• česky
  • english

QH81069 - Vývoj nových nástrojů pro surveillance trichinelózy prasat a volně žijících zvířat v České republice (2008-2012, MZE/QH)

Údaje o projektu
Identifikační kódQH81069
Důvěrnost údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název v původním jazyceVývoj nových nástrojů pro surveillance trichinelózy prasat a volně žijících zvířat v České republice
PoskytovatelMZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)
ProgramQH - Program výzkumu v agrárním sektoru 2007-2012 (2007-2012)
Kategorie VaVAP - Aplikovaný výzkum
Hlavní oborGJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina
Vedlejší oborGM - Potravinářství
Další vedlejší oborFM - Hygiena
Zahájení řešení1.1.2008
Ukončení řešení31.12.2012
Datum posledního uvolnění účelové podpory2.3.2012
Číslo smlouvy45532/07-15010
Poslední stav řešeníU - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance projektu
Období20082009201020112012celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu841 tis. Kč908 tis. Kč1 013 tis. Kč919 tis. Kč781 tis. Kč4 462 tis. Kč
Celkové uznané náklady883 tis. Kč954 tis. Kč1 063 tis. Kč974 tis. Kč825 tis. Kč4 699 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSMZE2008MZE01 - Veřejná soutěž (MZE/QH)
Cíle řešení v původním jazyceCílem projektu je zkvalitnění současných metod diagnostiky trichinelózy a zavedení postupů, které umožní snížení rizika výskytu trichinelózy u domácích prasata a volně žijících zvířat a současně podpoří produkci zdravých potravin živočišného původu.
Klíčová slova v anglickém jazycezoonosis; trichinellosis; ELISA; pig; wildlife animals
Hodnocení výsledkůU - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Zhodnocení výsledků řešení českyCílem projektu bylo zkvalitnění současných metod diagnostiky trichinelózy a zavedení postupů, které umožní snížení rizika výskytu trichinelózy u domácích prasata a volně žijících zvířat a současně podpoří produkci zdravých potravin živočišného původu. Řešení projektu probíhalo dle plánu.
Rok dodání údajů do CEP2013
Systémové označení dodávky datCEP13-MZE-QH-U/02:2
Datum dodání záznamu16.10.2013
Účastníci projektu
Počet příjemců2
Počet dalších účastníků projektu0
Koordinující příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníVeterinární a farmaceutická univerzita Brno / Fakulta veterinárního lékařství
ŘešitelProf. MVDr. Břetislav Koudela, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 541562262; vedidk: 6048412)
PříjemceVýzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.
ŘešitelMVDr. Kamil Kovařčík, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 533331119; vedidk: 1369369)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník20082009201020112012
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno / Fakulta veterinárního lékařství463 tis. Kč498 tis. Kč571 tis. Kč482 tis. Kč441 tis. Kč
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.378 tis. Kč410 tis. Kč442 tis. Kč437 tis. Kč340 tis. Kč
Celkové uznané náklady
Účastník20082009201020112012
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno / Fakulta veterinárního lékařství463 tis. Kč498 tis. Kč571 tis. Kč482 tis. Kč441 tis. Kč
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.420 tis. Kč456 tis. Kč492 tis. Kč492 tis. Kč384 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Počet výsledků v RIV3
Výsledek druhu ZRIV/00027162:_____/12:#0000855 - Imunoenzymatická souprava ke stanovení protilátek proti Trichinella spp. v krevním séru, plazmě a mase prasat (2012)
Výsledek druhu JRIV/62157124:16170/11:43870904 - Monitoring trichinelózy zvířat v České republice - historie a současnost. (2011)
Výsledek druhu JRIV/00027162:_____/09:#0000680 - Možnosti využití sérologických metod pro úřední kontroly trichinel v mase (2009)