• česky
  • english

MK00002327201 - Vědecké zhodnocení a rozšiřování přírodovědeckého sbírkového fondu Národního muzea (2005-2011, MK0)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMK00002327201
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyVědecké zhodnocení a rozšiřování přírodovědeckého sbírkového fondu Národního muzea
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Kategorie VaVZV - Základní výzkum
Hlavní oborDB - Geologie a mineralogie
Vedlejší oborEG - Zoologie
Další vedlejší oborEF - Botanika
Rok a měsíc zahájení řešení1.3.2005
Rok a měsíc ukončení řešení31.12.2011
Datum posledního uvolnění institucionální podpory9.3.2011
Číslo smlouvy1635/2005
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období2005200620072008200920102011celkem
Podpora ze státního rozpočtu3 055 tis. Kč2 900 tis. Kč3 340 tis. Kč3 300 tis. Kč3 750 tis. Kč3 638 tis. Kč3 003 tis. Kč22 986 tis. Kč
Celkové uznané náklady12 564 tis. Kč13 246 tis. Kč14 637 tis. Kč15 400 tis. Kč16 915 tis. Kč3 638 tis. Kč3 003 tis. Kč79 403 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyVýzkumný záměr je zaměřen na zpracování, komplexní vědecké zhodnocení a rozšiřování přírodovědných sbírkových fondů Národního muzea a na zkoumání prostředí, z kterého byly nebo jsou tyto přírodniny získávány. Výzkum vychází z bohatých sbírkových fondů (k 10 milionům položek) shromážděných za posledních více než 200 let a bude představovat nejen významný pokrok při vědeckém zpracování a zpřístupnění sbírkových fondů Národního muzea, ale současně přispěje k prohloubení vědeckého poznání v řadě přírodovědných oborů (mineralogie, petrologie, paleontologie, botanika, mykologie, zoologie, antropologie). Vzájemné propojení vědních oborů umožní komplexní zpracování výsledků výzkumu a případně i revizi dosud uznávaných vědeckých názorů v jednotlivých oborech. Výsledky výzkumu budou vedle prezentací na konferencích shrnuty i v monografických studiích a budou součástí připravovaných odborných databází.
Klíčová slova v anglickém jazycemuseum collection; mineralogy; petrology; paleontology; botany; mycology; zoology; ornithology; entomology; anthropology
Hodnocení výsledkůU - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Popis výsledků českyŘešení výzkumného záměru lze považovat za velmi uspokojivé až nadprůměrné, v plném rozsahu i obsahově byl plánovaný úkol splněn. Průběžné i konečné výstupy jsou srovnatelné s výsledky špičkových přírodovědných pracovišť u nás i v zahraničí.
Rok dodání údajů do CEZ2012
Systémové označení dodávky datCEZ12-MK0-U/01:1
Datum dodání záznamu3.7.2012
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
PříjemceNárodní muzeum
ŘešitelMgr. Jiří Sejkora, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 9440828)
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV672
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/12:#0001723 - A fast snail's pace: colonization of Central Europe by Mediterranean gastropods (2012)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/12:#0001806 - Adolfpateraite, K(UO2)(SO4)(OH)(H2O), a new uranyl sulphate mineral from Jáchymov, Czech Republic (2012)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/12:#0001721 - Biodiversity of the invertebrates in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic) – the current state of knowledge (2012)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/12:#0001724 - Caddis flies (Trichoptera) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic) (2012)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/12:#0001807 - The crystal chemistry of the uranyl carbonate mineral grimselite, (K,Na)3Na[(UO2)(CO3)3](H2O), from Jáchymov, Czech Republic (2012)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/12:#0001808 - Crystal structure and formula revision of deliensite, Fe[(UO2)2(SO4)2(OH)2](H2O)7 (2012)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/12:#0001775 - The dating Cabanis’s "Museum Heineanum: Singvögel" (2012)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/12:#0001835 - Distribution, habitat ecology, soil seed bank and seed dispersal of threatened Lindernia procumbens and alien Lindernia dubia (Antirrhinaceae) in the Czech Republic (2012)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/12:#0001818 - The early angiosperm Pseudoasterophyllites cretaceus from Albian-Cenomanian of Czech Republic and France revisited (2012)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/12:#0001719 - First exact records of Mediterranean Mantis, Iris oratoria (Dictyoptera: Mantodea: Tarachodidae) from Croatia (2012)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/12:#0001845 - Food strategies in Central Moravia (Czech Republic) during Final Eneolithic. A case study of Corded Ware culture communities. (2012)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/12:#0001763 - Geographic distribution of gobies (Gobiidae) in the Adriatic Sea with thirteen new records for its southern part (2012)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/12:#0001703 - Glischrochilus (Librodor) forcipatus (Fairmaire, 1889) rediscovered (Coleoptera: Nitidulidae) (2012)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/08:#0000468 - Gymnopilus P. Karst. (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/12:#0001837 - The intriguing complexity of parthenogenesis inheritance in Pilosella rubra (Asteraceae, Lactuceae) (2012)
Výsledek druhu ORIV/00023272:_____/12:#0002493 - Jedna špatná a jedna dobrá zpráva o vrkoči Geyerově - z červené knihy našich měkkýšů (2012)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/12:#0001805 - Kamenná industrie z oblasti Ralska na jihovýchodním Českolipsku (2012)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/12:#0001836 - Life-history traits controlling the survival of Tillaea aquatica: a threatened wetland plant species in intensively managed fishpond landscapes of the Czech Republic (2012)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/12:#0001720 - The natural history of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic) (2012)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/12:#0001766 - Neogene climatic oscillations shape the biogeography and evolutionary history of the Eurasian blindsnake (2012)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/12:#0001770 - Nomenclatural notes on the East Asian form of the Mew Gull Larus canus Linnaeus, 1758 (Aves: Laridae) (2012)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/12:#0001783 - Ornithological records made by Jan Vilém Helfer in Syria in 1836 (2012)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/12:#0001764 - Prey selection and seasonal diet changes in the western barbastelle bat (Barbastella barbastellus) (2012)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/12:#0001762 - Recent contributions to the distribution of the freshwater ichthyofauna in Greece (2012)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/12:#0001710 - Sawflies (Hymenoptera: Symphyta) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic) (2012)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/12:#0001725 - Stoneflies (Plecoptera) ot the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic) (2012)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/12:#0001722 - Thoracic scent efferent system and exponium of Aphylidae (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomoidea), its architecture and function (2012)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/12:#0001774 - Type specimens of birds in the collection of the National Museum of Natural History, National Ukrainian Academy of Sciences, Kiev, Ukraine (2012)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001458 - A contribution to the faunistics of the Hemiptera (Cicadomorpha, Fulgoromorpha, Heteroptera, and Psylloidea) associated with dry grassland sites in southern Moravia (Czech Republic) (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001445 - A long-living species of the hydrophiloid beetles: Helophorus sibiricus from the early Miocene deposits of Kartashevo (Siberia, Russia) (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001566 - A Raman and infrared spectroscopic study of Ca2+ dominant members of the mixite group from the Czech Republic (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001563 - A Raman spectroscopic study of bukovskýite Fe2(AsO4)(SO4)(OH) . 7H2O, a mineral phase with significant role in arsenic migration (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001567 - A Raman spectroscopic study of M2+M3+ sulfate minerals, römerite Fe2+Fe23+(SO4)4.14H2O and botryogen Mg2+Fe3+(SO4)2(OH) .7H2O (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001562 - A Raman spectroscopic study of the different vanadate groups in solid-state compounds - model case: mineral phases vesignieite [BaCu3(VO4)2(OH)2] and volborthite [Cu3V2O7(OH)2 .2H2O] (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001564 - A vibrational spectroscopic study of hydrated Fe3+ hydroxyl-sulfates; polymorphic minerals butlerite and parabutlerite (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001704 - Adephagan and hydrophiloid water beetles (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Helophoridae, and Hydrophilidae) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic) (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001584 - Agardit-(Y) z ložiska Sn-W Cínovec v Krušných horách (Česká republika) (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001442 - An aquatic water scavenger beetle in Early Miocene amber from the Dominican Republic (Coleoptera: Hydrophilidae) (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001455 - Annotated catalogue of Enicocephalomorpha, Dipsocoromorpha, Nepomorpha, Gerromorpha and Leptopodomorpha (Hemiptera: Heteroptera) of Turkey with new records (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001459 - Antilochus (Neaeretus) pterobrachys sp. nov. and the correct name of the subgenus Afroantilochus (Hemiptera: Heteroptera: Pyrrhocoridae) (2011)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/11:#0001665 - Antropologické hodnocení kosterních pozůstatků (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001639 - Biological Flora of Central Europe: Aster amellus L. (Asteraceae) (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001638 - Breeding barriers at a diploid–hexaploid contact zone in Aster amellus (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001841 - Bridging global and microregional scales: ploidy distribution in Pilosella echioides (Asteraceae) in central Europe (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001456 - Check-list of water bugs (Hemiptera: Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) in Croatia with two new records and three rediscoveries (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001464 - Clitocybula familia (Fungi, Agaricales) – taxonomy, distribution, ecology and first records in the Czech Republic and Slovakia (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001561 - The crystal structure of natural zippeite, K1.85H+0.15[(UO2)4O2(SO4)2(OH)2](H2O)4, from Jáchymov, Czech Republic (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001530 - DNA taxonomy reveals two new species records of Hyalinobatrachium (Anura: Centrolenidae) for Bolivia (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001570 - Dussertite BaFe3+3(AsO4)2(OH)5 – a Raman spectroscopic study of a hydroxy-arsenate mineral (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001662 - Enthesopathies and Activity Patterns in the Early Medieval Greater Moravian Population (9.- 10. century AD): Evidence of Division of Labour (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001586 - Factors Affecting Sleep/vigilance Behaviour in Incubating Mallards (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0002490 - First record of Nycteris macrotis in Mauritania (Chiroptera: Nycteridae) (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001454 - First record of the invasive western conifer seed bug Leptoglossus occidentalis (Heteroptera: Coreidae) in Turkey (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0002492 - First records of the bat fly Phthiridium biarticulatum (Diptera: Nycteribiidae) in Crimea (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001465 - Fungal diversity in sandstone gorges of the Bohemian Switzerland National Park (Czech Republic): impact of climatic inversion (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001641 - Genetic diversity patterns in Curcuma reflect differences in genome size (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001559 - Interesting supergene Pb-rich mineral association from the Rovnost mining field, Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001467 - Klíč k určování spolehlivě prokázaných evropských druhů rodu Tricholomopsis (2011)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/11:#0001851 - Kultura se šňůrovou keramikou v povodí říčky Hané na střední Moravě. Pohřební areály z prostoru dálnice D1 v úseku Vyškov - Mořice a dalších staveb. (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001581 - Meneghinit a boulangerit z lomu Prachovice v Železných horách, Česká republika (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001580 - Minerální asociace fosfátů z Čížové u Písku (Česká republika) (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001560 - Mineralogy and origin of supergene mineralization at the Farbiště ore occurrence near Poniky, central Slovakia (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001535 - Morphologically uniform bats Hipposideros aff. ruber (Hipposideridae) exhibit high mitochondrial genetic diversity in southeastern Senegal (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001450 - New faunistic records of Trichoptera from Slovakia (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001437 - New records of Polyporivora picta (Meigen, 1830) from the Czech Republic and Greece with notes on its larval biology and distribution in Europe (Diptera: Platypezidae) (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001435 - New taxa of the subfamily Cantharinae (Coleoptera: Cantharidae) from south-eastern Asia, with notes on other species III (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001534 - Nomenclatural notes on Cyornis and Rhinomyias flycatchers (Aves: Muscicapidae) of South-East Asia (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001448 - Occurrence of Ibaliidae (Hymenoptera:Cynipoidea) in the Czech republic (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001444 - On the identity of Anchorosternum sinense (Coleoptera: Hydrophilidae: Megasternini) (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001443 - On the identity of the fossil aquatic beetles from the Tertiary localities in the southern part of the Upper Rhine Graben (Coleoptera: Hydrophilidae, Dytiscidae) (2011)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/11:#0001434 - Order Coleoptera, family Buprestidae (2011)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/11:#0001426 - Order Coleoptera, family Dytiscidae (2011)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/11:#0001424 - Order Coleoptera, family Gyrinidae (2011)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/11:#0001429 - Order Coleoptera, family Nitidulidae (2011)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/11:#0001461 - Order Hemiptera, suborder Heteroptera. Infraorders Nepomorpha, Gerromorpha, and Leptopodomorpha (2011)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/11:#0001664 - Osteologie. (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001532 - Pavouci (Araneae) údolí Jizery v okolí Semil (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001533 - Pavouci kavylové stepi u Brozan v dolním Poohří (severní Čechy) (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001457 - První příspěvek k fauně ploštic (Hemiptera: Heteroptera) Českého lesa (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001571 - Raman spectroscopic study of a hydroxy-arsenate mineral containing bismuth-atelestite Bi2O(OH)(AsO4) (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001568 - Raman spectroscopy of hydrogen arsenate group (AsO3OH)2- in solid state compounds: cobalt-cotaining zinc arsenate mineral, koritnigite (Zn,Co)(AsO3OH) .H2O (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001569 - Raman spectroscopy of hydrogen-arsenate group (AsO3OH) in solid-state compounds: cobalt mineral phase burgessite Co2(H2O)4(AsO3OH)2 .H2O (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001558 - Recentní výkvěty Fe sulfátů na odvalech po těžbě polymetalických rud v Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001552 - Records of the Purple Swamphen (Porphyrio porphyrio) from the Czech Republic: a review (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001460 - Redescription of Pararhaphe and review of Arhaphe (Hemiptera: Heteroptera: Largidae) of America north of Mexico (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0002491 - Reliability of field determination in three cryptic whiskered bats (Myotis alcathoe, M. mystacinus, M. brandtii) and basic biometric characters: evidence from the Czech Republic (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0002489 - Rousettus aegyptiacus (Pteropodidae) in the Palaearctic: list of records and revision of the distribution range (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001565 - Sejkoraite-(Y), a new member of the zippeite group containing trivalent cations from Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic: Description and crystal structure refinement. (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001582 - Sfalerit z ložiska Zlaté Hory - Východ (Česká republika) se zřetelnou UV-luminiscencí a jeho minerální asociace (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001663 - Size factor as one of the problems in the sex estimation of skulls: Upper Palaeolithic sample from Predmosti (Czech Republic) as an example (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001436 - Supplementary notes on the family Oedemeridae (Coleoptera) as published in the Catalogue of Palaearctic Coleoptera with the new data of distribution (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001446 - Taxonomic notes on Chinese Cercyon: description of a new species, new synonyms, and additional faunistic records (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae) (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001438 - Three new species of non-biting moth flies (Diptera: Psychodidae: Psychodinae) from Bolivia, with notes on higher taxa of the subfamily (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001463 - Tricholomopsis flammula (Basidiomycota, Agaricales) – molecular taxonomy, delimitation, variability and ecology (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001428 - Two new species of Satonius Endrödy-Younga from China and notes on the wing polymorphism of S. kurosawai Sato (Coleoptera: Myxophaga: Torridincolidae). (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001441 - Two new species of the Epimetopus mendeli species group and notes on its adult and larval morphology (Coleoptera: Hydrophiloidea: Epimetopidae) (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001427 - Updating the eastern Mediterranean Deronectes (Coleoptera: Dytiscidae) with the description of two new species from Turkey (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001425 - World catalogue of the family Callirhipidae (Coleoptera: Elateriformia), with nomenclatural notes (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001447 - World catalogue of the Hydrophiloidea (Coleoptera): additions and corrections II (2006-2010) (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001536 - Yellow-bellied or white-bellied? Identity of Arabian house bats (Vespertilionidae: Scotophilus) revealed from mitochondrial DNA and morphology (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001572 - Západní část knovízské nekropole ve Zvíroticích-Křepenicích a žárový hrob z Líchov, okr. Příbram. Příspěvek k poznání prostorové velikosti pohřebišť knovízské kultury. (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001531 - Ночница Брандта (Myotis brandtii (Chiroptera, Vespertilionidae)) – новый вид рукокрылых в фауне Крыма (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001551 - A 17th century record of Pied Avocet (Recurvirostra avosetta) from Bohemia (2010)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/10:#0001318 - A new look at Machaeracanthus (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001527 - A new species of Pristimantis (Anura: Strabomantidae) from the Amazonian lowlands of northern Peru (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001330 - A new squeaker frog (Arthroleptidae: Arthroleptis) from the mountains of Cameroon and Nigeria (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001433 - A review of the genus Bietia (Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae: Goliathini) with description of a new species from Yunnan, China (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001431 - A revision of the Anthaxia (Haplanthaxia) melancholica and A. (H.) thunbergi species-groups (Coleoptera: Buprestidae: Buprestinae: Anthaxiini) (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001228 - A revision of the Neotropical genus Sacosternum Hansen (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae) (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001432 - A study on the Nearctic species of the genus Anthaxia (Coleoptera: Buprestidae: Buprestinae: Anthaxiini). Subgenus Melanthaxia. Part I (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001451 - The assassin bug Nagusta goedelii (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) in Prague: an accidental introduction? (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001200 - Back to types! Towards stability of names in Indian Curcuma L. (Zingiberaceae) (2010)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/10:#0001210 - Blanokřídlí České republiky I. Žahadloví (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001204 - Brachypsectra kadleci sp. nov. from western Iran – the first Palaearctic member of the family Brachypsectridae (Insecta: Coleoptera: Elateriformia) (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001305 - Bryozoa from the Langhian (Miocene) of the Czech Republic. Part I: Geology of the studied sections, systematic description of the orders Cyclostomata, Ctenostomata and "Anascan" Cheilostomata (Suborders Malacostega Levinsen, 1902 and Flustrina Smitt, 1868). (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001523 - Česká chiropterologická bibliografie: Soupis publikovaných a diplomových prací od počátků výzkumu v českých zemích do konce roku 2009 (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001520 - České názvy živočichů. Savci (Mammalia). Dodatek 1 – Vačnatí (Metatheria) (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001529 - Changes in abundance of hibernating bats in central Slovakia (1992–2009) (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001276 - Characterisation of the copper arsenate mineral strashimirite, Cu8(AsO4)4(OH)4 . 4H2O, by near infrared spectroscopy (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001423 - Copelatus sibelaemontis sp. nov. (Coleoptera: Dytiscidae) from the Moluccas with generic assignment based on morphology and DNA sequence data (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001328 - Cranial ontogenetic variability, sex ratio and age structure of the Red fox (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001519 - Current distributional status of insectivores in the Czech Republic (Eulitotyphla) (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001229 - Diversification of the greater hydrophilines clade of giant water scavenger beetles dated back to the Middle Eocene (Coleoptera: Hydrophilidae: Hydrophilina) (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001526 - Dosavadní poznatky o pavoucích (Araneae) Kolínska (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001521 - Drobní savci Přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí, Praha (Eulipotyphla, Chiroptera, Rodentia) (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001522 - Drobní savci ve sběrech Ústavu půdní biologie BC AV ČR v Českých Budějovicích (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001238 - Faunistics records from the Czech Republic – 291. Heteroptera: Oxycarenidae. Oxycarenus lavaterae (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001303 - First records of Dammarites albens Presl in Sternberg (Pinopsida?) from the Cretaceous of Austria (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001227 - Fossil hydrophilid beetles (Coleoptera: Hydrophilidae) of the Late Oligocene Rott Formation (Germany) (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001439 - Fossil water scavenger beetles of the subtribe Hydrobiusina (Coleoptera: Hydrophilidae) from the Late Oligocene locality of Aix-en-Provence (France) (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001219 - Further new taxa of non-biting moth flies (Diptera: Psychodidae: Psychodinae) from Malaysia (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001225 - Georissus persicus sp. nov. from Iran, with notes on the West-Palaearctic species of the G. laesicollis group (Coleoptera: Georissidae) (2010)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/10:#0001666 - Halštatské pohřebiště ze Slavkova u Brna (okr. Vyškov) (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001297 - Houby v jedlině na lokalitě U Kamenného stolu (Stařechov) u Ratají nad Sázavou (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001266 - Ikait - málo známý minerál zaledněných jeskyní: výskyt v občasném sezónním zalednění jeskyně Koda (Český kras). (2010)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/10:#0001182 - Kladrubský klášter 1115 - 1421: osídlení - architektura - artefakty (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001661 - Kostrové pohřebiště vinařické skupiny ve Vlíněvsi, okres Mělník. Stěhování národů – populační skupina a vykrádání hrobů (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001220 - Koutuloviti (Diptera, Psychodidae) vysokych poloh Krkonoš (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001240 - Largus giganteus sp. nov. from Brazil and notes on hybridization within Largus (Hemiptera: Heteroptera: Largidae) (2010)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/10:#0001306 - Late Cretaceous Grünbach flora of Austria (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001327 - Medvědi z Pražského hradu ve sbírkách Národního muzea (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001215 - Melobasina riedeli n. sp. from Indonesia (Coleoptera: Buprestidae: Chrysochroinae) (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001294 - Minerální asociace na prohořelých odvalech Rosicko-oslavanského revíru, Česká republika (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001332 - Morphological comparison of bleaks (Alburnus, Cyprinidae) from the Adriatic Basin with the description of a new species (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001230 - Morphological study and taxonomic revision of the genus Nipponocercyon Sato (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae) (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001325 - Nález dvou vzácných druhů pavouků (Araneae) Cinetata gradata (Simon, 1881) a Theridion boesenbergi Strand, 1904 (Theridiidae) v podhůří Krkonoš (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001452 - New faunistic records of Hebridae (Hemiptera: Heteroptera) from the Mediterranean and the Near and Middle East (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001231 - New Mesozoic water scavenger beetles from the Yixian Formation in China (Coleoptera, Hydrophiloidea) (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0002488 - New records of ticks (Acari: Ixodidae) parasitising on bats in Slovakia (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001528 - Nomenclatural and taxonomic status of birds described by Mathias Piller and Ludwig Mitterpacher in their Iter per Poseganam Sclavoniae provinciam (1783) (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001283 - Nordstrandit z lomu v Děpoltovicích u Karlových Varů (Česká republika) (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001333 - Nuclear and mitochondrial DNA sequence data reveal the evolutionary history of Barbus (Cyprinidae) in the ancient lake systems of the Balkans (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001550 - On historical records of Turdus pallidus and Turdus obscurus (Aves: Turdidae) from the Czech Republic (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001296 - On the infraspecific variability and taxonomic position of Entoloma zuccherellii (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001237 - On the taxonomy and distribution of the genus Maccevethus (Hemiptera: Heteroptera: Rhopalidae) (2010)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/10:#0001226 - Order Coleoptera, family Hydrophilidae (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001525 - Pavouci (Araneae) chráněné krajinné oblasti Český kras (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001326 - Pavouci (Araneae) vrchu Oblík v Českém středohoří (severozápadní Čechy) (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001557 - Pegmatity s molybdenitem u Skalska na Jílovsku, Česká republika - historie, geologie a mineralogie (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001331 - Phylogenetic relationships and biogeographical patterns in Circum-Mediterranean subfamily Leuciscinae (Teleostei, Cyprinidae) inferred from both mitochondrial and nuclear data (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001466 - Pirottaea lychnidis comb. nov. from the Bohemian Switzerland National Park, Czech Republic (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001295 - Přehled nových minerálů nalezených na Moravě a ve Slezsku v letech 1985-2009 (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001556 - Příspěvek k chemickému složení minerálů skupiny pearceit-polybazit z Vrančic u Příbrami (Česká republika) (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001241 - Probing into the diversity of trypanosomatid flagellates parasitizing insect hosts in South-West China reveals both endemism and global dispersal (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001524 - Pupilla pratensis in the Czech Republic and Slovakia and its distinction from P. muscorum and P. alpicola based on multidimensional analysis of shell measurements (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001279 - Raman and infrared study of phyllosilicates containing heavy metals (Sb, Bi): bismutoferrite and chapmanite (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001260 - Raman microscopy of haidingerite Ca(AsO3OH).H2O and brassite Mg(AsO3OH).4H2O (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001277 - Raman microscopy of the mixite mineral BiCu6(AsO4)3(OH)6 . 3H2O from the Czech Republic (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001273 - Raman spectroscopic study of the arsenite mineral vajdakite [(Mo6+O2)2(H2O)2As3+2O5].H2O (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001281 - Raman spectroscopic study of the hydrogen-arsenate mineral pharmacolite Ca(AsO3OH) . 2H2O - implications for aquifer and sediment remediation (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001274 - Raman spectroscopic study of the phosphate mineral churchite-(Y) YPO4.2H2O (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001275 - Raman spectroscopic study of the uranyl carbonate mineral cejkaite and its comparison with synthetic trigonal Na4[UO2(CO3)3] (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001258 - Raman spectroscopic study of the uranyl sulphate mineral zippeite: low wavenumber and U–O stretching regions (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001280 - Raman spectroscopy of hydrogen-arsenate group (AsO3OH) in solid-state compounds: copper mineral phase geminite Cu(AsO3OH) . H2O from different geological environments (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001278 - Raman spectroscopy of the basic copper arsenate mineral: euchroite (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001183 - Raně středověké pohřebiště v Lahovicích. Základní antropologická charakteristika populační skupiny. (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001265 - The role of silver in the crystal structure of pyrargyrite: single crystal X-ray diffraction study. (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001329 - Second species of tree frog, Hyla orientalis (formely H. arborea), from Iran confirmed by acoustic data (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001224 - Sphaerocetum gen. n., a new genus of the Protosternini from Peninsular Malaysia (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae) (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001282 - The supergene mineral association with brandholzite from Pernek, Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001271 - Supergenní As mineralizace odvalu Stará Plimle na Kaňku u Kutné hory (Česká republika) (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001440 - Taxonomic revision and phylogeny of the genus Cetiocyon and its discovery in the Neotropical region (Insecta: Coleoptera: Hydrophilidae) (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001205 - Taxonomic revision of the Hydroporus bodemeyeri species complex (Coleoptera: Dytiscidae) with a geometric morphometric analysis of body shape within the group (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001203 - Taxonomy and distribution of the genus Pterydrias Reitter and confirmation of its synonymy with Eorhipidius Iablokoff-Khnzorian (Coleoptera: Ripiphoridae: Ripidiinae) (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001209 - Taxonomy, distribution and biology of selected European Dinax, Strongylogaster and Taxonus species (Hymenoptera:Symphyta) (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001453 - Thoracic scent efferent system of Pentatomoidea (Hemiptera: Heteroptera): a review of terminology (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001239 - Thoracic scent efferent system of the Tessaratomidae sensu lato (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomoidea) with implication to the phylogeny of the family (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001304 - Variability of colour pattern and shell malformations in Silurian nautiloid Peismoceras Hyatt, 1884 (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001264 - Widenmannite, a rare uranyl lead carbonate: occurrence, formation and characterization (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001298 - Závojenka kulatovýtrusá - Entoloma zuccherellii, drobná lignikolní houba s modrofialovým třeněm a téměř kulovitými výtrusy, nová pro ČR (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/10:#0001302 - Zlatkocarpus gen. nov., a new angiosperm reproductive structure with monocolpate-reticulate pollen from the Late Cretaceous (Cenomanian) of the Czech Republic (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001207 - A new genus of the tribe Asclerini (Coleoptera: Oedemeridae) from southeastern China (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001159 - A new species of Osteocephalus (Anura: Hylidae) from Amazonian Bolivia: first evidence of tree frog breeding in fruit capsules of the Brazil nut tree (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0000954 - A new species of Placocarpus (Verrucariaceae) from southern California (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0000957 - A new species of Stigmidium (Mycosphaerellaceae, Ascomycetes) from western North America (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001118 - A review of the genus Agnathus (Coleoptera: Pyrochroidae: Agnathinae), with description of Agnathus secundus sp. nov. from China (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001140 - A revision of Tripanda and Tenerva (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae: Pentatominae) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001300 - A Silurian oncocerid with preserved colour pattern and muscle scars (Nautiloidea) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001212 - A study on the tribe Poecilonotini, with a revision of the subtribe Nesotrinchina subtrib. nov. and the description of a new genus and species from Papua New Guinea (Coleoptera: Buprestidae: Chrysochroinae) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001201 - A taxonomic review of the genus Eorhipidius (Coleoptera: Ripiphoridae: Ripidiinae), with description of three new species from Asia (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001199 - Adenophora liliifolia (L.) A. DC. (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001155 - Alcathoe bat (Myotis alcathoe) in the Czech Republic: distributional status, roosting and feeding ecology (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001291 - Andorit IV a andorit VI z Dúbravy v Nízkych Tatrách (Slovenská republika) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001038 - Ants accelerate succession from mountain grassland towards spruce forest (2009)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/09:#0001052 - Atlas chorob na kostních preparátech. (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0000951 - Bedla olivolupenná – Lepiota elaiophylla, její první nálezy v České republice a poznámky k podobnému druhu L. xanthophylla (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001175 - Beta diversity of frogs in the forests of New Guinea, Amazonia and Europe: contrasting tropical and temperate communities. (2009)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/09:#0001218 - Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia, Psychodidae (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001116 - Coleoptera: Dytiscidae (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001037 - Consequences of near and far between-population crosses for offspring fitness in a rare herb (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0000989 - Crystal structure of UO2SO4.2.5H2O: Full anisotropic refinement and vibration characteristics (2009)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/09:#0001216 - Diptera of the Poľana Protected Landscape Area - Biosphere Reserve (Central Slovakia) Psychodidae (2009)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/09:#0001217 - Diptera of the Poľana Protected Landscape Area - Biosphere Reserve (Central Slovakia) Tabanidae (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001213 - Distribution of a rare saproxylic beetle Cucujus haematodes (Coleoptera: Cucujidae) in the Czech Republic with notes to the occurrence in central Europe (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001234 - The distribution of Pinthaeus sanguinipes (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) in the Czech Republic and Slovakia (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001235 - The distribution of Tropidothorax leucopterus (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) in the Czech Republic and Slovakia (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11150/09:00208905 - The distribution of Tropidothorax leucopterus in the Czech Republic and Slovakia (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0002487 - Does Tadarida teniotis really occur in Crimea? (Chiroptera: Molossidae) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001293 - Dolování cinabaritu v Horních Lubech u Chebu, Česká republika (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001323 - Fauna netopýrů Prahy: přehled nálezů a poznámky k urbánním populacím netopýrů (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001324 - Fauna pavouků (Araneae) jižního svahu Sněžky (Krkonoše) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001013 - The first compression Pteroretis-producing sphenophyllalean cones, Pennsylvanian of the Czech Republic (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0000948 - First records of Callistosporium pinicola in the Czech Republic and new findings on its ecology (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/09:10000290 - First records of Cercyon hungaricus Endrody-Younga, 1967 from Slovakia, notes on its distribution and biology, and fixation of its type specimens (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001221 - First records of Cercyon hungaricus from Slovakia, notes on its distribution and biology, and fixation of its type specimens (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0002486 - Food of the barn owl (Tyto alba) in the Eastern Mediterranean (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0000952 - Gelatinopsis acarosporicola (Helotiacea), a new lichenicolous fungus on Acarospora socialis from western North America (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001198 - Gratiola neglecta – nový zavlečený druh pro květenu České republiky (2009)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/09:#0001051 - Harris Lines in the Non-adult Great-Moravian Population of Mikulčice (Czech Republic). (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001051 - Harris Lines in the Non-adult Great-Moravian Population of Mikulčice (Czech Republic). (2009)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/09:#0001050 - The Health Status of the Early Medieval Population of Greater Moravia in relation to social and economic structures. (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001050 - The Health Status of the Early Medieval Population of Greater Moravia in relation to social and economic structures. (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001270 - Hydrotermální alterace a mineralizace uranového ložiska Nahošín jz. od Blatné, Česká republika (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001089 - Intramarginal veined Lauraceae leaves from the Albian-Cenomanian of Charante-Maritime (Western France) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001103 - The invertebrate fauna of the Middle Miocene (Lower Badenian) sediments of Kralice nad Oslavou (Central Paratethys, Moravian part of the Carpathian Foredeep) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001292 - Makroskopický covellin z rudního revíru Krupka v Krušných horách (Česká republika) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001014 - Middle Pennsylvanian pioneer plant assemblage buried in situ by volcanic ash-fall, central Bohemia, Czech Republic (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001160 - Middle Pleistocene birds of Hundsheim, Austria (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001268 - Mineralogie uranového zrudnění z lokality Dlažov u Klatov (Česká republika). (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001301 - Nejstarší spodnobadenský mechovkový event v karpatské předhlubni ve vrtech Přemyslovice (PY-1 až PY-4) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001117 - New and little known species of Hydroglyphus (Coleoptera: Dytiscidae) from Arabia and adjacent areas (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001222 - New Asian Hydroscapha, with comments on male-female association of co-occuring species (Coleoptera: Myxophaga: Hydroscaphidae) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001156 - New data on the distribution of the Marsh Tapaculo (Scytalopus iraiensis, Rhinocryptidae) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001232 - New faunistic records of Trichoptera (Insecta) from the Czech Republic, III (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001122 - New species of the subfamily Malthininae (Coleoptera: Cantharidae) from the western Palaearctic Region (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001158 - Nomenclatural notes on Neotropical swallows of the genus Tachycineta Cabanis (Aves: Hirundinidae) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001263 - Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0000955 - On the identity of Velenovský's Cantharellus peltigerae (2009)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/09:#0001127 - Order Coleoptera, family Georissidae (2009)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/09:#0001126 - Order Coleoptera, family Helophoridae (2009)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/09:#0001142 - Order Diptera, family Psychodidae (Psychodinae) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001290 - Owyheeit z rudního revíru Freiberg (SRN) a jeho doprovodné minerály (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001233 - Oxycarenus lavaterae (Hemiptera: Heteroptera: Oxycarenidae), a new expansive species in Romania (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0000990 - PAŠAVAITE, Pd3Pb2Te2, a new platinum-group mineral species from Noril`sk-Talnakh Ni-Cu camp, Russia (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001214 - Phaenops yin sp. nov. and P. yang sp. nov. from China (Coleoptera: Buprestidae: Buprestinae: Melanophilini) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001088 - Phosphatic intraclasts in shallow-water hemipelagic strata: a source of palaeoecological, taphonomic and biostratigraphic data (Upper Turonian, Bohemian Cretaceous Basin) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001154 - Phylogeography of the greater horseshoe bat, Rhinolophus ferrumequinum: contrasting results from mitochondrial and microsatellite data (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001236 - The proposed Úvalský rybník Nature Monument, an important refuge for wetland insects in South Moravia (Czech Republic): A species inventory of Odonata, Heteroptera and Coleoptera (partim) with the first Czech record of Corixa panzeri (Corixidae) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001202 - Ptilodactyla exotica (Coleoptera: Ptilodactylidae) nalezena v České republice (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001287 - Raman spectroscopic study of the antimonate mineral brandholzite Mg[Sb2(OH)12] . 6H2O (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001284 - Raman spectroscopic study of the mixed anion sulphate-arsenate mineral parnauite Cu9[(OH)10|SO4|(AsO4)2] .7H2O (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001288 - Raman spectroscopic study of the uranyl mineral metauranospinite Ca[(UO2)(AsO4)]2 . 8H2O (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001285 - Raman spectroscopic study of the uranyl mineral natrouranospinite (Na2,Ca)[(UO2)(AsO4)]2 . 5H2O (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001289 - Raman spectroscopic study of the uranyl mineral pseudojohannite Cu6.5[(UO2)4O4(SO4)2]2(OH)5.25H2O (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001286 - Raman spectroscopic study of the uranyl sulphate mineral jáchymovite (UO2)8(SO4)(OH)14 . 13H2O (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0000949 - Red-listed macrofungi in Central Bohemia (Czech Republic), with taxonomic notes on Entoloma mougeotii, Lentinellus ursinus and Pluteus phlebophorus (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0000946 - Remarks on taxonomy and ecology of Leucoagaricus ionidicolor based on a find from Central Bohemia (Czech Republic) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001115 - Revision of the genus Eulichas Jacobson, 1913 (Coleoptera: Eulichadidae) II. E. dudgeoni species group (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001162 - Rozšíření rejsce černého (Neomys anomalus) na Českomoravské vrchovině (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001090 - Selaginella labutae sp. nov., a new compression herbaceous lycopsid and its spores from the Kladno–Rakovník Basin, Bolsovian of the Czech Republic (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001125 - Širopasí blanokřídlí (Hymenoptera: Symphyta) Jizerských hor a Frýdlantska. (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001091 - Spencerites leismanii sp. nov., a new sub-arborescent compression lycopsid and its spores from the Pennsylvanian of the Czech Republic (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0000953 - Stigmidium epistigmellum (Mycosphaerellaceae), a lichenicolous fungus from maritime Caloplaca in North America (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0000956 - Studies in lichen and lichenicolous fungi: more notes on taxa from North America (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0000991 - Supergene mineralization of the Medvědín uranium deposit, Krkonoše Mountains, Czech Republic (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001121 - Taxonomic changes in Eastern Mediterranean Malachius (Coleoptera: Malachiidae) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001223 - Taxonomic notes on Laccobius, subgenus Glyptolaccobius, with new records and description of four new species (Coleoptera: Hydrophilidae) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001128 - Taxonomic revision of New World species of the genus Oosternum Sharp, 1882 (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae) I. Definition of species groups and revision of O. aequinoctiale species group (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001129 - Taxonomic revision of the New World species of the genus Oosternum Sharp, 1882 (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae) II. The O. convexum species group. (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001208 - Three new Indasclera species from Laos including new data on distribution and list of species (Coleoptera: Oedemeridae) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0000992 - Tsumoite and associated tellurides from the Au deposit Libčice near Nový Knín, Czech Republic: mineralogy and genetic significance (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001211 - Two new species of the genus Anthaxia from eastern Asia (Coleoptera: Buprestidae: Buprestinae: Anthaxiini) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001157 - Type specimens and type localities of Peruvian birds described by Jean Cabanis on the basis of Konstanty Jelski's collections (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0000947 - Unusual occurrence of Phellinus nigrolimitatus in man-influenced habitats at low altitudes in the České Švýcarsko National Park, Czech Republic (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0000950 - Valid publication of the name Tricholomopsis flammula (Fungi, Basidiomycota, Tricholomataceae), a species clearly separated from T. rutilans (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0000988 - Vibrational spectroscopic study of the arsenate mineral strashimirite Cu8(AsO4)4(OH)4.5H2O – Relationship to other basic copper arsenates (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/09:#0001269 - Výskyt vzácného Ag-Hg sulfidu - imiteritu - v materiálu z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Březohorský rudní revír, Česká republika (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000596 - A new genus of Philorheithridae (Trichoptera) from Madagascar (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000585 - A new species of Eulichas (Coleoptera: Eulichadidae) from Laos (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000606 - A new species of the genus Cyrtonion (Coleoptera: Hydrophilidae: Megasternini) from the Democratic Republic of the Congo (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000492 - A new West Balkanian sand-goby (Teleostei: Gobiidae) (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0001114 - A review of the genus Satonius (Coleoptera: Myxophaga: Torridincolidae): taxonomic revision, larval morphology, notes on wing polymorphism, and phylogenetic implications (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000584 - A taxonomic review of the Callirhipidae (Insecta: Coleoptera: Elateriformia) of the Afrotropical region (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000476 - Acaroconium punctiforme gen. sp. nov., a new lichenicolous coelomycete on Acarospora species and Sarcogyne regularis (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000592 - Additional records of the invasive Nearctic bug Leptoglossus occidentalis (Heteroptera: Coreidae) in Croatia (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000983 - Amalgam zlata z novoknínského zlatonosného revíru, střední Čechy (Česká republika) (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0001150 - Annotated check-list of the mammals of Iran (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000554 - Application of the Wagner’s Parcimony Method in fossil plant assemblages from the Cretaceous of Europe (2008)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/08:#0000520 - Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000504 - Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean and Middle East. Part 6. Bats of Sinai (Egypt) with some taxonomic, ecological and echolocation data on that fauna (2008)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/08:#0001048 - Biological Diversity of Non-metric Traits in the Great Moravian Population – the Comparison of the Mikulčice Power Centre and its Hinterland. (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000532 - Bismutotantalite-stibiotantalite-stibiocolumbite assemblage from elbaite pegmatites at Molo near Momeik, northern Shan State, Myanmar (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000535 - Bismutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín u Špindlerova Mlýna (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000556 - Bryozoan event from Middle Miocene (Early Badenian) lower neritic sediments from the locality Kralice nad Oslavou (Central Paratethys, Moravian part of the Carpathian (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0001130 - Chrostíci (Trichoptera) Jizerských hor a Frýdlantska (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000487 - Dental anomalies and dental variations in the red fox Vulpes vulpes in the Czech Republic (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000490 - Distribution and taxonomic relationships of spined loaches (Cobitidae, Cobitis) in the River Neretva basin, Bosnia and Herzegovina (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000491 - Distribution of loach fishes (Cobitidae, Nemacheilidae) in Albania, with genetic analysis of populations of Cobitis ohridana (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000497 - Diversity of small Amazonian Dendropsophus (Anura: Hylidae): another new species from northern Bolivia (2008)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/08:#0001131 - Dvoukřídlí (Diptera) (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000980 - Eclarite and associated Bi sulfosalts from the Brezno-Hviezda occurrence (Nízke Tatry Mts, Slovak Republic) (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000464 - Ecology of the rare fungus Hydropus atramentosus (Basidiomycota, Agaricales) in the Czech Republic and its potential value as a bioindicator of old-growth forests (2008)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/08:#0001049 - Estimation of Biologically Related Groups of Individuals at the Mikulčice-Kostelisko Burial Site on the Basis of Morphological Similarities, Topography of the Burial Site and Archaeological Data. (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000593 - Faunistic records from the Czech Republic – 244. Heteroptera: Coreidae: Leptoglossus occidentalis (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000594 - Faunistic records from the Czech Republic – 248. Heteroptera: Tingidae: Tingis (Neolasiotropis) marrubii (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0001138 - Faunistic Records from the Czech Republic, Coleoptera: Chrysomelidae-267 (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000602 - Faunistic records from the Czech Republic-246. Hymenoptera: Symphyta. (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000604 - First record of myrmecophily in buprestid beetles: immature stages of Habroloma myrmecophila sp. nov. (Coleoptera: Buprestidae) associated with Oecophylla ants (Hymenoptera: Formicidae) (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000478 - Four new lichenicolous fungi from North America (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000985 - Freibergit a jamesonit z historického ložiska stříbra Šebestěnice u Čáslavi (Česká republika) (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000494 - Genetic structure and distribution of Oxynoemacheilus bureschi (Balitoridae, Teleostei), and its phylogenetic relationships with other European stone loaches (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000498 - Geographic morphological variation in parapatric Western Palearctic tree frogs, Hyla arborea and Hyla savignyi: are related species similarly affected by climatic conditions? (2008)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/08:#0001046 - Harris Lines in the Non-adult Great Moravian Population from Mikulčice – the Comparison of Inhabitants of the Castle and Sub-castle Area. (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000981 - Henclová - nová lokalita pseudomalachitu v Slovenskej republike (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000597 - The history and present state of Trichoptera research in the Czech Republic (2008)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/08:#0000568 - The human Finds from Předmostí: Documentation and Catalogue of the Glass Plate Negatives. (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000462 - Interesting macrofungi from the Eastern Carpathians, Ukraine and their value as bioindicators of primeval and near-natural forests (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0001149 - Jména řecké a římské mytologie v nomenklatuře netopýrů, s poznámkou ke jménu Myotis alcathoe (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0001132 - Koutulovití (Diptera) Jizerských hor a Frýdlantska (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000986 - Kuprosklodowskit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika) (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000495 - Land snail distribution patterns within a site: The role of different calcium sources (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0001152 - Lesser Mouse-eared Bat (Myotis blythii) in Slovakia: distributional status with notes on its biology and ecology (Chiroptera: Vespertilionidae) (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000479 - Lichens and lichenicolous fungi of the Santa Monica Mountains, part 3: additions and corrections to the annotated checklist (2008)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/08:#0001153 - Měkkýši (Mollusca) Žďárských vrchů (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0001147 - Mitochondrial DNA reveals the genealogical history of the Snake-eyed lizards (Ophisops elegans and O. occidentalis) (Sauria: Lacertidae) (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000493 - Molecular phylogeny of the genus Gobio Cuvier, 1816 (Teleostei: Cyprinidae) and its contribution to taxonomy (2008)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/08:#0001059 - Morfologická variabilita dentálních znaků u populace knovízské kultury. (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000500 - Morphological, functional and evolutionary aspects of tail autotomy and regeneration in the “living fossil” Sphenodon (Reptilia: Rhynchocephalia) (2008)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/08:#0001124 - Motýli a housenky střední Evropy. Noční motýli II - můrovití (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000465 - Mykologický inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Voděradské bučiny v roce 2007 (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000590 - Myrmoplastoides subgen. nov. of the genus Myrmoplasta (Hemiptera: Heteroptera: Pyrrhocoridae) from the Oriental region (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000987 - Nálezy čejkaitu v důlní chodbě uranového ložiska Rožná, Česká republika (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0001151 - Netopiere (Chiroptera) Cerovej vrchoviny (stredné Slovensko) (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0001134 - New and interesting records of true bugs (Heteroptera) from the Czech Republic and Slovakia IV (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000477 - New lichenicolous Opegrapha species on Caloplaca from Europe (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0001135 - New records of Eurydema fieberi from the Czech Republic with corrections to some previously published records of Palaearctic Eurydema species (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000555 - New records of teleosts from the Late Turonian (Late Cretaceous) of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000583 - New records of the water beetles (Coleoptera: Dytiscidae, Hydrophilidae) from the central European Oligocene-Miocene deposits, with a confirmation of the generic attribution of Hydrobiomorpha enspelense Wedmann 2000 (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000517 - Niche differentiation between diploid and hexaploid Aster amellus (2008)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/08:#0000567 - Non-metric Traits in the Gravettian Human Population Sample from Předmostí. (2008)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/08:#0000588 - Oedemeridae (2008)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/08:#0001120 - Order Coleoptera, family Oedemeridae. (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0001133 - Ovádovití (Diptera) Jizerských hor a Frýdlantska (2008)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/08:#0000569 - Paleodemographic Indicators and Current Paleoanthropological Methods as Applied to the Předmostí Sample. (2008)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/08:#0001136 - Ploštice (Heteroptera), křísi (Auchenorrhyncha), mery (Sternorrhyncha: Psylloidea) (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000605 - Primary chaetotaxy of the larval head capsule and head appendages of the Hydrophilidae (Coleoptera) based on larva of Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758) (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000461 - Proposal to conserve the name Hemipholiota against Nemecomyces (Agaricales, Basidiomycota) (2008)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/08:#0001047 - Proximal Femur Bone Density of the Great Moravian Population from Mikulčice Evaluated by Dual-Energy X-ray Absorptiometry. (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000463 - Rare fungus Pseudorhizina sphaerospora in the Boubínský Prales virgin forest (Czech Republic, Bohemian Forest) – its microlocalities and habitats in the year 2007 (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000460 - Record of the rare greenhouse fungus Lepiota elaiophylla (Agaricales, Agaricaceae) in Prague, Czech Republic, with notes on its taxonomy and distribution (2008)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/08:#0001042 - Reliable Sex Determination Based on Skeletal Remains for the Early Medieval Population of Great Moravia (9th-10th Century). (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000488 - Rozšíření hraboše mokřadního (Microtus agrestis) na Českomoravské vrchovině (2008)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/08:#0001123 - Širopasí (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0001146 - Species richness of vertebrates in the Czech Republic (2008)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/08:#0001045 - Stable C, N Isotopes in Human Skeletal Material from the Great Moravian Burial Site at Mikulčice-Kostelisko. (2008)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/08:#0001043 - Stature of the Great Moravian Population in Connection with Social Status. (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000475 - Studies in lichens and lichenicolous fungi: notes on some taxa from North America (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000982 - Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000513 - Taxonomic and nomenclatural puzzles in Indian Curcuma: the identity and nomenclatural history of C. zedoaria (Christm.) Roscoe and C. zerumbet Roxb. (Zingiberaceae) (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000586 - Three new species of the Old World Oedemeridae (Coleoptera) (2008)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/08:#0001044 - Trace Elements in Human Skeletal Material from the Great Moravian Burial Site at Mikulčice-Kostelisko. (2008)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/08:#0000550 - Trace fossils from the Upper Carboniferous fluvial sediments of the Intrasudetic Basin, Czech Republic (2008)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/08:#0001061 - Trojrozměrná analýza svrchně paleolitických lebek z Předmostí u Přerova. (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000534 - Unusual mineralization with niobian titanite and Bi-tellurides in scheelite skarn from Kamenné doly quarry near Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000984 - Uranopilit a jáchymovit z uranového ložiska Horní Slavkov (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000533 - Uranosphaerite from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains, Czech Republic): description and vibrational characteristics (2008)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/08:#0000570 - Variability in the Upper Paleolithic Skulls from Předmostí: Comparisons with Populations Inhabiting Bohemia and Moravia from Prehistory to the Present. (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000566 - Variability of the Upper Palaeolithic skulls from Předmostí near Přerov (Czech Republic): Craniometric comparison with recent human standards. (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0001145 - Variation of mitochondrial DNA in the Hipposideros caffer complex (Chiroptera: Hipposideridae) and its taxonomic implications (2008)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/08:#0001060 - Výskyt vsutých kůstek u lebek s kraniosynostózami. (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000483 - Výsledky průzkumu měkkýšů (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) v okolí města Blatná v jihozápadních Čechách (2008)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/08:#0000469 - Zajímavé a vzácné houby Národního parku České Švýcarsko (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000467 - Zajímavé a vzácné houby travních společenstev, zejména kyjankovité, nalezené během Setkání mladých mykologů na Kokořínsku v říjnu 2007 (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000466 - Zajímavé a vzácné luční houby nalezené během Týdne mykologických exkurzí v Orlických horách (2007) na lokalitách Přední Ochoz a PR Hořečky (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000480 - Zajímavé lichenologické nálezy III. Fuscopannaria leucophaea, Normandina pulchella, Pseudosagedia byssophila, Toninia taurica (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0000536 - Zálesí – eine interessante Mineralfundstelle an der tschechisch-polnischen Grenze (2008)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/08:#0001041 - Zdravotní stav chrupu populace knovízské kultury. (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/08:#0001148 - Změny v rozšíření králíka divokého (Oryctolagus cuniculus) na území České republiky (Lagomorpha: Leporidae) (2008)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/08:#0001137 - Zoogeografie (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000381 - A new fungus, Exobasidium gomezii, from Chilean Patagonia (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000351 - A new species of Chiasmocleis (Anura: Microhylidae) from the Iquitos region, Amazonian Peru, with possible direct development. (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000489 - A new species of Knipowitschia (Perciformes: Gobiidae) from southern Montenegro (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000473 - Additions to the lichen and lichenicolous flora of Denmark VII (2007)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/07:#0000572 - Antropologické posouzení hrobů z mladší doby bronzové. (2007)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/07:#0000486 - Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze. V. Letouni (Chiroptera) – část 3. Netopýrovití (Vespertilionidae – Vespertilio, Eptesicus, Nyctalus, Pipistrellus a Hypsugo) (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000349 - Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 5. Bat fauna of Cyprus: review of records with confirmation of six species new for the island and description of a new subspecies. (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000553 - Bericht über biostratigraphische paläbotanische und fatzielle Arbeiten in der Gosau-Gruppe von Russbach am Pass Gschütt auf Blatt 95 St. Wolfgang im Salzkammergut (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000609 - Catalogue of water beetles of the Czech Republic (Coleoptera) (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000526 - Chemické složení minerálů serpentinitů mezi Malešovem a Kačinou na Kutnohorsku (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000382 - Cyathicula brunneospora and Pirottaea atrofusca, two new Helotiales from Tian Shan (Kazakhstan) (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000611 - Description of Nasocoris lautereri sp. nov. from the Balkan peninsula, with a review of the genus Nasocoris (Hemiptera: Heteroptera: Miridae: Phylinae) (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000340 - Distribution, ecology and fructification of a rare ascomycete, Pseudorhizina sphaerospora, in the Czech Republic and its habitats in Europe (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000384 - Early Campanian Grünbach Flora of Austria (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000386 - Early Campanian Grünbach flora of Austria: systematic composition and palaeoclimatic interpretations (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000608 - Early Oligocene insect fauna from Seifhennersdorf (Saxony, Germany) (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000378 - Ecological rather than geographic or genetic distance affects local adaptation of the rare perennial herb, Aster amellus (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000338 - Ecology and distribution of Myriosclerotinia caricis-ampullaceae (Sclerotiniaceae, Ascomycota) in Central Europe with remarks on its world distribution (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000607 - Emmidolium excavatum Orchymont (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae) confirmed in Africa and the Arabian peninsula (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000344 - Endococcus variabilis, a new species on Staurothele areolata (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000580 - Entesopathie: test reprodukovatelnosti nové metody hodnocení založeného na současných klinických datech. (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000374 - First record of Hemidactylus mindiae Baha El Din, 2005 from Jordan (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000360 - First record of the alien lace bug Stephanitis pyrioides in Greece and note on Corythucha ciliata from Portugal (Heteroptera: Tingidae). (2007)
Výsledek druhu JRIV/00092738:_____/07:#0000004 - First record of the Kuhl`s Pipistrelle, Pipistrellus Kuhlii (Kuhl, 1817), in the Czech Republic (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000582 - First records of Hydroporus hebaueri in Slovakia (Coleoptera: Dytiscidae) (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000339 - Flammula croceolamellata and Naucoria intertrunca described by Albert Pilát are identical with Gymnopilus species (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000482 - Historie chovu a výskytu paovce hřivnaté (Ammotragus lervia) v České republice (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000359 - Icones Insectorum Europae Centralis: Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Paelobiidae (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000530 - Kasiterit z Bohulib (jílovský zlatonosný revír) (2007)
Výsledek druhu JRIV/00092738:_____/07:#0000005 - Katalog vodních brouků České republiky (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000352 - Leptoconops bezzii (Diptera: Ceratopogonidae) parasitizing tortoises Testudo graeca (Testudines: Testudinidae) in mountain ranges of Lebanon and western Syria. (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000343 - The lichenicolous Phoma species (coelomycetes) on Cladonia (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000347 - Lišejníky zaznamenané během 19. podzimních bryologicko-lichenologických dnů na Kokořínsku, 21.-24. 9. 2006 (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000518 - Lom u Ferdinandova (u Dvora Králové) – zajímavá botanická lokalita (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000519 - Lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites L.) – nový druh pro Královéhradecký kraj (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000523 - The mineral marrucciite: monoclinic Hg3Pb16Sb18S46 (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000527 - Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000354 - Molecules, morphometrics and new fossils provide an integrated view of the evolutionary history of Rhinopomatidae (Mammalia: Chiroptera) (2007)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/07:#0000603 - Motýli a housenky střední Evropy. Noční motýli I. (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000502 - Netopiere v podkrovných priestoroch Horehronia (stredné Slovensko) (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000345 - New and noteworthy lichens in the Czech Republic – genus Caloplaca (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000383 - New and unusual Bryozoa from the Badenian (Middle Miocene) of the Moravian part of the Vienna Basin (Central Paratethys, Czech Republic) (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000600 - New faunistic records of moth flies (Insecta, Diptera, Psychodidae) from the Czech Republic. (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000501 - New mitochondrial lineages within the Pipistrellus pipistrellus complex from Mediterranean Europe (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000348 - New record of the Blue bream (Abramis ballerus) in the Elbe River in the Czech Republic (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000472 - New Records of Lichenicolous Fungi for California (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000591 - New records of Liorhyssus hyalinus (Heteroptera: Rhopalidae) in the Czech Republic, with a review of its worldwide distribution and biology (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000599 - New records of moth flies (Diptera, Psychodidae) from Poland with description of Apsycha gen. nov. (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000506 - Northern Bald Ibis (Geronticus eremita) in the Czech Republic, Poland and Slovakia: a review of historical records (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000471 - Noteworthy Collections: New Records of Lichenicolous Fungi from California (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000474 - Noteworthy lichens, lichenicolous and other microfungi recorded in Bohemian Karst, Czech Republic (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000361 - Noualhieridia guentheri sp. nov., a new species of Acanthosomatidae (Heteroptera) from Madagascar. (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000496 - Obojživelníci a plazi Pelhřimovska (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000357 - On the taxonomy of the dityline genera Diasclera Reitter, Dityloidea Fairmaire and Germain and Nerdanus Fairmaire (Coleoptera: Oedemeridae) (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000505 - Ornithological results of the Czechoslovak-Iranian expedition in Iran in 1977 (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000377 - Ottensite, a new mineral from Qinglong, Guizhou Province, China (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/07:12038 - Pavouci (Araneae) Prahy (2007)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/07:#0000511 - Pavouci (Araneae) Prahy (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000358 - Philanthaxoides gallicus gen. nov., sp. nov. from Lowermost Eocene French amber (Coleoptera: Buprestidae) (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000551 - Pollination drops, pollen and insect pollination of Mesozoic gymnosperms (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000581 - Preliminary revision of the genus Sparedrus (Coleoptera: Oedemeridae) from eastern and southeastern Asia (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000481 - První doklad rozmnožování netopýra pobřežního (Myotis dasycneme) v České republice a další letní nález netopýra východního (Myotis blythii) na jihovýchodní Moravě (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000598 - Psychodidae (Diptera) of the Orlické hory Protected Landscape Area and neighbouring areas with descriptions of two new species from the Czech Republic (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000341 - Remarks to the ecology of the boreo-montane polypore Amylocystis lapponica based on data from the Czech Republic and Poland (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000601 - Revision of Central European species of the Aclista scutellaris complex (Hymenoptera: Diapriidae) (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000356 - Revision of the genus Eulichas Jacobson, 1913 (Coleoptera: Eulichadidae) I. Introduction, morphology of adults, key to subgenera and species groups, and taxonomy of E. funebris species group (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000552 - Revision of the type material in the genus Nathorstia Heer (Filicales) (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000380 - Rod Bolboschoenus v květeně České republiky II. Bolboschoenus yagara, B. laticarpus (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000470 - Roselliniella microthelia, a new lichenicolous fungus for North America. (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000529 - Saléeit z uranového rudního výskytu Heřmaničky u Votic (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000376 - Schafarzikite from the type locality Pernek (Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic) revisited (2007)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/07:#0000571 - Sídliště z mladší doby bronzové na katastru obce Tuchoměřice okr. Praha-západ. (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000525 - Spodnoturonské písčité vápence v Kutné Hoře a Miskovicích (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000522 - Šreinite from Horní Halže, the Krušné hory Mountains, Czech Republic, a new mineral species, its comparison with asselbornite from Schneeberg, and new data for asselbornite (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000524 - Supergene uranium mineralization from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains), Bohemia, Czech Republic (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000379 - Taxonomy, distribution and ecology of Bolboschoenus in Europe (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000610 - True bugs (Heteroptera) of the Bukovské vrchy Hills (Poloniny National Park, Slovakia) (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000509 - Type specimens and type localities of Rock Nuthatches of the Sitta neumayer species complex (Aves: Sittidae) (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000507 - Types of birds in the collections of the Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland. Part 1: Introduction and European birds (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000508 - Types of birds in the collections of the Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland. Part 2: Asian birds (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000579 - Výška postavy populací na území ČR od neolitu po současnost. (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000528 - Výskyt cyanotrichitu na haldách ložiska Krupka v Krušných horách (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000531 - Výzkum horniny použité na mlýnek řeckého typu (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/07:#0000485 - Zahloubená chata ze středního eneolitu v Praze 9 - Miškovicích. Výsledky archeologických a přírodovědných analýz (2007)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000268 - A contribution to the faunistics of aquatic and semiaquatic bugs (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) in Portugal, with the review of biology of the Nearctic corixid Trichocorixa verticalis (Fieber, 1851). (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000243 - A contribution to the knowledge of the genus Rhagonycha Eschscholz, 1830 (Coleoptera, Cantharidae) (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000303 - A new schizaeaceous fern, Schzaeopsis ekrtii sp. nov., and its in situ spores from the Upper Cretaceous (Cenomanian) of the Czech Republic (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000277 - A new species of tree frog, genus Dendropsophus (Anura: Hylidae), from the Amazon of northern Bolivia (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000958 - A revision of selected material of lignicolous Lachnum species from the Czech Republic with a note on graminicolous material of the Lachnum pygmaeum complex (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0001143 - A revision of the Anthaxia (Anthaxia) funerula species-group (Coleoptera: Buprestidae: Anthaxiini) (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000244 - A revision of the genus Sparedrus (Coleoptera: Oedemeridae) from central part of the Palaearctic region and from western part of the Oriental region (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000240 - Agabus balcanicus – a junior synonym of Agabus dilatatus (Coleoptera: Dytiscidae) with new records of diving beetles from Bulgaria (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000245 - Annotated review of the Cantharidae and Malachiidae (Coleoptera) of the Maltese Islands (2006)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/06:#0000323 - Anthropologische Auswertung der Menschlichen Skelette von Nova Ves. (2006)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/06:#0000278 - Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze. V. Letouni (Chiroptera) – část 2. Netopýrovití (Vespertilioniodae – rod Myotis) (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000311 - The Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralization from the deposit Bytíz (mine 19), the Příbram uranium-polymetallic ore district, Czech Republic (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000286 - Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 4. Bat fauna of Syria: distribution, systematics, ecology (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000267 - Blánatka světlá (Oxycarenus pallens) (Heteroptera, Oxycarenidae) na střední Moravě (2006)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/06:#0000304 - Carboniferous of Central Bohemia (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000282 - Catalogue of the cetaceans (Mammalia: Cetacea) in selected collections of the Czech Republic, with special respect to the collection of the National Museum, Praha (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000310 - Chemical composition of Ag-Sb mineral phases from the Příbram uranium ore district, Czech Republic (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000260 - Contribution to the knowledge of the caddisfly fauna (Trichoptera) of Iran: description of new species and new distributional data (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000296 - Cretaceous Bryozoa from Chrtníky (Bohemian Massif) (2006)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/06:#0000353 - Differentiation within Syrian populations of the lizard Mesalina brevirostris (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000299 - Early angiosperm ecology: Evidence from the Albian-Cenomanian of Europe (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000288 - Einige für Bayern neue oder bemerkenswerte Flechten und flechtenähnliche Pilze (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000287 - Endococcus karlstadtensis sp. nov. und weitere Funde von flechtenbewohnenden Pilzen in Bayern - Beitrag zu einer Checkliste II. (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000252 - Entomofauna of Vanikoro Part 1 – Introduction and Coleoptera: Buprestidae (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000248 - Faunistic records from the Czech republic – 219. Hymenoptera: Symphyta (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000263 - Faunistics Records from the Czech Republic – 212. Heteroptera: Tingidae. Stephanitis (Stephanitis) rhododendri Horváth, 1905 (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000264 - Faunistics Records from the Czech Republic – 213. Heteroptera: Tingidae. Stephanitis (Stephanitis) pyri (Fabricius, 1775) (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000275 - First record of Atractus latifrons (Günther, 1868) from Bolivia (Serpentes: Colubridae) (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000281 - First record of Crocidura dhofarensis Hutterer et Harrison, 1988 (Mammalia: Soricidae) in Yemen (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000269 - First records of Oxycarenus lavaterae (Heteroptera: Oxycarenidae) from the Czech Republic with review of its distribution and biology (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000215 - Jan Svatopluk Presl´s (1821) family-group names of mammals (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000362 - Katalog sbírky ploštic (Heteroptera) kolínského rodáka Otokara Kubíka uložené v Regionálním muzeu v Kolíně – část II. (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000313 - The Krásno Sn-W ore district near Horní Slavkov: mining history, geological and mineralogical characteristics (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000290 - Lišejníky zaznamenané během 16. bryologicko-lichenologických dnů v Kameničkách (CHKO Žďárské vrchy, 2.-5. 10. 2003) (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000298 - Lower Sarmatian Bryozoa from brackish sediment in the northern part of the Danube Basin (Dubová, Slovakia) (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000306 - The Middle Ordovician tergomyan mollusc Pygmaeoconus: an obligatory epibiont on hyolithids (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000315 - Mineralogy of phosphate accumulations in the Huber stock, Krásno ore district, Slavkovský les area, Czech Republic (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000255 - Moth Flies from Bavaria (Diptera, Psychodidae) (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000280 - Nález schránek měkkýšů v prostoru raně středověkého opevnění v Libici nad Cidlinou (2006)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/06:#0000959 - New and noteworthy lichens in the Czech Republic – genus Rinodina (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000312 - New data on mineralogy of the Vysoký Kámen deposits near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000256 - New faunistic records of moth flies (Insecta, Diptera, Psychodidae) from Slovakia (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000355 - New genus and species of the subtribe Anthaxomorphina Holynski, 1993 from Eastern Indonesia, with taxonomic and bionomical notes on the genus Anthaxomorphus Deyrolle, 1864 (Coleoptera: Buprestidae: Aphanisticini) (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00016501 - New naturally occuring mineral phases from Krásno-Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000317 - New naturally occuring mineral phases from the Krásno - Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic (2006)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/06:#0000242 - New species of the family Cantharidae (Insecta: Coleoptera) from Nepal (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000246 - New species of the genus Sparedrus (Coleoptera: Oedemeridae) from Bulgaria (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000279 - Nomenclatural and taxonomic status of birds described by Johan Peter Falck in 1786 (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000254 - Non-biting moth flies (Diptera: Psychodidae) new to the fauna of Israel (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000291 - Notes on taxa of the genus Pholiota described by C. Kalchbrenner (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000284 - Notes on the genus Ochotona in the Middle East (Lagomorpha: Ochotonidae) (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000270 - On the distribution and ecology of Alloeonotus egregius Fieber, 1864 and A. fulvipes (Scopoli, 1763) (Heteroptera: Miridae) (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000266 - On the distribution of Micronecta carpatica Wróblewski, 1958 (Heteroptera: Corixidae) (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000285 - On the Greater noctule (Nyctalus lasiopterus) in central Slovakia (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000283 - On the occurrence of Eptesicus bobrinskoi in the Middle East (Chiroptera: Vespertilionidae) (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000241 - On the taxonomy of the Palaearctic and Oriental Oedemeridae (Coleoptera) (2006)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/06:#0000328 - Pavouci (Araneae) CHKO Kokořínsko. (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000307 - Peelipilina, a new tergomyan mollusc from the Middle Ordovician of Bohemia (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000250 - Philanthaxia nelsoni sp. nov. from Indonesia (Coleoptera: Buprestidae) (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000238 - Platambus striatus (Zeng & Pu 1992) a valid species from south-western China (Coleoptera: Dytiscidae) (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000302 - Platanoid staminate inflorescence and its associated foliage from the Bohemian Cenomanian (Czech Republic) (2006)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/06:#0000273 - Ploštice (Heteroptera) přírodní rezervace Svatý kopeček a blízkého okolí (CHKO a BR Pálava, Česká republika) (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000385 - Pollen genus Eucommiidites: ultrastructure and affinities (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000265 - Psammotisia nom. nov., a new replacement name for Tisia Hoberlandt, 1993 (Heteroptera: Pentatomidae: Sciocorini) (2006)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/05:#0000106 - Psychodidae (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000257 - Psychodidae (Diptera) of the Jeseníky Protected Landscape Area and its environs with descriptions of two new Berdeniella species from the Czech Republic (2006)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/06:#0000259 - Psychodidae Newman, 1834 (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000300 - Report on ferns of the Bohemian Cenomanian and their spores in situ. (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000271 - Revised occurrence of Heterotoma species (Heteroptera: Miridae) in the Czech Republic and Slovakia with remarks on nomenclature, diagnostic characters, and ecology (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000247 - Revision of Chitona species (Coleoptera: Oedemeridae) from the eastern Mediterranean (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000301 - Revision of platanoid foliage from the Cretaceous of the Czech Republic (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000249 - Revision of the European species of Scorpioteliea (Hymenoptera: Diapriidae) (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0001039 - Rod Bolboschoenus v květeně České republiky I. Bolboschoenus maritimus s. str., B. planiculmis, B. glaucus (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000309 - Selenium mineralization of the uranium deposit Zálesí, the Rychlebské hory Mts., Czech Republic (2006)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/06:#0000322 - Skelettüberreste aus dem Gräberfeld der Aunjetitzer Kultur bei Vepřek (Bez. Mělník) (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000314 - Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000316 - Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000308 - Supergene Y, REE minerals from the Medvědín deposit, the Krkonoše (Giant) Mts., Czech Republic (2006)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/05:#0000107 - Tabanidae (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000251 - Two new species in the Anthaxia (Anthaxia) candens (Panzer, 1793) species-group from Iran and Turkey, with taxonomic notes on the group (Coleoptera: Buprestidae) (2006)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/06:#0000221 - Typový materiál taxonů popsaných Vadimem Vladykovem ze Zakarpatské Ukrajiny ve sbírce Národního muzea v Praze (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/06:#0000239 - The westernmost record of Oriental Neptosternus circumductus, and the review of Dytiscidae (Coleoptera) of Baluchistan (Iran, Pakistan) (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000140 - A new Late Cretaceous ginkgoalean reproductive structure Nehvizdyella gen. nov. from the Czech Republic and its whole-plant reconstruction (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000098 - A new species of Agrilaxia from Mexico, with notes on related species (Coleoptera: Buprestidae: Anthaxiini) (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000128 - A new synonym of Phyllomorpha laciniata (Villers, 1789) (Heteroptera: Coreidae) (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000062 - A revision of selected material of lignicolous species of Brunnipila, Capitotricha, Dasyscyphella and Neodasyscypha from the Czech Republic (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000100 - A revision of the subgenus Thailandia (Coleoptera: Buprestidae: Anthaxia) (2005)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/05:#0000047 - Atlas minerálů České a Slovenské republiky (2005)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/05:#0000071 - Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze. V. Letouni (Chiroptera) – část 1. Vrápencovití (Rhinolophidae), netopýrovití (Vespertilionidae – Barbastella barbastellus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus). (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000046 - Bustamit z Pb-Zn skarnu v mramorech moldanubika z Meziříčka u Želetavy, západní Morava (2005)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/05:#0000087 - Bývalá těžebna cihlářských hlín ve Stodůlkách (Praha 5) – cenný přírodní prvek uvnitř velkoměsta (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000048 - Calciopetersite from Domašov nad Bystřicí, northern Moravia, Czech Republic, a new mineral species of the mixite group (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000093 - Carbon, nitrogen and strontium isotopes in the set of skeletons from the Neolithic settlement at Vedrovice (Czech Republic) (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000022 - Cerastium caesareosylvaticum Toman (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000088 - Červený seznam obojživelníků a plazů České republiky (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000073 - Červený seznam obratlovců České republiky – souhrnný přehled (2005)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/05:#0000095 - Brouci nadčeledi Cleroidea Česka, Slovenska a sousedních oblastí (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000105 - Common non-biting moth flies (Insecta, Diptera, Psychodidae) new to the fauna of Turkey (2005)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/05:#0000077 - Composition and nomenclature of the European bat fauna (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000123 - Contribution to the faunistics of the true bugs (Heteroptera) of Tunisia (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000121 - Copelatus mahajanga sp. nov. from Madagascar (Insecta Coleoptera Dytiscidae) (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000068 - Czech Republic - the type material of spiders (Araneae) (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000059 - Databáze nepublikovaných mykofloristických prací v České republice (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000082 - Did Griffon Vulture (Gyps fulvus) breed north of the Alps in the past 200 years? (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000143 - Did plane trees exist in the Cretaceous? (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000039 - Dílčí výzkum technologického nabohacení sedimentů vybranými těžkými prvky (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000060 - Distribution and ecology of Camarops tubulina (Ascomycetes, Boliniaceae) in the Czech Republic and remarks on its European distribution (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000037 - Dobývání rumělky, železné rudy a vápence v obci Jesenný, s. od Semil (2005)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/05:#0000149 - Doklady niektorých zreidkavých ochorení na včasnostredovekom pohrebisku v Borovciach. (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000067 - Einige für Bayern neue Flechtenbewohnende Pilze - Beitrag zu einer Checkliste I. (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000081 - Evidence for hawking in early Medieval Czechia (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000110 - Faunistic records from the Czech Republic – 187. Lepidoptera: Coleophoridae (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000043 - Ferberit z rudních žil kutnohorského revíru - nový minerál pro rudní revír a indikátor Sn-W mineralizace (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000142 - First Cenomanian dinosaur from Central Europe (Czech Republic) (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000127 - First record of the family Velocipedidae (Heteroptera: Cimicomorpha) from Nepal (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000074 - First records of Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) (Chiroptera, Molossidae) from Serbia and Montenegro and from Bosnia and Herzegovina (2005)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/05:#0000144 - The fossil record of Cupressaceae s. lat. (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000104 - Further new taxa and little-known species of non-biting moth flies (Diptera, Psychodidae) from Yemen (2005)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/05:#0000090 - Fylogeografie rodu Telestes (Cyprinidae) (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000054 - The genus Gymnopilus (Fungi, Agaricales) in the Czech Republic with respect to collections from other European countries (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000035 - Geologické poměry, kontaktní metamorfóza a mineralizace z. okraje jílovského pásma u Štěchovické přehrady (2005)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/05:#0000148 - Great Moravian cemetery „Kostelisko“ around the Mikulčice´castle. Demography, manifestations of physiological and physical non-specific loading, state of health (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000036 - Historický stříbrorudný revír Boží Dar u Jáchymova v Krušných horách (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000027 - Hnízdní populace potápky černokrké (Podiceps nigricollis) v jižních Čechách v letech 1997-2004 a možné příčiny úbytku početnosti (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000118 - Hygrotus (Coelambus) ahmeti sp. nov. (Coleoptera: Dytiscidae) from north-eastern Turkey (2005)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/05:#0000091 - Ichtyofauna povodí řeky Neretvy v Bosně a Hercegovině (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000034 - Kalcitové drúzové dutiny s whewellitem na uranovém ložisku Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír) (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000056 - Klíč k určování druhů rodu Gymnopilus známých z České republiky s poznámkami k jednotlivým druhům (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000099 - Larvae of Australian Buprestidae (Coleoptera). Part 3. Genera Maoraxia and Anthaxoschema with a review of larval characters of known anthaxiine taxa (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000066 - Lichenicolous fungi from the Czech Republic II. Arthrorhaphis arctoparmeliae sp. nov. and some new records for the country (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000041 - Lithný pegmatit s lepidolitem a topazem z Příbrami - Skalky (šachta č. 20) (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000058 - Metodika mykologického průzkumu v chráněných územích (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000094 - More informations about Canthydrus diophtalmus (Reiche & Saulcy, 1855) in Turkey (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000146 - Morphological likeness of the skeletal remains in the Central European family from 17th to 19th century. (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000085 - Morphological variation and sex ratio in the Leopard snake (Zamenis situla) from Sozopol (Bulgaria) (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000135 - Muscle scars, systematics and mode of life of the Silurian family Drahomiridae (Mollusca, Tergomya) (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000044 - Nález minerálu blízkého andoritu (tzv. minerál F) v asociaci s diaforitem a dalšími minerály Pb-Ag-Sb na haldě dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram (2005)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/05:#0000033 - Nerostné suroviny (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000125 - New and interesting records of true bugs (Heteroptera) from the Czech Republic and Slovakia III. (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000126 - New and interesting records of true bugs (Heteroptera) from Turkey, southeastern Europe, Near and Middle East (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000108 - New faunistic records of Trichoptera (Insecta) from the Czech Republic, II (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000122 - New records of true bugs (Heteroptera) of Balkan peninsula (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000114 - New species and synonym in Oedemeridae (Coleoptera) from the Palaearctic and Oriental regions (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000115 - New taxa of the subfamily Cantharinae (Coleoptera: Cantharidae) from southeastern Asia with notes on other species II (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000089 - Notes on the distribution and taxonomic status of Gobio gobio from the Morača River basin (Montenegro) (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000124 - Notes on the distribution of Metatropis rufescens in the Czech Republic (Heteroptera: Berytidae) (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000084 - Notes on the herpetofauna of Bioceanica and Bolpebra (Provincia Nicolas Suaréz, Departamento Pando, Bolivia) (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000001 - Nová ginkgovitá reproduktivní struktura Nehvizdyella gen. nov. rostlina ze svrchní křídy České republiky a její celostní rekonstrukce (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000130 - Nové druhy ploštic (Heteroptera) pro faunu České republiky ze sbírky Otokara Kubíka (2005)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/05:#0000138 - Nové ichnofosilie z fluviálních svrchnokarbonských sedimentů vnitrosudetské pánve (2005)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/05:#0000137 - Nové nálezy stop tetrapodů ve svrchnokarbonských sedimentech vnitrosudetské pánve (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000053 - Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000083 - O údajném nálezu kukačky dešťové (Coccyzus americanus) v České republice (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000076 - On some Mediterranean populations of bats of the Myotis mystacinus morpho-group (Chiroptera: Vespertilionidae) (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000080 - On the alleged breeding of Great Cormorants (Phalacrocorax carbo) in Bohemia in the 17th century (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000113 - On the taxonomy and nomenclature of Stenostoma rostratum (Coleoptera: Oedemeridae) (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000063 - On three foliicolous Helotiales on D (2005)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/05:#0000031 - Pacova hora u Chýnova - mineralogie lomu a jeskyně (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000078 - Papoušek na raně středověké plaketě ze Starého Města (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000040 - Porovnání chemického složení amfibolových rohovců v širším okolí neolitického produkčního centra u Jistebska, Jizerské hory (2005)
Výsledek druhu BRIV/00023272:_____/05:#0000070 - Poznáváme naše savce (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000029 - Projekt CES v České republice v roce 2004 (2005)
Výsledek druhu CRIV/00023272:_____/05:#0000258 - Psychodidae (koutulovití) (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000103 - Revision of the Central Europea species of Aclista (Diapriidae, Hymenoptera). Par II. Aclista insolita Nixon, 1957, Aclista dubia Kieffer, 1909 and similar species (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000129 - Revision of the genus Mahea Distant, 1909 (Insecta: Heteroptera: Acanthosomatidae), with review of the Acanthosomatidae of Madagascar and Seychelles R09 – 2005 (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000097 - Revision of the Palaearctic species of the Coccinella transversoguttata species group with notes on some other species of the genus (Coleoptera: Coccinellidae) (2005)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/05:#0000132 - Revize křídových mechovek popsaných Prantlem (1938) (2005)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/05:#0000092 - Rozšíření sladkovodních ryb v Albánii (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000038 - Rýžoviště zlata na Hubenovském potoce u obce Drevníky, jv. od Dobříše (jižní periférie zlatonosného revíru Nový Knín) (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000102 - Sceliphron caementarium (Drury, 1773) in the Czech Republic in 1942 – first record from Europe ? (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000052 - Selenem bohatý antimonit z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000028 - Sledování vlaštovek obecných (Hirundo rustica) v roce 2004 (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000051 - Sternbergit v asociaci s Ag-sulfidy, ložisko Březové Hory, Příbram (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000075 - Taxonomic and nomenclatural status of vertebrate species described by Franz Wilibald Schmidt in 1795 (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000055 - Taxonomy and nomenclature of Gymnopilus bellulus and G. microsporus (Agaricales, Cortinariaceae) (2005)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/05:#0000131 - Terciérní mechovky z vrtu VK1 Vranovice (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000069 - Three interesting species of the genus Philodromus Walckenaer, 1825 (Araneae, Philodromidae) in the Czech Republic (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000112 - Three new species of the family Cantharidae (Coleoptera) from the Mediterranean (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000042 - Tsumoit (BiTe) ze zlatonosných křemenných žil z Bytízu - Starých hor u Příbrami (2005)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/05:#0000195 - Turonian Osteichthyans in Central Europe, with special reference to the Bohemian Cretaceous Basin (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000065 - Two Microbotryum species from the Himalayas (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000136 - Two new bellerophontiform tergomyans (Mollusca) from the Early Devonian (Lochkovian) of the Barrandian area, Bohemia (Czech Republic) (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0001144 - Two new species in the Anthaxia (Anthaxia) manca (Linnaeus, 1767) species-group from China (Coleoptera: Buprestidae) (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000117 - Two new species of Anginopachria Wewalka, Balke & Hendrich from Malaysia and Thailand (Coleoptera: Dytiscidae) (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000101 - Two new species of Anthaxia from Yemen (Coleoptera: Buprestidae) (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000139 - Two new species of Kladnostrobus nov. gen. and their spores from the Pennsylvanian of the Kladno-Rakovník Basin (Bolsovian, Czech Republic). (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000120 - Two new species of Laccophilus Leach, 1815 (Coleoptera: Dytiscidae) from India and Borneo with notes on other species of the genus (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000079 - Types of birds in the collections of the National Museum in Praha, Czech Republic (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000045 - Uranofán, uranopilit a compreignacit z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000141 - Validation of Araciphyllites austriacus J. Kvaček et Herman (Monocotyledones: Araceae) (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000086 - Variation of Hyla savignyi: A color pattern of Cypriote and mainland populations (2005)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/05:#0000032 - Velká - Sv. Jan (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000119 - Vodní brouci rybníků v CHKO Žďárské vrchy (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae, Hydraenidae). (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000116 - Xestoleptura nigroflava, a new genus of longhorn beetle for Europe (Coleoptera: Cerambycidae: Lepturinae) (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000057 - Zajímavější nálezy makromycetů z přírodních rezervací Chynínské buky a Jelení vrch v Plzeňském kraji (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000030 - Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea Praha za rok 2003 (2005)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/05:#0000109 - 10 let entomologického výzkumu v CHKO Orlické hory (1994-2004) (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000133 - The Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) exemplified by the Úpohlavy working quarry: integrated stratigraphy and palaeoceanography of a gateway to the Tethys (2005)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/05:#0000072 - Červený seznam savců České republiky (2005)