• česky
  • english

GP13-08755P - Portrét v renesančním malířství v Čechách a na Moravě - jeho ikonografie a funkce ve šlechtické reprezentaci (2013-2016, GA0/GP)

Údaje o projektu
Identifikační kódGP13-08755P
Důvěrnost údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název v původním jazycePortrét v renesančním malířství v Čechách a na Moravě - jeho ikonografie a funkce ve šlechtické reprezentaci
PoskytovatelGA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR)
ProgramGP - Postdoktorandské granty (1998-…)
Kategorie VaVZV - Základní výzkum
Hlavní oborAL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Zahájení řešení1.2.2013
Ukončení řešení31.12.2016
Datum posledního uvolnění účelové podpory26.3.2015
Číslo smlouvy13-08755P
Poslední stav řešeníK - Končící víceletý projekt, tj. projekt, který byl řešen již v předcházejícím roce, příslušný rok sběru dat je posledním rokem účinnosti smlouvy resp. vykonatelnosti rozhodnutí o poskytnutí podpory
Finance projektu
Období2013201420152016celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu147 tis. Kč176 tis. Kč576 tis. Kč0 tis. Kč899 tis. Kč
Celkové uznané náklady147 tis. Kč176 tis. Kč576 tis. Kč0 tis. Kč899 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanépřidělené
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSGA0201300006 - Veřejná soutěž (GA0/GP)
Cíle řešení v původním jazycePortrétní malířství, které prošlo během 16. století mohutným rozvojem a proměnou forem, patří k nejzajímavějším projevům renesančního umění na našem území. Přesto tato oblast stále skýtá řadu nedořešených otázek, nejasností a dosud málo studovaných oblastí výzkumu. Patří k nim i hledisko ikonografické a s ním spjaté studium reprezentační strategie, kterou, kromě jiných prostředků, raně novověká aristokracie projevovala i ve svých portrétech. Cílem předkládaného projektu je právě tato problematika, která bude sledována na příkladu několika významných rodových portrétních galerií – rožmberské, hradecké, pernštejnské a zástřizelské. Součástí projektu bude i studium funkce šlechtické malované podobizny a její hodnocení současníky, a to na základě raně novověkých písemných pramenů. Výsledky výzkumu budou zhodnoceny v závěrečné publikaci.
Klíčová slova v anglickém jazyceRenaissance painting, portrait, representation, iconography
Rok dodání údajů do CEP2016
Systémové označení dodávky datCEP16-GA0-GP-R/02:2
Datum dodání záznamu6.5.2016
Účastníci projektu
Počet příjemců1
Počet dalších účastníků projektu0
PříjemceNárodní galerie v Praze
ŘešitelPhDr. Blanka Kubíková, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7587732)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013
Celkové uznané náklady
Účastník2013201420152016
Národní galerie v Praze147 tis. Kč176 tis. Kč576 tis. Kč0 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník2013201420152016
Národní galerie v Praze147 tis. Kč176 tis. Kč576 tis. Kč0 tis. Kč
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce
Účastník2013201420152016
Národní galerie v Praze0 tis. Kč0 tis. Kč0 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Očekávané výsledky projektu
O - Ostatní výsledky nezařaditelné do žádného z výše uvedených druhů výsledku1
Počet výsledků v RIV1
Výsledek druhu CRIV/00023281:_____/13:#0000519 - „Ozdoba Moravy“: ženevský obraz a ženevské kontakty moravského rytíře Jiřího Zikmunda Prakšického ze Zástřizl (2013)