• česky
  • english

NC7554 - Funkční genomika transkripčního komplexu jaderných receptorů v lidských nádorech (2003-2005, MZ0/NC)

Údaje o projektu
Identifikační kódNC7554
Důvěrnost údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název v původním jazyceFunkční genomika transkripčního komplexu jaderných receptorů v lidských nádorech
PoskytovatelMZ0 - Ministerstvo zdravotnictví (MZ)
ProgramNC - Výzkum a vývoj v oblasti Onkologie (1998-2005)
Kategorie VaVNV - Aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového výzkumu (tzv. "neprůmyslový výzkum")
Hlavní oborFC - Pneumologie
Zahájení řešení01/2003
Ukončení řešení12/2005
Zahájení poskytování účelové podpory07/2003
Ukončení poskytování účelové podpory02/2005
Poslední stav řešeníU - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance projektu
Období200320042005celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu1 480 tis. Kč1 456 tis. Kč1 389 tis. Kč4 325 tis. Kč
Celkové uznané náklady1 494 tis. Kč1 470 tis. Kč1 389 tis. Kč4 353 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSMZ02003NC - Veřejná soutěž (MZ0/NC)
Cíle řešení v původním jazyceFunkční genomika na komponenty transkripčního komplexu RNA polymerázy II- za účelem zpřesnění diagnostiky a efektivnosti terapie nádorů.
Klíčová slova v anglickém jazycetranscription;cancer;genomics;diagnostics;therapy
Hodnocení výsledkůU - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Zhodnocení výsledků řešení českyVýsledky podporují koncept, že jaderné receptory a kooperující kofaktory jsou důležité regulátory účastné v nádorové biologii a mohou být cílem léčebných intervencí. Publikační proces byl zahájen.
Rok dodání údajů do CEP2006
Systémové označení dodávky datCEP06-MZ0-NC-U/01:1
Datum dodání záznamu23.6.2006
Účastníci projektu
Počet příjemců1
Počet dalších účastníků projektu0
Účastník - organizační jednotkaUniverzita Karlova v Praze / 1. lékařská fakulta
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013
Výsledky projektu v RIV
Počet výsledků v RIV1
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00004919 - Elevated and deregulated expression of HDAC3 in human astrocytic glial tumours (2006)