• česky
  • english

IAA7025403 - Paradigma zdraví a kvality života: aspekt metodologický, osobnostní a ontogenetický (2004-2008, AV0/IA)

Údaje o projektu
Identifikační kódIAA7025403
Důvěrnost údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název v původním jazyceParadigma zdraví a kvality života: aspekt metodologický, osobnostní a ontogenetický
PoskytovatelAV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR)
ProgramIA - Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR (1991-2013)
Kategorie VaVZV - Základní výzkum
Hlavní oborAN - Psychologie
Vedlejší oborAM - Pedagogika a školství
Další vedlejší oborFQ - Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství
Zahájení řešení1.1.2004
Ukončení řešení31.12.2008
Datum posledního uvolnění účelové podpory21.2.2008
Číslo smlouvyIAA7025403
Poslední stav řešeníU - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance projektu
Období20042005200620072008celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu233 tis. Kč194 tis. Kč188 tis. Kč184 tis. Kč198 tis. Kč997 tis. Kč
Celkové uznané náklady611 tis. Kč194 tis. Kč188 tis. Kč184 tis. Kč198 tis. Kč1 375 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSAV02004-A - Veřejná soutěž (AV0/IA)
Cíle řešení v původním jazyceDefinice SZO/WHO říká, že "zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a nejen nepřítomnost nemoci nebo vady". Současné teorie zdraví se dostávají blízko ke "kvalitě života". V dnešní době se termín kvalita života dostal mimo oblast "nemoci" a blíží se zkoumání individuální spokojenosti či pohody (well-being). Konfrontace zdraví a kvality života je aktuální také tím, že se stále více projevuje snaha do konceptu zdraví zahrnovat i složku hodnotovou ("duchovní"). Chceme zkoumat kategorie zdraví a kvality života z hlediska jejich vývoje, struktury a interpretačních cílů. Důležité je prozkoumání působnosti hodnotových složek v pojetí zdraví a kvality života, což umožní sledovat také cíle edukativní a filozoficko-antropologické. Získané údaje by mohly vést k hlubšímu chápání zdraví a kvality života a pevnějšímu metodologickému a sémantickému zakotvení těchto pojmů. Výsledky projektu by přinesly nové poznatky pro psychologii zdraví, psychologii osobnosti a psychologii výchoyy.
Klíčová slova v anglickém jazycehealth; quality of life; personality; health psychology; metodology
Hodnocení výsledkůU - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Zhodnocení výsledků řešení českyKvalita života (QoL) se v průběhu života zákonitě mění, a to spíše kvalitativně než kvantitativně a je závislá na zdraví; některé znaky QoL v mladém věku signalizují pozdější zdravotní ohrožení. QoL lze (je nutno) programově či terapeuticky ovlivňovat.
Rok dodání údajů do CEP2009
Systémové označení dodávky datCEP09-AV0-IA-U/01:1
Datum dodání záznamu2.7.2009
Účastníci projektu
Počet příjemců1
Počet dalších účastníků projektu0
PříjemcePsychologický ústav AV ČR, v. v. i.
ŘešitelPhDr. Oliva Řehulková (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: 549 244 667; vedidk: 9258477)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013
Celkové uznané náklady
Účastník20072008
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.184 tis. Kč198 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník20072008
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.184 tis. Kč198 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Počet výsledků v RIV38
Výsledek druhu BRIV/00216224:14410/08:00024301 - CONTEMPORARY DISCOURSE ON SCHOOL AND HEALTH INVESTIGATION (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216224:14410/08:00024300 - CONTEMPORARY SCHOOL PRACTICE AND HEALTH EDUCATION (2008)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14410/08:00028428 - Jak chtějí učitelé v České republice vychovávat ke zdraví a ke kvalitě života (2008)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14410/08:00028418 - Kvalita života a formy odpočinku a relaxace (2008)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14410/08:00028429 - KVALITA ŽIVOTA, ZDRAVÍ A ŠKOLA (2008)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14410/08:00028437 - MENTÁLNĚ HYGIENICKÝ ASPEKT UČITELSKÉ PROFESE NA ZÁKLADĚ VÝZKUMU KVALITY ŽIVOTA UČITELŮ (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14410/08:00024298 - Nekotorije psichologičeskije faktory zdorovogo obraza žizni molodeži podrostkovgo vozrasta v češskoj respublicValeologija: sučasnij stan, naprjamki ta perspektivi rozvitku. Materiali konferencii (2008)
Výsledek druhu DRIV/68081740:_____/08:00325885 - Nekotorije psichologičeskije faktory zdorovogo obraza žizni molodeži podrostkovgo vozrasta v češskoj respublike (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216224:14410/08:00024389 - Quality of Life in the Contexts of Health and Illness (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/08:00024439 - Quality of life in the old age (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14560/08:00028607 - Quality of lity and long-term unemployed (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216224:14410/08:00024302 - SOCIAL AND HEALTH ASPECTS OF HEALTH EDUCATION (2008)
Výsledek druhu JRIV/68081740:_____/07:00305900 - Potřeba a poslání zdravotní výchovy (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14410/07:00019466 - Příspěvek k poznání kvality života učitelek základních škol (2007)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14410/07:00019466 - Příspěvek k poznání kvality života učitelek základních škol (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14410/07:00019624 - Brněnský projekt "Skola a zdraví pro 21. století" 2005-2010 (2007)
Výsledek druhu BRIV/68081740:_____/07:00090015 - School and Health 21 (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14410/07:00019464 - Self-management of teacher (2007)
Výsledek druhu DRIV/68081740:_____/07:00090150 - Self-Management of Teachers (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14410/07:00019465 - The structure of quality of life in relation to teachers work load (2007)
Výsledek druhu DRIV/68081740:_____/07:00090064 - The Structure of Quality of Life in Relation to Teacher's Work Load Struktura (2007)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14410/07:00019463 - Teachers profession and teachers stress (2007)
Výsledek druhu DRIV/68081740:_____/06:00043671 - The category of life quality in psychology of health (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14410/06:00024303 - Das Programm Gesundheit im 21. Jahrhundert der WHO und das gegenwärtige tschechische Schulsystem. (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14330/06:00015411 - Kvalita života v rozměru normality a patologie (2006)
Výsledek druhu DRIV/68081740:_____/06:00043667 - Kvalita života v rozměru normality a patologie (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14410/06:00024325 - Otázky zdravého způsobu chování u adolescentní mládeže v České republice (2006)
Výsledek druhu DRIV/68081740:_____/06:00305868 - Pohyb a duševní zdraví jako výchova prožitkem (2006)
Výsledek druhu BRIV/68081740:_____/06:00043661 - School and Health 21 (2006)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14410/06:00017281 - The teacher stressing situations in the teacher-adolescent pupil relationship (2006)
Výsledek druhu JRIV/68081740:_____/05:00022117 - The behavioral Sciences and Health Care (2005)
Výsledek druhu DRIV/68081740:_____/05:00042758 - Kvalita života a vývoj osobnosti (2005)
Výsledek druhu BRIV/68081740:_____/05:00305864 - Pohyb a duševní zdraví. (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14410/05:00024324 - Zagadnienia stylu zdrowego zycia u dorastajacej mlodzezy w Republice Czeskiej (2005)
Výsledek druhu DRIV/68081740:_____/04:00305862 - The different lifestyles of elementary school female teachers as seen by themselves (2004)
Výsledek druhu DRIV/68081740:_____/04:00000243 - The different Lifestyles of Elementary School Female Teachers as seen by Themselves (2004)
Výsledek druhu DRIV/68081740:_____/04:00000237 - Strategy of handling stress by the basic schools teachers (2004)
Výsledek druhu BRIV/68081740:_____/04:00305861 - Teachers and Health 6 (2004)