• česky
  • english

OC10046 - Astrochemie (2010-2012, MSM/OC)

Údaje o projektu
Identifikační kódOC10046
Důvěrnost údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název v původním jazyceAstrochemie
PoskytovatelMSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
ProgramOC - COST (1993-2012)
Kategorie VaVZV - Základní výzkum
Hlavní oborCF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Vedlejší oborBL - Fyzika plasmatu a výboje v plynech
Další vedlejší oborBE - Teoretická fyzika
Zahájení řešení1.5.2010
Ukončení řešení31.12.2012
Datum posledního uvolnění účelové podpory27.2.2012
Číslo smlouvy1081/2011-320
Poslední stav řešeníU - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance projektu
Období201020112012celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu500 tis. Kč500 tis. Kč500 tis. Kč1 500 tis. Kč
Celkové uznané náklady500 tis. Kč500 tis. Kč500 tis. Kč1 500 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSMSM2010OC5 - Veřejná soutěž (MSM/OC)
Cíle řešení v původním jazyceSrážkové průřezy pro vibrační excitace molekul cyklopropanu, CO2,a diacetylenu. Zdokonalení srážkové teorie pro interakce studených elektronů s molekulami. Experimentální studie reakcí iontů (s neutrálními molekulami, s atomy vodiku a s elektronami).
Klíčová slova v anglickém jazycechemistry in cosmos; simulation of astrochemical reactions by both theory and experiment; electron/molecule interaction; elementary chemical reactions in beam experiments; vibrational excitation by electron impact; theory of electron scattering
Hodnocení výsledkůV - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Zhodnocení výsledků řešení českyByly vyvinuty metody a nástroje pro efektivní výpočet srážek nízko-energetických elektronů s diatomickýi a polyatomickými molekulami. Za jejích pomoci jsme objesnili anomálnf chování srážkového průřezu molekuly dusíku. Na pracovišti spolurešitele jsme změřili binární a ternární rychlostní konstanty rekombinace iontů H3+ v závislosti na spinovém stavu jader. Tyto výsledky jediné svého druhu.
Rok dodání údajů do CEP2013
Systémové označení dodávky datCEP13-MSM-OC-U/01:1
Datum dodání záznamu28.6.2013
Účastníci projektu
Počet příjemců1
Počet dalších účastníků projektu1
PříjemceÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
ŘešitelMgr. Roman Čurík, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5746760)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníUniverzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta
Řešitelprof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 9667334)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013
Celkové uznané náklady
Účastník201020112012
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.250 tis. Kč250 tis. Kč250 tis. Kč
Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta250 tis. Kč250 tis. Kč250 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník201020112012
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.250 tis. Kč250 tis. Kč250 tis. Kč
Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta250 tis. Kč250 tis. Kč250 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Počet výsledků v RIV52
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/13:00388684 - Indirect dissociative recombination of LiHe^{+} ions driven by vibrational Feshbach resonances (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10191440 - LOW-TEMPERATURE ION TRAP STUDIES OF N+(P-3(ja)) + H-2(j) -> NH+ + H (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10191396 - Ternary Recombination of H-3(+) and D-3(+) with Electrons in He-H-2 (D-2) Plasmas at Temperatures from 50 to 300 K (2013)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00437104 - Absolute cross sections for electron scattering from furan (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00376153 - Anion chemistry on Titan: A possible route to large N-bearing hydrocarbons (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10130906 - Binary and ternary recombination of D-3(+) ions at 80-130 K: Application of laser absorption spectroscopy (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10130860 - Binary and ternary recombination of para-H-3(+) and ortho-H-3(+) with electrons: State selective study at 77-200 K (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10130888 - Binary recombination of para- and ortho-H-3(+) with electrons at low temperatures (2012)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/12:10133221 - Cavity ring-down spectroscopy of D3+ -dominated low-temperature plasma (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10132594 - Collisional radiative recombination of Ar+ ions, experimental study at 40-300K (2012)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/12:10132643 - Dissociative Recombination of O2+ Ions with Electrons (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00376346 - Efficient evaluation of Coulomb integrals in a mixed Gaussian and plane-wave basis using the density fitting and Cholesky decomposition (2012)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/12:10133131 - Electron Spectrometer-Multipole Trap: First Experimental Results (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10132621 - Equilibrium in Low Temperature H3+-dominated Plasma, Application of Cavity Ring-Down Spectroscopy (2012)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/12:10133141 - In-situ Determination of the Population of Nuclear Spin States of H2 Injected to the 22-Pole Trap (2012)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/12:00370882 - Introduction to numerical methods (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10130596 - ION TRAP STUDIES OF H- + H -> H-2 + e(-) BETWEEN 10 AND 135 K (2012)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/12:10133137 - Limits for the N+ + p/o-H2 Reaction Study Using 22-Pole Ion Trap Apparatus (2012)
Výsledek druhu BRIV/61388955:_____/12:00370886 - Low-Energy Electron Scattering from Molecules, Biomolecules and Surfaces (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10130628 - Nuclear spin state-resolved cavity ring-down spectroscopy diagnostics of a low-temperature H-3(+)-dominated plasma (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10132586 - Radiative association of H and H2 - experimental study (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10131172 - Radiative association of H H2 - experimental study (2012)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/12:10133134 - Recombination in He/Ar Afterglow Plasma at Low Temperatures (2012)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/12:10133218 - Recombination in low temperature Ar+ dominated plasma (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10130886 - Stabilization of H+-H-2 collision complexes between 11 and 28K (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00437219 - Vibrational excitation of cyclopropane by electron impact: An experimental test of the discrete-momentum-representation theory with density-functional-theory approximation of polarization and correlation (2012)
Výsledek druhu CRIV/61388955:_____/12:00370883 - Vibrational excitations of polyatomic molecules (2012)
Výsledek druhu DRIV/61388955:_____/12:00439871 - Vibrationally inelastic collisions of slow electrons with polyatomic molecules (2012)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10109860 - Association of H+ with H2 at Low Temperatures (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10109859 - Atomic Beam Calibration for the H- + H Experiment (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10106477 - Collisional-radiative recombination Ar+ + e + e: Experimental study at 77-180 K (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10109561 - Combination of an Electron Spectrometer with an Ion Trap: first results for H- + hv and H- + H (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10106493 - Cryo-FALP study of collisional-radiative recombination of Ar+ ions at 40-200 K (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/11:10104205 - Double ionization of cycloheptatriene and the reactions of the resulting C7Hn2+ dications (n=6,8) with xenon (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10109551 - Experimental study of Collisional Radiative Recombination of Ar+ ions at low temperatures (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10108856 - Experimental study of para- and ortho-H3+ recombination (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/11:10104195 - Formation of Organoxenon Dications in the Reactions of Xenon with Dications Derived from Toluene (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10109858 - Influence of the 22-pole Trap Imperfections on the Interaction of Ions with a Neutral Beam (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10109848 - New Cryo-FALP Experiment to Study Collisional Radiative Recombination of Ar+ Ions at 40-200 K (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10108228 - Nuclear Spin Effect on Recombination of H(3)(+) Ions with Electrons at 77 K (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10109560 - Recombination in low temperature plasma (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10109861 - Recombination of Para- and Ortho- H3+ with Electrons in Low Temperature Afterglow Plasma (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10109856 - Review of Ion-Molecule Reactions with Atomic and Molecular Hydrogen Suitable for Future Studying Using 22-Pole Ion Trap (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00360933 - Selected Ion Flow Tube Study of Ion Molecule Reactions of N+(P-3) and Kr+ with C-3 Hydrocarbons Propane, Propene, and Propyne (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10109552 - State selective recombination of para- and ortho-H3+ at 140K, (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10109556 - Study of Astrophysically Relevant Hydrogen Chemistry: Combining an RF Ion Trap with a Cold Effusive Beam (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10109851 - Study of Collisional-radiative Recombination Using CRYO-FALP (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10109854 - Swarm Experiments at 40-100 K, Cryo-FALP (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10108199 - Ternary association of H(+) ion with H(2) at 11 K, experimental study (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00347177 - Towards efficient ab initio calculations of electron scattering by polyatomic molecules: I. Efficient numerical quadrature of the UGT term (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00347178 - Towards efficient ab initio calculations of electron scattering by polyatomic molecules: II. Efficient evaluation of exchange integrals (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00437212 - Towards efficient ab initio calculations of electron scattering by polyatomic molecules: III. Modelling correlation-polarization interactions (2010)