• česky
  • english

MK00009486201 - Vytváření pramenné báze a studium přírodních procesů probíhajících v širší oblasti styků karpatské, hercynské a panonské oblasti (2005-2011, MK0)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMK00009486201
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyVytváření pramenné báze a studium přírodních procesů probíhajících v širší oblasti styků karpatské, hercynské a panonské oblasti
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Kategorie VaVZV - Základní výzkum
Hlavní oborEF - Botanika
Vedlejší oborEG - Zoologie
Další vedlejší oborDB - Geologie a mineralogie
Rok a měsíc zahájení řešení1.3.2005
Rok a měsíc ukončení řešení31.12.2011
Datum posledního uvolnění institucionální podpory9.3.2011
Číslo smlouvy1717/2005
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období2005200620072008200920102011celkem
Podpora ze státního rozpočtu1 500 tis. Kč1 400 tis. Kč1 700 tis. Kč1 600 tis. Kč1 550 tis. Kč1 308 tis. Kč1 035 tis. Kč10 093 tis. Kč
Celkové uznané náklady3 516 tis. Kč1 400 tis. Kč1 700 tis. Kč1 600 tis. Kč1 550 tis. Kč1 308 tis. Kč1 035 tis. Kč12 109 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyKomplexnímu výzkumu přírodních procesů je věnována stále větší pozornost, protože jednotlivé systémy na zemském povrchu litosféra-hydrosféra-atmosféra-biosféra mají mnohem komplexnější povahu a jsou dynamičtější, než se dříve připouštělo. Přesto jsme v chápání vztahů mezi nimi na začátku. Jedním ze způsobů, jak jim lépe porozumět, je jejich studium v čase, většina vědeckých výzkumů je totiž relativně krátkodobých. Muzejní sbírky, v některých oborech systematicky shromažďované už přes 200 let, tak představují velmi hodnotný materiál pro výzkum celé řady přírodních dějů. Oblast Moravy, kde se stýkají tři geologické, geografické a biologické celky, je významná i z celoevropského hlediska. Představuje modelově velmi zajímavé území, kde se dynamika všech přírodních jevů ještě zvýrazňuje.
Klíčová slova v anglickém jazycebotany, zoology, entomology, anthropology, mineralogy, geology
Hodnocení výsledkůU - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Popis výsledků českyZáběr řešené problematiky byl široký, odrážel původní plán záměru, oborovou strukturu přírodovědných pracovišť MZM, speciální zaměření jednotlivých pracovníků a dokumentační poslání muzejní instituce. Tým splnil adekvátním způsobem stanovené cíle a přispěl k rozšíření poznatků o diverzitě neživé i živé přírody.
Rok dodání údajů do CEZ2012
Systémové označení dodávky datCEZ12-MK0-U/01:1
Datum dodání záznamu3.7.2012
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
PříjemceMoravské zemské muzeum
ŘešitelRNDr. Karel Sutorý, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: 542212792; vedidk: 3499553)
Další osoba podílející se na řešeníRNDr. Vladimír Antonín, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 6745997)
Další osoba podílející se na řešeníMgr. Petr Baňař (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 8665362)
Další osoba podílející se na řešeníMgr. Jan Cempírek (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 6312578)
Další osoba podílející se na řešeníBc. Jiří Chalupa (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7894430)
Další osoba podílející se na řešeníRNDr. Marta Dočkalová, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5645425)
Další osoba podílející se na řešeníRNDr. Růžena Gregorová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7502893)
Další osoba podílející se na řešeníRNDr. Stanislav Houzar, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 4751671)
Další osoba podílející se na řešeníMgr. Vladimír Hrazdil (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 9520376)
Další osoba podílející se na řešeníRNDr. Ivana Jarošová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 1824791)
Další osoba podílející se na řešeníIng. Jiří Kolibáč, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 4106288)
Další osoba podílející se na řešeníRNDr. Svatava Kubešová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7240031)
Další osoba podílející se na řešeníIgor Malenovský (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 4076567)
Další osoba podílející se na řešeníRNDr. Zdeněk Minařík (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 2187515)
Další osoba podílející se na řešeníIng. Václav Prášek, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 4707524)
Další osoba podílející se na řešeníMgr. Martina Roblíčková, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 6311385)
Další osoba podílející se na řešeníRNDr. Olga Skácelová, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 1059475)
Další osoba podílející se na řešeníRNDr. Helena Sutorová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 2891549)
Další osoba podílející se na řešeníRNDr. Miroslav Šebela, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 4910389)
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV298
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/12:#0001385 - Allanite-(Nd), CaNdAl2Fe2+(SiO4)(Si2O7)O(OH), a new mineral from Askagen, Sweden. (2012)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/12:#0001431 - Analýza výskytu epigenetických znaků na kosterních pozůstatcích staroslovanské populace z lokality Dolní Věstonice-Na Pískách. (2012)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/12:#0001369 - Biodiversity of the invertebrates in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic) – the current state of knowledge. (2012)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/12:#0001432 - Cribra orbitalia v dolnověstonické populaci Na Pískách. (2012)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/12:#0001429 - Demografie dolnověstonické populace z pohřebiště Na Pískách. (2012)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/12:#0001355 - František Švestka and „his“ roses. (2012)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/12:#0001367 - Jumping plant-lice (Hemiptera: Psylloidea) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). (2012)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/12:#0001433 - Kazivost zubů dolnověstonické populace Na Pískách: komparační studie vybraných historických populací. (2012)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/12:#0001368 - Leafhoppers and planthoppers (Hemiptera: Auchenorrhyncha) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). (2012)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/12:#0001430 - Metrické vyhodnocení dolnověstonické populace Na Pískách. (2012)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/12:#0001366 - The Natural History of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). (2012)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/12:#0001434 - Nespecifický stres v dolnověstonické populaci Na Pískách na modelu sklovinných hypoplasií zubů. (2012)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/12:#0001435 - Rekonstrukce stravy pomocí bukálních mikroabrazí zubů u jedinců z dolnověstonické populace Na Pískách. (2012)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/12:#0001423 - True bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). (2012)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/12:#0001354 - Typification of Joseph Freyn´s names in the genera Celsia and Verbascum (Scrophulariaceae). (2012)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/11:#0001204 - A contribution to the faunistics of the Hemiptera (Cicadomorpha, Fulgoromorpha, Heteroptera, and Psylloidea) associated with dry grassland sites in southern Moravia (Czech Republic) (2011)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/11:#0001206 - A revised description of Psyllopsis repens Loginova, 1963 (Hemiptera: Psylloidea: Psyllidae), with first records from Europe (2011)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/11:#0001212 - Akcesorický schreyerit ve vanadem bohatém grafitickém kvarcitu z Bítovánek (moldanubikum, západní Morava) (2011)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/11:#0001221 - Clitocybula familia (Fungi, Agaricales) – taxonomy, distribution, ecology and first records in the Czech Republic and Slovakia (2011)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/11:#0001208 - Discovery of the worker caste and descriptions of two new species of Anomalomyrma (Hymenoptera: Formicidae: Leptanillinae) with unique abdominal morphology (2011)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/11:#0001209 - First female and new species of Phaenicocleus (Hemiptera: Heteroptera: Enicocephalidae) from Sabah and a key to genera of Enicocephalidae without forewing basal cell (2011)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/11:#0001242 - Fossil fish fauna (Teleostei, Selachii) from the Dynów marlstone (Rupelian, NP 23) of the Menilitic Formation at the locality of Litenčice (Czech Republic) (2011)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/11:#0001216 - Gamaspektrometrická charakteristika lokalit primární zlatonosné mineralizace v Horách u Předína (západní Morava) (2011)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/11:#0001211 - Geochemical and mineralogical control on the mobility of arsenic in a waste rock pile at Dlouhá Ves, Czech Republic (2011)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/11:#0001243 - Geologické poměry širšího okolí Hluku – svědectví oceánských hloubek (2011)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/11:#0001219 - Helmovka přeútlá (Mycena adscendens) – vzácná nebo přehlížená houba? (2011)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/11:#0001205 - Invasion of the treehopper Stictocephala bisonia (Hemiptera: Cicadomorpha: Membracidae) into the Czech Republic: current distribution and first records from Bohemia (2011)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/11:#0001236 - Mathesius liaoningensis gen. et sp. nov. of Jehol Biota, a presumptive relative of the clerid or thaneroclerid branches of Cleroidea (Coleoptera). (2011)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/11:#0001210 - Mineralogy and petrogenesis of a Ba-Ti-Zr-rich peralkaline dyke from Šebkovice (Czech Republic): Recognition of the most lamproitic Variscan intrusion (2011)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/11:#0001237 - Promanodes alleni sp. nov., the second species of the Tertiary genus Promanodes Kolibáč, Schmied, Wappler et Kubisz, 2010, with improved diagnosis of the genus and remarks on its phylogeny (Coleoptera: Trogossitidae). (2011)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/11:#0001214 - Recentní výkvěty Fe sulfátů na odvalech po těžbě polymetalických rud v Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu (2011)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/11:#0001215 - Ryzí stříbro z Borovce (štěpánovský rudní revír) (2011)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000832 - A description of a larva of Ancyrona diversa Pic, 1921 and its phylogenetic implications (Coleoptera: Trogossitidae) (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000833 - A description of Promanodes serafini gen. et sp. nov. from Baltic amber, with a review of related New Zealand Promanus Sharp, 1877 (Coleoptera: Trogossitidae). (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0001223 - A molecularly supported concept of Marasmius epiphyllus (Basidiomycetes, Physalacriaceae) (2010)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/10:#0000840 - A monograph of marasmioid and collybioid fungi in Europe (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000831 - A new Oncylocotis Stål (Hemiptera: Heteroptera: Enicocephalidae) from Sabah : a predacious species associated with the yellow crazy ant, Anoplolepis gracilipes (Smith) (Hymenoptera: Formicidae) (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000844 - A new pathogenic species of Marasmiellus from Brazil (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000854 - A review of the alien and expansive species of freshwater cyanobacteria and algae in the Czech Republic (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000809 - Additions to the fauna of planthoppers and leafhoppers (Hemiptera: Auchenorrhyncha) of the Czech Republic (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000801 - Adventive occurrences of Hypericum annulatum Moris. in Europe with the first record in the Czech Republic (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000800 - Cévnaté rostliny propasti Macocha po 150 letech výzkumu (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000828 - Cr-spinely v peridotitech od Drahonína a Hrubšic (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000812 - Crystal chemistry and origin of grandidierite, ominelite, boralsilite, and werdingite from the Bory Granulite Massif, Czech Republic (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0001203 - Demographic and environmental aspects of early bronze age population at Melčice in Slovakia (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000793 - Diversity of bryophytes in show caves in Slovenia and relation to light intensities (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000789 - Environmental factors structuring bryophyte species composition in block fields in south-western Moravia (Czech Republic) (2010)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/10:#0000824 - Granitic pegmatites and mineralogical museums in Czech Republic (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0001220 - Jafnea semitosta (Ascomycota, Pyronemataceae), first collection in the Czech Republic (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0001193 - Lectotypification of infraspecific taxa in Cortusa matthioli (Primulaceae) described by Josef Podpěra (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0001194 - Lectotypification of some Freyn´s names from the Iberian Peninsula (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000853 - The list of cyanobacterial species of the Czech Republic to the end of 2009 (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000820 - Minerální asociace geikielit-baddeleyit v dolomitických mramorech moravského moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000816 - Minerální asociace na prohořelých odvalech Rosicko-oslavanského revíru, Česká republika (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000794 - The moss Rhabdoweisia crenulata (Mitt.) H. Jameson in the Czech Republic and adjacent regions (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000842 - New, rare and lesser-known macromycetes in Moravia (Czech Republic) (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000814 - Nový výskyt grandidieritu, ominelitu, boralsilitu a Fe-bohatého werdingitu v Horních Borech - přehled (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000830 - On the taxonomy and distribution of the genus Maccevethus (Hemiptera: Heteroptera: Rhopalidae) (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000802 - Oncaglossum, a New Genus of the Boraginaceae, Tribe Cynoglosseae, from Mexico (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000845 - Osteological and morphological analysis of the scabbardfish Anenchelum glarisianum Blainville, 1818 (Trichiuridae) from the Menilitic Formation of the Moravian part of West Carpathians (Oligocene, Rupelian) (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000851 - Phytobenthos of small streams in the Moravskoslezské Beskydy and Javorníky Mountains (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000817 - Přehled nových minerálů nalezených na Moravě a ve Slezsku v letech 1985-2009 (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000815 - Primární zlatonosná mineralizace v okolí Hor u Předína, západní Morava (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000822 - Pyromorfit z jihlavského rudního revíru (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000835 - Redescriptions of Trichodes holtzi Hintz, 1902 and T. sexpustulatus Chevrolat, 1874 based on the types and historical specimens (Coleoptera: Cleridae) (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000843 - Red-listed macromycetes collected in the Bílé Karpaty (White Carpathian Mts.) Protected Landscape Area (Czech Republic) (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000850 - Remarks on the occurrence and ecology of several interesting cyanobacterial morphospecies found in South Moravian wetlands (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000823 - Ryzí stříbro z Helenína (jihlavský rudní revír) (2010)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/10:#0000852 - Sinice a řasy Starého Poddvorova (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000796 - Současný stav lokalit druhů Meesia triquetra a Paludella squarrosa (Meesiaceae) v České republice (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000797 - Současný stav populací druhů Helodium blandowii (Thuidiaceae) a Scorpidium scorpioides (Calliergonaceae) v České republice (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000807 - Specimens of extinct and endangered birds in the Moravian Museum, Brno, Czech Republic (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000826 - Spinel z Číhalína a Nové Vsi u Třebíče, západní Morava (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000825 - Spinely (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000808 - Spontaneous succession in limestone quarries as an effective restoration tool for endangered arthropods and plants (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000834 - Trichocateres fasciculifer, a new genus and species of Trogossitidae: Lophocaterini (Coleoptera) (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0000827 - Výskyt spinelidů na Moravě a ve Slezsku (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/10:#0001195 - Zajímavé neofyty na elektrárenské popílkové haldě v Oslavanech (2010)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/10:#0000836 - 9.2. Trogossitidae Fabricius, 1802 (2010)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/10:#0000837 - 9.4. Metaxinidae Kolibáč, 2004 (2010)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/10:#0000838 - 9.5. Thanerocleridae Chapin, 1924 (2010)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/10:#0000839 - 9.6. Cleridae Latreille, 1802 (2010)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000667 - A Giant early Miocene sunfish from the North Alpine Foreland Basin (Austria) and its implication for molid phylogeny (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000677 - A new bark-gnawing beetle (Coleoptera, Trogossitidae) from the middle Eocene of Europe, with a checklist of fossil Trogossitidae (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0001222 - A new record of Chrysomphalina chrysophylla (Basidiomycota, Hygrophoraceae) for Turkey (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000671 - A review of the Afrotropical jumping plant-lice of the Phacopteronidae (Hemiptera: Psylloidea) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000657 - Abyssal pegmatite with anhydrous borosilicates from the Bory granulite, Moldanubian Zone, Czech Republic (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000666 - Anthropology of the Neolithic Population from Vedrovice (Czech Republic) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000669 - Artificial intelligence in pest insect monitoring (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000676 - Auchenorrhyncha collected in the Canavese district (Northwest Italy) (Hemiptera, Auchenorrhyncha) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000648 - Bedla olivolupenná – Lepiota elaiophylla, její první nálezy v České republice a poznámky k podobnému druhu L. xanthophylla (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000819 - Bertrandit a další minerály Be (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000790 - Bryoflóra vybraných pískovcových výchozů na Vsetínsku (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000653 - Bryophytes on rock cliffs in the Bohemian-Moravian Highlands (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000668 - Diplodus sp. (Sparidae, Perciformes): a new fossil record of an articulated skeleton from Devinská Nová Ves (Upper Badenian, Vienna Basin, Slovakia) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0001218 - Distribution and ecology of Xerula melanotricha Dörfelt in the Czech Republic (Basidiomycetes, Physalacriaceae) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000829 - The distribution of Tropidothorax leucopterus in the Czech Republic and Slovakia (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000810 - Faunistic records from the Czech Republic - 274. Hemiptera: Cicadomorpha: Cicadellidae (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000645 - First records of Callistosporium pinicola in the Czech Republic and new findings on its ecology (2009)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/09:#0000652 - Historie opatření proti sinicím a eutrofizaci v nádrži Michal u Sokolova - půjde to bez ryb? (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000646 - Hypholoma tuberosum, a new representative of the Czech and Central-European mycobiota (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000798 - Mechorosty vybraných lokalit Drahanské, Hornosvratecké a Zábřežské vrchoviny (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000818 - Nález nového lithného pegmatitu z Hrotovic na západní Moravě (2009)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/09:#0000651 - Nárostové řasy přítoků nádrží v Jizerských horách v období zotavování z acidifikace (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000684 - New genus of Enicocephalinae (Hemiptera: Heteroptera: Enicocephalomorpha) from Sabah based on three new species (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000644 - New, rare and less-known macromycetes in Moravia (Czech Republic) – VIII. (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000682 - New Zealand beetle in Baltic Amber - Biogeography and Systematics of a new fossil bark-gnawing beetle (Trogossitidae). (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000661 - Nordenskiöldin CaSnB2O6 z Kozlova u Nedvědice, nový vzácný akcesorický minerál pro nedvědické mramory (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000638 - Nová lokalita vzácné rzi Puccinia australis na Slovensku (2009)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/09:#0000654 - Obnova poříční tůně a její další vývoj na příkladu PP Jezírko Kutnar (výsledky 24letého sledování) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000660 - Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: VI. Skarnoid (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000647 - První nález zvonečkovky modrošedé - Campanella caesia (Basidiomycota, Marasmiaceae) v České republice (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000655 - Rare earth elements and yttrium geochemistry of dolomite from post-Variscan vein-type mineralization of the Nízký Jeseník and Upper Silesian Basins, Czech Republic (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000663 - Skorodit FeAsO4.2H2O z Jezdovic u Třeště (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000658 - Sodium scandium diphosphate, NaScP2O7, isotypic with alpha-NaTi(III)P2O7 (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0001239 - Some nomenclatorial notes on the family Trogossitidae (Coleoptera, Cleroidea). (2009)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/09:#0000642 - Vliv oteplených důlních vod na fytobentos toku Nedvědička (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000821 - Výskyt wollastonitu ve skarnu ve Vlastějovicích, střední Čechy (Česká republika) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000659 - Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000662 - Zpráva o výzkumu Sn-bohaté minerální asociace s As-vesuvianem v nedvědickém mramoru u Kozlova na západní Moravě, svratecké krystalinikum (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000458 - A new species of Systelloderes (Hemiptera: Heteroptera: Enicocephalidae) from South Africa (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000421 - A new species within the Gymnopus dryophilus complex (Agaricomycetes, Basidiomycota) from Italy (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000456 - Additional records of the invasive nearctic bug Leptoglossus occidentalis (Heteroptera: Coreidae) in Croatia (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000467 - Antropologický rozbor koster ze sídlištních pohřbů moravského neolitu (2008)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/08:#0000510 - Antropologie a pohřbívání v moravském neolitu (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000442 - Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum (2008)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/08:#0000505 - Bezobratlí (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000471 - Birds of prey in Macedonia: Notes from an ornithological expedition in 2007 (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000656 - Complexly zoned niobian titanite from hedenbergite skarn at Písek, Czech Republic, constrained by substitutions Al(Nb,Ta)Ti-2, Al(F,OH)(TiO)-1 and SnTi-1. (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000423 - Contribution to a monograph of marasmioid and collybioid fungi in Europe (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000431 - Cynoglossum vanense Sutorý (Boraginaceae): New for the Flora of Iraq (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0001202 - Dental Remains from the Neolithic Settlements in Moravia, Czech Republic (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000437 - Desilikovaný pegmatit s OH-bohatým fluorapatitem a niobovým rutilem z Utína u Havlíčkova Brodu (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000675 - Die Blattflöhe und Zikaden der Alp Flix (Insecta, Hemiptera: Psylloidea und Auchenorrhyncha) (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000470 - Dietary Inferences Using Buccal Microwear Analysis on the LBK Population from Vedrovice, Czech Republic (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000445 - Dolování stříbra v Jemnici na Třebíčsku na lokalitě „U Havířských jam“ (2008)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/08:#0000594 - Dolování zlata v širším okolí Hor u Předína na západní Moravě: dějiny výzkumů, historie dolování, topografie a archeologie lokalit a přehled geologických poměrů (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000457 - Faunistic records from the Czech republic. Heteroptera: Coreidae. Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000426 - The first record of Gymnopus oreadoides (Basidiomycota, Omphalotaceae) in the Czech Republic (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000640 - Geranium sibiricum L. (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000422 - Gymnopus obscuroides (Agaricomycetes, Omphalotaceae), a new species of sect. Levipedes from England (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000440 - Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu „U Pustého mlýna“ u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000670 - Hymenoptera of Hády Hill, near the city of Brno (Czech Republic), collected during the Third Czech-Slovak Hymenoptera meeting (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000438 - Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000639 - Material of type character in the Münch-Bellinghausen collection in the Moravian Museum, Brno (BRNM). 7. Philipp Gottfried Gaertner, Bernhard Meyer, Johannes Scherbius. (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0001240 - Morphology, taxonomy and phylogeny of Phloiophilus edwardsi Stephens, 1830 (Coleoptera, Cleroidea). (2008)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/08:#0000799 - The mosses Orthodontium lineare and Dicranum tauricum in nature reserves in the Žďárské vrchy Protected Landscape Area (Czech Republic) (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000577 - Mouth-parts and alimentary canal of a larva of Byturus tomentosus DeGeer, 1774 (Coleoptera, Byturidae) (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000444 - Nález fulguritu z Bedřichova u Liberce (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000683 - New and interesting records of true bugs (Heteroptera) from the Czech Republic and Slovakia IV (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000453 - New records of jumping plant-lice from Slovenia with description of Bactericera lyrata sp. n. (Hemiptera: Psylloidea) (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000455 - New synonymy and homonymy replacement for Conosimus caucasicus Melichar, 1914 (Hemiptera: Fulgoroidea: Issidae) (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000425 - Notes on xanthoid form of Boletus satanas (Basidiomycota, Boletaceae): taxonomic status of Boletus crataegi Smotl. (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000420 - Phylogenetic studies in Psathyrella focusing on sections Pennatae and Spadiceae – new evidence for the paraphyly of the genus (2008)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/08:#0000673 - Ploštice (Heteroptera), křísi (Auchenorrhyncha), mery (Sternorrhyncha: Psylloidea) (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000674 - Řasnokřídlí (Strepsiptera) Jizerských hor a Frýdlantska (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000665 - Reconstruction of Mobility: Comparison Between the Analysis of Sr Isotopes in a Set of Neolithic Skeletons from the Vedrovice Cemetery, and the Petrographical Analysis of Pottery in Graves (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000469 - Rekonstrukce stravy a migrace populace z neolitických sídlišť na Moravě na modelu Těšetic-Kyjovic (2008)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/08:#0000556 - Rekonstrukce stravy neolitického obyvatelstva z moravských sídlišť podle mikroabrazí zubů (2008)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/08:#0000551 - Restoration of South-Moravian alluvial wetlands and their biodiversity (Cyanobacteria and algae) (2008)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/08:#0000593 - Rudní lokality na Českomoravské vrchovině s nálezy hornických nástrojů (2008)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/08:#0000552 - Rybníky jako mokřadní biotopy vzácných sinic a řas (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000465 - Steindachneria sp. (Steindachneriinae, Merluciidae, Gadiformes), a new fossil record of luminous hake from the Outer Carpathians(Egerian, Ždánice-Hustopeče Formation, Czech Republic), (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000448 - Taxonomic status of the Mesozoic genera Anhuistoma Lin, 1985, Eotenebroides Ren, 1995, Lithostoma Martynov, 1926, Palaeoendomychus Zhang, 1992, and Sinosoronia Zhang, 1992 (Coleoptera) (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000450 - Taxonomy of the Afrotropical Phacopteronidae (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0001207 - Thrips (Thysanoptera) identification using artificial neural networks (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/09:#0000664 - Trace-elemental Analysis of Skeletal Remains of Humans and Animals at the Neolithic Settlement in Vedrovice (Czech Republic) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000443 - Třebíč-Vídeňský rybník, klasická lokalita moravských vltavínů (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000643 - Tulostoma lesliei, a new record from Italy (2008)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/08:#0000553 - Tůně v poříčních nivách jako rezervoár biodiverzity sinic a řas (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000446 - Two stage evolution of niobian titanite from hedenbergite vein skarn at Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000439 - Unusual mineralization with niobian titanite and Bi-tellurides in scheelite skarn from Kamenné doly quarry near Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000468 - Vybrané dentální charakteristiky neolitického obyvatelstva ze sídlišť na Moravě – předběžná zpráva (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000429 - What is Cynoglossum rotatum Velenovský? (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000424 - Zajímavé a vzácné luční houby nalezené během Týdne mykologických exkurzí v Orlických horách (2007) na lokalitách Přední Ochoz a PR Hořečky (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000441 - Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech v okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/08:#0000466 - Zpráva o nálezu žebra sirény (řád Sirenia) z neogenních sedimentů lokality Bulhary (okres Břeclav, Česká republika) (2008)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/08:#0000558 - Zvláštní pohřby v moravském pravěku (2008)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/08:#0000672 - 15. Zoogeografie (2008)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000447 - A correction to the revision of the genus Afrophthalma L. Medvedev, 1978 (Chrysomelidae, Clytrinae) (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000367 - A new, conspicuously coloured Bolbitius species from the Czech Republic. (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000338 - Abyssal pegmatites in Moldanubicum of the Bohemian Massif. (2007)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/07:#0000392 - Anthropological and archeological analysis of unique eneolithic grave from Olomouc-Nemilany site, Czechh republic (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000336 - Artificial neural networks for fly identification: A case study from the genera Tachina and Ectophasia (Diptera: Tachinidae) (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000339 - Beryllophosphate assemblages in late hydrothermal stage of the Rožná lepidolite pegmatite. (2007)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/07:#0000337 - Bórem bohaté abysální pegmatity v HP/HT horninách moldanubické zóny Českého masivu. (2007)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/07:#0000374 - Brouci. (2007)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/07:#0000393 - Buccal microwear: dietary analysis of old-slavonic population from Dolní Věstonice, Czech republic (2007)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/07:#0000385 - Burial rite in Neolithic settlements in Moravia Czech Republic (2007)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/07:#0000377 - Cleridae. (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000340 - Clintonite-bearing assemblage in chondrodite marbles from the Moldanubian Zone, Bohemian Massif. (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000390 - Cribra orbitalia ve středověké populaci z Dolních Věstonic (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000311 - Crinipellis pedemontana sp. nov. (Agaricomycetes), a new basidiomycete from Italy. (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000430 - Cynoglossum montanum L. in the western part of the Mediterranean area (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000389 - Dental buccal microwear of the Medieval Population from Dolní Věstonice, Czech Republic (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0001241 - Further observations on the tribe Ancyronini Kolibáč, 2006 (Coleoptera, Trogossitidae, Peltinae). (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000310 - The genus Setulipes (Marasmiaceae) in Madagascar and the Mascarenes, including a key to other African taxa. (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000309 - Gymnopus beltraniae, a new species of section Vestipedes (Agaricales) from the Canary Islands (Spain). (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000335 - Jumping plant-lice of the family Phacopteronidae (Hemiptera: Psylloidea) from Cameroon (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000346 - Mechorosty zaznamenané během 14. jarního setkání Bryologickolichenologické sekce v Ruprechtově na Drahanské vrchovině (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000343 - Mineralogie zlata z aluviálních sedimentů malých vodních toků mezi Želetavou a Opatovem na západní Moravě. (2007)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/07:#0000313 - Monograph of Marasmius, Gloiocephala, Palaeocephala and Setulipes in tropical Africa. (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000342 - Muskovit-plagioklasové polohy v dolomitickém mramoru u Prosetína, olešnická jednotka, moravikum - ložní intruze aplitů nebo metaevapority? (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000386 - Neolithic Children Burials at Moravan Settlements in the Czech Republic (2007)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/07:#0000378 - New nomenclatorial and taxonomic acts, and comments. Cleridae. (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000383 - Ornithological notes from Macedonia in 2006 (2007)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/07:#0000384 - Pohřby dětí na moravských neolitických sídlištích (2007)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/07:#0000347 - Příspěvek k bryoflóře NPR Trčkov (Orlické hory) (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000461 - Problematika ochrany Národní přírodní památky Vizír (CHKO a BR Třeboňsko) - vývoj makrovegetace, sinicové a řasové flóry v souvislosti se změnou rybářského hospodaření (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000307 - První nález fajodky spáleništní – Fayodia anthracobia – v České republice. (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000388 - Raně středověké obyvatelstvo z Dolních Věstonic: komparační paleodemografická studie (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000391 - Rekonstrukce stravy pomocí dentálních mikroabrazí u obyvatel z Pohanska - Jižního Předhradí (2007)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/07:#0000376 - Thanerocleridae. (2007)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/07:#0000375 - Trogossitidae. (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000454 - Tropiduchidae described by Leopold Melichar (Hemiptera, Fulgoromorpha) (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000341 - Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika. (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000308 - Typification of Rhodocollybia fodiens (Tricholomataceae). (2007)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/07:#0000451 - Zur Fauna der Zikaden, Blattflöhe und deren Parasitoide der Alp Flix (Graubünden, Schweiz) (Hemiptera: Auchenorrhyncha und Psylloidea; Diptera: Pipunculidae, Strepsiptera: Elenchidae) (2007)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/06:#0000122 - A new discovery of a seabird (Aves: Procellariiformes) in the Oligocene of the “Menilitic Formation” in Moravia (Czech Republic). (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000123 - A review of the Trogossitidae. Part 2: Larval morphology, phylogeny and taxonomy (Coleoptera, Cleroidea). (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000369 - Armillaria socialis – morphological-anatomical and ecological characteristics, pathology, distribution in the Czech Republic and Europe and remarks on its genetic variation (2006)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/06:#0000202 - Arytaina genistae (Latreille, 1804) - mera janovcová (2006)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/06:#0000197 - Auchenorrhyncha - křísi (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000252 - Buccal dental microwear as a dietary indicator in the Iron age human population from Son Real, Spain (2006)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/06:#0000215 - Bývalé Čejčské jezero, jeho původní obyvatelé a pozůstalí z řad řas (2006)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/06:#0000203 - Cacopsylla hippophaes (Förster, 1848) - mera rakytníková (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000127 - Case 3335. Trachys Fabricius, 1801 (Insecta, Coleoptera): proposed fixation of the feminine gender of the genus and the form of derivation of family-group names based on Trachys. (2006)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/06:#0000130 - Catalogue. Buprestidae: Agrilinae: Aphanisticini: Aphanisticina. (2006)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/06:#0000132 - Catalogue. Buprestidae: Galbellinae. (2006)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/06:#0000131 - Catalogue. Buprestidae: Julodinae. (2006)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/06:#0000189 - Chráněné druhy rostlin a živočichů (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000128 - Chrysobothris (Chrysobothris) leonhardi leonhardi (Buprestidae, Coleoptera) v Čechách. (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000370 - Contribution to the taxonomy of the genus Anthaxia, with descriptions of two new species (Coleoptera: Buprestidae) (2006)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/06:#0000224 - Cyanobacteria colonizing new wetlands on Velká Podkrušnohorská výsypka waste rock deposit (Sokolovsko) (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000107 - Daleomyces phillipsii (Ascomycota, Pezizaceae), new Moravian finds and its distribution in the Czech Republic. (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000125 - The Dalibor Povolný collection of Gnorimoschemini (Lepidoptera, Gelechiidae) in the keeping of the Moravian Museum, Brno. Part 1: Type material purchased in 1997-1998. (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000218 - Dichothrix ledereri sp. nova, a new cyanobacterium from coal-mining deposits, and occurrence of the genus Dichothrix (Cyanobacteria, Nostocales) in the Czech Republic (2006)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/06:#0000114 - Encyklopedie hub a lišejníků. (2006)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/06:#0000204 - Eupteryx melissae Curtis, 1837 - pidikřísek (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000222 - Exkurze na květnaté louky Vysočiny (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000184 - Faunistic records from the Czech Republic - 214. Hemiptera: Cicadomorpha: Cicadellidae (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000088 - Fe-bearing olenite with tetrahedrally coordinated Al from an abyssal pegmatite at Kutná Hora, Czech Republic: structure, crystal chemistry, optical and XANES spectra. (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000090 - Fluorine-rich clintonite in chondrodite marbles from the Moldanubian Zone, Czech Republic. (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000183 - The genus Halictoxenos Pierce, 1908 (Strepsiptera, Stylopidae) in the Czech Republic and Slovakia (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000094 - Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000195 - Habitats and life histories of Central-European Psylloidea (Hemiptera: Sternorrhyncha) (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000187 - Hlavatěnkovití (Pipunculidae, Diptera) CHKO Kokořínsko (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000092 - Hydroxylherderit a sdružené berylofosfáty z pegmatitu Rožná-Borovina (2006)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/06:#0000198 - Japananus hyalinus (Osborn, 1900) - křísek (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000216 - Katalog preparátů sbírky rozsivek J. Bílého uložené v Moravském zemském muzeu (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000091 - Kinoshitalite with high magnesium content in sulphide-rich marbles from Rožná uranium deposit, Western Moravia, Czech Republic. (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000185 - Křísi (Auchenorrhyncha, Hemiptera) CHKO Kokořínsko (2006)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/06:#0000205 - Livilla variegata (Löw, 1881) - mera štědřencová (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000186 - Mery (Psylloidea, Hemiptera) CHKO Kokořínsko (2006)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/06:#0000199 - Metcalfa pruinosa Say, 1830 - voskovka zavlečená (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000120 - Mikropaleontologie a rybí fauna podrohovcových vrstev u Litenčic. (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000098 - Mineralogy of dumortierite-bearing abyssal pegmatites at Starkoč and Běstvina, Kutná Hora Crystalline Complex (2006)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/06:#0000188 - Nadzemní fauna bezobratlých (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000117 - Nálezy některých zajímavějších druhů makromycetů v národních přírodních rezervacích Bílých Karpat. (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000141 - Němý svědek anabáze československých legionářů (2006)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/06:#0000129 - New nomenclatorial and taxonomic acts, and comments. Buprestidae various groups. Catalogue. Buprestidae: Chrysochroinae, Buprestinae, Agrilinae (part). (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000219 - Osídlení nově vzniklých biotopů na výsypce Sokolovského uhelného revíru sinicemi a řasami (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000220 - Otazníky kolem Vírské přehrady (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000250 - Pohřebiště nitranské kultury za Slatinic, okres Olomouc (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000223 - Prameny a studánky Třebíčska - historie a současnost (2006)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/06:#0000217 - Předběžné výsledky výzkumu fytobentosu malých toků Beskyd – srovnání toků s povodím neovlivněným lesnickým obhospodařováním s referenčními lokalitami (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000093 - Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum. (2006)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/06:#0000121 - Příběhy zkamenělin (2006)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/06:#0000206 - Psylla buxi (Linnaeus, 1758) - mera zimostrázová (2006)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/06:#0000201 - Psylloidea - mery (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000221 - Sinice v roce 2006 (2006)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/06:#0000226 - Sinicová a riasová flóra Prírodnej rezervácie Žitavský lúh (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000140 - Šípatka širolistá (Sagittaria latifolia) v České republice (2006)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/06:#0000200 - Stictocephala bisonia Kopp & Yonke, 1977 - ostnohřbetka ovocná (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000124 - Taxonomic status of Trichodes hidalgo Winkler, 1959 (Coleoptera, Cleridae) (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000108 - Three rare tricholomoid agarics. (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000089 - Vanadium-rich tourmaline from graphitic rocks at Bítovánky, Czech Republic; compositional variation, crystal structure. (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000096 - Vesuvian bohatý titanem ze skarnoidů z Nedvědice na západní Moravě (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000097 - Vltavínonosné sedimenty v okolí Lukova u Moravských Budějovic, západní Morava (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000095 - Výskyt mramorů nedvědického typu na Klucanině u Tišnova. (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000116 - Vzácné dřevokazné houby NPR Vývěry Punkvy (Moravský kras). (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/06:#0000115 - Znáte čechratku podvinutou? (2006)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/05:#0000084 - A mass grave from the roman period in Moravia (Czech Republic) (2005)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/05:#0001171 - A new species of Cynoglossum (Boraginaceae-Cynoglosseae) from Eastern Turkey (2005)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/05:#0000033 - A review of the Trogositidae. Part 1: Morphology of the genera (Coleoptera, Cleroidea). (2005)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/05:#0000193 - Auchenorrhyncha (křísi) (2005)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/05:#0000004 - Bariun-rich micas and manganoan sphalerite in sulphide-bearing dolomite marbles from uranium deposit Rožná, Czech Republic: an example of Ba and mn partitioning during regional metamorphism (2005)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/05:#0000085 - Brno 2 Gravettian Human remains: postcranial skeleton (2005)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/05:#0000003 - Bustamit z Pb-Zn skarnu v mramorech moldanubika z Meziříčka u Želetavy, západní Morava (2005)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/05:#0000086 - Carbon, Nitrogen and Stroncium Isotopes in the set of skeletons from the Neolithic settlement at Vedrovice (Czech Republic) (2005)
Výsledek druhu BRIV/00094862:_____/05:#0000034 - Cleroidea. Brouci nadčeledi Cleroidea Česka, Slovenska a sousedních oblastí. (2005)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/05:#0000024 - Expansion of Proterorhinus marmoratus in the Morava River basin (Czech Republic, Danube R. watershed) (2005)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/05:#0000035 - Leafhoppers, planthoppers and psyllids (Hemiptera: Cicadomorpha, Fulgoromorpha, Psylloidea) in ruderal habitats: material attracted by light in the suburbs of Brno (Czech Republic) (2005)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/05:#0000136 - Mechorosty rybníků a sádek v Českobudějovické pánvi (2005)
Výsledek druhu JRIV/00094862:_____/05:#0000025 - Počátky hnízdění holuba hřivnáče v urbánním prostředí Jihlavy a Brna (2005)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/05:#0000192 - Psylloidea (mery) (2005)
Výsledek druhu DRIV/00094862:_____/05:#0000262 - Realizace kopií a replik nálezů v muzejní praxi (2005)
Výsledek druhu CRIV/00094862:_____/05:#0000191 - Strepsiptera (řasnokřídlí) (2005)