• česky
  • english

TA02020544 - Biologická aditiva zálivkové vody pro zvýšení kvality potravinových plodin (2012-2015, TA0/TA)

Údaje o projektu
Identifikační kódTA02020544
Důvěrnost údajůC - Předmět podléhá obchodnímu tajemství (§17 až 20 Obchodního zákoníku), ale některé údaje jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné
Název v původním jazyceBiologická aditiva zálivkové vody pro zvýšení kvality potravinových plodin
PoskytovatelTA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR)
ProgramTA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA (2011-2019)
Kategorie VaVVV - Vývoj
Hlavní oborGD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy
Vedlejší oborGC - Pěstování rostlin, osevní postupy
Další vedlejší oborGF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin
Zahájení řešení1.1.2012
Ukončení řešení31.12.2015
Datum posledního uvolnění účelové podpory10.3.2014
Číslo smlouvy2012TA02020544
Poslední stav řešeníK - Končící víceletý projekt, tj. projekt, který byl řešen již v předcházejícím roce, příslušný rok sběru dat je posledním rokem účinnosti smlouvy resp. vykonatelnosti rozhodnutí o poskytnutí podpory
Finance projektu
Období2012201320142015celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu2 024 tis. Kč2 051 tis. Kč2 086 tis. Kč2 030 tis. Kč8 191 tis. Kč
Celkové uznané náklady3 423 tis. Kč3 542 tis. Kč3 608 tis. Kč3 669 tis. Kč14 242 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanépřidělené
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSTA02012TA02 - Veřejná soutěž (TA0/TA)
Cíle řešení v původním jazyceObohacení závlahové vody pro pěstování potravinových plodin zvýší jejich výnos a kvalitu (obsah vitamínů, antioxidantů, esenciálních prvků Zn, Mg) a sníží chemické vstupy. Na modelu zeleniny ve skleníku a na poli budou testována aditiva na bázi prospěšných půdních hub a bakterií, biohnojiv a bioaktivních extraktů rostlin, řasových a sinicových kultur, získávaných při čištění rezervoárů povrchových vod a digestátu z výroby bioplynu. Minimálně 3 produkty budou připraveny ke komercializaci.
Klíčová slova v anglickém jazycePlant growth promoting fungi- soil bacteria- mykorrhiza- algae- cyanobacteria- recycling nutrients from surface water- digestate from biogas plants- plant extracts
Rok dodání údajů do CEP2015
Systémové označení dodávky datCEP15-TA0-TA-R/11:11
Datum dodání záznamu14.4.2016
Účastníci projektu
Počet příjemců1
Počet dalších účastníků projektu4
PříjemceVýzkumný ústav organických syntéz a.s.
ŘešitelIng. Michal Bartoš (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 6879004)
Další osoba podílející se na řešeníIng. Michal Dušek, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5551501)
Další osoba podílející se na řešeníIng. Zora Nývltová, PhD. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 8741948)
Další osoba podílející se na řešeníPharmDr. Lucie Tichotová, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 2148374)
Další účastník projektuSymbiom, s.r.o.
ŘešitelRNDr. Aleš Látr, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 2344297)
Další osoba podílející se na řešeníIng. Aleš Dřímal (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 9935479)
Další osoba podílející se na řešeníMgr. Petr Kolomý (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5972310)
Další osoba podílející se na řešeníIng. Petr Kotyza (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7812833)
Další účastník projektuRAWAT consulting s.r.o.
ŘešitelIng. Petra Hemzová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 1018701)
Další osoba podílející se na řešeníIng. Kateřina Kejvalová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 9304967)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníUniverzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta
Řešiteldoc.RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 9597018)
Další osoba podílející se na řešeníRNDr. Miroslav Vosátka, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5174260)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníMendelova univerzita v Brně / Zahradnická fakulta (Lednice)
Řešiteldoc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 3301206)
Další osoba podílející se na řešeníIng. Tomáš Kopta, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5452546)
Další osoba podílející se na řešenídoc. Ing. Kristína Petříková, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 3108821)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013
Celkové uznané náklady
Účastník2012201320142015
Výzkumný ústav organických syntéz a.s.1 319 tis. Kč1 382 tis. Kč1 411 tis. Kč1 491 tis. Kč
Symbiom, s.r.o.590 tis. Kč612 tis. Kč612 tis. Kč634 tis. Kč
RAWAT consulting s.r.o.526 tis. Kč569 tis. Kč562 tis. Kč576 tis. Kč
Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta548 tis. Kč569 tis. Kč605 tis. Kč540 tis. Kč
Mendelova univerzita v Brně / Zahradnická fakulta (Lednice)440 tis. Kč410 tis. Kč418 tis. Kč428 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník2012201320142015
Výzkumný ústav organických syntéz a.s.570 tis. Kč567 tis. Kč566 tis. Kč538 tis. Kč
Symbiom, s.r.o.318 tis. Kč330 tis. Kč330 tis. Kč342 tis. Kč
RAWAT consulting s.r.o.283 tis. Kč306 tis. Kč303 tis. Kč311 tis. Kč
Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta476 tis. Kč495 tis. Kč527 tis. Kč470 tis. Kč
Mendelova univerzita v Brně / Zahradnická fakulta (Lednice)377 tis. Kč353 tis. Kč360 tis. Kč369 tis. Kč
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce
Účastník201320142015
Výzkumný ústav organických syntéz a.s.0 tis. Kč0 tis. Kč
Symbiom, s.r.o.0 tis. Kč0 tis. Kč
RAWAT consulting s.r.o.0 tis. Kč0 tis. Kč
Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta0 tis. Kč0 tis. Kč
Mendelova univerzita v Brně / Zahradnická fakulta (Lednice)0 tis. Kč0 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Očekávané výsledky projektu
F - Užitný nebo průmyslový vzor3
N - Certifikovaná metodika, postup, mapa1
Počet výsledků v RIV6
Výsledek druhu FRIV/60108975:_____/15:#0000219 - Bioaditivum pro pozitivní ovlivňování klíčení semen rostlin a/nebo růstu a/nebo výnosu těchto rostlin. (2015)
Výsledek druhu NRIV/60108975:_____/15:#0000218 - Metodika inovovaných produkčních technologií zeleniny s využitím bioaditiv. (2015)
Výsledek druhu FRIV/25733419:_____/15:#0000036 - Mikrobiální přípravek pro ošetření rostlin (2015)
Výsledek druhu GRIV/25733419:_____/15:#0000037 - Mycodrip Plus (2015)
Výsledek druhu NRIV/62156489:43510/15:43907382 - Využití biologických aditiv pro zvýšení kvality produkce zeleniny (2015)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/12:10133919 - Development of arbuscular mycorrhizal biotechnology and industry: current achievements and bottlenecks (2012)