• česky
  • english

LH12158 - Diversita genetických zdrojů řepky a pšenice čínského a českého původu, charakterizace a hodnocení vybraných cenných materiálů pomocí biotechnologických metod pro jejich další využití. (2012-2015, MSM/LH)

Údaje o projektu
Identifikační kódLH12158
Důvěrnost údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název v původním jazyceDiversita genetických zdrojů řepky a pšenice čínského a českého původu, charakterizace a hodnocení vybraných cenných materiálů pomocí biotechnologických metod pro jejich další využití.
PoskytovatelMSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
ProgramLH - KONTAKT II (2011-2017)
Kategorie VaVZV - Základní výzkum
Hlavní oborEB - Genetika a molekulární biologie
Vedlejší oborGE - Šlechtění rostlin
Zahájení řešení1.3.2012
Ukončení řešení31.12.2015
Datum posledního uvolnění účelové podpory11.4.2013
Číslo smlouvyMSMT-6805/2013-311
Poslední stav řešeníB - Běžící víceletý projekt, tj. takový, že byl řešen již v předcházejícím roce a bude řešen i v následujícím roce a v příslušném roce sběru dat jsou na něj poskytnuty finanční prostředky
Finance projektu
Období2012201320142015celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu1 243 tis. Kč1 158 tis. Kč1 176 tis. Kč1 176 tis. Kč4 753 tis. Kč
Celkové uznané náklady1 243 tis. Kč1 218 tis. Kč1 240 tis. Kč1 240 tis. Kč4 941 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanépřidělenéplánované
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSMSM2012LH2 - Veřejná soutěž (MSM/LH)
Cíle řešení v původním jazyceS uplatněním biotechnologických metod přispět k poznání genetické diversity, jejímu rozšíření v národních kolekcích genetických zdrojů a efektivnímu využití ve výzkumu a šlechtění řepky a pšenice. Mezinárodní spoluprací a dělbou práce urychlit a rozšířit výzkum a využívání genetických zdrojů a vytvořit předpoklady pro jejich efektivní uplatnění u uživatelů.
Klíčová slova v anglickém jazyceRape; wheat; genetic resources; genetic diversity; donors of characters; genetic markers; Dh lines; combining ability.
Rok dodání údajů do CEP2014
Systémové označení dodávky datCEP14-MSM-LH-R/03:3
Datum dodání záznamu16.5.2014
Účastníci projektu
Počet příjemců1
Počet dalších účastníků projektu0
PříjemceVýzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
ŘešitelIng. Ladislav Dotlačil, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 233022374; vedidk: 8733058)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník2012201320142015
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.1 243 tis. Kč1 158 tis. Kč1 176 tis. Kč1 176 tis. Kč
Celkové uznané náklady
Účastník2012201320142015
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.1 243 tis. Kč1 218 tis. Kč1 240 tis. Kč1 240 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Očekávané výsledky projektu
J - Článek v odborném periodiku5
D - Článek ve sborníku3
O - Ostatní výsledky nezařaditelné do žádného z výše uvedených druhů výsledku100
Počet výsledků v RIV3
Výsledek druhu DRIV/00027006:_____/13:00002523 - Hodnocení a výběr donorů cenných znaků z české kolekce pšenice (2013)
Výsledek druhu JRIV/00027006:_____/13:00002662 - Šlechtění žlutosemenné ozimé řepky (Brassica napus L.) (2013)
Výsledek druhu JRIV/00027006:_____/13:00002652 - Využití molekulárních markerů ve šlechtění řepky - možnosti a perspektivy (2013)