• česky
  • english

PK99P04OPP010 - Pravěká a časně historická hradiska na Moravě II (1999-2001, MK0/PK)

Údaje o projektu
Identifikační kódPK99P04OPP010
Důvěrnost údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název v původním jazycePravěká a časně historická hradiska na Moravě II
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
ProgramPK - Výzkum a vědecké zhodnocení kulturních hodnot prostředí, identifikace, ochrana, zpracování a prezentace památkového fondu (1996-2010)
Hlavní oborAC - Archeologie, antropologie, etnologie
Zahájení řešení01/1999
Ukončení řešení12/2001
Poslední stav řešeníU - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance projektu
Období199920002001celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu579 tis. Kč262 tis. Kč199 tis. Kč1 040 tis. Kč
Celkové uznané náklady579 tis. Kč262 tis. Kč199 tis. Kč1 040 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Druh soutěžeVZ - Veřejná zakázka podle zákona č. 199/1994 Sb., resp. podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách
Cíle řešení v původním jazyceKatalog pravěkých a časně historických hradisek na území okresu Vyškov obsahující jejich soupis s podrobnou geodetickou dokumentací. Snaha o upřesnění datování lokalit bude přínosem pro poznání vývoje pravěkého a časně historického osídlení regionu. Pasportizace lokalit přinese podklady pro jejich památkovou ochranu.
Klíčová slova v anglickém jazyceMoravia; prehistory - early historical period; hill-forts; register.
Hodnocení výsledkůV - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Zhodnocení výsledků řešení českyBylo zpracováno 18 lokalit okresu Vyškov. Výzkum shrnuje dosavadní získané poznatky a připojuje další zjištění, tj. slovní popisy, fotodokumentaci a výsledky povrchových průzkumů a sondáží. Výsledky jsou obsahově i formálně na vysoké úrovni.
Rok dodání údajů do CEP2002
Systémové označení dodávky datCEP/2002/MK0/MK02PK/U/N/2:3
Datum dodání záznamu23.5.2007
Účastníci projektu
Počet příjemců1
Počet dalších účastníků projektu0
Účastník - subjekt nebo fyzická osobaÚstav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013
Výsledky projektu v RIV
Počet výsledků v RIV1
Výsledek druhu VRIV/48511005:_____/01:00000018 - Pravěká a časně historická hradiska na Moravě II (2001)