• česky
  • english

QH72163 - Hodnocení genofondu jabloní (Malus x domestica) molekulárně genetickými metodami. (2007-2011, MZE/QH)

Údaje o projektu
Identifikační kódQH72163
Důvěrnost údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název v původním jazyceHodnocení genofondu jabloní (Malus x domestica) molekulárně genetickými metodami.
PoskytovatelMZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)
ProgramQH - Program výzkumu v agrárním sektoru 2007-2012 (2007-2012)
Kategorie VaVAP - Aplikovaný výzkum
Hlavní oborEB - Genetika a molekulární biologie
Vedlejší oborGE - Šlechtění rostlin
Další vedlejší oborEF - Botanika
Zahájení řešení1.5.2007
Ukončení řešení31.12.2011
Datum posledního uvolnění účelové podpory2.3.2011
Číslo smlouvy14708/2007-15010
Poslední stav řešeníU - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance projektu
Období20072008200920102011celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu617 tis. Kč835 tis. Kč889 tis. Kč978 tis. Kč1 030 tis. Kč4 349 tis. Kč
Celkové uznané náklady617 tis. Kč835 tis. Kč889 tis. Kč978 tis. Kč1 030 tis. Kč4 349 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSMZE2007MZE01 - Veřejná soutěž (MZE/QH)
Cíle řešení v původním jazyceCharakterizovat stávající genetické zdroje jabloní pomocí molekulárně genetických metod SSR a markerů rezistence s cílem nalézt genetické příbuznosti, eliminovat duplikace a uchovat širokou biodiversitu s minimem uchovávaných položek.
Klíčová slova v anglickém jazyceapple (Malus x domestica); biodiversity; genetic resources; molecular genetic methods; microsatellites; SSR; markers of resistance
Hodnocení výsledkůV - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Zhodnocení výsledků řešení českyŘešení projektu probíhalo zcela v souladu s metodikou a plánem aktivit projektu, po celou dobu řešení nedošlo k odchylkám, které by mohly průběh řešení či dosahované výsledky negativně ovlivnit.
Rok dodání údajů do CEP2012
Systémové označení dodávky datCEP12-MZE-QH-U/02:2
Datum dodání záznamu16.10.2013
Účastníci projektu
Počet příjemců2
Počet dalších účastníků projektu0
Koordinující příjemceVýzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
ŘešitelIng. František Paprštein, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: 493 692 833; vedidk: 7620330)
PříjemceChmelařský institut s.r.o.
ŘešitelIng. Josef Patzak, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: 415732150; vedidk: 6408567)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013
Celkové uznané náklady
Účastník20072008200920102011
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.257 tis. Kč285 tis. Kč314 tis. Kč378 tis. Kč400 tis. Kč
Chmelařský institut s.r.o.360 tis. Kč550 tis. Kč575 tis. Kč600 tis. Kč630 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník20072008200920102011
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.257 tis. Kč285 tis. Kč314 tis. Kč378 tis. Kč400 tis. Kč
Chmelařský institut s.r.o.360 tis. Kč550 tis. Kč575 tis. Kč600 tis. Kč630 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Počet výsledků v RIV11
Výsledek druhu NRIV/25271121:_____/14:#0000578 - Metodika hodnocení jabloně (Malus x domestica) molekulárně genetickými metodami (2014)
Výsledek druhu JRIV/25271121:_____/12:#0000186 - Comparison of genetic diversity structure analyses of SSR molecular marker data within apple (Malus x domestica) genetic resources (2012)
Výsledek druhu ORIV/14864347:_____/12:#0000455 - Determination of genetic diversity structure, apple scab and powdery mildew resistance genes in apple (Malus x domestica) genetic resources by molecular markers (2012)
Výsledek druhu JRIV/25271121:_____/12:#0000185 - Genetic diversity of Czech apple cultivars inferred from microsatellite markers analysis (2012)
Výsledek druhu JRIV/14864347:_____/11:#0000345 - Identification of apple scab and powdery mildew resistance genes in Czech apple (Malus x domestica) genetic resources by PCR molecular markers (2011)
Výsledek druhu ORIV/14864347:_____/10:#0000318 - The evaluation of apple (Malus x domestica) genetic resources by molecular SSR analysis (2010)
Výsledek druhu ORIV/14864347:_____/10:#0000319 - The use of resistance molecular markers for evaluation of apple (Malus x domestica) genetic resources (2010)
Výsledek druhu JRIV/25271121:_____/09:0R000906 - Evaluation of old and local apple (Malus x domestica Borkh.) varieties from genetic resources by molecular genetic SSR analysis (2009)
Výsledek druhu JRIV/14864347:_____/09:#0000226 - Evaluation of old and local apple (Malus x domestica) varieties from genetic resources by molecular genetic SSR analysis. (2009)
Výsledek druhu DRIV/14864347:_____/08:#0000218 - Evaluation of genetic resources of old and local apple (Malus x domestica) varieties by molecular genetic SSR analysis. (2008)
Výsledek druhu DRIV/14864347:_____/08:#0000219 - Evaluation of resistance apple (Malus x domestica) varieties by molecular genetic markers (2008)