• česky
  • english

LA08015 - Spolupráce ČR s CERN (2008-2012, MSM/LA)

Údaje o projektu
Identifikační kódLA08015
Důvěrnost údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název v původním jazyceSpolupráce ČR s CERN
PoskytovatelMSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
ProgramLA - INGO (1998-2012)
Kategorie VaVZV - Základní výzkum
Hlavní oborBF - Elementární částice a fyzika vysokých energií
Vedlejší oborBE - Teoretická fyzika
Další vedlejší oborBG - Jaderná, atomová a molekulová fyzika, urychlovače
Zahájení řešení1.1.2008
Ukončení řešení31.12.2012
Datum posledního uvolnění účelové podpory13.3.2012
Číslo smlouvy2186/2011-321
Poslední stav řešeníU - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance projektu
Období20082009201020112012celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu31 700 tis. Kč34 550 tis. Kč34 550 tis. Kč34 550 tis. Kč34 550 tis. Kč169 900 tis. Kč
Celkové uznané náklady31 700 tis. Kč34 550 tis. Kč34 550 tis. Kč34 550 tis. Kč34 550 tis. Kč169 900 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSMSM2008LA3 - Veřejná soutěž (MSM/LA)
Cíle řešení v původním jazycePřispět k odhalení či hlubšímu pochopení struktury hmoty Vesmíru na úrovni nejfundamentálnějších částic materie. Vyvinout i potřebné detektory, technologie a systémy na zpracování dat a připravit je k aplikacím do dalších oborů, jako např. do medicíny.
Klíčová slova v anglickém jazyceA.1 photon kalorimetr (PHOS); heavy ion collisions; quark-gluon plasma; phase transition; nuclear matter A.2 diffractive hadron scattering A.3 hadron spectroscopy; hadron structure; RICH detectors; polarized targets; GRID technology A.4 DIRAC experiment
Hodnocení výsledkůV - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Zhodnocení výsledků řešení českyJednotlivé úkoly z rozsáhlého programu projektu byly ve stanoveném období 2008-2012 splněny úspěšně. Zejména díky tomu, že v letech 2010-2012 experimentální zařízení na LHC fungovala velmi efektivně a stabilně, se podařilo získat unikátní soubory experimentálních dat s vysokou statistikou. Rostoucí řada významných fyzikálních výsledků je zpracována a publikována v prestižních odborných časopisech.
Rok dodání údajů do CEP2013
Systémové označení dodávky datCEP13-MSM-LA-U/01:1
Datum dodání záznamu28.6.2013
Účastníci projektu
Počet příjemců4
Počet dalších účastníků projektu0
Koordinující příjemceFyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitelprom. fyz. Petr Závada, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 1101803)
PříjemceÚstav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
ŘešitelMichal Šumbera, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7320027)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníUniverzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta
Řešitelprof. Ing. Miroslav Finger, DrSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 9679707)
Další osoba podílející se na řešeníRNDr. Zdeněk Doležal, Dr. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 1772597)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníČeské vysoké učení technické v Praze / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Řešiteldoc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 8215154)
Další osoba podílející se na řešeníprof. Ing. Tomáš Čechák, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 1035037)
Další osoba podílející se na řešeníIng. Miroslav Virius, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 1560727)
Příjemce / Další organizační jednotkaČeské vysoké učení technické v Praze / Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT
Další osoba podílející se na řešeníIng. Stanislav Pospíšil, DrSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 9985522)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013
Celkové uznané náklady
Účastník20082009201020112012
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.14 148 tis. Kč15 575 tis. Kč15 872 tis. Kč15 840 tis. Kč15 838 tis. Kč
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.5 887 tis. Kč6 236 tis. Kč5 536 tis. Kč5 606 tis. Kč5 606 tis. Kč
Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta6 906 tis. Kč7 548 tis. Kč7 548 tis. Kč7 548 tis. Kč7 548 tis. Kč
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská3 159 tis. Kč3 159 tis. Kč3 850 tis. Kč3 812 tis. Kč3 814 tis. Kč
České vysoké učení technické v Praze / Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT1 600 tis. Kč2 032 tis. Kč1 744 tis. Kč1 744 tis. Kč1 744 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník20082009201020112012
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.14 148 tis. Kč15 575 tis. Kč15 872 tis. Kč15 840 tis. Kč15 838 tis. Kč
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.5 887 tis. Kč6 236 tis. Kč5 536 tis. Kč5 606 tis. Kč5 606 tis. Kč
Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta6 906 tis. Kč7 548 tis. Kč7 548 tis. Kč7 548 tis. Kč7 548 tis. Kč
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská3 159 tis. Kč3 159 tis. Kč3 850 tis. Kč3 812 tis. Kč3 814 tis. Kč
České vysoké učení technické v Praze / Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT1 600 tis. Kč2 032 tis. Kč1 744 tis. Kč1 744 tis. Kč1 744 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Počet výsledků v RIV801
Výsledek druhu CRIV/61389005:_____/14:00434582 - Approximate Methods of Solving Schwinger-Dyson Equations (2014)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/14:00435791 - Dose distribution outside the target volume for 170-MeV proton beam (2014)
Výsledek druhu CRIV/61389005:_____/14:00434576 - Dynamical Electroweak Symmetry Breaking (2014)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21670/14:00228031 - Electroweak Symmetry Breaking: By Dynamically Generated Masses of Quarks and Leptons (2014)
Výsledek druhu CRIV/61389005:_____/14:00434573 - Electroweak Symmetry Breaking By Dynamically Generated Masses of Quarks and Leptons Foreword (2014)
Výsledek druhu CRIV/61389005:_____/14:00434574 - Electroweak Symmetry Breaking By Dynamically Generated Masses of Quarks and Leptons Introduction (2014)
Výsledek druhu VRIV/68407700:21340/14:00216678 - First PiK atom lifetime and PiK scattering length measurements (2014)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/14:00217460 - Heavy-flavor electron-muon correlations in p+p and d+Au collisions at root s_NN=200 GeV (2014)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/14:00433913 - Measurement of the beta-asymmetry parameter of Cu-67 in search for tensor-type currents in the weak interaction (2014)
Výsledek druhu CRIV/61389005:_____/14:00434579 - Model of Flavor Gauge Dynamics (2014)
Výsledek druhu CRIV/61389005:_____/14:00434578 - Model of Strong Yukawa Dynamics (2014)
Výsledek druhu CRIV/61389005:_____/14:00434583 - The Pole Vertices for Nambu-Goldstone Bosons (2014)
Výsledek druhu CRIV/61389005:_____/14:00434577 - Top-Quark and Neutrino Condensation (2014)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/14:00213800 - Transverse target spin asymmetries in exclusive ρ0 muoproduction (2014)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/13:00208953 - A Brief Comparison of Groovy and Smalltalk (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/13:00204977 - A combined ultrasonic flow meter and binary vapour mixture analyzer for the ATLAS silicon tracker (2013)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/13:00208955 - Advanceed Tool for Source Code Recognition (2013)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/13:00391546 - Anisotropic flow of charged hadrons, pions and (anti-)protons measured at high transverse momentum in Pb-Pb collisions at root S-NN=2.76 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10194933 - ATLAS Silicon Microstrip Tracker operation and performance (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/13:00210590 - Azimuthal anisotropy of π0 and η mesons in Au + Au collisions at root s_NN=200 GeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/13:00399649 - Bounds on the density of sources of ultra-high energy cosmic rays from the Pierre Auger Observatory (2013)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/13:00392304 - Centrality dependence of charged particle production at large transverse momentum in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/13:00391531 - Charge separation relative to the reaction plane in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/13:00392355 - Charged kaon femtoscopic correlations in pp collisions at root s=7 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/13:00392305 - Coherent J/psi photoproduction in ultra-peripheral Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV (2013)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/13:00209893 - Color Transparency in Incoherent Electroproduction of rho Mesons off Nuclei (2013)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/13:00207589 - The COMPASS experiment at CERN and Information Techniologies (2013)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/13:00397508 - Constraints on the origin of cosmic rays above 1018 eV from large-scale anisotropy searches in data of the Pierre Auger Observatory (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/13:00206676 - Developing Control and Monitoring Software for the Data Acquisition System of the Compass Experiment at Cern (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/13:00201919 - Development of a custom on-line ultrasonic vapour analyzer/flowmeter for the ATLAS inner detector, with application to gaseous tracking and Cherenkov detectors (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/13:00207885 - Direct photon production in d+Au collisions at root s(NN)=200 GeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/13:00201871 - Double-spin asymmetry of electrons from heavy-flavor decays in p+p collisions at root s=200  GeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10139368 - Event shapes and azimuthal correlations in Z plus jets events in pp collisions at root s=7 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10129810 - Evidence for Associated Production of a Single Top Quark and W Boson in pp Collisions at root s=7 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10133626 - Forward-backward asymmetry of Drell-Yan lepton pairs in pp collisions at root s=7 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/13:00205646 - gamma (1S+2S+3S) production in d plus Au and p plus p collisions at root s(NN)=200 GeV and cold-nuclear-matter effects (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/13:00207157 - Hadron Transverse Momentum Distributions in Muon Deep Inelastic Scattering at 160 GeV/c (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10139350 - Identification of b-quark jets with the CMS experiment (2013)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/13:00424758 - Identifying clouds over the Pierre Auger Observatory using infrared satellite data (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/13:00207880 - Inclusive cross section and single transverse spin asymmetry for very forward neutron production in polarized p plus p collisions at root s=200 GeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10140117 - Inclusive Search for Supersymmetry Using Razor Variables in pp Collisions at root s=7 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10174027 - Interpretation of searches for supersymmetry with simplified models (2013)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/13:00399671 - Interpretation of the depths of maximum of extensive air showers measured by the Pierre Auger Observatory (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10139251 - Ion backflow in thick GEM-based detectors of single photons (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10188944 - Jet and underlying event properties as a function of charged-particle multiplicity in proton-proton collisions at root s=7 TeV (2013)
Výsledek druhu DRIV/61389005:_____/13:00399040 - Jet measurements in proton-proton collisions with the ALICE experiment at LHC (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/13:00204904 - Leading and next-to-leading order gluon polarization in the nucleon and longitudinal double spin asymmetries from open charm muoproduction (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/13:00199445 - Leading order determination of the gluon polarisation from DIS events with high-pT hadron pairs (2013)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/13:00208952 - LINQ preprocessor for the C++ (2013)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/13:00391547 - Long-range angular correlations on the near and away side in p-Pb collisions at root S-NN=5.02 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/13:00397514 - Luminosity-independent measurement of the proton-proton total cross section at s = 8 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/13:00397511 - Luminosity-independent measurements of total, elastic and inelastic cross-sections at s = 7 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10139354 - Measurement of associated production of vector bosons and top quark-antiquark pairs in pp collisions at root s=7 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10139355 - Measurement of differential top-quark-pair production cross sections in pp collisions at root s=7 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/13:00206071 - Measurement of electrons from beauty hadron decays in pp collisions at root s=7 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10139447 - Measurement of masses in the t(t)over-tilde system by kinematic endpoints in pp collisions at root s=7 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10140120 - Measurement of neutral strange particle production in the underlying event in proton-proton collisions at root s=7 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/13:00397481 - Measurement of proton-proton elastic scattering and total cross-section at s = 7 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/13:00397247 - Measurement of proton-proton inelastic scattering cross-section at s = 7 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10133295 - Measurement of the Azimuthal Anisotropy of Neutral Pions in Pb-Pb Collisions at root S-NN=2.76 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10140125 - Measurement of the B-s(0) ->mu(+)mu(-) Branching Fraction and Search for B-0 -> mu(+)mu(-) with the CMS Experiment (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/13:00210764 - Measurement of the cross section for high-p(T) hadron production in the scattering of 160-GeV/c muons off nucleons (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10129856 - Measurement of the elliptic anisotropy of charged particles produced in PbPb collisions at root s(NN)=2.76 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10139357 - Measurement of the inelastic proton-proton cross section at root s=7 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10140121 - Measurement of the Lambda(0)(b) lifetime in pp collisions at root s=7 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10139356 - Measurement of the sum of WW and WZ production with W plus dijet events in pp collisions at root s=7 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10139289 - Measurement of the t(t)over-bar production cross section in pp collisions at root s=7 TeV with lepton plus jets final states (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10139450 - Measurement of the t(t)over-bar production cross section in the all-jet final state in pp collisions at root s=7 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10139353 - Measurement of the t(t)over-bar production cross section in the tau plus jets channel in pp collisions at root s=7 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10133794 - Measurement of the Upsilon(1S), Upsilon(2S), and Upsilon(3S) Polarizations in pp Collisions at root s 7 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10139352 - Measurement of the W+W- and ZZ production cross sections in pp collisions at root s=8 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10139440 - Measurement of the X(3872) production cross section via decays to J/psi pi(+)pi(-) in pp collisions at root s=7 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10134121 - Measurement of the ZZ production cross section and search for anomalous couplings in 2l2l' final states in pp collisions at root s=7 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10139362 - Measurements of differential jet cross sections in proton-proton collisions at root s=7 TeV with the CMS detector (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/13:00207884 - Medium Modification of Jet Fragmentation in Au plus Au Collisions at root S-NN=200 GeV Measured in Direct Photon-Hadron Correlations (2013)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/13:00395989 - Mid-rapidity anti-baryon to baryon ratios in pp collisions at root s=0.9, 2.76 and 7 TeV measured by ALICE (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10139434 - Multiplicity and transverse momentum dependence of two- and four-particle correlations in pPb and PbPb collisions (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/13:00206070 - Net-Charge Fluctuations in Pb-Pb Collisions at root s(NN)=2.76 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/13:00205645 - Neutral pion production with respect to centrality and reaction plane in Au plus Au collisions at root S-NN=200 GeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/13:00201684 - New data acquisition system for the COMPASS experiment (2013)
Výsledek druhu DRIV/68378271:_____/13:00423888 - New optics for resolution improving of Ring Imaging Cherenkov detectors (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/13:00210178 - Nuclear Modification of ψ', χc, and J/ψ Production in d+Au Collisions at root s_NN=200  GeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10129892 - Observation of a diffractive contribution to dijet production in proton-proton collisions at root s = 7 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10139435 - Observation of a new boson with mass near 125 GeV in pp collisions at root s=7 and 8 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10133627 - Observation of long-range, near-side angular correlations in pPb collisions at the LHC (2013)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/13:00423301 - Optická soustava pro detektor Čerenkovova záření (2013)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/13:00397828 - Performance of Geant4 in simulating semiconductor particle detector response in the energy range below 1 MeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/13:00209811 - Predictions for p+Pb Collisions at root s(NN) = 5 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/13:00391551 - Pseudorapidity Density of Charged Particles in p plus Pb Collisions at root s(NN)=5.02 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/13:00422492 - Publicly available database of measurements with the silicon spectrometer Liulin onboard aircraft (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/13:00210180 - Quadrupole anisotropy in dihadron azimuthal correlations in central d+Au collisions at sqrt(s_NN)=200 GeV (2013)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/13:00205640 - Recognition of Java Source Code by Graph Matching Algorithm (2013)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/13:00432621 - Scintillating properties of rare earth aluminum garnets (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10139364 - Search for a Higgs boson decaying into a b-quark pair and produced in association with b quarks in proton-proton collisions at 7 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10139333 - Search for a narrow, spin-2 resonance decaying to a pair of Z bosons in the q(q)over-barl(+)l(-) final state (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10139425 - Search for a standard-model-like Higgs boson with a mass in the range 145 to 1000 GeV at the LHC (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10139336 - Search for a W ' boson decaying to a bottom quark and a top quark in pp collisions at root s=7 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10139359 - Search for anomalous production of highly boosted Z bosons decaying to mu(+)mu(-) in proton-proton collisions at root s=7 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10133444 - Search for contact interactions in mu(+)mu(-) events in pp collisions at root s = 7 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10139341 - Search for contact interactions using the inclusive jet p(T) spectrum in pp collisions at root s=7 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10139349 - Search for excited leptons in pp collisions at root s=7 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10139337 - Search for exotic resonances decaying into WZ/ZZ in pp collisions at root s=7 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10139338 - Search for flavor changing neutral currents in top quark decays in pp collisions at 7 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10139360 - Search for fractionally charged particles in pp collisions at root s=7 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10140126 - Search for gluino mediated bottom- and top-squark production in multijet final states in pp collisions at 8 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10139290 - Search for heavy narrow dilepton resonances in pp collisions at root s=7 TeV and root s=8 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10134120 - Search for heavy quarks decaying into a top quark and a W or Z boson using lepton plus jets events in pp collisions at root s=7 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10139424 - Search for heavy resonances in the W/Z-tagged dijet mass spectrum in pp collisions at 7 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10139367 - Search for long-lived particles in events with photons and missing energy in proton-proton collisions at root s=7 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10140127 - Search for microscopic black holes in pp collisions at root s=8 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10134123 - Search for narrow resonances and quantum black holes in inclusive and b-tagged dijet mass spectra from pp collisions at root s=7 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10139365 - Search for narrow resonances using the dijet mass spectrum in pp collisions at root s=8 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10133624 - Search for new physics in events with opposite-sign leptons, jets, and missing transverse energy in pp collisions at root s=7 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10139358 - Search for new physics in events with photons, jets, and missing transverse energy in pp collisions at root s=7 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10139351 - Search for new physics in events with same-sign dileptons and b jets in pp collisions at root s=8 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10139347 - Search for new physics in final states with a lepton and missing transverse energy in pp collisions at the LHC (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10133850 - Search for Pair Production of Third-Generation Leptoquarks and Top Squarks in pp Collisions at root s=7 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10139411 - Search for pair-produced dijet resonances in four-jet final states in pp collisions at root s=7 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10139453 - Search for physics beyond the standard model in events with tau leptons, jets, and large transverse momentum imbalance in pp collisions at root s=7 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10139340 - Search for supersymmetry in events with opposite-sign dileptons and missing transverse energy using an artificial neural network (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10133851 - Search for supersymmetry in events with photons and low missing transverse energy in pp collisions at root s=7 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10134119 - Search for supersymmetry in final states with a single lepton, b-quark jets, and missing transverse energy in proton-proton collisions at root s=7 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10134122 - Search for supersymmetry in final states with missing transverse energy and 0, 1, 2, or }= 3 b-quark jets in 7 TeV pp collisions using the variable alpha(T) (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10140119 - Search for supersymmetry in hadronic final states with missing transverse energy using the variables alpha(T) and b-quark multiplicity in pp collisions at root s=8 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10139363 - Search for supersymmetry in pp collisions at root s=7 TeV in events with a single lepton, jets, and missing transverse momentum (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10139436 - Search for the standard model Higgs boson produced in association with a top-quark pair in pp collisions at the LHC (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10139334 - Search for Z ' resonances decaying to t(t)over-bar in dilepton plus jets final states in pp collisions at root s=7 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10134125 - Search in leptonic channels for heavy resonances decaying to long-lived neutral particles (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10139444 - Searches for Higgs bosons in pp collisions at root s=7 and 8 TeV in the context of four-generation and fermiophobic models (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10140124 - Searches for long-lived charged particles in pp collisions at root s=7 and 8 TeV (2013)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/13:00206228 - Source code recognition by graph algorithm (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/13:00207875 - Spectra and ratios of identified particles in Au plus Au and d plus Au collisions at root s(NN)=200 GeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/13:00206394 - Status of the TOTEM experiment at LHC (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/13:00206517 - Sterile particles from the flavor gauge model of masses (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10139438 - Studies of jet mass in dijet and W/Z plus jet events (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10133625 - Studies of jet quenching using isolated-photon plus jet correlations in PbPb and pp collisions at root s(NN)=2.76 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10140122 - Study of exclusive two-photon production of W+W- in pp collisions at root s=7 TeV and constraints on anomalous quartic gauge couplings (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10134117 - Study of the Mass and Spin-Parity of the Higgs Boson Candidate via Its Decays to Z Boson Pairs (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10140123 - Study of the underlying event at forward rapidity in pp collisions at root s=0.9, 2.76, and 7 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/13:00208867 - Study of Sigma(1385) and Xi(1321) hyperon and antihyperon production in deep inelastic muon scattering (2013)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/13:00208957 - Tool for statistical Classification of Java Projects (2013)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/13:00391544 - Transverse Momentum Distribution and Nuclear Modification Factor of Charged Particles in p plus Pb Collisions at root(NN)-N-s=5.02 TeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/13:00205647 - Transverse-momentum dependence of the J/psi nuclear modification in d+Au collisions at root s(NN)=200 GeV (2013)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/13:00399642 - Ultrahigh energy neutrinos at the Pierre Auger Observatory (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10209966 - A New Boson with a Mass of 125 GeV Observed with the CMS Experiment at the Large Hadron Collider (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10129873 - A search for a doubly-charged Higgs boson in pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/12:00187619 - A thermal neutron detector based on planar silicon sensor with TiB2 coating (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/12:00210758 - The AEGIS experiment at CERN: Measuring the free fall of antihydrogen (2012)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/12:00199709 - AirCooler ONE prototype (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10126709 - Anomalous properties of neutron resonances in Pt isotopes (2012)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/12:00388138 - The assumption in Bell's inequalities and entanglement problem (2012)
Výsledek druhu CRIV/61389005:_____/12:00388543 - Avalanche Process in Semiconductor Photo Detectors in the Context of the Feedback Theory (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125258 - Azimuthal Anisotropy of Charged Particles at High Transverse Momenta in Pb-Pb Collisions at root S-NN=2.76 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125297 - Centrality dependence of dihadron correlations and azimuthal anisotropy harmonics in PbPb collisions at root s(NN)=2.76 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/12:00201328 - Cold-Nuclear-Matter Effects on Heavy-Quark Production in d+Au Collisions at root sNN=200  GeV (2012)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/12:00199917 - Color Transparency in Incoherent Electroproduction of rho Mesons off Nuclei (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/12:00222752 - Combination of modern visualization techniques for imaging of biological samples (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125332 - Combined results of searches for the standard model Higgs boson in pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10129142 - Combined search for the quarks of a sequential fourth generation (2012)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/12:00390239 - The contraversy between Einstein and Bohr after 75 years, its actual solution and consequences for the present (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/12:00197666 - Cross sections and double-helicity asymmetries of midrapidity inclusive charged hadrons in p+p collisions at root s =62.4 GeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/12:00199448 - D* and D meson production in muon nucleon interactions at 160 GeV/c (2012)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21220/12:00199712 - DAQ system for calibration track (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10130116 - Dependence on pseudorapidity and on centrality of charged hadron production in PbPb collisions at root s(NN)=2.76 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10139247 - Detection of single photons with THickGEM-based counters (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125243 - Detection of single photons with ThickGEM-based counters (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10130115 - Determination of jet energy calibration and transverse momentum resolution in CMS (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/12:00194365 - Deviation from quark number scaling of the anisotropy parameter v2 of pions, kaons, and protons in Au+Au collisions at root sNN=200 GeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/12:00196846 - Direct photon production in p+p collisions at root s=200  GeV at midrapidity (2012)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/12:00389694 - D-S(+) meson production at central rapidity in proton-proton collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/12:00384956 - Dynamical symmetry breaking in models with strong Yukawa interactions (2012)
Výsledek druhu CRIV/68378271:_____/12:00390282 - Einstein-Bohr controversy after 75 years, its actual solution and consequences (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/12:00205586 - Elastic Scattering and Total Cross-Section in p plus p Reactions - As Measured by the LHC Experiment TOTEM at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/12:00385252 - Elliptic flow of charged pions, protons and strange particles emitted in Pb plus Au collisions at top SPS energy (2012)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/12:00385115 - Energy and system-size dependence of two- and four-particle nu(2) measurements in heavy-ion collisions at root S-NN=62.4 and 200 GeV and their implications on flow fluctuations and nonflow (2012)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/12:00384684 - Energy scan in heavy-ion collisions and search for a critical point (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/12:00196397 - Evolution of π0 Suppression in Au+Au Collisions from root sNN=39 to 200 GeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125246 - Exclusive gamma gamma -> mu(+)mu(-) production in proton-proton collisions at root s=7TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/12:00194374 - Exclusive rho(0) muoproduction on transversely polarised protons and deuterons (2012)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/12:00388537 - Experience of the WLCG data management system from the first two years of the LHC data taking (2012)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/12:00199512 - Experimental setup with sonar tube (long) (2012)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/12:00199715 - Experimental track to verify the functionality and performance of Aircooler1 (one) (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/12:00222779 - Exploitation of the charge sharing effect in Timepix device to achieve sub-pixel resolution in imaging applications with alpha particles (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/12:00196577 - Exploring the WEP with a pulsed cold beam of antihydrogen (2012)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21220/12:00199300 - Extension module for the TOTEM experimental cooling plant control system (2012)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/12:00384964 - Femtoscopic Correlations and Narrow Resonance Formation (2012)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21220/12:00199510 - Firmware for the Atmel microprocessor (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/12:00193206 - First Measurement of Chiral Dynamics in π-γ->π-π-π+ (2012)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/12:00385152 - First Test of z-Scaling in Hadron and Jet Production in pp Collisions at LHC (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/12:00203821 - FITPix data preprocessing pipeline for the Timepix single particle pixel detector (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125257 - Forward energy flow, central charged-particle multiplicities, and pseudorapidity gaps in W and Z boson events from pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu CRIV/61389005:_____/12:00388535 - Grid Computing in High Energy Physics Experiments (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/12:00193582 - Ground and excited state charmonium production in p+p collisions at root s=200  GeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/12:00388792 - Harmonic decomposition of two-particle angular correlations in Pb-Pb collisions at sqrt(sNN) = 2.76 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/12:00388918 - Heavy flavour decay muon production at forward rapidity in proton-proton collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/12:00199733 - High-pT hadrons in heavy ion collisions: from RHIC to LHC (2012)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/12:00199911 - High-pT hadrons in nuclear collisions: from RHIC to LHC (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/12:00196850 - I - Experimental investigation of transverse spin asymmetries in μ-p SIDIS processes: Collins asymmetries (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/12:00196851 - II - Experimental investigation of transverse spin asymmetries in μ-p SIDIS processes: Sivers asymmetries (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10129028 - Inclusive and differential measurements of the t(t)over-bar charge asymmetry in proton-proton collisions root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125304 - Inclusive b-jet production in pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/12:00389689 - Inclusive J/psi production in pp collisions at root s=2.76 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10108489 - Inclusive search for squarks and gluinos in pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125356 - Jet momentum dependence of jet quenching in PbPb collisions at root s(NN)=2.76 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125251 - Jet production rates in association with W and Z bosons in pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125341 - J/psi and psi(2S) production in pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/12:00388920 - J/psi Polarization in pp Collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/12:00384974 - J/psi production as a function of charged particle multiplicity in pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/12:00388904 - J/psi Suppression at Forward Rapidity in Pb-Pb Collisions at root s(NN)=2.76 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/12:00199841 - J/ψ suppression at forward rapidity in Au + Au collisions at root sNN=39 and 62.4 GeV (2012)
Výsledek druhu DRIV/61389005:_____/12:00385139 - K- Nuclear Potentials Based on Chiral Meson-baryon Amplitudes (2012)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/12:00382302 - Kinematics of deep inelastic scattering in leading order of the covariant approach (2012)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/12:00385270 - (KsKs0)-K-0 correlations in pp collisions at root s=7 TeV from the LHC ALICE experiment (2012)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/12:00389948 - Large-scale distribution of arrival directions of cosmic rays detected above 1018 eV at the Pierre Auger Observatory (2012)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/12:00388917 - Light vector meson production in pp collisions at root s=7 TeV ALICE Collaboration (2012)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/12:00199508 - Liquid circuit for SPD prototype (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10126610 - Measurement and resonance analysis of the Np-237 neutron capture cross section (2012)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/12:00389697 - Measurement of charm production at central rapidity in proton-proton collisions at root s=2.76 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/12:00388921 - Measurement of charm production at central rapidity in proton-proton collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/12:00388793 - Measurement of electrons from semileptonic heavy-flavor hadron decays in pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125254 - Measurement of energy flow at large pseudorapidities in pp collisions at root s=0.9 and 7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/12:00384972 - Measurement of event background fluctuations for charged particle jet reconstruction in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125306 - Measurement of isolated photon production in pp and PbPb collisions at root s(NN)=2.76 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10129097 - Measurement of jet fragmentation into charged particles in pp and PbPb collisions at root s(NN)=2.76 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/12:00388797 - Measurement of prompt J/ψ and beauty hadron production cross sections at mid-rapidity in pp collisions at s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10126598 - Measurement of resolved resonances of Th-232(n, gamma) at the n_TOF facility at CERN (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125329 - Measurement of the charge asymmetry in top-quark pair production in proton-proton collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/12:00388984 - Measurement of the Cross Section for Electromagnetic Dissociation with Neutron Emission in Pb-Pb Collisions at sNN=2.76  TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125357 - Measurement of the cross section for production of b(b)over-barX decaying to muons in pp collisions at root s=7TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125252 - Measurement of the differential cross section for isolated prompt photon production in pp collisions at 7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10130119 - Measurement of the differential dijet production cross section in proton-proton collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10129126 - Measurement of the Electron Charge Asymmetry in Inclusive W Production in pp Collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/12:00388130 - Measurement of the forward charged-particle pseudorapidity density in pp collisions at sqrt{s} = 7 TeV with the TOTEM experiment (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125381 - Measurement of the inclusive production cross sections for forward jets and for dijet events with one forward and one central jet in pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125271 - Measurement of the Lambda(b) cross section and the (Lambda)over-bar(b) to Lambda(b) ratio with J/psi Lambda decays in pp collisions at root s=7 TeV CMS Collaboration (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125361 - Measurement of the mass difference between top and antitop quarks (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125293 - Measurement of the Pseudorapidity and Centrality Dependence of the Transverse Energy Density in Pb-Pb Collisions at root s(NN)=2.76 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125340 - Measurement of the rapidity and transverse momentum distributions of Z bosons in pp collisions at root(s)=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10290260 - Measurement of the relative prompt production rate of chi(c2) and chi(c1) in pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10290261 - Measurement of the single-top-quark t-channel cross section in pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10129083 - Measurement of the top-quark mass in t(t)over-bar events with dilepton final states in pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10132166 - Measurement of the top-quark mass in t(t)over-bar events with lepton plus jets final states in pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125291 - Measurement of the t(t)over-bar production cross section in pp collisions at root s=7 TeV in dilepton final states containing a tau (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10129252 - Measurement of the t(t)over-bar production cross section in the dilepton channel in pp collisions at s SQUARE ROOT =7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10129041 - Measurement of the underlying event activity in pp collisions at root s=0 9 and 7 TeV with the novel jet-area/median approach (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10129032 - Measurement of the underlying event in the Drell-Yan process in proton-proton collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125362 - Measurement of the Z/gamma* plus b-jet cross section in pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/12:00204337 - Metal micro-detector TimePix imaging synchrotron radiation beams at the ESRF Bio-Medical Beamline ID17 (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/12:00205062 - MICRO-RADIOGRAPHY OF LIVING BIOLOGICAL ORGANISMS WITH MEDIPIX2 DETECTOR AND APPLICATION OF VARIOUS CONTRAST AGENTS (2012)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/12:00199301 - Modification of the TOTEM experimental cooling plant for "warm cooling" mode (2012)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/12:00388916 - Multi-strange baryon production in pp collisions at root s=7 TeV with ALICE (2012)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/12:00385275 - Neutral pion and eta meson production in proton-proton collisions at root s=0.9 TeV and root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/12:10126719 - Neutron capture experiments with 4 pi DANCE Calorimeter (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10126619 - Neutron resonance parameters in Gd-155 measured with the DANCE gamma-ray calorimeter array (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10126620 - Neutron-induced fission cross section measurement of U-233, Am-241 and Am-243 in the energy range 0.5 MeV {= E-n {= 20 MeV at n_TOF at CERN (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10126615 - Neutron-induced fission cross section of Cm-245: New results from data taken at the time-of-flight facility n_TOF (2012)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/12:00199504 - New extended sonar electronics (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/12:00194455 - Nuclear-modification factor for open-heavy-flavor production at forward rapidity in Cu+Cu collisions at root sNN=200 GeV (2012)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21340/12:00199441 - Object Oriented Computing (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10129102 - Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment at the LHC (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125380 - Observation of a New Xi(b) Baryon (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/12:00196399 - Observation of Direct-Photon Collective Flow in Au+Au Collisions at root sNN=200 GeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10129141 - Observation of Sequential gamma Suppression in PbPb Collisions (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10290257 - Observation of Z decays to four leptons with the CMS detector at the LHC (2012)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/12:00388655 - On Self-Similarity of Top Production at Tevatron (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/12:00197952 - OPEN AND HIDDEN STRANGENESS IN HADRONIC SYSTEMS (2012)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/12:00384870 - Particle-Yield Modification in Jetlike Azimuthal Dihadron Correlations in Pb-Pb Collisions at root S-NN=2.76 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10129125 - Performance of CMS muon reconstruction in pp collision events at root s=7Tev (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125343 - Performance of tau-lepton reconstruction and identification in CMS (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/12:00213085 - Performance of the ALICE SPD cooling system (2012)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/12:00388545 - Performance of the Charge Injectors of the ALICE Silicon Drift Detectors (2012)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/12:00388795 - Pion, Kaon, and Proton Production in Central Pb-Pb Collisions at sqrt(sNN) = 2.76 TeV (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/12:00203741 - Preparing for the first Medipix detectors in space (2012)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/12:10126714 - PRESENT STATUS AND FUTURE PROGRAMS OF THE n_TOF EXPERIMENT (2012)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/12:00388187 - Production of K*(892)(0) and phi(1020) in pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/12:00388799 - Production of muons from heavy flavour decays at forward rapidity in pp and Pb--Pb collisions at $/sqrt {s_{/rm NN}}$ = 2.76 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/12:00199661 - Quenching of high-p(T) hadrons: Energy loss versus color transparency (2012)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/12:00388012 - The rapid atmospheric monitoring system of the Pierre Auger Observatory (2012)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/12:00201717 - Rapidity and transverse momentum dependence of inclusive J/psi production in pp collisions at root s = 7 TeV (vol 704, pg 442, 2011) (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10129877 - Ratios of dijet production cross sections as a function of the absolute difference in rapidity between jets in proton-proton collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10126612 - Resonance neutron-capture cross sections of stable magnesium isotopes and their astrophysical implications (2012)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/12:00388016 - Results of a self-triggered prototype system for radio-detection of extensive air showers at the Pierre Auger Observatory (2012)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/12:00386318 - Scintillation properties of Ce3+- and Pr3+-doped LuAG, YAG and mixed LuxY1-x AG garnet crystals (2012)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/12:10126625 - Scissors Mode in Gd Nuclei (2012)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/12:10126707 - Scissors Mode of Gd Nuclei Studied from Resonance Neutron Capture (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10129095 - Search for a fermiophobic Higgs boson in pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125312 - Search for a Higgs boson in the decay channel H -> ZZ((*)) -> q(q)over-barl(-)l(+) in pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10129131 - Search for a light charged Higgs boson in top quark decays in pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125369 - Search for a Light Pseudoscalar Higgs Boson in the Dimuon Decay Channel in pp Collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125355 - Search for a W ' or Techni-rho Decaying into WZ in pp Collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125345 - Search for anomalous production of multilepton events in pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10129120 - Search for anomalous t(t)over-bar production in the highly-boosted all-hadronic final state (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125308 - Search for B-S(0) -> mu(+)mu(-) and B-0 -> mu(+)mu(-) decays (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10129011 - Search for charge-asymmetric production of W ' bosons in t(t)over-bar + jet events from pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10129092 - Search for dark matter and large extra dimensions in monojet events in pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125267 - Search for Dark Matter and Large Extra Dimensions in pp Collisions Yielding a Photon and Missing Transverse Energy (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10129804 - Search for electroweak production of charginos and neutralinos using leptonic final states in pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10129880 - Search for exclusive or semi-exclusive gamma gamma production and observation of exclusive and semi-exclusive e(+)e(-) production in pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125342 - Search for heavy bottom-like quarks in 4.9 fb(-1) of pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10129869 - Search for heavy lepton partners of neutrinos in proton-proton collisions in the context of the type III seesaw mechanism (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125347 - Search for heavy long-lived charged particles in pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10129030 - Search for heavy Majorana neutrinos in mu(+/-)mu(+/-) + jets and e(+/-)e(+/-) + jets events in pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10129262 - Search for Heavy Neutrinos and WR Bosons with Right-Handed Couplings in a Left-Right Symmetric Model in pp Collisions at SQUARE ROOTs=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10129103 - Search for heavy, top-like quark pair production in the dilepton final state in pp collisions at. root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10129105 - Search for high-mass resonances decaying into tau-lepton pairs in pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125298 - Search for large extra dimensions in dimuon and dielectron events in pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10129034 - Search for leptonic decays of W ' bosons in pp collisions at root s=7TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125325 - Search for microscopic black holes in pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125285 - Search for narrow resonances in dilepton mass spectra in pp collisions at root s=7 TeV CMS Collaboration (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125287 - Search for neutral Higgs bosons decaying to tau pairs in pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10129078 - Search for new physics in events with same-sign dileptons and b-tagged jets in pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10129009 - Search for New Physics in the Multijet and Missing Transverse Momentum Final State in Proton-Proton Collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10129799 - Search for new physics with long-lived particles decaying to photons and missing energy in pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125383 - Search for New Physics with Same-Sign Isolated Dilepton Events with Jets and Missing Transverse Energy (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10130121 - Search for new physics with same-sign isolated dilepton events with jets and missing transverse energy at the LHC (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10129273 - Search for pair produced fourth-generation up-type quarks in pp collisions at root s=7 TeV with a lepton in the final state (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125373 - Search for pair production of first- and second-generation scalar leptoquarks in pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125366 - Search for physics beyond the standard model in events with a Z boson, jets, and missing transverse energy in pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10130124 - Search for physics beyond the standard model in opposite-sign dilepton events in pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/12:00386046 - Search for point-like sources of ultra-high energy neutrinos at the Pierre Auger Observatory and improved limit on the diffuse flux of tau neutrinos (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125261 - Search for quark compositeness in dijet angular distributions from pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10290264 - Search for resonant t(t)over-bar production in lepton plus jets events in pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125331 - Search for Signatures of Extra Dimensions in the Diphoton Mass Spectrum at the Large Hadron Collider (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10129038 - Search for stopped long-lived particles produced in pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125346 - Search for supersymmetry in events with b-quark jets and missing transverse energy in pp collisions at 7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10129122 - Search for supersymmetry in hadronic final states using M-T2 in pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10130125 - Search for supersymmetry in pp collisions at 7 TeV in events with jets and missing transverse energy (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125294 - Search for the standard model Higgs boson decaying into two photons in pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125311 - Search for the standard model Higgs boson decaying to bottom quarks in pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125333 - Search for the standard model Higgs boson decaying to W+W- in the fully leptonic final state in pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125326 - Search for the Standard Model Higgs Boson in the Decay Channel H -> ZZ -> 4l in pp Collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125335 - Search for the standard model Higgs boson in the H -> ZZ -> 2l2v channel in pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125339 - Search for the standard model Higgs boson in the H -> ZZ -> l(+)l(-)tau(+)tau(-) decay channel in pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10129886 - Search for the standard model Higgs boson produced in association with W and Z bosons in pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10290259 - Search for third-generation leptoquarks and scalar bottom quarks in pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10129865 - Search for three-jet resonances in pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/12:00384330 - Self-Similarity of Jet Production in pp and p{/bar p} Collisions at RHIC, Tevatron and LHC (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125344 - Shape, transverse size, and charged-hadron multiplicity of jets in pp collisions at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/12:00191447 - Simulation of a silicon neutron detector coated with TiB2 absorber (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10126618 - Simultaneous measurement of neutron-induced capture and fission reactions at CERN (2012)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21220/12:00199299 - Software component for the measurement setup control of the ATLAS Sonar project (2012)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/12:00193209 - Software Development for the COMPASS Experiment (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/12:00199153 - Strangeness balance in HADES experiments and the Xi(-) enhancement (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/12:00201668 - STRANGENESS PRODUCTION IN Au-Au COLLISIONS AT root s(NN)=62.4 GeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125337 - Study of high-p(T) charged particle suppression in PbPb compared to pp collisions at root s(NN)=2.76 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10129268 - Study of the Dijet Mass Spectrum in pp -> W jets Events at root s=7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10129090 - Study of the inclusive production of charged pions, kaons, and protons in pp collisions at root s=0.9, 2.76, and 7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125269 - Study of W boson production in PbPb and pp collisions at root s(NN)=2.76 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/12:00388901 - Suppression of high transverse momentum D mesons in central Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125265 - Suppression of non-prompt J/psi, prompt J/psi, and Upsilon(1S) in PbPb collisions at root s(NN)=2.76 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10129143 - Tests of CMS hadron forward calorimeter upgrade readout box prototype (2012)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/12:00388903 - Transverse sphericity of primary charged particles in minimum bias proton–proton collisions at s=0.9, 2.76 and 7 TeV (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/12:00193466 - Transverse spin effects in hadron-pair production from semi-inclusive deep inelastic scattering (2012)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/12:00199672 - Trojkráľová konferencia (3KK) (2012)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/12:00388906 - Underlying Event measurements in pp collisions at s=0.9 and 7 TeV with the ALICE experiment at the LHC (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/11:00192333 - A COMBINED ON-LINE ACOUSTIC FLOWMETER AND FLUOROCARBON COOLANT MIXTURE ANALYZER FOR THE ATLAS SILICON TRACKER (2011)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/11:00365221 - A compact radio frequency quadrupole for ion bunching in the WITCH experiment (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109339 - A search for excited leptons in pp collisions at root s=7 TeV (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/11:00185390 - A SPEED OF SOUND INSTRUMENT FOR THE ANALYSES OF BINARY GAS OR VAPOR MIXTURES (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00375095 - A study of the b-quark fragmentation function with the DELPHI detector at LEP I and an averaged distribution obtained at the Z Pole (2011)
Výsledek druhu MRIV/46747885:24510/11:#0000334 - ADVANCED STUDIES INSTITUTE SYMMETRIES AND SPIN 2011 (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00191351 - Advanced X-ray radiography and tomography in several engineering applications (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00188105 - Analogue signal from common electrode of pixelated detector for triggering and spectroscopy (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00371958 - ATLAS insertable B-layer (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00368475 - Azimuthal correlations of electrons from heavy-flavor decay with hadrons in p+p and Au+Au collisions at sqrt(s_NN)=200 GeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/11:00374460 - Centrality dependence of the charged-particle multiplicity density at midrapidity in Pb-Pb collisions at sNN = 2.76 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10106178 - Characterization of the New n_TOF Neutron Beam: Fluence, Profile and Resolution (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109850 - Charged particle multiplicities in pp interactions at root s=0:9, 2:36, and 7 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109383 - Charged particle transverse momentum spectra in pp collisions at root s=0.9 and 7 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00374057 - Charged-particle multiplicities in pp interactions measured with the ATLAS detector at the LHC (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00368095 - Cold nuclear matter effects on J/psi yields as a function of rapidity and nuclear geometry in deuteron-gold collisions at sqrt(s_NN) = 200 GeV (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/11:00203753 - Combined Medipix based imaging system with Si and CdTe sensor (2011)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/11:00366138 - Computer controls for the WITCH experiment (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00368228 - Cross section and double helicity asymmetry for η mesons and their comparison to π0 production in p+p collisions at s=200  GeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00368122 - Cross section and parity-violating spin asymmetries of W boson production in polarized p+p collisions at s=500  GeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00191349 - CT Artefact Reduction by Signal to Thickness Calibration Function Shaping (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00190734 - Design, implementation and first measurements with the Medipix2-MXR detector at the Compact Muon Solenoid experiment (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00368723 - Determination of alpha(s)(M(tau)(2)): conformal mapping approach (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/11:00180636 - Developing a New DAQ Software for the COMPASS Experiment (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109679 - Dijet Azimuthal Decorrelations in pp Collisions at root s=7 TeV (2011)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/11:00182765 - Direct Photon Production in Proton-Nucleus and Nucleus-Nucleus Collisions (2011)
Výsledek druhu DRIV/61389005:_____/11:00369057 - Energy Loss in Heavy Ion Collisions (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00371728 - Event structure and double helicity asymmetry in jet production from polarized p+p Collisions at sqrt{s}=200 GeV (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10107219 - Evidence for the scissors mode in 160Tb from the two-step gamma cascades measurement (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00375194 - Expansion functions in perturbative QCD and the determination of αs(Mτ2) (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109948 - The experience of building and operating COMPASS RICH-1 (2011)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/11:00186353 - Experimental setup for the ALICE experiment (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00190733 - Fast neutron detection efficiency of ATLAS-MPX detectors for the evaluation of average neutron energy in mixed radiation fields (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/11:00182057 - Feeding of the Elliptic Flow by Hard Partons (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/11:00188875 - Femtoscopy of pp Collisions at Root s=0.9 and 7 TeV at the LHC with Two-Pion Bose-Einstein Correlations (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109667 - First measurement of hadronic event shapes in pp collisions at root s=7 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109841 - First measurement of the cross section for top-quark pair production in proton-proton collisions at root s=7 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00375174 - First measurement of the total proton-proton cross section at the LHC energy of s = 7 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104107 - Fission Cross-section Measurements of (233)U, (245)Cm and (241,243)Am at CERN n_TOF Facility (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00375262 - Gaps between jets in hadronic collisions (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00368247 - Heavy quark production in p+p and energy loss and flow of heavy quarks in Au+Au collisions at sqrt(s_NN)=200 GeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10106165 - High-energy Neutron-induced Fission Cross Sections of Natural Lead and Bismuth-209 (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/11:00182056 - Higher Harmonic Anisotropic Flow Measurements of Charged Particles in Pb-Pb Collisions at root s(NN)=2.76 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/11:00365331 - Hyperfine field and hyperfine anomalies of copper impurities in iron (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/11:00181317 - Identified charged hadron production in p+p collisions at (radical)s=200 and 62.4 GeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10106177 - Improved Neutron Capture Cross Section Measurements with the n_TOF Total Absorption Calorimeter (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109826 - Inclusive b-hadron production cross section with muons in pp collisions at root s=7 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109392 - Indications of Suppression of Excited Upsilon States in Pb-Pb Collisions at root(s)NN=2.76 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00191590 - Inspection of the metal composite materials using a combination of X-ray radiography and Neutron Imaging (2011)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/11:00367991 - Jet studies in 200 GeV p+p and d plus Au collisions from the STAR experiment at RHIC (2011)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/11:00190819 - Jets in Proton-Proton and Heavy-Ion Collisions (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00371737 - J/ψ suppression at forward rapidity in Au+Au collisions at sqrt{ sNN }=200 GeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109402 - Long-range and short-range dihadron angular correlations in central PbPb collisions at root s(NN)=2.76 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00373873 - Luminosity determination in pp collisions at s = 7 TeV using the ATLAS detector at the LHC (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109830 - Measurement of B(B)over-bar angular correlations based on secondary vertex reconstruction at root s=7 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109673 - Measurement of Bose-Einstein correlations in pp collisions at root s=0.9 and 7 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109658 - Measurement of Dijet Angular Distributions and Search for Quark Compositeness in pp Collisions at root s=7 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00373867 - Measurement of dijet azimuthal decorrelations in pp collisions at s = 7 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/11:00188838 - Measurement of energy levels in a silicon detector damaged by neutrons (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00374214 - Measurement of multi-jet cross sections in proton-proton collisions at a 7 TeV center-of-mass energy (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00368254 - Measurement of neutral mesons in p+p collisions at s=200  GeV and scaling properties of hadron production (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104355 - Measurement of the (157)Gd(n,gamma) reaction with the DANCE gamma calorimeter array (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10107287 - Measurement of the (236)U(n, f) cross section from 170 meV to 2 MeV at the CERN n_TOF facility (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109822 - Measurement of the B(+) Production Cross Section in pp Collisions at root s=7 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109635 - Measurement of the B(0) Production Cross Section in pp Collisions at root s=7 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109345 - Measurement of the B(s)(0) Production Cross Section with B(s)(0) -} J/psi phi Decays in pp Collisions at root s=7 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00371971 - Measurement of the centrality dependence of J/psi yields and observation of Z production in lead-lead collisions with the ATLAS detector at the LHC (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00373581 - Measurement of the differential cross-sections of inclusive, prompt and non-prompt J/psi production in proton-proton collisions at sqrt(s) = 7 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109342 - Measurement of the Drell-Yan cross section in pp collisions at root s=7 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00374233 - Measurement of the gamma(1S) production cross-section in pp collisions at s = 7 TeV in ATLAS (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00372127 - Measurement of the inclusive isolated prompt photon cross section in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV with the ATLAS detector (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109346 - Measurement of the Inclusive Jet Cross Section in pp Collisions at root s=7 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109343 - Measurement of the inclusive W and Z production cross sections in pp collisions at root s = 7 TeV with the CMS experiment (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109387 - Measurement of the inclusive Z cross section via decays to tau pairs in pp collisions at root s=7 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109839 - Measurement of the Isolated Prompt Photon Production Cross Section in pp Collisions at root s=7 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109677 - Measurement of the lepton charge asymmetry in inclusive W production in pp collisions at root s=7TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00372345 - Measurement of the muon charge asymmetry from W bosons produced in pp collisions at sqrt{s}=7 TeV with the ATLAS detector (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109397 - Measurement of the Polarization of W Bosons with Large Transverse Momenta in W plus jets Events at the LHC (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00372649 - Measurement of the production cross section for W-bosons in association with jets in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV with the ATLAS detector (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109356 - Measurement of the ratio of the 3-jet to 2-jet cross sections in pp collisions at root s=7 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109357 - Measurement of the t-Channel Single Top Quark Production Cross Section in pp Collisions at root s=7 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00372205 - Measurement of the transverse momentum distribution of Z/gamma* bosons in proton-proton collisions at sqrt(s)=7 TeV with the ATLAS detector (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109404 - Measurement of the t(t)over-bar production cross section and the top quark mass in the dilepton channel in pp collisions at root s=7 Tev (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109331 - Measurement of the t(t)over-bar production cross section in pp collisions at 7 TeV in lepton plus jets events using b-quark jet identification (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109352 - Measurement of the t(t)over-bar production cross section in pp collisions at root s=7 TeV using the kinematic properties of events with leptons and jets (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109350 - Measurement of the underlying event activity at the LHC with root s=7 TeV and comparison with root s=0.9 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109325 - Measurement of the weak mixing angle with the Drell-Yan process in proton-proton collisions at the LHC (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00373561 - Measurement of the WW cross section in sqrt(s) = 7 TeV pp collisions with ATLAS (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109393 - Measurement of W gamma and Z gamma production in pp collisions at root s=7 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00373546 - Measurement of Wgamma and Zgamma production in proton-proton collisions at sqrt(s)=7 TeV with the ATLAS Detector (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109664 - Measurement of W(+)W(-) production and search for the Higgs boson in pp collisions at root s=7 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/11:00190149 - Measurements of Higher Order Flow Harmonics in Au+Au Collisions at (radical)sNN=200  GeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109852 - Measurements of inclusive W and Z cross sections in pp collisions at root s=7 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00373831 - Measurements of underlying-event properties using neutral and charged particles in pp collisions at 900 GeV and 7 TeV with the ATLAS detector at the LHC (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00190731 - Medipix2 based CdTe microprobe for dental imaging (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/11:00204587 - Metal micro-detectors for radiation therapy instrumentation (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109949 - Mirror alignment control for COMPASS RICH-1 detector (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109354 - Missing transverse energy performance of the CMS detector (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104109 - Neutron Capture Measuremetns on Minor Actinides at the n_TOF Facility at CERN: Past, Present and Future (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10107283 - Neutron capture on (94)Zr: Resonance parameters and Maxwellian-averaged cross sections (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/11:00191756 - Neutron Imaging with Micrometric Spatial Resolution (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00204279 - Neutron measurements for advanced nuclear systems: The n_TOF project at CERN (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10107233 - Neutron resonance spin determination using multi- segmented Detector DANCE (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/11:00204281 - The Neutron Time-Of-Flight Facility n_TOF At CERN: Phase II (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10107280 - Neutron-induced fission cross section of (nat)Pb and (209)Bi from threshold to 1 GeV: An improved parametrization (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104101 - Neutron-induced fission cross-section of (233)U in the energy range 0.5 { E(n) { 20 MeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10106161 - New Techniques for Determining Spins and Parities of Neutron Resonances and Their Impact on Nuclear Astrophysics (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00368225 - Nuclear modification factors of phi mesons in d+Au, Cu+Cu and Au+Au collisions at sqrt(S_NN)=200 GeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/11:00182759 - Nuclear Suppression of Dileptons at Forward Rapidities (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109358 - Observation and studies of jet quenching in PbPb collisions at root s(NN)=2.76 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104094 - Optimized gamma-multiplicity-based spin assignments of s-wave neutron resonances (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109950 - Particle identification with COMPASS RICH-1 (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00190730 - Past, Present and Future of the n_TOF Facility at CERN (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00190729 - Performance of the Medipix and Timepix devices for the recognition of electron-gamma radiation fields (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10106200 - Photon strength functions at the low-energy tail of the GEDR obtained from different reactions (2011)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/11:00366246 - PHOTON STRENGTH FUNCTIONS OF (160)Tb FROM THE TWO-STEP GAMMA CASCADE MEASUREMENT (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104087 - Photon Strength Functions of Medium-weight and Heavy Nuclei (2011)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/11:00374463 - Production of pions, kaons and protons in pp collisions at s = 900 GeV with ALICE at the LHC (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00371662 - Production of ω mesons in p+p, d+Au, Cu+Cu, and Au+Au collisions at sqrt{s_NN}=200 GeV (2011)
Výsledek druhu NRIV/61389005:_____/11:00383145 - Program zabezpečování jakosti pro činnosti dle §59 odst. 1 písm a), e) a f) vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109947 - Progress towards a THGEM-based detector of single photons (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109836 - Prompt and non-prompt J/psi production in pp collisions at root s=7 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00375170 - Proton-proton elastic scattering at the LHC energy of s = 7 TeV (2011)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/11:00186354 - PVSS DCS system for the experimental structure of the ALICE experiment (2011)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/11:00367990 - QCD factorization at forward rapidities (2011)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/11:00374458 - Rapidity and transverse momentum dependence of inclusive J/ψ production in pp collisions at s = 7 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00374684 - Relation between transverse momentum dependent distribution functions and parton distribution functions in the covariant parton model approach (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00190728 - Remote control of ATLAS-MPX Network and Data Visualization (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/11:00180631 - Remote Control Room for COMPASS Experiment (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10106159 - The Role of Fe and Ni for S-process Nucleosynthesis and Innovative Nuclear Technologies (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00373367 - Scintillation properties of Pr3+-doped lutetium and yttrium aluminum garnets: comparison with Ce3+-doped ones (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10106156 - SCISSORS MODE OF EXCITED NUCLEI FROM (n,gamma) REACTION (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109401 - Search for a heavy bottom-like quark in pp collisions at root s=7 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00372691 - Search for a heavy gauge boson decaying to a charged lepton and a neutrino in 1 fb-1 of pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV using the ATLAS detector (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109678 - Search for a heavy gauge boson W '' in the final state with an electron and large missing transverse energy in pp collisions at root s=7 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00373748 - Search for a heavy particle decaying into an electron and a muon with the ATLAS detector in sqrt{s}=7 TeV pp collisions at the LHC (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10108491 - Search for a Vectorlike Quark with Charge 2/3 in t plus Z Events from pp Collisions at root s 7 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109399 - Search for a W '' boson decaying to a muon and a neutrino in pp collisions at root s=7 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00373582 - Search for an excess of events with an identical flavour lepton pair and significant missing transverse momentum in sqrt{s} = 7 TeV proton-proton collisions with the ATLAS detector (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109333 - Search for B(s)(0) -} mu(+)mu(-) and B(0) -} mu(+)mu(-) Decays in pp Collisions at root s=7 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00373870 - Search for diphoton events with large missing transverse energy in 7 TeV proton-proton collisions with the ATLAS detector (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00372697 - Search for diphoton events with large missing transverse energy with 36 pb-1 of 7 TeV proton-proton collision data with the ATLAS detector (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109347 - Search for first generation scalar leptoquarks in the e nu jj channel in pp collisions at root s=7 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00372313 - Search for heavy long-lived charged particles with the ATLAS detector in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109833 - Search for heavy stable charged particles in pp collisions at root s=7 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00372341 - Search for high mass dilepton resonances in pp collisions at s=7 TeV with the ATLAS experiment (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00372558 - Search for high-mass states with one lepton plus missing transverse momentum in proton-proton collisions at sqrt{s}=7 TeV with the ATLAS detector (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109669 - Search for large extra dimensions in the diphoton final state at the Large Hadron Collider (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109408 - Search for light resonances decaying into pairs of muons as a signal of new physics (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00372125 - Search for massive long-lived highly ionising particles with the ATLAS detector at the LHC (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109809 - Search for microscopic black hole signatures at the Large Hadron Collider (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109641 - Search for Neutral Minimal Supersymmetric Standard Model Higgs Bosons Decaying to Tau Pairs in pp Collisions at root s=7 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00372182 - Search for neutral MSSM Higgs bosons decaying to tau+ tau- pairs in proton-proton collisions at sqrt(s) = 7 TeV with the ATLAS detector (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00372282 - Search for new phenomena with the monojet and missing transverse momentum signature using the ATLAS detector in sqrt(s) = 7 TeV proton-proton collisions (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00373766 - Search for new physics in dijet mass and angular distributions in pp collisions at sqrt{s}=7 TeV measured with the ATLAS detector (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109332 - Search for New Physics with a Monojet and Missing Transverse Energy in pp Collisions at root s=7 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109360 - Search for new physics with jets and missing transverse momentum in pp collisions at root s=7 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109662 - Search for Pair Production of First-Generation Scalar Leptoquarks in pp Collisions at root s=7 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109659 - Search for Pair Production of Second-Generation Scalar Leptoquarks in pp Collisions at root s=7 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109334 - Search for physics beyond the standard model using multilepton signatures in pp collisions at root s=7 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00357708 - Search for quark contact interactions in dijet angular distributions in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV measured with the ATLAS detector (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109337 - Search for resonances in the dijet mass spectrum from 7 TeV pp collisions at CMS (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109671 - Search for resonances in the dilepton mass distribution in pp collisions at root s=7 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109391 - Search for same-sign top-quark pair production at root s=7 TeV and limits on flavour changing neutral currents in the top sector (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00375096 - Search for single top quark production via contact interactions at LEP2 (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00372633 - Search for squarks and gluinos using final states with jets and missing transverse momentum with the ATLAS detector in sqrt(s) = 7 TeV proton-proton collisions (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00372557 - Search for stable hadronising squarks and gluinos with the ATLAS experiment at the LHC (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109846 - Search for Stopped Gluinos in pp Collisions at root s=7 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00373747 - Search for supersymmetric particles in events with lepton pairs and large missing transverse momentum in sqrt{s}=7 TeV proton-proton collisions with the ATLAS experiment (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109329 - Search for Supersymmetry at the LHC in Events with Jets and Missing Transverse Energy (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109403 - Search for supersymmetry in events with b jets and missing transverse momentum at the LHC (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109389 - Search for supersymmetry in pp collisions at root s=7 TeV in events with a single lepton, jets, and missing transverse momentum (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109656 - Search for Supersymmetry in pp Collisions at root s=7 TeV in Events with Two Photons and Missing Transverse Energy (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00372343 - Search for supersymmetry in pp collisions at sqrt{s} = 7TeV in final states with missing transverse momentum and b-jets (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00374100 - Search for supersymmetry using final states with one lepton, jets, and missing transverse momentum with the ATLAS detector in s = 7 TeV pp collisions (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00372652 - Search for the Standard Model Higgs boson in the decay channel H->ZZ(*)->4l with the ATLAS detector (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109355 - Search for Three-Jet Resonances in pp Collisions at root s=7 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/11:00184681 - Silicon detectors for the sLHC (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00191126 - Space situational awareness satellites and ground based radiation counting and imaging detector technology (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109674 - Strange particle production in pp collisions at root s=0.9 and 7 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/11:00180177 - Strange Particle Production in Proton-Proton Collisions at (radical)s = 0.9 TeV with ALICE at the LHC (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00368709 - Studies of the performance of the ATLAS detector using cosmic-ray muons (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00374042 - Study of jet shapes in inclusive jet production in pp collisions at s=7  TeV using the ATLAS detector (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10106180 - Study of Photon Strength Function of Actinides: the Case of (235)U, (238)Np and (241)Pu (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109645 - Study of Z Boson Production in PbPb Collisions at root s(NN)=2.76 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00368110 - Suppression of away-side jet fragments with respect to the reaction plane in Au+Au collisions at sqrt(s_NN) = 200 GeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/11:00183400 - Suppression of Back-to-Back Hadron Pairs at Forward Rapidity in d+Au Collisions at (radical)sNN=200  GeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/11:00370348 - Suppression of charged particle production at large transverse momentum in central Pb--Pb collisions at root s(NN) = 2.76 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00187628 - Test beam results of 3D silicon pixel sensors for the ATLAS upgrade (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00187730 - Tracking efficiency and charge sharing of 3D silicon sensors at different angles in a 1.4 T magnetic field (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/11:00177945 - Two-pion Bose-Einstein Correlations in Central PbPb Collisions at sqrt(s_NN) = 2.76 TeV (2011)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/11:00186359 - Ultrasonic gas analyzer chamber (2011)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/11:00375270 - Uncertainties on exclusive diffractive Higgs and jets production at the LHC (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109638 - Upsilon production cross section in pp collisions at root s=7 TeV (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00188824 - The use of contrast agent for imaging biological samples (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10107311 - (197)Au(n,gamma) cross section in the unresolved resonance region (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10107218 - The 237Np(n,f) cross section at the CERN n-TOF facility (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104327 - (237)Np(n,f) Cross Section: New Data and Present Status (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00187726 - 3D-FBK pixel sensors: Recent beam tests results with irradiated devices (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10107285 - (96)Zr(n,gamma) measurement at the n_TOF facility at CERN (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/10:00165662 - Active Detectors for Plasma Soft X Ray Detection at PALS (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00169061 - Alignment of the ALICE Inner Tracking System with Cosmic-Ray Tracks (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/10:00179858 - Annealing of the radiation defects in neutron irradiated silicon (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10057442 - Anomalous Fluctuations of s-Wave Reduced Neutron Widths of Pt-192,Pt-194 Resonances (2010)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/10:00356763 - Anomalous quartic W W gamma gamma, Z Z gamma gamma, and trilinear WW gamma couplings in two-photon processes at high luminosity at the LHC (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/10:00179432 - APPLICATION OF THE PIN DIODE AS A DOSIMETER FOR DOSE MEASUREMENT OF SEVERAL RADIATION SOURCES (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10107252 - ASTROPHYSICS AT nTOF FACILITY (2010)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/10:00365435 - The ATLAS Inner Detector commissioning and calibration (2010)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/10:00372100 - The ATLAS simulation infrastructure (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10057306 - Au-197(n,gamma) cross section in the resonance region (2010)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/10:00356725 - Azimuthal anisotropy of pi(0) production in Au plus Au collisions at root s(NN)=200 GeV: Path-length dependence of jet quenching and the role of initial geometry (2010)
Výsledek druhu JRIV/46747885:24510/10:#0000164 - Azimuthal asymmetries of charged hadrons produced by high-energy muons scattered off longitudinally polarised deuterons (2010)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/10:00357428 - Charged-particle multiplicities in pp interactions at sqrt(s) = 900 GeV measured with the ATLAS detector at the LHC (2010)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/10:00365494 - Charged-particle multiplicity density at midrapidity in central Pb-Pb collisions at s_NN=2.76  TeV (2010)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/10:00357540 - Charged-particle multiplicity measurement in proton-proton collisions at root s=0.9 and 2.36 TeV with ALICE at LHC (2010)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/10:00357527 - Charged-particle multiplicity measurement in proton-proton collisions at root s=7 TeV with ALICE at LHC (2010)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/10:00372114 - Commissioning of the ATLAS muon spectrometer with cosmic rays (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/10:00226807 - Commissioning of the n_TOF-Ph2 facility (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/10:00174533 - COMPASS Database Upgrade (2010)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/10:00168918 - COMPASS-II Proposal (2010)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/10:00173294 - Cooling plant for the Roman Pots commissioning (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/10:00226870 - Coralco: Cosmic rays - light, compact & low-cost device for the real-time radiation environment measurement in the atmosphere and stratosphere (2010)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/10:00173297 - DAQ system for the RP commissioning (2010)
Výsledek druhu JRIV/46747885:24510/10:#0000157 - Design and construction of the fast photon detection system for COMPASS RICH-1 (2010)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/10:00356751 - Detailed measurement of the e(+)e(-) pair continuum in p plus p and Au plus Au collisions at root s(NN)=200 GeV and implications for direct photon production (2010)
Výsledek druhu JRIV/46747885:24510/10:#0000158 - Development of THGEM-based photon detectors for Cherenkov Imaging Counters (2010)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/10:00195261 - Dotazování nad stromem abstraktní syntaxe (2010)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/10:00356755 - Double helicity dependence of jet properties from dihadrons in Longitudinally polarized p+p collisions at s**(1/2) = 200-GeV.l (2010)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/10:00357697 - Drift time measurement in the ATLAS liquid argon electromagnetic calorimeter using cosmic muons (2010)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/10:00358555 - Einstein-Bohr controversy and theory of hidden variables (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00169198 - Elliptic and Hexadecapole flow of charged hadrons in Au+Au collisions at sqrt(s_NN) = 200 GeV (2010)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/10:00365461 - Elliptic flow of charged particles in Pb-Pb collisions at s_NN= 2.76TeV (2010)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/10:00370231 - Enhanced production of direct photons in Au+Au collisions at sqrt(s_NN)=200 GeV and implications for the initial temperature (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/10:00226068 - Evaluation of the radiation hardness and Charge Summing Mode of a Medipix3-based detector with synchrotron radiation (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/10:00179956 - Fast neutron detector based on TimePix pixel device with micrometer spatial resolution (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/10:00225945 - Fast neutron tracker based on 3D position sensitive semiconductor voxel detector (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00165621 - First Proton-Proton Collisions at the LHC as Observed with the ALICE Detector: Measurement of the Charged-Particle Pseudorapidity Density at (radical)s = 900 GeV (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/10:00180084 - From imaging to dosimetry: GEANT4-based study on the application of Medipix to neutron dosimetry (2010)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/10:00356762 - Generalized Cahn effect and parton 3D motion in a covariant approach (2010)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/10:00358142 - Half-life of Fr-221 in Si and Au at 4 K and at millikelvin temperatures (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/10:00172893 - Hard x-ray phase contrast imaging using single absorption grating and hybrid semiconductor pixel detector (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/10:00179940 - Heavy ion charge and velocity resolution with a Medipix-based active Space Radiation Dosimeter (2010)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/10:00370242 - High p(T) direct photon and pi(0) triggered azimuthal jet correlations and measurement of k(T) for isolated direct photons in p plus p collisions at root s=200 GeV (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00170808 - Hydrodynamic Predictions for Pb + Pb Collisions at (radical)sNN = 2.76 TeV (2010)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/10:00173299 - Implementation of the DCS system for the RP (2010)
Výsledek druhu WRIV/68407700:21340/10:00180222 - Jets in Proton-Proton and Heavy-Ion Collisions (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10057455 - Level Densities and gamma Strength Functions in Light Sc and Ti isotopes (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/10:00225862 - Low dose X-ray phase contrast imaging sensitive to phase effects in 2-D (2010)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/10:00346454 - Magnetic moment of Ag-104(m) and the hyperfine magnetic field of Ag in Fe using nuclear magnetic resonance on oriented nuclei (2010)
Výsledek druhu JRIV/46747885:24510/10:#0000161 - Measurement of the Collins and Sivers asymmetries on transversely polarised protons (2010)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/10:00368819 - Measurement of the W -> lnu and Z/gamma* -> ll production cross sections in proton-proton collisions at sqrt(s) = 7 TeV with the ATLAS detector (2010)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/10:00368233 - Measurement of transverse single-spin asymmetries for J/ψ production in polarized p+p collisions at s=200  GeV (2010)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/10:00370332 - Measurements of CP-conserving trilinear gauge boson couplings WWV (V = gamma,Z) in e+e- collisions at LEP2 (2010)
Výsledek druhu JRIV/46747885:24510/10:#0000165 - Micropattern gaseous photon detectors for Cherenkov imaging counters (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/10:00179967 - Micro-Probe for Medical Radiation Imaging Based on Medipix2 Detector (2010)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/10:00357799 - Midrapidity Antiproton-to-Proton Ratio in pp Collisons root s=0.9 and 7 TeV Measured by the ALICE Experiment (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/10:00226031 - Monte-Carlo simulation of fast neutron detection using double-scatter events in plastic scintillator and Timepix (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/10:00179965 - Monte-Carlo Simulation of Fast Neutron Detection with Timepix (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00180610 - Multistrange Particle Production and the Statistical Hadronization Model (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10057043 - Neutron cross-sections for next generation reactors: New data from n_TOF (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/10:00175450 - Neutron Dosimeter Development Based on Medipix2 (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10057441 - Neutron physics of the Re/Os clock. I. Measurement of the (n, gamma) cross sections of Os-186,Os-187,Os-188 at the CERN n_TOF facility (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10057438 - Neutron physics of the Re/Os clock. III. Resonance analyses and stellar (n, gamma) cross sections of Os-186,Os-187,Os-188 (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10057445 - Neutron-induced fission cross section of U-234 and Np-237 measured at the CERN Neutron Time-of-Flight (n_TOF) facility (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/10:00179424 - New approach in phase contrast X-ray imaging using coded aperture (2010)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/10:00356868 - New perturbation expansions in quantum chromodynamics and the determination of alpha(s) (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/10:00179469 - Non-contact electron optics system for coincidence imaging analysis (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/10:00225784 - Non-contact imaging with enhanced spatial resolution by secondary electron detection (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00180650 - Nuclear Suppression of Dileptons at Large x(F) (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/10:00168502 - Nuclear Suppression of Dileptons at Large x(F) (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/10:00169988 - Numerical simulation of gas-contaminated refrigerant two-phase flow through adiabatic capillary tubes (2010)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/10:00369949 - Observation of a centrality-dependent dijet asymmetry in lead-lead collisions at sqrt(S(NN))= 2.76 TeV with the ATLAS detector at the LHC (2010)
Výsledek druhu JRIV/46747885:24510/10:#0000159 - Observation of a JPC=1-+ exotic resonance in diffractive dissociation of 190 GeV/c ?- Into ?-? -?+ (2010)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/10:00346474 - On saturation of charged hadron production in pp collisions at LHC (2010)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/10:00435899 - Operation and calibration of the Silicon Drift Detectors of the ALICE experiment during the 2008 cosmic ray data taking period (2010)
Výsledek druhu DRIV/68378271:_____/10:00358399 - Optical theorem and elastic nucleon scattering (2010)
Výsledek druhu JRIV/46747885:24510/10:#0000163 - Particle identification with the fast COMPASS RICH-1 detector (2010)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/10:00365460 - Performance of the ATLAS detector using first collision data (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/10:00179647 - Perspectives with the Medipix2-based Detectors Network in ATLAS (2010)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/10:00356867 - Phenomenological models of elastic nucleon scattering and predictions for LHC (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10057453 - Photon Strength Functions at the Low-Energy Tail of GEDR (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/10:00348391 - Plánovanie cesty založené na programovaní s obmedzujúcimi podmienkami (2010)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/10:00358087 - Precision measurements of the Co-60 beta-asymmetry parameter in search for tensor currents in weak interactions (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/10:00168353 - Přichází éra funkcionálního programování? (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/10:00167621 - Properties of saturated fluorocarbons: Experimental data and modeling using perturbed-chain-SAFT (2010)
Výsledek druhu DRIV/68378271:_____/10:00358396 - Proton-proton elastic scattering at LHC and proton structure (2010)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21220/10:00173302 - PVSS systems parameterization framework (2010)
Výsledek druhu JRIV/46747885:24510/10:#0000162 - Quark helicity distributions from longitudinal spin asymmetries in muon-proton and muon-deuteron scattering (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00168933 - Rapidity Correlations of Protons from a Fragmented Fireball (2010)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/10:00357016 - Readiness of the ATLAS liquid argon calorimeter for LHC collisions (2010)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/10:00357026 - Readiness of the ATLAS tile calorimeter for LHC collisions (2010)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/10:00357023 - Search for new particles in two-jet final states in 7 TeV proton-proton collisions with the ATLAS detector at the LHC (2010)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/10:00173259 - Setup for the accurate calibration of ELMB analog input channels (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00203322 - SIGNATURES OF FIREBALL FRAGMENTATION AT THE PHASE TRANSITION (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/10:00226899 - Simultaneous X-ray and optical inspection of the crack advancing (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/10:00176975 - Spatial and Time Coincidence Detection of the Decay Chain of Short-Lived Radioactive Nuclei (2010)
Výsledek druhu JRIV/46747885:24510/10:#0000160 - The spin-dependent structure function of the proton g1p and a test of the Bjorken sum rule (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00180600 - Statistical Hadronization of Multistrange Particles (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/10:00180028 - Status of the Timepix MCP-HPD development (2010)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/10:00356761 - Strangeness enhancements at central rapidity in 40 A GeV/c Pb-Pb collisions (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/10:00168347 - Strom abstraktní syntaxe a dekompilace MSIL (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/10:00179437 - STUDY OF BIOLOGICAL SAMPLES WITH DETECTOR MEDIPIX2 (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10107256 - Study of neutron-induced fission cross sections of U, Am, and Cm at n-TOF (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10062402 - Study of the dependence of direct soft photon production on the jet characteristics in hadronic Z0 decays (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/10:00168638 - Technology of GaAs detectors production (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/10:00166131 - Temperature Sensors Calibrating Facilities (2010)
Výsledek druhu DRIV/68378271:_____/10:00358398 - Theoretical aspects of high energy elastic nucleon scattering (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10069911 - THGEM based photon detector for Cherenkov imaging applications (2010)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/10:00356863 - The TOTEM detector at LHC (2010)
Výsledek druhu DRIV/68378271:_____/10:00358397 - TOTEM experiment: Elastic and total cross sections (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00168907 - Transition in Yield and Azimuthal Shape Modification in Dihadron Correlations in Relativistic Heavy Ion Collisions (2010)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/10:00356722 - Transverse momentum dependence of eta meson suppression in Au plus Au collisions at root s(NN)=200 GeV (2010)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/10:00356756 - Transverse momentum dependence of J/psi polarization at midrapidity in p+p collisions at s**(1/2) = 200-GeV (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00169971 - Transverse Momentum Spectra of Charged Particles in Proton-proton Collisions at (radical)s = 900 GeV with ALICE at the LHC (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00169963 - Two-pion Bose-Einstein Correlations in pp Collisions at (radical)s=900  GeV (2010)
Výsledek druhu JRIV/00064190:_____/10:#0000146 - Use of fuzzy edge single-photon emission computed tomography analysis in definite Alzheimer's disease--a retrospective study. (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/10:00180096 - Use of microradiography combined with Medipix2 detectors in soil zoology (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/10:00168348 - Využití databází v rámci fyzikálního experimentu COMPASS (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/10:00168349 - Vývoj programového vybavení pro hromadné zpracování dat - Hadron Run COMPASS (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/10:00226010 - X-ray fluorescence imaging with the Medipix2 single-photon counting detector (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10057435 - The Zr-92(n,gamma) reaction and its implications for stellar nucleosynthesis (2010)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/09:00345228 - alpha_s from tau decays: Contour-improved versus fixed-order summation in a new QCD perturbation expansion (2009)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/09:00338856 - Application of simple negative feedback model for avalanche photodetectors investigation (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21670/09:00166851 - ATLAS-MPX detector device (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/09:00165379 - Axial Dispersion Models and Their Properties (2009)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/09:00345246 - Characteristics of edgeless silicon detectors for the Roman Pots of the TOTEM experiment at the LHC (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/09:00153542 - Cihla k cihle (2009)
Výsledek druhu JRIV/46747885:24510/09:#0000146 - Collins and Sivers asymmetries for pions and kaons in muon-deuteron DIS COMPASS Collaboration (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/10:00179970 - Combination of Neutronography and Radiography for the Characterization of Light Material Distribution in a Dense Material Matrix (2010)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/09:00350471 - Deep-elastic pp scattering at LHCf rom low-x gluons (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/09:00161133 - Delayed Clusters Accompanying Non - Mesonic Weak Decay of the Hypernuclei (2009)
Výsledek druhu JRIV/46747885:24510/09:#0000258 - Development of a THGEM-based photon detector for RICH applications (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206781 - Dilepton mass spectra in p plus p collisions at root s=200 GeV (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/09:00154651 - Effect of Gas Impurities on the Throttling Process of Fluorocarbon Refrigerants: Estimation of the Henry's Law Constant (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/09:00163645 - Evidence for piK-atoms with DIRAC (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206691 - Experiment SPHERE status 2008 (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/09:00213266 - EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THROTTLING PROCESS AFFECTED BY GAS IMPURITIES (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:10057449 - Fission Cross-Section Measurements On U-233 And Minor Actinides At The CERN n_TOF Facility (2009)
Výsledek druhu JRIV/46747885:24510/09:#0000145 - Flavour separation of helicity distributions from deep inelastic muon-deuteron scattering (2009)
Výsledek druhu JRIV/46747885:24510/09:#0000147 - Gluon polarisation in the nucleon and longitudinal double spin asymmetries from open charm muoproduction (2009)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/09:00345166 - Gluon-spin contribution to the proton spin from the double helicity asymmetry in inclusive pi0 production in polarized p + p collisions at s**(1/2) = 200 GeV (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/09:00156817 - Guidelines for Fluorocarbon Evaporative Cooling Systems adopted for Use with Elementary Particle Detectors (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206701 - High-accuracy U-233(n, f) cross-section measurement at the white-neutron source n_TOF from near-thermal to 1 MeV neutron energy (Art. No. 044604) (2009)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/09:00330866 - Hyperfine field of einsteinium in iron and nuclear magnetic moment of Es-254 (2009)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/09:00345111 - Inclusive cross section and double helicity asymmetry for pi(0) production in p+p collisions at sqrt(s) = 62.4 GeV (2009)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/09:00349820 - Insights on non-perturbative aspects of TMDs from models (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/09:00154645 - Mass flow rate correlation for two-phase flow of R218 through a capillary tube (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/09:00158860 - Measurement of Bottom Versus Charm as a Function of Transverse Momentum with Electron-Hadron Correlations in p+p Collisions at sqrt(s)=200 GeV (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/09:00158850 - Measurement of the Longitudinal Spin Transfer to Lambda and Anti-Lambda Hyperons in Polarised Muon DIS (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206313 - Measurements of the ratio R-dp of the quasi-elastic nd -} p(nn) to the elastic np -} pn charge-exchange process yields at zero proton emission angle over the 0.55-2.0 GeV neutron beam energy region (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:10070164 - Micropattern Gaseous Photon Detectors for Cherenkov Imaging Counters (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206661 - Neutron Capture Experiments Using the DANCE Array at Los Alamos (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207405 - Neutron Capture Measurements at the n_TOF Facility (2009)
Výsledek druhu BRIV/68407700:21340/09:00163957 - Novoslovienskij jazyk (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206696 - n_TOF Experiment: Past, Present And Future (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206859 - The n_TOF Total Absorption Calorimeter for neutron capture measurements at CERN (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/09:00161146 - On Clusters Accompanying Weak Decay of Light Hypernuclei (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206604 - Otnosheniya effektivnykh secheniy Rdp kvaziuprugogo rasseyaniya nd-- } p(nn) k zaryadoobmennomu uprugomu rasseyaniyu np-- } pn, izmerennye pod uglom Thetap,lab = 0 i energii neytronov v oblasti 0.5-2.0 GeV (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206805 - Photon Strength Functions below GDER Maximum: Present Status and Outlook (2009)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/09:00345165 - Photon-hadron jet correlations in p+p and Au+Au collisions at s(NN)=200 GeV (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/09:00159055 - Physics of Large-x Nuclear Suppression. (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/09:00158868 - The Polarized Gluon Contribution to the Proton Spin from the Double Helicity Asymmetry in Inclusive pi0 Production in Polarized p + p Collisions at s**(1/2) = 200-GeV (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/09:00158843 - Programovací jazyk F# (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/09:00158844 - Programovací jazyky a zásady slušného chování (2009)
Výsledek druhu JRIV/46747885:24510/09:#0000148 - The quest for a third generation of gaseous photon detectors for Cherenkov imaging counters (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207059 - The ratio R (dp) of the quasielastic nd -} p(nn) to the elastic np -} pn charge-exchange-process yields at the proton emitting angle theta (p,lab)=0 degrees over 0.55-2.0 GeV neutron beam energy region. Experimental results (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/09:00170713 - Reconstruction of Fluxes of Radioactive Sources with a Medipix2 Pixel Detector using Track Recognition (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207120 - Spin and Parity Assignment of Neutron Resonances using Gamma-ray Multiplicity (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206925 - Study of the Photon Strength Functions for Gadolinium Isotopes with the DANCE Array (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206442 - Test of the statistical model in Mo-96 with the BaF2 gamma calorimeter DANCE array (Art. No. 024301) (2009)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/09:00342367 - Transverse momentum dependent distribution functions in a covariant parton model approach with quark orbital motion (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/09:00156834 - Two-Phase Flow Analyses During Throttling Processes (2009)
Výsledek druhu JRIV/46747885:24510/09:#0000256 - The upgrade project of the RICH-1 of the COMPASS experiment (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21670/09:00166843 - USB interface for TIMEPIX (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21670/09:00166847 - USB Lite interface for MEDIPIX detector (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/09:00165384 - Využití diferenciální evoluce k robustní identiufikaci parametrů systémů (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/09:00171833 - Využití plánovacího systému STRIPS při automatizaci transformací v objektově orientovaných modelech (2009)
Výsledek druhu MRIV/68407700:21340/09:00160050 - 17th International Conference on Computing in High Energy and Nuclear Physics (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/09:00165980 - 3D active edge silicon sensors with different electrode configurations: Radiation hardness and noise performance (2009)
Výsledek druhu WRIV/68407700:21340/09:00159675 - 4th International Workshop High-pT Physics at LHC 09 (2009)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/08:00315820 - The ALICE experiment at the CERN LHC (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00206658 - Antarctic balloon-borne detector of high-energy cosmic rays (SPHERE project) (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/08:02149770 - The ATLAS Experiment at the CERN Large Hadron Collider (2008)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21670/08:15152519 - ATLAS-MPX control and visualization software with web interface (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/08:04153539 - Automated Model Transformations Using the C.C Language (2008)
Výsledek druhu JRIV/61389005:_____/08:00322701 - Azimuthal dependence of pion source radii in Pb plus Au collisions at 158A GeV/c (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206404 - Capture cross section measurements of Os-186,Os-187,Os-188 at n_TOF: the resolved resonance region (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100650 - The characterisation of the multianode photomultiplier tubes for the RICH-1 upgrade project at COMPASS. (2008)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/08:00322420 - Charged hadron multiplicity fluctuations in Au+Au and Cu+Cu collisions from sNN = 22.5 to 200 GeV (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00206619 - The CMS experiment at the CERN LHC (Article No. S08004) (2008)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/08:00322422 - Cold nuclear matter effects on J/ψ production as constrained by deuteron-gold measurements at sNN=200 GeV (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100778 - The COMPASS RICH-1 detector upgrade. (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100823 - The COMPASS RICH-1 fast photon detection system. (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/08:00203401 - Dependence of kinematic variables of Z boson created in pp interactions in atlas on kinematic cuts applied on its secondaries (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/08:00151968 - Digitální transmisní radiografie s pixelovými detektory Medipix (2008)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/08:00322431 - Dihadron azimuthal correlations in Au+Au collisions at sNN=200 GeV (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/08:10151988 - Energy calibration measurements of Medipix2 (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/08:02149759 - Engineering for the ATLAS SemiConductor Tracker (SCT) End-cap (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00207142 - Experiment SPHERE status - 2006 and CR composition determination by means of Cherenkov light LDF (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100407 - Experimental study of the Zr-91(n, gamma) reaction up to 26 keV (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100068 - The Fast read-out system for the MAPMTs of COMPASS RICH-1. (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100290 - First results from the OSQAR photon-regeneration experiment: No light shining through a wall. (Article No 092003.2008) (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:04154064 - Formation Of A Cold Antihydrogen Beam in AEGIS For Gravity Measurements. (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206473 - Improved lead and bismuth (n,gamma) cross sections and their astrophysical impact (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/08:00151977 - Integrace obrázků řízená externím spouštěcím signálem (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/08:02149790 - The integration and engineering of the ATLAS SemiConductor Tracker Barrel (2008)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/08:00322429 - J/ψ production in sNN=200 GeV Cu+Cu collisions (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100419 - Low-energy tail of the giant dipole resonance in Mo-98 and Mo-100 deduced from photon-scattering experiments (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206999 - Measurement of neutron induced fission of U-235, U-233 and Cm-245 with the FIC detector at the CERN n_TOF facility (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206331 - Measurement of the Au-197(n,gamma) cross section at n_TOF: towards a new standard (2008)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/08:00322453 - Measurement of the mass and width of the W boson in e+e collisons at s = 161 209 GeV (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100452 - The measurement of the Pb-206(n,gamma) cross section and stellar implications (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206210 - Measurement of the Zr-90,Zr-91,Zr-92,Zr-93,Zr-94,Zr-96(n,gamma) and La-139(n,gamma) cross sections at n_TOF (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/08:10151984 - Measuring system for the study of termite control by a juvenogen (2008)
Výsledek druhu DRIV/46747885:24510/08:#0000276 - Micropattem gaseous photon detectors for cherenkov imaging counters (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/08:04153783 - Modification of the rho meson detected by low-mass electron-positron pairs in central Pb-Au collisions at 158A GeV/c. (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100301 - MOON for a next-generation neutrino-less double-beta decay experiment: Present status and perspective. (Artivle No 052055.2008) (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101123 - MOON for neutrino-less double beta decay. Majorana neutrinos by spectroscopic studies of double beta decays. (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100902 - Neutron capture cross section of Zr-90: Bottleneck in the s-process reaction flow (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206985 - The neutron capture cross sections of Np-237(n,gamma) and Pu-240(n,gamma) and its relevance in the transmutation of nuclear waste (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206372 - Neutron resonance spectroscopy at n_TOF at CERN (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101212 - Nuclear physics for the Re/Os clock (2008)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/08:00322428 - Onset of π0 suppression studied in Cu+Cu collisions at sNN=22.4, 62.4, and 200 GeV (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100958 - Pattern recognition and PID for COMPASS RICH-1. (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/08:10151987 - Pattern recognition of tracks induced by individual quanta of ionizing radiation in Medipix2 silicon detector (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101153 - The Polarised Valence Quark Distribution from semi-inclusive DIS. (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/08:00151974 - Polohově citlivá spektrometrie s pixelovými detektory Timepix (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/08:00203403 - Proton-antiproton production asymmetry in heavy-ion and pp collisions at LHC, simulation in AliRoot framework (2008)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/08:00322421 - Quantitative constraints on the transport properties of hot partonic matter from semi-inclusive single high transverse momentum pion suppression in Au+Au collisions at sNN=200 GeV (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100159 - Read-out electronics for fast photon detection with COMPASS RICH-1. (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100468 - Recent results at n_TOF and future perspectives (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206480 - Review of Livermore-led neutron capture studies using DANCE (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/08:04153738 - Scale-dependence of transverse momentum correlations in Pb-Au collisions at 158A-GeV/c. (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100971 - Search for the NN -} 6q phase transition in the np-polarized measurements at Tkin =1-6 GeV. (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206585 - Simultaneous measurement of the neutron capture and fission yields of U-233 (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100526 - Spin observables in n p elastic scattering in the energy range 200-MeV to 600-MeV. Complete experiment. (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/08:10151991 - Study of the charge sharing in silicon pixel detector by means of alpha particles interacting with a Medipix2 device (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00207135 - Suppression Pattern of Neutral Pions at High Transverse Momentum in Au plus Au Collisions at root S-NN=200 (Article Number: 232301) (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/08:00149854 - Temperature and humidity dependence of air fluorescence yield measured by AIRFLY (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/08:02149755 - The TOTEM Experiment at the CERN Large Hadron Collider (2008)
Výsledek druhu JRIV/68378271:_____/08:00322426 - Transverse momentum and centrality dependence of dihadron correlations in Au+Au collisions at sNN=200 GeV: Jet quenching and the response of partonic matter (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101195 - Two-step gamma cascades following thermal neutron capture in Mo-95 (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00207275 - The U-234 neutron capture cross section measurement at the n_TOF facility (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100180 - Updated TUS space fluorescence detector for study of UHECR. (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100600 - What do we really know about photon strength functions? (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/08:03146472 - X-Ray Fluorescence Imaging with Pixel Detectors (2008)