• česky
  • english

TA01011105 - Optický paketový přepínač (2011-2013, TA0/TA)

Údaje o projektu
Identifikační kódTA01011105
Důvěrnost údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název v původním jazyceOptický paketový přepínač
PoskytovatelTA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR)
ProgramTA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA (2011-2019)
Kategorie VaVAP - Aplikovaný výzkum
Hlavní oborJA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Vedlejší oborBH - Optika, masery a lasery
Zahájení řešení1.1.2011
Ukončení řešení31.12.2013
Datum posledního uvolnění účelové podpory28.2.2013
Číslo smlouvy20110074
Poslední stav řešeníU - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance projektu
Období201120122013celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu2 789 tis. Kč2 970 tis. Kč3 200 tis. Kč8 959 tis. Kč
Celkové uznané náklady4 389 tis. Kč3 770 tis. Kč4 132 tis. Kč12 291 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSTA02011TA01 - Veřejná soutěž (TA0/TA)
Cíle řešení v původním jazyce1. Návrh a realizace optického přepínače optických paketů 2. Prohloubení spolupráce mezi výrobním podnikem (SQS Vláknová optika, a.s.), Akademií věd (ÚFE AV ČR, v.v.i.) a vysokou školou (FEL ČVUT v Praze).
Klíčová slova v anglickém jazyceoptical packet switching; all-optical networks
Hodnocení výsledkůU - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Zhodnocení výsledků řešení českyJedná se o předběžné údaje, neproběhlo schválení poskytovatele.
Rok dodání údajů do CEP2014
Systémové označení dodávky datCEP14-TA0-TA-U/05:5
Datum dodání záznamu26.5.2015
Účastníci projektu
Počet příjemců1
Počet dalších účastníků projektu2
PříjemceSQS Vláknová optika a.s.
ŘešitelIng. Michael Písařík (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 1917420)
Další účastník projektuÚstav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
ŘešitelDr. Ing. Pavel Honzátko (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 6237428)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníČeské vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická
Řešiteldoc. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 3040356)
Další osoba podílející se na řešenídoc. Ing. Karel Novotný, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7940459)
Další osoba podílející se na řešeníIng. Pavel Škoda (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7019475)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013
Celkové uznané náklady
Účastník201120122013
SQS Vláknová optika a.s.1 450 tis. Kč1 770 tis. Kč2 132 tis. Kč
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.1 400 tis. Kč700 tis. Kč700 tis. Kč
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická1 539 tis. Kč1 300 tis. Kč1 300 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník201120122013
SQS Vláknová optika a.s.0 tis. Kč970 tis. Kč1 200 tis. Kč
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.1 400 tis. Kč700 tis. Kč700 tis. Kč
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická1 389 tis. Kč1 300 tis. Kč1 300 tis. Kč
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce
Účastník2013
SQS Vláknová optika a.s.0 tis. Kč
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.0 tis. Kč
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická0 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Očekávané výsledky projektu
Z - Poloprovoz, ověřená technologie (uplatněná ve výrobě atd.), odrůda resp. plemeno1
F - Užitný nebo průmyslový vzor2
G - Prototyp, funkční vzorek4
O - Ostatní výsledky nezařaditelné do žádného z výše uvedených druhů výsledku11
Počet výsledků v RIV19
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/14:00219273 - Data Transparent and Polarization Insensitive All-Optical Switch based on Fibers with Enhanced Nonlinearity (2014)
Výsledek druhu FRIV/68407700:21230/14:00214723 - Polarizačně nezávislý optický paketový přepínač (2014)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/13:00206032 - Analyses of 100 Gbps Coherent System Performances (2013)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/13:00208689 - Analyses of Optical Packet Switch Based on Enhanced Nonlinearity Fibers (2013)
Výsledek druhu ZRIV/68407700:21230/13:00209401 - AWG s teplotní kompenzací (2013)
Výsledek druhu GRIV/67985882:_____/13:00426353 - Optický komplexní spektrální analyzátor (2013)
Výsledek druhu GRIV/60913037:_____/13:#0000016 - Optický paketový přepínač (2013)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/12:00192902 - Analyses of Optical Packet Switching Techniques Based on Nonlinear Materials with Respect to Various Label Formats (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/12:00192898 - Mitigation of Time-spatial Influence in Free-space Optical Networks Utilizing Route Diversity (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/12:00196920 - Monitoring/Sensing Applications on AirPON (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/12:00196875 - Optical Packet Switch Development and Switching Technique Analysis (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/12:00196876 - Results of 100 Gbps Coherent DP-QPSK System Tests Performed in CESNET (2012)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21230/12:00197806 - Teplotně kompenzovaný vlnově selektivní člen - AAWG (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00183465 - Future All-Optical Packet Switched Networks Based on Highly Nonlinear Components (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00190807 - Innovative photonic devices for emerging NRENs (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00182389 - Investigation of Pulse Regimes of a Fiber Ring Laser (2011)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21230/11:00184613 - Optický vláknový laser (2011)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21230/11:00184579 - Stejnosměrně vázaný digitální optoelektronický převodník s výkonovým budičem pro laserovou diodu (2011)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21230/11:00186995 - Vlnově selektivní člen AWG (2011)