Sloboda. Dokumenty III. Korespondence s přáteli 2 (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000602 - Detektorová prospekce lokalit z doby laténské na Moravě (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000490 - Development of Farm Construction in the Moravian Village (2008)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/08:#0000565 - Die Grossmährische Agglomeration Staré Město – Uherské Hradiště: Problem ihrer einzelteile Anhand der Befestigung (2008)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/08:#0000513 - František Pospíšil a Selské oddělení zemského muzea (2008)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/08:#0000514 - František Pospíšil - fotograf (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000477 - Gordon Childe Karlu Absolonovi v roce 1938 (2008)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/08:#0000520 - Havárie P-51C Mustang u Blučiny (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000479 - Jak se pracovalo na poli. Srovnání zemědělského nářadí ze zaniklých středověkých vsí s etnografickými sbírkami. (2008)
Výsledek druhu ORIV/00094862:_____/08:#0000587 - Jan Petr Cerroni (2008)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/08:#0000563 - Janáček jako "repertoárový autor" u nás i ve světě (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000611 - K interpretacím Kunovicka v listině královny Konstancie z roku 1231 (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000486 - K otázce raně středověkého opevnění ostrova sv. Jiří velkomoravské staroměstsko-uherskohradišťské mocenské aglomerace (2008)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/08:#0000616 - K otázce struktury a charakteru zázemí velkomoravské aglomerace Staré Město-Uherské Hradiště (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000473 - K situaci keramické výroby na Moravě v letech 1918-1945 (2008)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/08:#0000618 - Konflikt a smíření u voleb českých johanitských převorů. Ke vztahům českých Lucemburků, papežské kurie a řádu johanitů (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000485 - Kurýr, Houpačka, David, Lidovky – jak se to rýmuje? Spolupráce koncernu rodiny Stránských s brněnským humoristou a písničkářem. (2008)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/08:#0000535 - Leoš Janáček ve fotografiích (2008)
Výsledek druhu ORIV/00094862:_____/08:#0000581 - Léta zkázy a naděje 1914-1918. Češi a Moravané na frontách Velké války a vznik ČSR (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000628 - Loštice I – výzkum nové magdalénienské stanice na střední Moravě (2008)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/08:#0000533 - Loutkové divadlo (2008)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/08:#0000930 - Mendel and the Age of Information (2008)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/08:#0000528 - Mendel v černé skříňce. Problém interpretace přírodovědného textu (2008)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/08:#0000629 - Naučná stezka zaniklou středověkou vsí Konůvky ve Ždánickém lese. Kulturní a turistické využití archeologické lokality v regionu (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000478 - Neobvyklý keramický tvar z Velkých Němčic na Břeclavsku a jeho interpretace (2008)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/08:#0000518 - Nové pohledy a trendy ve výzkumu československého vojenského zahraničního odboje za 2. světové války po listopadu 1989 (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000607 - O přátelství dvou Josefů aneb co psal Moravan Josef Klvaňa Slovákovi Jozefu Ľudovítu Holubymu (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000433 - Ohlasy na vznik republiky v řemeslnickém a živnostenském tisku (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000476 - Paleolitické osídlení litické exploatační oblasti Krumlovský les (2008)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/08:#0000527 - Papežská mince a medaile (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000491 - Petroarcheologická charakteristika stavebního materiálu mlýna v zaniklé středověké vsi Mstěnice u Hrotovic (západní Morava) (2008)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/08:#0000512 - Přínos Františka Pospíšila k muzejní dokumentaci lidové obyčejové tradice (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000613 - Raně středověká aglomerace Staré Město - Uherské Hradiště – velkomoravský Velehrad (2008)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/08:#0000617 - Rudolf Těsnohlídek a Vánoční strom republiky. K počátkům československé tradice (1919–1929) (2008)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/08:#0000876 - Selskoje zaselenije rannesrednevekovoj Moravii: K voprosu o zonach vlijanija glavnych velikomoravskich gorodišč s učetom aglomeracii Stare Mesto - Ugerske Gradiště (2008)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/08:#0000519 - Sestřelení P-51B Mustang u Boskovštejna 28. srpna 1944 (2008)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/08:#0000521 - Sestřelení zásobovacího B-24 Liberator u Tišnova (2008)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/08:#0000525 - Staré Město-Veligrad v období mezi zánikem Velké Moravy a založením Nového Veligradu-Uherského Hradiště (10.–pol.13.století) (2008)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/08:#0001321 - Starobronzový kostrový pohřeb v nádobě z Vedrovic (2008)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/08:#0000878 - Staroměstsko-uherskohradišťská aglomerace - Veligrad v době zániku Velké Moravy (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000614 - Staro(nový) nález velkomoravského gombíku ze Starého Města ve sbírkách Slováckého muzea (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000489 - Stavební vývoj hospodářských staveb středověké vesnice na Moravě (2008)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/08:#0000570 - Těžba rohovce v Krumlovském lese (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000475 - Vánoční strom: novodobý symbol svátku v lidové tradici (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000493 - Využití vody ve středověké vesnici na Moravě (2008)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/08:#0000511 - Výzkum novokřtěnské (habánské) keramiky v Moravském zemském muzeu před rokem 1945 (2008)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/08:#0000619 - Zaměstnání obyvatel - zemědělství, živnosti, průmysl (2008)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/07:#0001168 - A stove (?) sculpture from Velké Němčice (Břeclav district) (2007)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/07:#0000580 - Alois Vojtěch Šembera a výpovědní hodnoty jeho korespondence na příkladu listů Františka Ladislava Riegra (K 200. výročí Šemberova narození) (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000488 - Archaeological Survey of a Medieval Watermill in Mstěnice (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000487 - Brezalauspurc 907 (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000411 - Brňan volbou: novinář a spisovatel Karel Tauš (1897–1984). Příspěvek k obrazu brněnské žurnalistiky 20.–40. let 20. století (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000320 - Brněnští kloboučníci a modistky (2007)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/07:#0000331 - Bylo povědomí o Svatoplukově Moravě, Veligradu a Metodějově arcibiskupství na Moravě 10.-12. století skutečně věcí neznámou? (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000492 - Chladné a palné zbraně ze Mstěnic jako doklad agresivity středověku (2007)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/07:#0000547 - Dar a obdarování v lidové písni a slovesnosti (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000387 - "Divišov" – poezie všedního dne (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000499 - Dopis obrozence Melichara Vladyky Josefu Hurbanovi z památného roku 1848 (2007)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/07:#0000550 - Dva nové bronzové depoty z Boskovic. Příspěvek k otázce středodunajských vlivů v severomoravské větvi KLPP a lokálních koncentrací depotů (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000410 - Emil Souček – voják z portrétu Zdeňka Buriana (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000382 - Falešné a nehodnotné mince na Moravě ve 2. polovině 17. století (2007)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/07:#0000529 - Gravettien na Moravě (2007)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/07:#0000555 - Gregor Mendel and the Scientific Milieu of His Discovery (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000324 - Hody v Černovicích u Kunštátu – slavnost, obyčej, divadlo, hra (2007)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/07:#0000356 - Janáček´s finances III. 1915 -18 (2007)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/07:#0000357 - Janáček´s finances IV. 1919 -28 (2007)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/07:#0000358 - Janáček´s finances V. Janáček´s estate and last will (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000399 - Johanitský řád v Kladsku za vlády Lucemburků (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000366 - K figurálním motivům na renesančních kamnových kachlích. (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000318 - K historii a současnosti řemesel a výrob na střední Moravě (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000362 - K otázce regionálních projevů a teritoriality v mladém paleolitu Moravy (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000395 - K sociální úloze brněnských ženských spolků (Vesna a Moravská ústřední útulna ženská do roku 1920) (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000396 - K výzkumu habánské keramiky v Moravském zemském muzeu před rokem 1945 (2007)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/07:#0000401 - Korespondence Aloise Vojtěcha Šembery (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000323 - Kraslice Růženy Šilarové (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000434 - Lidské oběti jako projev agresivity v době bronzové (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000333 - Lokální společenství a fotograf – fotograf a lokální společenství. (Fotoateliér Antonína Koukala v Uherském Ostrohu 1921 – 1956). (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000325 - Masopust v Sumrakově u Studené (2007)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/07:#0000397 - Město královské (2007)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/07:#0000403 - Milovník národa, který vzbudil nevděk. Alois Vojtěch Šembera (2007)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/07:#0000407 - Muž, který zabil Heydricha – Jan Kubiš (2007)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/07:#0000330 - Na dávné jantarové stezce (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000316 - Palaeolithic People and Moravian Caves (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000361 - Paleolitická stanice Vedrovice X v exploatační oblasti Krumlovského lesa (okr. Znojmo) (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000380 - Petroarcheologická charakteristika mlýnských kamenů ze Mstěnic z výzkumné sezóny 2005 (2007)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/07:#0000504 - Pravěké a časně historické nálezy na Velkomeziříčsku (2007)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/07:#0000363 - Proměny praktických, sociálních a duchovních dimenzí pravěké těžební krajiny Krumlovského lesa (2007)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/07:#0000371 - Rituální depozita v zásobních jamách únětické kultury z Hrádku (okr. Znojmo) (2007)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/07:#0000554 - Sonda do složení oběživa na Moravě ve 2.polovině 17.stol. na základě mincovních nálezů (2007)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/07:#0000329 - Staré Město-Uherské Hradiště (Veligrad) (2007)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/07:#0000507 - Staré tisky knihovny kláštera Zlatá Koruna v soudobých cenových relacích (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000379 - Stavební vývoj špýcharů ve Mstěnicích (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000400 - Strakonice ve struktuře české provincie řádu johanitů za vlády Lucemburků (2007)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/07:#0000548 - Svatba v bývalých německých obcích na Vyškovsku (2007)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/07:#0000398 - Světla a stíny vlády moravských Lucemburků (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000354 - "Tak to určuji pro naši velkou lásku z vděčnosti." IV. Sepsání Janáčkovy závěti, soupis a stanovení hodnoty pozůstalosti a naplnění skladatelovy poslední vůle (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000372 - "Theatrum cum pimperlis" a odkaz marionetářského rodu Kopeckých ve sbírce Moravského zemského muzea (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000409 - Tjechische piloten tijdens de operatie Market Garden (2007)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/07:#0000402 - Učitel – muzejník. Příklad Aloise Jaška, Břetislava Rérycha a Jindřicha Spáčila. (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000373 - Václav Kopecký – marný buditel loutkářské tradice (2007)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/07:#0000328 - Velkomoravští Mojmírovci – první vládci Moravy (2007)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/07:#0000404 - Vincenc Brandl (2007)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/07:#0000561 - Voskové plastiky pod skleněným poklopem - pokus o definici. (2007)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/07:#0000406 - Vranovice v letech 1939–1945: odboj, perzekuce a osvobození (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000334 - Vznikla ve mně ta myšlénka. . . – Amálie Kožmínová (11. 7. 1876 – 24. 4. 1951). (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000381 - Zdobený hrot střely do kuše ze Mstěnic (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000315 - Zpráva o revizním výzkumu jeskyně Puklinové v údolí Říčky (Moravský kras) (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000319 - Zvyky spojené s narozením a úmrtím v bývalých německých obcích na Vyškovsku (2007)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/06:#0000272 - The Agricultural Homestead in Moravian Medieval Villages (2006)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/06:#0000273 - Archeological Survey of a Medieval Wattermill in Mstěnice: 1998 - 2005. (2006)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/06:#0000266 - Aurignacian male crania, jaws ant teeth from the Mladeč caves (2006)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/06:#0000173 - Bronze- und Römerzeitliche Tierknochenfunde aus Vrchoslavice (Kreis. Prostějov) (2006)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/06:#0000257 - Bystřec. O založení, životě a zániku středověké vsi. (2006)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/06:#0000260 - Bystřec-zaniklá středověká osada: výsledky a interpretace pylových analýz (2006)
Výsledek druhu ERIV/00094862:_____/06:#0000248 - Celtes. Belges, Boïens, Rèmes, Volques... (2006)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/06:#0000171 - Církevní architektura v oblasti velkomoravského státu (2006)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/06:#0000103 - Daniel Sloboda a jeho vztahy s Dionýsem Štúrem, někdejším ředitelem Říšského geologického ústavu ve Vídni (2006)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/06:#0000168 - Depot raně středověkých železných předmětů od Býčí skály v Moravském krasu (2006)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/06:#0000207 - Der Wallfahrtsort als Repräntant der Nationaltradition (2006)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/06:#0000292 - Dodatek. Janáčkův archiv Moravského zemského muzea. Spoluautor Svatava Přibáňová (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000104 - Dopadení npor. Oldřicha Pechala. Tajemství jedné chaty (2006)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/06:#0000156 - Druhý depot bronzové industrie z Hradiska u Kroměříže (2006)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/06:#0000214 - František Pospíšil, etnograf-filmař (2006)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/06:#0000208 - Hledání ráje a umělé světy. K počátkům komercionalizace tradiční kultury (2006)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/06:#0000288 - Janáček's finance I: to 1903. (2006)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/06:#0000287 - Janáček's finance II: (1904-14) (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000237 - K nejstarší historii sbírky lidové keramiky (2006)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/06:#0000170 - K problematice slovanského osídlení Velehradu a jeho okolí v době před založením kláštera (2006)
Výsledek druhu ERIV/00094862:_____/06:#0000245 - Keltové na Moravě (2006)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/06:#0000268 - The Krumlovský les (Southern Moravia) exploitation area: mining techniques, chronology, symbolic meaning. (2006)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/06:#0000286 - Matěj Brouček a Max Brod. Několik poznámek ke vztahu Maxe Broda k Janáčkově nejrozsáhlejší hudebnědramatické kompozici (2006)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/06:#0000259 - Materiálová analýza neželezných předmětů z hradu Skály (2006)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/06:#0000274 - Materiálová analýza železných předmětů z prostředí středověkého vodního mlýna ve Mstěnicích. (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000294 - "Měl jsem jit k sv. biřmování, ale že žadne šaty nemam, zase nemužu jit" I. Ekonomická situace Leoše Janáčka do roku 1903. (2006)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/06:#0000213 - Menšiny na Moravě ve vztahu ke sbírkám Etnografického ústavu MZM v Brně (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000270 - Mladý paleolit v českých zemích: výzkumy, názory a publikace v letech 2001-2005 (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000209 - "Na památku". Svatební atributy instalované pod skleněným poklopem (2006)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/06:#0000258 - Nálezy z kuchyně hradu Skály (2006)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/06:#0000143 - Neandertálci na Kotouči u Štramberka (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000182 - Nejstarší hodnověrné zpracování evropských dějin loutkového divadla (2006)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/06:#0000355 - Několik poznámek k instrumentačním zvláštnostem Janáčkovy opery Výlety páně Broučkovy (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000148 - Několik poznámek k svatebnímu koláči na Moravě. (Příspěvek ke studiu obřadních artefaktů III.) (2006)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/06:#0000289 - Několik slov k problému kritické edice Glagolské mše. (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000147 - Nuzířov (okr. Brno-venkov) (2006)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/06:#0000106 - Ondřej Procházkas Erinnerungen. „Totaleinsatz“ eines Tschechen in Wien 1942–1944 (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000149 - Ostatkové právo ve Vavřinci a Veselici na Blanensku. (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000291 - "Pak má opera uživit skladatele!" II. Ekonomická situace Leoše Janáčka v období 1904-1918 (2006)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/06:#0000267 - Pathological alterations and traumas (2006)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/06:#0000302 - Peníze na Moravě v době Přemyslovců (2006)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/06:#0000293 - Po zarostlém chodníčku. Ke vzniku díla. (2006)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/06:#0000256 - Pokračování výzkumu hradu Skály. (2006)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/06:#0000099 - Řád johanitů a moravští cisterciáci v předhusitském období. Několik poznámek k jejich střetávání a míjení (2006)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/06:#0000157 - Rituální depozita v zásobních jamách únětické kultury z Hrádku (okr. Znojmo) (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000145 - Sokolnice (okr. Brno-venkov) (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000153 - Svatba v bývalém německém jazykovém ostrůvku na Vyškovsku (2006)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/06:#0000231 - Svatební fotografie (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000233 - Svatební fotografie a oral history (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000238 - Svatební tradice v dokladech lidové keramiky (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000290 - "...tak ať na to mám." III. Ekonomická situace Leoše Janáčka v období 1919-1928. (2006)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/06:#0000271 - The Upper Paleolithic finds from the Mladeč Cave (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000166 - Velkomoravská hradba v Uherském Hradišti – Rybárnách (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000172 - Vyhodnocení zvířecích kostí z neolitického sídliště Těšetice-Kyjovice (okr. Znojmo, Česká republika) (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000105 - Vzpomínka na Barium a Velkého Josefa (2006)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/06:#0000210 - Z korespondence Fr. Pospíšila s Leošem Janáčkem. Poznámky k výzkumným metodám (2006)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/06:#0000102 - Z korespondence kněze Jiřího Sloty I. Listy B. M. Kuldovi (2006)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/06:#0000364 - Ze všedního života středověké vesnice. Přínos etnografie ke studiu zaniklých středověkých vsí (na příkladu archeologických nálezů z Konůvek). (2006)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/06:#0000212 - Ženy obávané i respektované. Bohyně na Moravských Kopanicích (2006)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/05:#0000160 - Archeologický skanzen v Modré u Velehradu – velkomoravské opevněné sídliště středního Pomoraví (2005)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/05:#0000161 - Archeologie v Modré na Uherskohradišťsku (2005)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/05:#0000069 - Brněnské jaro 1945 (Poslední měsíc okupace a osvobození Brna Rudou armádou) (2005)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000945 - Brno (k. ú. Štýřice, okr. Brno-město) (2010)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/05:#0000031 - Civilizace moravského paleolitu a mezolitu (2005)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/05:#0000041 - The development of the production of lithic industry in the Early Upper Palaeolithic of Moravia. (2005)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/05:#0000056 - František Cyril Kampelík – 200 (2005)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/05:#0000051 - Funkce pitanciáře v životě johanitských komend (2005)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/05:#0000162 - Gehörten die in Särgen bestatteten Personen zur gesellschaftselite des grossmährischen Staré Město – Uherské Hradiště? (2005)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/05:#0000181 - Itinerant string puppeteers - the roots of Czech puppet theatre (2005)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/05:#0000282 - Jaromír Podešva (2005)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/05:#0000243 - Josef Schreier: Opera o Landeborkovi (2005)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/05:#0000043 - K chronologii moravského magdalénienu. (2005)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/05:#0000253 - K metafoře o smlouvě, Zemi a filosofii (2005)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/05:#0000300 - Leoš Firkušný - spoluzakladatel janáčkovské badatelské tradice. (2005)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/05:#0000284 - Leoš Janáček: Sonáta 1. X. 1905. Mýtus a skutečnost Janáčkem zničené skladby. Předmluva (2005)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/05:#0000283 - Leoš Janáček: V mlhách. Ke vzniku díla. Předmluva (2005)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/05:#0000179 - Má rád, "když se věci hýbou ..." (2005)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/05:#0000255 - Mendel's Less Known Hybridizing Experiments With Bees (2005)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/05:#0000070 - Mincovní nález z obce Rakvice (2005)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/05:#0000277 - Mstěnice - Zaniklá středověká ves; pyloanalytické zhodnocení přírodního prostředí v okolí středověkého vodního mlýna (2005)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/05:#0000235 - Nejstarší doklady lidových fajánsí z Moravy (2005)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/05:#0000067 - Neslovičtí rodáci v řadách československých legií 1914 – 1920 (2005)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/05:#0000032 - Palaeolithic and Mesolithic Moravia (2005)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/05:#0000276 - Petroarcheologická charakteristika mlýnských kamenů a stavebního materiálu mlýna ze Mstěnic z výzkumných sezón 2003 - 2004. (2005)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/05:#0000053 - Převorství Havla z Lemberka (1337 – 1366). Vzestup české provincie řádu johanitů. (2005)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/05:#0000054 - Správci a diplomaté. Česká johanitská provincie 1367 – 1397. (2005)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/05:#0000164 - Staré Město (2005)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/05:#0000052 - Starobrněnští johanité a jižní Morava za vlády Lucemburků (1333 – 1411) (2005)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/05:#0000042 - Technologie micoquienu v jeskyni Kůlně. (2005)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/05:#0000281 - Theodor Schaefer (2005)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/05:#0000165 - Uherské Hradiště-Sady. Zaniklý velkomoravský komplex klášterního charakteru s kostelem (2005)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/05:#0000055 - Úvod publikace (2005)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/05:#0000279 - Vilém Petrželka (2005)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/05:#0000299 - Výlety páně Broučkovy na scéně brněnského Národního divadla v meziválečném období. Několik poznámek k proměnám skladatelova nejrozsáhlejšího hudebnědramatického díla. (2005)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/05:#0000030 - Výzkum pravěké těžby rohovce v Krumlovském lese (2005)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/05:#0000275 - Výzkum středověkého vodního mlýna ve Mstěnicích v sezóně 2004 (2005)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/05:#0000021 - Zaniklá středověká ves Konůvky ve Ždánickém lese zpřístupněna naučnou stezkou. Nový způsob kulturního a turistického využití archeologické lokality. (2005)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/05:#0000280 - Zdeněk Pololáník (2005)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/05:#0000040 - Zdobené vozové kování ve sbírkách Etnografického ústavu Moravského zemského muzea (2005)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/05:#0000298 - 1. X. 1905 - mýtus a skutečnost Janáčkem zničené skladby (2005)