• česky
  • english

MK00002322101 - Vytvoření virtuálního badatelského prostředí pro zpřístupnění a ochranu digitálních dokumentů (2004-2010, MK0)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMK00002322101
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyVytvoření virtuálního badatelského prostředí pro zpřístupnění a ochranu digitálních dokumentů
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Kategorie VaVNV - Aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového výzkumu (tzv. "neprůmyslový výzkum")
Hlavní oborAF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Vedlejší oborJD - Využití počítačů, robotika a její aplikace
Rok a měsíc zahájení řešení1.1.2004
Rok a měsíc ukončení řešení31.12.2010
Datum posledního uvolnění institucionální podpory19.4.2010
Číslo smlouvy3035/2004
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období2004200520062007200820092010celkem
Podpora ze státního rozpočtu2 000 tis. Kč2 105 tis. Kč2 447 tis. Kč2 750 tis. Kč2 687 tis. Kč2 935 tis. Kč2 679 tis. Kč17 603 tis. Kč
Celkové uznané náklady11 769 tis. Kč12 436 tis. Kč11 817 tis. Kč12 590 tis. Kč13 046 tis. Kč13 822 tis. Kč14 838 tis. Kč90 318 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyVytvoření virtuálního prostředí pro ochranu a zpřístupnění dokumentů získaných digitalizací vzácných originálů prostřednictvím vytvoření systému schopného spolupracovat s vyššími metasystémy a datovými úložišti různého typu vč. tzv. storage grids. Personalizace virtuálního badatelského prostředí, vytvoření metodologií, metodik a best practices pro práci v něm. Optimalizace výroby a strukturace digitálních dokumentů ve vztahu k širšímu virtuálnímu prostředí, navázání komunikace s příbuznými systémy na bázi dohodnutých protokolů; napojení na související národní a mezinárodní projekty a programy. Řešení a zdokonalení archivace produkovaných digitálních dokumentů; zabezpečení její nezávislosti na uživatelských digitálních kopiích.
Klíčová slova v anglickém jazycevirtual research environment; XML metadata container; communication protocols; digital libraries; archival storage; data grid; personalization
Hodnocení výsledkůV - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Popis výsledků českyRozvoj digitálních knihoven Manuscriptorium (http://www.manuscriptorium.eu) a Kramerius (http://kramerius.nkp.cz), zapojených do Evropské knihovny TEL a portálu EUROPEANA.
Rok dodání údajů do CEZ2011
Systémové označení dodávky datCEZ11-MK0-U/01:1
Datum dodání záznamu30.6.2011
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
PříjemceNárodní knihovna České republiky
ŘešitelMgr. Adolf Knoll (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: +420-222220370; vedidk: 5838312)
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV35
Výsledek druhu ZRIV/00023221:_____/10:#0000183 - ANDI aplikace pro automatizovanou kontrolu kvality obrazových souborů (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023221:_____/10:#0000171 - Evropský projekt ENRICH a jeho význam pro vybudování virtuálního badatelského prostředí (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023221:_____/10:#0000172 - Manuscriptorium a nové trendy v digitálním zpřístupnění písemného a dokumentárního dědictví (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023221:_____/10:#0000173 - Multiform Unity of Central European Culture: projects ENRICH and REDISCOVER (2010)
Výsledek druhu ZRIV/00023221:_____/10:#0000155 - NK Catalog (2010)
Výsledek druhu JRIV/00023221:_____/10:#0000174 - Stvaranje ambijenta za virtuelno instraživanje istorijskich izvora (2010)
Výsledek druhu DRIV/00023221:_____/09:#0000096 - Creation of an International Digital Library of Manuscripts: Seamless Access to Data from Heterogeneous Resources (ENRICH Project) (2009)
Výsledek druhu DRIV/00023221:_____/09:#0000097 - Manuscriptorium Digital Library and ENRICH Project: Means for Dealing with Digital Codicology and Palaeography (2009)
Výsledek druhu RRIV/00023221:_____/09:#0000098 - Manuscriptorium for Candidates, Version 2 (2009)
Výsledek druhu RRIV/00023221:_____/08:#0000060 - Aplikace pro vyhledávání duplicitních úseků v TEI dokumentech (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023221:_____/08:#0000082 - Digitization is not only making images: manuscript studies and digital processing of manuscripts (2008)
Výsledek druhu DRIV/00023221:_____/08:#0000061 - ENRICH: an eContentPlus Project for Creation of a European Digital Library of Manuscripts (2008)
Výsledek druhu DRIV/00023221:_____/08:#0000080 - ENRICH - projekt evropské integrace rukopisů (2008)
Výsledek druhu DRIV/00023221:_____/08:#0000081 - Manuscriptorium - European digital library of Manuscripts (2008)
Výsledek druhu JRIV/00023221:_____/07:#0000063 - Crearea unei biblioteci europene digitale pentru manuscrise (2007)
Výsledek druhu ZRIV/00023221:_____/07:#0000026 - Databáze evidenčních záznamů (2007)
Výsledek druhu SRIV/00023221:_____/07:#0000030 - DTD pro strukturaci historického fulltextu s tabulkami (2007)
Výsledek druhu SRIV/00023221:_____/07:#0000029 - DTD pro strukturaci historického fulltextu ve verších (2007)
Výsledek druhu ZRIV/00023221:_____/07:#0000027 - Implementace formátu METS ve formě Komplexního digitálního dokumentu jako interního formátu digitální knihovny Manuscriptorium (2007)
Výsledek druhu SRIV/00023221:_____/07:#0000035 - RELIEF Registr digitalizovaných dokumentů (2007)
Výsledek druhu DRIV/00023221:_____/07:#0000062 - Towards Creation of a European Digital Library of Manuscripts (2007)
Výsledek druhu ZRIV/00023221:_____/06:#0000009 - Automatizovaná služba Manuscriptorium kandidátů (2006)
Výsledek druhu ARIV/00023221:_____/06:#0000007 - Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů (2006)
Výsledek druhu SRIV/00023221:_____/06:#0000008 - Editor XML M-TOOL 1.2 pro strukturování digitalizovaných dokumentů Manuscriptorium kompatibilních (2006)
Výsledek druhu WRIV/00023221:_____/06:#0000010 - MANUSCRIPTORIUM: Integrace vzdálených poskytovatelů dat a distribuovaná digitální knihovna (2006)
Výsledek druhu WRIV/00023221:_____/06:#0000013 - MANUSCRIPTORIUM: Integration of Remote Data Contributors and Distributed Digital Library (2006)
Výsledek druhu DRIV/00023221:_____/06:#0000012 - Mezinárodní projekty a praktické otázky prezentace kulturního dědictví (2006)
Výsledek druhu DRIV/00023221:_____/05:#0000002 - Creating Virtual Research Environment for Historical Documents (2005)
Výsledek druhu ARIV/00023221:_____/05:#0000003 - Creation and Management of Digital Documents - Considerations for delicate and heritage documents. In: Digitization and Digital Libraries. Information Management Resource Kit. Lesson 4.6 (2005)
Výsledek druhu ARIV/00023221:_____/05:#0000004 - Creation and Management of Digital Documents - Preservation of Digital Material. In: Digitization and Digital Libraries. Information Management Resource Kit. Lesson 4.7 (2005)
Výsledek druhu TRIV/00023221:_____/05:#0000001 - M-Tool - editor (2005)
Výsledek druhu TRIV/00023221:_____/04:00011043 - Definice typu dokumentu pro plné texty středověkých a raně novověkých rukopisů (2004)
Výsledek druhu TRIV/00023221:_____/04:00011001 - Definice typu dokumentu pro zvukové dokumenty (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023221:_____/04:00010992 - Digitized cultural heritage (2004)
Výsledek druhu DRIV/00023221:_____/04:00010994 - Formát virtuální reprezentace kulturního objektu (2004)