• česky
  • english

SP/1A6/108/07 - Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření (2007-2011, MZP/SP)

Údaje o projektu
Identifikační kódSP/1A6/108/07
Důvěrnost údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název v původním jazyceZpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření
PoskytovatelMZP - Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
ProgramSP - Resortní program výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí na léta 2007 - 2011 (2007-2011)
Kategorie VaVAP - Aplikovaný výzkum
Hlavní oborDG - Vědy o atmosféře, meteorologie
Zahájení řešení1.8.2007
Ukončení řešení31.8.2011
Datum posledního uvolnění účelové podpory30.4.2011
Číslo smlouvySP/1a6/108/07
Poslední stav řešeníU - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance projektu
Období20072008200920102011celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu3 188 tis. Kč5 320 tis. Kč5 120 tis. Kč6 980 tis. Kč4 674 tis. Kč25 282 tis. Kč
Celkové uznané náklady3 469 tis. Kč5 710 tis. Kč5 560 tis. Kč7 510 tis. Kč5 140 tis. Kč27 389 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSMZP2007SP - Veřejná soutěž (MZP/SP)
Cíle řešení v původním jazyceZpřesnit a aktualizovat scénáře vývoje klimatu na území ČR pro časové horizonty 2021-2050 a 2071-2100, upřesnit předpokládané dopady klimatické změny na sektory vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví, navrhnout vhodná adaptační opatření a podpořit plnění Národního programu na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice.
Klíčová slova v anglickém jazyceclimate change, climate change scenario, climate change impact, climate change vulnerability, hydrology, water management, agriculture, forestry, adaptation
Hodnocení výsledkůU - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Zhodnocení výsledků řešení českyProjekt byl úspěšně ukončen.
Rok dodání údajů do CEP2012
Systémové označení dodávky datCEP12-MZP-SP-U/01:1
Datum dodání záznamu26.4.2013
Účastníci projektu
Počet příjemců1
Počet dalších účastníků projektu4
PříjemceČeský hydrometeorologický ústav
ŘešitelRNDr. Jan Pretel (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 8919798)
Další účastník projektuVýzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce
ŘešitelIng. Ondřej Novický (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 9230440)
Další účastník projektuVýzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
ŘešitelIng. Jan Haberle (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 8243751)
Další účastník projektuCentrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Řešiteldoc. Ing. Dalibor Janouš (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5625459)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníUniverzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta
Řešiteldoc. RNDr. Jaroslava Kalvová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 4982231)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013
Celkové uznané náklady
Účastník20072008200920102011
Český hydrometeorologický ústav1 468 tis. Kč2 580 tis. Kč2 650 tis. Kč3 770 tis. Kč3 060 tis. Kč
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce895 tis. Kč1 450 tis. Kč1 450 tis. Kč1 980 tis. Kč1 360 tis. Kč
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.106 tis. Kč160 tis. Kč160 tis. Kč190 tis. Kč143 tis. Kč
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.400 tis. Kč670 tis. Kč650 tis. Kč920 tis. Kč360 tis. Kč
Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta600 tis. Kč850 tis. Kč650 tis. Kč650 tis. Kč218 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník20072008200920102011
Český hydrometeorologický ústav1 238 tis. Kč2 250 tis. Kč2 270 tis. Kč3 300 tis. Kč2 654 tis. Kč
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce850 tis. Kč1 400 tis. Kč1 400 tis. Kč1 930 tis. Kč1 313 tis. Kč
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.100 tis. Kč150 tis. Kč150 tis. Kč180 tis. Kč128 tis. Kč
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.400 tis. Kč670 tis. Kč650 tis. Kč920 tis. Kč360 tis. Kč
Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta600 tis. Kč850 tis. Kč650 tis. Kč650 tis. Kč218 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Počet výsledků v RIV66
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/14:10286022 - Performance of ALADIN-Climate/CZ over the area of the Czech Republic in comparison with ENSEMBLES regional climate models (2014)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/14:10285301 - Uncertainty in regional climate model outputs over the Czech Republic: the role of nested and driving models (2014)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10145730 - Annual precipitation cycle in regional climate models: the influence of horizontal resolution (2013)
Výsledek druhu JRIV/00020711:_____/12:00003639 - A multi-model assessment of climate change impact on hydrological regime in the Czech Republic (2012)
Výsledek druhu DRIV/67179843:_____/12:00390828 - Vliv srážkových a teplotních poměrů v období 1961–2100 na možnosti pěstování smrku ztepilého v ČR (2012)
Výsledek druhu JRIV/00020711:_____/12:00003591 - Změna přístupu ke tvorbě nových scénářů pro pátou hodnotící zprávu IPCC (2012)
Výsledek druhu JRIV/67179843:_____/11:00358868 - Carbon exchange between ecosystems and atmosphere in the Czech Republic is affected by climate factors (2011)
Výsledek druhu JRIV/00020699:_____/11:#0000208 - Interpolation techniques used for data quality control and calculation of technical series: an example of a Central European daily time series (2011)
Výsledek druhu ORIV/00020699:_____/11:#0000600 - Náklady a přínosy různých reakcí na globální oteplování (2011)
Výsledek druhu JRIV/00020699:_____/11:#0000207 - Observational evidence for soil-moisture impact on hot extremes in southeastern Europe (2011)
Výsledek druhu BRIV/00020711:_____/11:00003541 - Odhad dopadu klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření (2011)
Výsledek druhu DRIV/00020699:_____/11:#0000568 - Porovnání vývoje kvantitativních vlastností sněhové pokrývky a odtoku v Jizerských horách (2011)
Výsledek druhu JRIV/00027006:_____/11:00001964 - Simulace vlivu predikovaného klimatu na ozimou pšenici modelem CERES-Wheat (2011)
Výsledek druhu JRIV/67179843:_____/11:00369448 - Vliv ovzduší dálnice D1 na okolní smrkové porosty (2011)
Výsledek druhu ORIV/00020711:_____/11:00003488 - Vliv technického zasněžování na průtoky hlavních toků Krkonošského národního parku (2011)
Výsledek druhu ORIV/00020699:_____/11:#0000599 - Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření - Technické shrnutí (2011)
Výsledek druhu ORIV/00020699:_____/11:#0000598 - Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření (V) -Závěrečná zpráva o řešení projektu 2007-2011 (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10081000 - Analysis of uncertainties in regional climate model outputs over the Czech Republic (2010)
Výsledek druhu ORIV/67179843:_____/10:00343346 - Carbon stock changes in forest soils under warming (2010)
Výsledek druhu DRIV/00020699:_____/10:#0000271 - Dopady změny klimatu na minimální průtoky (2010)
Výsledek druhu DRIV/00020699:_____/10:#0000194 - Evaluation of flow series on the rivers Smědá and Mohelka with regard to any impact of existing climate change (2010)
Výsledek druhu JRIV/00020699:_____/10:#0000205 - Model ALADIN as regional climate model for Central and Eastern Europe (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10081029 - Odhady rozsahu změn klimatu na území České republiky pro tři časová období 21. století na základě výstupů AR4 modelů (2010)
Výsledek druhu ORIV/00020699:_____/10:#0000309 - Predictions on Ungauged Catchements Using Deterministci Distributed Modelling Systém (2010)
Výsledek druhu DRIV/00020711:_____/10:00003139 - Projected changes in seasonal precipitation extremes in the Czech Republic (2010)
Výsledek druhu DRIV/00020699:_____/10:#0000199 - Projevy klimatické změny na území ČR (2010)
Výsledek druhu JRIV/67179843:_____/10:00356268 - Průběh dynamiky přízemní vegetace v závislosti na rozpadu a následné regeneraci stromového patra v horských smrčinách Krkonoš v období 1995–2006 (2010)
Výsledek druhu DRIV/00020699:_____/10:#0000210 - Simulace vlivu diferencované zásoby vody po kvetení na výnos zrna ozimé pšenice (2010)
Výsledek druhu JRIV/00020699:_____/10:#0000211 - Simulace vyplavení dusíku a koncentrace nitrátů v dlouhodobém pokusu (2010)
Výsledek druhu JRIV/00020699:_____/10:#0000268 - Snowmelt in experimental basins in the Jizerské hory Mts. during period without precipitation (2010)
Výsledek druhu DRIV/00020699:_____/10:#0000264 - Vliv klimatické změny na povodňový režim (2010)
Výsledek druhu DRIV/00020699:_____/10:#0000195 - Zhodnocení průtokových řad na Smědé a Mohelce s ohledem na případný vliv stávajících klimatických změn (2010)
Výsledek druhu DRIV/00020699:_____/10:#0000212 - Zhodnocení vybraných minerálních hnojiv z energetického hlediska (2010)
Výsledek druhu DRIV/00020711:_____/10:00003140 - Změny srážkových extrémů dle simulací regionálních klimatických modelů pro Českou republiku (2010)
Výsledek druhu ORIV/00020699:_____/10:#0000196 - Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření (Iv); závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2010 (2010)
Výsledek druhu ORIV/00020711:_____/10:00002375 - Zranitelnost zdrojů podzemní vody v různých hydrogeologických podmínkách a uvažovanou klimatickou změnu (2010)
Výsledek druhu DRIV/00020699:_____/09:#0000204 - ALADIN-Climate/CZ simulation of the 21st century climate in the Czech Republic for the A1B emission scenario (2009)
Výsledek druhu JRIV/00020699:_____/09:#0000209 - Data quality control and homogenization of air temperature and precipitation series in the area of the Czech Republic in the period 1961–2007 (2009)
Výsledek druhu DRIV/00020711:_____/09:00002715 - Flow trends in observed data and climate change scenarios (2009)
Výsledek druhu ARIV/00020699:_____/09:#0000160 - Klimatická změna - Rizika katastrof a redukční strategie (2009)
Výsledek druhu ERIV/00020699:_____/09:#0000159 - Kouzlo polárního světa – Grónsko, země mizejícího ledu. Klimatická změna včera, dnes a zítra (2009)
Výsledek druhu ORIV/00020699:_____/09:#0000135 - Modeling Floods under Climate Change Condition in Otava River, Czech Republic (2009)
Výsledek druhu JRIV/00020699:_____/09:#0000157 - Současný vývoj klimatu a jeho výhled (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/09:00014472 - Variabilita nedostatkových objemů na českých tocích ve vztahu k fyzicko-geografickým charakteristikám povodí (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207089 - Výběr globálních klimatických modelů pro posouzení neurčitostí odhadů budoucích změn klimatu v České republice (2009)
Výsledek druhu ORIV/00020699:_____/09:#0000156 - Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření (III); závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2009 (2009)
Výsledek druhu JRIV/00020711:_____/09:00002672 - Zpřesnění odhadů dopadů klimatické změny na vodní zdroje s využitím scénářů založených na simulacích modelem ALADIN (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100658 - Analysis of uncertainties in PRUDENCE regional climate models outputs over the Czech Republic (2008)
Výsledek druhu ORIV/00020699:_____/08:#0000051 - Analýza vybraných teplotních charakteristik simulovaných regionálními klimatickými modely (2008)
Výsledek druhu ORIV/00020699:_____/08:#0000050 - Analýza výstupů regionálních klimatických výstupů (2008)
Výsledek druhu DRIV/00020699:_____/08:#0000120 - Databázové zpracování klimatologickch dat (2008)
Výsledek druhu DRIV/00020699:_____/08:#0000136 - Dopady změny klimatu na minimální průtoky (2008)
Výsledek druhu JRIV/00020699:_____/08:#0000125 - Evaluation of the monthly air temperature extremity for the 1961-2007 period (2008)
Výsledek druhu JRIV/00020699:_____/08:#0000137 - Odhad připravenosti států k účasti na kjótských mechanismech (2008)
Výsledek druhu DRIV/00027006:_____/08:00000193 - Porovnání energetických bilancí a využití globálního záření u vybraných zemědělských plodin a netradičních olejnin (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100892 - Souvislost tlaku vzduchu v hladině tropopauzy s množstvím ozonu nad územím České republiky (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100813 - Srážkové charakteristiky v oblasti České republiky, simulované regionálními klimatickými modely (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100960 - Temperature and precipitation characteristics of ALADIN model versus climate conditions of the Czech Republic (2008)
Výsledek druhu JRIV/00020699:_____/08:#0000203 - Validation of ALADIN-Climate/CZ for Present Climate (1961-1990) over the Czech Republic (2008)
Výsledek druhu DRIV/00020699:_____/08:#0000202 - Validation of ALADIN-Climate/CZ Present Climate Simulations (2008)
Výsledek druhu DRIV/00020699:_____/08:#0000134 - Výskyt minimálních průtoků v období 1957-1983 na horních tocích Smědé a Kamenice (2008)
Výsledek druhu DRIV/00020711:_____/08:00002401 - Vývoj hydrologické bilance při probíhajícím oteplování (2008)
Výsledek druhu ORIV/00020711:_____/08:00002376 - Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření (2008)
Výsledek druhu ORIV/00020699:_____/08:#0000117 - Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření (II); závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008 (2008)
Výsledek druhu JRIV/00020699:_____/07:#0000043 - Klimatická změna a její současná rizika (2007)
Výsledek druhu ORIV/00020699:_____/07:#0000042 - Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření (I); závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2007 (2007)