• česky
  • english

MK00002322103 - Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci písemných památek (2005-2011, MK0)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMK00002322103
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyVýzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci písemných památek
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Kategorie VaVNV - Aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového výzkumu (tzv. "neprůmyslový výzkum")
Hlavní oborAL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Vedlejší oborAF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Rok a měsíc zahájení řešení1.3.2005
Rok a měsíc ukončení řešení31.12.2011
Datum posledního uvolnění institucionální podpory15.3.2011
Číslo smlouvy3176/2005
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období2005200620072008200920102011celkem
Podpora ze státního rozpočtu2 754 tis. Kč3 954 tis. Kč3 704 tis. Kč3 204 tis. Kč1 552 tis. Kč835 tis. Kč541 tis. Kč16 544 tis. Kč
Celkové uznané náklady4 408 tis. Kč5 588 tis. Kč5 338 tis. Kč4 838 tis. Kč2 553 tis. Kč1 798 tis. Kč1 328 tis. Kč25 851 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyPředmětem výzkumné činnosti realizované ve výzkumném záměru je fyzická ochrana, forma uložení a konzervace vzácných písemných památek, které tvoří kulturní dědictví našeho národa. Jedná se o historický rukopisný i tištěný knižní fond včetně knižních vazeb, sbírky grafiky, map, vzácných periodik a dokumentů archivní povahy, které tvoří knihovní sbírky a jsou uloženy v depozitářích NK ČR (ale i jiných knihovnách a dalších kulturních institucích). Mezi vzácné knihovní sbírky řadíme nejen nejstarší historický fond jako například iluminované rukopisy zhotovené na papíře a pergamenu, ale může se jednat i o unikátní rukopisný, tištěný či obrazový fond z relativně nedávné doby. Vzhledem k tomu, že předměty tvořící vzácné knihovní sbírky jsou vytvořeny z celé škály materiálů, kterým dominují organické materiály jako papír, pergamen, kůže, dřevo, jedná se do značné míry o materiály choulostivé a podléhající poměrně snadno degradaci pokud nejsou respektována pravidla jejich uložení, manipulace, vystavování atd.
Klíčová slova v anglickém jazycepreventive conservation; enviroment; conservation
Hodnocení výsledkůU - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Webová adresahttp://www.nkp.cz/restauratori/
Popis výsledků českyPřínos spočívá zejm. v řešení problematiky konzervace knižních iluminací, vazebních usní a pergamenů. Popsané metody, postupy a prostředky odpovídají zadaným cílům a zásadám péče o archivní památky. Získané poznatky jsou velmi užitečné pro praxi konzervátorských oddělení paměťových institucí.
Rok dodání údajů do CEZ2012
Systémové označení dodávky datCEZ12-MK0-U/01:1
Datum dodání záznamu3.7.2012
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
PříjemceNárodní knihovna České republiky
ŘešitelMgr. Jan Novotný (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: 281013107; vedidk: 2845989)
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV27
Výsledek druhu NRIV/00023221:_____/12:#0000254 - Metodika průzkumu a konzervace iluminací středověkých rukopisů (2012)
Výsledek druhu JRIV/00023221:_____/12:#0000259 - Nový nástroj pro monitorování fyzického stavu knihovních fondů (2012)
Výsledek druhu DRIV/00023221:_____/11:#0000228 - Digitalizace sbírky negativů barokních univerzitních tezí (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023221:_____/11:#0000246 - Filigranologie a datace nejstarších plzeňských tisků (2011)
Výsledek druhu DRIV/00023221:_____/11:#0000235 - Krabice jako ochrana před negativním působením okolního prostředí (2011)
Výsledek druhu DRIV/00023221:_____/11:#0000234 - Měření vnějších polutantů v budovách Národní knihovny ČR v Praze (2011)
Výsledek druhu DRIV/00023221:_____/11:#0000226 - Metodika dokumentace fyzického stavu historických fondů (2011)
Výsledek druhu DRIV/00023221:_____/11:#0000233 - Metodika odkyselování knih „in situ“ (2011)
Výsledek druhu DRIV/00023221:_____/11:#0000229 - Metody vizualizace filigránů a využití filigranologie pro datování nejstarších českých tisků na příkladu tzv. Nového zákona se signetem (2011)
Výsledek druhu DRIV/00023221:_____/11:#0000231 - Přehled konzervátorských oprav knižních vazeb in situ: metody připevnění upadlých desek a zpevnění hřbetu bez rozebrání knižního bloku (2011)
Výsledek druhu DRIV/00023221:_____/11:#0000227 - Restaurátorský Informační Systém ResIS (2011)
Výsledek druhu DRIV/00023221:_____/11:#0000230 - Restaurování rukopisu z přelomu 14. a 15. století metodou „in situ" (2011)
Výsledek druhu DRIV/00023221:_____/11:#0000232 - Struktura a výroba islámských knih (2011)
Výsledek druhu DRIV/00023221:_____/11:#0000238 - Umístění knihovních fondů do obalů ze speciálních fólií bez přístupu vzduchu jako možnost jejich ochrany před degradačními vlivy – ano či ne? (2011)
Výsledek druhu DRIV/00023221:_____/11:#0000236 - Vliv vybraných konzervačních tukovacích činidel na historické vazební usně a pergameny (2011)
Výsledek druhu DRIV/00023221:_____/11:#0000237 - Vývoj a využití adhezivních „japanových folií“ na bázi derivátů celulózy při restaurování papírových dokumentů metodou in situ (2011)
Výsledek druhu WRIV/00023221:_____/11:#0000222 - Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci písemných památek (2005-2011) : závěrečný seminář k výzkumnému záměru MK00002322103 (2011)
Výsledek druhu DRIV/00023221:_____/10:#0000126 - „Graduał literatów" tom I (2010)
Výsledek druhu DRIV/00023221:_____/10:#0000245 - Restaurování rukopisu z přelomu 14. a 15. století „in situ" (2010)
Výsledek druhu CRIV/00023221:_____/09:#0000123 - Can Vacuum Packing of Archival and Library Documents in Special Foil Jackets be a Storage Solution? (2009)
Výsledek druhu ZRIV/00023221:_____/09:#0000109 - Metodika odkyselování knih "in situ" (2009)
Výsledek druhu DRIV/00023221:_____/09:#0000107 - Srovnání vzácných iluminovaných rukopisů připisovaných mistru Šelmberské bible (2009)
Výsledek druhu DRIV/00023221:_____/09:#0000108 - Typologie islámské knihy. Restaurování perské lakované vazby z fondů NK ČR. (2009)
Výsledek druhu DRIV/00023221:_____/09:#0000106 - Vakuové balení novin jako možnost dlouhodobého uložení - ano či ne? (2009)
Výsledek druhu JRIV/00023221:_____/08:#0000124 - Przechowywanie dokumentóv archiwalnych w specjalnych foliach prózniowych (2008)
Výsledek druhu DRIV/00023221:_____/08:#0000121 - Srovnání vzácných iluminovaných rukopisů připisovaných Mistru Šelmberské bible (2008)
Výsledek druhu DRIV/00023221:_____/08:#0000125 - Vliv vakuového balení na novinový papír (2008)