• česky
  • english

MK00002328101 - Slezsko, perla v České koruně (2005-2011, MK0)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMK00002328101
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českySlezsko, perla v České koruně
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Kategorie VaVZV - Základní výzkum
Hlavní oborAL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Rok a měsíc zahájení řešení1.3.2005
Rok a měsíc ukončení řešení31.12.2011
Datum posledního uvolnění institucionální podpory9.3.2011
Číslo smlouvy1710/2005
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období2005200620072008200920102011celkem
Podpora ze státního rozpočtu5 130 tis. Kč6 787 tis. Kč4 100 tis. Kč3 800 tis. Kč4 200 tis. Kč3 411 tis. Kč2 059 tis. Kč29 487 tis. Kč
Celkové uznané náklady5 130 tis. Kč13 145 tis. Kč10 384 tis. Kč3 800 tis. Kč4 200 tis. Kč3 411 tis. Kč2 059 tis. Kč42 129 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyHlavním cílem vědeckovýzkumného záměru je představit evropské veřejnosti významnou součást společného kulturního dědictví, která byla z historických a politických důvodů do nedávné doby opomíjena a ideologicky dezinterpretována. Připomenutí odvěkých vzájemných uměleckých, politických, sociálních a ideových vztahů mezi Čechami, Polskem a Německem na teritoriu historického Slezska může bezpochyby pomoci současným obyvatelům těchto zemí objevit jejich kuturní vztahy v nově sjednocující se Evropě.
Klíčová slova v anglickém jazyceSilesia, Bohemia, Poland, Germany, Europe, Central; History, Paintig, Sculpture, Decorative Arts, Prints and Drawings, Art history, 14th - 18th centuries
Hodnocení výsledkůU - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Popis výsledků českyVýzkumný záměr byl řešen s cennými výstupy a badatelskými i prezentačními výsledky. Tyto výsledky přispěly k prohloubení poznání vztahů mezi českými zeměmi a Slezskem v barokní době a přinesly řadu nových badatelských zjištění. Zhodnocovaly sbírkové fondy NG jejich badatelským určením a interpretací.
Rok dodání údajů do CEZ2012
Systémové označení dodávky datCEZ12-MK0-U/01:1
Datum dodání záznamu3.7.2012
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
PříjemceNárodní galerie v Praze
Řešitelprof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 9018409)
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV32
Výsledek druhu JRIV/00023281:_____/11:#0000301 - Felix Anton Scheffler in the Collections of the National Gallery in Prague (2011)
Výsledek druhu CRIV/00023281:_____/11:#0000407 - Hlava druhá. III/2 Formování stálé armády; IV/1 Šlechta, dynastie a panovnický dvůr (2011)
Výsledek druhu CRIV/00023281:_____/11:#0000406 - Hlava první. I Odvrácení osmanské ofenzivy (1683-1699); II Boj za evropskou rovnováhu sil; III/2 Třetí válka s osmanskou říší (1716-1718); III/3 Karolínská fáze rekatolizace a nekatolický exil; III/4 Sporné výsledky konvenienční (kabinetní) politiky z let 1713–1733; III/5 Zápas o polské dědictví (1733-1735); III/6 Reflexe zahraniční politiky a společnost českých zemí v letech 1683-1740 (2011)
Výsledek druhu CRIV/00023281:_____/11:#0000408 - Hlava třetí. II Kulturní a duchovní obzory zámožných vrstev; IV/2 Knihy, knihovny a čtenáři; IV/5 „Zlatý věk“ německé literatury ve Slezsku (2011)
Výsledek druhu ORIV/00023281:_____/11:#0000319 - Kniha měst pana Francise (2011)
Výsledek druhu BRIV/00023281:_____/11:#0000423 - Martin Antonín Lublinský (1636-1690) jako inventor grafických listů. Pohled do středoevropské barokní grafiky druhé poloviny 17. století (2011)
Výsledek druhu ORIV/00023281:_____/11:#0000233 - Pieter Stevens na dvoře Rudolfa II. (2011)
Výsledek druhu ERIV/00023281:_____/11:#0000425 - Skrytá tvář baroka (2011)
Výsledek druhu ORIV/00023281:_____/11:#0000224 - Skrytá tvář baroka. Grafika 17. století v českých zemích (2011)
Výsledek druhu ORIV/00023281:_____/11:#0000424 - Souborný soupis silezikálních kreseb a grafik ze Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze (2011)
Výsledek druhu ORIV/00023281:_____/10:#0000152 - Antonín Birckhardt (2010)
Výsledek druhu BRIV/00023281:_____/10:#0000054 - Ars linearis II (2010)
Výsledek druhu CRIV/00023281:_____/10:#0000059 - Karel Škréta and His Contemporaries as Designers of Prints (2010)
Výsledek druhu ORIV/00023281:_____/10:#0000058 - Michael Jindřich Rentz (2010)
Výsledek druhu ERIV/00023281:_____/10:#0000219 - Monumenta sepulcrorum (2010)
Výsledek druhu ORIV/00023281:_____/10:#0000217 - Monumenta sepulcrorum (2010)
Výsledek druhu ORIV/00023281:_____/10:#0000043 - Pagina aurata (2010)
Výsledek druhu ORIV/00023281:_____/10:#0000316 - Pět Smyslů / The Five Senses (2010)
Výsledek druhu BRIV/00023281:_____/09:#0000025 - Ars linearis (2009)
Výsledek druhu BRIV/00023281:_____/09:#0000024 - Barokní grafika 17. století v zemích Koruny české (2009)
Výsledek druhu BRIV/00023281:_____/09:#0000026 - KarelVI. a Alžběta Kristýna. Česká korunovace 1723 (2009)
Výsledek druhu ORIV/00023281:_____/09:#0000386 - Nebeské světlo: Kresby a grafiky Michaela Leopolda Willmanna a umělců jeho okruhu (2009)
Výsledek druhu ORIV/00023281:_____/09:#0000151 - Ovidius v proměnách (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023281:_____/08:#0000141 - The Madonna of Vyšší Brod and the Madonna of Wrocław and their Donors (2008)
Výsledek druhu BRIV/00023281:_____/08:#0000019 - Slezsko - země Koruny české : historie a kultura 1300-1740 (2008)
Výsledek druhu BRIV/00023281:_____/07:#0000014 - Schlesien die Perle in der Krone Boehmens. Geschichte, Kultur, Kunst. (2007)
Výsledek druhu BRIV/00023281:_____/07:#0000013 - Silesia a Pearl in the Bohemian Crown. History - Culture - Art. (2007)
Výsledek druhu BRIV/00023281:_____/07:#0000012 - Slask Perla w koronie czeskiej. Historia, kultura, sztuka. (2007)
Výsledek druhu BRIV/00023281:_____/07:#0000011 - Slezsko perla v české koruně. Historie - kultura - umění. (2007)
Výsledek druhu MRIV/00023281:_____/07:#0000250 - Slezsko – země Koruny české: Historie a kultura 1300 – 1740 (2007)
Výsledek druhu BRIV/00023281:_____/06:#0000002 - Schlesien - die Perle in der Krone Boehmens: Drei Bluehtezeiten der gegenseitigen Kunstbeziehungen (2006)
Výsledek druhu BRIV/00023281:_____/06:#0000001 - Slezsko - perla v České koruně: Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů (2006)