• česky
  • english

QH81111 - Sledování prevalence a etiologie meticilin rezistentních stafylokoků u zvířat (dojnice, ovce, kozy) a cest jejich šíření. (2008-2012, MZE/QH)

Údaje o projektu
Identifikační kódQH81111
Důvěrnost údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název v původním jazyceSledování prevalence a etiologie meticilin rezistentních stafylokoků u zvířat (dojnice, ovce, kozy) a cest jejich šíření.
PoskytovatelMZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)
ProgramQH - Program výzkumu v agrárním sektoru 2007-2012 (2007-2012)
Kategorie VaVAP - Aplikovaný výzkum
Hlavní oborEB - Genetika a molekulární biologie
Vedlejší oborEE - Mikrobiologie, virologie
Zahájení řešení1.1.2008
Ukončení řešení31.12.2012
Datum posledního uvolnění účelové podpory2.3.2012
Číslo smlouvy45536/07-15010
Poslední stav řešeníU - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance projektu
Období20082009201020112012celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu1 169 tis. Kč1 340 tis. Kč1 313 tis. Kč1 319 tis. Kč1 080 tis. Kč6 221 tis. Kč
Celkové uznané náklady1 232 tis. Kč1 411 tis. Kč1 383 tis. Kč1 390 tis. Kč1 138 tis. Kč6 554 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSMZE2008MZE01 - Veřejná soutěž (MZE/QH)
Cíle řešení v původním jazyceCílem projektu je získání informací o šíření MRSA a MR-CNS u skotu v ČR, o jejich etiologii,stanovení jejich závažnosti, zkvalitnění diagnostiky, prevence a terapie mastitid a vypracování uplatněné metodiky pro tlumení šíření nebezpečných klonů.
Klíčová slova v anglickém jazycemilk cow goat sheep MRSA MR-CNS molecular methods genom variability
Hodnocení výsledkůU - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Zhodnocení výsledků řešení českyCílem projektu bylo získání informací o šíření MRSA a MR-CNS u skotu v ČR, o jejich etiologii,stanovení jejich závažnosti, zkvalitnění diagnostiky, prevence a terapie mastitid a vypracování uplatněné metodiky pro tlumení šíření nebezpečných klonů. Finanční náklady na projekt byly čerpány v souladu se smlouvou, vynaložené prostředky byly adekvátně využity.
Rok dodání údajů do CEP2013
Systémové označení dodávky datCEP13-MZE-QH-U/02:2
Datum dodání záznamu16.10.2013
Účastníci projektu
Počet příjemců2
Počet dalších účastníků projektu0
Koordinující příjemceVýzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.
ŘešitelRNDr. Marcela Vyletělová, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 0649-392430; vedidk: 2751305)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníVeterinární a farmaceutická univerzita Brno / Fakulta veterinární hygieny a ekologie
ŘešitelProf. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: +420541562710; vedidk: 4339495)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník20082009201020112012
Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.653 tis. Kč813 tis. Kč711 tis. Kč794 tis. Kč620 tis. Kč
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno / Fakulta veterinární hygieny a ekologie516 tis. Kč527 tis. Kč602 tis. Kč525 tis. Kč460 tis. Kč
Celkové uznané náklady
Účastník20082009201020112012
Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.688 tis. Kč856 tis. Kč749 tis. Kč836 tis. Kč653 tis. Kč
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno / Fakulta veterinární hygieny a ekologie544 tis. Kč555 tis. Kč634 tis. Kč554 tis. Kč485 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Počet výsledků v RIV34
Výsledek druhu ORIV/49608851:_____/12:#0000560 - Comparison of the performance of two different newly designed real-time PCR assays applicable for S. aureus/ MRSA identification (2012)
Výsledek druhu JRIV/62157124:16270/12:43871075 - MOŽNOSTI DETEKCE STAFYLOKOKOVÝCH ENTEROTOXINŮ (2012)
Výsledek druhu ORIV/49608851:_____/12:#0000558 - The real-time PCR assay for rapid identification of MRSA strains in cow milk (2012)
Výsledek druhu JRIV/49608851:_____/12:#0000559 - Rep-PCR-based typing as a tool for tracking of MRSA infection origin (2012)
Výsledek druhu JRIV/49608851:_____/12:#0000567 - Staphylococcus spp. v bazénových vzorcích a na mléčných filtrech (2012)
Výsledek druhu JRIV/62157124:16270/11:43870277 - Differentiation of toxigenic Staphylococcus aureus strains isolated from retail meat products (2011)
Výsledek druhu NRIV/49608851:_____/11:#0000505 - Identifikace a kvantifikace kmenů S. aureus ve vzorcích mléka s využitím metody real-time PCR (2011)
Výsledek druhu JRIV/62157124:16270/11:43870718 - Kvalita syrového mléka z mléčných automatů (2011)
Výsledek druhu JRIV/62157124:16270/11:43870717 - Mikrobiologická kvalita mléka z Jesenických automatů (2011)
Výsledek druhu JRIV/49608851:_____/11:#0000525 - Mikrobiologická kvalita mléka z jesenických mléčných automatů (2011)
Výsledek druhu JRIV/49608851:_____/11:#0000524 - Mikrobiologické ukazatele mléka z mléčného automatu (2011)
Výsledek druhu ORIV/49608851:_____/11:#0000511 - Molecular characterization of MRSA strains isolated from livestock milk and meat in the Czech Republic (2011)
Výsledek druhu ORIV/49608851:_____/11:#0000529 - MRSA and MR-CNS isolated from milk and human and animal samples (2011)
Výsledek druhu JRIV/62157124:16270/11:43870342 - Occurrence and antimicrobial sensitivity in staphylococci isolated from goat, sheep and cow's milk (2011)
Výsledek druhu JRIV/49608851:_____/11:#0000527 - Occurrence and characteristics of methicillin resistant Staphylococcus aureus and methicillin resistant coagulase-negative Staphylococci in raw milk manufacturing (2011)
Výsledek druhu ORIV/49608851:_____/11:#0000512 - Occurrence of antibiotic resistance in Staphylococcus spp. at dairy farms with conventional and organic system and its evaluation with GLMM (2011)
Výsledek druhu NRIV/49608851:_____/11:#0000528 - Odhad prevalence mastitidních infekcí způsobených Staphylococcus aureus (2011)
Výsledek druhu JRIV/62157124:16270/11:43870279 - Růst Staphylococcus aureus a produkce enterotoxinu SEA v masných výrobcích (2011)
Výsledek druhu ORIV/49608851:_____/11:#0000510 - Typing of MRSA strains using different molecular-genetic methods (2011)
Výsledek druhu ORIV/49608851:_____/11:#0000530 - Výskyt MRSA a MR-CNS v prvovýrobě mléka (2011)
Výsledek druhu JRIV/49608851:_____/11:#0000506 - Výskyt rezistencie na antibiotiká u S. haemolyticus, S. epidermidis a S. chromogenes v prostredí prvovýroby kravského mlieka (2011)
Výsledek druhu NRIV/26788462:_____/10:#0000382 - Odhad prevalence mastitidních infekcí způsobených Streptococcus agalactiae a jejich vlivu na výskyt somatických buněk (2010)
Výsledek druhu DRIV/62157124:16270/10:00002857 - Stanovení původu izolátů Staphylococcus aureus vybranými genotypovými a fenotypovými metodami (2010)
Výsledek druhu DRIV/62157124:16270/10:00002860 - Výskyt methicillin rezistentních kmenů Staphylococcus aureus v syrovém kravském mléku (2010)
Výsledek druhu DRIV/62157124:16270/10:00002908 - Výskyt Staphylococcus aureus v mléce skotu v České republice (2010)
Výsledek druhu DRIV/62157124:16270/09:00002334 - Charakteristika izolátů S. aureus získaných z ovčího a kozího mléka (2009)
Výsledek druhu JRIV/62157124:16270/09:00002333 - Findings of methicillin-resistant strains of Staphylococcus aureus in livestock (2009)
Výsledek druhu JRIV/26788462:_____/09:#0000273 - Identifikace mastitidních patogenů včetně MRSA v kozím a ovčím mléce a jejich citlivosti na antibiotika (2009)
Výsledek druhu ORIV/49608851:_____/09:#0000383 - The incidence of Staphylococcus bacteria with a view to MRSA in dairy production (2009)
Výsledek druhu JRIV/62157124:16270/09:00002382 - Nálezy meticilin rezistentních Staphylococcus aureus u zvířat. (2009)
Výsledek druhu JRIV/62157124:16270/09:00002335 - Occurrence of methicillin-resistant strains of Staphylococcus aureus at a goat breeding farm. (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/08:00040133 - Nález meticilin rezistentních Staphylococcus aureus u potravinových zvířat v ČR (2008)
Výsledek druhu JRIV/62157124:16270/08:00001813 - Occurrence of MRSA in live-stock farms (2008)
Výsledek druhu DRIV/62157124:16270/08:00001748 - Výskyt meticilin rezistentních kmenů Staphylococcus aureus v chovu koz (2008)