• česky
  • english

AV0Z10300504 - Informatika pro informační společnost: modely, algoritmy, aplikace (2005-2011, AV0)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódAV0Z10300504
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyInformatika pro informační společnost: modely, algoritmy, aplikace
PoskytovatelAV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR)
Kategorie VaVZV - Základní výzkum
Hlavní oborIN - Informatika
Vedlejší oborJD - Využití počítačů, robotika a její aplikace
Další vedlejší oborBB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Rok a měsíc zahájení řešení1.1.2005
Rok a měsíc ukončení řešení31.12.2011
Datum posledního uvolnění institucionální podpory6.12.2011
Číslo smlouvyAV0Z10300504
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období2005200620072008200920102011celkem
Podpora ze státního rozpočtu46 256 tis. Kč46 285 tis. Kč44 902 tis. Kč46 087 tis. Kč51 202 tis. Kč29 898 tis. Kč16 113 tis. Kč280 743 tis. Kč
Celkové uznané náklady46 256 tis. Kč46 285 tis. Kč44 902 tis. Kč46 087 tis. Kč51 202 tis. Kč29 898 tis. Kč16 113 tis. Kč280 743 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyÚstav informatiky se ve své výzkumné činnosti zaměří na problémy inspirované aktuálními a rozvíjejícími se výpočetními technologiemi a na požadavky jak vědecké komunity tak společnosti. Teoretické aktivity se soustředí zejména na výzkum v oblasti výpočetní matematiky, teorie výpočetní složitosti, výpočetní inteligence, výpočetní statistiky, teorie učení, matematické logiky a kryptografie. Mezioborový a aplikačně orientovaný výzkum bude zaměřen na neuroinformatiku, nelineární modelování a predikci, medicínskou a environmentální informatiku a bioinformatiku. Budou identifikovány a rozvíjeny nové přístupy v informatice, jejich kreativní aplikace a dále rozvíjeny klasické přístupy. Budou hledány aplikace především v oblastech ochrany životního prostředí, meteorologie, medicíny a zdravotní péče, kognitivních věd, věd o zemi, ekonomie a webových technologií. Ve všech těchto oblastech se ÚI bude snažit přispět k formování současných trendů výzkumu a vývoje.
Klíčová slova v anglickém jazycecomputational mathematics; computational complexity theory; computational intelligence; computational statistics; computational logic; neurocomputing; modeling of complex systems; medical informatics; enviromental informatics; bioinformatics
Hodnocení výsledkůV - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Popis výsledků českyVe všech směrech výzkumu vytýčených v záměru byly dosaženy významné výsledky, které přispěly k rozšíření a prohloubení poznání v informatice. Teoretické, aplikační i mezioborové výsledky byly publikovány formou zahraničních monografií, článků v renomovaných odborných časopisech a na prestižních mezinárodních konferencích. Některé projekty byly realizovány ve spolupráci s průmyslovými partnery.
Rok dodání údajů do CEZ2012
Systémové označení dodávky datCEZ12-AV0-U/01:1
Datum dodání záznamu3.7.2012
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
PříjemceÚstav informatiky AV ČR, v. v. i.
Řešitelprof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: 286585789; vedidk: 6144942)
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV1445
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/15:00428412 - Graded Dominance and Related Graded Properties of Fuzzy Connectives (2015)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/15:00442870 - Rigorous Integration of Non-Linear Ordinary Differential Equations in Chebyshev Basis (2015)
Výsledek druhu PRIV/67985807:_____/15:00444384 - Zařízení pro stanovení hodnoty ovládací veličiny (2015)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/14:00398535 - Mortality Rate and Activity Patterns of an Aesculapian Snake (Zamenis longissimus) Population Divided by a Busy Road (2014)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/14:00390278 - Prescribing the behavior of early terminating GMRES and Arnoldi iterations (2014)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/14:00369641 - Two Expectation-Maximization Algorithms for Boolean Factor Analysis (2014)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/14:00382102 - Varieties Generated by Standard BL-algebras (2014)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/13:00377110 - Association between ambient ozone and health outcomes in Prague (2013)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/13:00368469 - Boolean Factor Analysis by Expectation-Maximization Method (2013)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/13:00368470 - Brain Computer Interface Enhancement by Independent Component Analysis (2013)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/13:00384527 - The Computational Power of Turing's Non-Terminating Circular a-Machines (2013)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/13:00396032 - Decision Support Systems in the Process of Improving Patient Safety (2013)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/13:00376152 - Decision Support Systems in the Process of Improving Patient Safety (2013)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/13:00376216 - Estimation of diffusivity of phycobilisomes on thylakoid membrane based on spatio-temporal FRAP images (2013)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/13:00381640 - Generalizations of the limited-memory BFGS method based on the quasi-product form of update (2013)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/13:00365405 - Handling Possibly Conflicting Preferences (2013)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/13:00382692 - Interoperable domain-specific languages families for code generation (2013)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/13:00380178 - Interpreting lattice-valued set theory in fuzzy set theory (2013)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/13:00378941 - Letter to the editor (2013)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/13:00377956 - The Many Forms of Amorphous Computational Systems. Chapter 13 (2013)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/13:00380206 - More on G-matrices (2013)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/13:00390209 - On computing quadrature-based bounds for the A-norm of the error in conjugate gradients (2013)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/13:00343863 - On Equality and Natural Numbers in Cantor-Lukasiewicz Set Theory (2013)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/13:00366653 - On the computation of relaxed pessimistic solutions to MPECs (2013)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/13:00390964 - Some graph theoretic properties of generalized complementary basic matrices (2013)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/13:00350422 - Some Remarks on Cantor-Lukasiewicz Fuzzy Set Theory (2013)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/13:00042953 - Taxonomie výpočetních modelů neuronových sítí: od subregulárních jazyků k superturingovským výpočtům (2013)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00375042 - A Computability Argument Against Superintelligence (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00378976 - A conjugate directions approach to improve the limited-memory BFGS method (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00362977 - A general method for enclosing solutions of interval linear equations (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00376593 - A Note on Density and the Dirichlet Condition (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00362979 - A note on generating P-matrices (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00375289 - A note on permanents and generalized complementary basic matrices (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00367894 - A note on regularity and positive definiteness of interval matrices (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00371414 - A review of operational, regional-scale, chemical weather forecasting models in Europe (2012)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/12:00364426 - A Sufficient Condition for Sets Hitting the Class of Read-Once Branching Programs of Width 3 (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00362978 - A theorem of the alternatives for the equation |Ax| - |B||x| = b (2012)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/12:00374354 - Accuracy Estimates for Surrogate Solutions of Integral Equations by Neural Networks (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00373097 - Accuracy of approximations of solutions to Fredholm equations by kernel methods (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00368241 - Amorphous Computing: A Research Agenda for the Near Future (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00362976 - An algorithm for computing all solutions of an absolute value equation (2012)
Výsledek druhu BRIV/67985807:_____/12:00377146 - Analýza metod pro maticové výpočty: Základní metody (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00382221 - Any Ritz Value Behavior Is Possible for Arnoldi and for GMRES (2012)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/12:00420882 - Atraktornaja nejronnaja set tipa Hopfilda v kačestve metoda Bulevskogo faktornogo analiza i nekotoryje ego socialnyje primenenija (2012)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/12:00378749 - Attractor Neural Network Combined with Likelihood Maximization Algorithm for Boolean Factor Analysis (2012)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/12:00390576 - Avoiding overfit by restricted model search in tree-based EEG classification (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00351382 - Boolean Functions with a Simple Certificate for CNF Complexity (2012)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/12:00369679 - Capturing Performance Assumptions using Stochastic Performance Logic (2012)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/12:00376211 - Cardio Online Reader/COR: A Web 2.0-Based Tool Aimed at Clinical Decision-Making Support in Cardiology (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00380448 - Comparison of coherence and phase synchronization of the human sleep electroencephalogram (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00377111 - Complexity estimates based on integral transforms induced by computational units (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00368246 - Computation as an Unbounded Process (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00375384 - Dental implants and improvement of oral health-related quality of life (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00368521 - Dependence of Computational Models on Input Dimension: Tractability of Approximation and Optimization Tasks (2012)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/12:00379885 - Distributive substructural logics as coalgebraic logics over posets (2012)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/12:00363425 - Dynamic Assessment of Radon Source in Buildings, Based on Tracer Gas Experiment Statistical Modeling (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00373822 - Expanding Basic Fuzzy Logic with Truth Constants for Component Delimiters (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00356963 - Facial Symmetry in Robust Anthropometrics (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00371221 - Finite element approximation of flow of fluids with shear-rate- and pressure-dependent viscosity (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00388533 - Fyzioterapie u roztroušené sklerózy - dotazníkové šetření (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00367339 - G-matrices (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00384236 - Graded properties of unary and binary fuzzy connectives (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00369205 - Highly Robust Statistical Methods in Medical Image Analysis (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00382381 - Hypothalamo-Pituitary Dysfunction in Patients With Chronic Subdural Hematoma (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00376185 - Implementation of a direct procedure for critical point computations using preconditioned iterative solvers (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00379860 - Implicitly Weighted Methods in Robust Image Analysis (2012)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/12:00379837 - Introduction to an Algebra of Belief Functions on Three-Element Frame of Discernment - A Quasi Bayesian Case (2012)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/12:00375475 - Language Preference Formulae (2012)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/12:00376188 - LD50 / Median Lethal Dose (2012)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/12:00376629 - Learning from Data as an Optimization and Inverse Problem (2012)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/12:00377144 - Localizing Sources of Brain Activity Relevant to Motor Imagery Brain-Computer Interface Performance, Using Individual Head Geometry (2012)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/12:00377648 - Management of MAS by Means of Automated Reasoning in the Role Model. Chapter 13 (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00381455 - Measuring diversity in medical reports based on categorized attributes and international classification systems (2012)
Výsledek druhu BRIV/67985807:_____/12:00390112 - Metody molekulární biologie a bioinformatiky (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00383374 - Minimal Varieties of Representable Commutative Residuated Lattices (2012)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/12:00360537 - Model Complexity of Neural Networks in High-Dimensional Approximation (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00358693 - Modelling and Simulation of Photosynthetic Microorganism Growth: Random Walk vs. Finite Difference Method (2012)
Výsledek druhu BRIV/67985807:_____/12:00376634 - Moderní analýza biologických dat. Lineární modely s korelacemi v prostředí R (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00383760 - Natural postmenopause is associated with an increase in combined cardiovascular risk factors (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00383505 - Nonparametric Multivariate Rank Tests and their Unbiasedness (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00376591 - Note on Deduction Theorems in contraction-free logics (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00358519 - On Multivariate Methods in Robust Econometrics (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00362972 - On Rump’s characterization of P-matrices (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00370261 - On the independence of axioms in BL and MTL (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00372966 - Oral health-related quality of life and dental implants - preliminary study (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00377097 - Patient and physician perception of natural orifice transluminal endoscopic appendectomy (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00369644 - Physiotherapy as an immunoactive therapy? A pilot study (2012)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/12:00379834 - Plausibility in DSmT (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00379078 - The prediction and probability for successful completion in medical study based on tests and pre-admission grades (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00381453 - Rare allelic variants determine folate status in an unsupplemented European population (2012)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/12:00383637 - Regional-scale modeling of greenhouse gas fluxes (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00388817 - Safety Verification for Probabilistic Hybrid Systems (2012)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/12:00390574 - Small sample estimation and testing for heavy tails (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00376157 - Small Sample Robust Testing for Normality against Pareto Tails (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00376794 - Sources of EEG activity most relevant to performance of brain-computer interface based on motor imagery (2012)
Výsledek druhu HRIV/67985807:_____/12:00390211 - Spolupráce na vyhlášce o pravidlech trhu s plynem č. 436/2012 Sb. (2012)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/12:00368232 - Towards Computational Models of Artificial Cognitive Systems that can, in Principle, Pass the Turing Test (2012)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/12:00376427 - The Transition to Post-Industrial BMI Values in the United States (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00380490 - Transport, metabolism, cytotoxicity and effects of novel taxanes on the cell cycle in MDA-MB-435 and NCI/ADR-RES cells (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/12:00380324 - Using computational models to relate structural and functional brain connectivity (2012)
Výsledek druhu PRIV/67985807:_____/12:00382026 - Způsob identifikace osob se zvýšeným genetickým rizikem úmrtí po infarktu myokardu (2012)
Výsledek druhu PRIV/67985807:_____/12:00382024 - Způsob identifikace osob se zvýšeným genetickým rizikem výskytu infarktu myokardu (2012)
Výsledek druhu PRIV/67985807:_____/12:00382025 - Způsob identifikace osob se zvýšeným genetickým rizikem výskytu infarktu myokardu (2012)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/11:00373168 - A Conversation about Fuzzy Logic and Vagueness (2011)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/11:00372981 - A General Framework for Mathematical Fuzzy Logic. Chapter 2 (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00358510 - A New Statistical Tool: Scalar Score Function (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00358360 - A Note on Uniform Interpolation Proofs in Modal Deep Inference Calculi (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00364306 - A Semantics for Counterfactuals Based on Fuzzy Logic (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00364445 - A Universal Flying Amorphous Computer (2011)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/11:00368619 - Akutní péče o pacienty s AKS v přednemocniční fázi - údaje z registru ALERT-CZ (2011)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/11:00372983 - Algebraic Semantics: Semilinear FL-Algebras. Chapter 4 (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00360403 - Almost k-Wise Independent Sets Establish Hitting Sets for Width-3 1-Branching Programs (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00358261 - An algorithm for computing the hull of the solution set of interval linear equations (2011)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/11:00372990 - Arithmetical Complexity of First-Order Fuzzy Logics. Chapter 11 (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00375286 - ASM-MOMA: Multiobjective Memetic Algorithm with Aggregate Surrogate Model (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00368902 - Assessing the Suitability of Surrogate Models in Evolutionary Optimization (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00379805 - Assessment of seasonal static thermal ratings of overhead transmission conductors (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00365732 - Atmospheric Aerosols in Suburb of Prague: The Dynamics of Particle Size Distributions (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00384003 - Bedřichov Tunnel - Continual Automated Measurement Of Physical Quantities (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00381434 - Biomedical Informatics Education at Charles University in Prague for Undergraduate and Doctoral Degree Studies (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00368509 - Biometric Methods for Application in Biomedicine (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00359504 - Bounds for Approximate Solutions of Fredholm Integral Equations Using Kernel Networks (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00365748 - Brain-Computer Interface: Common Tensor Discriminant Analysis Classifier Evaluation (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00360031 - Bulevskij faktornyj analiz na osnove attraktornoj nejronnoj seti i nekotoryje ego priloženija (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00360287 - Can Dictionary-based Computational Models Outperform the Best Linear Ones? (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00364987 - Cardio Online Reader – An Easy Way to Obtain Valid Scientific Articles in Cardiology (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00368511 - Cardio online Reader - Conjunctions in Cardiology (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00362974 - Case study: constraint handling in evolutionary optimization of catalytic materials (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00365599 - Centralizované a decentralizované hodnocení kvality webových zdrojů (2011)
Výsledek druhu ARIV/67985807:_____/11:00373457 - Centrum biomedicínské informatiky (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00359735 - Cholesterol esterification and atherogenic index of plasma correlate with lipoprotein size and findings on coronary angiography (2011)
Výsledek druhu RRIV/67985807:_____/11:00370806 - Classifier Based on Inverted Indexes of Neighbors, ver. 01.00 (2011)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/11:00358973 - Classifiers Based on Inverted Distances. Chapter 19 (2011)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/11:00352498 - Co přináší srovnání registru ALERT-CZ s dřívějším pilotním registrem akutního infarktu myokardu? (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00360426 - Combined matrices in special classes of matrices (2011)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/11:00373167 - Comments on Fuzzy Logic and Higher-Order Vagueness by Nicholas J. J. Smith (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00350424 - Comments on Interpretability and Decidability in Fuzzy Logic (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00368505 - Comparison of EuroMISE Minimal Data Model for Cardiology and HL7 V3 DAM: Cardiology Rel. 2 (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00359738 - Comparison of four classification methods for brain-computer interface (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00356107 - Comparison of Selected Methods for Document Clustering (2011)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/11:00364709 - Complex Networks of Interacting Stochastic Dynamical Systems: Discerning Connectivity from Dynamics (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00352583 - Complex system approach to interpretation of monitoring time series: two case histories from NW Bohemia (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00362865 - Complexity of Nondeterministic Multitape Computations Based on Crossing Sequences (2011)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/11:00372989 - Computational Complexity of Propositional Fuzzy Logics. Chapter 10 (2011)
Výsledek druhu MRIV/67985807:_____/11:00374188 - Czech and Slovak International Conference on Number Theory /20./ (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00364973 - Data Security in Biomedicine (2011)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/11:00379794 - Deductive Systems of Fuzzy Logic (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00365726 - Discerning connectivity from dynamics in climate networks (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00368496 - Disjunction Property and Complexity of Substructural Logics (2011)
Výsledek druhu RRIV/67985807:_____/11:00366087 - Distributed Implementation of NNSU Separating Algorithm (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00351435 - Dominant matrices and max algebra (2011)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/11:00372928 - Doporučení Mezinárodní asociace medicínské informatiky (IMIA) týkající se vzdělávání v biomedicínské a zdravotnické informatice - První revize (2011)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/11:00369801 - Dostávají pacienti po akutním infarktu myokardu doporučovanou léčbu? (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00427236 - Dynamic Classifier Aggregation Using Fuzzy t-conorm Integral (2011)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/11:00351587 - e3Health: Three main Features of Modern Health Care. Chapter 2 (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00367906 - EEG Signals Classification by S-shaped Radial Implicative Fuzzy Systems (2011)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/11:00372950 - EEG Spectra Classification by Radial Implicative Fuzzy Systems (2011)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/11:00364567 - The Effect of Nonlinearity in Computing Graph Theoretic Characteristics of Complex Networks (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00373472 - Electronic System for Data Record and Automatic Diagnosis Assessment in the Temporomandibular Joint Disorders (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00366053 - Estimation of distribution algorithms with copula-based models (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00356106 - Evaluation of Categorical Data Clustering (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00359160 - Evaluation of Possibilities in Demographic Data Exchange Support in Czech Healthcare (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00369159 - Evolutionary Learning of Regularization Networks with Multi-kernel Units (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00369174 - Evolutionary learning of regularization networks with product kernel units (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00359155 - Evolving Sum and Composite Kernel Functions for Regularization Networks (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00368431 - Expectation-Maximization Approach to Boolean Factor Analysis (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00357623 - Explicit Inverse of an Interval Matrix with Unit Midpoint (2011)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/11:00363101 - Exploiting Shrinkage Approach in Analysing Gene Expression Data (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00369566 - Extensible Polyglot Programming Support in Existing Component Frameworks (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00362697 - Filters in Algebras of Fuzzy logics (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00376202 - Flexible Design of Computational Agent Societies (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00358501 - Fractional anisotropy and mean diffusivity in the corpus callosum of patients with multiple sclerosis: the effect of physiotherapy (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00356655 - Functional connectivity in resting-state fMRI: Is linear correlation sufficient? (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00355267 - Generator Approach to Evolutionary Optimization of Catalysts and its Integration with Surrogate Modeling (2011)
Výsledek druhu ZRIV/67985807:_____/11:00369135 - GLIKREM - metoda reprezentace znalostí (2011)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/11:00361226 - Gödel's Ontological Proof and its Variants (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00382438 - Growth Factors and Breast Tumors, Comparison of Selected Growth Factors with Traditional Tumor Markers (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00358503 - Growth Impact of Hydrodynamic Dispersion in a Couette-Taylor Bioreactor (2011)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/11:00373002 - Handbook of Mathematical Fuzzy Logic - Vol. 1 (2011)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/11:00373003 - Handbook of Mathematical Fuzzy Logic - Vol. 2 (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00365410 - The Heritage Trust Model (2011)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/11:00360279 - High-Dimensional Statistical Methods for Medical Research (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00363421 - Hypotheses Tests based on Sequential Ranks (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00375575 - Implementation of parameter space search for meta learning in a data-mining multi-agent system (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00351679 - The Importance of Structure in Incomplete Factorization Preconditioners (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00375280 - Improving many-objective optimizers with aggregate meta-models (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00365291 - Incremental Computation of Succinct Abstractions for Hybrid Systems (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00376461 - Infekční onemocnění urogenitálního traktu v anamnéze nemají vliv na biologické chování a prognózu karcinomu prostaty (2011)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/11:00364586 - Inferring Coupling Structure from Dynamics in Complex Systems Consequences for Graph-Theoretical Analysis (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00369583 - Introducing Support for Embedded and Real-time Devices into Existing Hierarchical Component System: Lessons Learned (2011)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/11:00372980 - Introduction to Mathematical Fuzzy Logic. Chapter 1 (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00363061 - Inverse Interval Matrix: A Survey (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00376435 - Istočniki aktivnosti mozga, značimyje i neznačimyje dlja klassifikacii patternov EEG, sootvetstvujuščich voobraženiju dviženij (2011)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/11:00368424 - Jak by mohly bakterie počítat? (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00359184 - Jakob Phillip Kulik - eine Mathematiker-laufbahn durch die Kronländer (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00382376 - Is it possible to avoid hypopituitarism after irradiation of pituitary adenomas by the Leksell gamma knife (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00355068 - JPEG Quantization Tables Forensics: A Statistical Approach (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00359992 - K výročí úmrtí zakladatele biometrie (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00357302 - Kernel Networks with Fixed and Variable Widths (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00368515 - Klasifikační analýza (2011)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/11:00368912 - Klasifikační metody založené na rozhodovacích stromech (2011)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/11:00368620 - Které faktory ovlivňují léčbu doporučovanou po akutním infarktu myokardu? (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00375269 - LAMM-MMA: multiobjective memetic algorithm with local aggregate meta-model (2011)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/11:00358299 - Least Weighted Squares Applied to Robust Image Analysis (2011)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/11:00369012 - Lineární programování a geografické informační systémy (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00375611 - Local Meta-models for ASM-MOMA (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00369161 - Local Search Heuristics for Robotic Routing Planner (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00350445 - Many-valued Logic and Fuzzy Logic (2011)
Výsledek druhu BRIV/67985807:_____/11:00364298 - Mathematical and Computational Methods in Biomechanics of Human Skeletal Systems (2011)
Výsledek druhu BRIV/67985807:_____/11:00356557 - Matrices and Graphs in Geometry (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00375282 - Meta Learning in Multi-agent Systems for Data Mining (2011)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/11:00368915 - Metody umělé inteligence v geoinformatice (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00375392 - Modeling data mining processes in computational multi-agent systems (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00356089 - Monitoring the Growth Dynamics of Somatic Traits Based on a Semi-longitudinal Study (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00367898 - Morphisms of Dempster's Semigroup: A Revision and Interpretation (2011)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/11:00361229 - Mutation detection of Binding Site Region of Human COLIA1 Gene (2011)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/11:00355754 - Name Resolution by Rewriting in Dynamic Networks of Mobile Entities (2011)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/11:00359178 - Nanomachine Computing by Quorum Sensing (2011)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/11:00374836 - NCMPL 2011 Abstracts (2011)
Výsledek druhu MRIV/67985807:_____/11:00374837 - NCMPL 2011. Non-Classical Modal and Predicate Logics (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00365540 - Near Neighbor Distribution in Fractal and Finite Sets (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00388329 - Některé metody data miningu, zejména pro aplikace v klinickém rozhodování (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00368517 - Některé modely pro kategoriální data (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00359156 - New Measure of Boolean Factor Analysis Quality (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00363982 - Non-conflicting and Conflicting Parts of Belief Functions (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00365727 - Northern Hemisphere patterns of phase coherence between solar/geomagnetic activity and NCEP/NCAR and ERA40 near-surface air temperature in period 7-8 years oscillatory modes (2011)
Výsledek druhu FRIV/67985807:_____/11:00367953 - Oligonukleotidový čip pro identifikaci osob se zvýšeným genetickým rizikem výskytu infarktu myokardu (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00359859 - On a mathematical model of journal bearing lubrication (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00350092 - On a Particular Class of Lattice-valued Possibilistic Distributions (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00358802 - On Efficient Numerical Approximation of the Bilinear Form c* A(-1)b (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00371587 - On Heteroscedasticity in Robust Regression (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00331366 - On Pressure Boundary Conditions for Steady Flows of Incompressible Fluids with Pressure and Shear Rate Dependent Viscosities (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00365295 - On the Structure of Finite Integral Commutative Residuated Chains (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00365412 - Ontology Matching for Web Services Composition (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00360005 - Operational, regional-scale, chemical weather forecasting models in Europe. Chapter 61 (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00373487 - Osteogenesis Imperfecta Type I-IV, the Collagenous Disorder of Connective Tissue in Czech Population (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00382437 - Parameters of biological activity in colorectal cancer (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00310891 - Partitioned Triangular Tridiagonalization (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00381443 - Porovnávání záznamu stavu chrupu třemi metodami – elektronická zdravotní dokumentace versus ruční zápis do WHO karty (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00371584 - Preference Handling in Relational Query Languages (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00372963 - Přehledný kalkul tříparametrových modelů (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00372964 - Přehledný kalkul uzavřených regulačních obvodů (2011)
Výsledek druhu BRIV/67985807:_____/11:00347343 - Process Control (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00373481 - Quality Assessment of Fetal Nuchal Translucency Measurements in the First Trimester of Pregnancy (2011)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/11:00369802 - Registry akutního infarktu myokardu 2003-2010. Deskriptivní statistika (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00368502 - Relation Liftings on Preorders and Posets (2011)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/11:00364711 - Relation of Structure and Dynamics in Complex Systems: Consequences for Graph-Theoretical Analysis (2011)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/11:00369884 - Risk stratification and effects of percutaneous coronary intervention and the pharmacotherapy initiated in the first 24 hours on in-hospital mortality in patients with the first myocardial Infarction (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00358882 - Robustní mnohorozměrná statistika v genetických aplikacích (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00375613 - Role Model of Search in Agents’ Parameter-Space (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00358939 - The Role of Nonlinearity in Computing Graph-Theoretical Properties of Resting-State Functional Magnetic Resonance Imaging Brain Networks (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00368130 - Satisfiability of Systems of Equations of Real Analytic Functions is Quasi-decidable (2011)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/11:00372951 - Scalar Score and Suppression of Artifacts in EEG (2011)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/11:00364710 - Sensitivity of Centrality Measures to Estimation of Network Structure from Multivariate Time Series (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00356343 - Serum Antibodies against Genitourinary Infectious Agents in Prostate Cancer and Benign Prostate Hyperplasia Patients: A Case-Control Study (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00360283 - Significance of independent radon entry rate and air exchange rate assessment for the purpose of radon mitigation effectiveness proper evaluation: case studies (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00374849 - Simple Models for Process Control (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00359181 - The singularity might indeed be near, but the next interesting level of intelligence is too far (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00350421 - Some Comparisons of Complexity in Dictionary-Based and Linear Computational Models (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00366051 - Some Comparisons of Radial and Kernel Computational Models (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00372068 - Some Diagnostic Tools in Robust Econometrics (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00368250 - Some Tests for Evaluation of Contingency Tables (for Biomedical Applications) (2011)
Výsledek druhu HRIV/67985807:_____/11:00376667 - Spolupráce na vyhlášce o pravidlech trhu s plynem č. 442/2011 Sb. (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00368102 - Static Load Balancing of Parallel Mining of Frequent Itemsets Using Reservoir Sampling (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00369248 - Statistical Analysis of Competing Risks: Overall Survival in a Group of Chronic Myeloid Leukemia Patients (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00370090 - Statistical Analysis of Past Catalytic Data on Oxidative Methane Coupling for New Insights into the Composition of High-Performance Catalysts (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00361642 - Statistical Estimations of Lattice-Valued Possibilistic Distributions (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00365781 - Statistical Modeling of Energy Production by Photovoltaic Farms (2011)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/11:00347794 - Statistical State-Space Modeling via Kalman Filtration (2011)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/11:00368914 - Statistická inference v GIS (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00364979 - Stochastic Approaches to Identification Process in Forensic Medicine and Criminalistics (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00368507 - Stochastic Models in the Identification Process (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00377392 - Testing Heteroscedasticity in Robust Regression (2011)
Výsledek druhu RRIV/67985807:_____/11:00370539 - Testing Random Forests for Unix and Windows (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00375603 - The Total Least Squares Problem in AX approximate to B: A New Classification with the Relationship to the Classical Works (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00357712 - Towards Metamathematics of Weak Arithmetics over Fuzzy Logic (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00357312 - Towards Routing for Autonomous Robots - Using Constraint Programming in an Anytime Path Planner (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00368504 - Traditional Measures of Diversity and Sensitivity of Power Entropies (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00368617 - Traditional Measures of Diversity, Their Estimates and Sensitivity to Changes (2011)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/11:00364972 - Traditional Measures of Diversity, Their Estimates and Sensitivity to Changes (2011)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/11:00372954 - Tree-based EEG Classifiers for Somnolence Detection: Model Search Computational Experiments (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00359999 - The trend of BMI values of US adults by deciles, birth cohorts 1882–1986 stratified by gender and ethnicity (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00358315 - TVT-S in the U Position - Anatomical Study (2011)
Výsledek druhu RRIV/67985807:_____/11:00371424 - UFO 2011 (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00360340 - Ultrasound appearances after mesh implantation-evidence of mesh contraction or folding? (2011)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/11:00373046 - Understanding Vagueness. Logical, Philosophical and Linguistic Perspectives (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00382434 - Vitamin D in colorectal, breast, prostate and lung cancer: A pilot study (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/11:00376168 - Vliv facilitační fyzioterapie na imunologický profil nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00445184 - Vliv hipokampální aplikace Nr1/Nr2 antisense oligodeoxynukleotidů na expresi proteinů postsynaptické denzity a na prepulzní inhibici (2011)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/11:00361106 - Vysoké kardiometabolické riziko žen v obecné populaci (2011)
Výsledek druhu GRIV/67985807:_____/11:00368105 - Webový server pro monitorování a řízení technologických procesů (2011)
Výsledek druhu PRIV/67985807:_____/11:00360291 - Způsob stanovení prognózy pacientů s primárním infarktem myokardu a oligonukleotidový čip pro toto stanovení (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/11:00360253 - 100. výročí úmrtí Francise Galtona (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00349848 - A Characterization of Strong Regularity of Interval Matrices (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00348818 - A High Level Model of a Conscious Embodied Agent (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00342835 - A Posteriori Error Estimates Including Algebraic Error and Stopping Criteria for Iterative Solvers (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00332762 - A Residual Existence Theorem for Linear Equations (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00327336 - Adaptive Version of Simpler GMRES (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00350483 - Admissible Rules in the Implication–Negation Fragment of Intuitionistic Logic (2010)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/10:00352844 - Akutní infarkt myokardu - rozdíl mezi muži a ženami a údaje z registru ALERT-CZ (2010)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/10:00352503 - Akutní infarkt myokardu u pacientů s diabetem a nediabetiků. Podle dat z registru ALERT-CZ (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00352830 - Alliance Approach to the Modeling of Interfaces in Complex Heterogeneous Objects (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00373329 - Analýza kontingenčních tabulek (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00348393 - Assessing the Usability of Predictions of Different Regression Models (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00334355 - Assume-Guarantee Verification of Software Components in SOFA 2 Framework (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00344062 - Binary Sequences Generated by Sequences {n}, n = 1, 2, . . (2010)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/10:00373176 - Biomedical Informatics Doctoral Programme and Lifelong Education (2010)
Výsledek druhu RRIV/67985807:_____/10:00350446 - BlakerCI: Blaker's Binomial Confidence Limits (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00347803 - Boolean Factor Analysis by the Expectation-Maximization Algorithm (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00348399 - Cancellative Residuated Lattices Arising on 2-Generated Submonoids of Natural Numbers (2010)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/10:00357716 - CECC '09. 9th Central European Conference on Cryptography (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00352902 - Challenges of Interoperability Using HL7 v3 in Czech Healthcare (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00347817 - Clustering with Mixed Type Variables and Determination of Cluster Numbers (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00358846 - Combining Multiobjective and Single-Objective Genetic Algorithms in Heterogeneous Island Model (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00348395 - COMP - Comparison of Matched Ontologies in Protégé (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00348390 - Comparison of Approximation Capabilities of Neural Networks and Linear Models (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00345013 - Comparison of Behavior-based and Planning Techniques on the Small Robot Maze Exploration Problem (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00349578 - Comparison of Component Frameworks for Real-Time Embedded Systems (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00354727 - Conflicts within and between Belief Functions (2010)
Výsledek druhu BRIV/67985807:_____/10:00350368 - Data a znalosti v biomedicíně a zdravotnictví (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00351633 - The Database of the Catalogue of Clinical Practice Guidelines Published via Internet in the Czech Language -The Current State (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00341801 - Detecting Couplings between Interacting Oscillators with Time-Varying Basic Frequencies: Instantaneous Wavelet Bispectrum and Information Theoretic Approach (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00373347 - Diagnostické využití molekulární genetiky: indikace, informativita, efektivita (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00351614 - Dynamic Classifier Aggregation using Fuzzy Integral with Interaction-Sensitive Fuzzy Measure (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00337397 - Effect of polychlorinated biphenyls (PCBs) and 1,1,1-trichloro-2,2,-bis (4-chlorophenyl)-ethane (DDT) in follicular fluid on the results of in vitro fertilization-embryo transfer (IVF-ET) programs (2010)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/10:00352716 - Effects of Antihypertensive, Hypolipidemic and Reperfusion Therapy on In-Hospital Mortality in Predominantly Hypertensive Patients with the First Myocardial Infarction (Fmi) (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00350654 - E-learning and the Impact of Information Delivery to Students and Patients in Multilingual Setting (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00351619 - Electronic Health Record for Temporomandibular Joint Disorders – Support in Therapeutic Process (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00335028 - Estimation of Boolean Factor Analysis Performance by Informational Gain (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00351863 - Evolutionary Optimization of Catalysts Assisted by Neural-Network Learning (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00341931 - Explicit Formulas for Generators of Triangular Norms (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00332887 - Exposure Assessment of Breast-Fed Infants in the Czech Republic to Indicator Pcbs and Selected Chlorinated Pesticides: Area-Related Differences (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00445185 - Exprese GluN1C2 podjednotky NMDA receptoru v hipokampu pacientů trpících schizofrenií - studie post mortem (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00343468 - Expression of the Hippocampal NMDA Receptor GluN1 Subunit and Its Splicing Isoforms in Schizophrenia: Postmortem Study (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00348801 - Factorization-Based Graph Repartitionings (2010)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/10:00350628 - First or recurrent myocardial infarction. Do we treat all the myocardial infarction patients the same way? (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00349542 - From Textual Use-Cases to Component-Based Applications (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00328436 - Fuzzy Logics with an Additional Involutive Negation (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00348394 - Genetic Algorithm with Species for Regularization Network Metalearning (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00356026 - Genetic Algorithm with Species for Regularization Network Metalearning (2010)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/10:00346418 - Genetic Factors of Obesity (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00358523 - Growth Impact of Hydrodynamic Dispersion in a Couette–Taylor Bioreactor (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00310567 - The GUHA Method and its Meaning for Data Mining (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00373333 - Harmonization of Clinical Content in EHR: HL7 Messaging vs. OpenEHR Approach (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00345018 - High-Frequency Network Activity, Global Increase in Neuronal Activity, and Synchrony Expansion Precede Epileptic Seizures in Vitro (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00373349 - Hodnocení kvality zdravotnických webových stránek v projektu MedIEQ (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00344061 - Hrátky s geometrií, čísly a maticemi (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00374384 - HTA a EBM: odlišné názvy, obdobný koncept (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00345012 - Hybrid Learning of Regularization Neural Networks (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00350324 - Identification of critical aging segments and hotspots of power transmission lines (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00355391 - Identification of Driver's Drowsiness using Driving Information and EEG (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00341917 - Identification of Nonlinear Oscillatory Activity Embedded in Broadband Neural Signals (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00351623 - Identification of Units and Other Terms in Czech Medical Records (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00373354 - Implementace lékařských doporučených postupů v elektronické formě (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00342136 - Implicational (Semilinear) Logics I: A New Hierarchy (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00351682 - Improved Balanced Incomplete Factorization (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00444656 - Incidence vrozených srdečních vad v České republice - aktuální data (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00043643 - Integral Combinations of Heavisides (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00350889 - Interleaver Optimization using Population-Based Metaheuristics (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00348311 - Inverse Modelling of Emissions and their Time Profiles (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00349057 - Inverse Problems in Learning from Data (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00355011 - Inversion of the Jacobi-Porstendörfer Room Model for the Radon Progeny (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00348862 - Jakob Philipp Kuliks Wirken in Graz (2010)
Výsledek druhu WRIV/67985807:_____/10:00388117 - Joint French-Czech Workshop on Krylov Methods for Inverse Problems (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00373350 - Jsou metody prevence kardiovaskulárních onemocnění dostatečně účinné? (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00351626 - Language of Czech Medical Reports and Classification Systems in Medicine (2010)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/10:00340586 - Lattice-Valued Logic and its Applications - Abstracts (2010)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/10:00331155 - Learning and Unlearning in Hopfield-Like Neural Network Performing Boolean Factor Analysis (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00359201 - Learning Task Specific Web Services Compositions with Loops and Conditional Branches from Example Executions (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00338369 - Learning User Preferences for 2CP-Regression for a Recommender System (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00358545 - Limited-memory Variable Metric Methods that use Quantities from the Preceding Iteration (2010)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/10:00347323 - Logic, Algebra and Truth Degrees 2010 (2010)
Výsledek druhu WRIV/67985807:_____/10:00347327 - Logic, Algebra and Truth Degrees 2010 (2010)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/10:00373165 - Logics for Data Mining (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00373330 - Logistická a Poissonova regrese (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00345155 - Memetic Evolutionary Learning for Local Unit Networks (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00352864 - Mining and Post-Processing of Association Rules in the Atherosclerosis Risk Domain (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00342838 - Modelling of the Temporomandibular Joints and the Role of Medical Informatics in Stomatology (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00345025 - Mohou bakterie počítat? (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00373348 - Možnosti aplikace HTA na elektronické zdravotní záznamy v kardiologii (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00346062 - Myocardial Ischemia Screening in Middle-Aged and Elderly Men (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00349692 - Návrh portálu pro sdílení RDF poznámek (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00345993 - Neural Networks as Surrogate Models for Measurements in Optimization Algorithms (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00351359 - Note on Generating Orthogonal Polynomials and Their Application in Solving Complicated Polynomial Regression Tasks (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00334621 - Notes on Hilbert and Cauchy Matrices (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00343526 - Olfactory Dysfunction in Narcolepsy with and without Cataplexy (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00343746 - On a Graded Notion of t-norm and Dominance (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00346245 - On Chebyshev Polynomials of Matrices (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00333783 - On Fuzzy Modal Logics S5(C) (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00342143 - On Super-Turing Computing Power and Hierarchies of Artificial General Intelligence Systems (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00342150 - On the Favorable Estimation for Fitting Heavy Tailed Data (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00351622 - On the Relation between Generalized Entropy and the Bayes Decision Error (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00345010 - On White’s Expansion of Lukasiewicz Logic (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00342154 - On Witnessed Models in Fuzzy Logic III - Witnessed Gödel Logics (2010)
Výsledek druhu GRIV/67985807:_____/10:00357632 - On-line System MEDARD for Weather and Air Quality Modelling And Forecasting (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00334976 - Origin and Elimination of Two Global Spurious Attractors in Hopfield-Like Neural Network Performing Boolean Factor Analysis (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00345968 - Partitioning Networks into Clusters and Residuals with Average Association (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00340562 - Pilotní registr akutního infarktu myokardu - hodnocení kvality péče v non-PCI nemocnicích v průběhu 5 let (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00348391 - Plánovanie cesty založené na programovaní s obmedzujúcimi podmienkami (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00373346 - Poruchy temporomandibulárního kloubu – systémy na podporu rozhodování v terapii (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00373355 - Použití klasifikačních a nomenklaturních systémů v Katalogu klinických doporučených postupů (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00338823 - Preconditioner Updates for Solving Sequences of Linear Systems in Matrix-Free Environment (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00347293 - Primal Interior-Point Method for Minimization of Generalized Minimax Functions (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00371038 - Problematika předpovědi výroby elektrické energie z fotovoltaických farem (2010)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/10:00349415 - Prosthaphaeresis – a Forgotten Algorithm (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00351298 - Providing a Basin of Attraction to a Target Region of Polynomial Systems by Computation of Lyapunov-Like Functions (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00348932 - Real Time Robot Path Planning and Cleaning (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00345160 - Reasoning about Computational Agents in FOL (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00358541 - Reconstruction of additive generators from partial derivatives of continuous Archimedean t-norms (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00348911 - Relevant Agents (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00353038 - Reliability of Composite Dichotomous Measurements (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00351385 - Remarks on Gödel's Code as a Hash Function (2010)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/10:00352841 - Rizikové faktory a celkové riziko aterosklerózy v obecné populaci (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00353035 - Robust Image Analysis of Faces for Genetic Applications (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00358543 - Robust Preconditioners for the Matrix Free Truncated Newton Method (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00356141 - Role-Based Design of Computational Intelligence Multi-Agent System (2010)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/10:00352499 - Rozdíly mezi muži a ženami. Údaje z registru akutních infarktů myokardu - ALERT-CZ (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00351300 - Safety Verification for Probabilistic Hybrid Systems (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00344069 - Safety Verification of Non-linear Hybrid Systems is Quasi-Semidecidable (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00352922 - Score Correlation (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00346936 - Score Moment Estimation (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00335988 - Semantic Interoperability in Czech Healthcare Environment Supported by HL7 Version 3 (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00349554 - Semantic Web Portal Using Remarks as RDF Data (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00333461 - Sensitization, Epileptic-Like Symptoms and Local Synchronization in Patients with Paranoid Schizophrenia (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00340671 - SEWEBAR - Cardio Project (2010)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/10:00346795 - Simplified Radon Entry Rate Estimation Methodology from Tracer and Radon Concentrations Based on Functional Data Analysis Approach. Chapter 8 (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00345971 - Slow EEG Pattern Predicts Reduced Intrinsic Functional Connectivity in the Default Mode Network: An Inter-Subject Analysis (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00348400 - Solutions to Some Open Problems on Totally Ordered Monoids (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00345940 - Some Comparisons of Model Complexity in Linear and Neural-Network Approximation (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00350347 - Some Inheritance Properties for Complementary Basic Matrices (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00343867 - Some (Non)Tautologies of Lukasiewicz and Product Logic (2010)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/10:00313985 - Special Problems in Landslide Modelling: Mathematical and Computational Methods (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00346925 - Spectral Estimation of Non-Gaussian Time Series (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00340503 - Spectral Radius and Hamiltonicity of Graphs (2010)
Výsledek druhu HRIV/67985807:_____/10:00376729 - Spolupráce na vyhlášce o pravidlech trhu s plynem č. 370/2010 Sb. (2010)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/10:00352840 - Srovnání některých dat registru alert-cz s daty dřívějšího pilotního registru akutního infarktu myokardu (2010)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/10:00352873 - Statistical Analysis of Questionnaire on Physical Rehabilitation in Multiple Sclerosis (2010)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/10:00348314 - Statistical Model of Segment-Specific Relationship Between Natural Gas Consumption and Temperature in Daily and Hourly Resolution (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00346898 - Statistical Modeling of Energy Production by Photovoltaic Farms (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00351585 - Stochastic Modeling of Biodiversity: f-diversity, self f-diversity and Marginal f-diversity (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00347773 - Surrogate Model for Continuous and Discrete Genetic Optimization Based on RBF Networks (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985840:_____/10:00340673 - Temporomandibular Joint and its Two-Dimensional and Three-Dimensional Modelling (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00377150 - Temporomandibular Joint Prosthesis - 3D-CT Reconstruction before and after Treatment (2010)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/10:00352890 - Translace vědeckých poznatků do klinické praxe s využitím možností Web 2.0 (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00346875 - The Trend of Mean BMI Values of US Adults, Birth Cohorts 1882-1986 Indicates that the Obesity Epidemic began Earlier than Hitherto Thought (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00328435 - Triangular Norm Based Predicate Fuzzy Logics (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00348388 - Two Ways of using Artifiial Neural Networks in Knowledge Discovery from Chemical Materials Data (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00351724 - Using Singularity Exponent in Distance based Classifier (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00355020 - Using the Nonsmooth Analysis in a Learning Process (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00354163 - Validating Model-Driven Performance Predictions on Random Software Systems (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00445187 - Vliv chronického podávání antipsychotik na expresi cytokinů v neuroinfekčním modelu schizofrenie (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00373352 - Vliv ekonomických faktorů na efektivitu zdravotní péče (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00335986 - Voice-supported Electronic Health Record for Temporomandibular Joint Disorders (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00360342 - Vztah stresové inkontinence moči či urgence k defektu předního kompartmentu před jeho operačním řešením a po něm (2010)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/10:00373181 - Web Catalogue of Electronically Published Clinical Practice Guidelines in the Czech Republic (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00338643 - Web Semantization – Design and Principles (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00350321 - Wind power forecasting by an empirical model using NWP outputs (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00329080 - Zero-reconstructible Triangular Norms as Universal Approximators (2010)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/10:00352849 - Zlepšuje se péče o pacienty s akutními koronárními syndromy v ČR? Dva roky činnosti registru ALERT-CZ (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/10:00360346 - Změny délky implantované síťky po rekonstrukčním výkonu přední stěny poševní (2010)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/10:00342179 - The 18th International Conference on Artificial neural Networks ICANN 2008 (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00334174 - A Comparison of Tropospheric NO2 Columns Retrieved from Satellite Instruments with Model Values Simulated by the Mesoscale Model CAMx (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00326464 - A High Level Model of a Conscious Embodied Agent (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00319062 - A Statistical Model for Natural Gas Standardized Load Profiles (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00338769 - Agent-Based Process-Critiquing Decision Support System (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00334640 - Aggregated Fuzzy System for Classification of EEG Spectrograms (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00336026 - Ako rýchle vieme a môžeme násobiť (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00328063 - Algorithm 896: LSA: Algorithms for Large-Scale Optimization (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00334544 - Allele Frequency Data for 17 Short Tandem Repeats in a Czech Population Sample (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00328031 - An Abstract Approach to Fuzzy Logics: Implicational Semilinear Logics (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00329208 - An Algorithm for Solving the Absolute Value Equation (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/09:00330016 - An experimental comparison of triangulation heuristics on transformed BN2O networks (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00328415 - An Integral Upper Bound for Neural Network Approximation (2009)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/09:00324387 - Analysis of DSm Belief Conditioning Rules and Extension of their Applicability. Chapter 10 (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00322753 - Arithmetical Complexity of Fuzzy Predicate Logics - A Survey II (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00329963 - ARRAS – systém pro modelování úniků nebezpečných látek do ovzduší (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00329831 - Assimilation of Satellite and Ground Level Data into Air Quality Models (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00330127 - Assimilation of Satellite-Retrieved Columns and Ground-Level Observations of Tropospheric Compounds into the CMAQ CTM Model (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00328782 - Associativity of Triangular Norms in Light of Web Geometry (2009)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/09:00337509 - Atherosclerosis Risk Assessment Using Rule-Based Approach (2009)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/09:00324312 - Automated Incremental Building of Weighted Semantic Web Repository (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00310704 - Automatic Differentiation and its Program Realization (2009)
Výsledek druhu MRIV/67985807:_____/09:00330862 - AWIC 2009. Atlantic Web Intelligence Conference /6./ (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00330294 - Belief Conditioning Rules for Classic Belief Functions (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00358281 - Bimanuální sekvenční motorická úloha u roztroušené sklerózy mozkomíšní v obraze funkční magnetické rezonance: vliv fyzioterapeutických technik - pilotní studie (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00328044 - Biomedical Informatics Research for Individualized Life - Long Shared Healthcare (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00333959 - Boosted Neural Networks in Evolutionary Computation (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00330006 - Boosted Surrogate Models in Evolutionary Optimization (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00334307 - Bridging the Component-Based and Service-Oriented Worlds (2009)
Výsledek druhu MRIV/67985807:_____/09:00357781 - CECC '09. Central European Conference on Cryptography /9./ (2009)
Výsledek druhu JRIV/68081731:_____/09:00333813 - Chaos in schizophrenia associations, reality or metaphor? (2009)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/09:00342904 - Classification by the Use of Decomposition of Correlation Integral (2009)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/09:00341930 - Classification of Vigilance Levels Related to EEG Spectrograms (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00320925 - Classifier Aggregation Using Local Classification Confidence (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00373335 - Clinical Contents Harmonization of EHRs and its Relation to Semantic Interoperability (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00328995 - Cluster, SOM and NMF Analyses of Web Patterns (2009)
Výsledek druhu BRIV/67985807:_____/09:00334675 - Combinatorial Development of Solid Catalytic Materials. Design of High Throughput Experiments, Data Analysis, Data Mining (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00343715 - Combining Various Methods of Automated User Decision and Preferences Modelling (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00327440 - Communicating Mobile Nano-Machines and their Computational Power (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00329199 - COMP: Comparing Ontology Matching Plug-in (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00328074 - Comparison of Two Neural Networks Approaches to Boolean Matrix Factorization (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00330298 - Completions of Fragments of Lattice-Valued Possibilistic Distributions According to the Principle of Maximum Entropy Value (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00310569 - Complexity Issues in Axiomatic Extensions of Lukasiewicz Logic (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00315078 - Complexity of Gaussian-Radial-Basis Networks Approximating Smooth Functions (2009)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/09:00330401 - Computer-Supported Analysis and Therapy of Patients with the TMJ Parafunction (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00326293 - Confidence Intervals for a New Characteristic of Central Tendency of Distributions (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00327471 - Consumption Model Calibration and Related Statistical Problems (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00329832 - Conversion of Czech National Emission Inventory for Input to Air Quality Models (2009)
Výsledek druhu RRIV/67985807:_____/09:00333133 - CORElearn - Classification, Regression, Feature Evaluation and Ordinal Evaluation (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00333488 - Correlation between Changes in Ultrasound Measurements and Clinical Curative Effect of Tension-free Vaginal Tape-SECUR* Procedure (2009)
Výsledek druhu MRIV/67985807:_____/09:00357782 - Czech and Slovak International Conference on Number Theory /19./ (2009)
Výsledek druhu CRIV/67985556:_____/09:00323142 - Data, Information and Knowledge. Chapter I (2009)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/09:00323140 - Data Mining in Atherosclerosis Risk Factor Data. Chapter XVIII (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00374385 - Databáze biomedicínských informačních zdrojů (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00336366 - Decision Support Architecture for Intelligent Data Mining Agents (2009)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/09:00373184 - Dental Implant Rehabilitation and Quality of Live (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00336348 - Description, Composition, and Decision Support for Multiagent Computational Systems (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00323687 - Description of All Solutions of a Linear Complementarity Problem (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00323053 - Detecting Nonlinear Oscillations in Broadband Signals (2009)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/09:00330579 - Disseminating Results of data Mining in Cardiology Data through Semantic Web (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00323929 - Distinguished Algebraic Semantics for t-norm Based Fuzzy Logics: Methods and Algebraic Equivalencies (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00337766 - Dlouhodobá úspěšnost tahuprosté vaginální pásky při léčbě stresové inkontinence moči (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00326646 - Dynamic Classifier Systems and their Applications to Random Forest Ensembles (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00323999 - Dynamical Model for Indoor Radon Concentration Monitoring (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00330987 - Efficient Discovery of Collision-free Service Combinations (2009)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/09:00329137 - Electronic Health Record in Dentistry - Dental Chart Versus Voice Supported Interactive Dental Cross (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00330396 - Empowering Clinicians by eHealth Technologies in Decision-Making Tasks (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00340950 - Entropies, Partitionings and Heart Rate Variability (2009)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/09:00328492 - Estimates of Model Complexity in Neural-Network Learning (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00331862 - Evaluating Natural User Preferences for Selective Retrieval (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00329428 - Evolutionary Computation System for Problem-Tailored Genetic Optimization of Catalytic Materials (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00338859 - Exhaled Leukotrienes and Bronchial Responsiveness to Methacholine in Patients with Seasonal Allergic Rhinitis (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00333922 - Finding Errors of Hybrid Systems by Optimising an Abstraction-Based Quality Estimate (2009)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/09:00329926 - Formal Methods for Fuzzy Mathematics, Approximation and Reasoning - Part II (2009)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/09:00328132 - Formální fuzzy logika (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00329006 - Forty Necessary and Sufficient Conditions for Regularity of Interval Matrices: A survey (2009)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/09:00338832 - From Relative Frequences to Lattice-Valued Possibilistic Measures (2009)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/09:00338831 - Fuzzification of some Statistical Principles of GUHA (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00331859 - Fuzzy Classification of Web Reports with Linguistic Text Mining (2009)
Výsledek druhu RRIV/67985807:_____/09:00334695 - GAMMA_SW - software pro modelování spotřeby zemního plynu s využitím matematického modelu GAMMA (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00326688 - General Dirichlet Series, Arithmetic Convolution Equations and Laplace Transforms (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00326657 - Genetic Algorithms For the Linear Ordering Problem (2009)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/09:00342905 - Genetic Selection Algorithm and Cloning for Data Mining with GMDH Method (2009)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/09:00329040 - Genome-wide Analysis of Genetic Predisposition in Patients with the History of Acute Myocardial Infarction (2009)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/09:00330584 - GLIF: Decision Steps with Missing data (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00332958 - Glyoxalase I Glu111Ala Polymorphism in Patients with Breast Cancer (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00318366 - Gradient Learning in Networks of Smoothly Spiking Neurons (2009)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/09:00333915 - High Prevalence of Risk Factors in Patients after PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty) with Coronary Stents (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00328149 - Hodnocení datových zdrojů pomocí reputačního systému (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00328033 - How to Learn Fuzzy User Preferences with Variable Objectives (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00346067 - Identification of Driver's Drowsiness Using Driving Information and EEG (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00326658 - Improving Neural Network Approximations in Applications: Case Study in Materials Science (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00334182 - Incidence vrozených vad u dětí z jednočetných a dvojčetných gravidit v České republice - aktuální data (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00333489 - Initial Experience with a Short, Tension-free Vaginal Tape (the Tension-free Vaginal Tape Secur System) (2009)
Výsledek druhu ARIV/67985807:_____/09:00335200 - Interactive Information Portal for Algorithmic Mathematics - Version 2009 (2009)
Výsledek druhu RRIV/67985807:_____/09:00333129 - Interface and Initialization for WELL19937a Random Number Generator Implemented with 53 Bit Output (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200388 - Interpretability in PRA (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00329302 - Intervalový odhad parametru p binomického rozdělení: Co je (relativně) nového? (2009)
Výsledek druhu ZRIV/67985807:_____/09:00334497 - Isolace RNA ze vzorků plné krve stabilizované v RNA later (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00334304 - Issues in Performance Modeling of Applications with Garbage Collection (2009)
Výsledek druhu MRIV/67985807:_____/09:00337435 - ITAT 2009. Conference on Theory and Practice of Information Theory (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00328909 - Iterative Solvers within Sequences of Large Linear Systems in Non-linear Structural Mechanics (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00328432 - K-Means Clustering for Problems with Periodic Attributes (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00334718 - Komerčně využívané pokročilé metody nastavování PID regulátorů (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00336017 - Kvalita života u Crohnovy nemoci (2009)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/09:00330573 - Language of Czech Medical Reports (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00331128 - Learning Errors by Radial Basis Function Neural Networks and Regularization Networks (2009)
Výsledek druhu CRIV/00064165:_____/09:5714 - Lékařská doporučení z pohledu lékaře (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00330357 - Létající amorfní počítač (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00330000 - Local Safety of an Ontology (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00330007 - Localization with a Low-Cost Robot (2009)
Výsledek druhu MRIV/67985807:_____/09:00343523 - LoMoReVI 2009. Logical Models of Reasoning with Vague Information (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00334272 - Making Components Fit: SPINing (2009)
Výsledek druhu ZRIV/67985807:_____/09:00334620 - Matematicko-statistický přístup pro odhad ztrát zemního plynu v uzavřených lokalitách (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00323363 - Measures of Ruleset Quality for General Rules Extraction Methods (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00373334 - Medical Processes Agent-Based Critiquing System (2009)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/09:00330528 - Metabolický syndrom - je problémem v české populaci? (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00373356 - Mezinárodní klasifikace nemocí a její využití v Minimálním datovém modelu pro kardiologii (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00328417 - Model Complexity of Neural Networks and Integral Transforms (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00312477 - Model Reduction using Vorobyev Moment Problem (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00340695 - Model reprezentace znalostí v doporučeních (2009)
Výsledek druhu BRIV/67985807:_____/09:00322180 - Moderní analýza biologických dat. Zobecněné lineární modely v prostředí R (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00317137 - Modes in Component Behavior Specification via EBP and their Application in Product Lines (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00323370 - Neural Network with Cooperative Switching Units with Application to Time Series Forecasting (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00341915 - New Developments in Fuzzy Cluster Analysis (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00333476 - New Fibrillin Gene Mutation - Possible Cause of Ascending Aortic Dilation in Patients with Aortic Valve Disease: Preliminary Results (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00333802 - New Strategy for Teaching Medical Students Stomatology (2009)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/09:00328998 - Next Generation Web Services Practices (2009)
Výsledek druhu MRIV/67985807:_____/09:00328677 - Non-Classical Mathematics 2009 (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00348875 - Nonparametric Estimation of Regression Parameters in Measurement Error Models (2009)
Výsledek druhu ZRIV/67985807:_____/09:00334618 - Nový matematicko-statistický model pro tvorbu typových diagramů spotřeby zemního plynu (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00328028 - Number-free Mathematics Based on T-norm Fuzzy Logic (2009)
Výsledek druhu MRIV/67985807:_____/09:00330861 - NWeSP 2009. International Conference on Next Generation Web Services Practices /5./ (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00342147 - O rozděleních s těžkými chvosty (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00330308 - On Best Approximations of Polynomials in Matrices in the Matrix 2-Norm (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00352610 - On Fuzzy vs. Metric Similarity Search in Complex Databases (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00314348 - On Orthogonal Reduction to Hessenberg Form with Small Bandwidth (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00322464 - On Steady Inner Flows of an Incompressible Fluid with the Viscosity Depending on the Pressure and the Shear rate (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00334299 - On Teaching Formal Methods: Behavior Models and Code Analysis (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00311251 - On the Universal Computing Power of Amorphous Computing Systems (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00326645 - On Tractability of Neural-Network Approximation (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00328409 - On Unique Solvability of the Absolute Value Equation (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00310570 - On Vagueness, Truth Values and Fuzzy Logics (2009)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/09:00330359 - Opportunities of SEIS and SISE: Integrating Environmental Knowledge in Europe (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00331131 - Performance Comparison of Two Reinforcement Learning Algorithms for Small Mobile Robots (2009)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/09:00324319 - Perspektivy forenzní genetiky v identifikaci jedince (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00327337 - Phase Synchronization Analysis by Assessment of the Phase Difference Gradient (2009)
Výsledek druhu JRIV/68378289:_____/09:00328412 - Phase-coherent Oscillatory Modes in Solar and Geomagnetic Activity and Climate Variability (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00329249 - Počítačem podporovaná rekonstrukce chrupu u abraze a poruchy čelistního kloubu (Kazuistické sdělení) (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00338843 - Polymorphism -23HPhI in the Promoter of Insulin Gene and Pancreatic Cancer: A Pilot Study (2009)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/09:00327989 - Positive Fragment of MTL with One Variable and Its Computational Complexity (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00327311 - Possibilistic Measures taking their Values in Spaces given by Inclusion-Closed Fragments of Power-Sets (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/09:00200875 - Preface (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00330005 - PrefWork - A Framework for User Preference Learning Methods Testing (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00333899 - Primal Interior-Point Method for Large Sparse Minimax Optimization (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00325278 - The Process Mediation Framework for Semantic Web Services (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00326277 - Processing of Medical Images in Virtual Distributed Environment (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00343802 - Proinflammatory Status, Genetics and Atherosclerosis (2009)
Výsledek druhu GRIV/67985807:_____/09:00337574 - Prototyp systému pro podporu v rozhodování v kardiologii (2009)
Výsledek druhu RRIV/67985807:_____/09:00336219 - randtoolbox: Toolbox for Pseudo and Quasi Random Number Generation (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00329830 - Rapid Deployment System for Complex Accidental Release Simulations (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00321649 - Recurrent Neural Network Based Boolean Factor Analysis and its Application to Word Clustering (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00331140 - Redundant Rules Detection in EEG Fuzzy Classifier (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00329240 - The Regularizing Effect of the Golub-Kahan Iterative Bidiagonalization and Revealing the Noise Level in the Data (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00324098 - Relational compositions in Fuzzy Class Theory (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00324788 - The Relationship between Right Ventricular Pacing Voltage and QRS Complex Duration (2009)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/09:00330576 - Reliability of Clinical Functioning Measures in Patients with Multiple Sclerosis (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00337768 - Řešení přetrvávající stresové inkontinence moči u žen po neúspěšné operaci TVT-SECUR* (2009)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/09:00328045 - Risk Stratification and Effects of the First 24-Hour Pharmacotherapy in Predominantly Hypertensive Patients with Acute Myocardial Infarction (2009)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/09:00330527 - Rizikový profil pacientů s akutním infarktem myokardu dle dat z registru Alert (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00333844 - The Role of International Nomenclatures and Standards in Travel Shared Health Care (2009)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/09:00329136 - The Role of Life-long Structured Electronic Health Record in Dentistry (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00323638 - SecGRID: Model for Maintaining Trust in Large-scale Dynamic Environments (2009)
Výsledek druhu WRIV/67985807:_____/09:00324471 - Sémantická interoperabilita ve zdravotnictví (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/09:00042949 - Sequential Triangle Strip Generator based on Hopfield Networks (2009)
Výsledek druhu BRIV/67985807:_____/09:00322175 - Shluková analýza dat (druhé rozšířené vydání) (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00321619 - Simple Models for Process Control (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00328067 - Social Group Identification and Clustering (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00328015 - Spatial Convergence in Height in Central Europe, 1890-1910 (2009)
Výsledek druhu RRIV/67985807:_____/09:00333124 - Spearman's Rank Correlation Test (2009)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/09:00330513 - Special Issue on the 18th International Conference on Artificial Neural Networks (2009)
Výsledek druhu NRIV/67985807:_____/09:00334608 - Spolupráce na vyhlášce o pravidlech trhu s plynem č. 365 /2009 (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00333781 - Spring Migration Distances of Some Central European Amphibian Species (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00329206 - Statistical Calibration of the Natural Gas Consumption Model (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00323928 - Structural Completeness in Fuzzy Logics (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00315197 - Suborthogonality and Orthocentricity of Matrices (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00334292 - Supporting Real-life Applications in Hierarchical Component Systems (2009)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/09:00330571 - System for Personalised Healthcare Based on Patient's Genetic Profile and Medical Guidelines Supported by Enterprise Programming Techniques (2009)
Výsledek druhu BRIV/67985556:_____/09:00333840 - Systémy pro podporu lékařského rozhodování (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00330925 - Task Force of the EFMI Journals: Background, Rationale and Purpose (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00334276 - TBP: Code-Oriented Component Behavior Specification (2009)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/09:00331000 - Temporomandibular Joint Disorders - Subjective and Objective Features and Quality of Life Evaluation (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00329211 - The t-information and its use in Multivariate Problems and Time-Series Analysis (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00328423 - Towards Data-Driven Hybrid Composition of Data Mining Multi-agent Systems (2009)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/09:00321367 - Towards Evaluation Games for Fuzzy Logics. Chapter 6 (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/09:00327312 - Triangulation Heuristics for BN2O Networks (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00337772 - Use of the Leksell Gamma Knife in the Treatment of Prolactinoma Patients (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00334268 - Using a Product Line for Creating Component Systems (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00328424 - Using Connectors to Address Transparent Distribution in Enterprise Systems - Pitfalls and Options (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00330830 - Usnadnění práce lékaře při použití formalizovaných českých hypertenzních doporučení (2009)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/09:00326281 - Usnadnění práce lékaře při použití formalizovaných českých hypertenzních doporučení (2009)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/09:00334534 - Vliv léčby dyslipidémie a hypertenze na hospitalizační mortalitu - analýza pětiletého pilotního registru infarktu myokardu (2009)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/09:00330827 - Vliv rizikových faktorů a léčby na hospitalizační mortalitu - analýza dat pětiletého pilotního registru infarktu myokardu (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/09:00329361 - Vrozené vady v České republice v období 1994 – 2007 (2009)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/09:00355771 - Web Data Clustering (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00329419 - Web Information Extraction for e-environment (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00330003 - Web Information Extraction Systems for Web Semantization (2009)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/09:00338834 - Witnessed Years: Essays in Honour of Petr Hajek (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00329306 - Zjišťování optimálního počtu shluků ve statistických programových systémech (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00329305 - Zkušenosti se statistickým modelováním spotřeby zemního plynu (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00319758 - A Fuzzy Logic Based System for Detection of Car Driver's Vigilance Level (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00313785 - A Nonlinear Mixed Effects Model for the Prediction of Natural Gas Consumption by Individual Customers (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00322077 - A Note on Favorable Estimation when Data is Contaminated (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00310558 - A Note on the First-Order Logic of Complete BL-Chains (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00093446 - A Statistical Model for the Estimation of Natural Gas Consumption (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00313328 - Agent-Based Simulation of Business Processes in a Virtual World (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00373337 - Agent-based Simulation of Processes in Medicine (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00099178 - Algebraic Optimization of Relational Queries with Various Kinds of Preferences (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00316532 - An Agent for Asymmetric Process Mediation in Open Environments (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00306397 - An Architecture of an Embodied Cognitive Agent with Two Cooperating Internal World Models (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00307056 - Aplikace autologního séra-očních kapek vede ke statisticky signifikantnímu zlepšení stavu spojivky pacientů se syndromem suchého oka – pilotní studie. (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00390803 - Application of Neural Network Boolean Factor Analysis Procedure to Automatic Conference Papers Categorization (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00313583 - Applied Information Technologies for Development of Continuous Shared Health Core (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00043647 - Approximate Minimization of the Regularized Expected Error over Kernel Models (2008)
Výsledek druhu RRIV/67985807:_____/08:00325217 - Arithmetic of Gaussian Integers (2008)
Výsledek druhu RRIV/67985807:_____/08:00319724 - ARRAS - Atmospheric Release Risk Assessment System (2008)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/08:00311337 - Artificial Neural Networks - ICANN 2008. Part I (2008)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/08:00311338 - Artificial Neural Networks - ICANN 2008. Part II (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00314193 - Atherosclerosis Risk Assessment using Rule-Based Approach (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00306299 - Automatizovaný návrh pravidel pro integraci dat a sémantický web (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00315689 - Autorská a další práva a Internet (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00314750 - Balanced Incomplete Factorization (2008)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/08:00312513 - Bidirectional Voice Interaction between Dental Electronic Health Record and Computer-Supported Prosthodontic Treatment (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00307754 - Bidirectional Voice Interaction with Dental Electronic Health Record (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00312192 - Bootstrapping Multifractals: Surrogate Data from Random Cascades on Wavelet Dyadic Trees (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00307012 - Building Semantically Interoperable EHR Systems Using International Nomenclatures and Enterprise Programming Techniques (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00317133 - Carmen: Software Component Model Checker (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00317131 - Checking Session-Oriented Interactions between Web Services (2008)
Výsledek druhu RRIV/67985807:_____/08:00324931 - Chinese Remainder Theorem (2008)
Výsledek druhu ZRIV/67985807:_____/08:00322234 - Čipová analýza cRNA ze vzorků plné krve smíchané s RNA later (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00314085 - Classical Belief Conditioning and its Generalization to DSm Theory (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00318431 - Classification of Heterogeneous EEG Data by Combining Random Forests (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00314040 - Clustering Variables by Classical Approaches and Neural Network Boolean Factor Analysis (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00313049 - Clusters Number Determination and Statistical Software Packages (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00341253 - CoCoME in Fractal (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00341252 - CoCoME in SOFA (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00341251 - CoCoTA - Common Component Task (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00390801 - Combining Individual and Global Tree-based Models in EEG Classification (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00310681 - Comments on Josang's Normal Coarsening and Consensus Operator (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00317033 - Communicating Mobile Nano-Machines and their Computational Power (2008)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/08:00316150 - Comparison of Molecular Genetic and Anhropometric Study in a Cohort of Czech Osteogenesis Imperfecta Patients (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00318622 - Comparison of RBF Network Learning and Reinforcement Learning on the Maze Exploration Problem (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00318480 - Comparison of Two Approaches to Modeling Atmospheric Aerosol Particle Size Distributions (2008)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/08:00307296 - Computer-Aided Design of Solid Catalysts (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00306880 - Computer-Supported Treatment of Patiens with the TMJ Parafunction (2008)
Výsledek druhu DRIV/00064203:_____/08:4977 - Computer-Supported Treatment of Patients with the TMJ Parafunction (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00329153 - Computing Aggregations from Linguistic Web Resources: A Case Study in Czech Republic Sector/Traffic Accidents (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00310686 - Contribution of DSm Approach to the Belief Function Theory (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00320289 - Coronary Heart Disease Mortality in Czech Men, 1980-2004 (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00311335 - Correlation Integral Decomposition for Classification (2008)
Výsledek druhu ZRIV/67985807:_____/08:00322026 - Datová komunikace mezi zdravotnickým zařízením a posádkou vozu rychlé zdravotnické služby - verze 2 (2008)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/08:00339137 - Datové úložiště pro data ze zpracování genetického materiálu (2008)
Výsledek druhu CRIV/68378289:_____/08:00310091 - Detecting Oscillations Hidden in Noise: Common Cycles in Atmospheric, Geomagnetic and Solar Data (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00319059 - The development of Linear Algebra in Czechia (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00320318 - Digital Watermarking in Digital Images (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00313643 - Distinguishing Standard SBL-algebras with Involutive Negations by Propositional Formulas (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00316168 - Dokonalé čísla. Najstarší otvorený problém matematiky (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00307114 - Education in Biomedical Informatics and eHealth (2008)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/08:00306340 - Education in Biostatistics with the Support of e-learning Tools (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00313807 - EEG Phase Synchronization In Patients With Paranoid Schizophrenia (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00335920 - Efficient Finite Element Analysis of Inelastic Structures with Iterative Solvers (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00313703 - Elastická vlákna - rozdělení a funkce mikrofibril (2008)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/08:00310583 - Elderly patients with STEMI are suboptimally treated with reperfusion therapy (2008)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/08:00316758 - E-learning Tools in Biomedical Informatics Education (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00311419 - Electrodes Selection for Microsleeps Detection by Classification of EEG Spectrograms (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00087762 - Electronic Health Record for Forensic Dentistry (2008)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/08:00320508 - Electronic Health Record for Shared Care Based on International Standards and Nomenclatures in Czech National Environment (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00308979 - Emergence chování robotických agentů: neuroevoluce (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00308978 - Emergencia chovania robotických agentov: učenie posilovaním (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00311285 - Estimates of Network Complexity and Integral Representations (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00315167 - Evoluce chování agentů v 3D prostředí (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00321610 - Evolutionary Trained Radial Basis Function Networks for Robot Control (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00329156 - Experiments with Czech Linguistic Data and ILP (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00329417 - Exploitation of Linguistic Tools in Semantic Extraction - A Design (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00314393 - The Faber-Manteuffel Theorem for Linear Operators (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00312487 - Forensic Dentistry - Identification from the Dentist's Point of View (2008)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/08:00308275 - Forensic Dentistry - Identification from the Dentist's Point of View (2008)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/08:00329826 - Formal Methods for Fuzzy Mathematics, Approximation and Reasoning - Part I (2008)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/08:00313359 - Formalizace doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze - verze 2007 (2008)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/08:00310636 - Formalization of 2007 ESH/ESC Hypertension Guidelines (HGL) (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00309080 - Formalization of Clinical Practice Guidelines (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00315184 - Fuzzy Logic and Piecewise-Linear Regression (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00328135 - Fuzzy Logics Interpreted as Logics of Resources (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00316253 - Genetic Algorithms for the Optimization of Catalysts in Chemical Engineering (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00088713 - Geometric Rates of Approximation by Neural Networks (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00316126 - Geometric Upper Bounds on Rates of Variable-Basis Approximation (2008)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/08:00341305 - GLIF modely a Datové modely pro deset vybraných lékařských doporučení (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00320286 - Guideline Knowledge Representation Model (GLIKREM) (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00310698 - How to make Simpler GMRES and GCR more Stable (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00308988 - How we Think of Computing Today? (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00334224 - Hybrid Search Methods for Automatic Discovery of Computational Agent Schemes (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00306483 - Identification versus Generalization: Comment on the Criticism of Indeterminacy of Artificial Neural Networks (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00312489 - Identifikace - forenzní stomatologie nebo stanovení DNA analýzou? (2008)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/08:00310580 - Impact of Combination Evidence-Based Medical Therapy Used at Admission on In-Hospital Mortality in Patients With Non-ST-Elevation Myocardial Infarction (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00322304 - Impaired microvascular reactivity and endothelial function in patients with Cushing's syndrome: Influence of arterial hypertension (2008)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/08:00312507 - Implant - Identification Tool for Forensic Dentistry (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00311334 - Implementing Boolean Matrix Factorization (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00092651 - Improving Triangular Preconditioner Updates for Nonsymmetric Linear Systems (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00306617 - Inferring the Directionality of Coupling with Conditional Mutual Information (2008)
Výsledek druhu JRIV/61389013:_____/08:00326800 - Influence of a macromolecule on the bleaching process of photochromic 1-methyl-2,4,6-tetraphenyl-1,4-dihydropyridine: Approach based on the analysis of a chaotic signal (2008)
Výsledek druhu GRIV/67985807:_____/08:00341308 - Informační kiosek pro kardiologickou ambulanci s identifikací uživatelů biometrickými údaji a čipovými kartami (2008)
Výsledek druhu WRIV/67985807:_____/08:00320527 - Informační technologie pro rozvoj kontinuální sdílené péče o zdraví (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00312557 - Integral Representations in the Form of Neural Networks with Infinitely Many Units (2008)
Výsledek druhu RRIV/67985807:_____/08:00325619 - INTERACT Toolbox (2008)
Výsledek druhu ARIV/67985807:_____/08:00324465 - Interactive Information Portal for Algorithmic Mathematics - version 2008 (2008)
Výsledek druhu MRIV/67985807:_____/08:00325211 - International Conference on Artificial Neural Networks /18./ (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00089405 - Intrinsic Products and Factorizations of Matrices (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00308975 - Introspekce vágních znalostí ve fuzzy logice (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00313987 - Investigating Boolean Matrix Factorization (2008)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/08:00320598 - IRESite Database (http://www.iresite.org) as a Tool for Analysis of Viral and Cellular Internal Ribosome Entry Sites (2008)
Výsledek druhu MRIV/67985807:_____/08:00315572 - ITAT 2008. Conference on Theory and Practice of Information Theory (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00315179 - Kombinace metod pro srovnání ontologií (2008)
Výsledek druhu BRIV/67985807:_____/08:00313374 - Komentované vydání ONR 49002-1 Management rizik pro organizace a systémy (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00317378 - Language for reconfiguring runtime infrastructure of component-based systems (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00099114 - Lattice-valued Possibilistic Entropy Measure (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00315195 - Learning Algorithms for Small Mobile Robots: Case Study on Maze Exploration (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00310680 - Learning Random Numbers: A Matlab Anomaly (2008)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/08:00313361 - Léčba akutního infarktu myokardu - Guidelines a klinická praxe podle dat z pilotního projektu registru infarktu myokardu z let 2003-2007 (2008)
Výsledek druhu JRIV/61388971:_____/08:00312364 - Leukotrienes and 8-isoprostane in exhaled breath condensate in bronchoprovocation tests with occupational allergens (2008)
Výsledek druhu GRIV/67985807:_____/08:00322025 - LIM Filler (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00317009 - Limited-Memory Variable Metric Methods based on Invariant Matrices (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00042846 - Limiting Accuracy of Segregated Solution Methods for Nonsymmetric Saddle Point Problems (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00329076 - Linguistic Extraction for Semantic Annotation (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00319757 - Locally Sensitive Lattice-valued Possibilistic Entropy Functions (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00313648 - Logics with Disjunction and Proof by Cases (2008)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/08:00312151 - Logistic Regression and Classification and Regression Trees (CART) in Acute Myocardial Infarction Data Modeling (2008)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/08:00311049 - Logistic Regression and Classification and Regression Trees (CART) in Acute Myocardial InfarctionData Modelling (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00310690 - Mathematical Structure and Formulas for the minC Combination of Belief Functions (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00040869 - Maximum Attainable Accuracy of Inexact Saddle Point Solvers (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00315192 - Measures of Quality of Rulesets Extracted from Data (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00308982 - Medical Knowledge Representation System (2008)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/08:00314186 - Metabolic Syndrome in the Czech Population (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00310595 - Meta-Search Utilizing Evolitionary Recommendation: A Web Search Architecture Proposal (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00373358 - Methods for Identifying Candidate Genes for Cardiovascular Diseases by using Microarrays (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00313696 - Methods for the Determination of the Number of Clusters in Statistical Software Packages (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00318387 - Metody vnitřních bodů pro nekonvexní úlohy nelineárního programování (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00042928 - Minimization of Error Functionals over Perceptron Networks (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00322086 - Model Complexity in Learning from High-Dimensional Data (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00316536 - Modeling and Discovery of Data Providing Services (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00317215 - Modeling of Component Environment in Presence of Callbacks and Autonomous Activities (2008)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/08:00310589 - Mostowski and Czech-Polish Cooperation in Mathematical Logic (2008)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/08:00311050 - Multivariate Analysis of QOL Data in Crohn's Disease Patients (2008)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/08:00316154 - Mutation Screening of FBN1 Gene in Patients with Ascending Aortic Dilatation (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00315182 - Návrh agenta řízeného uživatelskými preferencemi (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00099025 - New Measures of Central Tendency and Variability of Continuous Distributions (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00316738 - New Trends in Security of Electronic Health Documentation (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00313814 - Nonlinear Analysis of the Sleep EEG in Children with Pervasive Developmental Disorder (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00317559 - Numerical Linear Algebra and Some Problems in Computational Statistics (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00310564 - Odhady absolutního kardiovaskulárního rizika v České republice (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00088891 - On a solvability of hydro-mechanical problem based on contact problem with visco-plastic friction in Bingham rheology (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00315006 - On Arithmetic Densities of Sets of Generalized Integers (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00083483 - On Arithmetical Complexity of Fragments of Prominent Fuzzy Predicate Logics (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00305468 - On Copulas, Quasicopulas and Fuzzy Logic (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00314610 - On Lagrange Multipliers of Trust-region Subproblems (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00317007 - On Lagrange Multipliers of Trust-Region Subproblems (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00310563 - On Optimal Short Recurrences for Generating Orthogonal Krylov Subspace Bases. Dedicated to Gene Golub (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00329233 - On Solution of Total Least Squares Problems with Multiple Right-hand Sides (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00325353 - On the Difference between Traditional and Deductive Fuzzy Logic (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00313048 - On the Implementation of Boolean Matrix Factorization (2008)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/08:00306273 - On the Power of Broadcasting in Mobile Computing (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00310571 - Ontological Proofs of Existence and Non-Existence (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00311254 - Ontology-based and Evolutionary Search for Computational Agents Schemes (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00306485 - Optimization of Catalysts Using Specific, Description-Based Genetic Algorithms (2008)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/08:00373179 - Ovlivňuje přítomnost klasických kardiovaskulárních rizikových faktorů dodržování doporučených postupů u pacientů s NSTEMI? (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00324948 - Ovlivňují anti-NR2A/anti-NR2B oligodeoxynukleotidy hipokampální expresi proteinu NR1 podjednotky NMDA receptoru u dospělého potkana - pilotní studie. (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00322076 - Parametric Estimation by Generalized Moment Methods for Extremes (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00310560 - Partial Convergence and Continuity of Lattice-Valued Possibilistic Measures (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00312987 - Pattern Discovery for High-Dimensional Binary Datasets (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00331007 - Performance Comparison of Relational Reinforcement Learning and RBF Neural Networks for Small Mobile Robots (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00317129 - Perspectives in Component-based Software Engineering (2008)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/08:00310649 - Pět let pilotního projektu registru akutního infarktu myokardu. Výsledky z let 2003-2007 (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00313922 - PI Controller Design for Actuator Preservation (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00315688 - Počítačová bezpečnost a výuka informatiky (2008)
Výsledek druhu ZRIV/67985807:_____/08:00322220 - Podpora léčby a diagnostiky onemocnění čelistního kloubu v aplikaci MUDRLite s komponentou Zubního kříže (2008)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/08:00306336 - Population Statistics and Analysis of STR Polymorphisms Data Using R and Package Forensic (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00317376 - The power of MOF-based meta-modeling of components (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00089231 - Preconditioner Updates Applied to CFD Model Problems (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00341247 - Preserving Intentions in SOA Business Process Development (2008)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/08:00313356 - Prevalence hypertenze u osob s metabolickým syndromem (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00317006 - Primal Interior Point Method for Generalized Minimax Functions (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00310679 - Probability Density Estimation by Decomposition of Correlation Integral (2008)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/08:00310660 - Prognóza rizika akutního infarktu myokardu a vliv léčby s využitím dat několikaletého pilotního výzkumu (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00320237 - Proof Systems for the Coalgebraic Cover Modality (2008)
Výsledek druhu ARIV/67985807:_____/08:00322034 - Propagační a informační film o činnostech a výsledcích projektu (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00313377 - Prosody Optimisation of a Czech Language Synthesizer (2008)
Výsledek druhu ARIV/67985807:_____/08:00322092 - Publicon (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00307703 - QA Programme for Radon and its Short-Lived Progeny Measuring Instruments in NRPI Prague (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00330013 - The RCWA Method - A Case Study with Open Questions and Perspectives of Algebraic Computations (2008)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/08:00310653 - Realita stavu sekundární prevence v regionální nemocnici (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00313692 - Realizace elektronického zdravotního záznamu pro sdílenou péči s využitím mezinárodních standardů a nomenklatur (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00314335 - Recursive and Backward Reasoning in the Verification of Hybrid Systems (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00313415 - Relations in Fuzzy Class Theory: Initial Steps. (2008)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/08:00311051 - Reliability of Composite Dichotomous Measurements (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00306276 - Reperfusion Therapy in ST-segment Elevation Myocardial Infarction – Data from a Pilot Registry of Myocardial Infarction (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00314211 - The Reputation System for Distributed Data Source Environment (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00360378 - Řešení stresové inkontinence moči u žen operační metodou TVT-S – vztah mezi léčebným efektem operační metody a změnami hodnot ultrazvukových parametrů (2008)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/08:00310633 - Riziko kardiovaskulárních onemocnění pacientů vyšetřených v ambulancích preventivní kardiologie na základě SCORE a aterogenního indexu plasmy v letech 2001-2006 (2008)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/08:00310656 - Rizikové faktory aterosklerózy v obecné populaci. Rozdíly mezi muži a ženami ve dvou regionech (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00311244 - Rule-based Analysis of Behaviour Learned by Evolutionary and Reinforcement Algorithms (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00086601 - SAH Gene Variants Revisited in the European Project on Genes in Hypertension (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00306310 - Semantic Analysis of Web Pages Using Nonnegative Matrix Factorization (2008)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/08:00316759 - Semantic Interoperability in Multimedia Distributed Health Record (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00313691 - Sémantický web (2008)
Výsledek druhu WRIV/67985807:_____/08:00317981 - SEMWEB 2008. Inteligentní modely, algoritmy, metody a nástroje pro vytváření sémantického webu. Závěrečný pracovní seminář (2008)
Výsledek druhu BRIV/67985807:_____/08:00310097 - Senioři za volantem (2008)
Výsledek druhu RRIV/67985807:_____/08:00322091 - Set of Wolfram Demonstrations Programs (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00324309 - Sets with Prescribed Arithmetic Densities (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00308976 - Simulácia pracovníkov firmy pomocí autonómnych agentov (2008)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/08:00320494 - SNOMED CT and its use in the Minimal Data Model for Cardiology (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00306558 - Solution of a System of Linear Equations with Fuzzy Numbers (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00313052 - Some Remarks on Binary Data Grouping (2008)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/08:00329927 - Special Issue on Vagueness (2008)
Výsledek druhu BRIV/67985807:_____/08:00327318 - Special matrices and Their Applications in Numerical Mathematics (2008)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/08:00308970 - Specifikace výpočetního modelu mysli vědomého vtěleného agenta (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00374387 - Spektrum informačních zdrojů pro podporu evidence-based medicine (2008)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/08:00312393 - The Statistical Evaluation of DNA Crime Stains in R (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00331008 - Supervised Learning Errors by Radial Basis Function Neural Networks and Regularization Networks (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00320631 - Switching Fuzzy Classifier for Classification of EEG Spectrograms (2008)
Výsledek druhu ZRIV/67985807:_____/08:00322029 - Systém hlasového ovládání modulu interaktivního zubního kříže DentCross a DentVoice v češtině (2008)
Výsledek druhu RRIV/67985807:_____/08:00323197 - TeCom - testování kompetence v medicínské diagnostice (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00315685 - Tělesná stavba a rizikové markery pacientů po perkutánní transluminální koronární angioplastice (PTCA) s koronárními stenty (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00310973 - Temperatures Data Preprocessing for Short-Term Gas Consumption Forecast (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00306345 - Temporomandibulární kloub a jeho 2D a 3D modely (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00321587 - Testing Error Estimates for Regularization and Radial Function Networks (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00313910 - Time-Space FE-PDAS Method for Dynamic Unilateral Contact Problem in Viscoelasticity (2008)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/08:00308273 - TMJ Parafunction Treatment - Computer Integrated Healthcare (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00309098 - Toward Dynamic Generation of Computational Agents by Means of Logical Descriptions (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00316693 - Towards Extending Service Discovery with Automated Composition Capabilities (2008)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/08:00310579 - Traditional cardiovascular risk factors in unselected patients with acute myocardial infarction - impact on short-term mortality (2008)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/08:00088790 - Traversing Scales: Large Scale Simulation of the Cat Cortex Using Single Neuron Models (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00306278 - Trendy v časových oknech jako rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00317083 - Two Learning Approaches to Maze Exploration: Case Study with E-puck Mobile Robots (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:2879 - Two-dimensional electrophoretic comparison of metastatic and non-metastatic human breast tumors using in vitro cultured epithelial cells derived from the cancer tissues (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00312973 - Univalent Neural Nets and Shape Detection (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00317200 - Using DSL for Automatic Generation of Software Connectors (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00324947 - Vliv chronického podávání klozapinu na chování potkanů v neuroinfekčním modelu schizofrenie (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00314063 - Vliv typu mutace v genu COL1A1 na fenotyp osob s diagnózou osteogenesis imperfecta (2008)
Výsledek druhu ZRIV/67985807:_____/08:00322027 - Voice control of the interactive dental cross module DentCross and DentVoice in English language (2008)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/08:00320468 - Voice Supported Electronic Dental Health Record (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/08:00309086 - Voice-controlled Data Entry in Dental Electronic Health Record (2008)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/08:00308277 - Voice-Supported Dental Electronic Health Record (2008)
Výsledek druhu ZRIV/67985807:_____/08:00322028 - Vybrané LIM šablony a komunikační LIM modul pro elektronický zdravotní záznam ADAMEKj (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00313717 - Využití matematického modelování spotřeby zemního plynu (2008)
Výsledek druhu GRIV/67985807:_____/08:00322218 - Webový server pro aplikaci Databáze doporučených postupů (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/08:00310661 - Wireless Mobile Computing and its Links to Descriptive Complexity (2008)
Výsledek druhu ARIV/67985807:_____/08:00321403 - Wolfram webMathematica (2008)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/07:00096578 - A Bioinformatical Approach to the Analysis of Viral and Cellular Internal Ribosome Entry Sites (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00339964 - A Model of an Amorphous Computer and its Communication Protocol (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00339973 - A Polynomial Time Constructible Hitting Set for Restricted 1-Branching Programs of Width 3 (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00042939 - A Sobolev-Type Upper Bound for Rates of Approximation by Linear Combinations of Heaviside Plane Waves (2007)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/07:00088982 - A Study of Rules Extraction Methods with an Application to EEG Data (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00080859 - Advanced Features of Attribute Annotated Data Sets (2007)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/07:00088300 - Algoritmus specialisty pro léčbu nekomplikované hypertenze (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00042039 - Alternative Proof of Standard Completeness Theorem for MTL (2007)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/07:00305135 - Application of Artificial Neural Networks in Modelling the Hydrological Balance of the Ploucnice River valley, Northern Bohemia (Czech Republic) (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00085243 - Artificial Neural Network Approach to the Modeling of Prosody in the Speech Synthesizer of the Czech Language (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00087481 - Automatically Generated Genetic Algorithms for Constrained Mixed Programming in Materials Science (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00085028 - Autopoietic Automata: Complexity Issues in Offspring-Producing Evolving Processes (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00088711 - Bars Problem Solving - New Neural Network Method and Comparison (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00088668 - Behavior Emergence in Autonomous Robot control by Means of Feedforward and Reccurent Neural Networks (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00093506 - Behaviour Patterns Evolution on Individual and Group Level (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00093695 - The Blue Game Project: Ad-hoc Multiplayer Mobile Game with Social Dimension (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00085361 - BMI, Income, and Social Capital in a Native Amazonian Society: Interaction between Relative and Community Variables (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00083501 - Boolean Factor Analysis by Attractor Neural Network (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00081467 - Causality Detection based on Information-Theoretic Approaches in Time Series Analysis (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00091020 - Checking Software Component Behavior using Behavior Protocols and Spin (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00084977 - Classical Belief Conditioning and its Generalization to DSm Theory (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00087505 - Classification of EEG Data using Fuzzy k-NN Ensembles (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00087711 - Clustering Genetic Algorithm (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00080857 - Clustering using Genetic Algorithms (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00093498 - Coherence Index of Radial Conjunctive Fuzzy Systems (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00095815 - Combining Support Vector Machines by Means of Fuzzy Aggregation (2007)
Výsledek druhu JRIV/68378289:_____/07:00090509 - Common Oscillatory Modes in Geomagnetic Activity, NAO Index and Surface Air Temperature Records (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00091120 - Comparison of Neural Network Boolean Factor Analysis Method with Some Other Dimension Reduction Methods on Bars Problem (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00086511 - Complexity of Fuzzy Probability Logics II (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/07:00087219 - Compositional models for belief functions (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00093501 - Computability in Amorphous Structures (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00373338 - Computational Systems for Selection and Priorization of Candidate Genes that Underlie Human Hereditary Disease (2007)
Výsledek druhu MRIV/67985807:_____/07:00357785 - Czech and Slovak International Conference on Number Theory /18./ (2007)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/07:00048323 - Data Clustering: From Documents to the Web (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00080860 - Data Fusion and Evolutionary Query Optimization for Advanced Search (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00080887 - Data Mining in Medical Data ADAMEK (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00083886 - Data Structure Estimation for RDF Oriented Repository Building (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00099059 - Data Structuring and Modeling of Dental Documentation in a Form of Interactive Dental Cross (2007)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/07:00099380 - Data Structuring and Modeling of Dental Documentation in a Form of Interactive Dental Cross (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00083611 - Datová strukturalizace dentálních informací v zubním kříži (2007)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/07:00097956 - Deductive Systems of Fuzzy Logic (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00090696 - Determination of the Number of Clusters and Identification of Outliers in Statistical Software Packages (2007)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/07:00089336 - Differences in Therapeutic Approach and Clinical Outcome in Patients over 70 Years with Acute Myocardial Infarction (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00083502 - Directionality of Coupling from Bivariate Time Series: How to Avoid False Causalities and Missed Connections (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985823:_____/07:00098976 - Does Neonatal Brain Ischemia Induce Schizophrenia-Like Behavior in Young Adult Rats? (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00089744 - The DSm Approach as a Special Case of the Dempster-Shafer Theory (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00083476 - Dvě souvislosti mezi epistemickou a fuzzy logikou (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00313007 - Effectiveness of Low-Level Laser Therapy in Temporomandibular Joint Disorders: A Placebo-Controlled Study (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00086650 - Efficient Preconditioning of Sequences of Nonsymmetric Linear Systems (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00088814 - Efficient Solving of Large Non-linear Arithmetic Constraint Systems with Complex Boolean Structure (2007)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/07:00097498 - EL Description Logic with Aggregation of User Preference Concepts (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00088048 - Ensemble Based Prediction for Coupled Models of Weather and Air Quality (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00339929 - Estimates of Approximation Rates by Gaussian Radial-Basis Functions (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00042929 - Estimates of Covering Numbers of Convex Sets with Slowly Decaying Orthogonal Subsets (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00339951 - Estimates of Data Complexity in Neural-Network Learning (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00089329 - Estimating the Region of Attraction of Ordinary Differential Equations by Quantified Constraint Solving (2007)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/07:00091037 - Estimation of Simple Characteristics of Samples from Skewed and Heavy-Tailed Distribution (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00095459 - Evolution of Simple Behavior Patterns for Autonomous Robotic Agent (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00095503 - Evolving Homing Behaviour for Team of Robots (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00088666 - Evolving Neural Network which Control a Robotic Agent (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00093445 - Experiment mimořádných měsíčních odečtů u zákazníků kategorie maloodběr a domácnost (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00080843 - Experiments with Evolutionary and Hybrid Learning of Multi-layer Perceptron Neural Networks (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/07:00047082 - Exploiting Tensor Rank-One Decomposition in Probabilistic Inference (2007)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/07:00099125 - Extended papers selected from nternational conference DCCA 2007. (Special issue of NNW journal.) (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00093500 - Features of Mathematical Theories in Formal Fuzzy Logic (2007)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/07:00086594 - Finding Optimal Set of Genes effective Diagnostics and Prognosis of Cardiovascular Diseases (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00088778 - Formal Systems of Fuzzy Logic and their Fragments (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00079202 - The Framingham Risk Function Underestimated Absolute Coronary Heart Disease Risk in Czech Men (2007)
Výsledek druhu BRIV/68378092:_____/07:00098544 - Frekvenční slovník mluvené češtiny (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00308084 - From Nonlinearity to Causality: Statistical Testing and Inference of Physical Mechanisms Underlying Complex Dynamics (2007)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/07:00083889 - Fundamental Principles of Human Heredity with Reference to Basic Methods Investigating Transmission of Genetic Traits (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00087718 - Fusing Data and Optimizing Queries for Intelligent Search (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00086530 - Fuzzy Class Theory: Some Advanced Topics (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00308181 - Fuzzy Modeling of User Needs for Improvement of Web Search Queries (2007)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/07:00042945 - Generalization in Learning from Examples (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00050648 - Genetic Algorithms for the Optimization of Chemical Processes Based on Problem Descriptions (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00086605 - Genetic Selection and Cloning in GMDH MIA Method (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00085222 - Genetically Modified GMDH Method with Cloning (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00087479 - Geometry in the Data Space (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00079196 - Guaranteed Termination in the Verification of LTL Properties of Non-Linear Robust Discrete Time Hybrid Systems (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00093686 - GUHA Analysis of Proteomic Oncological Data (2007)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/07:00088986 - GUHA Method Analyses of Burg's and Welch's EEG Signals Spectrograms (2007)
Výsledek druhu MRIV/67985807:_____/07:00094617 - Harrachov 2007. Computational Linear Algebra with Applications (2007)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/07:00088291 - Hladiny IGF-1 a IGFBP-3 u českých obézních dětí ve věku 7-17 let (2007)
Výsledek druhu SRIV/67985556:_____/07:00090156 - HTGEN - Hopfield Triangle Strip GENerator (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00088599 - Hybrid Evolutionary Algorithm for Multilayer Perceptron Networks with Competetive Performance (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00099063 - Hybridní náhrada - vlastní zuby nebo implantáty (2007)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/07:00084249 - Hypertension and other Risk Factors of Atherosclerosis in the Czech Population (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00081102 - Identifikace – co odhalí zubní lékařství? Kazuistika (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00085056 - Image Analysis by Methods of Dimension Reduction (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00086648 - Improving Implementation of Linear Discriminant Analysis for the High Dimension/Small Sample Size Problem (2007)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/07:00088297 - Infarkt myokardu a diabetes mellitus, výsledky z pilotního projektu registru akutního infarktu myokardu (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00088459 - Informace - komunikace - věda - výzkum (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00083586 - Informační chování ve věku online komunikace (2007)
Výsledek druhu WRIV/67985807:_____/07:00093980 - Informační technologie pro rozvoj kontinuální sdílené péče o zdraví (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00081355 - Interactions between Cardiac, Respiratory and EEG-delta Oscillations in Rats during Anaesthesia (2007)
Výsledek druhu ARIV/67985807:_____/07:00307876 - Interactive Information Portal for Algorithmic Mathematics - version 2007 (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/07:00086531 - Interior-Based Topology in Fuzzy Class Theory (2007)
Výsledek druhu WRIV/67985807:_____/07:00087517 - ITAT 2007. Conference on Theory and Practice of Information Technologies (2007)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/07:00083461 - Kurt Godel: život, výsledky a jejich význam (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00032522 - Lanczos Tridiagonalization and Core Problems (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00339925 - Language Based Abstraction Refinement for Hybrid System Verification (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00086528 - Lattice-Valued Possibilistic Entropy Functions (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00087497 - Learning with Regularization Networks Mixtures (2007)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/07:00088285 - Léčebný algoritmus specialisty na hypertenzi (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00374379 - Lékařský knihovník a informační specialista: jeho role a možnosti přípravy. Případová úloha e-learningového kursu Evidence-Based Medicine and Medical Librarian (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00083563 - Lessons Learned from the ECML/PKDD Discovery Challenge on the Atherosclerosis Risk Factors Data (2007)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/07:00083564 - Lipidy a riziko aterosklerózy v české populaci (2007)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/07:00085577 - Logistic Regression in In-Hospital Mortality Modelling in Acute Myocardial Infarction Data (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00310053 - Mathematical Fuzzy Logic and Natural Numbers (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00085239 - McNaughton Theorem of Fuzzy Logic from a Data-Mining Point of View (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00089741 - Measures of Ruleset Quality Capable to Represent Uncertain Validity (2007)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/07:00088984 - Methods for On-line Rejection of Artefacts in EEG Signals (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00090230 - Model Checking of Software Components: Combining Java PathFinder and Behavior Protocol Model Checker (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00090203 - Modeling Environment for Component Model Checking from Hierarchical Architecture (2007)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/07:00085578 - Modelling prognostic markers of subclinical atherosclerosis in Czech middle-aged women (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00083506 - Modelování a předpověď počasí pro energetický sektor (2007)
Výsledek druhu SRIV/67985807:_____/07:00305166 - MUF (2007)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/07:00083577 - Mutation Analysis of the FBN1 Gene in Czech Patiens with Aortic Dilatation (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00339977 - Mutual Information Estimation in Higher Dimensions: A Speed-UP of a k-nearest Neighbor Based Estimator (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00083475 - Nástin architektury vědomého kognitivního agenta se dvěma vnitřními modely světa (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00093673 - Neural Network Boolean Factor Analysis and Applications (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00083558 - Neurovascular Compression in Essential Hypertension: Cause, Consequence or Unrelated Finding? (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00087499 - Non-monotonic Reasoning with Various Kinds of Preferences in the Relational Data Model Framework (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00081029 - Nonsingularity, Positive Definiteness, and Positive Invertibility under Fixed-Point Data Rounding (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00088772 - Normal Forms for Fuzzy Logics: A Proof-Theoretic Approach (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00088131 - Numerical Modelling of the Weight-Bearing Total Knee Joint Replacement and Usage in Practice (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00098964 - On Creating a Trusted and Distributed Data Source Environment (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00341248 - On Fuzzy Theories with Crisp Sentences (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/07:00093939 - On generalized entropies, Bayesian decisions and statistical diversity (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00080342 - On n-contractive Fuzzy Logics (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00041474 - On Sensitivity of Gauss-Christoffel Quadrature (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00085655 - On Some Problems Encountered in Inference of Causality from Time Series (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00313059 - On the Road to Genetic Boolean Matrix Factorization (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00049229 - On Witnessed Models in Fuzzy Logic (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00086272 - On Witnessed Models in Fuzzy Logic II (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00092720 - On Worst-Case GMRES, ideal GMRES, and the Polynomial Numerical Hull of a Jordan block (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00080858 - Ontology Approach to Integration of Geographical Data (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00079211 - Ontology-Based Schema Integration (2007)
Výsledek druhu SRIV/67985807:_____/07:00095045 - Optimization Program Library (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00374382 - Otevřené informační zdroje a competetive intelligence. Databáze pro medicínu a farmacii (2007)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/07:00080435 - Paměť v informačních systémech a matematických modelech (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00090626 - Partial Verification of Software Components: Heuristics for Environment Construction (2007)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/07:00099381 - Patient's Satisfaction with Overdenture Treatment (2007)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/07:00088287 - Pharmacotherapy in Patients after Acute Myocardial Infarction - the Basis for Effective Secondary Prevention. Data from a Pilot Registry in the Czech Republic (2007)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/07:00088284 - Pilotní registr akutních infarktů myokardu ve třech oblastech České republiky (2007)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/07:00088281 - Podpora rozhodování v klinické praxi interních oborů pomocí online informačních zdrojů (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00373341 - Population Characteristics in Forensic Genetics (2007)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/07:00088455 - Posouzení souboru pacientů vyšetřených v ambulancích preventivní kardiologie z hlediska rizika kardiovaskulárních onemocnění na základě score a aterogenních indexů (2007)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/07:00089339 - Possible Reasons for Worse Clinical outcome in Women with Acute Myocardial Infarction (2007)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/07:00088296 - Prevalence obezity v české populaci - různá kriteria hodnocní, různé výsledky (2007)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/07:00088288 - Prevalence of Hypertension within the Metabolic Syndrome (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00083568 - Reliability in the Rasch Model (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00089403 - Reminiscences Related to Graph Theory (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00088865 - Reputation System for Large Scale Environments (2007)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/07:00083569 - Risk of atherosclerosis in general Czech population is very high - preventive examinations (2007)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/07:00088289 - Risk Stratification and Effects of Pharmacotherapy in Patients with Acute Myocardial Infarction (AMI) based on data from Pilot AMI Registry (2007)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/07:00084303 - Risk Stratification and Management of Patients with Acute Myocardial Infarction (AMI) (2007)
Výsledek druhu SRIV/67985807:_____/07:00080729 - Řízení rizik souvisejících s informační bezpečností. Komentované vydání normy BS 7799-3:2006 (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00307952 - Runtime Concepts of Hierarchical Software Components (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00090239 - Runtime Support for Advanced Component Concepts (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00084109 - Safety Verification of Hybrid Systems by Constraint Propagation-based Abstraction Refinement (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00090552 - Semantic Analysis of Web Pages using Cluster Analysis and Nonnegative Matrix Factorization (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00083559 - Semantic Interoperability in the Structured Electronic Health Record (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00088868 - Semantic Web: Vision of Distributed and Trusted Data Environment? (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00088200 - Sémantický web: vize globálního úložiště dat? (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00089442 - Sérové nádorové markery v době rozvoje molekulárně-biologických technik v onkologii (2007)
Výsledek druhu BRIV/67985807:_____/07:00092461 - Shluková analýza dat (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00090207 - Slicing of Component Behavior Specification with Respect to their Composition (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985823:_____/07:00089386 - Snížená exprese proteinu NR1 podjednotky po antisense oligodeoxynukleotidu NMDA-R1 neovlivní reakci potkana na akustický podnět (2007)
Výsledek druhu MRIV/67985807:_____/07:00084265 - SOFSEM 2007. Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science /33./ (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00339931 - Softening Splits in Decision Trees using Simulated Annealing (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00081370 - The Solar Activity Cycle is Weakly Synchronized with the Solar Inertial Motion (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00080862 - Solutions to Arithmetic Convolution Equations (2007)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/07:00331144 - Special Issue on Hybrid Intelligent Systems 2007 (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00090204 - Specification and Generation of Environment for Model Checking of Software Components (2007)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/07:00083459 - Spojení samoorganizace s výpočty: minimální život v moři umělých molekul (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00084270 - State-Space Dynamic Model for Estimation of Radon Entry Rate, based on Kalman Filtering (2007)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/07:00086593 - Statistics and Biomedical Informatics in Forensic Sciences (2007)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/07:00088299 - Stratifikace rizika a léčba pacientů s akutním infarktem myokardu (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00079053 - Structure of Commutative Cancellative Integral Residuated Lattices on (0,1] (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00085025 - Sympathetic Activity, Assessed by Power Spectral Analysis of Heart Rate Variability, in White-Coat, Masked and Sustained Hypertension Versus True Normotension (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00089415 - System of Analytical Questions and Reports on Mining in Health Data - A Case Study (2007)
Výsledek druhu BRIV/67985807:_____/07:00080728 - Směrnice pro řízení rizik souvisejících s informační bezpečností. Komentované vydání normy BS 7799-3:2006 (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00087496 - Testing Different Evolutionary Neural Networks for Autonomous Robot Control (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00081530 - Testing for Coupling Asymmetry using Surrogate Data (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00087572 - Testing of Feature Extracting Methods on Bar Problem (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/07:00093499 - Topology in Fuzzy Class Theory: Basic Notions (2007)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/07:00088286 - Treatment Algorithm for the Hypertension Specialist after the Milan Meeting in 2007 (2007)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/07:00084248 - Treatment Algorithm of a Hypertension Specialist (2007)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/07:00088987 - Tree-based Classification Models for Somnolence Detection from EEG Spectra (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00089675 - Trust-Region Interior-Point Method for Large Sparse l1 Optimization (2007)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/07:00079217 - Učení neuronových sítí se schopností generalizace (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00313310 - Updating Preconditioners for Permuted Non-Symmetric Linear Systems (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00083507 - The Use of Fuzzy t-conorm Integral for Combining Classifiers (2007)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/07:00088983 - Using Fuzzy k-NN Ensembles in EEG Data Classification (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00087504 - Using Support Vector Machines in Fuzzy Classification (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00095407 - Uživatelské preference při hledání ve webovských zdrojích (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00086534 - Valverde-Style Representation Results in a Graded Framework (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00087710 - Variants of Memetic and Hybrid Learning of Perceptron Networks (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00307947 - Verification of Software Components: Addressing Unbounded Paralelism (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985823:_____/07:00089387 - Vliv perinatální zánětlivé reakce na rozvoj psychóze podobného chování: experimentální studie (2007)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/07:00086603 - Výpočetní meze kognitivních a inteligentních systémů (2007)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/07:00088283 - Vysoká prevalence rizikových faktorů aterosklerózy v neselektované české populaci (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00086551 - Významné znaky při identifikaci z pohledu zubního lékaře (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00084099 - WEB Processor for Measuring, Synchronization and Control (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00088202 - Web Search with Variable User Model (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00081656 - Webový procesor pro měření, regulaci a synchronizaci (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00084247 - Wireless Parallel Computing and its Links to Descriptive Complexity (2007)
Výsledek druhu BRIV/67985840:_____/07:00318876 - Zadači linejnoj optimizacii pri netočnych dannych (2007)
Výsledek druhu WRIV/67985807:_____/07:00092644 - 3. seminář projektů GA AV ČR Informační společnost 1ET400300513 a 1ET400300414 (2007)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/06:00042004 - A Comparison of the Generalized minC Combination and the Hybrid DSm Combination Rules. Chapter 4 (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00039689 - A Fuzzy EL Descritpion Logic with Crisp Roles and Fuzzy Aggregation for Web Consulting (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00039691 - A Generalization of the minC Combination to DSm Hyper-Power Sets (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00031808 - A New Approach to Tuning Heuristic Parameters of Genetic Algorithms (2006)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/06:00042348 - A Theory of Interactive Computation (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00083270 - Addressing Unbounded Parallelism in Verification of Software Components (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00089478 - Association of PAX5 Expression with Clinical Outcome in Patients with TaT1 Transitional Cell Carcinoma of the Bladder (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00050663 - Automatically Generated Problem-Tailored Genetic Algorithms for the Optimization of Chemical Processes (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00032507 - Automatická regulace kaustifikačního procesu (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00329726 - Binarnaja faktorizacija s pomoščju seti chopfilda i ee priloženije k avtomatičeskoj klassifikacii tekstov (2006)
Výsledek druhu WRIV/67985807:_____/06:00050395 - Bioinformatika a forenzní vědy (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00042493 - Biomedical Informatics Research and Education at the EuroMISE Center (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00405546 - Chaotic Dynamics in Simple Neuronal Systems: Theory and Applications (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00080422 - Chtěli byste být mozkem v baňce? (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00039418 - Chtěli byste být mozkem v baňce, aneb o důležitosti vtělenosti a situovanosti při rozvoji mentálních schopností kognitivního agenta (2006)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/06:00042003 - Classical Combination Rules Generalized to DMs Hyper-Power Sets and their Comparison with the Hybrid DSm rule. Chapter 3 (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00405650 - Classification of EEG Signals by Radial Neuro-Fuzzy Systems (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00045276 - Coherence of Radial Implicative Fuzzy Systems with Nominal Consequents (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00042484 - Comparison Of FK 506, Mycophenolate Mofetil, and Aminoguanidine Effects on Delay of Corneal Allograft Rejection in an Experimental Model of Low-Risk and High-Risk Keratoplasty (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00041635 - Comparison of some Approaches to Clustering Categorical Data (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00405649 - Computational Intelligence Agent-Oriented Modelling (2006)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/06:00032244 - Consistency of Probabilistic Transformations of Belief Functions (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00339966 - Constraints for Continuous Reachability in the Verification of Hybrid Systems (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00039697 - Continuity and Completeness of Lattice-Valued Possibilistic Measures (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00040675 - Convergence of Sequences of Sets with Respect to Lattice-Valued Possibilistic Measures (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00039194 - Cooperation of Computational Intelligence Agents (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00031914 - Core Problems in Linear Algebraic Systems (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00083166 - Correlation Dimension Estimation for Classification (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00031802 - Correlation Dimension-Based Classifier (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00047636 - Data Structure Estimation for RDF Oriented Repository Building (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00079131 - Decidability of Cancellative Extension of Monoidal t-norm Based Logic (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00041646 - Decision-Making under Uncertainty based on Rank Reducible Possibilistic Measures (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00080797 - Decision-Making under Uncertainty Processed by Lattice-Valued Possibilistic Measures (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00031916 - The Decrease in C-reactive Protein Concentration after Diet and Physical Activity Induced Weight Reduction is Associated with Changes in Plasma Lipids, but not Interleukin-6 or Adiponectin (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00339323 - Description and Generation of Computational Agents (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00042583 - Domácí měření krevního tlaku (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00039327 - Dual Variable Methods for Mixed-Hybrid Finite Element Approximation of the Potential Fluid Flow Problem in Porous Media (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00339935 - Dynamic Reconfiguration and Access to Services in Hierarchical Component Models (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00032502 - Effective Creation of Czech biomedical Ontologie (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00341250 - Efficient Methods for Large-Scale Unconstrained Optimization (2006)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/06:00032561 - Electronic Health Record in Continuous Shared Dental Care (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00339932 - Eliminating Execution Overhead of Disabled Optional Features in Connectors (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00339962 - Emerging Hybrid Computational Models (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00405662 - Evolutionary Algorithms for Boolean Queries Optimization (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00042320 - Evolutionary Learning of Multi-Layer Perceptron Neural Networks (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00090208 - Exceptions in Component Interaction Protocols - Necessity (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985823:_____/06:00089390 - Exprese NR1 podjednotky NMDA receptoru v animálním modelu schizofrenie (2006)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/06:00099123 - Extended papers selected from international conference CSIT 2006. (Special issue of NNW journal.) (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00039688 - Extensionality in Graded Properties of Fuzzy Relations (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00405482 - Extensions of Partial Lattice-Valued Possibilistic Measures from Nested Domains (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00339960 - Faster Learning with Overlapping Neural Assemblies (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00032359 - Flexible Information Storage in MUDR(II) EHR (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00049430 - Forenzní stomatologie. Identifikace z pohledu stomatologa (2006)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/06:00039188 - Formalizace propojených doporučených postupů pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v dospělém věku, hypertenzi, diabetes mellitus, dyslipidemie, obezitu a kouření (2006)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/06:00039468 - Formalized Interconnected Guidelines on Cardiovascular Disease Prevention and Those for Management of Diabetes, Dyslipidemia and Hypertension (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00373342 - Frailty Models in Survival Analysis (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00405623 - From Fuzzy Logic to Fuzzy Mathematics: A Methodological Manifesto (2006)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/06:00096757 - Fuzzy Logic Aggregation for Semantic Web Search for the Best (Top-k) Answer (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00405624 - Fuzzy Logics as the Logics of Chains (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00043634 - Generalization of the Classic Combination Rules to DSm Hyper-Power Sets (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00042317 - Geometry of Probabilistic Models (2006)
Výsledek druhu SRIV/67985807:_____/06:00082010 - GLIF Editor version 1.7 (2006)
Výsledek druhu WRIV/67985807:_____/06:00075980 - Hodnocení výstupů projektu 1ET2100300413 Informační společnosti AV ČR v r.2006 (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00042382 - HUGO: A Cognitive Architecture with an Incorporated World Model (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00032026 - Hypertenze v roce 2005 (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00045177 - Implementation of Ontology Mapping for Computational Agents (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00047492 - Implementing GP on Optimizing both Boolean and Extended Boolean Queries in IR and Fuzzy IR systems with Respect to the Users Profiles (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00096769 - Induction of Fuzzy and Annotated Logic Programs (2006)
Výsledek druhu SRIV/67985807:_____/06:00082008 - Informační kiosky pro kardiologické ambulance (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00041540 - Information Technology in Clinical Research in Rheumatology Domain (2006)
Výsledek druhu CRIV/00023728:_____/06:00000243 - Information Technology in Clinical Research in Rheumatology Domain (1) (2006)
Výsledek druhu JRIV/00023728:_____/06:00000277 - Information Technology in Clinical Research in Rheumatology Domain (2) (2006)
Výsledek druhu ARIV/67985807:_____/06:00081415 - Interactive Information Portal for Algorithmic Mathematics - version 2006 (2006)
Výsledek druhu SRIV/67985807:_____/06:00082012 - Interaktivní komponenta zubního kříže verze 1.0 (2006)
Výsledek druhu SRIV/67985807:_____/06:00082641 - Interaktivní systém pro vyhledávání informací o kandidátních genech vybraných kardiovaskulárních onemocnění podle datových modelů (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00043604 - Interaktívny a informačný portál pre algoritmickú matematiku (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00082416 - Interior-point Method for Large-Scale l1 Optimization (2006)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/06:00041673 - International Nomenclatures in Shared Healthcare in the Czech Republic (2006)
Výsledek druhu WRIV/67985807:_____/06:00075983 - Interoperabilita informačních systémů a informační kiosky (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00360345 - Intrapartální fetální monitoring, senzitivita a specificita metod (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00032218 - Inverse Problem in Data Analysis (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00042315 - Inverse Problems in Learning from Data (2006)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/06:00043508 - Is Substantial Improvement in Blood Pressure and Other Risk Factor Control in Primary Care Possible? (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00041664 - Johnson Point and Johnson Variance (2006)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/06:00032409 - Kardiovaskulární riziko české populace podle projektu SCORE (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00042318 - Knowledge Extraction from Data for Tuning Heuristic Parameters of Genetic Algorithms (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00039417 - Kurt Godel: život, výsledky a jejich význam (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00032220 - The Lanczos and Conjugate Gradient Algorithms in Finite Precision Arithmetic (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00038852 - Lanczos Tridiagonalization, Golub-Kahan Bidiagonalization and Core Problem (2006)
Výsledek druhu SRIV/67985807:_____/06:00082007 - LIM šablony MUDR (2006)
Výsledek druhu BRIV/67985807:_____/06:00038803 - Linear Optimization Problems with Inexact Data (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00042550 - Machine Learning Methods for Knowledge Discovery in Medical Data on Atherosclerosis (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00039414 - Matematické modelování generalizace (2006)
Výsledek druhu SRIV/67985807:_____/06:00082223 - Matematicko-statistický model pro tvorbu typových diagramů (TDD) spotřeby zemního plynu v Slovenské republice (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00049228 - Mathematical Fuzzy Logic - What it can Learn from Mostowski and Rasiowa (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00042084 - Matrix-Free Preconditioning using Partial Matrix Estimation (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00042322 - Measures for Comparing Rules Extracted from Data (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00032361 - Medical Guidelines Presentation and Comparing with Electronic Health Record (2006)
Výsledek druhu JRIV/00064165:_____/06:00000767 - Medical quidelines presentation and comparing with electronic health record (2006)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/06:00032410 - Metabolický syndrom - výskyt v české populaci (2006)
Výsledek druhu ZRIV/67985807:_____/06:00081829 - Metodika a technologie adaptivních vozových simulátorů s virtuální realitou pro analýzu spolehlivosti interakce řidiče s vozidlovými asistenčními systémy (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00032005 - Modelování spotřeby zemního plynu: data jako kritický faktor (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00405455 - Modified Gram-Schmidt (MGS), Least Squares, and Backward Stability of MGS-GMRES (2006)
Výsledek druhu SRIV/67985807:_____/06:00082002 - MUDR proxy (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00088523 - Multicriteria Optimization: Starting Points (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985823:_____/06:00089388 - Neonatální imunitní podnět a psychóze podobné chování u dospělého potkana (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00032259 - Neural Network Analysis of Russian Parliament Voting Patterns (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00032258 - Neural Network Based Boolean Factor Analysis: Efficient Tool for Automated Topics Search. (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00041631 - Neural Network Based Boolean Factor Analysis of Parliament Voting (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00039432 - The New Features of the Exame Evaluation System and Reliability of Its Fixed Tests (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00032263 - Notes on Densities of Sets of Generalized Integers (2006)
Výsledek druhu JRIV/68145535:_____/06:00040979 - Numerical modelling in geomechanics and geodynamics (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00047085 - O přímé syntéze PID regulátorů (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00049920 - On a Limiting Accuracy of Segregated Techniques for Saddle Point Problems (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00405607 - On a Solvability of Contact Problems with Visco-Plastic Friction in the Thermo-Visco-Plastic Bingham Rheology (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00039687 - On Models of Comparison of Multiple Monotone Classifications (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/06:00040911 - On relations between informations, entropies and Bayesian decisions (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00339971 - On the NP-Completeness of Some Graph Cluster Measures (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00041857 - On Theories and Models in Fuzzy Predicate Logics (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00405301 - On Transformations of Belief Functions to Probabilities (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00042038 - On Weakly Cancellative Fuzzy Logics (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00096927 - Ordinal Classification with Monotonicity Constraints (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00079194 - Overlapping Clustering of Binary Variables (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00049102 - Parameter Genetic Learning of Perceptron Networks (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00041655 - Perron Vectors of an Irreducible Nonnegative Interval Matrix (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00041967 - Piecevise-Linear Neural Networks and Their Relationship to Rule Extraction from Data (2006)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/06:00032492 - Počítačová prezentace doporučení pro komplexní preventivní kardiologickou péči (2006)
Výsledek druhu ZRIV/67985807:_____/06:00083152 - Poloprovozní testování a úprava matematicko-statistického modelu pro práci s typovými diagramy (TDD) spotřeby zemního plynu pro ČR (2006)
Výsledek druhu ZRIV/67985807:_____/06:00083145 - Poloprovozní testování a úprava matematicko-statistického modelu pro práci s typovými diagramy (TDD) spotřeby zemního plynu pro Slovenskou republiku (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00047395 - Prediction of the Electric Energy System State with the Help of Artificial Neural Networks (2006)
Výsledek druhu SRIV/67985807:_____/06:00040788 - Predikční modely pro předpověď spotřeby zemního plynu pro regionální distribuční společnosti v ČR a SR (2006)
Výsledek druhu SRIV/67985807:_____/06:00081668 - Program BAYES (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00041268 - Proportional Odds Logistic Regression - Effective Means of Dealing with Limited Uncertainty in Dichotomizing Clinical Outcomes (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00039961 - Quasi-Biennial Oscillations Extracted from the Monthly NAO Index and Temperature Records are Phase-Synchronized (2006)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/06:00042835 - Racionální konstrukce antihypertenzní kombinační léčby (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00039686 - Ranking Functions Induced by Possibilistic Measures (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00041052 - Reccurent Neural Networks based Gating for Natural Gas Load Prediction System (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00032028 - Regularity of Interval Matrices and Theorems of the Alternatives (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00373343 - Reliability of Educational Tests (2006)
Výsledek druhu SRIV/67985807:_____/06:00082001 - Řešení datové komunikace mezi zdravotnickým zařízením a osádkou vozu rychlé zdravotnické služby (2006)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/06:00042834 - Riziko aterosklerózy v české populaci vyjádřené lipidovými parametry (2006)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/06:00049323 - Riziko ICHS v české populaci hodnocené podle projektu SCORE (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00042319 - The Role of Kernel Function in Regularization Network (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00031810 - RollingBall: Energy and QoS Aware Protocol for Wireless Sensor Networks (2006)
Výsledek druhu SRIV/67985807:_____/06:00081999 - SCHEMAGIC (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00083034 - Secure grid-based computing with social-network based trust management in the semantic web (2006)
Výsledek druhu MRIV/67985807:_____/06:00082009 - Seminář numerické analýzy (2006)
Výsledek druhu WRIV/67985807:_____/06:00053441 - SemWeb 2006. Seminář projektu programu Informační společnost. Inteligentní modely, algoritmy, metody a nástroje pro vytváření sémantického webu (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985823:_____/06:00042985 - Sex-dependent actions of amyloid beta peptides on hippocampal choline carriers of postnatal rats (2006)
Výsledek druhu BRIV/67985912:_____/06:00051132 - Sídliště doby laténské a římské v Březně u Chomutova. Kvantitativní vlastnosti keramických souborů (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00032363 - The Significance of Carotid Artery Plaques in the Detection of Coronary Artery Disease in Asymptomatic Type 2 Diabetic Patients (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00042875 - Simple and Effective Probability Density Estimation and Classification (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00079039 - SOFA 2.0: Balancing Advanced Features in a Hierarchical Component Model (2006)
Výsledek druhu MRIV/67985807:_____/06:00031634 - SOFSEM 2006. Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science /32./ (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00042316 - Softening Splits in Decision Trees using Simulated Annealing (2006)
Výsledek druhu SRIV/67985807:_____/06:00043608 - Software for Universal Functional Optimization (2006)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/06:00091500 - Some Applications of Matrices and Graphs in Euclidean Geometry (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00032360 - Some Principles of the Development of a Clinical Database/National Register of Selected Inflammatory Rheumatic Diseases in the Czech Republic (2006)
Výsledek druhu SRIV/67985807:_____/06:00078467 - Sparse LDA (Matlab implementation) (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00041217 - The Specificity of Neural Networks in Extracting Rules from Data (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00043250 - State of the Art in Nonlinear Dynamical System Identification using Artificial Neural Networks (2006)
Výsledek druhu SRIV/67985807:_____/06:00082064 - Statistical Methods in Forensic Genetics – R Package Forensic version 0.1 (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00082058 - Statistical Models to Assess the Health Effects and to Forecast Ground Level Ozone (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00031791 - Subtotally Positive and Monge Matrices (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00339949 - Sum and Product Kernel Regularization Networks (2006)
Výsledek druhu SRIV/67985807:_____/06:00079902 - SurvSim v0.1. - Simulation programs for the assessment of statistical models for the analysis of right-censored biomedical data (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00042841 - Synchronization of Data Models to Support Continuous Health Care (2006)
Výsledek druhu SRIV/67985807:_____/06:00042501 - System HSOLVER (2006)
Výsledek druhu SRIV/67985807:_____/06:00040786 - System MEDARD for Weather and Air Quality Modelling And Forecasting in Regional Resolution 9 x 9 km (2006)
Výsledek druhu SRIV/67985807:_____/06:00042500 - System RSOLVER (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00075882 - Time Searching for Similar Binary Vectors in Associative Memory (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00041538 - Tools for Czech Biomedical Ontologies Creation (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00031807 - Transforming Current Web Sources for Semantic Web Usage (2006)
Výsledek druhu MRIV/67985807:_____/06:00050442 - Translational Control and Non-Coding RNA Meeting (2006)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/06:00043107 - Two Isoperimetric Problems for Euclidean Simplices (2006)
Výsledek druhu ZRIV/67985807:_____/06:00083143 - Úprava modelu a jeho testování pro operační nasazení modelu pro odhad nevyfakturované dodávky zemního plynu pomocí matematického modelu GAMMA v Západočeské plynárenské, a.s. (RWE group) (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00097021 - UPRE: User Preference based Search System (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00032030 - Using Neural Networks to Tune Heuristic Parameters in Evolutionary Optimization (2006)
Výsledek druhu SRIV/67985807:_____/06:00079836 - Validace sémantiky XML dokumentu (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00092015 - Variable Metric Method for a Class of Large Scale Non-Smooth Functions (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00042450 - Variable Metric Method for Minimization of Partially Separable Nonsmooth Functions (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00031809 - VirGIS Data in Semantic Web Environment (2006)
Výsledek druhu SRIV/67985807:_____/06:00040787 - Vývoj modelu pro odhad nevyfakturované dodávky zemního plynu (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00040766 - Weakly Implicative (Fuzzy) Logics I. Basic Properties (2006)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/06:00405553 - What does Mathematical Fuzzy Logic Offer to Description Logic? (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00041645 - What is it Hybrid DSm Rule for Combination of Belief Functions? (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00405622 - What is Mathematical Fuzzy Logic (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/06:00039991 - Worst Scenario and Domain Decomposition Methods in Geomechanics (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405528 - A Hierarchy Result for Read-Once Branching Programs with Restricted Parity Nondeterminism (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405601 - A Non-Arithmetical Gödel Logic (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405466 - A Normal Form Supplement to the Oettli-Prager Theorem. Dedicated to Prof. Dr. Gerhard Heindl on the Occasion of his Retirement (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405567 - A Note on Sign-Nonsingular Matrices (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405076 - A Note to the Definition of the LPi-Algebras (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00041278 - An Ensemble Kalman Filter for Short-Term Forecasting of Tropospheric Ozone Concentrations (2005)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/05:00339930 - The Application of Structured Feedforward Neural Networks to the Modelling of the Daily Series of Currency in Circulation (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405203 - Approximations of Lattice-Valued Possibilistic Measures (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405556 - Arithmetical Complexity of Fuzzy Predicate Logics - A Survey (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405654 - The Association between Left Verticle Diastolic Dysfunction and Endothelial Dysfunction and the Result of Stress Myocardial SPECT in Asymptomatic Patients with Type 2 Diabetes (2005)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/05:00339937 - AtherEx: An Expert System for Atherosclerosis Risk Assessment (2005)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/05:00031768 - Automated Detection of Performance Regressions: The Mono Experience (2005)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/05:00405495 - Autonomous Behavior of Computational Agents (2005)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/05:00031778 - Behavior Assembly and Composition of Use Cases - UML 2.0 Perspective (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00031775 - Behaviout Protocols Verification: Fighting State Explosion (2005)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/05:00031774 - Benchmark Precision and Random Initial State (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405639 - Boolean Queries Optimization by Genetic Algorithms (2005)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/05:00405643 - Can we do more for the Blood Pressure Control in Primary Care? (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00031803 - Cancer Risk from Common Sources of Indoor Pollution (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405291 - Complexity Issues in Basic Logic (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00031769 - Component Composition Errors and Update Atomicity: Static Analysis (2005)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/05:00339978 - Computing by Self-Reproduction: Autopoietic Automata (2005)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/05:00339939 - Conditional Deduction under Uncertainty (2005)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/05:00032006 - Decision Trees and Forests as EEG Classification Tool (2005)
Výsledek druhu BRIV/67985807:_____/05:00405526 - Distribution of Sequences: A Sampler (2005)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/05:00405645 - Domácí měření krevního tlaku - cesta ke zlepšení kontroly hypertenze? (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405510 - Electronic Health Record for Continuous Shared Health Care (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405655 - Electronic Health Record in Continuous Shared Health Care (2005)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/05:00031779 - Enhancing Component Specification by Behavior Description (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405000 - Error Estimates for Approximate Optimization by the Extended Ritz Method (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405612 - Error Estimation in Preconditioned Conjugate Gradients (2005)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/05:00405602 - Estimating and Measuring Performance of Computational Agents (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405527 - Extraction of Fuzzy Logic Rules from Data by Means of Artificial Neural Networks (2005)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/05:00339941 - Feature Selection by Reordering (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405459 - Feature Selection by Reordering (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405661 - Fee-Forward Neural Networks and Minimal Search Space Learning (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405529 - Fleas and Fuzzy Logic (2005)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/05:00405473 - Formalizace evropských doporučení o prevenci kardiovaskulárních chorob z roku 2003 a české varianty 2004 (2005)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/05:00405646 - Formalizace spojených doporučených postupů pro prevenci kardiovaskulárních chorob, hypertenzi, DM a dyslipidémie (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00042552 - Formalization of Medical Guidelines (2005)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/05:00031729 - Formalized 2003 European Guidelines on Cardiovascular Disease Prevention and for Management of Hypertension (2005)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/05:00405512 - Formalized Combined 2003 European Guidelines on Cardiovascular Disease Prevention and Hypertension (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00032392 - Formalized Medical Guidelines and a Structured Electronic Health Record. (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405252 - Fuzzy Class Theory (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405488 - Geometry of the Laplacian (2005)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/05:00339980 - Globular Universe and Autopoietic Automata: A Framework for Artificial Life (2005)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/05:00405440 - GMRES Acceleration Analysis for a Convection Diffusion Model Problem (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405034 - GMRES Convergence Analysis for a Convection-Diffusion Model Problem (2005)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/05:00032010 - GUHA Method Supported Analysis of EEG Signals and their Spectrograms (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405555 - How Strong is Strong Regularity? (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405656 - How to Retrieve Knowledge from Medical Texts Effectively (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405206 - Interior Point Methods for Large-Scale Nonlinear Programming (2005)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/05:00405666 - Internet in Continuous Health Care (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405464 - Inversion of e-simple Block Matrices (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405445 - Is it Possible to Actively and Purposely make use of Plasticity and Adaptibility in the Neurorehabilitation Treatment of Multiple Sclerosis Patients? A Pilot Project (2005)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/05:00339944 - Kernel Based Learning Methods: Regularization Networks and RBF Networks (2005)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/05:00032007 - Knowledge Extraction from EEG Data using Fuzzy Neural Networks (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405444 - Kongres IFAC v Praze a některé současné problémy automatizace (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405221 - Learning Methods for Radial Basis Functions Networks (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405215 - Learning with Generalization Capability by Kernel Methods of Bounded Complexity (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405467 - Linear Interval Equations: Midpoint Preconditioning May Produce a 100% Overestimation for Arbitrarily Narrow Data Even in Case n = 4 (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405476 - Making Fuzzy Description Logic More General (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405506 - Matematické modelování spotřeby zemního plynu zákazníků bez průběhového měření (2005)
Výsledek druhu TRIV/67985807:_____/05:00031819 - Matematicko-statistický model pro tvorbu typových diagramů (TDD) spotřeby zemního plynu a tvorba TDD (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405566 - Matrices and Graphs in Euclidean Geometry (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405507 - Medard - An Environmental Modelling Project for the Territory of the Czech Republic (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405509 - Medical Informatics Impact of Information Society in Health Care Development (2005)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/05:00405543 - Method of GLIF Model Construction and Implementation (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00032393 - Methods of Medical Guidelines Modelling in GLIF. (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00089438 - Metodické problémy klinických studií v onkologii (2005)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/05:00031763 - Microcomponent-Based Component Controllers: A Foundation for Component Aspects (2005)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/05:00405446 - Minimization of Empirical Error over Perceptron Networks (2005)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/05:00031780 - Mono Regression Benchmarking (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405657 - MUDRLite - An Electronic Health Record Applied to Dentistry by the usage of a Dental-Cross Component (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405402 - Nastavení PI regulátorů chránící akční členy (2005)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/05:00405494 - Neural Networks for Extraction of Fuzzy Logic Rules with Application to EEG Data (2005)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/05:00405448 - New Approaches to Health and Informatics Education using Internet in the Czech Republic (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00031738 - New Approaches to Health Promotion and Informatics Education Using Internet in the Czech Republic (2005)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/05:00405541 - Obstacles to Implementing an Execution Engine for Clinical Guidelines Formalized in GLIF (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405539 - On Arithmetic in the Cantor-Lukasiewicz Fuzzy Set Theory (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00032136 - On Asymptotic and Logarithmic Densities (2005)
Výsledek druhu ORIV/67985556:_____/05:00405542 - On Genetic Information and Diversity (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405244 - On Numerical Stability in Large Scale Linear Algebraic Computations (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405663 - On the Influence of the Variable Ordering for Algorithmic Learning using OBDDs (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00404788 - On the Loss of Orthogonality in the Gram-Schmidt Orthogonalization Process (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405292 - On the Non-Learnability of a Single Spiking Neuron (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00031798 - On the Worst-Case Convergence of MR and CG for Symmetric Positive Definite Tridiagonal Toeplitz Matrices (2005)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/05:00339969 - Optimal Triangle Stripifications as Minimum Energy States in Hopfield Nets (2005)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/05:00032008 - Perspectives of Detection of Micro-Sleep by Spectral Analysis of EEG Signals (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405478 - PI regulace procesů s nelineárním chováním (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405489 - PI regulátory s dobrým nastavením (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405293 - Possibilistic Measures and Possibly Favorable Elementary Random Events (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405684 - Potentially Inappropriate Medication Use Among Elderly Home Care Patients in Europe (2005)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/05:00405617 - Preventivní vyšetřování obecné populace (2005)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/05:00405472 - Preventivní vyšetřování obecné populace zaměřené na aterosklerotická onemocnění (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00032137 - Primitive Sequences in Arithmetical Semigroups (2005)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/05:00339938 - Probabilistic Transformations of Belief Functions (2005)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/05:00405496 - Product Kernel Regularization Networks (2005)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/05:00405644 - Propojení doporučených postupů pro prevenci kardiovaskulárních chorob, hypertenzi, diabetes mellitus a dyslipidemie - jejich formalizace (2005)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/05:00339936 - Quality Assurance in Performance: Evaluating Mono Benchmark Results (2005)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/05:00405525 - Radial Implicative Fuzzy Systems (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00404820 - Rates of Minimization of Error Functionals over Boolean Variable-Basis Functions (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405642 - Razrešajuščaja sposobnost binarnogo kodirovanija čiselnych vektorov giperpramougolnymi receprivnymi polami (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405606 - Relational Databases with Ordered Relations (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405219 - Repeated Results Analysis for Middleware Regression Benchmarking (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00031760 - Resolution of Binary Coding of Real-Valued Vectors by Hyperrectangular Receiptive Fields (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405636 - Risk Management of the Natural Gas Consumption using Genetic Algorithms (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11110/05:00008211 - Rizika nádorových onemocnění v interiérech (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405259 - Rounding Error Analysis of the Classical Gram-Schmidt Orthogonalization Process (2005)
Výsledek druhu MRIV/67985807:_____/05:00044136 - Sdílení informací o zdraví (2005)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/05:00339942 - Second-Level Possibilistic Measures Induced by Random Variables (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405436 - Self-Mutilation in Young Rats after Dorsal Rhizotomy (2005)
Výsledek druhu MRIV/67985807:_____/05:00031695 - Seminář numerické analýzy (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405316 - Shifted Limited-Memory Variable Metric Methods for Large-Scale Unconstrained Minimization (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405520 - Shifts of Seasons at the European Mid-latitudes: Natural Fluctuations Correlated with the North Atlantic Oscillations (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405310 - Short Note: On the Redundancy of Axiom (A3) in BL and MTL (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405441 - Spiroergometric and Spirometric Parameters in Patients with Multiple Sclerosis: Are there any Links between these Parameters and Fatigue, Depression, Neurological Impairment, Disability, Handicap and Quality of Life in Multiple Sclerosis? (2005)
Výsledek druhu ORIV/67985807:_____/05:00405668 - Spojení doporučených postupů pro prevenci kardiovaskulárních chorob, diagnostiku a léčbu dyslipidemie, DM a hypertenze (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00031913 - State of the Art Coronary Heart Disease Risk Estimation based on the Framingham Heart Study (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405483 - Supervised Learning with Generalization as an Inverse Problem (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405596 - Terminological Difficulties in Fuzzy Set Theory - The Case of "Intuitionistic Fuzzy Sets" (2005)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/05:00341246 - Tools for Rock Fall Risk Integrated Management in Sandstone Landscape of the Bohemian Switzerland National Park, Czech Republic (M121) (2005)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/05:00306018 - Tools for Rock Fall Risk Integrated Management in Sandstone Landscape of the Bohemian Switzerland National Park, Czech Republic (M121) (2005)
Výsledek druhu CRIV/67985807:_____/05:00405471 - Triangular Norm-Based Mathematical Fuzzy Logics (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405251 - Two Notions of Compactness in Gödel Logics (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405599 - Usage of the International Nomenclatures and Metathesauruses in Shared Healthcare in the Czech Republic (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405449 - User Interface of MUDR Electronic Health Record (2005)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/05:00031777 - Using Connectors for Deployment of Heterogenous Applications in the Context of OMG D&C Specification (2005)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/05:00405501 - Web Information Integration Tool: Data Structure Modelling (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/05:00405610 - Získávání informace s použitím webových služeb (2005)