• česky
  • english

TE01020155 - Centrum pro rozvoj dopravních systémů (2012-2018, TA0/TE)

Údaje o projektu
Identifikační kódTE01020155
Důvěrnost údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název v původním jazyceCentrum pro rozvoj dopravních systémů
PoskytovatelTA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR)
ProgramTE - Centra kompetence (2012-2019)
Kategorie VaVAP - Aplikovaný výzkum
Hlavní oborJO - Pozemní dopravní systémy a zařízení
Vedlejší oborIN - Informatika
Další vedlejší oborBB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Zahájení řešení1.4.2012
Ukončení řešení31.3.2018
Datum posledního uvolnění účelové podpory19.2.2015
Číslo smlouvy2012TE01020155
Poslední stav řešeníB - Běžící víceletý projekt, tj. takový, že byl řešen již v předcházejícím roce a bude řešen i v následujícím roce a v příslušném roce sběru dat jsou na něj poskytnuty finanční prostředky
Finance projektu
Období2012201320142015201620172018celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu18 610 tis. Kč24 556 tis. Kč25 676 tis. Kč28 054 tis. Kč22 903 tis. Kč22 713 tis. Kč5 666 tis. Kč148 178 tis. Kč
Celkové uznané náklady26 600 tis. Kč35 100 tis. Kč36 700 tis. Kč40 100 tis. Kč32 767 tis. Kč32 467 tis. Kč8 138 tis. Kč211 872 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanépřidělenéplánovanéplánované
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSTA02012CK - Veřejná soutěž (TA0/TE)
Cíle řešení v původním jazyceCentrum pro ROzvoj DOpravních Systémů vytváří strategické partnerství spolupracujících výzkumných institucí a podniků určujících směr rozvoje inteligentní mobility v České republice. Společně jsme přijali výzvu v podobě hledání rovnováhy mezi potřebou pohybu moderní společnosti a negativními dopady mobility. Spoléháme na zkušené týmy, perfektní znalost prostředí, ochotu spolupracovat a sdílet rizika spojená s nastavováním trendů oblasti řízení mobility odpovídajícím potřebám 21. století.
Klíčová slova v anglickém jazyceTransport, transport systems, telematics, data collection, modeling, analysis of traffic data, traffic simulation, traffic management, intelligent transport systems, mobility monitoring, mobility management, statistical calculations, transport economics
Rok dodání údajů do CEP2016
Systémové označení dodávky datCEP16-TA0-TE-R/03:3
Datum dodání záznamu6.4.2016
Účastníci projektu
Počet příjemců1
Počet dalších účastníků projektu9
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / IT4Innovations
Řešitelprof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 3919706)
Další účastník projektuKVADOS, a.s.
ŘešitelIng. Martin Hamala (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 3023486)
Další účastník projektuCentral European Data Agency, a.s.
ŘešitelIng. Jiří Jindra (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 2904500)
Další účastník projektuKapsch Telematic Services spol. s r.o.
ŘešitelIng. Petr Sklenář (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 9680217)
Další účastník projektuCE-Traffic, a.s.
ŘešitelIng. Jiří Novobilský, M.A. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 1314718)
Další účastník projektuCentrum dopravního výzkumu, v.v.i.
ŘešitelIng. Martin Pípa (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5765684)
Další účastník projektuELTODO, a.s.
ŘešitelIng. Dušan Krajčír, DiS (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 1417363)
Další účastník projektuCAMEA, spol. s r.o.
Řešiteldoc. Dr. Ing. Otto Fučík (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 3353443)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníČeské vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní
Řešiteldoc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7608292)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníVysoké učení technické v Brně / Fakulta informačních technologií
Řešiteldoc. Ing. Pavel Zemčík, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 9340386)
Účastník - subjekt nebo fyzická osobaELTODO dopravní systémy s.r.o.
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013
Celkové uznané náklady
Účastník2012201320142015201620172018
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / IT4Innovations5 622 tis. Kč7 099 tis. Kč7 693 tis. Kč8 148 tis. Kč5 900 tis. Kč5 900 tis. Kč1 496 tis. Kč
KVADOS, a.s.3 235 tis. Kč4 277 tis. Kč4 581 tis. Kč5 009 tis. Kč5 247 tis. Kč4 947 tis. Kč1 237 tis. Kč
Central European Data Agency, a.s.1 106 tis. Kč1 980 tis. Kč1 986 tis. Kč2 180 tis. Kč1 937 tis. Kč1 937 tis. Kč484 tis. Kč
Kapsch Telematic Services spol. s r.o.1 849 tis. Kč2 297 tis. Kč2 622 tis. Kč3 056 tis. Kč2 074 tis. Kč2 074 tis. Kč518 tis. Kč
CE-Traffic, a.s.3 511 tis. Kč4 839 tis. Kč4 549 tis. Kč3 964 tis. Kč4 514 tis. Kč4 514 tis. Kč1 128 tis. Kč
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.2 593 tis. Kč3 029 tis. Kč3 468 tis. Kč4 218 tis. Kč3 148 tis. Kč3 148 tis. Kč787 tis. Kč
ELTODO, a.s.732 tis. Kč1 150 tis. Kč1 200 tis. Kč1 200 tis. Kč2 013 tis. Kč2 013 tis. Kč503 tis. Kč
CAMEA, spol. s r.o.2 602 tis. Kč3 650 tis. Kč3 581 tis. Kč4 001 tis. Kč2 484 tis. Kč2 484 tis. Kč621 tis. Kč
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní3 163 tis. Kč4 050 tis. Kč4 070 tis. Kč4 924 tis. Kč3 893 tis. Kč3 893 tis. Kč973 tis. Kč
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta informačních technologií1 085 tis. Kč1 650 tis. Kč1 650 tis. Kč1 900 tis. Kč1 556 tis. Kč1 556 tis. Kč389 tis. Kč
ELTODO dopravní systémy s.r.o.1 102 tis. Kč1 079 tis. Kč1 300 tis. Kč1 500 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník2012201320142015201620172018
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / IT4Innovations4 999 tis. Kč6 367 tis. Kč6 795 tis. Kč7 358 tis. Kč5 410 tis. Kč5 380 tis. Kč1 342 tis. Kč
KVADOS, a.s.1 623 tis. Kč2 280 tis. Kč2 456 tis. Kč2 493 tis. Kč2 760 tis. Kč2 600 tis. Kč650 tis. Kč
Central European Data Agency, a.s.551 tis. Kč990 tis. Kč993 tis. Kč1 100 tis. Kč1 019 tis. Kč1 019 tis. Kč241 tis. Kč
Kapsch Telematic Services spol. s r.o.924 tis. Kč1 148 tis. Kč1 311 tis. Kč1 450 tis. Kč1 020 tis. Kč1 020 tis. Kč257 tis. Kč
CE-Traffic, a.s.2 274 tis. Kč3 142 tis. Kč2 953 tis. Kč2 572 tis. Kč2 930 tis. Kč2 930 tis. Kč730 tis. Kč
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.2 319 tis. Kč2 726 tis. Kč3 121 tis. Kč3 797 tis. Kč2 780 tis. Kč2 780 tis. Kč700 tis. Kč
ELTODO, a.s.432 tis. Kč682 tis. Kč712 tis. Kč712 tis. Kč1 188 tis. Kč1 188 tis. Kč297 tis. Kč
CAMEA, spol. s r.o.1 299 tis. Kč1 818 tis. Kč1 783 tis. Kč1 983 tis. Kč1 242 tis. Kč1 242 tis. Kč310 tis. Kč
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní2 560 tis. Kč3 279 tis. Kč3 295 tis. Kč3 987 tis. Kč3 153 tis. Kč3 153 tis. Kč788 tis. Kč
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta informačních technologií975 tis. Kč1 485 tis. Kč1 485 tis. Kč1 710 tis. Kč1 401 tis. Kč1 401 tis. Kč350 tis. Kč
ELTODO dopravní systémy s.r.o.654 tis. Kč639 tis. Kč772 tis. Kč892 tis. Kč
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce
Účastník201320142015201620172018
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / IT4Innovations0 tis. Kč0 tis. Kč0 tis. Kč
KVADOS, a.s.0 tis. Kč0 tis. Kč0 tis. Kč
Central European Data Agency, a.s.0 tis. Kč0 tis. Kč0 tis. Kč
Kapsch Telematic Services spol. s r.o.0 tis. Kč0 tis. Kč0 tis. Kč
CE-Traffic, a.s.0 tis. Kč0 tis. Kč0 tis. Kč
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.0 tis. Kč0 tis. Kč0 tis. Kč
ELTODO, a.s.0 tis. Kč0 tis. Kč0 tis. Kč
CAMEA, spol. s r.o.0 tis. Kč0 tis. Kč0 tis. Kč
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní0 tis. Kč0 tis. Kč0 tis. Kč
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta informačních technologií0 tis. Kč0 tis. Kč0 tis. Kč
ELTODO dopravní systémy s.r.o.0 tis. Kč0 tis. Kč0 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Očekávané výsledky projektu
Z - Poloprovoz, ověřená technologie (uplatněná ve výrobě atd.), odrůda resp. plemeno4
N - Certifikovaná metodika, postup, mapa2
R - Software6
O - Ostatní výsledky nezařaditelné do žádného z výše uvedených druhů výsledku4
Počet výsledků v RIV18
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/14:00223890 - Advanced Public Transport Network Analyser (2014)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/14:00226492 - Agent-based Simulation Testbed for On-demand Mobility Services (2014)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/14:00226493 - Agent-Based Simulation Testbed for On-demand Transport Services (2014)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26230/14:PR28023 - AR road traffic (2014)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/13:PU106402 - Classification of Spectra of Emission-line Stars Using Feature Extraction Based on Wavelet Transform (2013)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21230/14:00221836 - Flexible Mobility Services Testbed (2014)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21230/14:00221833 - Multimodal Transport Network Analyser (2014)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27740/14:86091444 - viaRODOS: Monitoring and visualisation of current traffic situation on highways (2014)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26230/13:PU107069 - Advanced Approach to Calibration of Traffic Microsimulation Models using Travel Times (2013)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/13:PU106404 - Classification of Be Stars Using Feature Extraction Based on Discrete Wavelet Transform (2013)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/13:PU106363 - Design and Detection of Local Geometric Features for Deformable Marker Fields (2013)
Výsledek druhu CRIV/44994575:_____/13:#0001139 - Dopravní chování jako úkol pro agentní simulaci (2013)
Výsledek druhu JRIV/44994575:_____/13:#0001188 - Ekonomické cíle mýta v České republice (2013)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21260/13:00216266 - ITS-EduNet – European Network for Training, Education and Outreach in the field of ITS (2013)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/13:PU106408 - Minimum Memory Vectorisation of Wavelet Lifting (2013)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/13:00211651 - Modular Framework for Simulation Modelling of Interaction-Rich Transport System (2013)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21260/13:00212299 - Technologies of Road Traffic Surveys (2013)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/13:PU106400 - Wavelet Lifting on Application Specific Vector Processor (2013)