• česky
  • english

QI91B227 - Význam beta-kyselin chmele pro české pivo (2009-2013, MZE/QI)

Údaje o projektu
Identifikační kódQI91B227
Důvěrnost údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název v původním jazyceVýznam beta-kyselin chmele pro české pivo
PoskytovatelMZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)
ProgramQI - Výzkum v agrárním sektoru (VAK) (2009-2014)
Kategorie VaVAP - Aplikovaný výzkum
Hlavní oborCB - Analytická chemie, separace
Vedlejší oborGM - Potravinářství
Další vedlejší oborGC - Pěstování rostlin, osevní postupy
Zahájení řešení1.6.2009
Ukončení řešení31.12.2013
Datum posledního uvolnění účelové podpory28.6.2013
Číslo smlouvy14569/2009 - 18020
Poslední stav řešeníU - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance projektu
Období20092010201120122013celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu1 440 tis. Kč1 600 tis. Kč1 696 tis. Kč1 616 tis. Kč1 424 tis. Kč7 776 tis. Kč
Celkové uznané náklady1 440 tis. Kč1 600 tis. Kč1 696 tis. Kč1 616 tis. Kč1 424 tis. Kč7 776 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSMZE2009MZE02 - Veřejná soutěž (MZE/QI)
Cíle řešení v původním jazyceVypracovat technologii chmelovaru s optimálním využitím senzorických vlastností beta-kyselin chmele. Vypracovat metodiku hodnocení intenzity a charakteru hořkosti piv.
Klíčová slova v anglickém jazycehops; alpha acids; beta acids; beer bitterness; sensorial evaluation of beers
Hodnocení výsledkůU - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Zhodnocení výsledků řešení českyŘešení probíhalo v souladu se schváleným plánem. Přínosy pro zpracovatele chmele a výrobce piva spočívají v možnostech zajištění kvality chmelových surovin podporujících charakter hořkosti, který je typický pro česká piva, ležáky Plzeňského typu a přispívají ke zvýšení senzorické kvality piv a jejich uplatnění na trhu.
Rok dodání údajů do CEP2014
Systémové označení dodávky datCEP14-MZE-QI-U/01:1
Datum dodání záznamu26.6.2014
Účastníci projektu
Počet příjemců2
Počet dalších účastníků projektu0
Koordinující příjemceVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
ŘešitelIng. Alexandr Mikyška (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 3314839)
PříjemceChmelařský institut s.r.o.
ŘešitelIng. Karel Krofta, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 9814299)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013
Celkové uznané náklady
Účastník20092010201120122013
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.864 tis. Kč960 tis. Kč1 018 tis. Kč970 tis. Kč854 tis. Kč
Chmelařský institut s.r.o.576 tis. Kč640 tis. Kč678 tis. Kč646 tis. Kč570 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník20092010201120122013
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.864 tis. Kč960 tis. Kč1 018 tis. Kč970 tis. Kč854 tis. Kč
Chmelařský institut s.r.o.576 tis. Kč640 tis. Kč678 tis. Kč646 tis. Kč570 tis. Kč
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce
Účastník2013
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.0 tis. Kč
Chmelařský institut s.r.o.0 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Počet výsledků v RIV20
Výsledek druhu JRIV/14864347:_____/14:#0000576 - Beta kyseliny chmele, význam a využití (2014)
Výsledek druhu JRIV/60193697:_____/14:#0000957 - Hop beta acids: Properties, significance and utilization (2014)
Výsledek druhu ORIV/60193697:_____/14:#0001029 - Jak hodnotit hořkost piva (2014)
Výsledek druhu JRIV/60193697:_____/14:#0000969 - Qualitative determination of β-acids and their transformation products in beer and hop using HR/AM-LC-MS/MS (2014)
Výsledek druhu ZRIV/60193697:_____/14:#0000929 - Využití beta kyselin v pivovarství. Ověřená technologie (2014)
Výsledek druhu ORIV/60193697:_____/14:#0001050 - Využití spojení LC a MS v analýze piva a dalších nápojů (2014)
Výsledek druhu PRIV/60193697:_____/14:#0000985 - Způsob hořčení piva beta kyselinami chmele za studena (2014)
Výsledek druhu PRIV/60193697:_____/14:#0000986 - Způsob přípravy hořčicích látek z beta kyselin chmele (2014)
Výsledek druhu JRIV/60193697:_____/13:#0000816 - The effect of hop beta acids oxidation products on beer bitterness (2013)
Výsledek druhu ORIV/60193697:_____/13:#0000922 - Nové aplikace LC-HR-MS v analýze piva a surovin pro jeho výrobu (2013)
Výsledek druhu DRIV/60193697:_____/13:#0000824 - Stability of hop beta acids and their decomposition products during natural ageing (2013)
Výsledek druhu NRIV/60193697:_____/13:#0000838 - Stanovení senzorické hořkosti piva (2013)
Výsledek druhu WRIV/14864347:_____/13:#0000520 - Workshop k uplatnění nových genotypů chmele v pivovarnictví (2013)
Výsledek druhu JRIV/14864347:_____/12:#0000398 - Assessment of changes in hop resins and polyphenols during long-term storage (2012)
Výsledek druhu JRIV/60193697:_____/12:#0000711 - Assessment of changes in hop resins and polyphenols during long-term storage (2012)
Výsledek druhu ORIV/60193697:_____/12:#0000788 - Beta kyseliny a hořkost piva (2012)
Výsledek druhu JRIV/60193697:_____/12:#0000694 - Impact of hop pellets storage on beer quality (2012)
Výsledek druhu ORIV/60193697:_____/12:#0000787 - Nové poznatky o hořkosti beta kyselin chmele (2012)
Výsledek druhu ORIV/14864347:_____/12:#0000452 - Studium obsahu isoflavonoidů a prenylflavonoidů se zdravotním benefitem v odrůdách ječneme a chmele určených pro České pivo (2012)
Výsledek druhu PRIV/14864347:_____/12:#0000386 - Způsob přípravy čistých beta kyselin chmele (2012)