• česky
  • english

TA03010994 - Výzkum pro výrobu multifunkčního fotoaktivního nanokompozitu k využití ve stavebnictví a nátěrových hmotách (2013-2016, TA0/TA)

Údaje o projektu
Identifikační kódTA03010994
Důvěrnost údajůC - Předmět podléhá obchodnímu tajemství (§17 až 20 Obchodního zákoníku), ale některé údaje jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné
Název v původním jazyceVýzkum pro výrobu multifunkčního fotoaktivního nanokompozitu k využití ve stavebnictví a nátěrových hmotách
PoskytovatelTA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR)
ProgramTA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA (2011-2019)
Kategorie VaVAP - Aplikovaný výzkum
Hlavní oborJI - Kompositní materiály
Vedlejší oborDN - Vliv životního prostředí na zdraví
Další vedlejší oborJJ - Ostatní materiály
Zahájení řešení1.1.2013
Ukončení řešení31.12.2016
Datum posledního uvolnění účelové podpory19.2.2015
Číslo smlouvy2013TA03010994
Poslední stav řešeníK - Končící víceletý projekt, tj. projekt, který byl řešen již v předcházejícím roce, příslušný rok sběru dat je posledním rokem účinnosti smlouvy resp. vykonatelnosti rozhodnutí o poskytnutí podpory
Finance projektu
Období2013201420152016celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu3 823 tis. Kč3 852 tis. Kč3 930 tis. Kč3 956 tis. Kč15 561 tis. Kč
Celkové uznané náklady5 903 tis. Kč5 938 tis. Kč6 070 tis. Kč6 151 tis. Kč24 062 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanépřidělené
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSTA02013TA03 - Veřejná soutěž (TA0/TA)
Cíle řešení v původním jazyceCílem projektu je vývoj a výroba nového kompositního nanomateriálu s fotoaktivní funkcí. Základní verze tohoto nanomateriálu je právně ochráněna českou a mezinárodní patentovou přihláškou (CZ 21200 Ul; WO 2011/154560 Al, PCT/EP2011/059869). Tento projekt bude řešit modifikace a reálné aplikace tohoto materiálu např. pro nátěrové hmoty, stavebnictví, konstrukční materiály a plasty. Předpokládáme zahájení poloprovozní výroby základního materiálu v podniku BL Teluria a ověření jeho funkčnosti existujícími ISO a navrženými CEN standardními metodami. V rámci projektu bude řešen i nový český návrh CEN na hodnocení životnosti fotoaktivních materiálů.
Klíčová slova v anglickém jazycenanocomposite- modern coating compositions- TiO2- pigments- CEN standard
Rok dodání údajů do CEP2016
Systémové označení dodávky datCEP16-TA0-TA-R/02:2
Datum dodání záznamu3.3.2016
Účastníci projektu
Počet příjemců1
Počet dalších účastníků projektu4
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníTechnická univerzita v Liberci / Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
ŘešitelIng. František Peterka, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 6323243)
Další osoba podílející se na řešeníprof. Ing. Ivan Stibor, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 9416692)
Další účastník projektuBARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.
ŘešitelIng. Luboš Mrázek (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 2756889)
Další účastník projektuDENAS COLOR a.s.
ŘešitelAleš Glončák (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 2859203)
Další účastník projektuÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
ŘešitelRNDr. Jaromír Jirkovský, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 6701434)
Další účastník projektuÚstav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
ŘešitelIng. Jan Šubrt, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 1246364)
Další osoba podílející se na řešeníIng. Ivo Jakubec, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 4151496)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013
Celkové uznané náklady
Účastník2013201420152016
Technická univerzita v Liberci / Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace1 015 tis. Kč991 tis. Kč1 015 tis. Kč1 015 tis. Kč
BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.2 168 tis. Kč2 168 tis. Kč2 168 tis. Kč2 168 tis. Kč
DENAS COLOR a.s.1 495 tis. Kč1 554 tis. Kč1 614 tis. Kč1 675 tis. Kč
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.675 tis. Kč675 tis. Kč723 tis. Kč743 tis. Kč
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.550 tis. Kč550 tis. Kč550 tis. Kč550 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník2013201420152016
Technická univerzita v Liberci / Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace900 tis. Kč900 tis. Kč900 tis. Kč900 tis. Kč
BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.1 000 tis. Kč1 000 tis. Kč1 000 tis. Kč975 tis. Kč
DENAS COLOR a.s.748 tis. Kč777 tis. Kč807 tis. Kč838 tis. Kč
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.675 tis. Kč675 tis. Kč723 tis. Kč743 tis. Kč
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.500 tis. Kč500 tis. Kč500 tis. Kč500 tis. Kč
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce
Účastník2013201420152016
Technická univerzita v Liberci / Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace0 tis. Kč0 tis. Kč0 tis. Kč
BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.0 tis. Kč0 tis. Kč0 tis. Kč
DENAS COLOR a.s.0 tis. Kč0 tis. Kč0 tis. Kč
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.0 tis. Kč0 tis. Kč0 tis. Kč
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.0 tis. Kč0 tis. Kč0 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Očekávané výsledky projektu
P - Patent1
Z - Poloprovoz, ověřená technologie (uplatněná ve výrobě atd.), odrůda resp. plemeno3
F - Užitný nebo průmyslový vzor2
N - Certifikovaná metodika, postup, mapa1
Počet výsledků v RIV0