• česky
  • english

TE01020197 - Centrum aplikované kybernetiky 3 (2012-2019, TA0/TE)

Údaje o projektu
Identifikační kódTE01020197
Důvěrnost údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název v původním jazyceCentrum aplikované kybernetiky 3
PoskytovatelTA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR)
ProgramTE - Centra kompetence (2012-2019)
Kategorie VaVAP - Aplikovaný výzkum
Hlavní oborJA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Vedlejší oborIN - Informatika
Další vedlejší oborJC - Počítačový hardware a software
Zahájení řešení1.3.2012
Ukončení řešení31.12.2019
Datum posledního uvolnění účelové podpory19.2.2015
Číslo smlouvy2012TE01020197
Poslední stav řešeníB - Běžící víceletý projekt, tj. takový, že byl řešen již v předcházejícím roce a bude řešen i v následujícím roce a v příslušném roce sběru dat jsou na něj poskytnuty finanční prostředky
Finance projektu
Období20122013201420152016201720182019celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu23 000 tis. Kč28 373 tis. Kč29 116 tis. Kč29 821 tis. Kč30 569 tis. Kč31 424 tis. Kč32 305 tis. Kč33 210 tis. Kč237 818 tis. Kč
Celkové uznané náklady34 500 tis. Kč42 559 tis. Kč43 751 tis. Kč44 976 tis. Kč46 235 tis. Kč47 529 tis. Kč48 861 tis. Kč50 229 tis. Kč358 640 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanépřidělenéplánovanéplánovanéplánované
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSTA02012CK - Veřejná soutěž (TA0/TE)
Cíle řešení v původním jazyceCentrum aplikované kybernetiky 3 navazuje na stávající centrum podporované projekty LN00B096 a 1M0567. Koncentruje špičkové výzkumné a aplikační kapacity veřejného a soukromého sektoru za účelem dlouhodobé spolupráce. Vytvoří nové výsledky v oblasti modelování a řízení výroby, distribuce a konverze elektrické energie, v oblasti inteligentní interakce člověk-stroj, v oblasti strojového vnímání a analýzy obrazů a poskytne nové optimalizační nástroje pro průmyslovou informatiku.
Klíčová slova v anglickém jazyceelectricity market modelling, wide area monitoring system, AC drives, human-machine interaction, natural language communication, robotic systems, machine perception, traffic monitoring, RFID, logistics, scheduling, optimization of production lines
Rok dodání údajů do CEP2016
Systémové označení dodávky datCEP16-TA0-TE-R/03:3
Datum dodání záznamu6.4.2016
Účastníci projektu
Počet příjemců1
Počet dalších účastníků projektu15
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníČeské vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická
Řešitelprof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 6140270)
Další účastník projektuAIS spol. s.r.o.
ŘešitelIng. Antonín Popelka (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 3420132)
Další účastník projektuPEDICO Machinery s.r.o.
ŘešitelIng. Petr Moravčík, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 3928071)
Další účastník projektuGABEN, spol. s r. o.
ŘešitelIng. Jakub Unucka (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7370857)
Další účastník projektuCertiCon a.s.
ŘešitelIng. Martin Klíma, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 8426465)
Další účastník projektuSpeechTech, s.r.o.
Řešiteldoc. Ing. Luděk Müller, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 6895972)
Další účastník projektuČEPS, a.s.
ŘešitelIng. Josef Fantík, MBA (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5833086)
Další účastník projektuMerica s.r.o.
Řešiteldoc. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5834805)
Další účastník projektuLTR s.r.o.
ŘešitelIng. Lukáš Kopečný, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7026048)
Další účastník projektuPIKE AUTOMATION spol. s r.o.
ŘešitelRNDr. Josef Zach (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 1471821)
Další účastník projektuTG Drives, s.r.o.
ŘešitelIng. Richard Chamrád (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 1751026)
Další účastník projektuCAMEA, spol. s r.o.
Řešiteldoc. Ing. Jozef Honec, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7175450)
Další účastník projektuNeovision s.r.o.
ŘešitelIng. Petr Palatka (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 1433148)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníZápadočeská univerzita v Plzni / Fakulta aplikovaných věd
Řešiteldoc. Ing. Eduard Janeček, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 8842655)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníVysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut
Řešiteldoc. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7739044)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektrotechniky a informatiky
Řešiteldoc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 2532964)
Účastník - subjekt nebo fyzická osobaProcter & Gamble - Rakona, s.r.o.
Účastník - subjekt nebo fyzická osobaCYGNI SOFTWARE, a.s.
Účastník - subjekt nebo fyzická osobaEMSPIN s.r.o.
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013
Celkové uznané náklady
Účastník20122013201420152016201720182019
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická9 676 tis. Kč11 939 tis. Kč12 278 tis. Kč12 616 tis. Kč12 971 tis. Kč13 336 tis. Kč13 711 tis. Kč14 095 tis. Kč
AIS spol. s.r.o.1 292 tis. Kč1 593 tis. Kč1 638 tis. Kč1 684 tis. Kč1 732 tis. Kč1 780 tis. Kč1 828 tis. Kč1 879 tis. Kč
PEDICO Machinery s.r.o.345 tis. Kč354 tis. Kč364 tis. Kč375 tis. Kč
GABEN, spol. s r. o.1 208 tis. Kč1 491 tis. Kč1 532 tis. Kč1 575 tis. Kč1 619 tis. Kč1 665 tis. Kč1 712 tis. Kč1 761 tis. Kč
CertiCon a.s.1 465 tis. Kč1 807 tis. Kč1 858 tis. Kč1 910 tis. Kč1 964 tis. Kč2 018 tis. Kč2 075 tis. Kč2 133 tis. Kč
SpeechTech, s.r.o.1 292 tis. Kč1 593 tis. Kč1 638 tis. Kč1 684 tis. Kč1 730 tis. Kč1 778 tis. Kč1 828 tis. Kč1 879 tis. Kč
ČEPS, a.s.1 733 tis. Kč1 780 tis. Kč1 829 tis. Kč1 880 tis. Kč
Merica s.r.o.1 292 tis. Kč1 593 tis. Kč1 638 tis. Kč1 683 tis. Kč3 628 tis. Kč3 731 tis. Kč3 835 tis. Kč3 941 tis. Kč
LTR s.r.o.591 tis. Kč729 tis. Kč749 tis. Kč770 tis. Kč395 tis. Kč406 tis. Kč418 tis. Kč430 tis. Kč
PIKE AUTOMATION spol. s r.o.1 313 tis. Kč1 619 tis. Kč1 664 tis. Kč1 711 tis. Kč1 759 tis. Kč1 808 tis. Kč1 858 tis. Kč1 911 tis. Kč
TG Drives, s.r.o.1 622 tis. Kč2 002 tis. Kč2 058 tis. Kč2 116 tis. Kč2 571 tis. Kč2 643 tis. Kč2 717 tis. Kč2 793 tis. Kč
CAMEA, spol. s r.o.1 259 tis. Kč1 552 tis. Kč1 596 tis. Kč1 640 tis. Kč1 686 tis. Kč1 734 tis. Kč1 782 tis. Kč1 833 tis. Kč
Neovision s.r.o.1 259 tis. Kč1 552 tis. Kč1 595 tis. Kč1 641 tis. Kč1 687 tis. Kč1 733 tis. Kč1 783 tis. Kč1 833 tis. Kč
Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta aplikovaných věd2 666 tis. Kč3 290 tis. Kč3 382 tis. Kč3 476 tis. Kč3 573 tis. Kč3 673 tis. Kč3 775 tis. Kč3 881 tis. Kč
Vysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut4 014 tis. Kč4 952 tis. Kč5 088 tis. Kč5 234 tis. Kč5 380 tis. Kč5 530 tis. Kč5 686 tis. Kč5 845 tis. Kč
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektrotechniky a informatiky2 584 tis. Kč3 187 tis. Kč3 276 tis. Kč3 368 tis. Kč3 462 tis. Kč3 560 tis. Kč3 660 tis. Kč3 762 tis. Kč
Procter & Gamble - Rakona, s.r.o.1 417 tis. Kč1 748 tis. Kč1 796 tis. Kč1 847 tis. Kč
CYGNI SOFTWARE, a.s.1 293 tis. Kč1 594 tis. Kč1 639 tis. Kč1 685 tis. Kč
EMSPIN s.r.o.257 tis. Kč318 tis. Kč326 tis. Kč336 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník20122013201420152016201720182019
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická8 622 tis. Kč10 636 tis. Kč10 933 tis. Kč11 241 tis. Kč11 555 tis. Kč11 879 tis. Kč12 213 tis. Kč12 556 tis. Kč
AIS spol. s.r.o.625 tis. Kč771 tis. Kč793 tis. Kč815 tis. Kč838 tis. Kč861 tis. Kč884 tis. Kč909 tis. Kč
PEDICO Machinery s.r.o.88 tis. Kč90 tis. Kč93 tis. Kč96 tis. Kč
GABEN, spol. s r. o.417 tis. Kč514 tis. Kč528 tis. Kč543 tis. Kč558 tis. Kč574 tis. Kč590 tis. Kč607 tis. Kč
CertiCon a.s.602 tis. Kč742 tis. Kč763 tis. Kč784 tis. Kč806 tis. Kč829 tis. Kč852 tis. Kč875 tis. Kč
SpeechTech, s.r.o.750 tis. Kč925 tis. Kč951 tis. Kč978 tis. Kč1 005 tis. Kč1 032 tis. Kč1 061 tis. Kč1 091 tis. Kč
ČEPS, a.s.607 tis. Kč623 tis. Kč640 tis. Kč658 tis. Kč
Merica s.r.o.750 tis. Kč925 tis. Kč951 tis. Kč978 tis. Kč1 674 tis. Kč1 722 tis. Kč1 770 tis. Kč1 819 tis. Kč
LTR s.r.o.169 tis. Kč209 tis. Kč215 tis. Kč220 tis. Kč113 tis. Kč116 tis. Kč120 tis. Kč123 tis. Kč
PIKE AUTOMATION spol. s r.o.479 tis. Kč591 tis. Kč608 tis. Kč625 tis. Kč642 tis. Kč660 tis. Kč678 tis. Kč697 tis. Kč
TG Drives, s.r.o.432 tis. Kč534 tis. Kč549 tis. Kč563 tis. Kč694 tis. Kč713 tis. Kč733 tis. Kč754 tis. Kč
CAMEA, spol. s r.o.471 tis. Kč581 tis. Kč597 tis. Kč614 tis. Kč631 tis. Kč649 tis. Kč667 tis. Kč686 tis. Kč
Neovision s.r.o.507 tis. Kč625 tis. Kč643 tis. Kč660 tis. Kč679 tis. Kč698 tis. Kč718 tis. Kč738 tis. Kč
Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta aplikovaných věd1 958 tis. Kč2 416 tis. Kč2 483 tis. Kč2 553 tis. Kč2 624 tis. Kč2 697 tis. Kč2 772 tis. Kč2 849 tis. Kč
Vysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut3 843 tis. Kč4 741 tis. Kč4 873 tis. Kč5 011 tis. Kč5 151 tis. Kč5 295 tis. Kč5 444 tis. Kč5 596 tis. Kč
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektrotechniky a informatiky2 167 tis. Kč2 672 tis. Kč2 748 tis. Kč2 824 tis. Kč2 904 tis. Kč2 986 tis. Kč3 070 tis. Kč3 156 tis. Kč
Procter & Gamble - Rakona, s.r.o.500 tis. Kč617 tis. Kč634 tis. Kč652 tis. Kč
CYGNI SOFTWARE, a.s.642 tis. Kč793 tis. Kč764 tis. Kč674 tis. Kč
EMSPIN s.r.o.66 tis. Kč81 tis. Kč83 tis. Kč86 tis. Kč
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce
Účastník2013201420152016201720182019
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická0 tis. Kč0 tis. Kč0 tis. Kč
AIS spol. s.r.o.0 tis. Kč0 tis. Kč0 tis. Kč
PEDICO Machinery s.r.o.
GABEN, spol. s r. o.0 tis. Kč0 tis. Kč0 tis. Kč
CertiCon a.s.0 tis. Kč0 tis. Kč0 tis. Kč
SpeechTech, s.r.o.0 tis. Kč0 tis. Kč0 tis. Kč
ČEPS, a.s.
Merica s.r.o.0 tis. Kč0 tis. Kč0 tis. Kč
LTR s.r.o.0 tis. Kč0 tis. Kč0 tis. Kč
PIKE AUTOMATION spol. s r.o.0 tis. Kč0 tis. Kč0 tis. Kč
TG Drives, s.r.o.0 tis. Kč0 tis. Kč0 tis. Kč
CAMEA, spol. s r.o.0 tis. Kč0 tis. Kč0 tis. Kč
Neovision s.r.o.0 tis. Kč0 tis. Kč0 tis. Kč
Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta aplikovaných věd0 tis. Kč0 tis. Kč0 tis. Kč
Vysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut0 tis. Kč0 tis. Kč0 tis. Kč
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektrotechniky a informatiky0 tis. Kč0 tis. Kč0 tis. Kč
Procter & Gamble - Rakona, s.r.o.0 tis. Kč0 tis. Kč0 tis. Kč
CYGNI SOFTWARE, a.s.0 tis. Kč0 tis. Kč0 tis. Kč
EMSPIN s.r.o.0 tis. Kč0 tis. Kč0 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Očekávané výsledky projektu
P - Patent2
Z - Poloprovoz, ověřená technologie (uplatněná ve výrobě atd.), odrůda resp. plemeno3
F - Užitný nebo průmyslový vzor1
G - Prototyp, funkční vzorek14
N - Certifikovaná metodika, postup, mapa1
R - Software24
O - Ostatní výsledky nezařaditelné do žádného z výše uvedených druhů výsledku16
Počet výsledků v RIV122
Výsledek druhu RRIV/49777513:23520/15:43927222 - Detektor a lokalizátor poruchových událostí v elektrických sítích (2015)
Výsledek druhu RRIV/49777513:23520/15:43927179 - Monitor ampacity (2015)
Výsledek druhu ZRIV/49777513:23520/15:43927281 - Prototyp hlasového interaktivního systému (2015)
Výsledek druhu DRIV/49777513:23520/15:43926606 - WebTransc - A WWW Interface for Speech Corpora Production and Processing (2015)
Výsledek druhu CRIV/49777513:23520/15:43928258 - Word confusions in the transcription and recognition of spontaneous Czech (2015)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/14:00226441 - A hierarchical demand-side management system for MV networks with high RES penetration (2014)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/14:00223520 - A Review of Stable Exact Model Matching by State Feedback (2014)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/14:00224427 - Accepted Autonomy for Search and Rescue Robotics (2014)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/14:00218859 - Adaptive Traversability of Unknown Complex Terrain with Obstacles for Mobile Robots (2014)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26620/14:PU109550 - Alternativní model a detekce rezonance pro systém bezkontaktního přenosu elektrické energie (2014)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/14:00225647 - Anti-Windup Conditioning for Actuator Saturation in Internal Model Control with Delays (2014)
Výsledek druhu VRIV/68407700:21220/14:00226054 - Applying Heat Transfer Models in Hot Strip Mill Line to Strip Temperature Estimation during the Strip Finishing (2014)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/14:PU110848 - Classification of Segregation Level in Steel Wires by Image Processing (2014)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26620/14:PU106892 - Color and Thermal Image Fusion for Augmented Color and Thermal Image Fusion for Augmented Reality in Rescue Robotics (2014)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/14:00221568 - Computational Analysis of a Comprehensive Solving Strategy of Large Power Grid Models (2014)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26620/14:PU104696 - The Design and Implementation of Quadrotor UAV (2014)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/14:00208783 - Dominant Trio of Poles Assignment in Delayed PID Control Loop (2014)
Výsledek druhu VRIV/68407700:21230/14:00223237 - Extension of LADOK SW: Traces Tails (2014)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/14:00221350 - Fast On-Board Motion Planning for Modular Robots (2014)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/14:00223241 - Garment Perception and its Folding Using a Dual-arm Robot (2014)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/14:00223487 - IAE OPTIMIZATION OF DELAYED PID CONTROL LOOPS USING DIMENSIONAL ANALYSIS APPROACH (2014)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26620/14:PR27789 - Jednotka pro řízení krokových morů s více kanály (2014)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26620/14:PR27790 - Konverzní modul HDMI stereo OLED (2014)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26620/14:PR27758 - Malý bezpilotní vícerotorový vzdušný průzkumný prostředek (2014)
Výsledek druhu VRIV/68407700:21230/14:00223265 - *The Measurement of the Flames in the Combustion Chamber (2014)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/14:00220997 - Model Matching Via Stabilizing Static State Feedback (2014)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/14:00221573 - Modelling and Simulation of Large Scale Power Grids (2014)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26620/14:PR27791 - Modul zpracování a vyhodnocení dat na bázi FPGA (2014)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26620/14:PU110476 - Multi-Robot System for Disaster Area Exploration (2014)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26620/14:PU112109 - Multispectral Data Fusion for Robotic Reconnaissance and Mapping (2014)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26620/14:PU112110 - Multispectral Texture Mapping for Telepresence and Autonomous Mobile Robotics (2014)
Výsledek druhu VRIV/68407700:21230/14:00224975 - OMPL Path-Planning Algorithms -- A Usage Suitability Study (2014)
Výsledek druhu VRIV/68407700:21230/14:00224976 - OMPL RRTstar Planner Modification (2014)
Výsledek druhu DRIV/49777513:23520/14:43925062 - On the Impact of Sentence Length on Recognition Accuracy (2014)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/14:00221349 - Optimization of Motion Primitives for High-Level Motion Planning of Modular Robots (2014)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/14:00223239 - Polygonal Models for Clothing (2014)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/14:00221451 - Power grid simulation model for long term operation planning (2014)
Výsledek druhu GRIV/64943607:_____/14:#0000001 - Reflektometrie - funkční vzorek (2014)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/14:00225215 - Simulation-Based Goal-Selection for Autonomous Exploration (2014)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/14:00225213 - Single Robot Search for a Stationary Object in an Unknown Environment (2014)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21230/14:00225584 - Softwareový rámec pro velké mapy (2014)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26220/14:PR28107 - THEIREISIAS (2014)
Výsledek druhu DRIV/49777513:23520/14:43922769 - Two-Layer Semantic Entity Detection and Utterance Validation for Spoken Dialogue Systems (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27240/14:86092620 - Utilising the chaos-induced discrete self organising migrating algorithm to solve the lot-streaming flowshop scheduling problem with setup time (2014)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/14:PU110850 - Visual Monitoring of Water Organisms for Ecotoxicology Inspection (2014)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/13:00208836 - A Low Time-Consuming Rosters Evaluation in Personnel Scheduling Problems Based on Pattern Learning (2013)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/13:00202239 - A Review of Optimal Decoupling Control (2013)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/13:00207017 - An Efficient Route Minimization Algorithm for the Vehicle Routing Problem with Time Windows based on Agent Negotiation (2013)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/13:00212533 - Bundle Methods for Structured Output Learning - Back to the Roots (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27240/13:86087220 - Chaos PSO Algorithm Driven Alternately by two Different Chaotic Maps – an Initial Study (2013)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/13:00210315 - Comparison of Shape Matching Techniques for Place Recognition (2013)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26620/13:PU104700 - The Design and Implementation of 4 DOF Control of the Quadrotor (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27240/13:86087221 - Designing PID Controllers by Means of PSO Algorithm Enhanced by Various Chaotic Maps (2013)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/13:00212521 - Detection of Curvilinear Objects in Aerial Images (2013)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/13:PU104220 - Detection of Symmetric Features in Images (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/13:00206476 - Dimensional analysis approach to dominant three-pole placement in delayed PID control loops (2013)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/13:00212095 - Discriminative Methods for Semi-supervised Learning (2013)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/13:00208612 - Dominant three pole placement in PID control loop with delay (2013)
Výsledek druhu RRIV/61989100:27240/13:86088646 - Expertní systém pro projektování RFID aplikací (2013)
Výsledek druhu ZRIV/61989100:27240/13:86088645 - Expertní systém pro projektování RFID aplikací (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27240/13:86087217 - Extensive Study on the Performance of PSO Algorithm Enhanced with Burgers Chaotic Map (2013)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26620/13:PU106891 - Fusion of Thermal Imaging and CCD Camera-based Data for Stereovision Visual Telepresence (2013)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/13:00205389 - Global Motion Planning for Modular Robots with Local Motion Primitives (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/13:00205386 - Growing neural gas efficiently (2013)
Výsledek druhu DRIV/49777513:23520/13:43919661 - Hierarchical discriminative model for spoken language understanding (2013)
Výsledek druhu DRIV/49777513:23520/13:43921193 - Improving Speech Recognition by Detecting Foreign Inclusions and Generating Pronunciations (2013)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/13:00209296 - Inverse signal shapers in effective feedback architecture (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27740/13:86087219 - Investigation on the Differential Evolution Driven by Selected Six Chaotic Systems in the Task of Reactor Geometry Optimization (2013)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26620/13:PR27322 - Jednotka pro přenos dat s velmi nízkým jitterem (2013)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26620/13:PR27364 - Kalibrační terč pro viditelné, blízké infračervené a vzdálené infračervené spektrum (2013)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21220/13:00213242 - Knihovna softwarových rutin pro výpočetní a optimalizační operace v systémech monitorování a řízení (2013)
Výsledek druhu RRIV/49777513:23520/13:43921277 - Korpus anotovaných akustických řečových dat z domény politických diskusních pořadů (2013)
Výsledek druhu VRIV/49777513:23520/13:43920892 - Metody monitorování ampacity vedení a detekce a lokalizace událostí (2013)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/13:00212145 - Modeling Flowchart Structure Recognition as a Max-Sum Problem (2013)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/13:PR26827 - Modul pro místní ovládání ventilového aktuátoru (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27240/13:86087201 - Multiple Choice Strategy for PSO Algorithm – Performance Analysis on Shifted Test Functions (2013)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/13:00212092 - Multi-view Facial Landmark Detector -- {PhD} Thesis Proposal (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27240/13:86087202 - New adaptive approach for chaos PSO algorithm driven alternately by two different chaotic maps – an initial study (2013)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26620/13:PU105444 - Nonlinear predictive controller design of PMSM with field weakening performance (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27740/13:86087216 - On the Differential Evolution Driven by Selected Discrete Chaotic Systems: Extended Study (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27240/13:86087203 - On the Performance of Enhanced PSO Algorithm with Dissipative Chaotic Map in the Task of High Dimensional Optimization Problems (2013)
Výsledek druhu DRIV/49777513:23520/13:43919667 - On the Use of Phoneme Lattices in Spoken Language Understanding (2013)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/13:00210731 - Optimal decoupling controllers for singular systems (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/13:00210729 - Optimal decoupling controllers revisited (2013)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/13:00210802 - Parameterization of All Controllers That Stabilize a Given Plant (2013)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26220/13:PR26828 - PLC data collector (2013)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/13:PU105398 - PMSM Model Discretization for Model Predictive Control Algorithms (2013)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/13:00209015 - Power Grid Simulation Model for Long Term Operation Planning (2013)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26620/13:PR27120 - Prediktivní regulátor synchronního motoru s permanentními magnety (2013)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/13:PU105413 - Rapid Prototyping of Robust Motor Control Algorithms on Freescale Targets (2013)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/13:00210732 - Realization of Precompensators Via Stabilizing Non-Regular Static State Feedback (2013)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26620/13:PU105434 - Real-Time Implementation of H-infinity LPV Controller for PMSM Drive (2013)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26620/13:PU106893 - Remote Robotic Exploration of Contaminated and Dangerous Areas (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27240/13:86087200 - Scheduling the Flow Shop with Blocking Problem with the Chaos-Induced Discrete Self Organising Migration Algorithm (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27240/13:86087195 - Scheduling the Lot-Streaming Flowshop Scheduling Problem with Setup Time with the Chaos- Induced Enhanced Differential Evolution (2013)
Výsledek druhu DRIV/49777513:23520/13:43920759 - Semantic Entity Detection From Multiple ASR Hypotheses Within The WFST Framework (2013)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26620/13:PR27365 - Senzorický manipulátor 3DOF precizní (2013)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26620/13:PR27366 - Stereovizní senzorická hlavice pro datovou fúzi (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/13:00203825 - SyRoTek - Distance Teaching of Mobile Robotics (2013)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21230/13:00201507 - SyRoTek - experimentální a tréninková aplikace pro mobilní robotiku (2013)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21230/13:00211726 - Systém pro přiřazování směn zaměstnancům (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27240/13:86087196 - Utilising the Chaos-Induced Discrete Self Organising Migrating Algorithm to Schedule the Lot-Streaming Flowshop Scheduling Problem with Setup Time (2013)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/13:PU105446 - Zpracování obrazu pro vyhodnocení segregace drátů (2013)
Výsledek druhu DRIV/49777513:23520/12:43916343 - A technique for simultaneous parameter identification and measurement calibration for overhead transmission lines (2012)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26220/12:PR26277 - Aplikace video serveru (2012)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/12:PR26123 - AVT Traffic Platform (2012)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/12:00200618 - Bundle Method for Structured Output Learning (2012)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26620/12:PR26241 - CASSANDRA-WP7.5 (2012)
Výsledek druhu DRIV/49777513:23520/12:43916119 - Czech and Slovak Speaking Voice Communicator Based on PDA/Smartphone Device for Handicapped People (2012)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/12:PR26463 - Ethernet Sniffer (2012)
Výsledek druhu DRIV/49777513:23520/12:43916101 - Full Covariance Gaussian Mixture Models Evaluation on GPU (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/12:00196350 - Goal Assignment using Distance Cost in Multi-Robot Exploration (2012)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/12:PR26467 - IO_UNIT_UNIVERZAL (2012)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26220/12:PR26484 - Knihovna pro řízení průmyslové kamery protokolu GigE (2012)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26220/12:PR26276 - Knihovna rozhraní CAN (2012)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26220/12:PR26254 - Knihovna rozhraní LIN (2012)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/12:00203261 - Market and Generation Modeling and Analyses (MAGMA), ověření prototypového modelu a zkrácení doby výpočtu (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/12:00196359 - Path Planning Based on Reaction-Diffusion Process (2012)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/12:00203305 - Řízení akumulačního a dopravního systému balící linky (2012)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26620/12:PR26125 - SARS-X1 - Stereovision Augmented Reality System (2012)
Výsledek druhu JRIV/49777513:23520/12:43916099 - Spoken Dialogue System Design in 3 Weeks (2012)
Výsledek druhu JRIV/49777513:23520/12:43916104 - Unsupervised synchronization of hidden subtitles with audio track using keyword spotting algorithm (2012)