• česky
  • english

MK00002327202 - Osobnosti české vědy a kultury (2005-2011, MK0)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMK00002327202
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyOsobnosti české vědy a kultury
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Kategorie VaVZV - Základní výzkum
Hlavní oborAB - Dějiny
Vedlejší oborAC - Archeologie, antropologie, etnologie
Rok a měsíc zahájení řešení1.3.2005
Rok a měsíc ukončení řešení31.12.2011
Datum posledního uvolnění institucionální podpory9.3.2011
Číslo smlouvy1825/2005
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období2005200620072008200920102011celkem
Podpora ze státního rozpočtu3 005 tis. Kč3 600 tis. Kč3 834 tis. Kč3 700 tis. Kč4 250 tis. Kč2 858 tis. Kč3 002 tis. Kč24 249 tis. Kč
Celkové uznané náklady12 146 tis. Kč12 891 tis. Kč13 625 tis. Kč13 711 tis. Kč14 610 tis. Kč3 199 tis. Kč3 002 tis. Kč73 184 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyCílem výzkumného záměru je vědecké zpracování početných pramenných dokladů svědčících mj. o vývoji české společnosti v kontextu evropských dějin s přirozeným přesahem světovým z vybraných sbírkových fondů Historického muzea, Knihovny Národního muzea, Náprstkova muzea a Českého muzea hudby. Jejich výběr je podmíněn účastí osobností české vědy a kultury na jejich tvorbě, jejich uchovávání a zhodnocování. Jde o osoby, které do muzejních sbírek uložily výsledky svého vlastního dlouholetého sběratelského a badatelského snažení. Realizace výzkumného záměru by měla obohatit obraz dějin české vědy a kultury o nové pohledy. Podle oborového členění bude výzkumná činnost realizována v oborech: archeologie, klasická archeologie, národopis, numismatika, historie, dějiny umění, dějiny hudby, mimoevropská numismatika a historie, egyptologie.
Klíčová slova v anglickém jazycearchaeology; ethnography; Egyptology; numismatics; history; art history; history of music
Hodnocení výsledkůU - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Popis výsledků českyVýsledek řešení - vědecké zpracování početných pramenných dokladů svědčících o vývoji české společnosti v kontextu evropských i světových dějin ze sbírkových fondů NM - je v souladu s jeho formulovanými cíli. Záměr splnil svůj účel a proběhl standardním a plánovaným způsobem.
Rok dodání údajů do CEZ2012
Systémové označení dodávky datCEZ12-MK0-U/01:1
Datum dodání záznamu3.7.2012
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
PříjemceNárodní muzeum
ŘešitelPhDr. Věra Přenosilová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 2787040)
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV118
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/13:#0002142 - "New China" and an old-fashioned collector: Václav Stejskal´s collection in the 1950s (2013)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/13:#0002147 - Průmyslové výstavy Vojty Náprstka (2013)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/12:#0001903 - Bemerkungen zur Wiederauffindung des späthallstattzeitlichen Wagengrabs von Kladruby, Bezirk Rokycany, Westböhmen (2012)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/12:#0001865 - Decadent Eccentric and Poetic Moon-Viewer (2012)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/12:#0001910 - Die Ausgrabung eines frühungarischen Reitergräberfeldes in Streda nad Bodrogom (okr. Trebišov/SK) in den Jahren 1926 und 1937 (2012)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/12:#0001861 - Ethnographic collection of Alberto Vojtěch Frič in the Náprstek Museum (2012)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/12:#0001955 - Gustav II Adolph, King of Sweden, in the latin poetry of the Czech humanists (2012)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/12:#0001855 - Pedagogické snahy Vojty Náprstka (2012)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001511 - A French Horn by Václav František Červený from the Collection of Ondřej Horník (2011)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/11:#0001471 - Albert Sachse´s Collection in the National Museum (2011)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/11:#0001485 - Anatolian Early 14th century Coin Hoard (2011)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/11:#0001600 - Archiv svobody na zámku Schwarzenbergu : příspěvek k historii československého exilu (2011)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/11:#0001513 - Bedřich Smetana a jeho korespondence (2011)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/11:#0001588 - Drahomíra Stránská : Osobnost evropské etnografie (2011)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/11:#0001470 - Emil Holub´s Collection in the National Museum (2011)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/11:#0001591 - Etnografická dokumentace současnosti v Národním muzeu (2011)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/11:#0001469 - The Exotic Salon of the Master of the House: The History of the Václav Stejskal Collection (2011)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/11:#0001590 - Folklor jako sociální produkt. Subkultury a malé sociální skupiny jako prostředí šíření současného folkloru (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001609 - G-korály v raně středověkých náhrdelnících z Čech v kontextu evropské sklářské produkce přelomu 9. a 10. století (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001507 - Jan Ludevít Procházka and His Contacts in the World of the Arts (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001484 - The Japanese Collection of Václav Stejskal (2011)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/11:#0001472 - Josef Wünsch - cestovatel (2011)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/11:#0001475 - Kolem světa. Sbírka fotografií z cest Josefa Kořenského v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001508 - Korespondence Franze Liszta k pražskému provedení Legendy o sv. Alžbětě v roce 1866 (2011)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/11:#0001592 - Kultura vojáků základní služby (2011)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/11:#0001589 - Ludvík Kuba : renesanční osobnost slovanského světa (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001483 - The Mexican Collections in the Náprstek Museum as the Witnesses of History (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001487 - Nález zlomku osmanské stříbrné pozlacené mince od Vrchoslavic (okr. Prostějov) (2011)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/11:#0001488 - Nový nejjižněji položený poklad mincí a zlomkového stříbra z 10. století nalezený na střední Moravě (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001610 - Olivovité korálky v raně středověkých Čechách a jejich postavení ve středoevropském kontextu (2011)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/11:#0001614 - Osídlení kultury s lineární keramikou v Kosoři, okr. Praha-západ (2011)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/11:#0001476 - Otokar Feistmantel (1848–1891) and the Indian Collection of the Náprstek Museum (2011)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/11:#0001480 - Pozůstalost Josefa Kořenského v knihovně Náprstkova muzea (2011)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/11:#0001617 - Pravěké a raně středověké nálezy v Čechách do roku 1870 : pramenná základna romantického období české archeologie (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001489 - Preliminary Report on the First Excavation Season of the Archaeological Expedition to Wad Ben Naga (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001490 - Preliminary Report on the Second Excavation Season of the Archaeological Expedition to Wad Ben Naga (2011)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/11:#0001611 - Raně středověký meč Petersenova typu Y z pohřebiště na akropoli hradiště v Libici nad Cidlinou (Česká republika). Pohled archeologie a metalografie. (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001612 - Skleněné předměty z raně středověkého knížecího hrobu v Kolíně (2011)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/11:#0001474 - Vojta Náprstek. Vlastenec, sběratel, mecenáš (2011)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/11:#0001613 - Výzkumy Josefa Ladislava Píče na mohylových pohřebištích doby bronzové a halštatské v jižních Čechách (2011)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/11:#0001473 - Životní anabáze jednoho krajana. Ludvik Feigl - Čech známý neznámý (2011)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/11:#0001478 - 1901 Photographs of Seoul by Enrique Stanko Vráz and other early Czech traveller´s view of Korea (2011)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/10:#0001417 - Czech Scholars in the Orient in the 19th to 20th Century: Vlasta Kálalová Di-Lotti in Baghdad 1925-1932 and Her Entomological and Anthropological Collection (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001185 - Dávný dluh české muzikologie. Historie vydávání korespondence Bedřicha Smetany. (2010)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/10:#0001499 - Die meroitische Stätte in Wad Ben Naga, Republik Sudan (2010)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/10:#0001403 - Dvojí pohled cestovatele a fotografa Richarda Štorcha na ženské tělo (2010)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/10:#0001367 - Etnická identita či kulturní kontakty? Příspěvek k problematice interpretace cizích prvků v pohřební kultuře české raně středověké společnosti. (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001365 - Ivan Medek, Hlas Ameriky, Vídeň. (2010)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/10:#0001398 - The Kelč Hoard revised: Fragments of Islamic Silver Coins. (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001409 - Ludvík Feigl – Čech známý i neznámý (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001596 - Medaile bitvy na Bílé hoře od Giovanni Pietra de Pomis (2010)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/10:#0001479 - Mexické sbírky Náprstkova muzea a lidová umělecká řemesla jako součást reprezentace nezávislého Mexika (2010)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/10:#0001363 - Nevládní tolarové ražby. Ražby slezských knížectví. (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001517 - Neznámá skica Smetanova Pražského karnevalu (2010)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/10:#0001408 - Pavel Durdík. Life and Work. Ethnological Collection from the Island of Nias. (2010)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/10:#0001400 - Přednášky Jana Evangelisty Purkyně o medicíně pro ženy (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001186 - Projekt kritické edice korespondence Bedřicha Smetany. Současný stav. (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001404 - Reputation and Oblivion: The History of Václav Stejskal´s Eastern Asia Collection (2010)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/10:#0001359 - Signované plastiky a sportovní trofeje. Sbírka tělesné výchovy a sportu Národního muzea (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001670 - Sojourn of Enrique Stanko Vráz on the Gold Coast (2010)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/10:#0001477 - Sulawesi and beyond. The František Czurda Collection (2010)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/10:#0001401 - Travels of Czechoslovak Egyptologists to Egypt in the 1950s (2010)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/10:#0001407 - Two Men at the Foot of Kilimanjaro. African Collections of Martin Lány and Hans Fuchs (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001402 - Vojta Náprstek und die Dakota-Bisonrobe im Náprstek Museum Prag (2010)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/10:#0001406 - Zvukový archiv manželů Foitových (2010)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/09:#0000897 - Africká sbírka. František Vladimír Foit (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0000848 - Amat victoria curam. The device of Matthew II as it appears on medals. (2009)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/09:#0000855 - Antická keramika na zámku v Mnichově Hradišti. (2009)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/09:#0000846 - Bohemica in Sweden and the National Museum Library in Prague (2009)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/09:#0000903 - Čeští sběratelé a tradiční vietnamské umění (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001399 - Detektory kovů jako nástroje revize nálezů mincí: Kelčský případ islámského stříbra (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0000819 - Díla Vinzenze Maschka (1755-1831) dochovaná v Horníkově sbírce hudebnin (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0000845 - Ein böhmischer Dichter und seine Studienreise nach Leiden (2009)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/09:#0000875 - The first glaive from Bohemia? A first cleaning of the Klučov sword. (2009)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/09:#0000831 - Jak prožíval Bedřich Smetana své stáří (2009)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/09:#0000851 - Jižní Čechy v mladší a pozdní době bronzové. (2009)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/09:#0001481 - Julius Zeyer a kostra deníku Vojty Náprstka (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001405 - K problematice zpracování nejstarších muzejních sbírek na příkladu sbírky Otokara Feistmantla– zakladatele indické sbírky (2009)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/09:#0001364 - Katalog sbírky Oddělení prehistorie a protohistorie Národního muzea IV. Drobné přírůstky z let 1919 - 1939 – Katalog der Sammlung der Abteilung für Ur- und Frühgeschichte des Naionalmuseums IV. Kleinzugänge in den Jahren 1919 – 1939. (2009)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/09:#0000853 - Mohylová pohřebiště na okrese Písek. (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0000907 - The Náprstek Museum's Indonesian Collections and their Collectors (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0000911 - „Není pro mne více návratu do Afriky...“ Korespondence Bedřicha Machulky a Adolfa Schwarzenberga (2009)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/09:#0001397 - The Oldest Italian Brooches in Bohemia. (2009)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/09:#0000849 - Otakar Schindler (1923-1998) scénograf (2009)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/09:#0000854 - Otto Rothmayer. Seine Zusammenarbeit mit J. Plečnik und sein einständiges Schaffen. (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001250 - Památníky v Národní knihovně v Paříži (2009)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/09:#0000824 - S kým korespondoval Bedřich Smetana (2009)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/09:#0000895 - Šťastné roucho Václava Stejskala (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0000827 - Tři slavná jména na hudebním tisku (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001368 - Výskum staromaďarského jazdeckého pohrebiska v Strede nad Bodrogom v rokoch 1926 a 1937 (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0000874 - Zum Fundstoff vom Berg Rubín (Nordwestböhmen) und der Bedeutung des Fundorts in der Hallstatt- und Frühlatènezeit. (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000410 - Bohemikální památníky z první čtvrtiny 17. století v Berlíně a Haagu (2008)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/08:#0000443 - František Pospíšil a jeho přednášková a studijní cesta v USA (2008)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/08:#0000434 - Julius Zeyer, sběratel (2008)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/08:#0000912 - Metodologické problémy starších nálezů orientálních mincí v Českých zemích: Kelčský případ (2008)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/08:#0000435 - Objevování země na Nilu (2008)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/08:#0000441 - Personalities of African Collecting in the Czech Lands in the Times of the Habsburg Monarchy (16th century-1918) (2008)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/08:#0000421 - Pohřbívání v období LT B-C1 (4. - 3. století př. Kr.). (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000415 - Pražské národopisné muzeum na prahu evropské moderny (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000433 - Report on War Prints in the Japanese Collection of the Náprstek Museum, Prague (2008)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/08:#0000437 - Středověké mincovny ve válečném konfliktu: anatolský případ (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000424 - Zbraně z knížecího hrobu z 9. století v Kolíně z pohledu archeologie a metalografie (2008)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/07:#0000438 - Božena Němcová v denících Vojty Náprstka (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000371 - Czech Americans and their American Indian Collections from the Late Nineteenth Century at the Náprstek Museum, Part I (2007)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/07:#0000367 - Japonsko, má láska (Joe Hloucha 1881 - 1955) (2007)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/07:#0000368 - Jitřenka pluje na východ. Deník českého námořníka Václava Stejskala z cesty korvety S.M.S. Aurora do Malajsie, Indonésie, Číny a Japonska z let 1886 - 1888 (2007)
Výsledek druhu ARIV/00023272:_____/07:#0000373 - Joe Hloucha – spisovatel, cestovatel a sběratel (2007)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/07:#0000364 - Katalog sbírky oddělení prehistorie a protohistorie Národního muzea II. Nálezy do roku 1913 (neolit a eneolit) (2007)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/07:#0000436 - Nález seldžúckých a ílchánských stříbrných mincí z Anatolie. Předběžná zpráva. (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000365 - Neznámá medaile na založení kláštera v Sušici z roku 1651 (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000369 - Sword guards. A report on Joe Hloucha's Collection (2007)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/07:#0000372 - Théby. Město bohů a faraonů (2007)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/07:#0000366 - V nejhlubší úctě Julius Zeyer (korespondence Julia Zeyera s manžely Náprstkovými) (2007)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/06:#0000223 - Enrique Stanko Vráz - Záhadný cestovatel fotograf. (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000370 - The Haenke Collection from the American Northwest Coast and California at the Náprstek Museum in Prague (2006)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/06:#0000224 - The Josef Michera collections - Roman, early Byzantine, Islamic and late medieval glass weights, vessel stamps and jetons (2006)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/05:#0000019 - Americký klub dam a jeho význačné členky (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000020 - Odraz doby v básnickém díle Pavla z Jizbice (2005)