• česky
  • english

LM2010007 - CzeCOS/ICOS - Národní infrastruktura sledování uhlíku (2010-2015, MSM/LM)

Údaje o projektu
Identifikační kódLM2010007
Důvěrnost údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název v původním jazyceCzeCOS/ICOS - Národní infrastruktura sledování uhlíku
PoskytovatelMSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
ProgramLM - Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI (2010-2019)
Kategorie VaVIF - Infrastruktura výzkumu a vývoje
Hlavní oborDI - Znečištění a kontrola vzduchu
Zahájení řešení1.1.2010
Ukončení řešení31.12.2015
Datum posledního uvolnění účelové podpory30.4.2014
Číslo smlouvy23754/2010-320
Poslední stav řešeníK - Končící víceletý projekt, tj. projekt, který byl řešen již v předcházejícím roce, příslušný rok sběru dat je posledním rokem účinnosti smlouvy resp. vykonatelnosti rozhodnutí o poskytnutí podpory
Finance projektu
Období201020112012201320142015celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu25 000 tis. Kč20 000 tis. Kč20 000 tis. Kč20 000 tis. Kč25 000 tis. Kč25 000 tis. Kč135 000 tis. Kč
Celkové uznané náklady25 000 tis. Kč20 000 tis. Kč20 000 tis. Kč20 000 tis. Kč25 000 tis. Kč25 000 tis. Kč135 000 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanépřidělené
Cíle řešení v původním jazyceCílem je - přispět k řešení nejzávažnějšího současného globálního environmentálního problému – projevů a dopadů globální změny klimatu (GZK). - vytvořit český národní uzel pan-evropské infrastruktury výzkumu (ESFRI) ICOS – Integrated Carbon Observation System – infrastruktury zajišťující v evropském měřítku pozorování a kvantifikaci toků skleníkových plynů do evropských terestrického ekosystémů, - vytvořit komplement k pan-evropskému ESFRI projektu EUFAR – European Facility for Airborne Research realizujícímu letecký dálkový průzkum využitelný při studiu globílní změny klimatu (GZK) - dobudovat a zabezpečit provoz prostorově distribuované infrastruktury výzkumu pokrývající území ČR zahrnující a) síť ekosystémových stanic vybavených pro sledování a kvantifikací toků energie a látek mezi vybranými typy ekosystémů ČR a atmosférou b) kultivační lamelové sféry - unikátní zařízení pro dlouhodobou fumigaci modelového porostu dřevin zvýšenou koncentrací CO2 a c) laboratoř procesového zobrazování pro realizaci snímkování a zpracování leteckých a satelitních snímků - poskytnout tím zázemí pro a) realizaci observačního výzkumu a kvantifikace toků skleníkových plynů (především CO2 a metanu) a uhlíkových deponií na úrovni jednotlivých typů ekosystémů ČR a jejich dynamiky v prostoru a čase jako odezvy na působení GZK, b) realizaci dlouhodobých účinkových studií vlivu zvýšené koncentrace CO2 na produkci a stabilitu porostů lesních dřevin a c) provozování letecké laboratoře procesového zobrazování uhlíkového cyklu v regionálním měřítku pro realizaci snímkování a zpracování leteckých a satelitních snímků při aplikaci nových metod procesového zobrazování využitelných k identifikaci uhlíkových deponií a jejich dynamiky v čase - přispět tak ke koncentraci znalostního potenciálu dané problematiky, což povede k jeho využití při strategickém rozhodování a podpoře technologií zaměřených na zmírnění dopadů GZK či adaptace na působení GZK.
Klíčová slova v anglickém jazyceCO2 observatories
Rok dodání údajů do CEP2015
Systémové označení dodávky datCEP15-MSM-LM-R/05:5
Datum dodání záznamu19.2.2016
Účastníci projektu
Počet příjemců1
Počet dalších účastníků projektu0
PříjemceCentrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Řešitelprof. RNDr. Michal V. Marek, DrSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5865662)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013
Celkové uznané náklady
Účastník201020112012201320142015
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.25 000 tis. Kč20 000 tis. Kč20 000 tis. Kč20 000 tis. Kč25 000 tis. Kč25 000 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník201020112012201320142015
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.25 000 tis. Kč20 000 tis. Kč20 000 tis. Kč20 000 tis. Kč25 000 tis. Kč25 000 tis. Kč
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce
Účastník201320142015
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.0 tis. Kč0 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Očekávané výsledky projektu
O - Ostatní výsledky nezařaditelné do žádného z výše uvedených druhů výsledku1
Počet výsledků v RIV32
Výsledek druhu JRIV/67179843:_____/14:00432664 - Diurnal deviations in the relationship between CO2 efflux and temperature: A case study (2014)
Výsledek druhu CRIV/67179843:_____/14:00442639 - Eddy covariance measurement in an agoecosystem in Křešín u Pacova (2014)
Výsledek druhu JRIV/67179843:_____/14:00424882 - Effect of soil sieving on respiration induced by low-molecular-weight substrates (2014)
Výsledek druhu JRIV/67179843:_____/14:00430197 - Forest ecosystem as a source of CO2 during growing season: relation to weather conditions (2014)
Výsledek druhu JRIV/67179843:_____/14:00435750 - The human impact on the current hydromorphological states of small watercourses in the Czech Republic (2014)
Výsledek druhu JRIV/67179843:_____/14:00440777 - Impact of elevated CO2 concentration on dynamics of leaf photosynthesis in Fagus sylvatica is modulated by sky conditions (2014)
Výsledek druhu DRIV/67179843:_____/14:00440558 - Impact of improvement felling on soil carbon content in commercial forest stands (Norway spruce monoculture (2014)
Výsledek druhu JRIV/67179843:_____/13:00395745 - Algal stacks and fungal stacks as adaptations to high light in lichens (2013)
Výsledek druhu JRIV/67179843:_____/13:00426681 - Eddy-kovarianční měření v agroekosystému v Křešíně u Pacova (2013)
Výsledek druhu JRIV/67179843:_____/13:00382545 - Effects of artificially varying amounts of rainfall on two semi-natural grassland types (2013)
Výsledek druhu DRIV/67179843:_____/13:00423696 - Effects of UV radiation and drouhgt on the accumulation of UV-screening compounds and photosynthetic parameters in selected herbs and grasses of the mountain grassland ecosystem (2013)
Výsledek druhu JRIV/67179843:_____/13:00395018 - Growth under elevated CO2 concentration affects the temperature response of photosynthetic rate (2013)
Výsledek druhu DRIV/67179843:_____/13:00423994 - Hyperspectral image segmentation for estimation of biomass at reclaimed heaps (2013)
Výsledek druhu DRIV/67179843:_____/13:00424064 - Mathematical methods of modelling the morphology of spruce trees (2013)
Výsledek druhu JRIV/67179843:_____/13:00391375 - Methods of collection of plant root exudates in relation to plant metabolism and purpose: A review (2013)
Výsledek druhu JRIV/67179843:_____/13:00393188 - Response of green reflectance continuum removal index to the xanthophyll de-epoxidation cycle in Norway spruce needles (2013)
Výsledek druhu JRIV/67179843:_____/13:00388390 - Retrieval of spruce leaf chlorophyll content from airborne image data using continuum removal and radiative transfer (2013)
Výsledek druhu DRIV/67179843:_____/13:00423486 - Spatial heterogeneity of soil CO2 efflux in four different ecosystems (2013)
Výsledek druhu JRIV/67179843:_____/13:00391332 - Transmittance of young Norway spruce stand canopy for photosynthetically active radiation during the growing season (2013)
Výsledek druhu JRIV/67179843:_____/12:00376191 - Acid phosphomonoesterase (E.C. 3.1.3.2) location in soil (2012)
Výsledek druhu JRIV/67179843:_____/12:00382197 - Ecosystem water use efficiency of norway spruce monoculture from eddy-covariance and ecophysiological measurements (2012)
Výsledek druhu JRIV/67179843:_____/12:00384364 - Effect of Elevated Carbon Dioxide Concentration on Carbon Assimilation under Fluctuating Light (2012)
Výsledek druhu JRIV/67179843:_____/12:00379292 - Effect of season, needle age and elevated CO2concentration on photosynthesis and Rubisco acclimation in Picea abies (2012)
Výsledek druhu JRIV/67179843:_____/12:00379237 - Impact of clear and cloudy sky conditions on the vertical distribution of photosynthetic CO2 uptake within a spruce canopy (2012)
Výsledek druhu JRIV/67179843:_____/12:00379249 - The impact of long-term CO2 enrichment on sun and shade needles of Norway spruce (Picea abies): Photosynthetic performance, needle anatomy and phenolics accumulation (2012)
Výsledek druhu JRIV/67179843:_____/12:00383087 - The influence of climate change on stomatal ozone flux to a mountain Norway spruce forest (2012)
Výsledek druhu JRIV/67179843:_____/12:00376228 - Interactive effects of PAR and UV radiation on the physiology, morphology and leaf optical properties of two barley varieties (2012)
Výsledek druhu JRIV/67179843:_____/12:00380343 - Perspektivy pěstování smrku ztepilého-I (2012)
Výsledek druhu JRIV/67179843:_____/12:00383333 - Perspektivy pěstování smrku ztepilého-II (2012)
Výsledek druhu JRIV/67179843:_____/12:00377790 - Relation of Chlorophyll Fluorescence Sensitive Reflectance Ratios to Carbon FluxMeasurements ofMontanne Grassland and Norway Spruce Forest Ecosystems in the Temperate Zone (2012)
Výsledek druhu JRIV/67179843:_____/12:00379290 - Seasonal changes of Rubisco content and activity in Fagus sylvatica and Picea abies affected by elevated CO2 concentration (2012)
Výsledek druhu DRIV/67179843:_____/11:00359880 - Potentials of the hyperspectral remote sensing - Aisa Eagle system and future perspectives (2011)