• česky
  • english

NI7416 - Přítomnost prionu a buněčného prionového proteinu v krvi: optimalizace detekčních metod (2003-2005, MZ0/NI)

Údaje o projektu
Identifikační kódNI7416
Důvěrnost údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název v původním jazycePřítomnost prionu a buněčného prionového proteinu v krvi: optimalizace detekčních metod
PoskytovatelMZ0 - Ministerstvo zdravotnictví (MZ)
ProgramNI - Infekční choroby, mikrobiologie, epidemiologie a imunologie (1998-2005)
Kategorie VaVNV - Aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového výzkumu (tzv. "neprůmyslový výzkum")
Hlavní oborFN - Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologie
Zahájení řešení01/2003
Ukončení řešení12/2005
Zahájení poskytování účelové podpory07/2003
Ukončení poskytování účelové podpory02/2005
Poslední stav řešeníU - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance projektu
Období200320042005celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu589 tis. Kč530 tis. Kč530 tis. Kč1 649 tis. Kč
Celkové uznané náklady589 tis. Kč530 tis. Kč530 tis. Kč1 649 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSMZ02003NI - Veřejná soutěž (MZ0/NI)
Cíle řešení v původním jazyceCílem projektu je zmapovat vlastnosti buněčného prionového proteinu přítomného v různých krevních komponentech a využít těchto vlastností při výběru strategie pro optimalizaci detekce prionu v krvi. Výsledky získané v průběhu řešení projektu přispějí k řešení otázky možného přenosu prionových chorob transfuzí krve a krevních derivátů.
Klíčová slova v anglickém jazyceprion;PrPc;PrPres;Blood;Plasma;Properties;Detection;Optimalization
Hodnocení výsledkůV - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Zhodnocení výsledků řešení českyByla zmapována lokalizace a vlastnosti buněčného prionového proteinu na krev. destičkách a červ. krvinkách. Byly zavedeny metody detekce prionového proteinu a produkce rekombinantního prionového proteinu.
Rok dodání údajů do CEP2006
Systémové označení dodávky datCEP06-MZ0-NI-U/01:1
Datum dodání záznamu23.6.2006
Účastníci projektu
Počet příjemců1
Počet dalších účastníků projektu0
Účastník - organizační jednotkaUniverzita Karlova v Praze / 1. lékařská fakulta
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013
Výsledky projektu v RIV
Počet výsledků v RIV4
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00005068 - Expression of cellular prion protein on platelets from patients with gray platelet or Hermansky-Pudlak syndrome and the protein's association with alpha-granules (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00005094 - Přenos prionových chorob krví a novinky v detekci abnormálního prionového proteinu (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/05:00008322 - Metody detekce abnormálního prionového proteinu (PrPsc) pro preklinickou diagnostiku prionových chorob (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/05:00008325 - Prionové choroby a pokrok ve vývoji testu pro preklinickou detekci abnormálního prionového proteinu (PrPsc) (2005)