• česky
  • english

AV0Z40400503 - Struktura, reaktivita a dynamika molekulárních a biomolekulárních systémů: teorie, experiment, aplikace (2005-2011, AV0)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódAV0Z40400503
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyStruktura, reaktivita a dynamika molekulárních a biomolekulárních systémů: teorie, experiment, aplikace
PoskytovatelAV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR)
Kategorie VaVZV - Základní výzkum
Hlavní oborCF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Vedlejší oborCG - Elektrochemie
Další vedlejší oborCI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Rok a měsíc zahájení řešení1.1.2005
Rok a měsíc ukončení řešení31.12.2011
Datum posledního uvolnění institucionální podpory6.12.2011
Číslo smlouvyAV0Z40400503
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období2005200620072008200920102011celkem
Podpora ze státního rozpočtu92 793 tis. Kč95 201 tis. Kč92 081 tis. Kč99 093 tis. Kč101 374 tis. Kč51 768 tis. Kč28 011 tis. Kč560 321 tis. Kč
Celkové uznané náklady92 793 tis. Kč95 201 tis. Kč92 081 tis. Kč99 093 tis. Kč101 374 tis. Kč51 768 tis. Kč28 011 tis. Kč560 321 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyCílem výzkumného záměru je identifikace a objasňování souvislostí mezi strukturou a interakcemi v molekulárních a biomolekulárních systémech a jejich chemickou resp. elektrochemickou reaktivitou a fyzikální dynamikou. Novost záměru spočívá v experimentálním přístupu na atomární resp. molekulární úrovni, který je umožněn rychlým rozvojem spektroskopických a mikroskopických metod s vysokým rozlišením a technik syntézy materiálů v nanoměřítku. Předmětem výzkumné činnosti bude (a) vývoj a využití metod kvantové chemie v chemické fyzice, katalýze a elektrochemii, (b) kinetika a dynamika chemických procesů v plynné fázi a na površích, (c) struktura a vlastnosti molekul a jejich agregátů, (d) struktura, funkčnost a dynamika biomembrán, (e) syntéza a strukturní chemie nanoskopických materiálů, (f) mechanismus katalytických a elektrokatalytických procesů, (g) sorpční a transportní děje a (h) struktura a (foto)elektrochemická reaktivita molekul a biomolekul v kapalných fázích a na mezifázích.
Klíčová slova v anglickém jazycechemical physics; theoretical chemistry; quantum chemistry; reaction dynamics; reaction kinetics; electrochemistry; photochemistry; spectroscopy; catalysis; surfaces; interfaces; electrochemical sensors; biomolecules; nanotechnologies
Hodnocení výsledkůV - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Popis výsledků českyVýzkum byl zaměřen na objasnění vztahů mezi strukturou, dynamikou, interakcemi a chemickou reaktivitou (bio)molekulárních systémů. Byly vyvinuty a aplikovány spektroskopické a mikroskopické techniky vysokého rozlišení, a teoretické přístupy. Dále byly syntetizovány a charakterizovány nano- a mezoskopické materiály s definovanou strukturou pro využití v katalýze a elektrokatalýze.
Rok dodání údajů do CEZ2012
Systémové označení dodávky datCEZ12-AV0-U/01:1
Datum dodání záznamu3.7.2012
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
PříjemceÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitelprof. RNDr. Zdeněk Samec, DrSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: 286582307; vedidk: 1415840)
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV1697
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00375919 - A theoretical study of spectroscopy and metastability of the CN2+ dication (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00375911 - Acylation of p-xylene over zeolites (2012)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/12:00375975 - Advanced Imaging of Cellular Signaling Events (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00384166 - AFM diagnostics of graphene-based quantum Hall devices (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00375976 - (alpha-Diimine)tricarbonylhalorhenium complexes: the oxidation side (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00377164 - An explicitly correlated Mukherjee's state specific coupled cluster method: development and pilot applications (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00378717 - Analysis of Medication Errors of Health Care Providers on the Basis of Data from the Czech Toxicological Information Centre over an 11-Year Period (2000-2010) (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00384130 - Analýza těkavých plynů ve vydechovaném vzduchu u nemocných s idiopatickými střevními záněty (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00376153 - Anion chemistry on Titan: A possible route to large N-bearing hydrocarbons (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00375912 - Aromatization of alkanes over Pt promoted conventional and mesoporous gallosilicates of MEL zeolite (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00384098 - Assembly of mesoporous indium tin oxide electrodes from nano-hydroxide building blocks (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00381851 - Ato protein interactions in yeast plasma membrane revealed by fluorescence lifetime imaging (FLIM) (2012)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/12:00376613 - Axial Deformation of Monolayer Graphene under Tension and Compression (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00378708 - Behavior of 4-Hydroxynonenal in Phospholipid Membranes (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00378605 - Biophysics of lipid bilayers containing oxidatively modified phospholipids: Insights from fluorescence and EPR experiments and from MD simulations (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00377465 - Bovine serum albumin film as a template for controlled nanopancake and nanobubble formation: In situ atomic force microscopy and nanolithography study (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00376110 - Competitive inhibition of a metal-free porphyrin oxygen-reduction catalyst by water (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00376050 - Consequences of Ingestions of Potentially Corrosive Cleaning Products, One-Year Follow-Up (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00375906 - Control of CO(2) adsorption heats by the Al distribution in FER zeolites: effect of synthesis conditions (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00379012 - Correspondence of RuIIIRuII and RuIVRuIII Mixed Valent States in a Small Dinuclear Complex (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00376053 - Density-functional study of the compressed (23 23)R30°-CO overlayer on the ferromagnetic Co(0001) surface (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00377475 - Distinct Photophysics of the Isomers of B18H22 Explained (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00379008 - Donor-acceptor systems of Pt(II) and redox-induced reactivity towards small molecules (2012)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/12:00393338 - DYE SENSITISED SOLAR CELLS: NEW CHALLENGES FROM GRAPHENE CATHODE AND IODINE-FREE ELECTROLYTE (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00383180 - Dynamic electrochemistry at the interface between two immiscible electrolytes (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00376415 - Effect of additives on the performance of negative lead-acid battery electrodes during formation and partial state of charge operation (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00376346 - Efficient evaluation of Coulomb integrals in a mixed Gaussian and plane-wave basis using the density fitting and Cholesky decomposition (2012)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/12:00393334 - Electrochemical and spectroelectrochemical study of nanocrystalline TiO2 anatase with exposed (001) faces (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00376610 - Electrochemical Behavior of Quinoxalin-2-one Derivatives at Mercury Electrodes and Its Analytical Use (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00384100 - Electrochemical design of ZnO hierarchical structures for dye-sensitized solar cells (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00376051 - Electrochemistry of titanium dioxide: some aspects and highlights (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00377424 - Electron Transfer Triggers Fast Dimer/Monomer Switching of Pyridinium and Quinolinium Cations (2012)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/12:00383773 - Formation of the gel structure on Zr1Nb cladding tubes of nuclear fuel (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00376983 - FTIR in situ mechanistic study of the NH3-NO/NO2 "Fast SCR" reaction over a commercial Fe-ZSM-5 catalyst (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00375913 - High activity of iron containing metal-organic-framework in acylation of p-xylene with benzoyl chloride (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00377499 - High-resolution infrared spectroscopy of the ν2 = ν6 = 1 combination level of DCF3 (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00375908 - Hoveyda-Grubbs type metathesis catalyst immobilized on mesoporous molecular sieves-The influence of pore size on the catalyst activity (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00384307 - Hydrogen bond dynamics in the excited states: Photodissociation of phenol in clusters (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00376592 - Identification of branched oligosilanes in the phenylsilane dehydrocoupling reaction (2012)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/12:00370882 - Introduction to numerical methods (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00376010 - Investigation of the effect of mechanical pressure on the performance of negative lead accumulator electrodes during partial state of charge operation (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00376246 - Ion pairs from redox reaction of decamethylchromocene with cyclopentadienyltitanium trichlorides (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00374350 - IR Laser Photodeposition of a-Fe/Si Films Developing Nanograins of Ferrisilicate, Iron Disilicide and Rare Hexagonal Iron upon Annealing (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00377379 - Laser ablation of CsI: time-resolved Fourier-transform infrared spectra of atomic cesium in the 800-8000 cm(-1) range (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00375917 - Lipid hydration and mobility: An interplay between fluorescence solvent relaxation experiments and molecular dynamics simulations (2012)
Výsledek druhu BRIV/61388955:_____/12:00370886 - Low-Energy Electron Scattering from Molecules, Biomolecules and Surfaces (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00378973 - Measured and Calculated Oxidation Potentials of 1-X-12-Y-CB11Me10- Anions (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00378965 - Medication errors—an enduring problem for children and elderly patients (2012)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/12:00376129 - Membránové materiály (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00379898 - Mixed matrix membranes based on 3-aminopropyltriethoxysilane endcapped polyimides and silicalite-1 (2012)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/12:00393331 - Modification of TiO2 electronic properties by means of chemical treatment (doping) (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00384099 - Multilayered High Surface Area "Brick and Mortar" Mesoporous Titania Films as Efficient Anodes in Dye-Sensitized Solar Cells (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00376055 - Nanomaterials based on carbon and Ti(IV) oxides: some aspects of their electrochemistry (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00377712 - The ohmic resistance effect for characterisation of carbon nanotube paste electrodes (CNTPEs) (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00375929 - On the location of iron and aluminium atoms in thermally activated AlMCM-58 and FeMCM-58 zeolites (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00375920 - On the stability of the bioactive flavonoids quercetin and luteolin under oxygen-free conditions (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00376046 - The oxidation of natural flavonoid quercetin (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00376443 - Oxidation of sterols: Energetics of C–H and O–H bond cleavage (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00377163 - Parallel Implementation of Multireference Coupled-Cluster Theories Based on the Reference-Level Parallelism (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00382885 - Parameters affecting the luminescence of nanodiamond particles:Quantum chemical calculations (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00376011 - Phonon and Structural Changes in Deformed Bernal Stacked Bilayer Graphene (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00375907 - Pillared MWW zeolites MCM-36 prepared by swelling MCM-22P in concentrated surfactant solutions (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00376014 - Polyacetylene-Type Networks Prepared by Coordination Polymerization of Diethynylarenes: New Type of Microporous Organic Polymers (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00377385 - Potassium spectra in the 700–7000 cm-1 domain: Transitions involving f-, g-, and h-states (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00376354 - Properties of oxidized phospholipid monolayers: An atomistic molecular dynamics study (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00380789 - Rapid detection of lipid oxidation in beef muscle packed under modified atmosphere by measuring volatile organic compounds using SIFT-MS (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00376640 - Role of active oxygen and NOx species in N2O decomposition over Fe-ferrierite (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00375973 - Role of Glutamate 64 in the Activation of the Prodrug 5-Fluorocytosine by Yeast Cytosine Deaminase (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00376049 - Ruthenium metathesis catalyst bearing chelating carboxylate ligand immobilized on mesoporous molecular sieve SBA-15 (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00382847 - Selective modification of layered silicate nanoparticle edges with fluorophores (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00376013 - Single-Step versus Stepwise Two-Electron Reduction of Polyarylpyridiniums: Insights from the Steric Switching of Redox Potential Compression (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00384175 - Siting and Distribution of Framework Aluminium Atoms in Silicon-Rich Zeolites and Impact on Catalysis (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00383728 - Size effect on the structure and optical properties in nanocrystalline SrTiO3. (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00377161 - Solar Cell Sensitizer Models [Ru(bpy-R)(2)(NCS)(2)] Probed by Spectroelectrochemistry (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00375972 - Structure, dynamics, and hydration of POPC/POPS bilayers suspended in NaCl, KCl, and CsCl solutions (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00376047 - Study of the influence of gel composition in the synthesis of self-supported silicalite-1 layers (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00375910 - Study of vanadium based mesoporous silicas for oxidative dehydrogenation of propane and n-butane (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00379812 - Survival probability of slow ions colliding with room-temperature and heated surfaces of beryllium (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00389820 - Synthesis of quinolines via Friedlander reaction catalyzed by CuBTC metal-organic-framework (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00380854 - Synthesis, structure, and fluxional behaviour of highly-substituted group 4 cyclopentadienyl arylaminate complexes (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00380420 - Thermodynamic driving force effects in the oxygen reduction catalyzed by a metal-free porphyrin (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00377381 - Time-Resolved Fourier Transform Emission Spectroscopy of He/CH4 in a Positive Column Discharge (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00379207 - Unimolecular dissociation of doubly ionized toluene and electron transfer between neutral toluene and its dication (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00384502 - Universal state-selective corrections to multi-reference coupled-cluster theories with single and double excitations (2012)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/12:00370883 - Vibrational excitations of polyatomic molecules (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00379715 - Voltage enhancement in dye-sensitized solar cell using (001)-oriented anatase TiO2 nanosheets (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00375916 - Voltammetric determination of leucovorin using silver solid amalgam electrode (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00375305 - A Water-Swollen Thin Film Composite Membrane for Effective Upgrading of Raw Biogass by Methane (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00375915 - Zeolite-based materials for novel catalytic applications: Opportunities, perspectives and open problems (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00375909 - Zirconocene silanolate complexes and their heterogeneous siliceous analogues as catalysts for phenylsilane dehydropolymerization (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00360337 - A comprehensive study in triblock copolymer membrane interaction (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00358448 - A facile synthesis of mesoporous crystalline tin oxide films involving a base-triggered formation of sol–gel building blocks (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00360096 - A New Approach to Study Cadmium Complexes with Oxalic Acid in Soil Solution (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00377572 - A novel paste electrode based on a silver solid amalgam and an organic pasting liquid (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00360830 - A Simple Model of Dissipative Processes in Ferroelastics (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00358403 - A study into the self-cleaning surface properties-The photocatalytic decomposition of oleic acid (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00359762 - A study of complex scaling transformation using the Wigner representation of wavefunctions (2011)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/11:00372407 - Ablation of ionic crystals induced by capillary-discharge XUV laser (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00366585 - Absorption and Fluorescence of PRODAN in Phospholipid Bilayers: A Combined Quantum Mechanics and Classical Molecular Dynamics Study (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00359005 - Acidic and catalytic properties of hierarchical zeolites and hybrid ordered mesoporous materials assembled from MFI protozeolitic units (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00359555 - Ambient analysis of trace compounds in gaseous media by SIFT-MS (2011)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/11:00359935 - Amperometrická stanovení nitrosloučenin pomocí průtokového detektoru ze stříbrného pevného amalgámu (2011)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/11:00371892 - Analysis of the Aluminum Siting in the Framework of Silicon-Rich Zeolites. A Multispectroscopic Approach (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00365985 - Antibacterial nanofiber materials activated by light (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00352003 - Antimony doped tin oxide nanoparticles and their assembly in mesostructured film (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00377706 - Application of ultrasound in electrochemistry. An overview of mechanisms and design of experimental arrangement (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00367712 - Applications of phasor plots to in vitro protein studies (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00367710 - Applications of phasors to in vitro time-resolved fluorescence measurements (2011)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/11:00364613 - Artificial phospholipid membranes as models of real membranes and transport of charged particles across them (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00358470 - Assessment of cadmium and lead mobility in the rhizosphere using voltammetry and electrospray ionization mass spectroscopy (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00370608 - Atomic cesium 6h states observed by time-resolved FTIR spectroscopy (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00384410 - Behavior of the Eigen Form of Hydronium at the Air/Water Interface (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00377698 - Bis(2-phenylbiguanidium) adipate tetrahydrate (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00369092 - Bis(acetylacetonato)ruthenium Complexes of Noninnocent 1,2-Dioxolene Ligands: Qualitatively Different Bonding in Relation to Monoimino and Diimino Analogues (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00363280 - Breath acetone concentration; biological variability and the influence of diet (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00437114 - Calculated Rotational and Vibrational g Factors of LiH X (1)Sigma(+) and Evaluation of Parameters in Radial Functions from Rotational and Vibration-Rotational Spectra (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00359547 - Can volatile compounds in exhaled breath be used to monitor control in diabetes mellitus? (2011)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/11:00369217 - Catalytic and photocatalytic processes on 18O-labeled TiO2 (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00358690 - Catalytic transformation of methyl benzenes over zeolite catalysts (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00360062 - Characterization of iron cationic sites in ferrierite using Mössbauer spectroscopy (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00358798 - Charge transfer in porphyrin–calixarene complexes: ultrafast kinetics, cyclic voltammetry, and DFT calculations (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00377567 - Charging of Self-Doped Poly(Anilineboronic Acid) Films Studied by in Situ ESR/UV/Vis/NIR Spectroelectrochemistry and ex Situ FTIR Spectroscopy (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00371168 - Charybdotoxin Unbinding from the mKv1.3 Potassium Channel: A Combined Computational and Experimental Study (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00371733 - Cluster cross sections from pickup measurements: Are the established methods consistent? (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00371375 - Combined volumetric, infrared spectroscopic and theoretical investigation of CO(2) adsorption on Na-A zeolite (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00363623 - Comparative study of mono- and dinuclear complexes of late 3d-metal chlorides with N,N-dimethylformamide in the gas phase (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00363303 - Comparison of Textural Information from Argon (87 K) and Nitrogen (77 K) Physisorption (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00364777 - Comparison of two photosensitizers Al(III) phthalocyanine chloride tetrasulfonic acid and meso-tetrakis(4-sulfonatophenyl)porphyrin in the photooxidation of n-butylparaben (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00359745 - Competitive adsorption and photodegradation of salicylate and oxalate on goethite (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00372959 - Complementary hydrogen bonding of a carboxylato-barbiturate with urea and acetamide: Experimental and theoretical approach (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00360036 - Complex Analysis of the Aluminum Siting in the Framework of Silicon-Rich Zeolites. A Case Study on Ferrierites (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00361655 - Composite Solid Electrodes - Tool for Organic Electrochemistry (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00358402 - Control of metal ion species in zeolites by distribution of aluminium in the framework: From structural analysis to performance under real conditions of SCR-NOx and NO, N2O decomposition (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00364136 - Controlled oxygen plasma treatment of single-walled carbonnanotube films improves osteoblastic cells attachment andenhances their proliferation (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00358742 - Coordination of a Hemilabile N,N,S Donor Ligand in the Redox System [CuL2](+/2+), L=2-Pyridyl-N-(2 '-alkylthiophenyl)methyleneimine (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00361650 - Copper(I) Chelation by Tetradentate NSSN Donor Ligands: Reversible Oxidation but no Oxygenation (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00361508 - Correlation of the first reduction potential of selected radiosensitizers determined by cyclic voltammetry with theoretical calculations (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00361505 - Correlation of the formation constant of ferrocene-cyclodextrin complexes with dielectric properties of the aqueous DMSO solution (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00363002 - Crystallic silver amalgam – a novel electrode material (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00358688 - [Cu-3(BTC)(2)]: A Metal-Organic Framework Catalyst for the Friedlander Reaction (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00366308 - DC-electrochemiluminescence (ECL with a coreactant)—principle and applications in organic chemistry (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00359748 - Degradation of organic pollutants in aquatic environment photoinduced by Fe(III)Cit complex: Impact of TiO2 (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00358453 - Dehydrocoupling of SiMe2H substituents in permethylated zirconocene complexes (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00359591 - Determination of the Deuterium Abundances in Water from 156 to 10,000 ppm by SIFT-MS (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00451457 - Development of a universal stress sensor for graphene and carbon fibres (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00363851 - Direct observation of triple ions in aqueous solutions of nickel(II) sulfate: A Molecular link between gas phase and bulk behavior (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00361441 - Direct, rapid quantitative analyses of BVOCs using SIFT-MS and PTR-MS obviating sample collection (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00360229 - Distribution of BODIPY-labelled phosphatidylethanolamines in lipid bilayers exhibiting different curvatures (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00367118 - Double ionization of cycloheptatriene and the reactions of the resulting C7Hn2+ dications (n=6,8) with xenon (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00365685 - The effect of lipid oxidation on the water permeability of phospholipids bilayers (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00358979 - Effect of the particle size and surface area of tungstated zirconia on the WOx nuclearity and n-heptane isomerization over Pt/WO3–ZrO2 (2011)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/11:00361578 - Electroanalysis with phthalocyanine modified HOPG electrodes (2011)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/11:00372370 - Electrocatalysis at Liquid–Liquid Interfaces (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00363615 - Electrochemical and spectrometric detection of low-molecular-weight organic acids and their complexes with metals (2011)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/11:00361543 - Electrochemical and spectrometric study of FOX-7 in aprotic solvents (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00358457 - Electrochemical behavior of folic acid on mercury meniscus modified silver solid amalgam electrode (2011)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/11:00359944 - Electrochemical behaviour of metallothioneins on silver amalgam electrodes (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00366305 - Electrochemical investigation of 2,2-dinitroethene-1,1-diamine (FOX-7) in aqueous media (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00363717 - Electrochemical quantification of 2,6-diisopropylphenol (propofol) (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00361657 - Electrochemical Reactions of Organic Molecules in the Presence of Cyclodextrins (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00372477 - ELECTROCHEMICAL REDUCTION OF DODECYLPYRIDINIUM BROMIDE IN APROTIC SOLVENTS: MECHANISTIC STUDIES (2011)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/11:00377708 - Electrochemically initiated degradation of a new energetic material 2,2-didnitroethene-1,1-diamine (FOX-7) (2011)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/11:00359943 - The electrochemically-assisted growth of lysozyme crystals at the surface of platinum disc electrodes (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00369086 - Electron delocalization in vinyl ruthenium substituted cyclophanes: Assessment of the through-space and the through-bond pathways (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00360088 - Electron dopable molecular wires based on the extended viologens (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00361506 - Electrostatic Interaction of Negatively Charged Core–Shell Nanoparticles with Antitumoral Cationic Platinum-Based Complexes (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00371731 - Elektrochemické studium degradace přírodních barviv používaných na uměleckých památkách (2011)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/11:00359952 - Elucidation of metabolic pathways affected by creatine supplementation using electrochemical methods (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00367632 - Energetics and rearrangements of the isomeric picoline dications (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00371365 - Ethene Elimination during Thermolysis of Bis(3-butenyltetramethylcyclopentadienyl)dimethyltitanium (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00358314 - Extended viologen as a source of electric oscillations (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00374973 - Few-Layer ZnO Nanosheets: Preparation, Properties, and Films with Exposed {001} Facets (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00359151 - Fine tuning of the catalytic effect of a metal-free porphyrin on the homogeneous oxygen reduction (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00361581 - Fischer aminocarbene complexes of chromium and iron: Anomalous electrochemical reduction of p-carbonyl substituted derivatives (2011)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/11:00367734 - Fluorescence Spectroscopy as a Tool for Investigating the Self-Organized Polyelectrolyte Systems (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00365285 - Fluorescence spectroscopy studies of HEK293 cells expressing DOR-Gi1alfa fusion protein; the effect of cholesterol depletion (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00358473 - Formation of arenicin-1 microdomains in bilayers and their specific lipid interaction revealed by Z-scan FCS (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00363878 - Formation of organo-xenon dications in the reactions of xenon with dications derived from toluene (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00360228 - Fotostabilita života pohledem molekulové fyziky (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00372239 - FTIR and (27)Al MAS NMR analysis of the effect of framework Al- and Si-defects in micro- and micro-mesoporous H-ZSM-5 on conversion of methanol to hydrocarbons (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00372240 - Geopolymer based catalysts-New group of catalytic materials (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00367630 - Graphene Nanoplatelet Cathode for Co(III)/(II) Mediated Dye-Sensitized Solar Cells (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00369609 - Graphene Nanoplatelets Outperforming Platinum as the Electrocatalyst in Co-Bipyridine-Mediated Dye-Sensitized Solar Cells (2011)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/11:00384493 - GRAPHENE UNDER UNIAXIAL DEFORMATION: A RAMAN STUDY (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00371368 - Group 4 metallocene complexes with pendant nitrile groups (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00360231 - Grubbs Catalysts Immobilized on Mesoporous Molecular Sieves via Phosphine and Pyridine Linkers (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00359561 - HNC/HCN Ratio in Acetonitrile, Formamide, and BrCN Discharge (2011)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/11:00359946 - Hodnocení přesnosti kontinuálního měření glykémie pacientem prostřednictvím Clarkovy analýzy chybové mřížky (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00358311 - Hoveyda-Grubbs type metathesis catalyst immobilized on mesoporous molecular sieves MCM-41 and SBA-15 (2011)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/11:00367638 - Hydrogel Scaffolds Contribute to the Ostogenesis and Chondrogenesis in the Small Osteochongral Defects (2011)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/11:00359953 - Identifikace somatometrických a volemických změn bioimpedančními metodami (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00361575 - Imidazole as a central pi-linkage in Y-shaped push-pull chromophores (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00363289 - Imidazole as a Donor/Acceptor Unit in Charge-Transfer Chromophores with Extended pi-Linkers (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00361466 - Improvement of (bipy)Pt(XR)(2) (X = O, S) type photosensitizers by covalent dye attachment (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00361419 - Inclusion complex of α-cyclodextrin and the extended viologen dication: a model of an insulated molecular wire (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00377562 - Increased oxidative/nitrosative stress markers measured non- invasively in patients with high 2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo-p-dioxin plasma level (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00377620 - Increased Propensity of I-aq(-) for the Water Surface in Non-neutral Solutions: Implications for the Interfacial Behavior of H3Oaq+ and OHaq- (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00370911 - The influence of the host–guest interaction on the oxidation of natural flavonoid dyes (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00372351 - Interaction of small hydrocarbon ions and Ar(+) with carbon-fibre-composite surfaces at room temperature (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00359342 - Interactions of molecular ions with model phospholipid membranes (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00371755 - Interactions of nanobubbles with bovine serum albumin and papain films on gold surfaces (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00361646 - Intramolecular activation of pendant alkenyl group as a tool for modification of the zirconocene framework (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00359540 - Invariant Oxidation State of Copper but not of Ruthenium in Complexes with Noninnocent N-(2-Methyl-5,8-dioxo-5,8-dihydroquinolin-7-yl)acetamide: A Combined Structural, Electrochemical and Spectroelectrochemical Investigation (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00359544 - Ionic partition diagram of tetraphenylporphyrin at the water|1,2-dichloroethane interface (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00365284 - IR Laser Deposition: Co2Sm5 Nanocrystals in Amorphous Sm-Co Phase and Amorphous Sm-Co Nanobodies in Carbonaceous Phase (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00365280 - IR Laser-Produced Carbon-Phase Shield to Oxidation of Nanosized Titanium Monoxide (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00369089 - Isomeric separation in donor–acceptor systems of Pd(II) and Pt(II) and a combined structural, electrochemical and spectroelectrochemical study (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00359686 - Isomorphous Introduction of Boron in Germanosilicate Zeolites with UTL Topology (2011)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/11:00361580 - KEY STRUCTURAL FEATURES IN ELECTROCHEMISTRY OF Cr(0) AND Fe(0) AMINOCARBENE COMPLEXES (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00358301 - Laser Ablation of FOX-7: Proposed Mechanism of Decomposition (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00358439 - Laser Photodeposition of Sulfur and Room-Temperature Solid-State Reaction with Copper (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00370610 - Laser Spark Formamide Decomposition Studied by FT-IR Spectroscopy (2011)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/11:00374682 - Laser Spectroscopy of Transient Carbon Species in the Context of Soot Formation (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00360464 - Layered zinc hydroxide salts: Delamination, preferred orientation of hydroxide lamellae, and formation of ZnO nanodiscs (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00369083 - Limitations of Electronic Energy Transfer in the Determination of Lipid Nanodomain Sizes (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00377559 - Locations and Reorientations of Multi-Ring-Fused 2-Pyridones in Ganglioside G(M1) Micelles (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00370595 - Low-excited f-, g- and h-states in Au, Ag and Cu observed by Fourier-transform infrared spectroscopy in the 1000-7500 cm(-1) region (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00348362 - Low-temperature thermal removal of template from high silica ZSM-5. Catalytic effect of zeolitic framework (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00367520 - Magnetic properties of iron catalyst particles in HiPco single wall carbon nanotubes (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00359153 - Mass Spectrometric Characterization of Oligomers in Pseudomonas aeruginosa Azurin Solutions (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00372248 - Massively parallel implementation of the multireference Brillouin-Wigner CCSD method (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00348665 - Mesoporous films of TiO2 as efficient photocatalysts for the purification of water (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00371757 - METRONIDAZOLE RADICAL ANION FORMATION STUDIED BY MEANS OF ELECTROCHEMICAL IMPEDANCE SPECTROSCOPY (2011)
Výsledek druhu BRIV/61388955:_____/11:00360525 - Molecular dynamics in free clusters and nanoparticles studied in molecular beams (2011)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/11:00359938 - Monovrstvy na elektrodách jako základ pro modely přírodních membrán (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00358508 - Monte Carlo simulation of fluorescence correlation spectroscopy data (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00369110 - Multilayered ordered mesoporous platinum/titania composite films: does the photocatalytic activity benefit from the film thickness? (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00361647 - Multireference F12 coupled cluster theory: The Brillouin-Wigner approach with single and double excitations (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00361408 - Multireference state-specific Mukherjee's coupled cluster method with noniterative triexcitations using uncoupled approximation (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00365144 - Mutable Lewis and Bronsted Acidity of Aluminated SBA-15 as Revealed by NMR of Adsorbed Pyridine-(15)N (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00364619 - N2O decomposition over Fe-FER: A Mössbauer study of the active sites (2011)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/11:00369218 - Nanocrystalline TiO2 anatase with a large proportion of crystal facets (001): electrochemical properties and performance in dye sensitized solar cell (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00362916 - Nanoshaving of bovine serum albumin films adsorbed on monocrystalline surfaces and interfaces (2011)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/11:00372358 - National contributions to the assessment of nitrogen (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00363295 - Nitrogen heteroaromatic cations by [2+2+2] cycloaddition (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00372349 - Nonadiabatic Molecular Dynamics Study of the cis-trans Photoisomerization of Azobenzene Excited to the S(1) State (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00377566 - Observation of Electronic Raman Scattering in Metallic Carbon Nanotubes (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00363284 - On-line, real time monitoring of exhaled trace gases by SIFT-MS in the perioperative setting: a feasibility study (2011)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/11:00439868 - Optical Characterization of the VCSEL Diodes Based on GaSb (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00358445 - Optically Transparent Cathode for Dye-Sensitized Solar Cells Based on Graphene Nanoplatelets (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00361412 - Origin of electronic absorption spectra of MLCT-excited and one-electron reduced 2,2-bipyridine and 1,10-phenanthroline complexes (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00361653 - The oxidation mechanism of the antioxidant quercetin in nonaqueous media (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00363080 - Oxidation State Analysis of a Four-Component Redox Series [Os(pap)2(Q)]n Involving Two Different Non-Innocent Ligands on a Redox-Active Transition Metal (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00377560 - Oxidative Stress Markers in Exhaled Breath Condensate in Lung Fibroses Are Not Significantly Affected by Systemic Diseases (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00364475 - Oxidized Phosphatidylcholines Facilitate Phospholipid Flip-Flop in Liposomes (2011)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/11:00377710 - Oxygen Isotope Exchange between Carbon Dioxide and Solid Ti(18)O(2) (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00360347 - Oxygen-Isotope Exchange between CO2 and Solid Ti18O2 (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00360335 - Oxygen-isotope labeled titania: Ti18O2 (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00373743 - Phospholipid layer stabilization via Yb(III) on ITIES and facilitated K(I) transport (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00367769 - Photoactive Self-Standing Films Made of Layered Double Hydroxides with Arranged Porphyrin Molecules (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00359746 - Photocatalytic oxidation of gaseous toluene on titania/mesoporous silica powders in a fluidized-bed reactor (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00359747 - Photocatalytic properties of aqueous systems containing TiO2 nanoparticles (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00358405 - Photocatalytic properties of different TiO2 thin films of various porosity and titania loading (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00371735 - Photochemistry of HI on argon and water nanoparticles: Hydronium radical generation in HI center dot(H(2)O)(n) (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00360624 - Photochemistry of hydrogen bonded heterocycles probed by photodissociation experiments and ab initio methods (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00360626 - Photochemistry of Hydrogen Halides on Water Clusters: Simulations of Electronic Spectra and Photodynamics, and Comparison with Photodissociation Experiments (2011)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/11:00349494 - Photodissociation of Molecules in Hydrogen Bonded Clusters Probing the Excited State (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00360627 - Photoinduced Intramolecular Tryptophan Oxidation and Excited-State Behavior of [Re(L-AA)(CO)3(r-diimine)] þ (L = Pyridine or Imidazole, AA = Tryptophan, Tyrosine, Phenylalanine) (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00359974 - Photostability of D–π–A nonlinear optical chromophores containing a benzothiazolium acceptor (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00359154 - Phototriggering Electron Flow through ReI-modified Pseudomonas aeruginosa Azurins (2011)
Výsledek druhu RRIV/61388955:_____/11:00371723 - Pkin –nástroj pro modelování kinetiky chemických systémů (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00434729 - Polarography-past, present, and future (2011)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/11:00359939 - Polycrystalline gold electrode modified by thiols (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00359894 - Post-synthesis modification of TUN zeolite: Textural, acidic and catalytic properties (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00359152 - Postsynthesis Transformation of Three-Dimensional Framework into a Lamellar Zeolite with Modifiable Architecture (2011)
Výsledek druhu FRIV/61388955:_____/11:00358943 - Povrchová úprava a patinování oceli (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00363716 - Preparation and Properties of Reference Electrodes Based on Silver Paste Amalgam (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00364607 - Preparation, Crystal Structure and Spectroscopic Properties of Dimeric [Zn(2-bromobenzoato)(2)(phenazone)](2) and Monomeric [Zn(2-bromobenzoato)(2)(thiourea)(2)]center dot 2H(2)O (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00373688 - Probing Charge Transfer between Shells of Double-Walled Carbon Nanotubes Sorted by Outer-Wall Electronic Type (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00359593 - PROGRESS IN SIFT-MS: BREATH ANALYSIS AND OTHER APPLICATIONS (2011)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/11:00361576 - Properties of some radiosensitizers studied by means of the electrochemical methods (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00358449 - Properties of thiolate monolayers formed on different amalgam electrodes (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00366666 - Protonation of Lipids Impacts the Supramolecular and Biological Properties of Their Self-Assembly (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00361411 - Quantification of methyl thiocyanate in the headspace of Pseudomonas aeruginosa cultures and in the breath of cystic fibrosis patients by selected ion flow tube mass spectrometry (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00372712 - QUANTUM CHEMICAL MODELING OF SPECTRAL PROPERTIES AND ELECTRON TRANSFER IN EXTENDED SYSTEMS (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00358511 - Raman 2D-Band Splitting in Graphene: Theory and Experiment (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00359533 - Raman Spectroscopy and in Situ Raman Spectroelectrochemistry of Bilayer 12C/13C Graphene (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00368065 - Raster image correlation spectroscopy as a novel tool to study interactions of macromolecules with nanofiber scaffolds (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00358456 - Reactions of Hydrogen Sulfide with Singly and Doubly Tucked-in Titanocenes (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00360223 - Redox-Rich Spin-Spin-Coupled Semiquinoneruthenium Dimers with Intense Near-IR Absorption (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00359685 - Reductive dehalogenation of aryl halides over palladium catalysts deposited on SBA-15 type molecular sieve modified with amine donor groups (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00358472 - Relativistic effects in spectroscopy and photophysics of heavy-metal complexes illustrated by spin–orbit calculations of [Re(imidazole)(CO)3(phen)]+ (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00358444 - Removal of pyridine from liquid and gas phase by copper forms of natural and synthetic zeolites (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00364411 - Reversible Capture of Small Molecules On Bimetallaborane Clusters: Synthesis, Structural Characterization, and Photophysical Aspects (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00361464 - Reversible Intramolecular Single-Electron Oxidative Addition Involving a Hemilabile Noninnocent Ligand (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00365057 - The role of human cytochrome P4503A4 in biotransformation of tissue-specific derivatives of 7H-dibenzo[c,g]carbazole (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00359046 - The role of Ni species in the deoxygenation of rapeseed oil over NiMo-alumina catalysts (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00361654 - The Role of Supplemented Creatine in Human Metabolism (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00358329 - Rotational and Rovibrational Spectroscopy of CH3NC of the Ground and v(4)=1 Vibrational States (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00365981 - Rotational and rovibrational spectroscopy of the v 8 = 1 and 2 vibrational states of CH3NC (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00360621 - Rovibrational spectra of DCF3 in the 1000 cm1 region: The ν5 = 1 and ν6 = 2 levels revisited (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00359553 - Selected ion flow tube, SIFT, studies of the reactions of H3O+, NO+ and O2 + with some biologically active isobaric compounds in preparation for SIFT-MS analyses (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00360933 - Selected Ion Flow Tube Study of Ion Molecule Reactions of N+(P-3) and Kr+ with C-3 Hydrocarbons Propane, Propene, and Propyne (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00367112 - Semi-organic salts of aniline with inorganic acids: prospective materials for the second harmonic generation (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00369241 - Separation of Metal Binding and Electron Transfer Sites as a Strategy To Stabilize the Ligand-Reduced and Metal-Oxidized Form of [Mo(CO)4L] (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00372242 - SiC-based refractory paints prepared with alkali aluminosilicate binders (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00437110 - Simultaneous, time-resolved measurements of OH and HO2 radicals by coupling of high repetition rate LIF and cw-CRDS techniques to a laser photolysis reactor and its application to the photolysis of H2O2 (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00369665 - Spectroelectrochemical determination of the electron consumption (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00358302 - Spectroelectrochemistry of Carbon Nanotubes (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00370599 - Spektroskopie tabákového kouře (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00359556 - SPME-GC-MS versus Selected Ion Flow Tube Mass Spectrometry (SIFT-MS) Analyses for the Study of Volatile Compound Generation and Oxidation Status during Dry Fermented Sausage Processing (2011)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/11:00359970 - Stanovení fytohormonů v geneticky modifikovaných rostlinách Nicotiana pomocí diferenční pulsní voltametrie (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00371775 - Steric and Electronic Effects in the Host-Guest Hydrogen Bonding in Clathrate Hydrates (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00358452 - Study of the influence of carbon on the negative lead-acid battery electrodes (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00359711 - Sulphur doped nanoparticles of TiO2 (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00369134 - Supported Phospholipid Membranes Formation at a Gel Electrode and Transport of Divalent Cations across them (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00362878 - Surface refinement and electronic properties of graphene layers grown on copper substrate: An XPS, UPS and EELS study (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00371736 - Switching on the Electrocatalytic Ethene Epoxidation on Nanocrystalline RuO(2) (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00363452 - Tailoring of Fe-ferrierite for N2O decomposition: On the decisive role of framework Al distribution for catalytic activity of Fe species in Fe-ferrierite (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00360829 - Theoretical modeling of ionization energies of argon clusters: Nuclear delocalization effects (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00367631 - Thermodynamic aspects of the electron transfer across the interface between water and a hydrophobic redox-active ionic liquid (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00361669 - Thermodynamics of CO2 adsorption on functionalized SBA-15 silica. NLDFT analysis of surface energetic heterogeneity (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00359539 - Time-Resolved Fourier Transform Emission Spectroscopy of CF3Br and CF3CFHCF3 in a Pulsed Electrical Discharge (2011)
Výsledek druhu ORIV/61388955:_____/11:00371224 - Time-Resolved Fourier Transform Infrared Emission Spectroscopy: Application to Pulsed Discharges and Laser Ablation of Metals (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00358326 - Time-resolved FTIR emission spectroscopy of Cu in the 1800-3800 cm(-1) region: transitions involving f and g states and oscillator strengths (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00363279 - Time-resolved selected ion flow tube mass spectrometric quantification of the volatile compounds generated by E. coli JM109 cultured in two different media (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00358409 - TITANOCENE AND ansa-TITANOCENE COMPLEXES BEARING 2,6-BIS(ISOPROPYL)PHENOXIDE LIGAND(S). SYNTHESES, CHARACTERIZATION AND USE IN CATALYTIC DEHYDROCOUPLING POLYMERIZATION OF PHENYLSILANE (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00358304 - Towards a Unified Formulation of Dynamics and Thermodynamics I. From Microscopic to Macroscopic Time Scales (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00358305 - Towards a Unified Formulation of Dynamics and Thermodynamics. II. Dissipative Processes and Entropy Production (2011)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/11:00370622 - Transport of Cadmium Ions and its Complexes with LMWOA across Phospholipid Bilayer (2011)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/11:00359945 - Transport of divalent cations across the gel supported phospholipid membranes (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00358471 - Transport of heavy metals across the supported phospholipid bilayers (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00359133 - Transport Properties of Stochastically Reconstructed Porous Media with Improved Pore Connectivity (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00366894 - Tuning of nanodiamond particles’ optical properties by structural defects and surface modifications: DFT modelling (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00358692 - Two-dimensional zeolites: dream or reality? (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00358797 - Ultrafast Excited-State Dynamics of Rhenium(I) Photosensitizers [Re(Cl)(CO)3(N,N)] and [Re(imidazole)(CO)3(N,N)]+: Diimine Effects (2011)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/11:00359934 - Unusual reaction of gold on Hanging Mercury Drop Electrode (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00358796 - Use and Accidental Exposure to Hallucinogenic Agents Reported to the Czech Toxicological Information Centre From 1995 to 2008 (2011)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/11:00359978 - Utilization of electrochemical methods in studies of transporting processes across the phospholipid bilayers (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00359853 - UV Laser Photodeposition of Nanomagnetic Soot from Gaseous Benzene and Acetonitrile-Benzene Mixture (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00377563 - Variation in hydrogen cyanide production between different strains of Pseudomonas aeruginosa (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00359045 - Velocity map imaging of HBr photodissociation in large rare gas clusters (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00361465 - Vinyl-ruthenium entities as markers for intramolecular electron transfer processes (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00363225 - Volatile compounds in health and disease (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00384538 - Voltammetric Behavior of Methotrexate Using Mercury Meniscus Modified Silver Solid Amalgam Electrode (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00377570 - Voltammetric Determination of 4-Nitrophenol and 5-Nitrobenzimidazole Using Different Types of Silver Solid Amalgam Electrodes - A Comparative Study (2011)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/11:00359971 - Voltammetric determination of anticancer drug flutamide at screen-printed carbon electrodes (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00358309 - Voltammetric Determination of Selected Nitro Compounds at a Polished Silver Solid Amalgam Composite Electrode (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00358328 - Voltammetric determination of the herbicide Bifenox in drinking and river water using a silver solid amalgam electrode (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00377571 - VOLTAMMETRY OF AQUEOUS CHLOROAURIC ACID WITH HANGING MERCURY DROP ELECTRODE (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00370907 - X-ray diffraction study of MFI zeolite membrane (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00371759 - Zn-Doped RuO(2) electrocatalyts for Selective Oxygen Evolution: Relationship between Local Structure and Electrocatalytic Behavior in Chloride Containing Media (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00371377 - ZnO solar cells with an indoline sensitizer: a comparison between nanoparticulate films and electrodeposited nanowire arrays (2011)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/11:00367726 - Z-Scan Fluorescence Correlation Spectroscopy: A Powerful Tool for Determination of Lateral Diffusion in Biological Systems (2011)
Výsledek druhu BRIV/61388955:_____/11:00373257 - 16th International Symposium on Intercalation Compound - ISIC16. Abstracts Book (2011)
Výsledek druhu MRIV/61388955:_____/11:00368100 - 16th International Symposium on Intercalation Compounds (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00361659 - 2,2-Dinitroethene-1,1-Diamine (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00358741 - 2,3-Bis(1-methylimidazol-2-yl)quinoxaline (bmiq), a new ligand with decoupled electron transfer and metal coordination sites: the very different redox behaviour of isoelectronic complexes with [PtCl2] and [AuCl2](+) (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00377703 - 4-Amino-1H-1,2,4-triazol-1-ium nitrate (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00354696 - A Cobaltocenium Complex of Dibenzo[c,g]fluorenide and Its Structural and Electrochemical Properties (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00353008 - A low-cost procedure for the preparation of mesoporous layers of TiO2 efficient in the environmental clean-up (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00342478 - A non-linear dissipative model of magnetism (2010)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/10:00343545 - A study of calixarene self-assembled monolayers on gold metal surfaces (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00342621 - A study of the composition of the products of laser-induced breakdown of hexogen, octogen, pentrite and trinitrotoluene using selected ion flow tube mass spectrometry and UV-Vis spectrometry (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00346607 - A Study of the Modification of the Gold Electrode Surface with a Calix[4]arene Self-Assembled Monolayer (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00346348 - Accurate determination of low state rotational quantum numbers (J < 4) from planar-jet and liquid nitrogen cell absorption spectra of methane near 1.4 micron (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00341551 - Acidity of MCM-58 and MCM-68 zeolites in comparison with some other 12-ring zeolites (2010)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/10:00347005 - Activation of Phosphate Olivines LiMPO4 (M = Fe, Mn) by Functionalized Carbon Nanotubes: Application for Cathode Materials of Li-Ion Battery (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00356988 - Adsorption of Carbon Dioxide on High-Silica Zeolites with Different Framework Topology (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00356990 - Alkali metal cation doped Al-SBA-15 for carbon dioxide adsorption (2010)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/10:00351152 - Amalgam electrodes as tool for study of environmental improtant compounds and for detection of DNA damages (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00349260 - Ambi-Valence Taken Literally: Ruthenium vs Iron Oxidation in (1,1-Diphosphinoferrocene)ruthenium(II) Hydride and Chloride Complexes as Deduced from Spectroelectrochemistry of the Heterodimetallic “Mixed-Valent Intermediates (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00345288 - An Anomalous Enhancement of the A(g)(2) Mode in the Resonance Raman Spectra of C-60 Embedded in Single-Walled Carbon Nanotubes during Anodic Charging (2010)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/10:00351160 - Anisotropy of electrochemical properties of TiO2 (anatase in orientations (101) and (001) (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00437054 - Aromatic Transformations Over Mesoporous ZSM-5: Advantages and Disadvantages (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00348590 - The autoprotonation in reduction mechanism of pesticide ioxynil (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00357148 - Branched charge-transfer chromophores featuring a 4,5-dicyanoimidazole unit (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00349146 - Carborane-thiol-silver interactions. A comparative study of the molecular protection of silver surfaces (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00349257 - Carboxylate Tolerance of the Redox-Active Platform [Ru(mu-tppz)Ru](n), where tppz=2,3,5,6-Tetrakis(2-pyridyl)pyrazine, in the Electron-Transfer Series [(L)CIRu(mu-tppz)RuCl(L)](n), n=2+, +, 0, -, 2-, with 2-Picolinato, Quinaldato, and 8-Quinolinecarboxylato Ligands (L-) (2010)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/10:00356896 - Československá polarografie v poválečných letech (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00353935 - Characterization of carbon nanofibers by SEM, TEM, ESCA and raman spectroscopy (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00336679 - Characterization of HIFU transducers designed for sonochemistry application: Cavitation distribution and quantification (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00342650 - Charge transport in DNA oligonucleotides with various base-pairing patterns (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00348835 - Chemical Interactions of Surface-Active Agents with Growing Resorcinol-Formaldehyde Gels (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00345287 - Chiral angle dependence of resonance window widths in (2n+m) families of single-walled carbon nanotubes (2010)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/10:00351207 - Comparative study into the photocatalytic performance of mesoporous films of TiO2 (2010)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/10:00351190 - Competitive adsorption and photodegradation of salicylate and oxalate on goethite (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00451458 - Compression Behavior of Single-Layer Graphenes (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00345108 - Crossed-Beam Scattering Studies of Electron-Transfer Processes between the Dication CO22+ and Neutral CO2: Electronic States of Reactants and Products Involved (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00437045 - Crystal Structure of [Zn(2-Bromobenzoato)(2)](n) and [Zn(2-Bromobenzoato)(2)(N-Methylnicotinamide)](2) (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00349339 - Cycloolefin-Copolymer/Polyethylene (COC/PE) Blend Assists with the Creation of New Articular Cartilage (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00357798 - The decisive role of the distribution of Al in the framework of beta zeolites on the structure and activity of Co ion species in propane-SCR-NOx in the presence of water vapour (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00353060 - Defects in Individual Semiconducting Single Wall Carbon Nanotubes: Raman Spectroscopic and in Situ Raman Spectroelectrochemical Study (2010)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/10:00351186 - Degradation of organic pollutants in aquatic environment photoinduced by Fe(III)Cit complex: Impact of TiO2 (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00341546 - Density-functional study of the CO adsorption on the ferromagnetic fcc Co(001) film surface (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00346608 - Density-functional study of the methoxy intermediates at Cu(111), Cu(110) and Cu(001) surfaces (2010)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/10:00343550 - Development of the scope of polarography with time (review) (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00342077 - Diagnostic and characterization of the VCSEL diodes based on GaSb (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00351126 - The differential interaction of snRNPs with pre-mRNA reveals splicing kinetics in living cells (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00345810 - Dinuclear titanium complexes with methylphenylsilylene bridge between cyclopentadienyl rings. Synthesis, characterization and reactivity towards ethylene (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00348914 - Dioxygen Reduction by Cobalt(II) Octaethylporphyrin at Liquid vertical bar Liquid Interfaces (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00349507 - Direct synthesis of carbon-templating mesoporous ZSM-5 using microwave heating (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00355626 - Dispersal kinetics of deuterated water in the lungs and airways following mouth inhalation: real-time breath analysis by flowing afterglow mass spectrometry (FA-MS) (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00349037 - Dynamic saturation optical microscopy: employing dark-state formation kinetics for resolution enhancement (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00341545 - Dynamics of Formation of Products D2CN+, DCN+, and CD3+ in the Reaction of N+ with CD4: A Crossed-Beam and Theoretical Study (2010)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/10:00353920 - Effect of creatine applied as food supplement on human metabolism (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00350961 - Effect of dissolved ozone or ferric ions on photodegradation of thiacloprid in presence of different TiO2 catalysts (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00349702 - Electrochemical and density functional studies of the catalytic ethylene oxidation on nanostructured Au electrodes (2010)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/10:00351350 - The electrochemical assessment of cadmium and lead mobility in the rhizosphere (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00346606 - Electrochemical Measurements on Supported Phospholipid Bilayers: Preparation, Properties and Ion Transport Using Incorporated Ionophores (2010)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/10:00351344 - Electrochemical sensor: Mediator Deposition by drop evaporation (2010)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/10:00343502 - Electrochemistry of selected radiosenzitizer-etanidazole (2010)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/10:00351309 - Electrode coating by chemical mediator: The atomic force microscopy study of surface nanomorphology (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00358799 - Electrodeposited Nanoporous versus Nanoparticulate ZnO Films of Similar Roughness for Dye-Sensitized Solar Cell Applications (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00348376 - Electron transfer across the polarized interface between water and a hydrophobic redox-active ionic liquid (2010)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/10:00343661 - Elektrochemické vlastnosti tjiolové monovrstvy na povrchu různých elektrod (2010)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/10:00343504 - Elektrochemie halogenovaných benzonitrilů (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00353077 - Evaluation of defect concentration in doped SWCNT (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00343891 - Experimental and theoretical determination of adsorption heats of CO2 over alkali metal exchanged ferrierites with different Si/Al ratio (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00345152 - Experimental and theoretical study of pyrazole N-alkylation catalyzed by basic modified molecular sieves (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00350911 - Facile Conversion of Electrospun TiO2 into Titanium Nitride/Oxynitride Fibers (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00346347 - First analysis of the high resolution FTIR spectrum of the v(2) band of the FCO2 radical at 970.2 cm(-1) (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00342761 - Fluorescence Lifetime Tuning-A Novel Approach to Study Flip-Flop Kinetics in Supported Phospholipid Bilayers (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00348149 - Fluorescence of variously terminated nanodiamond particles: quantum chemical calculations (2010)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/10:00342773 - Fluorescent nanodiamonds: effect of surface termination (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00349546 - Fluorescent polyurethane nanofabrics: A source of singlet oxygen and oxygen sensing (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00342617 - Formation of a 1-Zircona-2,5-disilacyclopent-3-yne: Coordination of 1,4-Disilabutatriene to Zirconocene? (2010)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/10:00343501 - Fullerene C60 in Aqueous Medium (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00346451 - Gas sensing properties of nanocrzstalline diamond films (2010)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/10:00351708 - Gases separation properties of titanium substituted MFI zeolite membrane (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00347012 - Geochemie fullerenů (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00341549 - Geometric Hyperplanes of the Near Hexagon L-3 x GQ(2,2) (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00353067 - Graphene substrates promote adherence of human osteoblasts and mesenchymal stromal cells (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00341536 - Helquats, helical extended diquats, as fast electron transfer systems (2010)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/10:00346542 - Highly conducting nanosized monodispersed antimony-doped tin oxide particles synthesized via nanoaqueous sol-gel method (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00349519 - How to elucidate and control the redox sequence in vinylbenzoate and vinylpyridine bridged diruthenium complexes (2010)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/10:00356844 - Imaging UV photochemistry - from molecules to clusters (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00334512 - The influence of doping on the Raman intensity of the D band in single walled carbon nanotubes (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00353061 - The Influence of Strong Electron and Hole Doping on the Raman Intensity of Chemical Vapor-Deposition Graphene (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00351878 - Influence of the Ti-O-C Angle on the Oxygen-to-Titanium pi-Donation in [Cp-2*Ti(III)OR] Complexes (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00347593 - Infrared diode laser spectroscopy (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00374869 - The initial bearing capacities of subchondral bone replacements considerably contributing to chondrogenesis (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00349658 - Inorganic-Organic Hybrid Materials: Layered Zinc Hydroxide Salts with Intercalated Porphyrin Sensitizers (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00345516 - IR Laser-induced Ablation of Ag in Dielectric Breakdown of Gaseous Hydrocarbons: Simultaneous Occurrence of Metastable HCP and Stable FCC Ag Nanostructures in C:H Shell (2010)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/10:00357215 - IR Laser-Induced Carbothermal Reduction of Titanium Monoxide: Carbon-Phase Shield to Nanosized TiO Oxidation (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00341190 - IR Laser-induced Formation of Amorphous Co-C Films with Crystalline Co, Co2C and Co3C Nanograins in a Graphitic Shell (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388980:_____/10:00335955 - IR Laser-induced Metal Ablation and Dielectric Breakdown in Benzene (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00349259 - Iridium and ruthenium complexes covalently bonded to carbon surfaces by means of electrochemical oxidation of aromatic amines (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00355622 - Isoprene levels in the exhaled breath of 200 healthy pupils within the age range 7-18 years studied using SIFT-MS (2010)
Výsledek druhu PRIV/61388955:_____/10:00357788 - Katalyzátor pro úplnou oxidaci těkavých organických látek na bázi geopolymeru a způsob jeho výroby (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00355624 - Kinetics of ethanol decay in mouth- and nose-exhaled breath measured on-line by selected ion flow tube mass spectrometry following varying doses of alcohol (2010)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/10:00351172 - Lekce z přírody (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00341529 - Ligand-based Reduction in a Molecular Rectangle with Four Organplatinum(IV) Vertices (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00345815 - Lipid diffusion in planar membranes investigated by fluorescence correlation spectroscopy (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00342982 - Lipopolythiourea/DNA interaction: A biophysical study (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00351463 - Localisation of BODIPY-labelled phosphatidylcholines in lipid bilayers (2010)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/10:00357809 - Low-organics method to synthesize silver nanoparticles in an aqueous medium (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00355369 - Mass spectrometry of hydrogen bonded clusters of heterocyclic molecules: Electron ionization vs. photoionization (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00346445 - Mechanism of Interaction of Monovalent Ions with Phosphatidylcholine Lipid Membranes (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00348303 - Megawatt Ultraviolet Laser Photolysis of Dichloroethenes for Gas-Phase Deposition of Nanosized Chlorinated Soot (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00346410 - Mercury-Mediated Attachment of Metal-Sandwich-Based Altitudinal Molecular Rotors to Gold Surfaces (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00347019 - Mesoporous Molecular Sieves as Advanced Supports for Olefin Metathesis Catalysts (2010)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/10:00341542 - Mesoporous molecular sieves based catalysts for olefin metathesis and metathesis polymerization (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00341711 - Mixed-valency with cyanides as terminal ligands: Diruthenium(III,II) complexes with the 3,6-bis(2-pyridyl)-1,2,4,5-tetrazine bridge and variable co-ligands (CN- vs. bpy or NH3) (2010)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/10:00356848 - Modification of gold metal surfaces by thiolated calix[4]arene and undecanethiol: Comparative studies (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00341539 - Molecular Electrocatalysis for Oxygen Reduction by Cobalt Porphyrins Adsorbed at Liquid/Liquid Interfaces (2010)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/10:00346314 - Multireference Coupled-Cluster Methods: Recent Developments (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00356822 - Multireference Mukherjee's coupled cluster method with triexcitations in the linked formulation: Efficient implementation and applications (2010)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/10:00346316 - Multireference R12 coupled cluster theory (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00342616 - Multi-walled carbon nanotubes functionalized by carboxylic groups: Activation of TiO2 (anatase) and phosphate olivines (LiMnPO4; LiFePO4) for electrochemical Li-storage (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00345231 - N2O decomposition over Fe-zeolites: Structure of the active sites and the origin of the distinct reactivity of Fe-ferrierite, Fe-ZSM-5, and Fe-beta. A combined periodic DFT and multispectral study (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00341532 - Nanobubble-assisted formation of carbon nanostructures on basal plane highly ordered pyrolytic graphite exposed to aqueous media (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00342619 - Nickel(II) Nitrate vs. Acetate: Influence of the Precursor on the Structure and Reducibility of Ni/MCM-41 and Ni/Al-MCM-41 Catalysts (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00348369 - Niobium-Doped Titania Nanoparticles: Synthesis and Assembly into Mesoporous Films and Electrical Conductivity (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00347014 - Non-adiabatic dynamics of pyrrole: Dependence of deactivation mechanisms on the excitation energy (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00343393 - Non-destructive Depth Profiling of the Activated Ti-Zr-V Getter by Means of Excitation Energy Resolved Photoelectron Spectroscopy (2010)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/10:00435098 - Novel Applications of Metal-Geopolymers (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00346415 - Numerical studies of the membrane fluorescent dyes dynamics in ground and excited states (2010)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/10:00346597 - Observation of an anomalous cage effect in multiphoton photodissociation of acetylene clusters (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00349520 - On the Adsorption of Extended Viologens at the Electrode|Electrolyte Interface (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00353953 - On the calculation of resonances by means of analytic continuation in coupling constant (2010)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/10:00343503 - On the Mechanism of Electrochemical Reduction of Dodecylpyridinium Bromide in Aprotic Media. An Impedance Study (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00342082 - Organic salts of biguanide - An attempt to crystal engineering of novel materials for second harmonic generation (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00331908 - Organized Mesoporous TiO2 Films Stabilized by Phosphorus: Application for Dye-Sensitized Solar Cells (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00349255 - Organoosmium complexes of imidazole-containing chelate acceptor ligands (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00342762 - Oxidation Changes Physical Properties of Phospholipid Bilayers: Fluorescence Spectroscopy and Molecular Simulations (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00354402 - OXIDATION PATHWAYS OF NATURAL DYE HEMATOXYLIN IN AQUEOUS SOLUTION (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00342760 - Oxygen and proton reduction by decamethylferrocene in non-aqueous acidic media (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00341544 - Oxygen reduction by decamethylferrocene at liquid/liquid interfaces catalyzed by dodecylaniline (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00348915 - Oxygen Reduction Catalyzed by a Fluorinated Tetraphenylporphyrin Free Base at Liquid/Liquid Interfaces (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00352624 - Palladium catalysts deposited on silica materials: Comparison of catalysts based on mesoporous and amorphous supports in Heck reaction (2010)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/10:00348380 - Peptide-Membrane Interactions Studied by Ellipsometry, Laser Scanning Microscopy, and Z-Scan Fluorescence Correlation Spectroscopy (2010)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/10:00351191 - The photocatalytic performance of mesoporous films of TiO2 in the gas-, liquid- and solid-phase degradation of pollutants (2010)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/10:00351163 - Photocatalytic properties of TiO2 mesoporous films in water (2010)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/10:00356838 - Photochemistry in clusters and nanoparticles of atmospheric relevance (2010)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/10:00351184 - Photodegradation of monuron in the presence of goethite and carboxylic acids (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00355636 - Photostability and solvation: photodynamics of microsolvated zwitterionic glycine (2010)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/10:00356831 - Photostability of small heterocyclic molecules in hydrogen bonded clusters: Evidence from photodissociation and mass spectrometric experiments (2010)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/10:00351183 - Phototransformation of ferric citrate in aquatic environment (2010)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/10:00353037 - Physico-chemical properties and phototransformation of ferric citrate complex in aquatic environment (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00349061 - POČÁTKY HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE U NÁS: HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE V ÚSTAVU FYZIKÁLNÍ CHEMIE AKADEMIE VĚD (ČÁST I) (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00347176 - Polycrystalline TiO2 Anatase with a Large Proportion of Crystal Facets (001): Lithium Insertion Electrochemistry (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00354419 - Porphyrin-layered double hydroxide/polymer composites as novel ecological photoactive surfaces (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00346803 - Porphyrins intercalated in Zn/Al and Mg/Al layered double hydroxides: properties and structural arrangement (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00341713 - Post-Synthesis Modification of SSZ-35 Zeolite to Enhance the Selectivity in p-Xylene Alkylation with Isopropyl Alcohol (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00347022 - Preparation and Properties of Mercury Film Electrodes on Solid Amalgam Surface (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00349656 - Preparation of layered double hydroxides intercalated with organic anions and their application in LDH/poly(butyl methacrylate) nanocomposites (2010)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/10:00351605 - Preparation of preferentially oriented zeolite MFI layers (2010)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/10:00353033 - Příprava a charakterizace TiO2 filmů depozicí z kapalné fáze (2010)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/10:00351169 - Příprava a clastnosti TiO2 nanočástic a jejich kompositů (2010)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/10:00353031 - Příprava a vlastnosti TiO2 nanočástic a jejich kompositů (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00356881 - Profesionální a neprofesionální intoxikace s postižením centrálního nervového systému v letech 2005–2009 z Národního registru nemocí z povolání a z dotazů Toxikologického informačního střediska (2010)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/10:00372237 - PROPERTIES OF PHOSPHORUS-CONTAINING GEOPOLYMER MATRIX AND FIBER-REINFORCED COMPOSITE (2010)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/10:00343547 - Proton transfer across a liquid/liquid interface facilitated by phospholipid interfacial films (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00336692 - Push-pull molecules with a systematically extended pi-conjugated system featuring 4,5-dicyanoimidazole (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00355628 - Quantification of methane in humid air and exhaled breath using selected ion flow tube mass spectrometry (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00349209 - Quantum chemical interpretation of redox properties of ruthenium complexes with vinyl and TCNX type non-innocent ligands (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00356800 - Quantum computing applied to calculations of molecular energies: CH2 benchmark (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00342768 - Real-time monitoring of melittin-induced pore and tubule formation from supported lipid bilayers and its physiological relevance (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00341712 - Recent Advances in Catalysis Over Mesoporous Molecular Sieves (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00342763 - Recent Developments in Fluorescence Correlation Spectroscopy for Diffusion Measurements in Planar Lipid Membranes (2010)
Výsledek druhu BRIV/61388955:_____/10:00346312 - Recent Progress in Coupled Cluster Methods. Theory and Applications (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00334005 - Redox potentials and binding enhancement of fullerene and fullerene-cyclodextrin systems in water and dimethylsulfoxide (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00352669 - Reduction from copper(II) to copper(I) upon collisional activation of (pyridine)2CuCl+ (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00351877 - Reduction-Induced Exclusive Activation of the ansa-1,2-Bis(dimethylsilylene)ethane Chain in ansa-Permethyltitanocene Compounds (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00343596 - The Role of Template Structure and Synergism between Inorganic and Organic Structure Directing Agents in the Synthesis of UTL Zeolite (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00348361 - The role of the extra-framework cations in the adsorption of CO2 on faujasite Y (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00357802 - Role of the morphology and the dehydroxylation of metakaolins on geopolymerization (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00341550 - Rovibrational spectroscopy of the Fermi-interacting nu(4)=1 and nu(3) = nu(6)=1 levels of DCF3 (2010)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/10:00341541 - [RuCl2(p-cymene)]2 immobilized on mesoporous molecular sieves SBA-15 as catalyst for ROMP of norbornene (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00349038 - RuCl2(p-cymene)(PCy3) immobilized on mesoporous molecular sieves as catalyst for ROMP of norbornene and its derivatives (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00437042 - S-(-)-1-phenyl ethyl ammonium(1+) sulphate and S-(-)-1-phenyl ethyl ammonium(1+) hydrogen phosphate 2.5 hydrate, preparation and characterization of crystallographic, optical and dielectric properties (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00341739 - SBA-15 Immobilized Ruthenium Carbenes as Catalysts for Ring Closing Metathesis and Ring Opening Metathesis Polymerization (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00348663 - Search for the form of fullerene C60 in aqueous medium (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00355632 - Selected Ion Flow Tube-Mass Spectrometry for Absolute Quantification of Aroma Compounds in the Headspace of Dry Fermented Sausages (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00345731 - Selective dissociation in dication-molecule reactions (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00345802 - Selective Monoacylation of Ferrocene with Bulky Acylating Agents over Mesoporous Sieve AlKIT-5 (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00353070 - Sexithiophene Encapsulated in a Single-Walled Carbon Nanotube: An In Situ Raman Spectroelectrochemical Study of a Peapod Structure (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00342073 - Si-H Bond Activation of Alkynylsilanes by Group 4 Metallocene Complexes (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00346414 - Silicalite-1 Crystals Etched with Hydrofluoric Acid Dissolved in Water or Acetone (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00351766 - Singlet Oxygen Imaging in Polymeric Nanofibers by Delayed Fluorescence (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00348028 - Soft chemistry preparation methods and properties of strontiumtitanate nanoparticles (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00336549 - Space Versus Time: Unimodular Versus Non-Unimodular Projective Ring Geometries? (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00352888 - Spectral analysis of doxorubicin accumulation and the indirect quantification of its DNA intercalation (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00437168 - Sr2ZnS3: Crystal Structure and Fluorescent Properties of a New Eu(II)-Activated Yellow Emission Phosphor (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00345814 - Straightforward Synthesis of Substituted p-Quinones: Isolation of a Key Intermediate and Use as a Bridging Ligand in a Diruthenium Complex (2010)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/10:00357060 - Strange Redox Behavior of 1,1-Diamino-2,2-dinitroethene (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00353956 - Structural changes in the water tetramer. A combined Monte Carlo and DFT study (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00346411 - Structure, electrochemistry and spectroscopy of a new diacylhydrazido-bridged diruthenium complex with a strongly near-infrared absorbing RuIIIRuII intermediate (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00342482 - Study of Charged particles transport across model and real phospholipid bilayers (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00346349 - Supplemented Creatine Induces Changes in Human Metabolism of Thiocompounds and One- and Two-Carbon Units (2010)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/10:00351351 - Supported phospholipid bilayers and transport of heavy metals across them (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00343392 - Surface modification of cyclic olefin copolymers for osteochondral defect repair can increase pro-destructive potential of human chondrocytes in vitro (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00350325 - Synergistic action of doxorubicin bound to the polymeric carrier based on N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide copolymers through and amide or hydrazone bond (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00357153 - Synthesis and electrochemical study of iron, chromium and tungsten aminocarbenes Role of ligand structure and central metal nature (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00351874 - Synthesis and structure of dinuclear dimethylene- or 1,4-phenylene-linked bis(decamethyltitanoceneoxide) (Ti-III) complexes (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00349150 - Synthesis of C-Doped TiO2 Nanoparticles by Novel Sol-Gel Polycondensation of Resorcinol with Formaldehyde for Visible-Light Photocatalysis (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00351870 - SYNTHESIS OF ZIRCONOCENE SILSESQUIOXANE COMPLEXES AND THEIR ETHENE POLYMERIZATION ACTIVITY IN SYSTEMS WITH METHYLALUMINOXANE (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00437165 - Synthesis, structural characterisation and bonding in an anionic hexavanadate bearing redox-active ferrocenyl groups at the periphery (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00345022 - Tailoring the Selectivity for Electrocatalytic Oxygen Evolution on Ruthenium Oxides by Zinc Substitution (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00346595 - Temperature dependence of the absorption spectrum of CH4 by high resolution spectroscopy at 81 K: (II) The icosad region (1.49-1.30 mu m) (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00348587 - Theoretical study of electric field gradients at nitrogen nuclei in HNO, CH3NO and C2H3NO (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00353057 - Theoretical Study of the Microhydration of Mononuclear and Dinuclear Uranium(VI) Species Derived from Solvolysis of Uranyl Nitrate in Water (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00342272 - Thermal averaging of the indirect nuclear spin-spin coupling constants of ammonia: The importance of the large amplitude inversion mode (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00356830 - Threshold Photoelectron Spectroscopy of the Methyl Radical Isotopomers, CH3, CH2D, CHD2 and CD3: Synergy between VUV Synchrotron Radiation Experiments and Explicitly Correlated Coupled Cluster Calculations (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00347583 - Time-resolved Fourier-transform infrared emission spectroscopy of Ag in the (1300-3600)-cm(-1) region: Transitions involving f and g states and oscillator strengths (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00347582 - Time-resolved Fourier-transform infrared emission spectroscopy of Au in the 1800-4000-cm(-1) region: Rydberg transitions (2010)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/10:00347010 - Titania in Diverse Forms as Substrates (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00347177 - Towards efficient ab initio calculations of electron scattering by polyatomic molecules: I. Efficient numerical quadrature of the UGT term (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00347178 - Towards efficient ab initio calculations of electron scattering by polyatomic molecules: II. Efficient evaluation of exchange integrals (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00437212 - Towards efficient ab initio calculations of electron scattering by polyatomic molecules: III. Modelling correlation-polarization interactions (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00347025 - Transalkylation of ethyl benzene with triethylbenzene over ZSM-5 zeolite catalyst (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00342472 - Transalkylation of toluene with trimethylbenzenes over large-pore zeolites (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00346539 - Transparent Conducting Films of Antimony-Doped Tin Oxide with Uniform Mesostructure Assembled from Preformed Nanocrystals (2010)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/10:00343552 - Transport of cadmium ions across model supported phospholipid membranes (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00437171 - TUN, IMF and-SVR zeolites; synthesis, properties and acidity (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00345289 - Tuning of Sorted Double-Walled Carbon Nanotubes by Electrochemical Charging (2010)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/10:00357159 - Uhlíkové nanotrubičky - materiál pro uhlíkové pastové elektrody, možnosti přípravy a charakterizace (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00347663 - Ultrafast Excited-State Dynamics ef [Re(L)(CO)(3)(bpy)](n) Complexes: Involvement of the Solvent (2010)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/10:00341548 - Ultrafast Excited-State Processes in Re(I) Carbonyl-Diimine Complexes: From Excitation to Photochemistry (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00342062 - Ultrafast terahertz photoconductivity in nanocrystalline mesoporous TiO2 films (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00348372 - Ultrasmall Titania Nanocrystals and Their Direct Assembly into Mesoporous Structures Showing Fast Lithium Insertion (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00356821 - Uncoupled multireference state-specific Mukherjee's coupled cluster method with triexcitations (2010)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/10:00348434 - Unstable States: From Quantum Mechanics to Statistical Physics (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00341535 - Uplatnění polarografie ve fyzikálněchemickém výzkumu (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00357074 - The Veldkamp Space of GQ(2,4) (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00346605 - Voltammetric Determination of Genotoxic Nitro Derivatives of Fluorene and 9-Fluorenone Using a Mercury Meniscus Modified Silver Solid Amalgam Electrode (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00346604 - Voltammetry of Aluminum Nanoparticles in Aqueous Media with Hanging Mercury Drop Electrode (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00335375 - Voltammetry of hypoxic cells radiosensitizer etanidazole radical anion in water (2010)
Výsledek druhu MRIV/61388955:_____/10:00356546 - XXX. Moderní elektrochemické metody (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00350548 - Zeolite membrane - MFI (2010)
Výsledek druhu BRIV/61388955:_____/10:00341666 - Zeolites and Catalysis. Synthesis, Reactions and Applications (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00349031 - Zeolites Efficiently Promote the Cyclization of Nonactivated Unsaturated Alcohols (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00437032 - Zeolites Promoting Quinoline Synthesis via Friedlander Reaction (2010)
Výsledek druhu PRIV/61388955:_____/10:00357790 - Způsob výroby zeolitů pentasilové struktury s řízenou distribucí hliníkových atomů ve skeletu (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00342383 - The 1,4-diazabutadiene/1,2-enediamido non-innocent ligand system in the formation of iridaheteroaromatic compounds: Spectroelectrochemistry and electronic structure (2010)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/10:00376137 - 16. Zeolites and catalysts in petrochemistry, biomass uograding and fine chemical synthesis (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00342618 - 1-Zircona-2,5-disilacyclopent-3-in: ein Zirconocen-koordiniertes 1,4-Disilabutatrien? (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00333803 - A comparative study on ganglioside micelles using electronic energy transfer, fluorescence correlation spectroscopy and light scattering techniques (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00332438 - A Five-Center Redox System: Molecular Coupling of Two Noninnocent Imino-o-benzoquinonato-Ruthenium Functions through a .pi. Acceptor Bridge (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00329255 - A method for electrochemical growth of homogeneous nanocrystalline ZnO thin films at room temperature (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00323270 - A Multisensor for Electrochemical Sequential Autonomous Automatic Measurements (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00330403 - A note on the standard electron transfer potential at the interface between two immiscible electrolyte solutions (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00329271 - A Novel Voltammetric Method for the Determination of Maleic Acid Using Silver Amalgam Paste Electrode (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00336232 - A study of thermal decomposition and combustion products of disposable polyethylene terephthalate (PET) plastic using high resolution fourier transform infrared spectroscopy selected ion flow tube mass spectrometry... (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00326118 - A theoretical study of the BO2+ dication (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00328799 - Ab initio excited states calculations of Kr3+, probing semi-empirical modelling (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00329749 - Acetone, butanone, pentanone, hexanone and heptanone in the headspace of aqueous solution and urine studied by selected ion flow tube mass spectrometry (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00326729 - Acylation of Cyclohexene and 1-Methylcyclohexene Over Zeolites and Mesoporous Molecular Sieves (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00327326 - Acylation Reactions over Zeolites and Mesoporous Catalysts (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00327328 - Acylations with Long-Chain Acid Anhydrides and Acyl Chlorides over Zeolite Beta (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388963:_____/09:00331256 - Adsorption of CO2 on Sodium-Exchanged Ferrierites: The Bridged CO2 Complexes Formed between Two Extraframework Cations (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00328650 - The Adsorption of Neutral Glycine Molecules on Ice Nanolayers (2009)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/09:00350978 - Aging of the TiO2 colloidal particles in water: effect on their properties (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00327364 - Alkaline Modification of MCM-22 to a 3D Interconnected Pore System and its Application in Toluene Disproportionation and Alkylation (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00327189 - Allan variance for optimal signal averaging - monitoring by diode-laser and CO2 laser photo-acoustic spectroscopy (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00322929 - Aluminium siting in the ZSM-5 framework by combination of high resolution Al-27 NMR and DFT/MM calculations (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00322930 - Aminobis(phenolate)s of imidomolybdenum(VI) and -tungsten(VI) (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00329201 - Amperometric Ion-Selective Electrode for Alkali Metal Cations Based on a Room-Temperature Ionic Liquid Membrane (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00334506 - An in situ Raman spectroelectrochemical study of the controlled doping of semiconducting single walled carbon nanotubes in a conducting polymer matrix (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00327321 - An Odd-Electron Complex [Ru-k(NOm)(Q(n))(terpy)](2+) with Two Prototypical Non-Innocent Ligands (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00333662 - Analysis of local structure of Ru1-xNixO2 electrocatalytic materials (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00329757 - Analysis of the isobaric compounds propanol, acetic acid and methyl formate in humid air and breath by selected ion flow tube mass spectrometry, SIFT-MS (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00329269 - Analytical Applications of Composite Solid Electrodes (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00329274 - Analytical Applications of Solid and Paste Amalgam Electrodes (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00338295 - Anodic stripping voltammetry using graphite composite solid electrode (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00335065 - Anomalous Coating of Iron Microparticles by Ni-Co Layers in the 3D Stirred Heterogeneous System: Impedance Study (2009)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/09:00338305 - Application of ultrasound in electrochemistry - design of experimental arrangement (2009)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/09:00350959 - APPLICATIONS OF PHOTOCATALYTIC NANOMATERIALS, STANDARDIZATION AND OVERVIEW OF TESTING METHODS (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388980:_____/09:00330688 - ArF Laser-induced Deposition of Carbon Encapsulated CoFe Nanoparticles (2009)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/09:00326837 - Assesment methods for ammonia hot-spot (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00346640 - Atomic structure of zincite (ZnO) nanoparticles coated with boron nitride ( BN)layers (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00329379 - Behavior of Active Oxygen During the Decomposition of Nitrous Oxide Over Fe-FER (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00336528 - Black hole entropy and finite geometry (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00335819 - Boron Atoms as Spin Carriers in Two- and Three-Dimensional Systems (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00331623 - "Brick and Mortar" Strategy for the Formation of Highly Crystalline Mesoporous Titania Films from Nanocrystalline Building Blocks (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00334088 - Butane isomer separation with composite zeolite MFI mebranes (2009)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/09:00326224 - Cadmium Transport through Biological Membranes (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388963:_____/09:00329546 - Can Electrospray Mass Spectrometry Probe Speciation? Hydrolysis of Uranyl Nitrate Studied by Gas-Phase Methods (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00322901 - Carbon Nanotube Electrodes for Hot-Wire Electrochemistry (2009)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/09:00322808 - Catalysis by Mesoporous Molecular Sieves (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00327323 - Cationic Heteroleptic Cyclometalated Iridium Complexes with 1-Pyridylimidazo[1,5-alpha]pyridine Ligands: Exploitation of an Efficient Intersystem Crossing (2009)
Výsledek druhu JRIV/61389013:_____/09:00333819 - Charge carrier mobility in sulphonated and non-sulphonated Ni phthalocyanines: experiment and quantum chemical calculations (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00333176 - Charge Delocalization in a Heterobimetallic Ferrocene-(Vinyl)Ru(CO)Cl(PiPr3)2 System (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00328602 - Charge-transfer processes at the interface between hydrophobic ionic liquid and water (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00327188 - CO2-laser photoacoustic detection of gaseous n-pentylacetate (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00333795 - Compaction mechanism of intermediate-sized DNA elucidated by fluorescence lifetime correlation spectroscopy (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00323279 - Comparison of Activity and Selectivity of SSZ-33 Based Catalyst with other Zeolites in Toluene Disproportionation (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00329754 - Concentrations of some metabolites in the breath of healthy children aged 7–18 years measured using selected ion flow tube mass spectrometry (SIFT-MS) (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00322802 - Contribution to explanation of the effect of supplemented creatine in human metabolism (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00326230 - Controlled doping of double walled carbon nanotubes and conducting polymers in a composite: An in situ Raman spectroelectrochemical study (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00334533 - Correlations between Survival Probabilities and Ionization Energies of Slow Ions Colliding with Room-Temperature and Heated Surfaces of Carbon, Tungsten, and Beryllium (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00327327 - Coumarins Preparation by Pechmann Reaction Under Ultrasound Irradiation. Synthesis of Hymecromone as Insecticide Intermediate (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00322895 - Current-polarized ion-selective membranes: The influence of plasticizer and lipophilic background electrolyte on concentration profiles, resistance, and voltage transients (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388980:_____/09:00329823 - Cyclodextrin carriers of positively charged porphyrin sensitizers (2009)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/09:00353023 - Degradace organických polutantů ve vodném prostředí fotoindukovaná komplexem Fe(III)CIT: vliv TiO2 (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00323087 - Density fitting for derivatives of Coulomb integrals in ab initio calculations using mixed Gaussian and plane-wave basis (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00328315 - Density-functional study of the CO chemisorption on bimetallic Pd-Sn(110) surfaces (2009)
Výsledek druhu DRIV/61389013:_____/09:00330350 - DFT modeling and experiments on phthalocyanines field-effect transistors (2009)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/09:00330366 - DFT modeling of spectral and redox properties of di-and tetranuclear ruthenium transition metal complexes with bridging ligands (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00322899 - Differential Pulse Voltammetric Determination of Selected Nitro-Compounds on Silver, Solid Silver Composite, and Solid Graphite Composite Electrodes (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00326831 - Dispersion of Light and Heavy Pollutants in Urban Scale Models: CO2 Laser Photoacoustic Studies (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00329257 - Dispersion of silver particles in aqueous solutions visualized by polarography/voltammetry (2009)
Výsledek druhu JRIV/61389013:_____/09:00336493 - Effect of Al/Si Substitutions and Silanol Nests on the Local Geometry of Si and Al Framework Sites in Silicone-Rich Zeolites: A Combined High Resolution Al-27 and Si-29 NMR and Density Functional Theory/Molecular Mechanics Study (2009)
Výsledek druhu JRIV/61389013:_____/09:00322907 - Effect of Al-Si-Al and Al-Si-Si-Al Pairs in the ZSM-5 Zeolite Framework on the Al-27 NMR Spectra. A Combined High-Resolution Al-27 NMR and DFT/MM Study (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00322814 - Effect of Bundling on the Tangential Displacement Mode in the Raman Spectra of Semiconducting Single Walled Carbon Nanotubes during Electrochemical Charging (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985823:_____/09:00333814 - The effect of detergents on trimeric G-protein activity in isolated plasma membranes from rat brain cortex: Correlation with studies of DPH and Laurdan fluorescence (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388980:_____/09:00323573 - Effect of hydrothermal treatment on properties of Ni-Al layered double hydroxides and related mixed oxides (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00309799 - Effect of iron speciation on the photodegradation of Monuron in combined photocatalytic systems with immobilized or suspended TiO2 (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00332443 - Effect of metal exchange (Os vs Ru) and co-ligand variation (Cl- vs acac-) on the oxidation state distribution in complexes of an o-phenylenediamido(2-)/o-quinonediimine redox system (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985858:_____/09:00326816 - Effect of TiO2 Particle Size on the Photocatalytic Reduction of CO2 (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00330279 - The Effect of Zeolite Structure on the Activity and Selectivity in p-Xylene Alkylation with Isopropyl Alcohol (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388963:_____/09:00329472 - Effects of alkali cations and halide anions on the DOPC lipid membrane (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00326227 - Electrochemical behavior of copper metal core/oxide shell ultra-fine particles on mercury electrodes in aqueous dispersions (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00329762 - Electrochemical Charging of Individual Single-Walled Carbon Nanotubes (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00322898 - Electrochemical Detection of Cadmium and Lead Complexes with Low Molecular Weight Organic Acids (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00330442 - Electrochemical evidence of catalysis of oxygen reduction at the polarized liquid–liquid interface by tetraphenylporphyrin monoacid and diacid (2009)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/09:00326132 - Electrochemical Impedance Spectroscopy of Lecithin Bilayers Supported on Porous Membranes (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00322855 - Electrochemical Properties of the Supramolecular Assembly of Ruthenium(II)-bipyridine Complex with Single-Walled Carbon Nanotubes (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00335789 - Electron Transfer Across Multiple Hydrogen Bonds: The Case of Ureapyrimidinedione-Substituted Vinyl Ruthenium and Osmium Complexes (2009)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/09:00334115 - Electronic energy transport and fluorescence spectroscopy for structural insights into proteins, regular protein aggregates and lipid systems (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00336713 - Evaluation of the Oxygen pi-Donation in Permethyltitanocene Silanolates and Alcoholates (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00335779 - Evidence for the dimer-of-(mixed-valent dimers) configuration in tetranuclear {(mu(4)-TCNX)[Ru(NH3)(5)](4)}(8+), TCNX = TCNE and TCNQ, from DFT calculations (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00336067 - Excited-state relaxation dynamics of Re(I) tricarbonyl complexes with macrocyclic phenanthroline ligands studied by time-resolved IR spectroscopy (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00334500 - Fermi energy dependence of the G-band resonance Raman spectra of single-wall carbon nanotubes (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388963:_____/09:00326750 - First and second ionization energies of 1,3,5-trimethylbenzene and 2,4,6-trimethylpyridine (2009)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/09:00335318 - Fluorescence solvent relaxation in cationic membranes (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00333812 - Fluorescenční korelační spektrometrie (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00326232 - Fotoelektronová mikroskopie ve třetím tisíciletí (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00333708 - Fragmentation of size-selected Xe clusters: Why does the monomer ion channel dominate the Xen and Krn ionization? (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00342514 - From DC polarographic presodium wave of proteins to electrochemistry of biomacromolecules (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00328669 - Functionalization of Delaminated Zeolite ITQ-6 for the Adsorption of Carbon Dioxide (2009)
Výsledek druhu ORIV/61388955:_____/09:00336808 - Fyzikální chemie na prahu třetího tisíciletí. Vstupte do světa moderní vědy. – vítejte na pracovištích ÚFCH JH (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00326731 - Green Synthesis of Acetals/Ketals: Efficient Solvent-Free Process for the Carbonyl/Hydroxyl Group Protection Catalyzed by SBA-15 Materials (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00322803 - Growth mechanism and photocatalytic properties for dye degradation of hydrophobic mesoporous ZnO/SDS films prepared by electrodeposition (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985858:_____/09:00331954 - Helium Permeation through Mixed Matrix Membranes Based on Polyimides and Silicalite-1 (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00327325 - Heterohexanuclear (Cu3Fe3) Complexes of Substituted Hexaazatrinaphthylene (HATN) Ligands: Twofold BF4- Association in the Solid and Stepwise Oxidation (3 e) or Reduction (2 e) to Spectroelectrochemically Characterized Species (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00331616 - Highly Conducting Nanosized Monodispersed Antimony-Doped Tin Oxide Particles Synthesized via Nonaqueous SolGel Procedure (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00326824 - High-resolution Fourier transform study of the .nu.(3) fundamental band of trans-formic acid (2009)
Výsledek druhu ORIV/61388955:_____/09:00336807 - Homo Scientist jr (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00341088 - HOST-GUEST INTERACTION OF PESTICIDE BIFENOX WITH CYCLODEXTRIN MOLECULES. AN ELECTROCHEMICAL STUDY (2009)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/09:00331749 - How do vibrations change their composition upon electronic excitation? - EXSY-T2D-IR measurements challenge DFT calculations (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00335023 - Hrst vzpomínek na pana profesora Heyrovského a jeho polarografii (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388980:_____/09:00329278 - Immobilization of Porphyrins in Poly(hydroxymethylsiloxane) (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00340611 - Impendance Study of Hypoxic Cells Radiosensitizer Etanidazole Radical Anion in Water (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00331613 - Improving the Photocatalytic Performance of Mesoporous Titania Films by Modification with Gold Nanostructures (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00334496 - In situ Raman spectroelectrochemistry of SWCNT bundles: Development of the tangential mode during electrochemical charging in different electrolyte solutions (2009)
Výsledek druhu JRIV/68378050:_____/09:00334099 - In vivo detection of RNA-binding protein interactions with cognate RNA sequences by fluorescence resonance energy transfer (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00334508 - Influence of the Resonant Electronic Transition on the Intensity of the Raman Radial Breathing Mode of Single Walled Carbon Nanotubes during Electrochemical Charging (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00329748 - Influence of weakly bound adduct ions on breath trace gas analysis by selected ion flow tube mass spectrometry (SIFT-MS) (2009)
Výsledek druhu ORIV/61388955:_____/09:00335124 - Infrared Imaging of Uninhibited Cup-Burner Flame (2009)
Výsledek druhu JRIV/68081707:_____/09:00323259 - Interaction of biomacromolecules with surfaces viewed by electrochemical methods (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00336503 - Interactions between vibrational polyads of propyne, H3C-C-CH: Rotational and rovibrational spectroscopy of the levels around 1000 cm(-1) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/09:10000848 - INTRAMOLECULAR ALKOXIDE-TETHERED PERMETHYLTITANOCENE(III) COMPLEXES - SYNTHESIS AND CRYSTAL STRUCTURE. (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00336132 - Investigation of laser-plasma chemistry in CO-N-2-H2O mixtures using O-18 labeled water (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00329747 - Ionic diffusion and mass discrimination effects in the new generation of short flow tube SIFT-MS instruments (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388963:_____/09:00333491 - Ionization energies of aqueous nucleic acids: Photoelectron spectroscopy of pyridine nucleosides and ab initio calculations (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388980:_____/09:00322872 - IR Laser Ablative Degradation of Poly(phenylene ether sulfone): Deposition of Films Containing Sulfone, Sulfoxide and Sulfide Groups (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388963:_____/09:00334004 - Irregular polarographic currents obey Feigenbaum universality route from order to chaos (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00326443 - Isosteric heats of adsorption of carbon dioxide on zeolite MCM-22 modified by alkali metal cations (2009)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/09:00334034 - Jak fyzikální chemie změnila nanotechnologii a nanotechnologie fyzikální chemii? (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00331989 - Jaroslav Heyrovský - 50. výročí udělení Nobelovy ceny za chemii (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00322858 - Large Variety of Behaviors for the Raman G´ Mode of Single Walled Carbon Nanotubes upon Electrochemical Gating Arising from Different (n,m) of Individual Nanotubes (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00336153 - Laser diode photoacoustic and FTIR laser spectroscopy of formaldehyde in the 2.3 mu m and 3.5 mu m spectral range (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00323376 - Li Conductivity of Nanocrystalline Li4Ti5O12 Prepared by a Sol-Gel Method and High-Energy Ball Milling (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00336077 - Ligand-Centred Reactivity of Bis(picolyl)amine Iridium: Sequential Deprotonation, Oxidation and Oxygenation of a "Non-Innocent" Ligand (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00340654 - Local Structure of Nanocrystalline Ru1-xNixO2-delta Dioxide and Its Implications for Electrocatalytic Behavior-An XPS and XAS Study (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00335796 - Localised to intraligand charge-transfer states in cyclometalated platinum complexes: an experimental and theoretical study into the influence of electron-rich pendants and modulation of excited states by ion binding (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00331615 - Low-Temperature Synthesis of Mesoporous Titania-Silica Films with Pre-Formed Anatase Nanocrystals (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00336486 - Luminescent impurity ion probe and low temperature phase of SrTiO3 nanoparticles (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388980:_____/09:00330004 - Magnetic field effect on chemical compositions of spherical Fe/Co fine particles synthesized from a gaseous mixture of iron pentacarbonyl and cobalt tricarbonyl nitrosyl (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00326231 - Method of moments for the continuous transition between the Brillouin-Wigner-type and Rayleigh-Schroumldinger-type multireference coupled cluster theories (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388980:_____/09:00327237 - Modification of Co-Mn-Al Mixed Oxide with Potassium and Its Effect on Deep Oxidation of VOC (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00331385 - Molecular wiring of LiMnPO4 (olivine) by ruthenium(II)-bipyridine complexes (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00323692 - Molybdenum oxide catalysts for metathesis of higher 1-alkenes via supporting MoO2(acetylacetonate)2 and MoO2(glycolate)2 on SBA-15 mesoporous molecular sieves (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00322810 - N2O Decomposition over Fe-Ferrierite: Primary and Secondary Reactions with Reducing Agents (2009)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/09:00334033 - Nanočástice v molekulových a laserových paprscích (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00331633 - Nanoparticulate Dye-Semiconductor Hybrid Materials Formed by Electrochemical Self-Assembly as Electrodes in Photoelectrochemical Cells (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00333807 - Nanosecond Time-Dependent Stokes Shift at the Tunnel Mouth of Haloalkane Dehalogenases (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00328295 - New Approaches to the Characterization of Carbon Paste Electrodes Using the Ohmic Resistance Effect and Qualitative Carbon Paste Indexes (2009)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/09:00351348 - New electrochemical cell for studies of phthalocyanines (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00326233 - New electrochemical oscillator based on the cation-catalyzed reduction of nitroaromatic radical anions (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00333794 - Novel Basic Mesoporous Catalysts for Friedländer Reaction from 2-Aminoaryl Ketones: Quinolin-2(1H)-ones vs. Quinolines (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388980:_____/09:00323619 - Novel Synthesis of the TiO2(B) Multilayer Templated Films (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00336537 - Nuclear spin conversion in NH3 (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00328353 - Occupational Hypersensitivity Pneumonitis Reported to the Czech National Registry of Occupational Diseases in the Period 1992-2005 (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00333796 - Optical Saturation as a Versatile Tool to Enhance Resolution in Confocal Microscopy (2009)
Výsledek druhu DRIV/68378050:_____/09:00336266 - Optimalization of immunogold labeling on thin resin sections after cryofixation (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00335823 - Optimization of mixed quantum-classical dynamics: Time-derivative coupling terms and selected couplings (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/09:10000630 - Optimizing Conditions for Ultrasound Extraction of Fullerenes from Coal Matrices (2009)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/09:00331632 - Ordered mesoporous films of TiO2 as highly efficient photocatalysts for clean environment (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00330493 - Oxygen evolution on nanocrystalline RuO2 and Ru0.9Ni0.1O2δ electrodes – DEMS approach to reaction mechanism determination (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00342809 - Oxygen evolution on Ru1-xNixO2-y nanocrystalline electrodes (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00322897 - Palladiové nanočástice v katalýze spojovacích reakcí (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00326442 - Palladium Catalysts Supported on Mesoporous Molecular Sieves Bearing Nitrogen Donor Groups: Preparation and Use in Heck and Suzuki C-C Bond-Forming Reactions (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00336721 - Pentamethylcyclopentadienylmethyltitanium Silsesquioxanes and Their Zwitterionic Complexes with Tris(pentafluorophenyl)borane (2009)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/09:00333987 - Perspective for high energy density studies on x-ray FELs (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00336748 - PFG NMR Study of Liquid n-Hexane Self-Diffusion in the Bed of Porous Glass Beads (2009)
Výsledek druhu JRIV/61389013:_____/09:00323590 - pH-Dependent Behavior of Hydrophobically Modified Polyelectrolyte Shells of Polymeric Nanoparticles (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00350965 - Photocatalytic Degradation of Acid Orange 7 on TiO2 Films Prepared from Various Powder Catalysts (2009)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/09:00353026 - Photodegradation of phenylurea herbicides under simulated environmental conditions (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388980:_____/09:00330001 - Photofunctional polyurethane nanofabrics doped by zinc tetraphenylporphyrin and zinc phthalocyanine photosensitizers (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00341710 - Photoinduced Processes in Hydrogen Bonded System: Photodissociation of Imidazole Clusters (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00326229 - Photoluminescence of nanoporous silicon grains in TiO2 matrices (2009)
Výsledek druhu ZRIV/61388955:_____/09:00357784 - Poloprovozní jednotka pro současnou likvidaci NO/NO2/N2O pomocí Cu- a Fe-katalyzátorů (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00331599 - Poškození ulnárního nervu jako nemoc z povolání v České republice v letech 1996-2007 (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00333670 - Postionization fragmentation of rare-gas trimers revisited with new theoretical approaches (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00322811 - Potential energy surfaces of adsorbates on periodic substrates: Application of the Morse theory (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00322941 - Preparation of heterogeneous catalysts supported on mesoporous molecular sieves modified with various N-groups and their use in the Heck reaction (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00336710 - Preparation of titanocene and zirconocene dichlorides bearing bulky 1,4-dimethyl-2,3-diphenylcyclopentadienyl ligand and their behavior in polymerization of ethylene (2009)
Výsledek druhu ORIV/61388955:_____/09:00336806 - Příběh kapky (2009)
Výsledek druhu RRIV/61388955:_____/09:00336629 - Principal component analysis for SIFT-MS (2009)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/09:00353016 - Príprava a charakterizácia nanočástíc TiO2 dopovaných sírou (2009)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/09:00352264 - Promoting the activity of LiFePO4 (olivine) cathode of Li-ion battery by supramolecular complexes with single walled carbon nanotubes (2009)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/09:00324161 - Promoting the activity of LiFePO4 (olivine) cathode of Li-ion battery by supramolecular complexes with single walled carbon nanotubes (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00329362 - Proton Pump for O-2 Reduction Catalyzed by 5,10,15,20-Tetraphenylporphyrinatocobalt(II) (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00341183 - Proton transfer across a liquid/liquid interface facilitated by phospholipid interfacial films (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00330400 - Proton-Coupled Oxygen Reduction at Liquid-Liquid Interfaces Catalyzed by Cobalt Porphine (2009)
Výsledek druhu GRIV/61388955:_____/09:00343914 - Prototyp Cu-katalyzátoru pro proces selektivní katalytické redukce NOx amoniakem (2009)
Výsledek druhu GRIV/61388955:_____/09:00343915 - Prototyp Fe-katalyzátoru pro proces rozkladu N2O (2009)
Výsledek druhu ERIV/61388955:_____/09:00336798 - Putovní výstava Příběh kapky (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00336742 - Quantification of acetaldehyde and carbon dioxide in the headspace of malignant and non-malignant lung cells in vitro by SIFT-MS (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00329750 - The quantification of carbon dioxide in humid air and exhaled breath by selected ion flow tube mass spectrometry (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00329759 - Quantification of methylamine in the headspace of ethanol of agricultural origin by selected ion flow tube mass spectrometry (2009)
Výsledek druhu ORIV/61388955:_____/09:00324129 - Quantum molecular science in the world (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00334509 - The reaction of lithium metal vapor with single walled carbon nanotubes of large diameters (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388963:_____/09:00333715 - Reactivity of C2H5+ with Benzene: Formation of Ethylbenzenium Ions and Implications for Titan's Ionospheric Chemistry (2009)
Výsledek druhu ORIV/61388955:_____/09:00338293 - Recent Progress and Perspectives in Nanoporous and Mesoporous Materials (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00333179 - Relaxation Dynamics of Pseudomonas aeruginosa ReI(CO)3(.alpha.-diimine)(HisX)+ (X = 83, 107, 109, 124, 126)CuII Azurins (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00322900 - Role of the Fe-zeolite structure and iron state in the N2O decomposition: Comparison of Fe-FER, Fe-BEA, and Fe-MFI catalysts (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00333790 - The role of the zeolite channel architecture and acidity on the activity and selectivity in aromatic transformations: The effect of zeolite cages in SSZ-35 zeolite (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00322903 - Rotating Cell for in Situ Raman Spectroelectrochemical Studies of Photosensitive Redox Systems (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00336519 - Rotational Spectrum of NSF3 in the Ground and v(5)=1 Vibrational States: Observation of Q-Branch Perturbation-Allowed Transitions with Delta(k-l)=0, +/- 3, +/- 6 and Anomalies in the Rovibrational Structure of the v(5)=1 State (2009)
Výsledek druhu ORIV/61388955:_____/09:00326873 - Rozvoj pokročilých metod studia speciace a popisu sorpce aktinidů. Zpráva k závěrečnému kontrolnímu dni (Etapa 4) v rámci plnění smlouvy o dílo mezi ČR - Správou úložišť radioaktivních odpadů (č. 2007/032/Šu) a ČVUT (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00332529 - Selective detection of phosgene by nanocrystalline diamond layer (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00322934 - Selective Etching of Thin Single-Walled Carbon Nanotubes (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388980:_____/09:00328968 - Self-Assemblies of Cationic Porphyrins with Functionalized Water-Soluble Single-Walled Carbon Nanotubes (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00336047 - The Semiquinone-Ruthenium Combination as a Remarkably Invariant Feature in the Redox and Substitution Series [Ru(Q)(n)(acac)(3-n)](m), n=1-3; m = (-2),-1, 0,+1, (+2); Q=4,6-Di-tert-butyl-N-phenyl-o-iminobenzoquinone (2009)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/09:00337099 - Separation of hydrocarbons and CO2 using MFI zeolite membranes (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00327320 - Silver(I), Copper(I) and Copper(II) Complex of the New N,Se-Chelate Ligand 2-Phenylselenomethyl-1H-benzimidazole: Electrochemistry and Structure (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00336749 - Simulation of N2/CH4 Counter/diffusion in Composite Membranes of the Type Silicalite-1-.alpha.-Alumina (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00333797 - Simultaneous Characterization of Lateral Lipid and Prothrombin Diffusion Coefficients by Z-Scan Fluorescence Correlation Spectroscopy (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00334490 - Softening of the Radial Breathing Mode in Metallic Carbon Nanotubes (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00333706 - Solvent-Induced Photostability of Acetylene Molecules in Clusters Probed by Multiphoton Dissociation (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00333627 - Spectroelectrochemistry: the best of two worlds (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00328504 - SrTiO3:Cr nanocrystalline powders: size effects and optical properties (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00322880 - State-specific reactions and autoionization dynamics of Ar2+ produced by synchrotron radiation (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985858:_____/09:00321012 - Stochastic Reconstruction of Particulate Media Using Simulated Annealing: Improving Pore Connectivity (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00324915 - Structure, electrochemistry, spectroscopy, and magnetic resonance, including high-field EPR, of {(mu-abpy)[Re(CO)(3)X](2)}(circle/center dot-), where abpy=2,2 '-azobispyridine and X = F, Cl, Br, I (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00326575 - Studies of doped negative valve-regulated lead-acid battery electrodes (2009)
Výsledek druhu DRIV/61388963:_____/09:00334125 - Study of CHarged particles transport across model and real phospholipid bilayers (2009)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/09:00326733 - Study of ion transports across model phospholipid bilayers (2009)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/09:00334284 - Supplementation of Creatine in Sportsman with Hyperhomocysteinemia (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00322861 - Supramolecular Assembly of Single-Walled Carbon Nanotubes with a Ruthenium(II)-Bipyridine Complex: An in Situ Raman Spectroelectrochemical Study (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00324432 - Surface-Induced Dissociation and Chemical Reactions of C2D4+ on Stainless Steel, Carbon (HOPG), and Two Different Diamond Surfaces (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/09:10001002 - Synthesis and crystal structure of the singly tucked-in derivative of bis(phenyltetramethylcyclopentadienyl)titanium (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00322816 - Synthesis and Properties of Phloroglucinol-Phenol-Formaldehyde Carbon Aerogels and Xerogels (2009)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/09:00353025 - Test method for self cleaning performance (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00336726 - Thermolysis of titanocene methyl compounds bearing t-butyl- and benzyltetramethylcyclopentadienyl ligands (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00341186 - Transfer of the tetraethylammonium cation across a phosphatidic acid layer adsorbed at a water/1,2-dichloroethane interface: The effect of electric polarization of the interface - Electrochemically controlled ion exchange (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00326725 - Transformation of Vegetable Oils into Hydrocarbons over Mesoporous-Alumina-Supported CoMo Catalysts (2009)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/09:00336705 - Unknown properties of well-known zeolites. Transformation of hydrocarbons over ZSM-5 (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00322931 - The Use of Silver Solid Amalgam Working Electrode for Determination of Nitrophenols by HPLC with Electrochemical Detection (2009)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/09:00336761 - Utilization of calix[4]arenes for the preparation of electrochemical biosensors (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00336246 - Valence structures of the diastereomeric complexes meso- and rac-[Ru-2(acac)(4)(mu-Q)](n) (n=2-, 1-, 0, 1+, 2+) with the multiple quinonoid bridging ligand Q=1,2,4,5-tetraimino-3,6-diketocyclohexane (2009)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/09:00323653 - VIDEOTVORBA – dokonalý pomocník pro představení výzkumného ústavu talentované mládeži (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00323432 - Vlastnosti pevných a pastových amalgámových pracovních elektrod odlišné od elektrod z kovové rtuti (2009)
Výsledek druhu JRIV/61389013:_____/09:00323712 - Vliv modifikace implantátů pro náhrady osteochondrálních defektů na genovou expresi chondrocytů (2009)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/09:00353017 - Vliv stárnutí TiO2 koloidních částic ve vodě na jejich vlastnosti (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00323278 - Voltametrické stanovení herbicidu Bifenoxu na rtuťovým meniskem modifikované pevné stříbrné amalgámové elektrodě (2009)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/09:00326437 - Voltammetric determination of 4-nitrophenol and 5-nitrobenzimidazole on different amalgam electrodes (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00329272 - Voltammetric Determination of 4-Nitrophenol Using a Novel Type of Silver Amalgam Paste Electrode (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00328330 - Voltammetric Determination of Azidothymidine Using Silver Solid Amalgam Electrodes (2009)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/09:00326228 - Voltammetric Determination of Carcinogenic Air Pollutant 2-Nitrofluorene Using Polished Silver Solid Amalgam Composite Electrode (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00330470 - Voltammetric Determination of Nitronaphthalenes at a Silver Solid Amalgam Electrode (2009)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/09:00322949 - Voltammetry in Analysis of Biological Materials (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00328297 - Voltammetry of Ion Transfer across a Polarized Room-Temperature Ionic Liquid Membrane Facilitated by Valinomycin: Theoretical Aspects and Application (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00329507 - XPS study of early stages of Al/Au interface formation (2009)
Výsledek druhu MRIV/61388955:_____/09:00326126 - XXIX. Moderní elektrochemické metody (2009)
Výsledek druhu BRIV/61388955:_____/09:00326125 - XXIX. Moderní elektrochemické metody (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00328306 - 2-(2-Hydroxyethyl)-3-[(2-hydroxyethyl)- imino]isoindolin-1-one (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00336061 - 2-Organoselenomethyl-1H-benzimidazole Complexes of Copper(II) and Copper(I) (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985858:_____/09:00332323 - 3D Stochastic Replicas of Porous Solids: A Way to Improve Predicted Diffusivity (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00336794 - 50. Výročí Nobelovy ceny za chemii - putovní výstava "Příběh kapky" (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00309564 - A comparative study into the photocatalytic properties of thin mesoporous layers of TiO2 with controlled mesoporosity (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00317402 - A comparison of Moller-Plesset and coupled cluster linear response theory methods for the calculation of dipole oscillator strength sum rules and C6 dispersion coefficients (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00309605 - A new quasiclassical method for modeling the high-resolution spectra of polyatomic systems (2008)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/08:00316310 - A new quasiclassical method for modeling the high-resolution spectra of polyatomic systems (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00314995 - A non-invasive, on-line deuterium dilution technique for the measurement of total body water in haemodialysis patients (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00309643 - A radical-bridged bis(ferrocenylcopper(I)) complex: Structural identity, multifrequency EPR, and spectroelectrochemistry (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00315645 - A route to MFI zeolite-.alpha.-alumina composite membranes for separation of light paraffins (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00315002 - A selected ion flow tube mass spectrometry study of ammonia in mouth- and nose-exhaled breath and in the oral cavity (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00315010 - A series of metal complexes with the non-innocent N,N’-Bis(pentafluorophenyl)-o-phenylenediamido ligand: twisted geometry for tuning the electronic structure (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00314979 - A study of sulfur-containing compounds in mouth- and nose-exhaled breath and in the oral cavity using selected ion flow tube mass spectrometry (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00316294 - A tetranuclear organorhenium(I) complex of the 2,3,5,6-tetrafluoro-7,7,8,8-tetracyano-p-quinodimethane radical anion, TCNQF4.- (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00323275 - Ab initio výpočty v chemii po 28 letech (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00311025 - Absence of ethanol-induced interdigitation in supported phospholipid bilayers on silica surfaces (2008)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/08:00315585 - Acidic properties of SSZ-33 and SSZ-35 novel zeolites: a complex infrared and MAS NMR study (2008)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/08:00315585 - Acidic properties of SSZ-33 and SSZ-35 novel zeolites: a complex infrared and MAS NMR study (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00309856 - Acidic properties of SSZ-33 and SSZ-35 novel zeolites: a complex infrared and MAS NMR study (2008)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/08:00315214 - Acylation of cyclohexene derivatives over zeolites (2008)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/08:00315214 - Acylation of cyclohexene derivatives over zeolites (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00321029 - Adsorbate-Induced Expansion of Silicalite-1 Crystals (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00309481 - Adsorption and ion-pairing interactions of phospholipids in the system of two immiscible electrolyte solutions - Part III: The behaviour of a lecithin layer... (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00315575 - Ag-ZSM-5 zeolite as high-temperature water-vapor sensor material (2008)
Výsledek druhu DRIV/61389013:_____/08:00315569 - Aluminum Siting in the Framework of Silicon Rich Zeolites. A ZSM-5 study (2008)
Výsledek druhu CRIV/61389013:_____/08:00315569 - Aluminum Siting in the Framework of Silicon Rich Zeolites. A ZSM-5 study (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00315490 - Aluminum siting in the ZSM-22 and theta-1 zeolites revisited: A QM/MM study (2008)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/08:00332406 - Amalgam Electrodes as Sensors in the Analysis of Aquatic Systems (2008)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/08:00309574 - Amine-functionalized SBA-15 silica for the adsorption of carbon dioxide (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388980:_____/08:00312182 - Amine-modified ordered mesoporous silica: Effect of pore size on carbon dioxide capture (2008)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/08:00320336 - Aminokarbenové komplexy chromu, wolframu a železa Fischerova typu – oxidační a redukční vlastnosti, elektronová delokalizace a intramolekulární interakce (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00314980 - Ammonia release from heated "street" cannabis leaf and its potential toxic effects on cannabis users (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00314977 - An exploratory comparative study of volatile compounds in exhaled breath and emitted by skin using selected ion flow tube mass spectrometry (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00314989 - Analysis of breath, exhaled via the mouth and nose, and the air in the oral cavity (2008)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/08:00319287 - Butane isomer separation with composite zeolite MFI membranes (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00317404 - Calculations of Polarizabilities and their gradients for electron energy-loss spectroscopy (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00309691 - Cationic catalysis and hidden negative differential resistance in reduction of radical anion of nitrobenzene (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00315293 - Changes in the Electronic States of Single Walled Carbon Nanotubes as Followed by a Raman Spectroelectrochemical Analysis of the Radial Breathing Mode (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00324218 - Characterization of electro-eroded surface of Ti alloys (2008)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/08:00336784 - Characterization of Supersonic Radical Source (2008)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/08:00353141 - Charakteristika nanočástíc TiO2 dopovaných sírou (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00309961 - Charge distribution effects in polyatomic reactants involved in simple electron transfer reactions (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00321413 - Charge exchange, surface-induced dissociation and reactions of doubly charged molecular ions SF42+ upon impact on a stainless steel surface: A comparison with surface-induced dissociation of singly charged SF4+ molecular ions (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00312457 - Chemical states of electrochemically doped single wall carbon nanotubes as probed by in situ Raman spectroelectrochemistry and ex situ X-ray photoelectron spectroscopy (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00316299 - Collisions of slow hydrocarbon ions CD4radical dot+, CD5+, C2D4radical dot+, and C2H5+ with room temperature and heated tungsten surfaces (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00319668 - Collisions of slow ions C3Hn+ and C3Dn+ (n = 2–8) with room temperature carbon surfaces: mass spectra of product ions and the ion survival probability (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00311018 - Combination of ellipsometry, laser scanning microscopy and Z-scan fluorescence correlation spectroscopy elucidating interaction of cryptdin-4 with supported phospholipid bilayers (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00309741 - Comparison of c(2x2)N/Fe(001) and Fe4N(002) surfaces: A density-functional study (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00316439 - Comparison of chlorine and oxygen adsorption on the ferromagnetic Fe(0 0 1) surface: Density-functional theory study (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00315304 - Competition of a spring force constant and a phonon energy renormalization in electrochemically doped semiconducting single walled carbon nanotubes (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00316257 - Competition of electron transfer, dissociation, and bond-forming reactions in collisions of CO22+ with neutral CO2 (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00314998 - Compounds enhanced in a mass spectrometric profile of smokers’ exhaled breath versus non-smokers as determined in a pilot study using PTR-MS (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00314669 - Detailed study of fine and hyperfine structures in rotational spectra of the free fluoroformyloxyl radical FCO2 center dot (2008)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/08:00353144 - Determination of quantum yield of photocatalytic degradation in suspension and on thin film of titanium dioxide (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00310741 - Development of the tangential mode in the Raman spectra of SWCNT bundles during electrochemical charging (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00319284 - Dimerization of the 2-(Methylselenomethyl)benzimidazole-silver(I) Cation Involving a Ag-I-Ag-I Interaction (2008)
Výsledek druhu JRIV/61389013:_____/08:00309664 - Doped cadmium sulfide particles in polymer matrix: X-ray diffraction, optical reflectivity and photoconductivity study (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00310742 - Doping of C60 fullerene peapods with lithium: Raman spectroscopic and Raman spectroelectrochemical studies (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00309639 - Double cyclometallation of bridging 3,6-bis(2-thienyl)-1,2,4,5-tetrazine in a dinuclear mesityl(dimethylsulfoxide)platinum(II) complex: Structure and properties (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00309693 - Double layer effects in the electroreduction of transition metal ions (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00315565 - Effect of aluminium distribution in the framework of ZSM-5 on hydrocarbon transformation. Cracking of 1-butene (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985858:_____/08:00315769 - Effective Diffusivities of Gases in a Reconstructed Porous Body (2008)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/08:00315166 - EIS štúdia miešaného heterénneho systému s vodivými a nevodivými časticami (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388980:_____/08:00316457 - The electrocatalytic behavior of Ru0.8Co0.2O2-x-the effect of particle shape and surface composition (2008)
Výsledek druhu BRIV/61388955:_____/08:00320186 - Electrochemical Dictionary (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00315007 - Electrochemical Impedance Measurements on a Stirred Heterogeneous System of Conductive/Nonconductive Powder Particles Electrolyte (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00310223 - Electrochemical impedance of nitrogen fixation mediated by fullerene-cyclodextrin complex (2008)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/08:00309714 - Electrochemistry of Carbon Nanotubes (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00309839 - Electronic structure and physical properties of MiXi clusters (M = B, Al; X = N, P; i=1, 2, 3): Ab initio study (2008)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/08:00350920 - Electrospun Nanofiber Layers for Applications in Electrochemical Devices (2008)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/08:00350919 - Electrospun TiO2 Fibers as a Material for Dye Sensitizied Solar Cells (2008)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/08:00309611 - Elektrochemická detekce stopových množství nitrovaných výbušnin (2008)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/08:00309558 - Elektrochemická fixace dusíku v přítomnosti komplexu [C60 - (.gamma.CD)2] (2008)
Výsledek druhu DRIV/68081707:_____/08:00309612 - Elektrochemické rozpouštěcí metody pro speciaci olova a kadmia v půdních roztocích (2008)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/08:00309559 - Elektrochemické studium degradace přírodních barviv na uměleckých památkách (2008)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/08:00309901 - Elektrochemie mezifází dvou elektrolytů - jeden z přístupů k modelování biologických membrán (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00316474 - Emergence of Charge-Transfer-to-Solvent Band in the Absorption Spectra of Hydrogen Halides on Ice Nanoparticles: Spectroscopic Evidence for Acidic Dissociation (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00311020 - Equilibrium dynamics of spermine-induced plasmid DNA condensation revealed by fluorescence lifetime correlation spectroscopy (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00310643 - Establishing the Chelating .alpha.-Azocarbonyl Function in .pi.- Acceptor Ligands (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00316224 - Evidence of tetraphenylporphyrin monoacids by ion-transfer voltammetry at polarized liquid vertical bar liquid interfaces (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00314997 - Experimental and theoretical investigation of electron attachment to SF5Cl (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00315892 - Extended Synthesis of the Empty C2(3)-C82 Fullerene: Isolation, Spectroscopic, Electrochemical, and Spectroelectrochemical Characterization and DFT Calculations (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00315367 - FEM simulation of a sono-reactor accounting for vibrations of the boundaries (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00309946 - Femtosecond Fluorescence and Intersystem Crossing in Rhenium(I) Carbonyl-Bipyridine Complexes (2008)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/08:00315229 - Ferrierite and MCM-22 for the CO2 adsorption (2008)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/08:00315229 - Ferrierite and MCM-22 for the CO2 adsorption (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00314677 - First determination of isotopically invariant parameters of the negative ion-Hydrogen sulfide anion (SH-) (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00319300 - Fluorescence Lifetime Correlation Spectroscopy Reveals Compaction Mechanism of 10 and 49 kbp DNA and Differences between Polycation and Cationic Surfactant (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00315669 - Fluorescence study of the solvation of fluorescent probes prodan and laurdan in poly(epsilon-caprolactone)-block-poly(ethylene oxide) vesicles in aqueous solutions with tetrahydrofurane (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00309803 - Formaldehyd v životním prostředí - stanovení formaldehydu metodou laserové a fotoakustické detekce (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00093965 - Gas-phase reactivities of charged platinum dimers with ammonia: A combined experimental/theoretical study (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00316473 - Generation and orientation of organoxenon molecule H-Xe-CCH in the gas phase (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388980:_____/08:00311438 - Gold Micrometer Crystals Modified with Carboranethiol Derivatives (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00315228 - Grafting of alumina on SBA-15: Effect of surface roughness (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00309501 - H2O2 Generation by Decamethylferrocene at a Liquid/Liquid Interface (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00319282 - Halide Ligands-More Than Just sigma-Donors? A Structural and Spectroscopic Study of Homologous Organonickel Complexes (2008)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/08:00311887 - Heterogeneous catalysts containing basic and palladium centres for Heck reaction (2008)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/08:00323660 - Heterogeneous electron transfer of pesticides. Current trends and applications (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00309561 - Highly porous TiO2 films from anodically deposited titanate hybrids and their photoelectrochemical and photocatalytic activity (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00314679 - HNC and HCN in an extended negative glow discharge: Implication to the branching ratio of the dissociative recombination of HCNH+ (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985858:_____/08:00315198 - Hydrotreating Catalysts Supported on Organized Mesoporous Alumina: Optimization of Mo Deposition and Promotional Effects of Co and Ni (2008)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/08:00311898 - The Importance of Folates for Lipid Metabolism (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00310179 - In situ optical spectroelectrochemistry of single-walled carbon nanotube thin films (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388971:_____/08:00320739 - Increased 8-isoprostane, a marker of oxidative stress in exhaled breath condensate in subjects with asbestos exposure (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00314373 - Influence of calcination temperature on the photoelectrochemical and photocatalytic properties of porous TiO2 films electrodeposited from Ti(IV)-alkoxide solution (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00312172 - Influence of oxygen on reactivity of Ru1-xFexO2-y – doped materials (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00328308 - Inorganic salts of biguanide - Searching for new materials for second harmonic generation (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00316214 - Insertion of internal alkynes and ethene into permethylated single tucked-in titanocene (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00311995 - In-situ Raman spectroelectrochemistry of single-walled carbon nanotubes: Investigation of materials enriched with (6,5) tubes (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00311895 - In-situ Vis/NIR spectroelectrochemistry of single-walled carbon nanotubes enriched with (6,5) tubes (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00320518 - Interaction of niobium with polycrystalline palladium surface. X-ray photoemission study (2008)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/08:00320339 - Intramolecular electronic interactions in two types of dicarbonyl compounds and their derivatives – an electrochemical and quantum chemical study (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00321038 - Intramolecular Valence and Spin Interaction in meso and rac Diastereomers of a p-Quinonoid-Bridged Diruthenium Complex (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00309707 - Inverted solution processable OLEDs using a metal oxide as an electron injection contact (2008)
Výsledek druhu JRIV/61389013:_____/08:00311010 - Investigation of nanoparticle coating by fluorescence correlation spectroscopy (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388980:_____/08:00312311 - IR Laser-Induced Carbothermal Reduction of Silica (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388980:_____/08:00314712 - IR Laser-Induced Carbothermal Reduction of Silicon Monoxide (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00310743 - The Isomers of Gadolinium Scandium Nitride Clusterfullerenes GdxSc3-xN@C80 (x=1, 2) and Their Influence on Cluster Structure (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388980:_____/08:00312092 - Laser Photochemical Etching of Silica: Nanodomains of Crystalline Chaoite and Silica in Amorphous C/Si/O/N Phase (2008)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/08:00317703 - Laser-plasma chemistry: chemical reactions initiated by laser-produced plasmas (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388971:_____/08:00312364 - Leukotrienes and 8-isoprostane in exhaled breath condensate in bronchoprovocation tests with occupational allergens (2008)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/08:00309573 - Lewis acidity of mesoporous molecular sieves for acylation reactions (2008)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/08:00314684 - LIDAR for Ground- and Airborne Trace Gas Detection (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00316279 - Ligand Centered Oxidations and Electron Delocalisation in a Tetranuclear Complex of a Tetradonor-Substituted Olefin (2008)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/08:00315570 - Local geometry of AlO4- and SiO4 tetrahedra in the silicon rich chabasite. A combined high resolution NMR and QM/MM study (2008)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/08:00315570 - Local geometry of AlO4- and SiO4 tetrahedra in the silicon rich chabasite. A combined high resolution NMR and QM/MM study (2008)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/08:00315646 - Long-term stability of compozite zeolite MFI membranes (2008)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/08:00315646 - Long-term stability of compozite zeolite MFI membranes (2008)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/08:00350979 - Low-temperature inorganic synthesis and photocatalytic activity of anatase TiO2 powders (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00311194 - Many-body Brillouin-Wigner second-order perturbation theory: an application to the autoaromatisation of hex-3-ene-1,5-diyne (the Bergman reaction) (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00309737 - Mathematical model of current-polarized ionophore-based ion-selective membranes (2008)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/08:00315649 - Mathematical modelling of multicomponent transport in composite all-ceramic membranes containing a zeolitic phase (2008)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/08:00315649 - Mathematical modelling of multicomponent transport in composite all-ceramic membranes containing a zeolitic phase (2008)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/08:00309569 - Mesoporous layers of TiO2 as highly efficient photocatalysts for clean environment (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00314405 - Mesoporous layers of TiO2 as highly efficient photocatalysts for the purification of air (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388980:_____/08:00315574 - Metal ions as probes for characterization of geopolymer materials (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00309642 - Mixed-Valent Metals Bridged by a Radical Ligand: Fact, or Fiction Based on Structure-Oxidation State Correlations (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00309663 - Modeling of He-N(+) clusters. II. Calculation of He-3(+) vibrational spectrum (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00314672 - Modelling accidental releases of dangerous gases into the lower troposphere from mobile sources (2008)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/08:00314413 - Molecular sieve catalysts for metathesis reactions (2008)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/08:00314413 - Molecular sieve catalysts for metathesis reactions (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00309621 - Molecular wiring of LiFePO4 (Olivine) (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00309483 - Molecular wiring of olivine LiFePO4 by ruthenium(II)-bipyridine complexes and by their assemblies with single-walled carbon nanotubes (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985858:_____/08:00313231 - MoO3 Supported on Mesoporous Silica - New Highly Active Catalyst for Olefin Metathesis (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388980:_____/08:00309618 - Multilayer films from templated TiO2 and structural changes during their thermal treatment (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00329383 - Multireference Brillouin-Wigner coupled cluster method with singles, doubles, and triples: Efficient implementation and comparison with approximate approaches (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00329382 - Multireference state-specific Mukherjee's coupled cluster method with noniterative triexcitations (2008)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/08:00315410 - N2O decomposition on iron exchanged ferrierite. A combined periodic DFT and static In-situ FTIR study (2008)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/08:00315410 - N2O decomposition on iron exchanged ferrierite. A combined periodic DFT and static In-situ FTIR study (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00314968 - Nanosecond CO Photodissociation and Excited-State Character of [Ru(X)(X´)(CO)2(N,N´-diisopropyl-1,4-diazabutadiene)] (X = X´ = Cl or I; X = Me, X´ = I; X = SnPh3, X´ = Cl) Studied by Time-Resolved Infrared Spectroscopy and DFT Calculations (2008)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/08:00320354 - Některé nové přístupy k charakterizaci uhlíkových pastových elektrod (2008)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/08:00320334 - New Chelating Mono- and Bis(Imidazolyl) Pyridine Ligands – mechanism and products of their two-step electroreduction (2008)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/08:00320805 - New Contribution for Charecterisation of the Carbon Paste Electrodes (2008)
Výsledek druhu JRIV/61389013:_____/08:00306985 - New organic FET-like photoactive device, experiments and DFT modeling (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388980:_____/08:00315156 - New templating route for synthesis of mesoporous alumina (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00309604 - Nickel evaporation in high vacuum and formation of nickel oxide nanoparticles on highly oriented pyrolytic graphite. X-ray photoelectron spectroscopy and atomic force microscopy study (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00328309 - Novel compounds of 4-amino-1,2,4-triazole with dicarboxylic acids – crystal structures, vibrational spectra and non-linear optical properties (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00311013 - On mechanism of intermediate-sized circular DNA compaction mediated by spermine: Contribution of fluorescence lifetime correlation spectroscopy (2008)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/08:00315405 - Oxidative dehydrogenation of propane over Fe-BEA catalysts (2008)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/08:00315405 - Oxidative dehydrogenation of propane over Fe-BEA catalysts (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00309486 - Parallel oxygen and chlorine evolution on Ru1-xNixO2-y nanostructured electrodes (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00315305 - Phosphinoferrocenyl-terminated amidoamines: Synthesis and catalytic utilization in palladium-mediated C–C bond forming reactions (2008)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/08:00314685 - Photoacoustic Spectroscopy (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388980:_____/08:00318771 - Photoactive oriented films of layered double hydroxides (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00318725 - Photocatalytic Degradation of Dibutyl Phthalate: Effect of Catalyst Immobilization (2008)
Výsledek druhu JRIV/61389013:_____/08:00310707 - Photoconductive cells from screen-printed and sintered cadmium sulfoselenide (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00320995 - Photodissociation Pathways of Acetone Upon Excitation Into the 3s Rydberg State: Adiabatic Versus Diabatic Mechanism (2008)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/08:00315311 - Photoionization of atmospheric gases studied by time-resolved terahertz spectroscopy (2008)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/08:00332402 - Photoluminescence of nanoporous silicon grains in TiO2 matric (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00309484 - Polymerization of 3-ethynylthiophene with homogeneous and heterogeneous Rh catalysts (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00309686 - Polymerization of aliphatic alkynes with heterogeneous Mo catalysts supported on mesoporous molecular sieves (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388980:_____/08:00309616 - Porphyrin/calixarene self-assemblies in aqueous solution (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00315856 - Potential energy function of CN- (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00320593 - Preparation of Au-Pt nanostructures on highly oriented pyrolitic graphite surfaces by pulsed laser deposition and their characterization by XPS and AFM methods (2008)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/08:00309903 - Příprava a vlastnosti rtuťových filmů na podložce ze stříbrného pevného amalgámu (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00310744 - Probing high pressure properties of single wall carbon nanotubes through fullerene encapsulation (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00310814 - Projective Ring Line Encompassing Two-Qubits (2008)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/08:00319292 - Projekt "Tři nástroje: informace-stáž ve vědeckém týmu - presentace". Zkušenosti a přístup pracoviště Akademie věd k práci s talentovanými studenty (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00316906 - Properties of mixed cationic membranes studied by fluorescence solvent relaxation (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00309644 - Pseudo-base formation in the attempted synthesis of a conjugatively coupled bis(nitrosylruthenium) complex and spectroelectrochemistry of bipyrimidine-bridged dinuclear Ru(terpy)X precursor compounds (X = Cl, NO2) (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00314987 - Quantification of trace levels of the potential cancer biomarkers formaldehyde, acetaldehyde and propanol in breath by SIFT-MS (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00315343 - Quantum chemical study of hydroxylation of alkanes by hypofluorous acid (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00309317 - Reaction mechanism of oxidation, hydroxylation, and epoxidation by hypofluorous acid: A theoretical study of unusual H-bond-assisted catalysis (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00316217 - Reactions of doubly tucked-in permethyltitanocene with t-butanol and propargyl alcohol. The crystal structures of unusual hydrolytic byproducts (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00310518 - Reactivity of SiMe2H Substituents in Permethylated Titanocene Complexes – Dehydrocoupling and Ethene Hydrosilylation (2008)
Výsledek druhu DRIV/68378271:_____/08:00308658 - Real structure characterization by x-ray diffraction (2008)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/08:00320333 - Redox Properties, Intramolecular Interactions and Electronic Structure of M(0) – Fischer-type aminocarbene complexes (M=Cr,W,Fe) (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00310637 - Redox Properties of Ruthenium Nitrosyl Porphyrin Complexes with Different Axial Ligation: Structural, Spectroelectrochemical (IR, UV-VIS, EPR) and Theoretical Studies (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00312176 - Reduction of substituted benzonitrile pesticides (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00315232 - The Role of Crystallization Parameters for the Synthesis of Germanosilicate with UTL Topology (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388980:_____/08:00315152 - Room-temperature reaction of laser-photolytically generated Te nanosols with silver (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00320351 - Rozenova reakce, mechanismus oxidace organických molekul kyselinou fluornou (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00313824 - Ruthenium Complexes with Vinyl, Styryl, and Vinylpyrenyl Ligands: A Case of Non-Innocence in Organometallic Chemistry (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00316863 - Scattering of low-energy (5-12 eV) C2D4.+ ions from room-temperature carbon surfaces (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00309606 - Scattering of very slow (3-10 eV) hydrocarbon ions CD3+, CD4 center dot+ and CD5+ from room-temperature carbon (HOPG) surfaces (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00314991 - Selected ion flow tube mass spectrometry of 3-hydroxybutyric acid, acetone and other ketones in the headspace of aqueous solution and urine (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00314983 - Selected ion flow tube mass spectrometry of exhaled breath condensate headspace (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00313825 - Singlet Diradical Complexes of Ruthenium and Osmium: Geometrical and Electronic Structures and their Unexpected Changes on Oxidation (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00311022 - Solvation-driven excited-state dynamics of [Re(4-Et-Pyridine)(CO)(3)(2,2 '-bipyridine)](+) in imidazolium ionic liquids. A time-resolved infrared and phosphorescence study (2008)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/08:00341709 - Solvent Influence on Photochemistry of Small Biomolecules in Clusters (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00317387 - Solvothermal approach to nanocrystalline Li-Ti-O insertion hosts-solvent polarity effect (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00309860 - Sonocatalysis and zeolites: An efficient route to prepare N-alkylimidazoles Kinetic aspects (2008)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/08:00309907 - Speciace Cd a Pb v rhizosférní oblasti půdy Thlaspi careulescens Presl (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00318732 - Spectroscopic Investigations of High-Power Laser-Induced Dielectric Breakdown in Gas Mixtures Containing Carbon Monoxide (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00317768 - Stabilizing the Elusive ortho-Quinone/Copper(I) Oxidation State Combination through .pi./.pi. Interaction in an Isolated Complex (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00315224 - Structural parameters controlling the performance of organized mesoporous TiO2 films in dye sensitized solar cells (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00309647 - Structures and Redox Properties of Metal Complexes of the Electron-Deficient Diphosphine Chelate Ligand R,R-QuinoxP (2008)
Výsledek druhu MRIV/61388955:_____/08:00320128 - Summer school: Nanoscience and Nanotechnology in Molecular Scale: Theory and Experiments (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388980:_____/08:00309320 - Supramolecular Carriers of Singlet Oxygen: Photosensitized Formation and (2008)
Výsledek druhu MRIV/61388955:_____/08:00320353 - Symposium 4: Molecular Electrochemistry: From Single Molecules to Conducting Polymers (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00309997 - Synergistic barrier effect of phosphatidylcholine and phosphatidic acid on the ion transfer across a polarized liquid–liquid interface and its electrochemical stability (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00316466 - Syntéza v létajících nanoreaktorech: hydridy vzácných plynů (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00309692 - Synthesis and ROMP activity of aminophenol-substituted tungsten(VI) and molybdenum(VI) complexes (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00316220 - Synthesis and structure of permethylcyclopentadienyltitanium disopropoxide zwitterionic complex (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00312625 - Tailoring the surface reactivity: Comparison of Pd/Nb(110) and Rh/Nb(110) (2008)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/08:00309613 - Technika patch clamp – nástroj pro studium přenosu nabitých částic přes modelové i reálné biologické membrány (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00314407 - Template-assisted preparation of films of transparent conductive indium tin oxide (2008)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/08:00309570 - Textural investigations on highly proton conductive functionalized mesoporous SiO2 (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00309579 - Theoretical study of 14N quadrupole coupling constants in some NO-containing complexes: N2O3 and FNO (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00309840 - Time-resolved Fourier transform emission spectroscopy of A2.PI.–X2.SIGMA.+ infrared transition of the CN radical (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00318737 - Time-resolved Fourier transform infrared emission spectroscopy of laser ablation products (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00315239 - Transformations of aromatic hydrocarbons over zeolites (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00310815 - Twin "Fano-Snowflakes" Over the Smallest Ring of Ternions (2008)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/08:00332407 - The Use of Composite Electrodes in the Analysis of Drinking Water (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00309841 - The use of differential pulse anodic stripping voltammetry and diffusive gradient in thin films for heavy metals speciation in soil solution (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00309725 - The use of palladium nanoparticles supported with MCM-41 and basic (Al)MCM-41 mesoporous sieves in microwave-assisted Heck reaction (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00309662 - Use of the 1,1´'-dimethylferrocene oxidation process for the calibration of the reference electrode potential in organic solvents immiscible with water (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388980:_____/08:00099455 - UV Laser Photolysis of 1,3-Butadiyne and Formation of a Polyoxocarbosilane-doped Nanosized Carbon. (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388980:_____/08:00312091 - UV Laser Photolytic Solution Deposition of α-Fe/Polyoxocarbosilane/Carbon Nanocomposite and Evolution to α-Fe2O3/Polyoxocarbosilane/Carbon Nanocomposite (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00310807 - The v6=1 and .v6=2 vibrational states of DCF3 (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00310640 - Valence-State Alternatives in Diastereoisomeric Complexes [(acac)2Ru(.mu.-QL)Ru(acac)2]n (QL2- = 1,4-Dioxido-9,10-anthraquinone, n = +2, +1, 0, -1, -2) (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00321030 - Valence-State Analysis through Spectroelectrochemistry in a Series of Quinonoid-Bridged Diruthenium Complexes [(acac)(2)Ru(mu-L)Ru(acac)(2)](n) (n =+2,+1, 0,-1,-2) (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00335354 - Vibrational excitation of methane by slow electrons revisited: theoretical and experimental study (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00309726 - Vibrationally inelastic electron scattering in a two-channel approximation (2008)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/08:00309904 - Vliv intercroppingu vrby a penízku na speciaci Pb a Cd v půdním roztoku (2008)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/08:00309882 - Vliv pracovní elektrody na elektrolytickou reakci (2008)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/08:00309610 - Voltametrické stanovení 5-nitrochinolinu na stříbrné tuhé amalgánové elektrodě (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00320271 - Vysoce rozlišená spektrometrie s Fourierovou transformací a její laboratorní aplikace (2008)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/08:00315407 - Water adsorption on high silica zeolites, Formation of hydroxonium ions and hydrogen-bonded adducts (2008)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/08:00315407 - Water adsorption on high silica zeolites, Formation of hydroxonium ions and hydrogen-bonded adducts (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00316469 - Water photodissociation in free ice nanoparticles at 243 nm and 193 nm (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/08:00309701 - Working electrodes from amalgam paste for electrochemical measurements (2008)
Výsledek druhu BRIV/61388955:_____/08:00327319 - Zeolites: From Model Materials to Industrial Catalysts (2008)
Výsledek druhu PRIV/61388955:_____/08:00315890 - Způsob redukce oxidů dusíku v exhalátech s oxidační atmosférovou pomocí směsi peroxidu vodíku s uhlovodíky (2008)
Výsledek druhu PRIV/61388955:_____/08:00316486 - Způsob výroby fotokatalyticky aktivního oxidu titaničitého (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00087928 - A classification of the projective lines over small rings (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00085033 - A computational study of the stretching frequencies of Bronsted acid sites in SAPO STA-7: preliminary comparison with infrared (2007)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/07:00086849 - A High-Power Laser-Driven Source of Sub-nanosecond Soft X-Ray Pulses for Single-Shot Radiobiology Experiments (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00309648 - A semisynthetic 5-n-alkylresoreinol derivative and its effect upon biomemhrane properties (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00088035 - Acetone, ammonia and hydrogen cyanide in exhaled breath of several volunteers aged 4–83 years (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00081325 - Adsorption and ion-pairing interactions of phospholipids in the system of two immiscible electrolyte solutions Part I. The behaviour of lecithin at the water/1,2-dichloroethane interface, compared with that of trimethyloctadecylammonium cation (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00084979 - Adsorption and ion-pairing interactions of phospholipids in the system of two immiscible electrolyte solutions. Part II: ... (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00081283 - Adsorption of NO in Fe2+-Exchanged Ferrierite. A Density Functional Theory Study (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00084687 - Adsorption of tentacled tetragonal star connectors, C4R4-Co-C-5(HgX)(5), on mercury (2007)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/07:00092692 - Adsorption properties and advanced textural characterization of novel micro/mesoporous zeolites (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00087873 - Advanced Graphical Software for Assignments of Transitions in Rovibrational Spectra (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00322715 - Ag Active Sites, Surface Intermediates and Hydrogen Function at decane-SCR-Nox over Ag/Alumina (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00090513 - Aluminum siting in silicon-rich zeolite frameworks: A combined high-resolution Al-27 NMR spectroscopy and quantum mechanics/molecular mechanics study of ZSM-5 (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00090719 - An in situ Raman spectroelectrochemical study of the controlled doping of single walled carbon nanotubes in a conducting polymer matrix (2007)
Výsledek druhu CRIV/61389013:_____/07:00099121 - Analysis of Al siting and distribution in the framework of ZSM-5 zeolite (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00093025 - Analytic gradient for the multireference Brillouin-Wigner coupled cluster method and for the state-universal multireference coupled cluster method (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00084290 - Ancillary ligand determination of the spin location in both oxidized and reduced forms of diruthenium complexes bridged by bis-bidentate 1,4-bis(2-phenolato)-1,4-diazabutadiene (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00092369 - Angular Distributions for Vibrationally Inelastic Nonresonant Scattering of Electrons by Molecules (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00305495 - Application of Elimination Voltammetry to the Study of Electrochemical Reduction and Determination of the Herbicide Metribuzin (2007)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/07:00093568 - Application of Modern Electrochemical Techniques and Electrode Materials in Determination of Trace Elements in Environment (2007)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/06:00353154 - Application of photocatalysis on TiO2 for pesticide removal (2006)
Výsledek druhu DRIV/68378271:_____/07:00086338 - Applications of intense ultra-short XUV pulses to solid state physics: time-resolved luminescence spectroscopy and radiation damage studies (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388971:_____/07:00319397 - Arachidonic Acid Derivatives in the Exhaled Breath Condensate in Pneumoconioses and their Correlation with Individual Factors (2007)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/07:00080115 - Automatizace elektrochemických měření (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388980:_____/07:00082101 - Bactericidal nanofabrics based on photoproduction of singlet oxygen (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00049072 - Bis(.eta.5-cyclopentadienyl)titanium(II) in the Gas Phase. Mass Spectrometric and Computational Study of the Structure and Reactivity (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00093191 - Brdička-type processes of cysteine and cysteine-containing peptides on silver amalgam electrodes (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00309836 - Breath analysis: The approach towards clinical applications (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00308437 - The challenge of breath analysis for clinical diagnosis and therapeutic monitoring (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00090807 - The change of the state of an endohedral fullerene by encapsulation into SWCNT: a Raman spectroelectrochemical study of Dy3N@C80 peapods (2007)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/07:00086002 - Characteristics of focused soft X-ray free-electron laser beam determined by ablation of organic molecular solids (2007)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/07:00087064 - Characterization of textural and surface properties of mesoporous metathesis catalysis (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00081428 - Chemie jako zdroj inspirace v molekulových vědách (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00085695 - Cold Gas Dynamic Spraying (CGDS) of TiO2 (Anatase) Powders onto Poly(sulfone) Substrates: Microstructural Characterisation and Photocatalytic Efficiency (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00081093 - Comment on "Determination of the exciton binding energy in single-walled carbon nanotubes" (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00081228 - Comparison of oxidation properties of Nb and Sn in mesoporous molecular sieves (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00088036 - The concentration distributions of some metabolites in the exhaled breath of young adults (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00082466 - Confined diffusion in ordered nanoporous alumina membranes (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00093069 - Correlated linear response calculations of the C6 dispersion coefficients of hydrogen halides (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00081284 - Counterion binding to protamine polyion at a polarised liquid-liquid interface (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00085854 - Cyclic voltammetry of ion transfer across a room temperature ionic liquid membrane supported by a microporous filter (2007)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/07:00086012 - Damage threshold of inorganic solids under free-electron-laser irradiation at 32.5 nm wavelength (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00083083 - Density-functional study of the chemisorption of N on and below Fe(110) and Fe(001) surfaces (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00091785 - Density-functional study of the CO adsorption on ferromagnetic Co(0001) and Co(111) surfaces (2007)
Výsledek druhu DRIV/68378271:_____/07:00305021 - Determination of mechanical properties of zeolite micro-crystals by instrumented indentation test (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00098236 - Diagnosis and Elimination of Thallium after an Intentional Intoxication (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00081282 - Diagnostic Significance of Urinary Thiodiglycolic Acid as a Possible Tool for Studying the Role of Vitamins B12 and Folates in the Metabolism of Thiolic Substances (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00085413 - Dinuclear ruthenium sawhorse-type complexes containing carboxylato bridges and ferrocenyl substituents: Synthesis and electrochemistry (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00087878 - The Direct l-type Resonance Spectrum of CF3CCH in the Vibrational State v10=2 (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00087883 - The direct l-type resonance spectrum of CF3CCH in the vibrational state v10=3: Extension of the theory of reduction to H6n terms (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985891:_____/07:00092744 - Discoloration of fired kaolinitic clays (Study of Fe+3 coordination by Mössbauer and UV-ViS-NIR spectroscopy) (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388963:_____/07:00093536 - Dissociative double photoionization of N2 using synchrotron radiation: Appearance energy of the N2+ dication (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985858:_____/07:00081907 - Effect of Mn/Al ratio in Co-Mn-Al Mixed Oxide Catalysts Prepared from Hydrotalcite-like Precursors on Catalytic Decomposition of N2O (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00081230 - Effect of noble metals in the decomposition of nitrous oxide over Fe-ferrierites (2007)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/07:00085710 - The effect of supraphysiological doses of creatine on homocysteine metabolism in sportsmen (2007)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/07:00090792 - The effect of SWCNT and nano-diamond films on human osteoblast cells (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00082475 - The effect of the inner particle structure on the electronic structure of the nano-crystalline Li-Ti-O spinels (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00094873 - Effect of the trimethylsilyl substituent on reactivity of permethyltitanocene (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00083884 - Effect of the vapor-deposited Au nanoparticles on the rate Fe(CN)6-3/ Fe(CN)6-4 redox reaction at the highly oriented pyrolytic graphite electrode (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00091838 - The effect of type of acid sites in molecular sieves on activity and selectivity in acylation reactions (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985858:_____/07:00091453 - Effective Diffusivities of Gases in a Reconstructed Porous Body. (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00081096 - Efficient evaluation of Coulomb integrals in a mixed Gaussian and plane-wave basis (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00090811 - Electrochemical Behavior of Nanocrystalline Ru1-xMexO2-y (Me=Fe, Co, Ni) Oxide Elektrodes in Double –Layer Region (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00084285 - Electrochemical Behaviour of Organonickel Complexes: Monovalent – Divalent – Trivalent Nickel (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00091041 - Electrochemical conversion of dinitrogen to ammonia mediated by a complex of fullerene C-60 and gamma-cyclodextrin (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00092159 - Electrochemical impedance and conductivity measurements in a heterogeneous Fe powder particle—electrolyte system with or without electrochemical reaction (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00083828 - Electrochemical Impedance Spectroscopy of Mesoporous Al-stabilized TiO2 (Anatase) in Aprotic Medium (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00097022 - Electrochemical Studies on New Chelating Compounds of the Mono- and Bis(Imidazolyl) Pyridine Type (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00087862 - Electrode layers for electrochemical applications based on functionalized mesoporous silica films (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00087868 - Electrodeposited Mesoporous ZnO Thin Films as Efficient Photocatalysts for the degradation of dye pollutants (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00081186 - Electrolytic processes in various degrees of dispersion (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00083091 - Electronic transitions and bonding properties in a series of five-coordinate "16-electron" complexes [Mn(CO)3(L2)]- (L2 = chelating redox-active .pi.-donor ligand) (2007)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/07:00081151 - Elektrochemické studium vlivu dlouhodobé suplementace kreatinu na lidský metabolismus (2007)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/07:00097059 - Elektrochemický výzkum intramolekulárních elektronických interakcí a substituovaných nitrobenzenů (2007)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/07:00082652 - Elektrochemie vybraných halogenových pesticidů a jejich komplexy s cyklodextriny (2007)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/07:00080113 - Eliminační voltametrie s lineárním scanem (2007)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/07:00336785 - Empirical Low State Energies from Temperature Analysis of Cooled Cell and Supersonic Jet Spectra (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00092919 - Energetic balance in an ultrasonic reactor using focused or flat high frequency transducers (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00086675 - Enhancement of electrochemical activity of LiFePO4 (olivine) by amphiphilic Ru-bipyridine complex anchored to a carbon nanotube (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00092233 - Experimental and theoretical study of the pyrrole cluster photochemistry: Closing the .pi..sigma.* dissociation pathway by complexation (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00089208 - Exploring Fluorescence Antibunching in Solution To Determine the Stoichiometry of Molecular Complexes (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00085035 - Exploring the catalytic activity of regular and ultralarge-pore Nb,Sn-SBA-15 mesoporous molecular sieves (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00094861 - The first thermally stable half-sandwich titanium zwitterionic complex (2007)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/07:00093008 - Fluorescence correlation spectroscopic studies of a single lipopolyamine-DNA nanoparticle (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00082465 - Fluorescence lifetime correlation spectroscopy (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00092238 - Fragmentation dynamics of size selected pyrrole clusters prepared by electron impact ionization: Forming a solvated dimer ion core (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00081178 - Grafting of palladium nanoparticles onto mesoporous molecular sieve MCM-41: Heterogeneous catalysts for the formation of an N-substituted pyrrol (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388980:_____/07:00090808 - Heterostructures from single wall carbon nanotubes and TiO2 nanocrystals (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00091821 - High resolution rotational spectrum of FCO2 radical (extension to lower frequencies) (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00088012 - Highly organized mesoporous TiO2 films with controlled crystallinity: A Li-insertion study (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00085031 - Highly selective synthesis of acetylferrocene by acylation of ferrocene over zeolites (2007)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/07:00098728 - High-power laser-plasma chemistry in planetary atmospheres (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00087924 - High-resolution infrared and subterahertz spectroscopy of the v(2)=1, v(5)=1, and v(3)=2 levels of (CH3)-C-13 Cl-35 (2007)
Výsledek druhu JRIV/61389013:_____/07:00084694 - High-slope photoconductive cells based on screen-printed and sintered cadmium sulfide; the long-term stability properties (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00086536 - Hydrodeoxygenation of aldehydes catalyzed by supported palladium catalysts (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00087865 - Illumination-induced properties of highly ordered mesoporous TiO2 layers with controlled crystallinity (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00090797 - In situ Raman spectroelectrochemical study of 13C labeled fullerene peapods and double walled carbon nanotubes (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00094977 - In Situ Raman Spectroelectrochemistry as a Tool for the Differentiation of Inner Tubes of Double-Wall Carbon Nanotubes and Thin Single-Wall Carbon Nanotubes (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00081138 - Influence of an extended fullerene cage: Study of chemical and electrochemical doping of C70 peapods by in situ raman spectroelectrochemistry (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00090801 - Influence of single-walled carbon nanotube films on metabolic activity and adherence of human osteoblasts (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388980:_____/07:00081416 - Influence of Zr as TiO2 doping ion on photocatalytic degradation of 4-chlorophenol (2007)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/07:00087855 - Inkoustové filmové elektrody (2007)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/07:00085709 - Interaction of creatine metabolism with three possible enzymatic pathways using homocysteine (2007)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/07:00084112 - Interaction of ethylene with palladium clusters supported on oxidized tungsten foil (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00081118 - Interaction of porphyrins with PAMAM dendrimers in aqueous solution (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00087869 - Ion-permselective pH-switchable mesoporous SiO2 thin layers (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985858:_____/07:00081965 - IR Laser-Induced Co-decomposition of Dimethyl Selenide and Trisilane: Gas-Phase Formation of SiSe and Chemical Vapor Deposition of Nanostructured H/Si/Se/C Polymers. (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00099308 - Is polarography still attractive? (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00310404 - Isotopic echange of 18O as a tool in studies of N2O decomposition over Fe-zeolites (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00099368 - Kinetic experiments and modeling of NO oxidation and SCR of NOx with decane over Cu- and Fe-MFI catalysts (2007)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/07:00083162 - Kompozitní elektrody (2007)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/07:00082670 - Kompozitní pevné amalgámové elektrody (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388980:_____/07:00082464 - Laser-induced chemical liquid deposition of discontinuous and continuous copper films (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388980:_____/07:00091544 - Laser-Induced Conversion of Silica into Nanosized Carbon- Polyoxocarbosilane Composites (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388980:_____/07:00084138 - Layered Double Hydroxides with Intercalated Porphyrins as Photofunctional Materials: Subtle Structural Changes Modify Singlet Oxygen Production (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00085416 - Less common patterns of reduction of some oximes (2007)
Výsledek druhu JRIV/61389013:_____/07:00099787 - Liquid-Mercury Free Silver Solid Amalgam Electrode - Tool for Electroanalysis of Organic Compounds (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00309777 - Mass spectrometric study of selected precursors and degradation products of chemical warfare agents (2007)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/07:00087625 - Mesoporous molecular sieves as supports for metathesis catalysts (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00049070 - Metal-induced reductive ring opening of 1,2,4,5-tetrazines: Three resulting coordination alternatives, including the new non-innocent 1,2-diiminohydrazido(2-) bridging ligand system (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00088033 - Microwave plasma ion sources for selected ion flow tube mass spectrometry: Optimizing their performance and detection limits for trace gas analysis (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00083094 - Modeling of charge-transfer transitions and excited states in d6 transition metal complexes by DFT techniques (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00093067 - Modeling of He+N clusters I. Ab initio and analytical potential energy surfaces for the ground state and two lowest excited states of He+3./sub (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00084990 - Molecular electrocatalysis of the oxygen reduction at a polarised interface between two immiscible electrolyte solutions by Co(II) tetraphenylporphyrin (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00084818 - Molecular interpretation of fluorescence solvent relaxation of Patman and 2H NMR experiments in phosphatidylcholine bilayers (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00085408 - Mono and dinuclear iridium, rhodium and ruthenium complexes containing chelating carboxylato pyrazine ligands: Synthesis, molecular structure and electrochemistry (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00085409 - Mono and dinuclear rhodium, iridium and ruthenium complexes containing chelating 2,2´-bipyrimidine ligands: Synthesis, molecular structure, electrochemistry and catalytic properties (2007)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/07:00347595 - MQW laser diode photoacoustic detection of formaldehyde in 2.3 μm spectral range (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00084560 - Multiple Adsorption of NO on Fe2+ Cations in the .alpha.- and .beta.-Positions of Ferrierite: An Experimental and Density Functional Study (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00084868 - Multiple one-electron oxidation and reduction of trinuclear bis(2,4-pentanedionato)ruthenium complexes with substituted diquinoxalino[2,3-a:2´,3´-c]phenazine ligands (2007)
Výsledek druhu DRIV/61388980:_____/07:00088420 - Nanofibre materials producing singlet oxygen (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00338302 - Nebezpečí plynoucí z náhodného požití prostředků k odstraňování vodního kamene (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985858:_____/07:00091345 - Network Modelling of Capillary Pressure Curves, Permeability, and Diffusivity. (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00084292 - Non-innocent behaviour of ancillary and bridging ligands in homovalent and mixed-valent ruthenium complexes [A2Ru(.mu.L)RuA2]n, A = 2,4-pentanedionato or 2-phenylazopyridine, L2- = 2,5–bis(2-oxidophenyl)pyrazine (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00087312 - Non-traditional Electrode Materials in Environmental Analysis of Biologically Active Organic Compounds (2007)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/07:00093569 - Non-traditional metal electrode materials in electrochemical nvironmental analysis of biologically active compounds (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388963:_____/07:00087377 - On the convergence of the physicochemical properties of [n]helicenes (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00087863 - One-step electrodeposition of TiO2/dye hybrid films (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00081091 - Optimisation of 20 kHz sonoreactor geometry on the basis of numerical simulation of local ultrasonic intensity and qualitative comparison with experimental results (2007)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/07:00088024 - Optimization of the silylation procedure of thin mesoporous SiO2 films with cationic trimethylaminopropylammonium groups (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00093586 - Ordered Functionalized Silica Materials with High Proton Conductivity (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00099272 - Oxidizability of cysteine and short cysteine-containing peptides by molecular oxygen (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00092869 - Periodically ordered meso – and macroporous SiO2 thin films and their induced electrochemical activity as a function of pore hierarchy (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00091846 - Perspectives of micro/mesoporous composites in catalysis (2007)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/07:00087853 - Pevné amalgamové elektrody a jejich využití v analýze biologicky aktivních sloučenin (2007)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/07:00092702 - Photochemistry in clusters and nanoparticles: Systems of atmospheric and biological importance (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00092666 - Photodissociation of HBr molecules in clusters: from rare gas clusters to water nanoparticles (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00092236 - Photodissociation of hydrogen halide molecules on free ice nanoparticles (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00081182 - Porous Films from TiO2 (Anatase) with Bimodal Morphology: Li-insertion Electrochemistry (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00098221 - Potential Fallouts of Accidental Ingestion of Limescale Removers (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00081281 - Potentiometric Sensor for Heparin Polyion: Transient Behavior and Response Mechanism (2007)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/07:00082658 - Pracovní elektrody z pastových amalgámů (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00094846 - Preparation and crystal structures of low-valent zirconocene complexes containing tetramethyl(phenyl) cyclopentadienyl ligands (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388980:_____/07:00094188 - Preparation, characterization and photocatalytic activity of optically transparent titanium dioxide particles (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00092686 - Preparation of MCM-41 silica using the cationic surfactant blend (2007)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/07:00088023 - Preparation, texture and electrochemical properties of TiO2 films with highly ordered mesoporosity and controlled crystallinity (2007)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/07:00082665 - Přínos chronopotenciometrie stálým proudem pro bioelektrochemii (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00084287 - Probing Mixed-Valence in a New tppz-Bridged Diruthenium(III,II) Complex {(.mu.-tppz)[Ru(bik)Cl]2}3+ (tppz=2,3,5,6-Tetrakis(2-pyridyl)pyrazine, bik = 2,2/-Bis(1-methylimidazolyl)ketone): EPR Silence, Intervalence Absorption, and .nu.CO Line Broadening (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00090794 - Raman spectroscopy and spectroelectrochemistry of the chemically n-doped DWCNT (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00090502 - Raman spectroscopy as tool for the characterization of thio-polyaromatic hydrocarbons in organic minerals (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00082873 - Raman spectroscopy of nanocrystalline Li-Ti-O spinels and comparative DFT calculations on TiyOz and LixTiyOz clusters (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00081095 - Random nucleation and growth of Pt nanoparticles at the polarized interface between two immiscible electrolyte solutions (2007)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/07:00081201 - Reductive Cleavage of Halides in Decomposition of Substituted Benzonitrile Pesticides (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00084288 - Reversibly Reducible cis-Dichloroplatinum(II) and cis-Dichloropalladium(II) Complexes of Bis(1-methylimidazol-2-yl)glyoxal (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00082441 - Re(VII) oxide on mesoporous alumina of different types - Activity in the metathesis of olefins and their oxygen-containing derivatives (2007)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/07:00082654 - Role velikosti proudu v rozpouštěcí chronopotenciometrii (2007)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/07:00081202 - Search for a One-Electron Reduction of the Cation Radical of an Extended Viologen , p-Phenylene-bis-4,4'-(1-Aryl-2,6-Diphenylpyridinium) (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00308433 - Selected ion flow tube mass spectrometry for on-line trace gas analysis in biology and medicine (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00084924 - Self-organization of water in lithium/nitrobenzene system (2007)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/07:00087316 - Senzory na bázi amalgámů (2007)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/07:00092170 - Separation of butane isomers using silicalite-1 composite membrane (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00081194 - Silicalite-1 polycrystalline layers and crystal twins: Morphology and grain boundaries (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00081136 - Simultaneous FTIR/UV-Vis study of reactions over metallo-zeolites. Approach to quantitative in situ studies (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00093600 - Singlet Diradical Complexes of Chromium, Molybdenum, and Tungsten with Azo Anion Radical Ligands from M(CO)6 Precursors (2007)
Výsledek druhu ARIV/61388955:_____/07:00305179 - Sledování zánětlivých markerů v kondenzátu vydechovaného vzduchu u pacientů s profesionálním asthma bronchiale (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388963:_____/07:00087099 - Small group IIa-VIa clusters and related systems: A theoretical study of physical properties, reactivity, and electronic spectra (2007)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/07:00092882 - Small scale preparative electrolysis in sonoelectrochemical cell optimized with the help of simulation of ultrasonic intensity distribution (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00099786 - Solid Amalgam Composite Electrode as a New Sensor for the Determination of Biologically Active Compounds (2007)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/07:00082664 - Speciace olova v půdním roztoku pomocí anodické rozpouštěcí voltametrie a techniky ditúzního gradientu (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00093660 - Spectroelectrochemistry and DFT Analysis of a New {RuNO}n Redox System with Multifrequency EPR Suggesting Conformational Isomerism in the {RuNO}7 State (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00082352 - Spectroelectrochemistry of Carbon Nanostructures (2007)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/07:00082667 - Stanovení herbicidu dinosebu na amalgamových a uhlíkových elektrodách (2007)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/07:00082653 - Stanovení přírodních polyfenolických antioxidantů na uhlíkové pastové elektrodě modifikované silikagelem (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985858:_____/07:00081224 - Structural and sensing properties of a novel Fe/Fe2O3/polyoxocarbosilane core shell nanocomposite powder prepared by laser pyrolysis (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388980:_____/07:00090501 - Structural properties and electrochemical behavior of CNT - TiO2 nanocrystal heterostructures (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00086388 - Structure and magnetic properties of Co chains on a stepped Cu surface (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00096918 - Studium využití některých N-donorových ligandů a jejich komplexů s ionty přechodných kovů (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00305168 - Suplementace kreatinu a její vliv na krevní hodnoty vybraných vitamínů a homocysteinu ve vztahu k vylučování kyseliny thiodiglykolové močí (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00093626 - Surface-induced dissociation and reactions of cations and dications C7H8 center dot+/2+, C7H7+/center dot 2+ and C7H62+: Dependence of mass spectra of product ions on incident energy of the projectiles (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00092685 - Synthesis and adsorption investigations of zeolites MCM-22 and MCM-49 modified by alkali metal cations (2007)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/07:00091902 - Synthesis, coordination and catalytic use of 1-(diphenylphosphino)-1_-carbamoylferrocenes with pyridyl-containing N-substituents (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00085032 - Synthesis, modification andcharacterization of MWW framework topology materials (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00084568 - Synthesis of highly ordered MCM-41 silica with spherical particles (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00091836 - Synthesis of pyridines over zeolites in gas phase (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00085412 - Synthesis of the Isolable biradicals .(CH3B)(11)C-C=C- C-(BCH3)(11). and trans-.(CH3B)(11)C-CH=CH-C(BCH3)(11) (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00096787 - Synthesis, structure and electrochemistry of cationic diruthenium complexes of the type [(N-N)2Ru2(CO)2(.mu.-OOCFc)]+ containing a ferrocenecarboxylato bridge and two chelating aromatic diimine ligands (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00087076 - Tetranuclear Complexes of [Fe(CO)2(C5H5)]+ with the TCNX Ligands (TCNX = TCNE, TCNQ, TCNB): Evidence for an Intramolecular Electron Transfer Dichotomy in Compounds (.mu.4-TCNX)[MLn]4 (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00081457 - Tetraphenylporphyrin-cobalt(III) Bis(1.2-dicarbollide) Conjugates: From the Solution Characteristics to Inhibition of HIV Protease (2007)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/07:00088020 - Texture properties of nanoporous TiO2 films prepared by anodic electrodeposition using a structure directing agent (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00081092 - Thermochemical properties of copper forms of zeolite ZSM5 containing dimethylethylenediamine (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388963:_____/07:00084819 - Time-dependent stokes shifts of fluorescent dyes in the hydrophobic backbone region of a phospholipid bilayer: Combination of fluorescence spectroscopy and ab initio calculations (2007)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/06:00353156 - TiO2 and WO3 thin films: Characterization, adsorption and photocatalytic degradation of oxalic acid and methylene blue (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00093672 - Towards New Organometallic Wires: Tetraruthenium Complexes Bridged by Phenylenevinylene and Vinylpyridine Ligands (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00308925 - Two-component transparent TiO2/SiO2 and TiO2/PDMS films as efficient photocatalysts for environmental cleaning (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00082471 - The use of solvent relaxation technique to investigate headgroup hydration and protein binding of simple and mixed phosphatidylcholine/surfactant bilayer membranes (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00083517 - The used of palladium nanoparticles supported on MCM-41 mesoporous molecular sieves in Heck reaction: A comparison of basic and neutral supports (2007)
Výsledek druhu DRIV/68378271:_____/07:00086337 - Utilizing ablation of solids to characterize a focused soft x-ray laser beam (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00310811 - The Veldkamp Space of Two-Qubits (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00081146 - Verification of Applicability of Mercury Meniscus Modified Silver Solid Amalgam Electrode for Determination of Heavy Metals in Plant matrices (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00335352 - Vibrational excitation and dissociative recombination of the LiH+ ion (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00308435 - Volatile metabolites in the exhaled breath of healthy volunteers: their levels and distributions (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00081189 - Voltametrické stanovení genotoxických dinitronaftalenů pomocí meniskem modifikované stříbrné pevné amalgámové elektrody (2007)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/07:00087318 - Voltammetric determination of genotoxic nitrocompounds using silver amalgam electrodes (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00081223 - Voltammetric Determination of Nitrophenols at a Silver Solid Amalgam Electrode (2007)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/07:00082662 - Využití anodické rozpouštěcí voltametrie při detekci mědi v přítomnosti šťavelové kyseliny (2007)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/07:00082672 - Využití prototypu multikanálového přístroje pro elektrochemickou detekci hybridizace DNA (2007)
Výsledek druhu ARIV/61388955:_____/07:00305181 - Využití voltametrie v pracovním lékařství (2007)
Výsledek druhu ARIV/61388955:_____/07:00305176 - Vývoj a trendy v dotazech TIS v České republice (2007)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/07:00082673 - Zapojení elektrochemie do sledování lidského metabolismu (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00085036 - Zeolites for preparation of acylferrocenes (2007)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/07:00096953 - 2-(2-hydroxyethyl)-1H,3H-benzo[c]pyrrol-1-one (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/07:00089215 - 2,3,7,8-TCDD exposure, endothelial dysfunction and impaired microvascular reactivity (2007)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/07:00096935 - (3R*, 1´ S*, 3 ´ R*)-3-(3´'-Hydroxy-1 ´ H, 3´ H-benzo[c]furan-1 ´-yl)-2-(2´´-hydroxyethyl)2,3-dihydro-1H-benzo[c] pyrrol-1-one (2007)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/07:00085419 - 4-Amino-3-methyl-6-phenyl-1,2,4-triazin-5(4H)-one (metamitron) and 4-amino-6-methyl-3-phenyl-1,2,4-triazin-5(4H)-one (isometamitron) (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388971:_____/07:00099036 - 8-Isoprostane and leukotrienes in exhaled breath condensate in czech subjects with silicosis (2007)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00042736 - A Facile Route to the non-IPR Fullerene Sc3N@C68: Synthesis, Spectroscopic Characterization and DFT Computations (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00078415 - A general method for the calculation of absolute trace gas concentrations in air and breath from selected ion flow tube mass spectrometry data (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00078430 - A longitudinal study of ammonia, acetone and propanol in the exhaled breath of 30 subjects using selected ion flow tube mass spectrometry, SIFT-MS (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00078426 - A longitudinal study of breath isoprene in healthy volunteers using selected ion flow tube mass spectrometry (SIFT-MS) (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00078428 - A longitudinal study of ethanol and acetaldehyde in the exhaled breath of healthy volunteers using selected-ion flow-tube mass spectrometry (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00078418 - A longitudinal study of methanol in the exhaled breath of 30 healthy volunteers using selected ion flow tube mass spectrometry, SIFT-MS (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00043141 - A note on the statistical disctribution of labeled and unlabeled oxygen atoms from N2O decomposing on Fe-zeolites and the equilibrium constant between dioxygen isotopomers (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00044323 - Ab initio nonadiabatic dynamics study of ultrafast radiationless decay over conical intersections illustrated on the Na3F cluster (2006)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/06:00053581 - Ablation of solids using a femtosecond extreme ultraviolet free electron (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00039029 - Adsorption and pore condensation of krypton on mesoporous silicas at 77 K (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00039315 - Adsorptive accumulation in constant current stripping chronopotentiometry as an alternative for the electrochemical study of metal complexation by thiol–containing peptides (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00040164 - Amperometric Sensor for Heparin: Sensing Mechanism and Application in Human Blood Plasma Analysis (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00032433 - Amperometry of heparin polyion using a rotating disk electrode coated with a plasticized PVC membrane (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00076183 - Analysis of the state and size of silver on alumina in effective removal of NOx from oxygen rich exhaust gas (2006)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/06:00042076 - Assesment of percolation thresholds for channel system in MFI type zeolite based on the MFI and diamond lattice equivalence (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00032515 - Bond-forming reactions of dications with molecules: A computational and experimental study of the mechanisms for the formation of HCF2+ from CF32+ and H2./sub (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00038891 - Carbon Powder Based Films on Traditional Solid Electrodes as an Alternative to Disposable Electrodes (2006)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/06:00040433 - Chapter 3: Vibrational spectra by electron impact: Theoretical models for intensities (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388980:_____/06:00090865 - Characterization of structure of Fe-species in Fe-ferrierite using Mössbauer spectroscopy (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00044415 - Chemical consequences of laser-induced breakdown in molecular gases (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00078424 - Combined use of gas chromatography and selected ion flow tube mass spectrometry for absolute trace gas quantification (2006)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/06:00042097 - Comparison of microwave and hydrothermal approaches to the synthesis of tin-containing mesoporous molecular sieves (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00309436 - Competition of proton and electron transfers in gas-phase reactions of hydrogen-containing dications CHX2+ (X = F, Cl, Br, I) with atoms, nonpolar and polar molecules (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00032421 - Constant current stripping chronopotentiometry for the study of adsorbing inert and electrochemically nonreversible metal complexes at low concentrations: Application to Cd and Zn metallothioneins (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00040829 - Controlling Metal/Ligand/Metal Oxidation State Combinations by Ancillary Ligand (L) Variation in the Redox Systems [L2Ru(.mu.boptz)RuL2]n, boptz=3, 6-bis(2-oxidophenyl)- 1,2,4,5 tetrazine and L=acetylacetonate, 2,2´-bipyridine, or 2-phenylazopyridine (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00044274 - Cooperative and anticooperative mixed trimers of HCl and methanol (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00049219 - CuNO2 and Cu+NO2 revisited: A comparative ab initio and DFT study (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00032513 - Current distribution over the electrode surface in a cylindrical VRLA cell during discharge (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00085395 - Dinuclear hexamethylbenzene ruthenium cations containing eta(1):eta(2)-2-(ferrocenyl)ethen-1-yl ligands: Synthesis, structure, electrochemistry (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00040958 - Divinylphenylene-bridged diruthenium complexes bearing Ru(CO)Cl((PiPr3Pr)2 entities (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00040175 - DNA-spermine and DNA-lipid aggregate formation visualized by fluorescence correlation spectroscopy (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00043633 - Double-layer effects and distance dependence of electron transfer in reduction of nitro aromatic radical anions (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00093622 - Dynamics of chemical and charge transfer reactions of molecular dications: VI reactions of C4H32+ with Kr, Xe, H-2, N-2, NO, NH3, C2H2, and CH4 (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00032443 - The effect of cationic disorder on the optical and electrochemical behavior of nanocrystalline ZnO prepared from peroxide precursors (2006)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/06:00041255 - Effect of Creatine Applied as Food Supplement on Excretion of Homocysteine into Blood and of Thiodiglycolic Acid into Urine (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00043722 - Effect of FeH-zeolite structure and Al-Lewis sites on N2O decomposition and NO/NO2-assisted reaction (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00040964 - The effect of immobilization/mobilization processes on the temperature onset of a catalyst bed production studied with ethylene oligomerization on HZSM-5 zeolites (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00305707 - Effects of substituents in cyclopentadienyltitanium trichlorides on electronic absorption and Ti-47,Ti-49 NMR spectra and styrene polymerization activated by methylalumoxane (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00049110 - Efficient sensitization of mesoporous electrodeposited zinc oxide by cis-bis(isothiocyanato)bis(2,2 '-bipyridyl-4,4 '-dicarboxylato)-ruthenium(II) (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00032456 - Electrocatalysis of the oxygen reduction at a polarised interface between two immiscible electrolyte solutions by electrochemically generated Pt particles (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00032419 - Electrochemical and chemical redox doping of fullerene (C60) peapods (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00044743 - Electrochemical behavior of alkali metal alcoholates (alcoxides) on mercury (2006)
Výsledek druhu JRIV/68081707:_____/06:00038914 - Electrochemical behavior of phytochelatins and related peptides at the hanging mercury drop electrode in the presence of cobalt(II) ions (2006)
Výsledek druhu JRIV/68081707:_____/06:00038937 - Electrochemical monitoring of phytochelatin accumulation in Nicotiana tabacum cells exposed to sub-cytotoxic and cytotoxic levels of cadmium (2006)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/06:00049124 - Electrochemical Multichannel Device for Toxicologic Purposes (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00078391 - Electrochemical oxidation of but-2-yne-1,4-diol (2006)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/06:00032427 - Electrochemical synthesis of carbyne-like materials and other nanocarbons (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00032529 - Electrodeposition of porous zinc oxide electrodes in the presence of sodium laurylsulfate (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00044261 - Electron impact fragmentation of size-selected krypton clusters (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00049090 - Electronic structure and excited states of rhenium(I) amido and phosphido carbonyl-bipyridine complexes studied by picosecond time-resolved IR spectroscopy and DFT calculations (2006)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/06:00050863 - Electronic structure calculations on molecular photo-FET (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00078397 - Electrooxidation of activated alpha,omega-diols to cyclic tetramethylene acetals of the corresponding dials (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00085407 - Electroreduction of aromatic oximes: Diprotonation, adsorption, imine formation, and substituent effects (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388963:_____/06:00047255 - Energetics of fragmentation of indene dication from photoionization experiments (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00044276 - Excitation wavelength dependence and magnetic field effect on aerosol particle formation from a gaseous mixture of carbon disulphide and glyoxal (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00085400 - Ferrocene Derivatives in Voltammetric Investigations of Intramolecular Electronic Interactions (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00042729 - Filling factor and electronic structure of Dy3N@C-80 filled single-wall carbon nanotubes studied by photoemission spectroscopy (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00043203 - Fluorescence lifetime correlation spectroscopy combined with lifetime tuning: New perspectives in supported phospholipid bilayer research (2006)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/06:00042096 - Formation of mesopores in ZSM-5 by carbon templating (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00041600 - From effective hamiltonians to fluctuation and dissipation (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00093634 - Fyzik George Jiří Schulz (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00042732 - Gadolinium-Based Mixed-Metal Nitride Clusterfullerenes GdxSc3-xN@C80 (x=1, 2) (2006)
Výsledek druhu MRIV/67985815:_____/06:00045474 - General Assembly of International Astronomical Union /26./ (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00040644 - Hardness and elastic modulus of silicalite-1 crystal twins (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00043207 - Headgroup hydration and mobility of DOTAP/DOPC bilayers: A fluorescence solvent relaxation study (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00041249 - Heterogení katalýza pro acylační reakce (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00032431 - How to assess the limits of ion-selective electrodes: Method for the determination of the ultimate span, response range, and selectivity coefficients of neutral carrier-based cation selective electrodes (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985858:_____/06:00049465 - Hydrogen Related Point Defects in Silicon Based Layers: Si(.)H and SiOOH (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00045250 - The identification of dispersive and non-dispersive intermediate frequency modes of HiPco single walled carbon nanotubes by in situ Raman spectroelectrochemistry (2006)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/06:00041254 - Impact of Creatine on Coordination of Urea and Citrate Cycles (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00042636 - In situ EPR spectroelectrochemistry of single-walled carbon nanotubes and C-60 fullerene peapods (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00078743 - Increase of acetone emitted by urine in relation to ovulation (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00078422 - The increase of breath ammonia induced by niacin ingestion quantified by selected ion flow tube mass spectrometry (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00085696 - Induction plasma-sprayed photocatalytically active titania coatings and their characterisation by micro-Raman spectroscopy (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00044837 - Interaction of CO with Palladium Supported on Oxidized Tungsten (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00042635 - Interaction of nanodiamond with in situ generated sp-carbon chains probed by Raman spectroscopy (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00042640 - The intermediate frequency modes of single- and double-walled carbon nanotubes: A Raman spectroscopic and in-situ Raman spectroelectrochemical study (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00032454 - Ionic concentrations and hydration numbers of "supporting electrolytes" (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985858:_____/06:00049441 - IR Laser Ablation of Poly(vinyl chloride): Formation of Monomer and Deposition of Nanofibers of Chlorinated Polyhydrocarbon (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985858:_____/06:00054947 - IR Laser Ablative Decomposition of Poly(vinyl acetate) Loaded with Fe and Cu Particles (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388980:_____/06:00078794 - IR laser ablative modification of poly(ethylene-co-acrylic acid) zinc salt (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985858:_____/06:00049440 - IR laser Co-Pyrolysis of (CH3)2Te and (CH3)4Sn: Gas-Phase Formation and Deposition of Nanostructured SnTe (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985858:_____/06:00055092 - IR Laser-Induced Decomposition of Poly(vinyl chloride-co-vinyl acetate): Control of Products by Irradiating Conditions (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985858:_____/06:00049444 - IR Laser-Induced Process for Chemical Vapor Deposition of Polyselenocarbosilane Films (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00076162 - Is 1-hexene epoxidation in TS-1 diffusion limited in different solvents? (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00044249 - Isomeric transitions in size-selected methanol hexaamers probed by OH-stretch spectroscopy (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00040531 - Isothermal oscillation during N2O decomposition over Fe- and Fe/Pt-ferrierite: Effect of NO addition (2006)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/06:00035889 - Komplexace iontů zinku fytochelatinem PC2 (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388980:_____/06:00040305 - Light-induced aggregation of cationic porphyrins (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00043210 - Lipid diffusion in giant unilamellar vesicles is more than 2 times faster than in supported phospholipid bilayers under identical conditions (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00043201 - Lipopolyamine-mediated single nanoparticle formation of calf thymus DNA analyzed by fluorescence correlation spectroscopy (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00049108 - Low-temperature preparation of crystalline nanoporous TiO2 films by surfactant-assisted anodic electrodeposition (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00085399 - M(0) - Aminocarbene complexes (M = Cr, W, Fe): Redox Behavior Tuned by Metal and/or ligand modification (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00040828 - Magnetic field effect on photochemical synthesis of ultrafine organosilicon particles from a gaseous mixture of trimethyl(2-propynyloxy) silane and carbon disulphide (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00044320 - Many-body Brillouin-Wigner second-order perturbation theory using a multireference formulation: an application to bond breaking in the diatomic hydrides BH and FH (2006)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/06:00047437 - Mechanické vlastnosti mikrokrystalu zeolitu (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00040954 - The metal-NO interaction in the redox systems [Cl5Os(NO)](n-), n=1-3, and cis-[(bpy)(2)ClOs(NO)](2+/+): Calculations, structural, electrochemical, and spectroscopic results (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00044739 - Metal-support interactions in systems palladium deposited on oxidized tungsten surfaces (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00044451 - Metathesis of 1-octene over MoO3 supported on mesoporous molecular sieves: The influence of the support architecture (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00040874 - Mixed-valent and radical states of complexes [(bpy)(2)M(.mu.-abpy)M´(bpy)(2)](n+), M,M´ = Ru or Os, abpy=2,2´-azobispyridine: Electron transfer vs. hole transfer mechanism in azo ligand-bridged complexes (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00043448 - Model and real pollutant dispersion: concentration studies by conventional analytics and by laser spectrometry (2006)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/06:00049084 - The Modeling of the Interaction of Organic Molecules with Gold and Platinum Clusters (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00040157 - Multiconfiguration SCF electric field gradients in (NO)2 and its singly charged ions (2006)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/06:00032549 - Multikanálový přístroj pro elektrochemická měření (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00044317 - Multiple pathways in the photodynamics of a polar .pi.-bond: A case study of silaethylene (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00044326 - Multireference Brillouin-Wigner coupled clusters method with noniterative perturbative connected triples (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00054768 - Multi-response data treatment of dynamic and steady state permeation measurement on composite membrane (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00040430 - Nanocomposite MFI-alumina membranes via pore-plugging synthesis. Preparation and morphological characterization (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00042600 - Nanocrystalline TiO2 for Solar Cells and Lithium Batteries (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00081068 - Nature of active sites in decane-SCR-NOx and NO decomposition over Cu-ZSM-5 zeolites (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00049150 - New approaches to the synthesis of pure conjugated polymers (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00032510 - Nickel nanoparticle assembly on single-crystal support: formation, composition and stability (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00043146 - NO-oxygen scavenger or reaction intermediate in the decomposition of N2O? (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00032442 - O přednáškách, přednášení a přednášejících po dvaceti letech (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00043426 - Observation of HD18O, CH3OH and vibrationally-excited N2O from Odin/SMR measurements (2006)
Výsledek druhu DRIV/61388963:_____/06:00049366 - Observational studies relating to diffuse interstellar bands (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00044414 - Optical and X-ray emission spectroscopy of high-power laser-induced dielectric breakdown in molecular gases and their mixtures (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00044218 - Oriented xenon hydride molecules in the gas phase (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00041597 - Particle size dependence of oxygen evolution reaction on nanocrystalline RuO2 and Ru0.8Co0.2O2-x (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00032534 - Particle size dependence of the electrocatalytic activity of nanocrystalline RuO2 electrodes (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00049165 - Permanganate oxidation of alkenes. Substituent and solvent effects. Difficulties with MP2 calculations (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00079721 - Pheumokoniózy a vyšetření kondenzátu vydechovaného vzduchu (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388980:_____/06:00051049 - Photoaggregation of cationic porphyrins (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00032447 - Photocatalytic degradation of model organic pollutants on an immobilized particulate TiO2 layer. Roles of adsorption processes and mechanistic complexity (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00035887 - Photochemical synthesis of ultrafine organosilicon particles from trimethyl(2-propynyloxy)silane and carbon disulfide (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00041692 - Photoelectrical properties of doped cadmium sulphide powders (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00039034 - Porosity of micro/mesoporous composites (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00032458 - Potential controlled adsorption and lateral mobility of DOPC on polycrystalline gold - an EQCM and in situ fluorescence microscopy study (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00045258 - Preparation of a silicate membrane at a liquid/liquid interface and its doping with a platinum ion (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00043199 - Probing diffusion laws within cellular membranes by Z-scan fluorescence correlation spectroscopy (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985858:_____/06:00055276 - Processing Images on Thin Sections for 3D Reconstruction of Porous Solids (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00044302 - Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2005 (2006)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/06:00080855 - První uživatelské experimenty s rentgenovým laserem na volných elektronech v HASYLAB/DESY (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00044694 - Raman spectroelectrochemistry of index-identified metallic carbon nanotubes: the resonance rule revisited (2006)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/06:00353153 - Reaction order of photocatalytic degradation of various organic compounds (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388963:_____/06:00047279 - Reactivity of the CHBr2+ dication towards krypton and molecular hydrogen (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00085396 - Reduction of two isomeric oximes of aryl alkyl 1,2-diketones: Difference in products formed in polarography and controlled potential electrolysis (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00085404 - Relating catalytic activity and electrochemical properties: The case of arene-ruthenium phenanthroline complexes catalytically active in transfer hydrogenation (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00047687 - Removal of ammonia from waste air streams with clinoptilolite tuff in its natural and treated forms (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00032512 - Rhenium oxide supported on organized mesoporous alumina - A highly active and versatile catalyst for alkene, diene, and cycloalkene metathesis (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00040887 - Role of the Bridging Arylethynyl Ligand in Bi- and Trinuclear Ruthenium and Iron Complexes (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00041264 - Rotational spectrum in the v6=1 and v3=1 levels of chloroform (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00044348 - Search for a one-electron reduction of the cation radical of an "extended viologen," p-phenylene-bis-4,4´(1-aryl-2,6-diphenylpyridinium) (2006)
Výsledek druhu JRIV/68081707:_____/06:00038910 - Searching for target sequences by p53 protein is influenced by DNA length (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00042904 - Significance of carbon additive in negative lead-acid battery electrodes (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00032526 - Silver Solid Amalgam Electrodes as Sensors for Chemical Carcinogens (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00040166 - Simple, Single Step Potential Measurement for the Determination of the Ultimate Detection Limit of Ion Selective Electrodes (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00044327 - The singlet-triplet gap in trimethylenmethane and the ring-opening of methylenecyclopropane: A multireference Brillouin-Wigner coupled cluster study (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00044221 - Size-selected methyl lactate clusters: fragmentation and spectroscopic fingerprints of chiral recognition (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00045257 - Solvation dynamics of lithium salts in wet nitrobenzene (2006)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/06:00044280 - Some aspects of DNA condensation observed by fluorescence correlation spectroscopy (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388980:_____/06:00085704 - Some Aspects of Physico-Chemical Properties of TiO2 Nanocolloids with Respect to Their Age, Size, and Structure (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00081142 - Spectroelectrochemical Recognition of Chemical Dopants in the Inner Space of Carbon Nanostructures (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00078673 - The study of the interaction of human mesenchymal stem cells and monocytes/macrophages with single-walled carbon nanotube films (2006)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/06:00042156 - Study of the plasmas produced during the deposition of TiC/SiC thin films in a hybrid magnetron-laser system (2006)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/06:00353152 - Surface complexation and charge transfer processes in colloidal semiconductors studied by laser flash photolysis (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00032506 - Surface interactions of s-triazine-type pesticides. An electrochemical impedance study (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00043204 - Surface sticking and lateral diffusion of lipids in supported bilayers (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00032505 - Surface-induced dissociation and reactions of dications and cations: Collisions of dications C7H82+, C7H72+, and C7H62+ and a comparison with the respective cations C7D8+ and C7H7+ (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00305712 - Synthesis and crystal structures of dinuclear trichloro(tetramethylcyclopentadienyl) titanium complexes (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00305704 - Synthesis and structure of isopropyldimethylsilyl-substituted octamethyltitanocene (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00041871 - Synthesis of organized mesoporous alumina templated with ionic liquids (2006)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/06:00085831 - Targeted preparation of Fe-zeolites with iron prevailing in extraframework cationic positions (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00049086 - Theoretical analysis of low-lying charge transfer states in [Ru(X) (Me)(CO)(2)(Me-DAB)] (X=Cl, I; DAB=1 4-diaza-1,3-butadiene) complexes by TDDFT and CASSCF/CASPT2 methods (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985858:_____/06:00055090 - Thermal Degradation of Poly(vinyl chloride-co-vinyl acetate) and Its Laser-Derived Analogue (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00039135 - Thermochemical properties of composites of synthetic zeolite ZSM5 and silver iodide (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00023975 - Time-resolved Fourier transform infrared emission spectroscopy of H3+ molecular ion (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388980:_____/06:00050332 - Transformation of brookite-type TiO2 nanocrystals to rutile: correlation between microstructure and photoactivity (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00049114 - Transparent conducting films of indium tin oxide with 3D mesopore architecture (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00085403 - Two reduction waves of oximes and imine formation in acidic media (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00305709 - Unusual addition of but-2-yne to a permethyltitanocene species (2006)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/06:00357833 - Urban air pollution and its photochemistry studied by laser spectrometric methods (2006)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/06:00041347 - Urban air pollution and its photochemistry studied by laser spectrometric methods (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985858:_____/06:00055089 - UV Laser Deposition of Nanostructured Si/C/O/N/H Precursor to Silicon Oxycarbonitride (2006)
Výsledek druhu ORIV/61388955:_____/06:00085830 - Vítejte v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského (2006)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/06:00032552 - Vlastnosti pevných amalgámových elektrod odlišné of HMDE (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00078742 - Voltametrické stanovení submikromolárních koncentrací 3-nitrofluoranthenu a pendimethalinu na stříbrné pevné amalgámové elektrodě (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00032429 - Voltammetric behavior of osmium-labeled DNA at mercury meniscus-modified solid amalgam electrodes. Detecting DNA hybridization (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00032425 - Voltammetric Determination of Phenylglyoxylic Acid in Urine Using Graphite Composite Electrode (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00032423 - Voltammetric determination of trace amounts of 2-methyl-4,6-dinitrophenol at a silver solid amalgam electrode (2006)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/06:00035888 - Voltammetry of highly dispersed copper powders at mercury electrodes (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00032444 - Voltammetry of metallic powder suspensions on mercury electrodes (2006)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/06:00032550 - Využití elektrochemie ke studiu lidského metabolismu sirných sloučenin (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388963:_____/06:00039572 - The world of non-covalent interactions: 2006 (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00035884 - XPS study of vanadium surface oxidation by oxygen ion bombardment (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/06:00049119 - 2,2/-Dipyridylketone (dpk) as Ancillary Acceptor and Reporter Ligand in Complexes [(dpk)(Cl)Ru(.mu.-tppz)Ru(Cl)(dpk)]n+ where tppz = 2,3,5,6-Tetrakis(2-pyridyl)pyrazine (2006)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00023621 - A comparative study of the adsorbed Pb(II), Cd (II) and Zn (II) on smectite, kaolinite and illite using XPS (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00027627 - A convenient method for calculation of ionic diffusion coefficients for accurate selected ion flow tube mass spectrometry, SIFT-MS (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00000618 - A generalised model for dynamic photocurrent responses at dye-sensitised liquid/liquid interfaces (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00025815 - A multireference coupled-cluster potential energy surface of diazomethane, CH2N2./sub (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00027712 - A new coordination mode of the photometric reagent gilyoxalbis(2-hydroxyanil) (H2gbha): Bis-bidentate bridging by gbha2- in the redox series {(.mu.-gbha)[Ru(acac)2]2}n, including a radical-bridged diruthenium(III) and a RuIII/RuIV intermediate (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00030682 - A voltammetric study of the adsorption-desorption processes in the reduction of the herbicide picloram on mercury electrodes (2005)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/05:00000648 - Advanced multi-focus confocal laser scanning microscope for single molecule studies (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00085705 - Aggregation of Methylene Blue in Frozen Aqueous Solutions Studied by Absorption Spectroscopy (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00028527 - An in situ UV-vis and FTIR spectroscopy study of the effect of H2 and CO during the selective catalytic reduction of nitrogen oxides over a silver alumina catalyst (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00031299 - An investigation into the initial degradation steps of four major dye chromophores: Study of their one-electron oxidation and reduction by EPR, ENDOR, cyclic voltanunetry, and theoretical calculations (2005)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/05:00000812 - Analysis of breath using SIFT-MS: A comparison of the breath composition of healthy volunteers and seriously-ill ICU patients (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00031109 - Analysis of Fe species in zeolites by UV-VIS-NIR, IR spectra and voltammetry. Effect of preparation, Fe loading and zeolite type (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00031401 - Aplikace diodových laserů pro monitorování životního prostředí (2005)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/05:00000781 - Aplikace eliminační voltametrie při studiu komplexů fytochelatinů se zinkem (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00000681 - Apparent pressure shift of rotational transitions as a consequence of the unresolved hyperfine structure (2005)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/05:00000809 - Applications of selected ion flow tube mass spectrometry, SIFT-MS, in addition research (2005)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/05:00021957 - Approach to analysis of redox active sites of working metal-ion zeolites. In-situ analysis of Fe-zeolite catalysts in NOx reduction by NH3, and NO assisted N2O decomposition (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00023489 - Calculations of dipole and quadrupole polarizability radial functions for LiH and HF: A comparison of different linear response methods (2005)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/05:00030789 - Catalytic hydrogen evolution at mercury electrodes from solutions of peptides and proteins (2005)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/05:00021929 - Characterization of basic sites in zeolites for toluene side-chain alkylation with methanol (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00031405 - Chemická fyzika v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00001358 - Chemické projevy laserových jisker (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00031404 - Chemie iontů v plynné fázi a ve srážkách s povrchy (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00309435 - Collisions of slow polyatomic ions with surfaces: Dissociation and chemical reactions of C2H2+center dot, C2H3+, C2H4+center dot C2H5+, and their deuterated variants C2D2+center dot and C2D4+center dot on room-temperature and heated carbon surfaces (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00023797 - Combined Experimental and Theoretical DFT Study of Molecular Nanowires Negative Differential Resistance and Interaction With Gold Clusters (2005)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/05:00000807 - The combined use of SIFT-MS and FA-MS to investigate first-pass metabolism of ethanol (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00000636 - Comments on "Theoretical studies of ground and excited electronic states in a series of halide rhenium(I) bipyridine complexes" (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00000586 - Compact poly-pyrrole layers formed at a liquid vertical bar liquid interface (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00028488 - Comparative FTIR spectroscopy of HX adsorbed on solid water: Ragout-jet water clusters vs ice nanocrystal arrays (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00022090 - Complex Series [Ru(tpy)(dpk)(X)]n+ (tpy = 2,2':6',2''-Terpyridine; dpk = 2,2'-Dipyridyl Ketone; X = Cl-, CH3CN, NO2-, NO+, NO., NO-): Substitution and Electron Transfer, Structure, and Spectroscopy (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00023193 - Complexes of 1,3-Bis(diphenylphosphano)propane (dppp) with Dichloroplatinum(II) and Bis(chlorogold(I)): Intramolecular versus Intermolecular AuI -AuI Association of [(.mu.-dppp)(AuCl)2] in catena and cyclo Forms (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00021171 - Coordinated FA-MS and SIFT-MS analyses of breath following ingestion of D2O and ethanol; total body water, dispersal kinetics and ethanol metabolism (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00031301 - Copper deposition on fullerene nanostructures (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00028541 - Cracking of pentenes to C2-C4 light olefins over zeolites and zeotypes - Role of topology and acid site strength and concentration (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00031107 - Cu-ZSM-5 zeolite highly active in reduction of NO with decane - Effect of zeolite structural parameters on the catalyst performance (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00031110 - Cu-ZSM-5 zeolite highly active in reduction of NO with decane under water vapor presence - Comparison of decane, propane and propene by in situ FTIR (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00000622 - Daily rhythm of urinary excretion of thiodiglycolic acid (TDGA) in humans under different health conditions and treatment (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00000627 - Decomposition of neutral, singly, and doubly protonated benzoquinone in the gas phase (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00022179 - Decomposition reactions of bifenox anion radical involving intramolecular electron transfer (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00000734 - Density-functional study of oxidation at the Mn-Co interface (2005)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/05:00000811 - Detection of H. pylori infection by breath ammonia following urea ingestion (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00030950 - Detection of volatile compounds emitted by Pseudomonas aeruginosa using selected ion flow tube mass spectrometry (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00000695 - Detrimental changes in the composition of hydrogen ion-selective electrode and optode membranes (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00001162 - Diatomics AB (A = Be, Mg; B=O, S) and oligomers thereof: A theoretical study (2005)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/05:00000852 - Differences in acetylene chemistry of highly substituted zirconocene and titanocene complexes - thermal stability and linear dimerization of terminal alkynes (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00000666 - Diffusion in fluid catalytic cracking catalysts on various displacement scales and its role in catalytic performance (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00025809 - Diffusion of sphingomyelin and myelin oligodendrocyte glycoprotein in the membrane of OLN-93 oligodendroglial cells studied by fluorescence correlation spectroscopy (2005)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/05:00001357 - Diode laser photoacoustic detection of automobile exhaust emissions (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00000699 - DNA condensation characterised by fluorescence correlation spectroscopy (FCS) (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00021510 - Do Corticosteroids Prevent Oesophageal Stricture After Corrosive Ingestion? (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00000575 - Dynamics of phospholipid monolayers on polarised liquid-liquid interfaces (2005)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/05:00021973 - The effect of acid sites in zeolite Beta for activity and selectivity in acylation of toluene (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00001168 - The effect of coherent domain size on the insertion activity of nanocrystalline RuO2 (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00023484 - Effective couplings between quantum resonances: application to the resonant dissociation of the 6Li 7Li molecule (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00024485 - Electrocatalytic properties of polypyrrole films prepared with platinate(II) counter-ions (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00032545 - Electrochemical and gas-phase photocatalytic performance of nanostructured TiO2(B) prepared by novel synthetic route (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00022526 - Electrochemical doping of chirality-resolved carbon nanotubes (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00026099 - Electrochemical microbead-based immunoassay using an (.eta.5-cyclopentadienyl)tricarbonylmanganese redox marker bound to bovine serum albumin (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00020702 - Electrochemical nanostructuring of fullerene films-spectroscopic evidence for C60 polymer formation and hydrogenation (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00021348 - Electrochemical reduction of pyridinic herbicides picloram and clopyralid on a mercury pool electrode (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00030804 - Electrochemically self-assembled mesoporous dye-modified zinc oxide thin films (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00021174 - Electrochemistry of Chromium(0) – Aminocarbene Complexes. The use of intramolecular interaction LFER for characterization of the oxidation and reduction centre of the complex (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00021328 - Electron affinities of BN, NO and NF: Coupled cluster and multireference configuration interaction calculations (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00024789 - Electron delocalization in mixed-valence butadienediyl-bridged diruthenium complexes (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00021976 - Electronic spectra of conjugated polyynes, cumulenes and related systems: A theoretical study (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00026568 - Electronic structure of the trimetal nitride fullerene Dy3N@C80./sub (2005)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/05:00000769 - Elektrochemické chování alkoholátů alkalických kovů na rtuti (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00028528 - Enhancement of decane-SCR-NOx over Ag/alumina by hydrogen. Reaction kinetics and in situ FTIR and UV-vis study (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00026019 - ESR Spectra of Titanocene and Zirconocene Complexes (2005)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/05:00000786 - Ethylene glycol poisoning: experiences of the Czech lexicological Information Centre (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00025814 - Excited states of nitro-polypyridine metal complexes and their ultrafast decay. Time-resolved IR absorption, spectroelectrochemistry, and TD-DFT calculations of fac-[Re(Cl)(CO)(3)(5-nitro-1,10-phenanthroline)] (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00031402 - Experimentální studie volných radikálů a dalších nestabilních molekul (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00031403 - Experimenty s klastry v molekulových paprscích (2005)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/05:00021072 - Exploring the atomic properties usány ionization potential and golden ratio (2005)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/05:00000808 - Flowing afterglow mass spectrometry (FA-MS) for the determination of the deuterium abundance in breath water vapour and aqueous liquid headspace (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00031408 - Fluorescenční korelační spektroskopie a její nové aplikace v biologických vědách (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00001159 - Formation and physical characteristics of van der Waals molecules, cations, and anions: Estimates of complete basis set values (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00001169 - Formation of lanthanide(III) texaphyrin complexes with DNA controlled by the size of the central metal cation (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00030802 - Functionalized mesoporous silica films as a matrix for anchoring electrochemically active guests (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00031409 - Fyzika a chemie povrchů kovů v atomárním měřítku (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00021950 - GaSb based lasers operating near 2.3 .mu.m for high resolution absorption spectroscopy (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00023555 - Gas-phase tautomers of protonated 1-methylcytosine. Preparation, energetics, and dissociation mechanisms (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00023184 - Geometrical and Electronic Structures of Dinuclear Complex Ions {(.mu.-bpym)[Cu(EAr3)2]2}2+ with Intramolecular "Organic Sandwich" Formation (E = P or As; Ar = Arzl; bpym = 2,2'-Bipyrimidine) (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00000639 - The Golden ratio, ionic and atomic radii and bond lengths (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00021506 - Graphite Composite Electrode in Voltammetry (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00000652 - Ground states of BeC and MgC: A comparative multireference Brillouin-Wigner coupled cluster and configuration interaction study (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00025798 - Hydrodeoxygenation of benzophenone on Pd catalysts (2005)
Výsledek druhu ORIV/61388955:_____/05:00324157 - Hydrogen-effect in enhancement of HC-SCR-NOx over Ag/alumina (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00023617 - The identification of a chlorinated MDMA (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00085701 - Immobilized Particulate TiO2 Photocatalysts for Degradation of Organic Pollutants: Effect of Layer Thickness (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00000621 - Incorporation of aluminium and iron into the zeolite MCM-58 (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00021156 - Influence of convection on the diffusive transport and sieving of water and small solutes across the peritoneal membrane (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00085702 - The Influence of Fe(III) Speciation on Supported TiO2 Efficiency: Example of Monuron Photocatalytic Degradation (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00001172 - The influence of heat pre-treatment on the sorption of water vapour on bentonite (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00024036 - Influence of the curvature on the water structure in the headgroup region of phospholipid bilayer studied by the solvent relaxation technique (2005)
Výsledek druhu ORIV/61388955:_____/05:00324158 - In-situ analysis of the well characterized Fe-zeolite catalysts for the NO assisted N2O decomposition (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00000607 - In-situ vis-near-infrared and Raman spectroelectrochemistry of double-walled carbon naotubes (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00021975 - Interaction of Porphyrins with a Dendrimer Template: Self-Aggregation Controlled by pH (2005)
Výsledek druhu MRIV/61388955:_____/05:00326253 - International Zeolite Symposium (3rd FEZA) (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00026062 - Introduction of tin into mesoporous molecular sieves for oxidation of adamantanone (2005)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/05:00023870 - Investigation of acidic properties of Ir-*BEA zeolites by Py-, DTBP-, and Qu-FTIR (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00028016 - Ion-molecule reactions in 4He droplets: Flying nano-cryo-reactors (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00023622 - IR laser ablative desulfurization of poly (1,4-phenylene sulfide) (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00000605 - Isolated nanoribbons of carbon nanotubes and peapods (2005)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/05:00022524 - Isolation of carbon nanostructures (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00000577 - Iso-nitrous acid radical cation in the gas phase: first experimental evidence (2005)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/05:00021387 - Kreatinová fortifikace ve vztahu k homosysteinémii (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00000688 - Krypton adsorption technique for assessment of structural properties of mesoporous silica and titania thin films (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00029609 - Kvantově chemické modelování spektrálních a fotochemických vlastností karbonylových komplexů přechodových kovů se smíšenou ligandovou sférou (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00001352 - Laser diode photoacoustic detection in the infrared and near infrared spectral ranges (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00023801 - Ligand-to-Diimine / Metal-to-Diimine Charge-Transfer Excited States of [Re(NCS)(CO)3(.alpha.-diimine)] (.alpha.-diimine = 2,2'-bipyridine, di- iPr-N,N-1,4-diazabutadiene). A Spectroscopic and Computational Study (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00021163 - Longitudinal measurements of total body water and body composition in healthy volunteers by online breath deuterium measurement and other near-subject methods (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00026029 - Low-valent titanocene products from attempted syntheses of titanocene bearing dimethyl(3,3,3-trifluoropropyl)silyl groups (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00000638 - MCM-41 anchored Schrock catalyst Mo(=CHCMe2Ph)(=N-2,6-i-Pr2C6H3)[OCMe(CF3)2]2-activity in 1-heptene metathesis and cross-metathesis reactions (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00000606 - Mesoporous electrode material from alumina-stabilized anatase TiO2 for lithium ion batteries (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00026154 - Mesoporous molecular sieves for the synthesis of fine chemicals (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00031708 - Metabolic pathways leading to hyperhomocysteinemia (2005)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/05:00021958 - Metallo-zeolites active in the reduction of NO with decane - main component of diesel fuel (2005)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/05:00000711 - Metathesis of linear .alpha.-olefins with MoO3 supported on MCM-41 catalyst (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00026066 - Micro/mesoporous composites based on colloidal zeolite grown in mesoporous matrix (2005)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/05:00021960 - Microporous and mesoporous molecular sieves for alkylation of toluene with olefins (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00031293 - Mikroskopie rastrovací sondou a její použití k charakterizaci dějů na rozhraní pevná fáze / roztok elektrolytu (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00022941 - Millimeter wave spectrum of bromomethyl radical, CH2Br (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00000601 - Models of pesticides inside cavities of molecular dimensions. A role of the guest inclusion in the dechlorination process (2005)
Výsledek druhu ORIV/61388955:_____/05:00326257 - Molecular Sieves: From Baseic Research to Industrial Applications (2005)
Výsledek druhu BRIV/61388955:_____/05:00031428 - Molecular Sieves: From Baseic Research to Industrial Applications (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00023517 - Multiple isomerism (cis/trans; syn/anti) in [(dmso)2Pt(aryl)2] complexes: A combined structural, spectroscopic, and theoretical investigation (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00000736 - Multi-reference Brillouin-Wigner coupled-cluster method with a general model space (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00021169 - Multireference configuration interaction and coupled-cluster calculations on the X3 Sigma-, a1Delta, and b1Sigma+ states of the NF molecule (2005)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/05:00021954 - Multireference coupled cluster method based on the Brillouin-Wigner perturbation theory (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00000632 - N-2 laser-induced formation of copolymeric ultrafine particles in a gaseous tetraethenylgermane-carbon disulfide mixture (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00023342 - N2O decomposition and formation of NOx species on Fe-ferrierite. Effect of NO and CO addition on the decomposition and the role of surface species (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00026028 - Non-Classical Bonding in Titanasilacyclohexadiene Compounds Resulting from Highly Methyl-Substituted Titanocene-Bis(trimethylsilyl)ethyne Complexes and Bis{(trimethylsilyl)ethynyl}silanes (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00000579 - Non-degenerate 1,2-silyl shift in silyl substituted alkyltrimethylcyclopentadienes (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00026559 - Novel catalysts, room temperature, and the importance of oxygen for the synthesis of single-walled carbon nanotube (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00025996 - O sblížení přírodních věd (2005)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/05:00023868 - Occurence of Fe species in Fe-zeolites active in propane oxidation with N2O to propene and propanal (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00085706 - Odstraňování herbicidu atrazinu z povrchové vody (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00023518 - On the Borderline Between cis and trans in Organometallic (Phosphane) platinum(II) Complexes (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00024444 - One-electron reduction of an "extended viologen" p-phenyle-bis-4,4´-(aryl-2,6-diphenylpyridinium) dication (2005)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/05:00000684 - Optical and Raman spectroelectrochemistry of carbon nanostructures (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00021334 - Organized mesoporous TiO2 films exhiviting greatly enhanced performance in dye-sensitized solar cells (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00023195 - Organoplatinum Complexes of the N,N-Diisopropyl-diazabutadiene Ligand: A Structural and Spectroscopic Study (2005)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/05:00021961 - Oxidation of adamantanone and norcamphor over tin containing mesoporous molecular sieves (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00000626 - Oxidation of propane with oxygen, nitrous oxide and oxygen/nitrous oxide mixture over Co- and Fe-zeolites (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00030807 - Photocatalytic activity of hydrophobized mesoporous thin films of TiO2./sub (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00021516 - Photodissociation of HBr on the surface of Ar-n clusters at 193 nm (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00000609 - Polycrystalline silicalite-1 layers: texture and kinetics of growth (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00026037 - Preparation and crystal structure of bis(tert-butyltetramethylcyclopentadienyl)dichlorotitanium (2005)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/05:00031035 - Příprava silikalitových kompozitních membrán (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00000641 - Přírodní materiály bohaté montmorillonitem: simultánní měření dilatace a sorpce (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00023482 - Properties of physisorbed water layers on gold revealed in a FEM study (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00000701 - Propidium iodide and PicoGreen as dyes for the DNA fluorescence correlation spectroscopy measurements (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00000604 - Pseudocapacitive lithium storage in TiO2(B) (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00000667 - Pulsed-field gradient nuclear magnetic resonance study of transport properties of fluid catalytic cracking catalysts (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00078777 - Raman spectroelectrochemistry of ordered C-60 fullerene layers (2005)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/05:00000851 - Reactions of tucked-in titanocenes with tris(pentafluorophenyl)borane (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00027917 - Redox doping of double-wall carbon nanotubes and C60 peapods (2005)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/05:00022523 - Redox n-Doping of fullerene C60 peaponds (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00022081 - The Redox Series [M(bpy)2(Q)]n+, M = Ru or Os, Q = 3,5-Di-tert-butyl-N-phenyl-1,2-benzoquinonemonoimine. Isolation and a Complete X and W Band EPR Study of the Semiquinone States (n = 1) (2005)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/05:00000771 - Reprodukovatelnost pracovních elektrod ve voltametrii (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00022530 - Role of zeolitic oxygens during the decomposition of 15N2 18O over Fe-ferrierite (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00022298 - Room temperature diode laser photoacoustic spectroscopy near 2.3 .mu.m (2005)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/05:00021384 - Rozdílné metabolické cesty vzniku hyperhomocysteinemie (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388963:_____/05:00030743 - Search for C2- in Diffuse Clouds (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00000805 - Selected ion flow tube mass spectrometry (sift-MS) for on-line trace gas analysis (2005)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/05:00000817 - Selected ion flow tube mass spectrometry, SIFT-MS, for on-line trace gas analysis of breath (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00028534 - Selective catalytic reduction of NOx by hydrocarbons enhanced by hydrogen peroxide over silver/alumina catalysts (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00022088 - Self Assembly of Heterobimetallic Neutral Macrocycles Incorporating Ferrocene Spacer Groups: Spectroelectrochemical Analysis of the Double Two-Electron Oxidation of a Molecular Rectangle (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00022082 - Sensitive oxidation state ambivalence in unsymmetrical three-center (M/Q/M) systems [(acac)2Ru(mu-Q)Ru(acac)2]n, Q=1,10-phenanthroline-5,6-dione or 1,10-phenanthroline-5,6-diimine (n = +, 0, -, 2-) (2005)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/05:00021074 - Šestičlenné dusíkaté heterocykly - aromaticita a elektronová delokalizace (2005)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/05:00000776 - Sledování koncentrace kyseliny thiodiglykolové v moči při poruše remethylace (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00000635 - Solution photolysis of ferrocene into Fe-based nanoparticles (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00030741 - Solvent relaxation in phospholipid bilayers: Principles and recent applications (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00025803 - Solvent relaxation study of pH-dependent hydration of poly(oxyethylene) shells in polystyrene-block-poly(2-vinylpyridine)-block-poly(oxyethylene) micelles in aqueous solutions (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00000611 - Solvent-induced textural changes of as-synthesized mesoporous alumina, as reported by spin probe electron spin resonance spectroscopy (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00001166 - Solvothermal synthesis and electrochemical behavior of nanocrystalline cubic Li–Ti–O oxides with cationic disorder (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00030584 - Specific adsorption of tetraalkylammonium cations at the water/1,2-dichlorethane interface revisited (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00023556 - Specific generation of 1-methylcytosine radicals in the gas phase (2005)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/05:00031114 - Structure and stability of geopolymers synthesized from kaolinitic and shale clay residues (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00026050 - Study of the accessibility of zeolite crystals in polyimide matrices. A route to coatings exhibiting selective permeation (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00000565 - The Submillimeter-wave Spectrum of the Chloromethyl Radical, CH2Cl, in the Ground Vibronic State (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00023656 - Surface collisions of formic acid cations HCOOH+ and DCOOD+ with a hydrocarbon-covered stainless steel surface (2005)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/05:00021956 - Synthesis and characterization of novel zeolites MCM-58 and MCM-68 (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00092929 - Synthesis, characterization and extraction behaviour of calix[4]arene with four propylene phosphonic acid groups on the lower rim (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00044328 - Tailoring the chemical reactivity and optical properties of clusters by size, structures and lasers (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00000620 - TCSPC upgrade of a confocal FCS microscope (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00000570 - Template removal from polycrystalline silicalite-1 self-supporting layer (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00027702 - Theoretical and experimental evidence for a new kind of spin-coupled singlet species: Isomeric mixed-valent complexes bridged by a radical anion ligand (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00022045 - Three-Spin System with a Twist: A Bis(semiquinonato)copper Complex with Non-Planar Copper(II) Center (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00000665 - Towards the multireference Brillouin-Wigner coupled-clusters method with iterative connected triples: MR BWCCSDT-alpha approximation (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00000733 - Transformation of fullerene peapods to double-walled carbon nanotubes induced by UV radiation (2005)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/05:00001176 - Transport-related structure characteristics of FCC catalysts from sorption, porosimetric and PFG NMR measurements (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00021515 - Unimolecular fragmentation of CH3NH2: Towards a mechanistic description of HCN formation (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00021631 - Use of polished and mercury film-modified silver solid amalgam electrodes in electrochemical analysis of DNA (2005)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/05:00021071 - Voltametrické chování elektrod na bázi heterogenních stříbrných a grafitových kompozitů (2005)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/05:00023971 - Voltametrické stanovení genotoxickýxh látek pomocí tuhých amalgamových elektrod (2005)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/05:00000773 - Voltametrické stanovení kyseliny fenylglyoxylové v lidské moči na kompozitní uhlíkové elektrodě (2005)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/05:00021070 - Voltametrické stanovení metabolitu styrenu - kyseliny fenylglyoxylové - v lidské moči na kompozitní uhlíkové elektrodě (2005)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/05:00000692 - Voltammetric Methods in Metallothionein Research (2005)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/05:00000752 - Voltammetrické měření koncentrace H2O2 ve vodně-organickém prostředí na stříbrné pevné amalgamové elektrodě (2005)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/05:00000778 - Využití amalgamových elektrod v elektrochemické analýze azidothymidinu v lékové formě (2005)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/05:00000750 - Využití Brdičkovy reakce ke stanovení fytochelatinů v reálných vzorcích ječmene a termofilní sinice pěstovaných v přítomnosti kademnatých iontů (2005)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/05:00023972 - Využití kompozitní uhlíkové elektrody pro voltametrické stanovení kyseliny fenylglyoxylové v moči (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00031406 - Výzkum tenkých vrstev a povrchů pevných látek metodami elektronové spektroskopie (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00022078 - Widely Separated Reduction Processes of abpy-Coupled Areneosmium(II) Reaction Centers (abpy = 2,2'-Azobispyridine): Stabilization of the Radical Intermediate and of the Os0OsII State (2005)
Výsledek druhu BRIV/61388955:_____/05:00031429 - Zeolites and Ordered Mesoporous Materials: Progress and Prospects (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00000578 - Zwitterionic complexes arising from the reaction of tucked-in titanocenes with tris(pentafluorophenyl)borane (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00022087 - 2,5-dioxido-1,4-benzoquinonediimine (H2L2-), a hydrogen-bonding noninnocent bridging ligand related to aminated topaquinone: Different oxidation state distributions in complexes [{(bpy)2Ru}2(mu-H2L)]n and [{(acac)2Ru}2(mu-H2L)]m (2005)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/05:00022052 - 3,6-Bis(2'-pyridyl)pyridazine (L) and its deprotonated form (L-H+)- as ligands for (acac)2Run+ or (bpy)2Rum+: Investigation of mixed valency in [{(acac)2Ru}2(.mu.-L-H+)] and [{(bpy)2Ru}2 (.mu.-L-H+)]4+ by spectroelectrochemistry and EPR (2005)