• česky
  • english

TA02020123 - Půdoochranná technologie, energeticky úsporné skladování, využití hlíz a natě brambor s ohledem na snížení závislosti na fosilních palivech a ochranu životního prostředí (2012-2015, TA0/TA)

Údaje o projektu
Identifikační kódTA02020123
Důvěrnost údajůC - Předmět podléhá obchodnímu tajemství (§17 až 20 Obchodního zákoníku), ale některé údaje jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné
Název v původním jazycePůdoochranná technologie, energeticky úsporné skladování, využití hlíz a natě brambor s ohledem na snížení závislosti na fosilních palivech a ochranu životního prostředí
PoskytovatelTA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR)
ProgramTA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA (2011-2019)
Kategorie VaVAP - Aplikovaný výzkum
Hlavní oborGB - Zemědělské stroje a stavby
Vedlejší oborGD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy
Další vedlejší oborJB - Senzory, čidla, měření a regulace
Zahájení řešení1.1.2012
Ukončení řešení31.12.2015
Datum posledního uvolnění účelové podpory10.3.2014
Číslo smlouvy2012TA02020123
Poslední stav řešeníK - Končící víceletý projekt, tj. projekt, který byl řešen již v předcházejícím roce, příslušný rok sběru dat je posledním rokem účinnosti smlouvy resp. vykonatelnosti rozhodnutí o poskytnutí podpory
Finance projektu
Období2012201320142015celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu1 795 tis. Kč1 768 tis. Kč1 795 tis. Kč1 768 tis. Kč7 126 tis. Kč
Celkové uznané náklady3 130 tis. Kč3 071 tis. Kč3 118 tis. Kč3 071 tis. Kč12 390 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanépřidělené
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSTA02012TA02 - Veřejná soutěž (TA0/TA)
Cíle řešení v původním jazyceV rámci projektu bude vyvinuto a provozně odzkoušeno energeticky úspornější větrání volně ložených hlíz, odzkoušena technologie, vyvinut a provozně odzkoušen důlkovací/hrázkovací adaptér pro brambory pěstované technologií s odkameněním, vyvinuta a provozně odzkoušena protierozní plečka do širokořádkových plodin. Výzkumně bude stanovena dávka brambor, případně natě ve vsádce do bioplynové stanice, vyvinout drtič mytých hlíz a bulev, vypracována metodika využití digestátu při hnojení brambor.
Klíčová slova v anglickém jazycepotato- dammer diker- variable frequency drives- biogas- sludge
Rok dodání údajů do CEP2015
Systémové označení dodávky datCEP15-TA0-TA-R/11:11
Datum dodání záznamu14.4.2016
Účastníci projektu
Počet příjemců1
Počet dalších účastníků projektu4
PříjemceVýzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
ŘešitelIng. Josef Vacek, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7366906)
Další osoba podílející se na řešeníIng. Pavel Kasal, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 9545352)
Další účastník projektuVýzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.
ŘešitelIng. Václav Mayer, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 8442959)
Další osoba podílející se na řešeníIng. David Andert, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 2672022)
Další účastník projektuKOVO NOVÁK Jan Novák
ŘešitelJan Novák (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 2048221)
Další osoba podílející se na řešeníJiří Matula (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 8552576)
Další účastník projektuSENAGRO a.s.
ŘešitelIng. Jiří Nevosád (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 3484882)
Další účastník projektuAGROEL, s.r.o.
ŘešitelIng. Václav Mydlil (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 9272879)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013
Celkové uznané náklady
Účastník2012201320142015
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.820 tis. Kč900 tis. Kč820 tis. Kč900 tis. Kč
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.812 tis. Kč900 tis. Kč900 tis. Kč900 tis. Kč
KOVO NOVÁK Jan Novák0 tis. Kč0 tis. Kč400 tis. Kč400 tis. Kč
SENAGRO a.s.998 tis. Kč871 tis. Kč998 tis. Kč871 tis. Kč
AGROEL, s.r.o.500 tis. Kč400 tis. Kč0 tis. Kč0 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník2012201320142015
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.625 tis. Kč678 tis. Kč625 tis. Kč678 tis. Kč
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.780 tis. Kč810 tis. Kč825 tis. Kč825 tis. Kč
KOVO NOVÁK Jan Novák0 tis. Kč0 tis. Kč165 tis. Kč165 tis. Kč
SENAGRO a.s.270 tis. Kč100 tis. Kč180 tis. Kč100 tis. Kč
AGROEL, s.r.o.120 tis. Kč180 tis. Kč0 tis. Kč0 tis. Kč
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce
Účastník201320142015
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.0 tis. Kč0 tis. Kč
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.0 tis. Kč0 tis. Kč
KOVO NOVÁK Jan Novák0 tis. Kč0 tis. Kč
SENAGRO a.s.0 tis. Kč0 tis. Kč
AGROEL, s.r.o.0 tis. Kč0 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Očekávané výsledky projektu
Z - Poloprovoz, ověřená technologie (uplatněná ve výrobě atd.), odrůda resp. plemeno2
F - Užitný nebo průmyslový vzor2
G - Prototyp, funkční vzorek4
N - Certifikovaná metodika, postup, mapa1
O - Ostatní výsledky nezařaditelné do žádného z výše uvedených druhů výsledku5
Počet výsledků v RIV17
Výsledek druhu JRIV/60109807:_____/16:#0000329 - Protierozní technologie ochrany půdy při pěstování brambor (2016)
Výsledek druhu NRIV/60109807:_____/16:#0000330 - Užití digestátu zemědělských bioplynových stanic ke hnojení brambor (2016)
Výsledek druhu GRIV/00027031:_____/15:#0000559 - Důlkovací zařízení v technologii odkamenění brambor – šestiřádkový (2015)
Výsledek druhu GRIV/60109807:_____/15:#0000325 - Důlkovací zařízení v technologii odkamenění brambor-šestiřádkový důlkovač (2015)
Výsledek druhu ZRIV/00027031:_____/15:#0000560 - Protierozní kultivační technologie pěstování brambor v záhonově odkameněných hrůbcích (2015)
Výsledek druhu DRIV/00027031:_____/15:#0000565 - Protierozní opatření v technologii záhonového odkamenění brambor (2015)
Výsledek druhu JRIV/60109807:_____/15:#0000327 - Protierozní opatření v technologii záhonového odkamenění brambor (2015)
Výsledek druhu ZRIV/00027031:_____/15:#0000557 - Technologie využití drcených hlíz brambor při produkci bioplynu (2015)
Výsledek druhu JRIV/60109807:_____/15:#0000328 - Uplatnění digestátu při pěstování brambor (2015)
Výsledek druhu JRIV/00027031:_____/15:#0000567 - Využití brambor v substrátu bioplynové stanice (2015)
Výsledek druhu GRIV/00027031:_____/14:#0000451 - Drtící zařízení pro úpravu praných brambor (2014)
Výsledek druhu JRIV/60109807:_____/14:#0000241 - Energeticky úsporné větrání volně ložených brambor (2014)
Výsledek druhu GRIV/00027031:_____/14:#0000450 - Hrázkovací / důlkovací zařízení v technologii odkamenění brambor (2014)
Výsledek druhu FRIV/00027031:_____/14:#0000452 - Protierozní kultivační zařízení (2014)
Výsledek druhu ORIV/00027031:_____/14:#0000486 - Vývoj techniky pro pěstování, sklizeň, posklizňovou (tržní) úpravu a skladování brambor (2014)
Výsledek druhu FRIV/00027031:_____/14:#0000453 - Zařízení pro drcení kusových předmětů (2014)
Výsledek druhu GRIV/60109807:_____/13:#0000210 - Energeticky úsporný regulační systém větrání (2013)