• česky
  • english

LA340 - Realizace hlavního šetření mezinárodního výzkumu trendů matematického a přírodovědného vzdělávání (2007-2009, MSM/LA)

Údaje o projektu
Identifikační kódLA340
Důvěrnost údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název v původním jazyceRealizace hlavního šetření mezinárodního výzkumu trendů matematického a přírodovědného vzdělávání
PoskytovatelMSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
ProgramLA - INGO (1998-2012)
Kategorie VaVAP - Aplikovaný výzkum
Hlavní oborAM - Pedagogika a školství
Zahájení řešení1.6.2007
Ukončení řešení31.12.2009
Datum posledního uvolnění účelové podpory11.3.2009
Číslo smlouvy1116/2009-32
Poslední stav řešeníU - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance projektu
Období200720082009celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu3 000 tis. Kč500 tis. Kč600 tis. Kč4 100 tis. Kč
Celkové uznané náklady4 000 tis. Kč1 400 tis. Kč1 400 tis. Kč6 800 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSMSM2007LA2 - Veřejná soutěž (MSM/LA)
Cíle řešení v původním jazyceUskutečnění mezinárodního výzkumu pro zjištění znalostí a dovedností českých žáků v matematice a přírodovědných předmětech
Klíčová slova v anglickém jazyceinternational survey; IEA; TIMSS; mathematics; science; basic school
Hodnocení výsledkůV - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Zhodnocení výsledků řešení českyV roce 2007 se uskutečnilo hlavní šetření výzkumu TIMSS, který zjišťuje úroveň znalostí a dovedností žáků 4. a 8. ročníku v matematice a v přírodních vědách.V prosinci 2008 byly zveřejněny výsledky na tiskové konferenci a formou národní zpávy. Uvolněné úlohy byly publikovány ve třech brožurách.
Rok dodání údajů do CEP2010
Systémové označení dodávky datCEP10-MSM-LA-U/01:1
Datum dodání záznamu30.6.2010
Účastníci projektu
Počet příjemců1
Počet dalších účastníků projektu0
PříjemceÚstav pro informace ve vzdělávání
ŘešitelMgr. Vladislav Tomášek (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5389542)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013
Celkové uznané náklady
Účastník200720082009
Ústav pro informace ve vzdělávání4 000 tis. Kč1 400 tis. Kč1 400 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník200720082009
Ústav pro informace ve vzdělávání3 000 tis. Kč500 tis. Kč600 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Počet výsledků v RIV8
Výsledek druhu ARIV/61384020:_____/09:#0000012 - Národní databáze TIMSS 2007 (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384020:_____/09:#0000011 - Výsledky českých žáků ve výzkumu TIMSS 2007 (2009)
Výsledek druhu ORIV/61384020:_____/09:#0000015 - Výzkum TIMSS 2007. Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník. (2009)
Výsledek druhu ORIV/61384020:_____/09:#0000016 - Výzkum TIMSS 2007. Úlohy z matematiky pro 8. ročník. (2009)
Výsledek druhu ORIV/61384020:_____/09:#0000017 - Výzkum TIMSS 2007. Úlohy z přírodních věd pro 8. ročník. (2009)
Výsledek druhu ORIV/61384020:_____/08:#0000018 - The Czech Republic. In: TIMSS 2007 Encyclopedia. (2008)
Výsledek druhu WRIV/61384020:_____/08:#0000013 - Hlavní zjištění výzkumu TIMSS 2007 (2008)
Výsledek druhu ORIV/61384020:_____/08:#0000014 - Výzkum TIMSS 2007. Obstojí čeští žáci v mezinárodní konkurenci? (2008)