• česky
  • english

VG20102015014 - Alternativní způsoby aplikace anestetik za mimořádných situací (2010-2015, MV0/VG)

Údaje o projektu
Identifikační kódVG20102015014
Důvěrnost údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název v původním jazyceAlternativní způsoby aplikace anestetik za mimořádných situací
PoskytovatelMV0 - Ministerstvo vnitra (MV)
ProgramVG - Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015 (2010-2015)
Kategorie VaVVV - Vývoj
Hlavní oborFP - Ostatní lékařské obory
Zahájení řešení1.10.2010
Ukončení řešení30.9.2015
Datum posledního uvolnění účelové podpory5.3.2014
Číslo smlouvyMV-75038-6/OBV-2010
Poslední stav řešeníK - Končící víceletý projekt, tj. projekt, který byl řešen již v předcházejícím roce, příslušný rok sběru dat je posledním rokem účinnosti smlouvy resp. vykonatelnosti rozhodnutí o poskytnutí podpory
Finance projektu
Období201020112012201320142015celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu473 tis. Kč1 160 tis. Kč1 160 tis. Kč1 159 tis. Kč1 159 tis. Kč922 tis. Kč6 033 tis. Kč
Celkové uznané náklady473 tis. Kč1 160 tis. Kč1 160 tis. Kč1 159 tis. Kč1 159 tis. Kč922 tis. Kč6 033 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanépřidělené
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSMV02010BV001 - Veřejná soutěž (MV0/VG)
Cíle řešení v původním jazyceCílem projektu je vybrat vhodná farmaka a určit jejich optimální dávku využitelnou pro zklidnění agresivního a panického chování při netradičním způsobu podání (nezálně, transbukálně, konjunktiválně) v medicíně katastrof. Sledovat jejich vliv na chování a základní hemodynamické a respirační parametry pokusného zvířete (králík, makak rhesus). Vybrat vhodné látky a kombinace pro potenciální použití člověka.
Klíčová slova v anglickém jazyceUnconventional method of application of drugs, disaster medicine
Rok dodání údajů do CEP2015
Systémové označení dodávky datCEP15-MV0-VG-R/02:2
Datum dodání záznamu3.8.2015
Účastníci projektu
Počet příjemců1
Počet dalších účastníků projektu1
PříjemceInstitut klinické a experimentální mediciny
Řešiteldoc. MUDr. Ladislav Hess, DrSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 8100284)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníUniverzita Karlova v Praze / 3. lékařská fakulta
Řešiteldoc. MUDr. Jiří Málek, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 9209727)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013
Celkové uznané náklady
Účastník201020112012201320142015
Institut klinické a experimentální mediciny328 tis. Kč837 tis. Kč837 tis. Kč836 tis. Kč836 tis. Kč659 tis. Kč
Univerzita Karlova v Praze / 3. lékařská fakulta145 tis. Kč323 tis. Kč323 tis. Kč323 tis. Kč323 tis. Kč263 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník201020112012201320142015
Institut klinické a experimentální mediciny328 tis. Kč837 tis. Kč837 tis. Kč836 tis. Kč836 tis. Kč659 tis. Kč
Univerzita Karlova v Praze / 3. lékařská fakulta145 tis. Kč323 tis. Kč323 tis. Kč323 tis. Kč323 tis. Kč263 tis. Kč
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce
Účastník201320142015
Institut klinické a experimentální mediciny0 tis. Kč0 tis. Kč
Univerzita Karlova v Praze / 3. lékařská fakulta0 tis. Kč0 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Počet výsledků v RIV11
Výsledek druhu BRIV/00216208:11120/14:43908633 - Farmakoterapie urgentních stavů (2014)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11120/14:43909285 - Léčba pooperační bolesti (2014)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11120/13:43907654 - Endogenous ligands of benzodiazepine binding site have inverse agonistic properties (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11120/12:43906415 - Ephedrine accelerates psychomotor recovery from anesthesia in macaque monkeys (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11120/12:43906585 - The influence of clonidine on oral ketamine-midazolam premedication in intellectually disabled patients indicated for dental procedures: Double-blind comparison of two sedation regimes (2012)
Výsledek druhu JRIV/00023001:_____/12:00056108 - Nazální aplikace farmak a její indikace pohledem anesteziologa (2012)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11120/12:43896699 - Stanovení anestetika midazolamu pomocí HPLC s UV detekcí a GC s dusíkofosforovým detektorem v krvi králíka (2012)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11120/11:43901341 - 22 Anestezie u urgentních výkonů (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11120/10:43905929 - 8/2.5.2 Základní farmaka používaná pro sedaci při vědomí (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11120/10:43902662 - 8/2.6 Inhalační analgosedace: 8/2.6.1 Úvod (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11120/10:43899306 - 8/2.6.2 Základní farmaka a přístroj (2010)