• česky
  • english

MK00002329901 - Česká technika na pozadí světového vývoje (2004-2010, MK0)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMK00002329901
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyČeská technika na pozadí světového vývoje
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Kategorie VaVZV - Základní výzkum
Hlavní oborAB - Dějiny
Rok a měsíc zahájení řešení1.3.2004
Rok a měsíc ukončení řešení31.12.2010
Datum posledního uvolnění institucionální podpory18.3.2010
Číslo smlouvy4234/2004
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období2004200520062007200820092010celkem
Podpora ze státního rozpočtu3 220 tis. Kč3 550 tis. Kč3 000 tis. Kč3 000 tis. Kč2 800 tis. Kč3 000 tis. Kč2 239 tis. Kč20 809 tis. Kč
Celkové uznané náklady3 225 tis. Kč3 572 tis. Kč3 000 tis. Kč3 000 tis. Kč2 800 tis. Kč3 000 tis. Kč2 239 tis. Kč20 836 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyCelkový obraz vývoje domácí techniky bude doplněn komparativním výzkumem vzájemného vlivu domácí a světové techniky a způsobů jejího společenského uplatnění. Výzkum ukáže jak a jakým tempem se světová technika projevila v našem vývoji, kdo se o její přijetí zasloužil, event. co z vnějších podmínek působilo na její (nebo bránilo jejímu) rozšíření. Výzkum ukáže, jak přijatá technika působila na další technický vývoj na domácím území. Naopak by měl výzkum prokázat, zda a jak se výsledky českých techniků uplatnily ve světě. Neměla by být opomenuta vazba techniky na vědu a základní výzkum. Výsledků by mělo být využito i v pedagogické praxi. Součástí výzkumu by měl být i výzkum uplatnění technické emigrace z českých zemí v oblastech jejího nového působení ve 20. století.
Klíčová slova v anglickém jazycehistory of technology, Comparison of Czech and World technological development
Hodnocení výsledkůU - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Popis výsledků českyPředmět a cíle výzkumného záměru se podařilo splnit. Dosažené výsledky řešení záměru jsou přínosem pro oblast kultury, zároveň pro oblast pedagogiky a edukační činnosti. Finanční prostředky byly čerpány efektivně a hospodárně.
Rok dodání údajů do CEZ2011
Systémové označení dodávky datCEZ11-MK0-U/01:1
Datum dodání záznamu30.6.2011
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
PříjemceNárodní technické museum
ŘešitelPhDr. Miloš Hořejš (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7043422)
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV107
Výsledek druhu CRIV/00023299:_____/10:#0000164 - Bytová výstavba v letech 1945–1960 (2010)
Výsledek druhu CRIV/00023299:_____/10:#0000173 - Centralizační a vývojové tendence ve strojírenství po roce 1945 na příkladu odvětví obráběcích strojů (2010)
Výsledek druhu ORIV/00023299:_____/10:#0000178 - České strojírny a jejich podíl na výstavbě cukrovarů v zahraničí v období do roku 1945 (2010)
Výsledek druhu CRIV/00023299:_____/10:#0000174 - Cesty designu dopravních prostředků v letech 1945-1960 (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/10:#0000142 - Cukrovar v Litoli a podnikatelská rodina Beniesů (2010)
Výsledek druhu CRIV/00023299:_____/10:#0000172 - Exploatace (okupovaného) Spojence: Aktivity tzv. Sdruženého podvýboru pro zpravodajské úkoly (C.I.O.S.) a Britského podvýboru pro zpravodajské úkoly (B.I.O.S.) v Československu na příkladě Škodových závodů v Plzni, 1945–1947 (2010)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/10:#0000154 - Jaroslav Fragner a urbanismus města Kolína (2010)
Výsledek druhu BRIV/00023299:_____/10:#0000158 - Kapitoly z dějin královského města Nymburka. Od dob nejstarších do roku 2009 (2010)
Výsledek druhu BRIV/00023299:_____/10:#0000162 - Kepler's Heritage In The Space Age : 400th Anniversary of Astronomia nova (2010)
Výsledek druhu CRIV/00023299:_____/10:#0000167 - Kladenské hutě v letech 1945-1960 (2010)
Výsledek druhu CRIV/00023299:_____/10:#0000166 - KOVOTECHNA - začátky spolupráce podniků s průmyslovými výtvarníky (2010)
Výsledek druhu CRIV/00023299:_____/10:#0000168 - Letecký poradní sbor při Hospodářské radě předsednictva vlády v letech 1946-1950 (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/10:#0000150 - Německý archeolog Walter Lung a jeho působení v pardubickém muzeu v době protektorátu (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/10:#0000147 - Od nápravy povodňových škod k nové badatelně (2002–2009). Archiválie Národního technického muzea se opět zpřístupňují (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/10:#0000144 - Počátky cukrovarnického strojírenství v První českomoravské továrně na stroje v Praze (2010)
Výsledek druhu CRIV/00023299:_____/10:#0000175 - Počátky televizního vysílání ve světle sbírek Národního technického muzea (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/10:#0000141 - Podnikatelské aktivity šlechty v cukrovarnictví na příkladu Colloredo-Mannsfeldského cukrovaru v Podzámčí (2010)
Výsledek druhu CRIV/00023299:_____/10:#0000169 - Poválečné proměny přístupu ke svědectví naší průmyslové minulosti (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/10:#0000143 - Prameny obrazové povahy k dějinám cukrovarnictví ve sbírkách Národního technického muzea (2010)
Výsledek druhu CRIV/00023299:_____/10:#0000171 - Resortní a podnikové výzkumnictví v prvních letech plánované ekonomiky (2010)
Výsledek druhu BRIV/00023299:_____/10:#0000149 - Století letectví v zemích Koruny české (2010)
Výsledek druhu CRIV/00023299:_____/10:#0000170 - Velký slovník československých techniků (tvorba neoficiálního encyklopedického díla a jeho limity v 50. letech 20. století) (2010)
Výsledek druhu CRIV/00023299:_____/10:#0000176 - Vlastimil Matula – významná postava poválečné radiologie (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/10:#0000146 - Zásoby pro atlantické pevnosti. Německé pokusy o zásobování pevnosti Dunkerque od září 1944 do konce války. (2010)
Výsledek druhu CRIV/00023299:_____/10:#0000165 - Znovuzrození fontány z bruselské výstavy Expo 58 (2010)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/09:#0000160 - Aurel Stodola a jeho pražské působiště (2009)
Výsledek druhu BRIV/00023299:_____/09:#0000159 - České hornické právo a báňská historie. Metodika báňsko-historického výzkumu (2009)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/09:#0000153 - Dřevem nebo železem - vodovodní dilemata městských rad ze sklonku 18. století (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/09:#0000145 - Hospodářské aktivity rodu Schliků na sklonku 19. a v 1. polovině 20. století (2009)
Výsledek druhu MRIV/00023299:_____/09:#0000135 - International Conference Kepler's Heritage in the Space Age (2009)
Výsledek druhu ARIV/00023299:_____/09:#0000138 - Ioannis Kepleri: Dissertatio cum nuncio siderit, Astronomia nova Aitiologetos (2009)
Výsledek druhu MRIV/00023299:_____/09:#0000139 - Konference Věda a technika v českých zemích v letech 1945-1960 (2009)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/09:#0000151 - Liebigové a jejich vliv na utváření městského prostředí v procesu industrializace severních Čech (2009)
Výsledek druhu ORIV/00023299:_____/09:#0000136 - National Technical Museum in Prague for the Future: Reconstruction of Historical Buildings and New Exhibitions, The Architectural Heritage Centre (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/09:#0000134 - Omezování soukromého podnikání cestou změn ve struktuře těžkého strojírenství po roce 1945 (2009)
Výsledek druhu CRIV/00023299:_____/09:#0000111 - Plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí a její činnost za protektorátu. (2009)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/09:#0000155 - Reálný dopad stavebního práva na podobu města v druhé polovině 18. století a v 19. století (2009)
Výsledek druhu CRIV/00023299:_____/09:#0000105 - Škola umění ve Zlíně a počátky výtvarného návrhu pro strojírenství (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/09:#0000131 - Stavba budov Československého musea zemědělského a Technického musea československého na Letenské pláni v Praze (2009)
Výsledek druhu CRIV/00023299:_____/09:#0000116 - Stavba budovy Národního technického muzea obrazem (2009)
Výsledek druhu CRIV/00023299:_____/09:#0000108 - Strojírenství obráběcích strojů v českých zemích ve službách Třetí říše (2009)
Výsledek druhu ORIV/00023299:_____/09:#0000137 - Tycho Brahe’s Death: Old and New Stories (2009)
Výsledek druhu CRIV/00023299:_____/09:#0000106 - Výroba plynu Cyklon B v Kolíně (2009)
Výsledek druhu CRIV/00023299:_____/09:#0000112 - Výstavba chemických závodů Spolku pro chemickou a hutní výrobu v období protektorátu v Rybitví u Pardubic (2009)
Výsledek druhu CRIV/00023299:_____/09:#0000109 - Vývoj a produkce stavebních strojů v plzeňské Škodovce během nacistické okupace (2009)
Výsledek druhu CRIV/00023299:_____/09:#0000115 - Výzkum a výroba syntetických hmot a kaučuku v Československu v období 2. světové války v kontextu světového vývoje tohoto odvětví (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/09:#0000148 - Zábory české půdy a její následná germanizace. Deutsche Ansiedlungsgesellschaft na Mělnicku (1942-1945) (2009)
Výsledek druhu CRIV/00023299:_____/09:#0000107 - Zbrojovka Ing. F. Janeček v období okupace (2009)
Výsledek druhu CRIV/00023299:_____/08:#0000104 - „Bruselský styl“ a vývoj designu v Československu (2008)
Výsledek druhu MRIV/00023299:_____/08:#0000063 - Dědictví tříbarevné fotografie (2008)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/08:#0000119 - Dům čp. 4 v Litomyšli (2008)
Výsledek druhu BRIV/00023299:_____/08:#0000098 - Eva Lisá: Karel hrabě Chotek, nejvyšší purkrabí Království českého (2008)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/08:#0000120 - Franz Paume, Philipp Ehrlich a Philipp Peche – tvůrci lidových staveb v Novém Boru (2008)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/08:#0000093 - Ivan Kirilov - autor prvního atlasu Ruska (2008)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/08:#0000091 - Kapitán James Cook a ruské mapy (2008)
Výsledek druhu MRIV/00023299:_____/08:#0000057 - Konference Věda a technika v českých zemích v období 2. světové války (2008)
Výsledek druhu MRIV/00023299:_____/08:#0000094 - Konference z dějin geodézie a kartografie (2008)
Výsledek druhu MRIV/00023299:_____/08:#0000096 - Konference z dějin hutní výroby (2008)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/08:#0000070 - Národní podník ČKD a jeho role v boji o průmyslové konfiskáty (2008)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/08:#0000121 - Neznámá ikonografie zámku Bělá (2008)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/08:#0000124 - Obraz prostorového uspořádání domů na Starém Městě pražském v předbělohorských pozůstalostních inventářích (2008)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/08:#0000095 - Otázka fosforu při zkujňování surového železa (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/08:#0000133 - Poklady světelné techniky ve sbírkách Národního technického muzea v Praze (2008)
Výsledek druhu BRIV/00023299:_____/08:#0000087 - Příběh Národního technického muzea (2008)
Výsledek druhu CRIV/00023299:_____/08:#0000103 - Průmyslový design na EXPO 58 v Bruselu (2008)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/08:#0000118 - Typologicko-funkční scrabble/kris-kros novostaveb do začátku 19. století na dobových plánech (2008)
Výsledek druhu BRIV/00023299:_____/08:#0000051 - Výzkumné reaktory a radiační technologie v českých zemích. (2008)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/08:#0000090 - Za Janem Šťovíčkem (2008)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/08:#0000059 - Zázemí prvních českých aviatiků (2008)
Výsledek druhu ORIV/00023299:_____/08:#0000085 - 100 let Národního technického muzea: minulost, přítomnost, budoucnost (2008)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/08:#0000092 - 330 let od založení Královské observatoře Greenwich (2008)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/07:#0000044 - Aplikace nacionálněsocialistické architektury v českých zemích v letech 1938-1945 (2007)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/07:#0000041 - Cesty za vzděláním a praxí konce 19. a začátku 20. století na příkladu pětice podnikatelů ve strojírenském průmyslu (2007)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/07:#0000001 - Chemický výzkum u firmy Baťa do r. 1945 (2007)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/07:#0000042 - Chemický výzkum ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu v 1. polovině 20. století (2007)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/07:#0000048 - Chemistry and Society in the 20th century: Science, Engineering and Technology (2007)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/07:#0000049 - The Developement of Research Organization in the World and in the Czech Lands (2007)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/07:#0000004 - Firma Baťa a její počiny na poli strojírenství (1903-1945). (2007)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/07:#0000040 - Historické učebnice chemie v 16.-18. století (2007)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/07:#0000055 - Historik českého železářství. Za Gustavem Hofmanem. (2007)
Výsledek druhu BRIV/00023299:_____/07:#0000032 - Jáchymovská uranová ruda a výzkum radioaktivity na přelomu 19. a 20. století (2007)
Výsledek druhu BRIV/00023299:_____/07:#0000007 - K vývoji dvou aparatur experimentální a technické fyziky 20. stol. (2007)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/07:#0000123 - Mapy panství Šťáhlavy a Nebílovy – málo známý pramen k poznání sídel a krajiny jižního Plzeňska v 18. století (2007)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/07:#0000058 - Několik úvah nad rozdělenou pozůstalostí prof. Otakara Odložilíka (2007)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/07:#0000047 - One of the Great Conudrums of the 20th Century Science -Ionizing Radiation: Radiation processing and Aplication in the Czech Lands (2007)
Výsledek druhu CRIV/00023299:_____/07:#0000003 - Paměti jako pramen k výzkumu vzniku a proměn moderních podnikatelských elit ve strojírenství (2007)
Výsledek druhu MRIV/00023299:_____/07:#0000073 - Setkání českých a slovenských odborníků v kosmonautice (2007)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/07:#0000122 - Sklep či klenutije? Pokus o historicko-sémantický rozklad staročeských výrazů pro klenbu (2007)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/07:#0000054 - Slévárny litiny Mariazell (Eisengusswerk nachste Mariazell) 1742-1899 (2007)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/07:#0000043 - Urychlovače částic v Českých zemích (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023299:_____/07:#0000031 - Vladislav Přistoupil jako jeden z prvních českých výzkumných chemiků ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu (2007)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/07:#0000038 - Využití ionizujícího záření k záchraně uměleckých předmětů a památek (2007)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/07:#0000045 - Využití nukleárních analytických metod při výzkumu uměleckých památek (2007)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/07:#0000037 - Významné ocelové obloukové mosty na českém území v souvislosti se světovým vývojem mostního stavitelství (2007)
Výsledek druhu ARIV/00023299:_____/07:#0000005 - Významné výsledky vědy, techniky a medicíny ve 20. století. (2007)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/07:#0000046 - What To Do with the 20th Century in the History of Science and Technology? - Problems of Historiography of Science and Technology (2007)
Výsledek druhu BRIV/00023299:_____/06:#0000025 - Paměti a vzpomínky jako historický pramen (2006)
Výsledek druhu BRIV/00023299:_____/06:#0000027 - Technická zařízení vědy v druhé polovině 20. století (2006)
Výsledek druhu BRIV/00023299:_____/06:#0000023 - Vývoj biotechnologie a průmyslové chemie (2006)
Výsledek druhu BRIV/00023299:_____/05:#0000009 - Dějiny vědy a techniky 13 (2005)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/05:#0000130 - Friedrich Wilhelm hrabě Reden (2005)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/05:#0000129 - Materiálové zhodnocení částí základového kamene Karlova mostu (2005)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/05:#0000128 - Václav Klement a NTM (2005)
Výsledek druhu MRIV/00023299:_____/05:#0000007 - What to do with history of science and technology in 20th century? (2005)
Výsledek druhu DRIV/00023299:_____/05:#0000127 - Závodní motocykly Jawa v období 2. světové války (2005)
Výsledek druhu BRIV/00023299:_____/05:#0000005 - Zbrojní technika v Československu ve 20. století (2005)
Výsledek druhu BRIV/00023299:_____/04:#0000008 - Science in Contact at the Beginning of Scientific Revolution (2004)