• česky
  • english

IAA601410803 - Rozpoznávání predátorů a jiných nebezpečných organismů terestrickými obratlovci (2008-2012, AV0/IA)

Údaje o projektu
Identifikační kódIAA601410803
Důvěrnost údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název v původním jazyceRozpoznávání predátorů a jiných nebezpečných organismů terestrickými obratlovci
PoskytovatelAV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR)
ProgramIA - Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR (1991-2013)
Kategorie VaVZV - Základní výzkum
Hlavní oborEG - Zoologie
Zahájení řešení1.1.2008
Ukončení řešení31.12.2012
Datum posledního uvolnění účelové podpory29.2.2012
Číslo smlouvyIAA601410803
Poslední stav řešeníU - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance projektu
Období20082009201020112012celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu1 146 tis. Kč945 tis. Kč922 tis. Kč917 tis. Kč905 tis. Kč4 835 tis. Kč
Celkové uznané náklady1 146 tis. Kč945 tis. Kč922 tis. Kč917 tis. Kč905 tis. Kč4 835 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSAV02008-A - Veřejná soutěž (AV0/IA)
Cíle řešení v původním jazyceSchopnost vyhnout se nebezpečným organismům představuje jeden z nejvýznamnějších předpokladů fitness každého živočicha. Nejčastěji jsou živočichové konfrontováni se svými predátory a nepoživatelnou nebo jedovatou kořistí. Efektivní reakci musí předcházet rozpoznání hrozícího nebezpečí. Živočicha bude handicapovat (a snižovat jeho fitness)jak přílišné riskování tak i přehnaná opatrnost. Cílem předloženého projektu je studium toho, zda a jak přesně jsou vybrané taxony (ptáci, drobní savci, ještěři) schopni rozpoznávat nebezpečné organismy. Pomocí laboratorních i terénních experimentů budeme testovat tři hypotézy, kterými behaviorální psychologie vysvětluje kategorizaci objektů živočichy: a) teorie exempláře (živočich zná větší počet jednotlivých nebezpečných organismů); b) teorie prototypu (živočich zná typického představitele určité kategorie nebezpečných organismů); c) teorie znaků (živočich zná dílčí znaky charakteristické pro určitou kategorii nebezpečných organismů).
Klíčová slova v anglickém jazycecategorization; danger; predator; aposematism; birds; mammals; reptiles; prototype hypothesis; feature hypothesis; example hypothesis; behavioral psychology; behavioral ecology; cognitive abilities
Hodnocení výsledkůV - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Zhodnocení výsledků řešení českyProjekt prokázal (1) přítomnost komplexních kognitivních procesů při vnímání predátorů zvířaty; (2) vrozené rozpoznávání predátorů u širokého spektra terestrických obratlovců; (3) schopnost predátorů odhalit kořist využívající Batesovskou mimési.
Rok dodání údajů do CEP2013
Systémové označení dodávky datCEP13-AV0-IA-U/02:2
Datum dodání záznamu12.2.2014
Účastníci projektu
Počet příjemců2
Počet dalších účastníků projektu0
Koordinující příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníJihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Přírodovědecká fakulta
ŘešitelRNDr. Roman Fuchs, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: 385310366; vedidk: 6498736)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníUniverzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta
Řešiteldoc. RNDr. Daniel Frynta, PhD. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: 221951127; vedidk: 8487235)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013
Celkové uznané náklady
Účastník20082009201020112012
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Přírodovědecká fakulta805 tis. Kč605 tis. Kč582 tis. Kč579 tis. Kč574 tis. Kč
Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta341 tis. Kč340 tis. Kč340 tis. Kč338 tis. Kč331 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník20082009201020112012
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Přírodovědecká fakulta805 tis. Kč605 tis. Kč582 tis. Kč579 tis. Kč574 tis. Kč
Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta341 tis. Kč340 tis. Kč340 tis. Kč338 tis. Kč331 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Počet výsledků v RIV35
Výsledek druhu ORIV/00216208:11310/15:10314403 - Experimental assessment of social interactions in two species of the genus Teratoscincus (Gekkota) (2015)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/15:10314634 - Experimental Crossing of Two Distinct Species of Leopard Geckos, Eublepharis angramainyu and E. macularius: Viability, Fertility and Phenotypic Variation of the Hybrids (2015)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/15:10296061 - Fear reactions to snakes in naïve mouse lemurs and pig-tailed macaques (2015)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/15:10301884 - Human Preferences for Colorful Birds: Vivid Colors or Pattern? (2015)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/15:10291722 - Surface texture and priming play important roles in predator recognition by the red-backed shrike in field experiments (2015)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/15:10301789 - Why not to avoid the smell of danger? Unexpected behavior of the Cypriot mouse surviving on the island invaded by black rats (2015)
Výsledek druhu JRIV/60076658:12310/13:43885770 - European checkerspots (Melitaeini: Lepidoptera, Nymphalidae) are not aposematic - the point of view of great tits (Parus major) (2013)
Výsledek druhu JRIV/60076658:12520/13:43883730 - Generalization of Mimics Imperfect in Colour Patterns: The Point of View of Wild Avian Predators (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/13:10145813 - Mammalian Collection on Noah's Ark: The Effects of Beauty, Brain and Body Size (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/13:10145812 - Ontogenetic switch between alternative antipredatory strategies in the leopard gecko (Eublepharis macularius): defensive threat versus escape (2013)
Výsledek druhu JRIV/60076658:12310/13:43885534 - The responses of Central European avian predators to an allopatric aposematic true bug (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/13:10191288 - What Determines Bird Beauty in Human Eyes? (2013)
Výsledek druhu JRIV/60076658:12310/12:43883716 - The communicative significance of song frequency and song length in territorial chiffchaffs (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/12:10125231 - Family Affairs and Experimental Male Replacement Affect Fecal Glucocorticoid Metabolites Levels in the Egyptian Spiny Mouse Acomys cahirinus (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/12:10100706 - Human responses to live snakes and their photographs: Evaluation of beauty and fear of the king snakes (2012)
Výsledek druhu JRIV/60076658:12310/12:43883722 - Red-backed Shrikes (Lanius collurio) adjust the mobbing intensity, but not mobbing frequency, by assessing the potential threat to themselves from different predators (2012)
Výsledek druhu JRIV/60076658:12310/12:43883641 - Tits recognize the potential dangers of predators and harmless birds in feeder experiments (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/11:10100709 - Comparative analysis of long-range calls in equid stallions (Equidae): are acoustic parameters related to social organization? (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/11:10100875 - Cross-Cultural agreement in perception of animal beauty: boid snakes viewed by people from five continents (2011)
Výsledek druhu JRIV/60076658:12310/11:43880516 - Do birds behave according to dynamic risk assessment theory? A feeder experiment (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/11:10100697 - Is body shape of mangrove-dwelling monitor lizards (Varanus indicus; Varanidae) sexually dimorphic? (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/11:10100702 - Social and life history correlates of litter size in captive colonies of precocial spiny mice (Acomys) (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/10:10081600 - A test of Rensch's rule in varanid lizards (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/10:10081664 - Arrival timing in subadult and adult Black Redstart males: competition-dependent behaviour? (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/10:10081586 - Being Attractive Brings Advantages: The Case of Parrot Species in Captivity (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/10:10081635 - Delayed plumage maturation correlates with testosterone levels in Black Redstart Phoenicurus ochruros males (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/10:10081656 - Ontogeny of Sexual Size Dimorphism in Monitor Lizards: Males Grow for a Longer Period, but not at a Faster Rate (2010)
Výsledek druhu JRIV/60076658:12310/10:00011796 - The role of size and colour pattern in protection of developmental stages of the red firebug (Pyrrhocoris apterus) against avian predators (2010)
Výsledek druhu JRIV/60076658:12310/10:00011778 - Tits use amodal completion in predator recognition: a field experiment (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11310/09:10000202 - Are animals in zoos rather conspicuous than endangered? (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/09:10000007 - Mitochondrial DNA Variation Reveals Recent Evolutionary History of Main Boa constrictor Clades (2009)
Výsledek druhu JRIV/60076658:12310/09:00009188 - Newly emerged Batesian mimicry protects only unfamiliar prey (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/09:10001169 - We all Appreciate the Same Animals: Cross-Cultural Comparison of Human Aesthetic Preferences for Snake Species in Papua New Guinea and Europe (2009)
Výsledek druhu JRIV/60076658:12310/09:00010349 - What constitutes optical warning signals of ladybirds (Coleoptera: Coccinellidae) towards bird predators: colour, pattern or general look? (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/09:10001303 - What makes some species of milk snakes more attractive to humans than others? (2009)