• česky
  • english

TA02021336 - Výzkum a vývoj malorozměrového turbínového stupně. (2012-2015, TA0/TA)

Údaje o projektu
Identifikační kódTA02021336
Důvěrnost údajůC - Předmět podléhá obchodnímu tajemství (§17 až 20 Obchodního zákoníku), ale některé údaje jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné
Název v původním jazyceVýzkum a vývoj malorozměrového turbínového stupně.
PoskytovatelTA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR)
ProgramTA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA (2011-2019)
Kategorie VaVAP - Aplikovaný výzkum
Hlavní oborJE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie
Vedlejší oborBK - Mechanika tekutin
Další vedlejší oborBJ - Termodynamika
Zahájení řešení1.1.2012
Ukončení řešení30.6.2015
Datum posledního uvolnění účelové podpory10.3.2014
Číslo smlouvy2012TA02021336
Poslední stav řešeníK - Končící víceletý projekt, tj. projekt, který byl řešen již v předcházejícím roce, příslušný rok sběru dat je posledním rokem účinnosti smlouvy resp. vykonatelnosti rozhodnutí o poskytnutí podpory
Finance projektu
Období2012201320142015celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu2 882 tis. Kč2 752 tis. Kč3 145 tis. Kč0 tis. Kč8 779 tis. Kč
Celkové uznané náklady4 923 tis. Kč4 258 tis. Kč4 855 tis. Kč691 tis. Kč14 727 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanépřidělené
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSTA02012TA02 - Veřejná soutěž (TA0/TA)
Cíle řešení v původním jazyceProjekt je cílen na výzkum a vývoj axiálního přetlakového stupně energetické turbíny nižších výkonů. Využitím výsledků řešení projektu dojde v důsledku zvýšení účinnosti energetické turbíny ke snížení spotřeby paliv energetických bloků k výrobě elektřiny a tepla, k omezení emisí CO2 a dalších negativních antropogenních vlivů na životní prostředí, které s touto výrobou souvisejí.
Klíčová slova v anglickém jazycepower production- turbine- reaction stage, integral characteristics- internal characteristics- optimization- efficiency
Rok dodání údajů do CEP2015
Systémové označení dodávky datCEP15-TA0-TA-R/11:11
Datum dodání záznamu14.4.2016
Účastníci projektu
Počet příjemců1
Počet dalších účastníků projektu1
PříjemceVýzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
ŘešitelIng. Tomáš Jelínek (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 2470314)
Další osoba podílející se na řešeníIng. Martin Němec (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7983433)
Další osoba podílející se na řešeníIng. Petr Straka, PhD. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 6676162)
Další účastník projektuPBS ENERGO, a.s.
ŘešitelIng. Radovan Kundera (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 4773063)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013
Celkové uznané náklady
Účastník2012201320142015
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.2 153 tis. Kč2 328 tis. Kč2 675 tis. Kč302 tis. Kč
PBS ENERGO, a.s.2 770 tis. Kč1 930 tis. Kč2 180 tis. Kč389 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník2012201320142015
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.1 993 tis. Kč2 211 tis. Kč2 464 tis. Kč0 tis. Kč
PBS ENERGO, a.s.889 tis. Kč541 tis. Kč681 tis. Kč0 tis. Kč
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce
Účastník201320142015
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.0 tis. Kč0 tis. Kč
PBS ENERGO, a.s.0 tis. Kč0 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Očekávané výsledky projektu
G - Prototyp, funkční vzorek1
R - Software1
O - Ostatní výsledky nezařaditelné do žádného z výše uvedených druhů výsledku2
Počet výsledků v RIV5
Výsledek druhu JRIV/00010669:_____/15:#0001983 - Influence of the Radial Gap under the Stator Blade on Flow Around the Hub-End of the Rotor Blade (2015)
Výsledek druhu JRIV/00010669:_____/15:#0001982 - Investigation of flow in axial turbine stage without shroud-seal (2015)
Výsledek druhu GRIV/00010669:_____/15:#0001862 - Prototyp nového přetlakového stupně (2015)
Výsledek druhu JRIV/00010669:_____/13:#0001819 - Numerical Simulation of Flow in Hub-Gap of Axial Stator Blades (2013)
Výsledek druhu RRIV/00010669:_____/13:#0001596 - OptimTL 2013 (2013)